Henkilötietojen suojakäytäntö

Tämä henkilötietojen tietosuojakäytäntö (jäljempänä Tietosuojakäytäntö) koskee kaikkia tietoja, joita topwar.ru-verkkotunnuksessa oleva "Military Review" -verkkoresurssi voi saada käyttäjästä käyttäessään sivustoa, sen ohjelmia ja tuotteita. .

1. TERMIEN MÄÄRITELMÄ

1.1 Vakiovarusteet:

1.1.1. "Sivuston hallinta (jäljempänä sivuston hallinta)" - valtuutetut työntekijät hallitsemaan sivustoa VO-media LLC:n puolesta, jotka järjestävät ja (tai) suorittavat henkilötietojen käsittelyn ja määrittävät myös sivuston tarkoitukset. henkilötietojen käsittely, henkilötietojen koostumus, käsittelyn kohteena, henkilötiedoilla suoritetut toimet (toiminnot).

1.1.2. "Henkilötiedot" - kaikki tiedot, jotka liittyvät suoraan tai välillisesti tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (henkilötietojen kohde).

1.1.3. "Henkilötietojen käsittely" - mikä tahansa toimenpide (operaatio) tai toimintosarja (operaatiot), joka suoritetaan automaatiotyökaluilla tai ilman tällaisia ​​työkaluja henkilötietojen kanssa, mukaan lukien kerääminen, tallentaminen, systematisointi, kerääminen, tallentaminen, selventäminen (päivitys, muuttaminen) , poimiminen, käyttö, siirto (jakelu, tarjoaminen, pääsy), henkilötietojen poistaminen, estäminen, poistaminen, tuhoaminen.

1.1.4. ”Henkilötietojen luottamuksellisuus” on Operaattorille tai muulle henkilötietoihin pääsyn omaavalle henkilölle pakollinen vaatimus estää niiden levittäminen ilman henkilötietojen kohteen suostumusta tai muuta laillista perustetta.

1.1.5. "Sivuston käyttäjä edelleen (Käyttäjä)" - henkilö, jolla on pääsy Sivustolle Internetin kautta.

1.1.6. «Evästeet» - небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу ¢ HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.

1.1.7. «IP-osoite» - уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP.

2. YLEISET

2.1. Resurssin käyttö Käyttäjän toimesta tarkoittaa tämän tietosuojakäytännön ja käyttäjän henkilötietojen käsittelyn ehtojen hyväksymistä.

2.2. Jos Käyttäjä on eri mieltä tietosuojakäytännön ehdoista, hänen on lopetettava sivuston käyttö.

2.3. Tämä tietosuojakäytäntö koskee vain sivustoa https://topwar.ru, joka ei hallitse eikä ole vastuussa kolmansien osapuolten sivustoista, joille Käyttäjä voi seurata sivustolla olevia linkkejä.

2.4. Sivuston ylläpito ei tarkista Sivuston käyttäjän antamien henkilötietojen oikeellisuutta.

3. TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖN AIHE

 3.1. Tämä tietosuojakäytäntö määrittää sivuston hallinnon velvollisuudet salassapitoon ja henkilötietojen luottamuksellisuuden suojaamisjärjestelmän tarjoamiseen, jotka Käyttäjä antaa sivuston hallinnon pyynnöstä rekisteröinnin yhteydessä.

3.2. Käyttäjä antaa tämän tietosuojakäytännön mukaisesti käsiteltäväksi valtuutetut henkilötiedot täyttämällä sivustolla olevan rekisteröintilomakkeen, ja se sisältää seuraavat tiedot:

3.2.1. Sähköpostiosoite (sähköposti).

3.3. Sivusto suojaa tiedot, jotka välitetään automaattisesti mainoslohkojen katselun aikana ja vieraillessasi sivuilla, joille järjestelmän tilastollinen komentosarja ("pikseli") on asennettu:

  • IP-osoite;
  • информация из evästeet;
  • tiedot selaimesta;
  • kirjautumisaika;
  • sivun osoite;
  • viittaaja (edellisen sivun osoite).

3.3.1. Sivusto kerää tilastoja vierailijoidensa IP-osoitteista. Näitä tietoja käytetään teknisten ongelmien tunnistamiseen ja ratkaisemiseen sekä rahoitusmaksujen laillisuuden valvontaan.

3.4. Kaikki muut henkilötiedot, joita ei ole mainittu yllä, ovat suojatun säilytyksen ja levittämättä jättämisen alaisia, lukuun ottamatta kohdissa mainittuja tapauksia. 5.2. ja 5.3. tämän tietosuojakäytännön kohdasta.

4. KÄYTTÄJÄN HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN TARKOITUS

4.1. Aiheet:

4.1.1. Antaa Käyttäjälle pääsyn Sivuston henkilökohtaisiin resursseihin.

4.1.2. Palautteen antaminen Käyttäjälle, mukaan lukien ilmoitusten lähettäminen, Sivuston käyttöä koskevat pyynnöt, Käyttäjän pyyntöjen ja hakemusten käsittely.

4.1.4. Определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности, предотвращения мосенни.

4.1.5. Vahvistus käyttäjän toimittamien henkilötietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä.

4.1.6. Tilin luominen ostoksia varten, jos Käyttäjä on suostunut tilin luomiseen.

4.1.7. Ilmoittaa Sivuston käyttäjälle tilauksen tilasta.

4.1.8. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при возникновенис проб

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYMENETELMÄT JA EHDOT

5.1. Käyttäjän henkilötietojen käsittely tapahtuu ilman aikarajoituksia, millä tahansa laillisella tavalla, myös henkilötietojen tietojärjestelmissä automatisointityökalujen avulla tai ilman sellaisia.

5.2. Käyttäjän henkilötietoja voidaan siirtää Venäjän federaation valtuutetuille valtionhallinnon elimille vain Venäjän federaation lainsäädännön asettamilla perusteilla ja tavalla.

5.3. При утрате или разглашении персональных данных Администрация сайта информирует Пользователа лет

5.5. Sivuston hallinto toteuttaa tarvittavat organisatoriset ja tekniset toimenpiteet suojellakseen käyttäjän henkilökohtaisia ​​tietoja luvattomalta tai tahattomalta käytöltä, tuhoamiselta, muokkaamiselta, estämiseltä, kopioinnilta, jakelulta sekä kolmansien osapuolten muilta laittomilta toimilta.

6. OSAPUOLTEN VELVOLLISUUDET

6.1. Käyttäjä on velvollinen:

6.1.1. Anna tietoja Sivuston käyttämiseen tarvittavista henkilötiedoista.

6.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае изменения данной и.

6.2. Sivuston hallinnon on:

6.2.1. Käytä vastaanotettuja tietoja vain tämän tietosuojakäytännön kohdassa 4 määriteltyihin tarkoituksiin.

6.2.2. Varmista luottamuksellisten tietojen varastointi salassa, älä paljasta ilman käyttäjän etukäteen antamaa kirjallista lupaa, äläkä myöskään myy, vaihda, julkaise tai paljasta muilla mahdollisilla tavoilla käyttäjän siirrettyjä henkilötietoja lukuun ottamatta . 5.2. ja 5.3. tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

6.2.3. Suorita varotoimet käyttäjän henkilökohtaisten tietojen luottamuksellisuuden suojaamiseksi menettelyn mukaisesti, jota yleensä käytetään tällaisten tietojen suojaamiseen nykyisessä liiketoiminnan liikevaihdossa.

6.2.4. Estä asiaankuuluvaan Käyttäjään liittyvät henkilötiedot siitä hetkestä lähtien, kun käyttäjä tai hänen laillinen edustajansa tai henkilötietojensa oikeuksien suojaamiseksi valtuutettu elin hakee tai pyytää vahvistusjaksoa, jos virheelliset henkilötiedot paljastetaan tai laiton toiminta ilmenee.

7. OSAPUOLTEN VASTUU

7.1. Sivuston ylläpitäjä, joka ei ole täyttänyt velvollisuuksiaan, on vastuussa vahingoista, jotka käyttäjälle aiheutuu henkilötietojen laittomasta käytöstä Venäjän federaation lainsäädännön mukaisesti, lukuun ottamatta tapauksia, jotka on määritelty kohdassa. 5.2., 5.3. ja 7.2. tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

7.2. Jos luottamukselliset tiedot katoavat tai paljastuvat, sivuston hallinto ei ole vastuussa, jos nämä luottamukselliset tiedot:

7.2.1. Tuli julkiseksi ennen sen menetystä tai paljastamista.

7.2.2. Lisää ostoskoriin

7.2.3. Ilmoitettiin käyttäjän suostumuksella.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Ennen kuin nostat oikeuteen kanteen Sivuston käyttäjän ja Sivuston hallinnon välisestä suhteesta aiheutuvista riita-asioista, on pakollista esittää vaatimus (kirjallinen ehdotus riidan vapaaehtoiseksi ratkaisemiseksi).

8.2. Vaatimuksen vastaanottaja ilmoittaa 30 kalenteripäivän kuluessa vaatimuksen vastaanottamisesta kantajalle kirjallisesti vaatimuksen käsittelyn tuloksista.

8.3 Jos sopimukseen ei päästä, riita siirretään oikeusviranomaisen käsiteltäväksi Venäjän federaation nykyisen lainsäädännön mukaisesti.

8.4. Venäjän federaation voimassa olevaa lainsäädäntöä sovelletaan tähän tietosuojakäytäntöön sekä käyttäjän ja sivuston hallinnon väliseen suhteeseen.

9. LISÄMÄÄRÄYKSET

9.1. Sivuston hallinnolla on oikeus tehdä muutoksia tähän tietosuojakäytäntöön ilman käyttäjän suostumusta.

9.2. Uusi tietosuojakäytäntö tulee voimaan heti, kun se julkaistaan ​​sivustolla, ellei tietosuojaselosteen uudessa versiossa toisin määrätä.

9.3. Kaikki tätä tietosuojakäytäntöä koskevat ehdotukset tai kysymykset tulee osoittaa osoitteeseen [sähköposti suojattu].