Maan mobiilirobottijärjestelmien teoria ja käytäntö

8

Uusien operatiivisten doktriinien kehittäminen erityisesti kaupunkisotaa ja epäsymmetrisiä konflikteja varten vaatii uusia järjestelmiä ja teknisiä keinoja, jotka vähentävät sotilashenkilöstön ja siviilien menetyksiä. Tämä voidaan toteuttaa SMRK-alan kehityksen, edistyneiden valvonta- ja tiedonkeruutekniikoiden käytön sekä tiedustelu- ja kohteen havaitsemisen, suojauksen ja korkean tarkkuuden iskujen avulla. Huippuluokan robottiteknologioiden laajan käytön vuoksi SMRK:lla, kuten lentävillä kollegoillaan, ei ole ihmisoperaattoria.

Nämä järjestelmät ovat myös ehdottoman välttämättömiä työskentelemään tartunnan saaneessa ympäristössä tai suorittamaan muita "tyhmiä, likaisia ​​ja vaarallisia" tehtäviä. Tarve kehittää edistyneitä SMR-laitteita liittyy tarpeeseen käyttää miehittämättömiä järjestelmiä suorana tukena taistelukentällä. Asumattomista ajoneuvoista, joiden autonomia kasvaa vähitellen, tulee joidenkin sotilasasiantuntijoiden mukaan yksi tärkeimmistä taktisista elementeistä nykyaikaisten maajoukkojen rakenteessa.Maan mobiilirobottijärjestelmien teoria ja käytäntö

TERRAMAX M-ATV panssaroituun autoon perustuva robottikompleksi johtaa miehittämättömien ajoneuvojen kolonnia

SMRK:n toiminnalliset tarpeet ja kehittäminen

Vuoden 2003 lopulla Yhdysvaltain keskusjohto esitti kiireellisiä, kiireellisiä pyyntöjä järjestelmistä improvisoitujen räjähteiden (IED) uhan torjumiseksi. Maarobottijärjestelmien JGRE (Joint Ground Robotics Enterprise) -organisaatio on kehittänyt suunnitelman, joka voi nopeasti tarjota merkittävää lisäystä kapasiteettiin käyttämällä pieniä robottikoneita. Ajan myötä nämä tekniikat ovat kehittyneet, järjestelmiä on otettu käyttöön enemmän ja käyttäjät ovat saaneet kehittyneitä prototyyppejä arvioitavaksi. Tämän seurauksena sisäisen turvallisuuden alalla toimivien sotilaiden ja yksiköiden määrä, jotka ovat oppineet käyttämään kehittyneitä robottijärjestelmiä, on lisääntynyt.

DARPA Defense Advanced Research Projects Agency tutkii parhaillaan robottiteknologioita koneoppimisen alalla, joka perustuu sen tekoälyn alalla tapahtuvaan kehitykseen sekä tuloksena olevien kuvien tunnistamiseen. Kaikki nämä tekniikat, jotka on kehitetty UPI (Unmanned Perception Integration) -ohjelman puitteissa, pystyvät tarjoamaan paremman ymmärryksen ympäristöstä/maastosta liikkuvalla ajoneuvolla. Näiden tutkimusten tuloksena syntyi CRUSHER-niminen kone, jonka toiminta-arviointi aloitettiin vuonna 2009; sen jälkeen on tehty useita prototyyppejä.

MPRS (Man-Portable Robotic System) -ohjelma keskittyy tällä hetkellä autonomisten navigointi- ja törmäysten ehkäisyjärjestelmien kehittämiseen pienille robotit. Se myös määrittelee, tutkii ja optimoi tekniikoita, jotka on suunniteltu lisäämään robottijärjestelmien autonomiaa ja toimivuutta. RACS (Robotic for Agile Combat Support) -ohjelma kehittää erilaisia ​​robottiteknologioita vastaamaan nykyisiin uhkiin ja toiminnallisiin vaatimuksiin sekä tuleviin tarpeisiin ja valmiuksiin. RACS-ohjelma kehittää ja integroi myös automaatiotekniikoita erilaisiin taistelutehtäviin ja erilaisiin alustoihin, jotka perustuvat yhteisen arkkitehtuurin konseptiin ja sellaisiin perusominaisuuksiin kuin useiden ajoneuvojen liikkuvuus, nopeus, hallinta ja vuorovaikutus.

Robottien osallistuminen nykyaikaisiin taisteluoperaatioihin antaa asevoimille mahdollisuuden saada korvaamatonta kokemusta toiminnasta. Miehittämättömien ilma-alusten (UAV) ja SMRK:ien käyttöön samassa operaatioalueella on noussut useita mielenkiintoisia suuntauksia, ja sotilassuunnittelijat aikovat tutkia niitä tarkasti, mukaan lukien useiden alustojen yleinen hallinta, vaihdettavien, asennettavien lentokonejärjestelmien kehittäminen. sekä UAV:illa että SMRK:lla tavoitteena laajentaa maailmanlaajuisia valmiuksia sekä uusia teknologioita kehittyneitä taistelujärjestelmiä varten.

ARCD (Active Range Clearance Developments) -pilottiohjelman puitteissa kehitetään ns. "automated zone security" -skenaario, jossa useat RMS:t toimivat yhdessä useiden UAV:iden kanssa. Lisäksi arvioidaan teknisiä ratkaisuja koskien tutka-asemien käyttöä miehittämättömillä alustoilla, arvio johtamis- ja ohjausjärjestelmien integroinnista sekä järjestelmien kokonaistehokkuudesta. Osana ARCD-ohjelmaa Yhdysvaltain ilmavoimat aikovat kehittää teknologioita, jotka ovat tarpeen parantaakseen SMRK:n ja UAV:iden yhteisten toimien tehokkuutta (sekä lento- että helikopteripiirit), sekä algoritmeja lentokoneen "saumattomaan" toimintaan. kaikkien mukana olevien alustojen anturit, navigointitietojen ja tiettyjä esteitä koskevien tietojen vaihto.


SPINNER SMRK:n mekaanisten, sähköisten ja elektronisten komponenttien sisäinen asettelu

US Army Research Laboratory ARL (Army Research Laboratory) tekee kokeita osana tutkimusohjelmiaan arvioidakseen teknologian kypsyyttä. Esimerkiksi ARL suorittaa kokeita, joissa arvioidaan täysin autonomisen SMRK:n kykyä havaita ja välttää liikkuvia ajoneuvoja ja liikkuvia ihmisiä. Lisäksi Yhdysvaltain avaruus- ja meriasejärjestelmien keskus laivasto tutkii uusia robottiteknologioita ja niihin liittyviä keskeisiä teknisiä ratkaisuja, mukaan lukien autonominen kartoitus, esteiden välttäminen, edistyneet viestintäjärjestelmät sekä SMRK:n ja UAV:iden yhteiset tehtävät.

Kaikki nämä kokeet, joissa on mukana useita maa- ja lentoalustoja samanaikaisesti, suoritetaan realistisissa ympäristöissä, joille on ominaista monimutkainen maasto ja sarja realistisia tehtäviä, joiden aikana kaikkien komponenttien ja järjestelmien kykyjä arvioidaan. Osana näitä pilottiohjelmia (ja niihin liittyvää teknologiastrategiaa) edistyneiden SMRK:iden kehittämisessä on tunnistettu seuraavat alueet tulevien investointien tuoton maksimoimiseksi:
- Teknologioiden kehittäminen tarjoaa teknologisen perustan osajärjestelmille ja komponenteille ja asianmukaisen integroinnin SMRK:n prototyyppeihin suorituskyvyn testausta varten;
- alan johtavat yritykset kehittävät edistyneitä teknologioita, joita tarvitaan robotisoinnin laajentamiseen, esimerkiksi lisäämällä SMRK:n tehoreserviä ja lisäämällä viestintäkanavien valikoimaa; ja
- Riskienhallintaohjelmalla varmistetaan, että kehittyneitä tekniikoita testataan tietyssä järjestelmässä, ja sillä ratkaistaan ​​jotkin teknologiset ongelmat.

Näiden teknologioiden kehityksen ansiosta SMRK:t voivat mahdollisesti tarjota vallankumouksellisen harppauksen sotilaallisella alalla, niiden käyttö vähentää ihmistappioita ja lisää taistelutehokkuutta. Tämän saavuttamiseksi heidän on kuitenkin kyettävä työskentelemään itsenäisesti, mukaan lukien monimutkaisten tehtävien suorittaminen.Esimerkki aseellisesta SMRK:sta. AVANTGUARD Israelilainen G-NIUS Miehittämättömät Ground Systems


Kehittynyt modulaarinen robottijärjestelmä MAARS (Modular Advanced Armed Robotic System), aseistettu konekiväärillä ja kranaatinheittimillä


NASAn suunnittelema GROVER SMRK lumisessa maastossa

Tekniset vaatimukset edistyneelle SMRK:lle

Edistyneet SMR:t on suunniteltu ja kehitetty sotilastehtäviin ja ne toimivat ensisijaisesti vaarallisissa ympäristöissä. Nykyään monissa maissa tehdään tutkimusta ja kehitystä miehittämättömien robottijärjestelmien alalla, jotka pystyvät toimimaan useimmissa tapauksissa epätasaisessa maastossa. Nykyaikaiset SMRK:t voivat lähettää operaattorille videosignaaleja, tietoja esteistä, tavoitteista ja muista taktisesti kiinnostavista muuttujista tai tehdä edistyneimpien järjestelmien tapauksessa täysin itsenäisiä päätöksiä. Itse asiassa nämä järjestelmät voivat olla puoliautonomisia, ja ne käyttävät navigointitietoja sekä ajoneuvon anturitietoja ja etäkäyttäjän komentoja reitin määrittämiseen. Täysin itsenäinen ajoneuvo määrittelee oman kulkunsa käyttämällä reitin muodostamiseen vain sisäisiä antureita, mutta kuljettajalla on aina mahdollisuus tehdä tarvittavat erityispäätökset ja ottaa hallinta kriittisissä tilanteissa tai jos ajoneuvo on vaurioitunut.

Nykyään nykyaikaiset SMRK:t voivat nopeasti havaita, tunnistaa, paikantaa ja neutraloida monenlaisia ​​uhkia, mukaan lukien vihollisen toiminnan säteilyolosuhteissa, kemiallinen tai biologinen saastuminen erityyppisissä maastoissa. Nykyaikaisen SMRK:n kehittämisessä suurin ongelma on toiminnallisesti tehokkaan suunnittelun luominen. Keskeisiä kohtia ovat mekaaninen suunnittelu, sisäänrakennettu anturisarja ja navigointijärjestelmät, ihmisen ja robotin välinen vuorovaikutus, liikkuvuus, viestintä ja virran/energiankulutus.

Ihmisen ja robotin vuorovaikutuksen vaatimukset sisältävät erittäin monimutkaisia ​​ihmisen ja koneen rajapintoja, ja siksi turvallisia ja käyttäjäystävällisiä rajapintoja varten on kehitettävä multimodaalisia teknisiä ratkaisuja. Nykyinen ihmisen ja robotin vuorovaikutuksen teknologia on erittäin monimutkaista ja vaatii paljon testausta ja arviointia realistisissa käyttöolosuhteissa hyvän luotettavuuden saavuttamiseksi sekä ihmisen ja robotin vuorovaikutuksessa että robotin ja robotin vuorovaikutuksessa.


Virolaisen MILREM-yhtiön kehittämä aseellinen SMRK

Suunnittelijoiden tavoitteena on SMRK:n onnistunut kehittäminen, joka pystyy suorittamaan tehtävänsä päivällä ja yöllä vaikeassa maastossa. Maksimaalisen tehokkuuden saavuttamiseksi kussakin erityistilanteessa SMRK:n on kyettävä liikkumaan kaiken tyyppisissä maastoissa, joissa on esteitä suurella nopeudella, suurella ohjattavuudella ja nopeasti vaihtamalla suuntaa ilman merkittävää nopeuden laskua. Liikkuvuuteen liittyvät suunnitteluparametrit sisältävät myös kinemaattiset ominaisuudet (ensisijaisesti kyky säilyttää kosketus maan kanssa kaikissa olosuhteissa). SMRK:lla on sen edun lisäksi, että sillä ei ole ihmiselle luontaisia ​​rajoituksia, mutta se haittapuoli, että on tarpeen integroida monimutkaisia ​​mekanismeja, jotka voivat korvata ihmisen liikkeet. Ajon laadun suunnitteluvaatimukset tulee integroida tunnistusteknologioihin sekä anturi- ja ohjelmistokehitykseen hyvän liikkuvuuden ja erilaisten esteiden välttämiseksi.

Yksi äärimmäisen tärkeitä vaatimuksia, jotka määräävät korkean liikkuvuuden, on kyky käyttää tietoa luonnonympäristöstä (hissit, kasvillisuus, kivet tai vesi), keinotekoisista esineistä (sillat, tiet tai rakennukset), säästä ja vihollisesteistä (miinakentät tai esteet). Tässä tapauksessa on mahdollista määrittää omat asemansa ja vihollisen asemat, ja nopeuden ja suunnan merkittävän muutoksen vuoksi SMRK:n mahdollisuudet selviytyä vihollisen tulen alla kasvavat merkittävästi. Tällaisten teknisten ominaisuuksien avulla on mahdollista kehittää aseellisia tiedustelu-SMRK-koneita, jotka pystyvät suorittamaan tiedustelu-, valvonta- ja kohteen havaitsemistehtäviä, tulitehtäviä asekompleksin läsnäollessa ja pystyvät myös havaitsemaan uhkia (miinat, vihollisen asejärjestelmät jne.) omatoimisesti. -puolustustarkoituksiin.

Kaikki nämä taistelukyvyt on otettava käyttöön reaaliajassa uhkien välttämiseksi ja vihollisen neutraloimiseksi joko omalla asetai viestintäkanavia etäasejärjestelmien kanssa. Suuri liikkuvuus ja kyky paikallistaa ja seurata vihollisen kohteita ja toimintaa vaikeissa taisteluolosuhteissa on erittäin tärkeää. Tämä edellyttää älykkäiden SMRK:ien kehittämistä, jotka pystyvät seuraamaan vihollisen toimintaa reaaliajassa sisäänrakennettujen monimutkaisten liikkeentunnistusalgoritmien ansiosta.

Kehittyneet ominaisuudet, mukaan lukien anturit, algoritmit tietojen yhdistämiseen, aktiivinen visualisointi ja tietojenkäsittely, ovat erittäin tärkeitä ja edellyttävät nykyaikaista laitteisto- ja ohjelmistoarkkitehtuuria. Tehtäessä tehtäviä nykyaikaisessa SMRK:ssa, sijainnin arvioimiseen käytetään GPS-järjestelmää, inertiamittausyksikköä ja inertianavigointijärjestelmää.

Näiden järjestelmien kautta saatujen navigointitietojen avulla SMRK voi liikkua itsenäisesti laivalla olevan ohjelman tai kauko-ohjausjärjestelmän käskyjen mukaisesti. Samalla SMRK pystyy lähettämään navigointidataa kauko-ohjainasemalle lyhyin väliajoin, jotta käyttäjä tietää sen tarkan sijainnin. Täysin autonomiset SMRK:t voivat suunnitella toimintaansa, ja tätä varten on ehdottoman välttämätöntä kehittää reitti, joka sulkee pois törmäykset ja minimoi samalla perusparametrit kuten aika, energia ja etäisyys. Navigointitietokoneella ja tietotietokoneella voidaan piirtää optimaalinen reitti ja korjata se (esteitä voidaan havaita tehokkaasti laseretäisyysmittarilla ja ultraääniantureilla).


Intialaisten opiskelijoiden kehittämän aseellisen SMRK:n prototyypin komponentit

Navigointi- ja viestintäjärjestelmien suunnittelu

Toinen tärkeä asia tehokkaan SMRK:n kehittämisessä on navigointi-/viestintäjärjestelmän suunnittelu. Digitaaliset kamerat ja anturit on asennettu antamaan visuaalista palautetta, kun taas infrapunajärjestelmät asennetaan yökäyttöön; käyttäjä voi nähdä videokuvan tietokoneessaan ja lähettää SMRK:lle joitain perusnavigointikomentoja (oikea/vasen, pysäytys, eteenpäin) navigointisignaalien korjaamiseksi.

Täysin autonomisissa SMRK:issa visualisointijärjestelmät on integroitu digitaalisiin karttoihin ja GPS-tietoihin perustuviin navigointijärjestelmiin. Täysin autonomisen SMRK:n luomiseksi esimerkiksi navigoinnin kaltaisia ​​perustoimintoja varten tarvitaan ulkoisten olosuhteiden havaitsemisjärjestelmien integrointi, reitin suunnittelu ja viestintäkanava.

Yksittäisten SMRK:iden navigointijärjestelmien integrointi on pitkällä, mutta algoritmien kehittäminen useiden SMRK:iden samanaikaisen toiminnan ja SMRK:n ja UAV:n yhteisten tehtävien ajoittamiseksi on varhaisessa vaiheessa, koska viestintävuorovaikutusta on erittäin vaikea saada aikaan. useista robottijärjestelmistä kerralla. Jatkuvat kokeet auttavat määrittämään, mitä taajuuksia ja taajuusalueita tarvitaan ja miten tietyn tehtävän vaatimukset vaihtelevat. Kun nämä ominaisuudet on määritelty, on mahdollista kehittää edistyneitä ominaisuuksia ja ohjelmistoja useille robottikoneille.


Miehittämätön K-MAX-helikopteri kuljettaa SMSS (Squad Mission Support System) -robottiajoneuvon autonomiatestien aikana; lentäjän ollessa K-MAX-ohjaamossa, mutta ei ohjannut sitä

Viestintävälineet ovat erittäin tärkeitä SMRK:n toiminnan kannalta, mutta langattomilla ratkaisuilla on varsin merkittäviä haittoja, koska muodostettu yhteys voi katketa ​​maastoon liittyvien häiriöiden, esteiden tai vihollisen sähköisen vastatoimijärjestelmän toiminnan vuoksi. Viimeaikainen kehitys koneen välisissä viestintäjärjestelmissä on erittäin mielenkiintoista, ja näiden tutkimusten ansiosta voidaan luoda edullisia ja tehokkaita laitteita robottialustojen väliseen viestintään. Erityisen lyhyen kantaman viestinnän DRSC-standardia (Dedicated Short-Range Communication) sovelletaan todellisissa olosuhteissa SMRK:n ja SMRK:n ja UAV:n väliseen viestintään. Viestinnän turvallisuuden varmistamiseen verkkokeskeisessä toiminnassa kiinnitetään tällä hetkellä paljon huomiota, ja siksi asuttujen ja asumattomien järjestelmien alan tulevien hankkeiden tulee perustua edistyneisiin ratkaisuihin, jotka noudattavat yhteisiä rajapintastandardeja.

Nykyään lyhyiden, vähän virtaa vaativien tehtävien vaatimukset täyttyvät pääosin, mutta ongelmia on pitkäkestoisia, suuritehoisia tehtäviä suorittavissa alustoissa, erityisesti videon suoratoisto on yksi kiireellisimmistä ongelmista.

polttoaine

Energialähdevaihtoehdot riippuvat järjestelmätyypistä: pienissä SMR:issä virtalähteenä voi olla kehittynyt ladattava akku, mutta isommille SMR:ille tavanomainen polttoaine voi tuottaa tarvittavan energian, mikä mahdollistaa järjestelmän toteuttamisen sähkömoottori-generaattorilla. tai uuden sukupolven hybridisähkövoimaa. Selvimmät energian saantiin vaikuttavat tekijät ovat ympäristö, koneen paino ja mitat sekä tehtävän suorittamiseen kuluva aika. Joissakin tapauksissa virransyöttöjärjestelmän on koostuttava polttoainejärjestelmästä päälähteenä ja ladattavasta akusta (huono näkyvyys). Sopivan energiatyypin valinta riippuu kaikista tekijöistä, jotka vaikuttavat tehtävän suorittamiseen, ja energialähteen tulee tarjota tarvittava liikkuvuus, viestintäjärjestelmän, anturisarjan ja asejärjestelmän (jos sellainen on) keskeytymätön toiminta.

Lisäksi on tarpeen ratkaista tekniset ongelmat, jotka liittyvät liikkumiseen vaikeassa maastossa, esteiden havaitsemiseen ja virheellisten toimien korjaamiseen. Osana nykyaikaisia ​​projekteja on kehitetty uusia edistyksellisiä robottiteknologioita, jotka koskevat sisäisten antureiden ja tietojenkäsittelyn integrointia, reitin valintaa ja navigointia, esteiden havaitsemista, luokittelua ja välttämistä sekä tiedonsiirron katkeamiseen ja alustan epävakauteen liittyvien virheiden eliminointia. . Autonominen off-road-navigointi edellyttää, että ajoneuvo tunnistaa maaston, ja tähän sisältyy 3D-maastoorografia (maaston kuvaus) ja esteiden, kuten kivien, puiden, seisovan veden jne., havaitseminen. Yleiset kyvyt lisääntyvät jatkuvasti ja nykyään voidaan puhua jo melko korkeasta maaston kuvan määrittelystä, mutta vain päivällä ja hyvällä säällä, mutta robottialustojen ominaisuudet tuntemattomassa tilassa ja huonoissa sääolosuhteissa ovat edelleen riittämätön. Tältä osin DARPAlla on käynnissä useita kokeellisia ohjelmia, jotka testaavat robottialustojen ominaisuuksia tuntemattomassa maastossa, säällä kuin säällä, päivällä ja yöllä. DARPA-ohjelma, nimeltään Applied Research in AI (Applied Research in Artificial Intelligence), tutkii älykkäitä päätöksentekotyökaluja ja muita kehittyneitä teknologisia ratkaisuja autonomisille järjestelmille, joiden tavoitteena on tietty sovellus kehittyneissä robottijärjestelmissä, sekä kehittää autonomisia monirobotteja. oppimisalgoritmeja yhteisten tehtävien suorittamiseen, joiden avulla robottiryhmät voivat automaattisesti käsitellä uusia tehtäviä ja jakaa rooleja keskenään.

Kuten jo mainittiin, toimintaolosuhteet ja tehtävän tyyppi määrittävät nykyaikaisen SMRK:n suunnittelun. Se on mobiilialusta, jossa on virtalähde, anturit, tietokoneet ja ohjelmistoarkkitehtuuri havainnointia, navigointia, viestintää, oppimista/sopeutumista ja vuorovaikutusta varten. robotti ja ihminen. Tulevaisuudessa ne ovat monenkeskisempiä, niillä on lisääntynyt yhdentymisen ja vuorovaikutuksen taso ja ne ovat myös taloudellisesti tehokkaampia. Erityisen kiinnostavia ovat järjestelmät, joissa on modulaarinen hyötykuorma, mikä mahdollistaa koneiden mukauttamisen erilaisiin tehtäviin. Seuraavan vuosikymmenen aikana robottiajoneuvot tulevat saataville taktisten operaatioiden suorittamiseen sekä tukikohtien ja muun avoimeen arkkitehtuuriin perustuvan infrastruktuurin suojaamiseen. Niille on ominaista huomattava yhtenäisyys ja autonomia, suuri liikkuvuus ja modulaariset junajärjestelmät.

Sotilassovellusten SMRK-tekniikka kehittyy nopeasti, minkä ansiosta monet asevoimat voivat poistaa sotilaita vaarallisista tehtävistä, mukaan lukien suojavarusteiden havaitseminen ja tuhoaminen, tiedustelu, joukkojensa puolustaminen, miinanraivaus ja paljon muuta. Esimerkiksi Yhdysvaltain armeijan prikaatitaisteluryhmien käsite osoitti edistyneen tietokonemallinnuksen, taistelukoulutuksen ja todellisen taistelutoiminnan kokemuksen avulla, että robottiajoneuvot lisäsivät miehistöittyjen maa-ajoneuvojen kestävyyttä ja lisäsivät merkittävästi taistelun tehokkuutta. Lupaavien teknologioiden, kuten liikkuvuuden, autonomian, aseistuksen, ihmisen ja koneen välisten rajapintojen, robottijärjestelmien tekoälyn, integroinnin muihin SMRK-järjestelmiin ja asumiskelpoisiin järjestelmiin, kehittäminen lisää asumattomien maajärjestelmien valmiuksia ja autonomian tasoa.Venäläinen shokkirobottikompleksi Platform-M, jonka on kehittänyt NITI "Progress"

Käytetyt materiaalit:
www.defense-update.com
www.qinetiq.com
www.milrem.ee
www.darpa.mil
www.airforce.com
www.niti-progress.ru
www.wikipedia.org
ru.wikipedia.org
Uutiskanavamme

Tilaa ja pysy ajan tasalla viimeisimmistä uutisista ja päivän tärkeimmistä tapahtumista.

8 Kommentit
tiedot
Hyvä lukija, jotta voit jättää kommentteja julkaisuun, sinun on kirjaudu.
 1. +4
  Elokuu 22 2016
  Taistelukokemusta on toistaiseksi kertynyt vähän.
  Ehkä arvokkain kokemus on miehittämättömien kuorma-autojen saattaminen asuntovaunuissa
  tarvikkeita Afganistanissa, jotka tehtiin useita kertoja kokeiluna
  amerikkalaiset. Ja sama asia - miehittämättömien rahtihelikopterien kanssa.
  Tämä ratkaisee uhrien ongelman armeijan haavoittuvimmassa osassa - toimitusketjussa.
  1. +5
   Elokuu 22 2016
   Kyllä, mutta väijytysrobotit ovat paljon halvempia ja voit yksinkertaisesti tehdä niitä suurempia määriä - silloin kaikki nämä robottivaunut lakkaavat olemasta.
   Neljää ajoneuvoa vastaan, jotka on esitetty artikkelissa http://topwar.ru/uploads/posts/2016-08/1471612225_m-atv_withterramax_j4a1330_72
   0x300-co1.jpg (- jokin ei laita linkkikuvaa), itseliikkuva kranaatinheittäjäni 40 mm:n piipun alla olevan kranaatinheitinkranaatin alla (kumulatiivisella toiminnalla) riittää, lisäksi se voi ampua periaatteen mukaan - "kaikessa, mikä liikkuu, vaadituilla mitoilla, tärinällä ja määrällä", ts. melkein tekoäly, mutta ennalta määrätyllä algoritmilla (jopa jalkaväkimiinat ovat jo olemassa sellaisilla parametreilla).
   Ja jos käytät jotain Spikea tai halvempia analogeja - Skolopendr, voit yleensä taistella poistumatta pubista ... :-)
   Mutta silti se johtaa hyödyttömään joi FPI:n, Skolkovon jne. kautta...
   1. +3
    Elokuu 22 2016
    Tornipuolustus? naurava
   2. Kommentti on poistettu.
 2. +2
  Elokuu 22 2016
  Robottikompleksi, joka perustuu panssaroituun autoon TERRAMAX M-ATV

  Pidin todella vaihtoehdosta, jossa oli miehittämättömien kuorma-autojen kolonni - kaadamme ohjausauton alas ja voit ryöstää lehmiä.
  1. +3
   Elokuu 22 2016
   He pakenivat... sellaiset karavaanit liikkuvat jatkuvasti
   valvonta, videovalvonta ilmasta. hakkaa häntä
   väijytys on mahdollista, se on totta. Mutta tuskin niitä ryöstetään.
   He lentävät ja pommittavat.
 3. +3
  Elokuu 22 2016
  Erittäin jännittävä artikkeli. Upea, edistyksellinen tekniikka.
 4. +1
  Elokuu 23 2016
  Lainaus Sergeyef96:lta
  Kirjoittaja ei puhu mistään. Toinen sanamuoto "alaston" tyyliin! Ei-systeeminen lähestymistapa ei tuota tulosta, ensimmäinen tiili tässä asiassa on yhteinen yhtenäinen tietoavaruus tällaisten järjestelmien olemassaolon ympäristönä. Yritykset luoda yksittäisiä laitteita omilla antureillaan, suljetuilla algoritmeilla ja operaattoreilla ovat kestämättömiä ja haitallisia ... ja erittäin kalliita eivätkä yleisiä. Pelkkää roskaa, ajan ja rahan haaskausta. Tyhjiä johtopäätöksiä täydellisellä abstraktiolla, viittaamatta todelliseen tilanteeseen. Sinun ei pitäisi edes lukea sitä. Lihavoitu MIINUS ....

  Mutta jostain on aloitettava ... aloitus on tehty, ja vastaavasti viestintäjärjestelmiä parannetaan ajan myötä, luodaan yhtenäinen tietojärjestelmä (lisäksi tämän asian parissa työskentely on varmasti käynnissä ja mahdollisuuksien mukaan UAV-laitteiden ja robottijärjestelmien käyttöönoton nopeuden perusteella nämä työt tehdään erittäin intensiivisesti).
  Ja jokainen matka alkaa ensimmäisestä askeleesta.
 5. 0
  Heinäkuu 27 2017
  "Älä mene sinne, mutta me tulemme sinne" BB osoitti suunnan ja raha osoitti, että se hillitsee sitä

"Oikea sektori" (kielletty Venäjällä), "Ukrainan Insurgent Army" (UPA) (kielletty Venäjällä), ISIS (kielletty Venäjällä), "Jabhat Fatah al-Sham" entinen "Jabhat al-Nusra" (kielletty Venäjällä) , Taleban (kielletty Venäjällä), Al-Qaeda (kielletty Venäjällä), Anti-Corruption Foundation (kielletty Venäjällä), Navalnyin päämaja (kielletty Venäjällä), Facebook (kielletty Venäjällä), Instagram (kielletty Venäjällä), Meta (kielletty Venäjällä), Misanthropic Division (kielletty Venäjällä), Azov (kielletty Venäjällä), Muslim Brotherhood (kielletty Venäjällä), Aum Shinrikyo (kielletty Venäjällä), AUE (kielletty Venäjällä), UNA-UNSO (kielletty v. Venäjä), Mejlis of the Crimean Tatar People (kielletty Venäjällä), Legion "Freedom of Russia" (aseellinen kokoonpano, tunnustettu terroristiksi Venäjän federaatiossa ja kielletty)

”Voittoa tavoittelemattomat järjestöt, rekisteröimättömät julkiset yhdistykset tai ulkomaisen agentin tehtäviä hoitavat yksityishenkilöt” sekä ulkomaisen agentin tehtäviä hoitavat tiedotusvälineet: ”Medusa”; "Amerikan ääni"; "todellisuudet"; "Nykyhetki"; "Radiovapaus"; Ponomarev; Savitskaja; Markelov; Kamaljagin; Apakhonchich; Makarevitš; Suutari; Gordon; Zhdanov; Medvedev; Fedorov; "Pöllö"; "Lääkäreiden liitto"; "RKK" "Levada Center"; "Muistomerkki"; "Ääni"; "Henkilö ja laki"; "Sade"; "Mediazone"; "Deutsche Welle"; QMS "Kaukasian solmu"; "Sisäpiiri"; "Uusi sanomalehti"