BTR-82A pystyy vastaanottamaan taistelumoduulin AU-220M "Baikal"

48
Nykyisten kotimaisen suunnittelun panssaroitujen ajoneuvojen kehittäminen jatkuu. Viimeisimpien tietojen mukaan yksi uusimmista taisteluajoneuvoista saattaa lähitulevaisuudessa saada uusia aseita, jotka parantavat merkittävästi sen suorituskykyä. On raportoitu, että parhaillaan harkitaan kysymystä yhden olemassa olevan panssaroidun miehistönkuljetusaluksen varustamisesta lupaavalla taistelumoduulilla tehostetuilla aseilla.

Izvestia-julkaisu raportoi 17. elokuuta käynnissä olevasta työstä maavoimille tarkoitettujen panssaroitujen ajoneuvojen alalla. Teollisuuden ja puolustusministeriön edustaman asiakkaan harkitsemassa uudessa ehdotuksessa BTR-82A panssaroidun miehistönvaunun varustamiseen AU-220M Baikal-taistelumoduulilla. Nimeämätön lähde sotilasosastolla, joka tuntee nykytilanteen, kertoi Izvestialle perustavanlaatuisen päätöksen syntymisestä tällaisen hankkeen kehittämisessä. Tällä hetkellä panssaroitujen miehistönkuljetusaluksen modernisointiprojekti on hyväksymisvaiheessa.

Lähde huomautti, että BTR-82A:n päätehtävä on jalkaväen kuljettaminen aseilla. Samalla uuden taistelumoduulin asennus lisää merkittävästi ajoneuvon tulivoimaa. Tällaisilla muutoksilla pitäisi olla vakava vaikutus päivitetyn koneen suorituskykyominaisuuksiin. Tästä johtuen lähteen mukaan uutta hanketta tehdään nyt kahteen suuntaan. Ensinnäkin asiantuntijat ovat kiireisiä tarvittavan teknisen dokumentaation kehittämisessä. Lisäksi armeijan ja teollisuuden asiantuntijat pyrkivät määrittämään luettelon taistelutehtävistä, jotka päivitetty panssaroitu miehistönkuljetusalus voi suorittaa. Kahden suunnan työn valmistumisen tulosten perusteella ilmestyy modernisointiprojekti, ja myös taktinen markkinarako päivitetyille laitteille määritetään.On odotettavissa, että lupaavan projektin mukaisesti modernisoitavalla panssaroidulla miehistönvaunulla BTR-82A on merkittäviä etuja eri luokkien nykyaikaisiin kotimaisiin ja ulkomaisiin laitteisiin verrattuna. AU-220M Baikal-taistelumoduulin pääase on 57 mm:n automaattinen tykki, joka mahdollistaa tulen kantaman ja tehokkuuden lisäämisen verrattuna olemassa oleviin ja aseistettuihin järjestelmiin, joiden kaliiperi on pienempi. Sellaisten avulla aseet paranneltu panssaroitu miehistönkuljetusalusta pystyy hyökkäämään kauempana oleviin kohteisiin, myös ilman riskiä joutua vastatuleen.

Panssarivaunu BTR-82A on jatkokehitys BTR-80-ajoneuvosta, joka on ollut käytössä Neuvostoliiton ja Venäjän armeijassa useita vuosikymmeniä. Osana hanketta päätettiin säilyttää panssaroidun rungon nykyinen muotoilu luodinkestävällä panssarihaarnolla, muuttamalla sen elementtejä ja lisäämällä uusia yksityiskohtia. Erityisesti miinojen vastaisia ​​ominaisuuksia on parannettu ja sisäisiin asumiskelpoisiin osastoihin on lisätty pirstoutumista estävä vuori. Samaan aikaan voimalaitoksen ja muiden pääyksiköiden kokoonpanossa tapahtui merkittäviä muutoksia. Tällaisten innovaatioiden ansiosta laitteiden pääominaisuudet paranivat ja sen toimintaa yksinkertaistettiin.

Olemassa olevien laitteiden modernisoinnin yhteydessä uuden projektin mukaan rungon takamoottoritilaan asennetaan KAMAZ-740.14-300 dieselmoottori, jonka teho on 300 hv. Moottorin tehon kasvu verrattuna panssaroituun miehistönkuljettimeen mahdollisti liikkuvuusominaisuuksien parantamisen merkittävästi. Myös sähkölaitteiden ja muiden laitteiden kokoonpanon muuttaminen tuli mahdolliseksi. Erityisesti uusi projekti koskee auton varustamista ilmastoinnilla.

Nykyisessä kokoonpanossa BTR-82A on varustettu taistelumoduulilla, jossa on konekivääri- ja tykkiaseistus. Ohjausjärjestelmiin, joissa on kaksitasoinen stabilointi ja sähkökäytöt, asennetaan 30 mm:n 2A72 automaattinen tykki ja sen kanssa koaksiaalinen kiväärikaliiperinen PKTM-konekivääri. Se mahdollistaa myös savukranaatinheittimien käytön. Käytössä on yhdistetty ampujan tähtäin, jonka avulla voit etsiä kohteita ja tähdätä aseita mihin aikaan päivästä tahansa.

Panssaroitujen miehistönkuljetusalusten modernisointiprojekti kehitettiin viime vuosikymmenen lopulla. Vuonna 2009 Arzamasin koneenrakennustehdas rakensi useita BTR-82A:n prototyyppejä, joita käytettiin testeissä. Vuonna 2011 aloitettiin uuden kaluston toimitukset joukkoille. Myös BTR-82AM-tyyppisten koneiden tuotanto aloitettiin. Ne ovat myös päivitetty versio BTR-80:stä, mutta eroavat niiden valmistustavasta. Joukoille toimitettu sarja BTR-82AM kootaan taistelijan BTR-80:n peruskorjauksen yhteydessä. Samaan aikaan he saavat täyden sarjan uusia laitteita, jotka parantavat pääominaisuuksia.

Taistelumoduuli AU-220M "Baikal" on kauko-ohjattu järjestelmä, jossa on konekivääri ja tykkiaseistus. Tämä tuote voidaan asentaa olemassa olevien ja tulevien mallien erilaisiin runoihin, mikä voi lisätä merkittävästi laitteiden tulivoimaa. Baikal-projektin tärkeä piirre, joka lisää tällaisen järjestelmän mahdollisten kantajien luetteloa, on moduulin matala korkeus (noin 1,3 m) ja kaikkien sen yksiköiden sijoittaminen peruskoneen rungon ulkopuolelle.

Taistelumoduulin pääalustalle on asennettu järjestelmät aseiden ja optoelektronisten valvontalaitteiden asennusta varten. Mukana on sähköiset ohjauslaitteet, jotka on kytketty kaksitasoiseen aseen stabilointilaitteeseen. Tarjoaa pyöreän suunnatun aseen vaakasuoraan ja pystysuoraan tähtäämiseen sektorilla -5 ° - + 75 °. Tällaisten suunnitteluominaisuuksien ansiosta Baikal-moduulin kantaja-ajoneuvo pystyy käsittelemään sekä maa- että ilmakohteita.

Nykyisessä muodossaan AU-220M-taistelumoduuli on varustettu kahdella optoelektronisten laitteiden lohkolla. Yksi niistä on sijoitettu samalle tasolle aseen kanssa, sen vasemmalle puolelle, toinen - oikealle ja moduulin katolle. Yksiköt on varustettu televisio- ja lämpökuvauskameroilla, ja niissä on myös omat laseretäisyysmittarit. Tällaisia ​​laitteita ehdotetaan käytettäväksi sekä maaston tarkkailuun että aseiden kohdistamiseen. Kameroiden videosignaali ja muut tiedot välitetään operaattori-tykistäjän ja komentajan konsoleihin, jotka on varustettu tarvittavilla ohjaimilla ja näytöillä.

Baikal-järjestelmän pääase on 57 mm:n automaattinen tykki. Tämä ase pystyy ampumaan jopa 120 laukausta minuutissa, ja ammuksen tyypistä riippuen se voi osua kohteisiin jopa 12 km:n etäisyydellä. Käytettäviksi ehdotetaan useita erityyppisiä yhtenäisiä ampumatarvikkeita eri tarkoituksiin. Muun muassa ohjelmoitavalla sulakkeella varustetut ammukset mainittiin. Ammuksen alkunopeus saavuttaa 1000 m/s. 7,62 mm PKTM-konekivääri on yhdistetty tykin kanssa. Siellä on savukranaatinheittimiä. Pääaseen ammukset koostuvat 200 ammusta, 2000 patruunaa on sijoitettu konekiväärilaatikoihin.

Taistelumoduuli AU-220M "Baikal" kehitettiin alun perin universaaliksi järjestelmäksi, joka soveltuu asennettavaksi erilaisiin alustaan. Puolustusministeriön ja teollisuuden suunnitelmista varustaa tällaisilla moduuleilla useita panssaroituja ajoneuvoja on jo tiedossa. Viimeaikaisten raporttien mukaan "Baikalin" mahdollisten kantajien luettelo on äskettäin täydennetty panssaroidulla miehistönkuljetusaluksella BTR-82A. Näin ollen hankkeen kehittäminen ja uusien edistyneiden aseiden asennukseen soveltuvien ajoneuvojen etsiminen jatkuu.Muiden hankkeiden esimerkin avulla voidaan jo sanoa, mitä etuja parhaillaan käsiteltävänä oleva panssaroitujen miehistönvaunujen modernisointiprojekti tuo. Kaikki nykypäivän massa- ja laajalti käytetyt panssaroidut ajoneuvot on varustettu aseilla, joiden kaliiperi ei ylitä 30 mm. Näin ollen olemassa olevien ja kehitettyjen laitteiden varaus luodaan ottaen huomioon suojaus tällaisia ​​aseita vastaan. Siten panssaroitujen miehistönkuljetusajoneuvojen ja jalkaväen taisteluajoneuvojen viimeisimmässä kehityksessä havaitaan eräänlainen pariteetti: kaikki laitteet kantavat jopa 30 mm:n kaliiperin aseita ja on suojattu sellaisilta aseilta.

57 mm:n aseilla varustettujen taistelumoduulien syntymisen ja kehittämisen odotetaan muuttavan nykyistä tilannetta. Suuremman kaliiperin ansiosta Baikal-aseella on merkittävä etu kuonoenergiassa ja sen seurauksena ammuksen tehossa. On jo todettu, että tällaiset aseet mahdollistavat osumisen pienikaliiperiselta tykistöltä suojattuihin kohteisiin jopa useiden kilometrien etäisyydeltä. Siten taisteluajoneuvolla, jossa on moduuli AU-220M, on merkittäviä etuja verrattuna nykyaikaisiin panssaroituihin miehistönkuljetusajoneuvoihin tai jalkaväen taisteluajoneuvoihin.

BTR-82A panssaroidun miehistönkuljetusvaunun tapauksessa, jolla on suhteellisen heikko panssari ja jota ei voida varustaa lisäsuojamoduuleilla, tällaiset edut voivat olla hyödyllisiä ja tärkeitä. Lisäämällä tehokkaan tulipalon kantamaa voit kompensoida oman suojasi riittämättömän tason tai jopa parantaa tällaisten ominaisuuksien yhdistelmää.

Raporttien mukaan sotilasosaston ja puolustusteollisuuden asiantuntijat työskentelevät tällä hetkellä lupaavan panssaroitujen ajoneuvojen modernisointiprojektin teknisten ja taktisten ominaisuuksien parissa. Lähitulevaisuudessa armeijan ja insinöörien yhteisten ponnistelujen tulisi kehittää hanke Baikal-moduulin asentamiseksi olemassa oleviin panssaroituihin miehistönkuljetusaluksiin sekä määrittää tällaisten laitteiden toiminnan ominaisuudet. Tällaisten töiden valmistumisaikataulua ei ole vielä määritelty. Todennäköisesti uuden projektin päätoiminnot saadaan päätökseen lähikuukausina, minkä jälkeen teollisuus pääsee aloittamaan kokeellisten laitteiden kokoonpanon. BTR-82A:n massatuotannon käyttöönoton ja myöhemmän käytön Baikal-moduulin kanssa ilmeisistä syistä mahdollista ajoitusta ei vielä tunneta.


Sivustojen materiaalien mukaan:
http://izvestia.ru/
http://tass.ru/
http://burevestnik.com/
http://vestnik-rm.ru/
http://bastion-opk.ru/
Uutiskanavamme

Tilaa ja pysy ajan tasalla viimeisimmistä uutisista ja päivän tärkeimmistä tapahtumista.

48 Kommentit
tiedot
Hyvä lukija, jotta voit jättää kommentteja julkaisuun, sinun on kirjaudu.
 1. +4
  Elokuu 18 2016
  Mutta eikö pyöräilijä teleportaa kuvaamisen aikana, 57 kaliiperia? Vai ovatko pysähdykset maassa ampumisen aikana?
  1. +1
   Elokuu 18 2016
   Tietysti tulee, mutta hyökkääjään lisättiin 105 mm ase, jos muistini ei petä.
   1. +7
    Elokuu 18 2016
    Ja se osoittautui paskaksi...
    1. +9
     Elokuu 18 2016
     hi
     Olen täysin samaa mieltä kanssasi, kollega. Rekyyli 57 mm:stä ei ole heikko, ei turhaan kehitetty T-57:ään perustuva ZSU-2-54 ...

     1. Kommentti on poistettu.
     2. +4
      Elokuu 18 2016
      + lisää samasta aiheesta -

      1. 0
       Elokuu 18 2016
       hi
       Yleisesti ottaen tästä aiheesta helpommin "sulattava" artikkeli on "BTR-82:sta tulee tankkien tappaja" http://vpk.name/news/161543_BTR82_stanet_ubiicei_tankov.html
    2. +6
     Elokuu 18 2016
     Lainaus käyttäjältä: karelia-molot
     Ja se osoittautui paskaksi...

     Saat sekoituksen BRM:ää ja BTR:ää. Heikko panssari ja voimakkaat aseet. Baikalista ja T-72:sta olisi parempi saada tavallinen tulituki-taisteluauto taisteluoperaatioihin kaupunkialueilla.
    3. +7
     Elokuu 19 2016
     Lähetä uudelleen.
     Itse ajatuksesta asentaa 57 mm:n aseet panssaroituihin ajoneuvoihin tällä hetkellä taistelutykistömoduulin AU-220M "Baikal" muodossa kannatan molempia käsiä (muistaakseni eräs taistelukenraali sanoi pahoillani, että hän oli erittäin pahoillaan siitä, että työ BTR / BMP-aseiden kaliiperin lisäämiseksi Neuvostoliitossa ja Venäjän federaatiossa ei saanut oikeaa kurssia). 57 mm:n kaliiperinen ase ottaa vastaan ​​sekä Puman että Bradleyn ja CV-90:n, "ampuen" viimeksi mainitun 40 mm:n tykin kaikilta osin. Yleensä AU-220M "Baikal" -moduuli ei ole askel huomiseen, vaan ylihuomenen. MUTTA, on olemassa "iso ja karvainen MUTTA":
     - Kestääkö 82A PYÖRÄISEN APC:n rakenne aseen 57 mm:n rekyylin (etenkin laukaistettaessa)?
     - Mikä on 57 mm:n kuorien osumisen tehokkuus/tarkkuus, kun "vieritetään" PYÖRÄISTÄ ​​panssaroitua miehistönkuljetusvaunua?
     - Kyllä, ja kysymyksiä on myös ammusten kuormasta (kuorten määrästä) ...
     Lisäksi hän totesi, että "asumattoman moduulin käyttö vapauttaa taisteluajoneuvon sisäistä tilavuutta, mikä mahdollistaa mukavampien olosuhteiden luomisen panssaroitujen miehistönvaunujen sotilashenkilöstölle.
     Toistan, että 57 mm:n aseiden sijoittamisesta useimpiin panssaroituihin ajoneuvoihimme, erityisesti tela-alustalle (ja ensimmäinen tässä pitäisi olla T-15), olen vain FOR! Mutta sinun ei tarvitse yrittää "työntää sitä sisään…" 30 mm BTR 82A WHEEL -alustalle on optimaalinen (ellei maksimikaliiperi) mahdollista raskaammalle 57 mm:n pyörälliselle tasopistoolille AU-220M "Baikal" -moduulissa ( tai jossain muussa moduulissa) ja menee, mutta vanhalle BTR 82A:lle tämä on jo liikaa turvaamista
     Venäjän federaation puolustusministeriön sijasta (koska pidän AU-220M "Baikalista" niin paljon), antaisin ne tehtävät kevyen (suhteellisen) tela-alustan suunnittelussa, joka on samanlainen kuin BMD1:n mitat, sillä ainoalla erolla on, että uudessa ajoneuvossa tulee olla nykyaikaisin FCS ja laskuvoiman kuljetuksesta huolimatta automatisoitu sijoitetaan kompleksi, joka koostuu:
     1) 57 mm aseet
     2) Automaattinen kranaatinheitin 30/40 mm
     3) Kaksoisjärjestelmä ATGM "Kornet" (mahdollisuudella laukaista kaksi ohjusta samanaikaisesti)
     4) Konekivääri 7,62 mm.
     + Muuttuva välys + Lentokuljetus + Kelluvuus (jos mahdollista).

     Tällainen kone olisi suuri vaara sekä panssaroiduille miehistönkuljetusaluksille, jalkaväen taisteluajoneuvoille, vihollisen panssarivaunuille ja helikoptereille, että jalkaväelle, joka (kuten Donbassin ja Syyrian tietokannat osoittivat) on "savuttava" rakennuksista, juoksuhaudoista , jne. kuluttaa paljon ammuksia. Tällaisen "monitoimisen anigilaattorin" pieni koko ja vaihteleva välys mahdollistaisivat sen, että se on huomaamaton, vaikeasti osuva kohde viholliselle, mutta entä jos asennat tällaiseen koneeseen (ainakin "Syrian Birdhouse" .. .) Yleisesti ottaen ilmavoimilla on samanlainen kone laskeutunut heidän kanssaan samaan tasoon ja se olisi eräänlainen "sveitsiläinen veitsi", jota kuluisi käsissä. Nykyaikaiset sodat sanelevat edellytykset juuri tällaisen monitoimikoneen luomiselle, ja se, joka luo sen ja laittaa sen ensimmäisenä tuotantoon, saa etulyöntiaseman nykyaikaisissa hybridiverkkokeskeisissä sodissa, kun suurvallat eivät "virallisesti" yhdy suuriin sotiin, koska tämä voi johtaa ydinaseiden käyttöön.
     Yleisesti ottaen ajatus tulevaisuuden ajoneuvosta "vihreille miehille", "kohteliaille ihmisille" ja kotimaisille PMC:ille näyttää mielestäni paljon käytännöllisemmältä, kannattavammalta ja kaukonäköisemmältä kuin yrittää "mitoittaa" hyvää MUTTA raskasta moduulia. hyvä, mutta heikosti suojattu panssaroitu miehistönkuljetusvaunu 82A, joka on tarkoitettu ensisijaisesti jalkaväen...
    4. Kommentti on poistettu.
   2. PKK
    0
    Elokuu 18 2016
    Taas unelmia, joskus taas, se tulee olemaan Kun joukot ovat täysin kyllästyneet tästä aiheesta, voimme puhua siitä.
   3. PKK
    0
    Elokuu 18 2016
    Taas unelmia, joskus taas, se tulee olemaan Kun joukot ovat täysin kyllästyneet tästä aiheesta, voimme puhua siitä.
   4. +2
    Elokuu 21 2016
    Joo. Tällä hetkellä se voi ampua virtaa nopeudella. Ja jos kyydissä - kaatuu))
   5. +1
    Syyskuu 24 2016
    Nona svk 120 mm
  2. + 12
   Elokuu 18 2016
   BTR-82A:n massatuotannon käyttöönoton ja myöhemmän käytön Baikal-moduulin kanssa ilmeisistä syistä mahdollista ajoitusta ei vielä tunneta.


   Toivottavasti ei koskaan. Meidän on välittömästi toimitettava Boomerangs, Kurgans ja Armata jalkaväen taisteluajoneuvot 57 mm:n tykillä.
   1. +7
    Elokuu 18 2016
    Selviääkö sinulle koskaan, että puhtaasti tela- ja RASKAIDEN aseiden ja sotatarvikkeiden lisäksi tarvitset myös keskikokoisen, sekä tela- että tela-alustaisen, ja lisäksi kevyen tela-aseen kanssa, mutta tuliominaisuuksiltaan vertailukelpoisen raskaaseen?
    Täällä he istuvat Design Bureaussa hölmöjä ja hirviöitä 57 mm panssaroidulla miehistönvaunulla ymmärtämättä mitä ja miten .. uskomatonta, että on niin paljon sohvaasiantuntijoita, jotka jakavat sellaisia ​​helmiä, että jumalauta, se on jo surullista ...
    Lainaus: Su24
    Toivottavasti ei koskaan. Meidän on välittömästi toimitettava Boomerangs, Kurgans ja Armata jalkaväen taisteluajoneuvot 57 mm:n tykillä.

    Opti sandaalit .. sellaisella perustelulla et tarvitse edes vihollista... Ymmärrätkö kuinka paljon aikaa, vaivaa, taloudellista materiaalia tarvitaan Venäjän federaation KAIKKI asevoimien varustamiseen bumerangeilla, kurganeilla ja armatailla jalkaväen taisteluajoneuvot, jotka maistuvat sinulle?
    Ymmärtääkö sinua koskaan, että on rikollista hajottaa BTVT:n modernisoinnin potentiaalia?
    Otetaan BTR-60,70, modernisointi dieselmoottorin asennuksella, silkkaa hölynpölyä, moduuli 3o ja auto on valmis, ei huonompi kuin BTR82, ei, rakennamme uuden tyhjästä, koska uusi yksi on paljon rahaa. Sitä ei kutsuta valtion lähestymistavan.
    BMP1, kasa varastoissa, laittoi Berezhok ja auto on valmis ainakin kaksi kertaa parannetuin ominaisuuksin - ei, huudetaan uusia - taas sama biisi.
    Ja sitten, jos jotain tapahtuu, molemmat ovat päällä, mutta meillä ei ole mitään, ei kompensoida tappiota eikä taistella mistään.
    1. +7
     Elokuu 18 2016
     Lainaus: Bloodsucker
     Otetaan BTR-60,70, modernisointi dieselmoottorin asennuksella, silkkaa hölynpölyä, moduuli 3o ja auto on valmis, ei huonompi kuin BTR82, ei, rakennamme uuden tyhjästä, koska uusi yksi on paljon rahaa. Sitä ei kutsuta valtion lähestymistavan.
     BMP1, kasa varastoissa, laittoi Berezhok ja auto on valmis ainakin kaksi kertaa parannetuin ominaisuuksin - ei, huudetaan uusia - taas sama biisi.
     Ja sitten, jos jotain tapahtuu, molemmat ovat päällä, mutta meillä ei ole mitään, ei kompensoida tappiota eikä taistella mistään.

     T-72-koneita on myös hyvä varastossa. Osa niistä voidaan nostaa T-72B3M:n tasolle, ja osa Relictillä ja Baikalilla varustettuja voidaan muuttaa palotukiajoneuvoiksi moottoroiduille kivääreille ja tankeille.
    2. +3
     Elokuu 19 2016
     BMP1, kasa varastoissa, laittoi Berezhok ja auto on valmis ainakin kaksi kertaa parannetuin ominaisuuksin - ei, huudetaan uusia - taas sama biisi.


     Ja sellaisessa BMP-1 "Berezhokissa" se vain nousee? BMP-1:ssä on yksi torni. Berezhek - kaksinkertainen, halkaisijaltaan suuri olkahihna. Meillä (tässä mielessä Venäjällä) tämän "berezhka" BMP-2:n sukulaisia ​​on varastossa melko vähän. Ja kyllä, laitteita piti päivittää jatkuvasti. He eivät tehneet, nyt on liian myöhäistä.
  3. jos
   0
   Joulukuu 29 2016
   Se ei tapahdu, BTR-70:ssä ammuttiin 100 mm:n tykki - "pisto" -projekti, BTR:n kuutioon kiinnitettiin T-55: n torni ja se on käytössä ...
   Tässä ongelma on erilainen - on selvää, että niin ovelalla tavalla he haluavat vahvistaa "kevyitä prikaateja", mutta tämä vahvistus on erittäin kyseenalainen ...
   BTR-80-runko ei sovellu armeijalle useista syistä:
   1) V-muotoisen pohjan puuttuminen miinoilta suojaamiseksi - BTR-82A:ssa jalkaväen on ratsastettava hevosen selässä, ja tämä ei silti pelasta heitä miinoista.
   2) Ylihinnoiteltu auto - noin miljoona dollaria haisevasta panssaroidusta miehistönkuljetusalustasta.
   3) 7 mm:n pahvipanssari ei suojaa panssaria lävistäviä kiväärin kaliiperisia luoteja vastaan.
   4) Epämukavat sivuovet ja ei peräramppia.
   Näistä syistä joukot siirrettiin panssaroituihin ajoneuvoihin, jotka ovat paljon halvempia kuin panssaroituja miehistönkuljetusajoneuvoja.
   BTR-82:n mahdollinen modernisointi Baikal-taistelumoduulilla on hölynpölyä T-90:n hinnalla
 2. -1
  Elokuu 18 2016
  Olin todellakin aiemmin lukenut, että KPVT:stä ammuttaessa panssaroitujen miehistönvaunun katto tärisi, joten siitä ammuttiin poikkeustapauksissa. Sitten he asensivat kompleksin 30 mm:n tykillä, nyt 57 mm:n tykillä ... Mutta kuinka ampua? Katto ei "vuota" Kyllä, eikä kaikki ole selvää vakauden suhteen ....
  1. +4
   Elokuu 18 2016
   Lainaus käyttäjältä: major124
   Luin todellakin aiemmin, että KPVT:stä ammuttaessa panssaroitujen miehistönkuljetusvaunun katto tärisi,

   Nämä ovat tarinoita sofaexpedeista.
   KPVT:stä ammuttaessa mikään ei horjunut, luodit lensivät minne tarvittiin.
 3. +4
  Elokuu 18 2016
  He sanovat tarkistaneensa koko matkan. Mutta siitä tulee pommi! Varsinkin kun otetaan huomioon tämän moduulin kyky seurata kohteita automaattisesti ja tulinopeus, se kääntää kaiken, mitä se saavuttaa.
 4. +2
  Elokuu 18 2016
  Modernisointi on varmasti hyvä asia, mutta entä Boomerang? Joko hän sopi asiakkaalle tai oli liian korkealla. Silti 82 on viime vuosisadan auto.
 5. +9
  Elokuu 18 2016
  Lainaus käyttäjältä: karelia-molot
  Ja se osoittautui paskaksi...

  En ole tankkeri, mutta pidän panssaroitujen ajoneuvojen historiasta. Jos olen väärässä, korjatkaa minua.
  Rakennamme panssaroitua miehistönkuljetusvaunua - tämä on sellainen panssaroitu vaunu JALKAväkeen. Vaatii sisäisiä tilavuuksia laskeutumiseen ja meillä on 57 mm tai enemmän (oli 100 mm + 30 mm) aseet ja kiinteä ammuskuorma. KUINKA PALJON tilaa tarvitaan tähän.Ja panssari jäi "pahviksi" -taas laskeutuu ylhäältä.
  Mielestäni 30 mm aseet + konekivääri ovat aivan riittävät. Jos on massavaroja, niin on parempi vahvistaa puolustusta. hi
  1. +5
   Elokuu 18 2016
   Olet suoraan sanottuna huonosti perehtynyt panssaroituihin ajoneuvoihin.
   Ensinnäkin KAIKKI laitteet ovat päällä varauksesta riippumatta.
   Toiseksi tiedustelu ja vihollisen havaitseminen on ratkaisevan tärkeää.
   Kolmannessa, nykyaikaisilla aseiden lyöntimahdollisuuksilla, optiset tähtäimet ja tietysti ensimmäinen laukaus ratkaisevat enemmän.
   Muuten: mitä paksumpi panssari, sitä enemmän vahingollisia elementtejä miehistölle.
   BTR-80:een osui 2 RPG-kranaattia, mutta panssari pysyi liikkeellä.
   Kenen tahansa tulisi olla poissa mahdollisen törmäyksen vuoksi.
   En tarkoita poliisin ja kansalliskaartin vastasissitoimia.
   Siksi taistelun aikana, varsinkin kaupungissa, varusteet ovat aina TAKAISIN!
   Ja se tuhoaa onnistuneesti tunnistetut vihollisen tuliaseet, ja tätä varten tarvitaan hyvä kaliiperi, joka ratkaisee ongelman paremmin ensimmäisestä laukauksesta ja väliaikaisesta ampuma-asennosta.
   1. +1
    Elokuu 18 2016
    Hieno ammattikommentti.
    Luet täältä sohvaasiantuntijoita .. ripusta puolitoista kilometriä panssaria, lisää aktiivisesti pari kilotonnia, 500 mm kaliiperin ase ja, mitä sohvaasiantuntijoille tarvitaan, tappamaton ihmelapsi ...
  2. +1
   Elokuu 18 2016
   samantyyppisillä koneilla hän ei ole tasa-arvoinen, kantama ja osuminen kohteeseen 57mm ja 20mm ammuksilla? 57 mm:n korkeudella voit ladata vakavan täytteen ja sulkea matalalla lentäviä kohteita tiheämmin. ja mikä suoja säiliön kiinnikkeessä on? luultavasti 57 mm:n jälkeen kaikki murenee, ja jalkaväelle on merkittävä tuki.
 6. 0
  Elokuu 18 2016
  On toivottavaa, että kaverit-tankkerit vastaavat, ja mikä tärkeintä, kuka kävi läpi toisen Tšetšenian kampanjan. Kaverit, jotka käyttivät BTR82:ta suoraan taistelussa - he arvostavat ehdottomasti kaikkia + tai - innovaatioita
 7. +1
  Elokuu 18 2016
  Merijalkaväelle tämä voi olla hyvä korvaaja PT-76:lle. Nyt eläkkeellä, vaikka BMP-3 onkin paljon mielenkiintoisempi.
 8. +2
  Elokuu 18 2016
  Tyhjä sitoumus, jos tarkoitamme sovellusta MSV:ssä. "Baikal" tulisi mielestäni asentaa vähintään panssaroituun miehistönkuljetusvaunuun 90. Tai paremminkin ajoneuvoon, joka kestää "luokkatovereiden" ajoneuvojen 20-25 mm kuoria. BTR-82 Baikalilla on hyvä kansalliskaartille taisteltaessa kevyillä aseilla (ei panssaroituja ajoneuvoja) aseistautuneita rosvoja. Baikalin avulla on mahdollista kauhaa bandyuganeja useimmista mahdollisista suojista, kuten kirurgista instrumenttia, ilman, että asiattomat henkilöt vahingoittuvat. Mutta auto ei ole lapsellinen kuvattaessa. Sinun täytyy ampua yksin. Jopa BM:n asennuksessa 2A42:lla "82":lla oli ongelmia katon muodonmuutoksen kanssa. Myös tässä on tarpeen vahvistaa rakennetta.
 9. +3
  Elokuu 18 2016
  Mitä sinä huudat? Normaalia pörröä! Ymmärtääkseni tämä on nykyisten nykyaikaistamista! 80-luku varastoissa kuten hamna Ukrainassa! Ottaa kaiken! No, ei 30 tehdä niitä! 82 alkaen 30 riittää! Ja tämä panssaroidun miehistönkuljetusvaunun nukka tekee panssarivaunun! Ja ilmatorjuntaase! Voitko ampua kaukana 30:stä? Ja mitä aiot kokeilla? Navetta kilometrin päästä? No, paitsi henkilöauto! Ja tässä säiliö voi vaurioitua)))
 10. +1
  Elokuu 18 2016
  Bandera käytti usein jalkaväen taisteluajoneuvoja ja panssaroituja miehistönkuljetusajoneuvoja johtamaan tulipaloa... ei mitään järkeä... mutta kuitenkin! Tämä nukka voi ampua katoksella 6 km! Laske haupitsi .... tämä on tärkeää! Aina ei ole mahdollista kantaa taidetta mukanasi! Ja kuinka auttaa naapuriosaa? Tässä on vaihtoehto! No, luodinkestävä... etulinjassa panssaroitujen miehistönvaunun puolustuksen hakkerointiin, ainakin mitä helvettiä tarvitaan... anna armatoiden toimia siellä... mutta kyllä ​​maihinnousujoukoille! Kyllä, kudoksilla varustetuilla BMP 3:lla ei ole tällaista tulinopeutta ... ja ammusten kuorma on pieni! Tässä on toinen asia! Riittää taistella! 57 mm betoni kp hajoaa helposti myös ilman tankkia!
 11. +1
  Elokuu 18 2016
  https://topwar.ru/15538-57-mm-protivotankovaya-pushka-zis-2.html

  30 miten se voi?
 12. +8
  Elokuu 18 2016
  82-kaliiperin laittaminen panssaroituun miehistönkuljetusvaunuun 57 on erittäin huono idea. Ei ole mitään järkeä tehdä uutta vanhaa hyökkääjää. 57 aseen laittaminen pyörille on vastuutonta. Parasta "Baikalille" on uusi T-15 Barberry-alusta, jossa moduuliin täyttivät taas 30 mm 2A42, mutta tämän pitäisi olla. Todennäköisesti he tulevat tähän lopulta. Lisäksi tämä moduuli yksistään painaa kuin valurautainen silta ja vie paljon tilaa, yleisesti uutiset ovat kuin jotain täytteitä.
 13. +3
  Elokuu 18 2016
  BTR-82 hajoaa ammuttuaan 57mm aseesta, se hajosi 30mm katon teräksen sakeuttamisen jälkeen. Ammuksia tulee olemaan rungossa, harmi. Ja 57 mm säiliö ei kestä
  1. +2
   Elokuu 18 2016
   Yritit?
   Jos tusinan 30 mm:n jonosta kaikki optiikka ja lisälaitteet lentävät ulos säiliöstä, niin entä 57 mm, varsinkin laivalla?. Joukko palavaa metalliromua.
 14. +4
  Elokuu 18 2016
  Ja jos hän on niin pitkän matkan päässä, miksi hän tarvitsee panssaria? asenna moduuli kärryyn ja kiinnitä se panssaroituun miehistönkuljetusvaunuun tai Uralsiin (siellä on miehistö ja käytetyt tarvikkeet) ja vierittele sitä pitkin, ... väsynyt, laita se missä se on kätevämpää, ammutaan takaisin ja ympäri nurkkaan (kuten hengit lava-autoissa) tai irrottanut moduulin koukkua, ja hän itse oli kiireinen jollain muulla...
 15. 0
  Elokuu 18 2016
  Kirjoittaja ymmärsi väärin panssaroitujen miehistönkuljetusajoneuvojen käytön käsitteen, tämä on keino kuljettaa henkilöstöä, eikä niitä pidä käyttää iskuvoimana eturintamassa, koska niitä tukevat panssarivaunut ja jalkaväen taisteluajoneuvot.
  1. 0
   Elokuu 18 2016
   Joo, panssarivaunu ajoi etupäähän, heitti jalkaväen ulos ja kotiin... BUSV, luitko sen?
 16. +2
  Elokuu 18 2016
  Epäilykset painavat minua rungon kyvystä kantaa tätä moduulia ammusten kanssa. Ja jos myös laskun kanssa, mutta vedessä ... pyyntö Sen lisäksi, että rungon kyky ei hajoa AU:n pitkäaikaisesta toiminnasta.
  Minulle on parempi laittaa tällainen asennus uuteen BM "Boomerangiin".
 17. 0
  Elokuu 18 2016
  Tätä asetta ei oteta käyttöön ollenkaan, koska pieni ammuskuorma ja ammusten valmistus on myös kallista - Ase on tarkoitettu vientiin.
 18. 0
  Elokuu 18 2016
  Ase on voimakas. Tämä on S-60-ilmatorjuntatykki, panssarintorjunta ZIS-2:n suora jälkeläinen, josta Tiikerit eivät myöskään pitäneet. Mitä tulee vakauteen ja kasautumiseen kuvaamisen aikana - ovatko kehittäjät todella niin tyhmiä? Silloin aseen suujarru on erillinen. Ja he laittoivat lisää aseita pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin. Helikoptereita vastaan ​​tällainen piippu on erittäin hyödyllinen ja kaikkiin muihin tarkoituksiin. Kuin vihollisen bunkkeri tai sisään kaivettu panssaroitu auto. Kyllä, ja säiliö, jos mikään, ei näytä riittävältä. Vaikka ei koskaan ammatillista koulutusta. Väijytyksestä, ja jos niitä on useita, he voivat "yllättää". Kunhan se on koettu. He panevat sen pystyyn, ajavat sen sisään, ampuvat sen, ehkä he pelottelevat Syyrian barmaleya - T-90 voitti, kuinka he suoriutuivat...
 19. +1
  Elokuu 19 2016
  Artikkelissa sanotaan: "Asennettuna on 30 mm:n 2A72 automaattitykki ja siihen pariksi liitetty kiväärikaliiperinen PKTM-konekivääri." Ehkä kaikki sama "kiväärin patruuna"? Kiväärin patruunoita on monia eri kaliipereja.
 20. +1
  Elokuu 19 2016
  Selitä nyt minulle, tyhmä...
  Siellä on kuva moduulista; on väite, että tästä moduulista ei tule mitään koteloon; on merkintä 200 patruunasta.
  200 57mm, Carl!
  Missä he ovat jumissa?
  Tai yksi kolmesta edellä mainitusta on hölynpölyä.
 21. 0
  Elokuu 23 2016
  BM AU-220 "Baikal" - liian raskas BTR-82(A:lle). Sen sijoittamiseksi autoon on vahvistettava merkittävästi panssaroidun rungon rakennetta. Lisäksi ampuja-operaattorin, FCS-laitteiden ja AU-220 ammuskuorman sijoittamiseksi on tarpeen ottaa melko suuri osa BTR-82(A) panssaroidun rungon sisäisestä tilavuudesta. Meidän on vähennettävä ajoneuvon laskeutumispaikkojen määrää, joista BTR-80A:n ja BTR-82A:n ilmestymisen jälkeen oli jäljellä 7 henkilöä. Vertailun vuoksi BTR-80 voisi kuljettaa taistelukentälle - 8 henkilöä moottoroidun kivääriryhmän henkilökunnasta (mukaan lukien taitettavat istuimet).
  AU-220:n asennuksen jälkeen laskeutumispaikkojen määrä jää vielä pienemmäksi. Todennäköisesti 6 tai jopa 4-re. Tämän vuoksi tämän ajoneuvon käyttäminen panssaroituna miehistönkuljetusajoneuvona tai pyörällisenä jalkaväen taisteluajoneuvona on yleensä turhaa.
  Lisäksi nämä eivät ole ainoita teknisiä ongelmia, joita voi syntyä, kun tällaisia ​​tehokkaita aseita asennetaan tällaiseen pyörälliseen alustaan. Joka 30 mm:n automaattipistoolin asentamisen jälkeen on jo käyttänyt modernisointiresurssinsa.
  Jos luot täysimittaisen tulitukitaisteluajoneuvon tällaiselle alustalle, niin vain erillisessä panssaroidussa rungossa, jossa on parannettu panssarisuojaus, jossa käytetään laajasti BTR-82:n komponentteja ja kokoonpanoja (moottori, vaihteisto, alusta). Tietenkin ilman mahdollisuutta kuljettaa joukkoja. Yleensä tällaisen käsittelyn jälkeen tulisi saada kone, kuten kevytpyöräinen säiliö. Jotain Sprut-SD kevyttä ilmatankkia, joka luotiin ilmavoimille. IMHO.
  1. 0
   Syyskuu 24 2016
   No ja?
   Joukkueessa ei ole KOLME panssarivaunua, vaan neljä. Parempi viisi, kolme moottorikiväärin, kaksi tulitukea, mitä pahaa?
   Kuka kertoi, että BTR80:n modernisointiresurssit on käytetty loppuun, mihin perustat johtopäätöksesi?
   En havainnut mitään, kun ripustin ylimääräistä varausta, jonka kokonaispaino oli puoli tonnia, BTR80:ni dynaamisten ja muiden ominaisuuksien heikkenemistä Tšetšenian yrityksessä.
   1. jos
    +1
    Joulukuu 29 2016
    Ongelma ei ole siinä, että "BTR80:n modernisointiresurssit on käytetty loppuun", vaan se, että kukaan ei koskaan päivitä sitä normaalisti. Kaikki päivitykset tehdään tavoitteena pestä taikina pois valtion budjetista. Panssaroituihin miehistönkuljetusaluksiin tehtiin muunnelmia, joissa oli paranneltu panssari, mutta ne toimitettiin täydellisenä taistelumoduulin kanssa (jolla suunnittelutoimistot aikoivat ansaita rahaa), mutta kukaan ei yksinkertaisesti tee primitiivistä panssarin päivitystä, koska se ei ole kannattavaa.
    Esimerkki Burevesnikin BTR-80:n modernisoinnista - jaettu panssari + anti-kumulatiivinen näyttö, vain v-muotoinen pohja ja uudelleen suunnitellut istuimet laskeutumiseen eivät riitä.
 22. 0
  Maaliskuuta 23 2023
  Ja kuinka monta kuorta BTR-82A voi ottaa, jos, mitä henkilökohtaisesti epäilen, he silti asentavat siihen AU-220M Baikal-taistelumoduulin? 80 kuorta, ei enempää. Koska BTR-82A:n sisällä ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi tilaa useampien kuorien sijoittamiseen.
  Taistelumoduuli AU-220M "Baikal" ei sovellu BTR-82A:lle. Ainoa ajoneuvo, johon AU-220M "Baikal"-taistelumoduuli sopii, on BMP T-15.
  BTR-82A:lle sopisi taistelumoduuli tällä aseella tuntea

"Oikea sektori" (kielletty Venäjällä), "Ukrainan Insurgent Army" (UPA) (kielletty Venäjällä), ISIS (kielletty Venäjällä), "Jabhat Fatah al-Sham" entinen "Jabhat al-Nusra" (kielletty Venäjällä) , Taleban (kielletty Venäjällä), Al-Qaeda (kielletty Venäjällä), Anti-Corruption Foundation (kielletty Venäjällä), Navalnyin päämaja (kielletty Venäjällä), Facebook (kielletty Venäjällä), Instagram (kielletty Venäjällä), Meta (kielletty Venäjällä), Misanthropic Division (kielletty Venäjällä), Azov (kielletty Venäjällä), Muslim Brotherhood (kielletty Venäjällä), Aum Shinrikyo (kielletty Venäjällä), AUE (kielletty Venäjällä), UNA-UNSO (kielletty v. Venäjä), Mejlis of the Crimean Tatar People (kielletty Venäjällä), Legion "Freedom of Russia" (aseellinen kokoonpano, tunnustettu terroristiksi Venäjän federaatiossa ja kielletty)

”Voittoa tavoittelemattomat järjestöt, rekisteröimättömät julkiset yhdistykset tai ulkomaisen agentin tehtäviä hoitavat yksityishenkilöt” sekä ulkomaisen agentin tehtäviä hoitavat tiedotusvälineet: ”Medusa”; "Amerikan ääni"; "todellisuudet"; "Nykyhetki"; "Radiovapaus"; Ponomarev; Savitskaja; Markelov; Kamaljagin; Apakhonchich; Makarevitš; Suutari; Gordon; Zhdanov; Medvedev; Fedorov; "Pöllö"; "Lääkäreiden liitto"; "RKK" "Levada Center"; "Muistomerkki"; "Ääni"; "Henkilö ja laki"; "Sade"; "Mediazone"; "Deutsche Welle"; QMS "Kaukasian solmu"; "Sisäpiiri"; "Uusi sanomalehti"