Sotilaallinen arvostelu

Panssarivaunu Auto Union Gepanzerter Mannschaftransportwagen Kätzchen (Saksa)

2
Koko toisen maailmansodan ajan puolitela-alustaisia ​​panssaroituja miehistönkuljetusaluksia, pääasiassa Sd.Kfz.251, käytettiin yhtenä tärkeimmistä henkilöstön kuljetusvälineistä. Tällaisia ​​laitteita käytettiin aiottuun tarkoitukseen, käytettiin traktoreina, niistä tuli erikoisajoneuvojen perusta jne. Ajan myötä puolitela-ajoneuvot eivät kuitenkaan enää sopineet komentoon. Teollisuus sai tehtäväkseen kehittää kaksi lupaavaa tela-alustaisten panssaroitujen miehistönkuljetusalusten projektia, jotka tunnetaan yhteisnimellä Kätzchen.

Päätös luoda uusia panssaroituja ajoneuvoja sotilaiden kuljettamiseen tehtiin vuoden 1943 lopussa. Puolitela-ajoneuvot, kaikista eduistaan, eivät olleet vailla haittoja. Saksan komennon asiantuntijat päättivät, että lähitulevaisuudessa on tarpeen kehittää ja laittaa sarjaan uusi saman luokan kone tela-alustalla. Pyörättömän telakoneen käyttö mahdollisti vaadittujen ominaisuuksien saavuttamisen sekä päästä eroon käytössä olevien laitteiden ominaisista puutteista.

Kaksi yritystä, Auto Union ja BMM, olivat mukana kehittämässä lupaavaa panssaroitua miehistönvaunua. Heillä oli vankka kokemus panssaroitujen ajoneuvojen luomisesta, ja siksi he pystyivät selviytymään tehtävästä. Urakoitsijoiden oli luotava tela-alustainen panssaroitu ajoneuvo, joka pystyi kuljettamaan enintään kahdeksan ihmistä tai vastaavaa lastia ja suojaamaan heitä pienaseiden tulelta aseet ja pienikaliiperinen tykistö sekä tukea omalla tulellaan. Laitteen taistelupainoksi asetettiin 5 tonnia. Myöhemmin molemmat projektit tulivat laajalti tunnetuiksi nimellä Kätzchen ("Kissanpentu"), vaikka kehittämisen aikana käytettiin muita nimityksiä.


Yleiskuva koekoneesta


Auto Union -projekti sai virallisen nimityksen Gepanzerter Mannschaftransportwagen (kirjaimellisesti "panssaroitu ajoneuvo ihmisten kuljettamiseen") tai lyhennettynä Gep.MTW. Joissakin lähteissä käytetään myös nimitystä VK 501, joka heijastaa vaadittua taistelupainoa 5 tonnin tasolla ja sitä, että Kitten-projekti oli ensimmäinen kehitys samanlaisessa painoluokassa.

Uutta Gep.MTW Kätzchen -projektia luotaessa päätettiin olla tekemättä radikaalisti uusia ideoita ja teknisiä ratkaisuja. Oli tarvetta kehittää uusia ideoita, mutta suurin osa koneen ominaisuuksista oli lainattavissa jo olemassa olevista projekteista. Erityisesti uuden koneen yksiköiden massa lainattiin kevyestä tiedusteluprojektista säiliö MAN/MIAG VK 1602 Leopard. Joidenkin tarpeellisten muutosten jälkeen olemassa olevasta tankista voisi tulla panssaroidun miehistönkuljetusaluksen perusta.

Olemassa olevasta projektista lainattiin panssaroidun rungon suunnittelussa käytetyt pääideat. Samanaikaisesti rungon suunnittelun olisi pitänyt erottua useista koneen eri tarkoitukseen liittyvistä ominaispiirteistä. Erityisesti uusi projekti "Kitten" ei sisältänyt rungon katon käyttöä, ja sisätilojen asettelu määritettiin laskeutumisvoiman mukauttamistarpeen mukaan.

Laskeutumispaikkojen tarpeen vuoksi rungon sisätilavuus sai tyypillisen asettelun. Rungon eteen varattiin paikat voimansiirtoyksiköiden asennusta varten ja yksi asumiskelpoinen tila sijoitettiin suoraan niiden taakse. Asumiskelpoisen osaston edessä olisi pitänyt olla paikat kuljettajalle ja komentajalle. Rungon molemmille puolille oli sijoitettu penkkejä laskeutumiseen. Perään, oikealle puolelle rungon sisäpuolelle, ehdotettiin suuren panssaroidun laatikon muotoisen kotelon sijoittamista moottorin asentamista varten.

Panssarivaunu Auto Union Gepanzerter Mannschaftransportwagen Kätzchen (Saksa)
Panssaroidun ajoneuvon kaavio


Uuden ajoneuvon panssaroitu runko ehdotettiin koottavaksi useista eripaksuisista panssarilevyistä, jotka pystyvät kestämään erilaisten järjestelmien kuoria. Rungon etuosa muodostui kahdesta kaltevasta levystä, joiden paksuus oli 20 mm (muiden lähteiden mukaan 30 mm). Ylempi suuri etulevy asennettiin pystysuoraan kaltevuudella. Siinä oli tarkastusluukku kuljettajalle ja konekivääriteline.

Rungon piti saada 15 mm:n sivulevyt, jotka asennettiin muodostamalla kehittyneet lokasuojarakenteet. Autoa suojattiin takapuoliskolta tulevilta hyökkäyksiltä peräpeitteellä, joka, kuten VK 1602 -projektissa, olisi pitänyt asentaa taaksepäin kaltevalla tavalla. Jotkin moottorijärjestelmien elementit olisi pitänyt asentaa perälevyyn, erityisesti jäähdytin ja sen ilmakanavan kotelo.

Rungon takamoottoritilaan oli tarkoitus sijoittaa Maybach HL 50 -kaasutinmoottori, jonka teho oli 180 hv. Gep.MTW-projektissa ehdotettiin uuden hydraulityyppisen voimansiirron käyttöä. Monimutkaisemmasta mekaanisesta voimansiirrosta poiketen hydraulijärjestelmä mahdollisti kaikkien tarvittavien yksiköiden sijoittamisen olemassa olevaan panssaroituun runkoon ilman havaittavia vaurioita muulle tilavuudelle. Siten moottorin energia siirrettiin etuvetopyörille vaaditun vähimmäismäärän mekaanisia yksiköitä niiden optimaalisen sijainnin kautta.


Puinen malli esittelyyn asiakkaalle


Kätzchen-panssaroidun miehistönkuljetusvaunun alavaunu lainattiin pienin muutoksin Leopard-kevytpanssarivaunulta. Rungon molemmille puolille ehdotettiin asentaa viisi pyörää yksittäisellä vääntötankojousituksella. Halkaisijaltaan suuret rullat asetettiin shakkilautakuvioon: kolme niistä oli sisärivillä, kaksi ulkorivillä. Rungon eteen oli tarkoitus sijoittaa pinnamuotoiset vetopyörät, ohjaimet perässä. Suurihalkaisijaisten telarullien käytön vuoksi tukirullia ei käytetty.

Uuden panssarivaunun omaan miehistöön kuului kaksi henkilöä: kuljettaja ja komentaja, jolle määrättiin myös ampujan ja radiomiehen tehtävät. Kuljettajan työpaikka sijaitsi vasemmalla puolella ja oli varustettu yhdellä tarkastusluukulla eturungon levyssä. Kuljettajalla oli käytössään kojelauta, moottoripyörätyyppinen ohjauspyörä ja polkimet.

Päällikkö asetettiin kuljettajan oikealle puolelle. Hänen täytyi tarkkailla tilannetta etummaisella pallonpuoliskolla konekivääritähtäinten avulla tai sivujen yli. Lupaava panssarivaunu sai oman aseistuksensa yhden MG 34- tai MG 42 -konekiväärin muodossa, joka oli asennettu etulevyasennukseen. Komentaja pystyi ohjaamaan aseita rajoitetun sektorin sisällä ja hyökätä työvoimaan tai suojaamattomiin vihollisen varusteisiin. Myös komentajan työpaikalla voisi olla viestintäkeinoja jonkin tuolloin olemassa olevan radioaseman muodossa.


Ulkoasunvalvontaosasto


Gepanzerter Mannschaftransportwagenin päätehtävä oli nimensä mukaisesti joukkojen kuljettaminen. Rungon sivuilla, perinteisen ohjausosaston takana, oli kaksi eripituista penkkiä. Oikea oli moottorin kannen vuoksi lyhyempi ja vasen miehitti lähes koko joukkoosaston pituuden. Kahdelle penkille voitiin sijoittaa jopa kahdeksan hävittäjää aseineen.

Rungon katon puuttuminen mahdollisti miehistön ja joukkojen putoamisen paikoilleen noustaen sivujen yli. Samalla rungon rakenne tarjosi tutumman pääsyn koneen sisälle. Rungon takalevyssä sen vasemmassa osassa oli suhteellisen suuri aukko, jossa oli kaksilehtinen saranoitu ovi. Tällaisen oven olemassaolo mahdollisti sotilaiden laskeutumisen ajoneuvon korin suojan alle ja pienensi jossain määrin heille aiheutuvia riskejä.

Uusi panssaroitu ajoneuvo osoittautui melko kevyeksi ja kompaktiksi. Kätzchen-panssarivaunun kokonaispituus oli noin 4,2 m, leveys 2,34 m, korkeus 1,45 m. Taistelupaino vastasi alkuperäisiä teknisiä tietoja ja oli 5 tonnia Tehoreservi 55-180 km .


Prototyyppi, näkymä alukseen ja perään


Uuden projektin, jossa käytettiin alkuperäisiä ideoita, kehitys kesti useita kuukausia. Vuoden 1944 alussa Auto Union rakensi suunnittelun saatuaan esittelymallin lupaavasta panssaroidusta miehistönvaunusta. Asiakas tutustui tähän tuotteeseen, tutustui suunnitteludokumentaatioon ja hyväksyi projektin. Kehittäjäyritys sai luvan jatkaa työtä, rakentaa ja sitten testata kokeellista panssaroitua ajoneuvoa.

Rajoitetun tuotantokapasiteetin vuoksi Auto Union joutui kokeellisen panssaroidun miehistönvaunun rakentamisen aikana kääntymään MAN:n puoleen. Kun otetaan huomioon joidenkin VK 1602 -projektista lainattujen ideoiden ja ratkaisujen soveltaminen, tällainen yhteistyö ei näytä yllättävältä. Yritykset rakensivat yhteisillä ponnisteluilla kokeellisen Gep.MTW Kätzchen -panssaroidun ajoneuvon kesän 1944 alkuun mennessä.

Molemmat versiot panssaroidusta miehistönvaunusta "Kittenok" testattiin kesällä 1944. Kahden Auto Unionin ja BMM:n kehittämän koneen testit suoritettiin rinnakkain, mikä mahdollisti paitsi tekniikan tarkistamisen, myös kahden koneen vertailun samoissa olosuhteissa.


Kokeissa


Gep.MTW panssaroitu miehistönkuljetusvaunu toimi yleensä hyvin, mutta se ei ollut ongelmaton. Testit ovat osoittaneet, että uusi hydraulinen voimansiirto ei kaikista eduistaan ​​huolimatta ole kovin luotettava. Sen yksiköitä oli tarpeen jalostaa suorituskyvyn parantamiseksi. Testien valmistumisen jälkeen, jotka mahdollistivat projektin puutteiden tunnistamisen, kehittäjä alkoi viimeistellä olemassa olevaa suunnittelua.

Gep.MTW Kätzchen -projektin kehitys ei kestänyt kauan. Jo syyskuussa 1944 armeija määräsi rajoittamaan hankkeen jatkokehitystä. Tilanteen heikkeneminen kahdella rintamalla, teollisuuden rajalliset mahdollisuudet ja monet muut tekijät eivät antaneet Saksalle mahdollisuuden jatkaa työskentelyä uusien projektien parissa. Taloussyistä asetettiin vakavia rajoituksia uusien panssaroitujen ajoneuvojen alustalle. Alkuperäiseen runkoon perustuva panssaroitu miehistönkuljetusvaunu "Kitten" ei täyttänyt näitä vaatimuksia, minkä vuoksi projekti suljettiin. Jatkokehitys oli saada BMM:ltä samanniminen projekti.

Siihen mennessä, kun Auto Union lopetti työn MAN:n avulla, Gepanzerter Mannschaftransportwagen -panssaroitua miehistönkuljetusvaunua rakennettiin vain yksi näyte. Jotkut lähteet mainitsevat, että kaksi tällaista konetta rakennettiin, mutta tämä versio ei ilmeisesti pidä paikkaansa. Tieto kahden panssaroidun miehistönvaunun rakentamisesta voi olla seurausta sekaannuksesta, jonka vuoksi Auto Unionin Kätzchenin toista kopiota erehtyy pitämään puumallista tai BMM-kehitysajoneuvoa. Toisen Gep.MTW-panssaroidun miehistönkuljetusaluksen olemassaolosta ei ole vakavia vahvistuksia.


Panssaroidun miehistön miehistön vaurioitunut ja hylkäämä


Gep.MTW-panssaroidun miehistönkuljetusaluksen prototyyppi, joka ei läpäissyt kaikkia tarvittavia parannuksia, lähetettiin varastoon tarpeettomana. On syytä uskoa, että vuoden 1944 lopussa tai vuoden 1945 alussa tämä kone osallistui vihollisuuksiin. Tätä tukevat tiedot sen löytämisestä liittoutuneiden joukkojen toimesta. Vuoden 1945 ensimmäisinä kuukausina amerikkalaiset joukot löysivät yhdeltä Länsi-Euroopan teiltä Auto Unionin panssaroidun miehistönvaunun Kätzchenin. Tämä kone sai jostain syystä vaurioita alustaan, mikä ei antanut sen jatkaa toimintaansa.

Amerikkalaiset asiantuntijat tutkivat vangittua panssaroitua miehistönvaunua, mutta sitä ei tiettävästi korjattu tai testattu. Myöhemmin ainoa näyte Gep.MTW Kätzchen -koneesta romahti todellisten näkymien puutteen vuoksi. Vuoden 1944 alussa rakennettu malli ilmeisesti purettiin vielä aikaisemmin, mahdollisesti jo ennen täysimittaisen prototyypin rakentamisen alkamista.

Ohjelman, joka tunnetaan nimellä Kätzchen, tavoitteena oli luoda uusi tela-alustainen panssarivaunu korvaamaan olemassa olevat ajoneuvot yhdistetyllä käyttövoimalla. Testitulosten mukaan samanlaisen Auto Unionin koneen variantti tunnustettiin onnistuneeksi, mutta lisäparannuksia kaipaavaksi. Projektin hienosäätöä ei koskaan saatu päätökseen: Kitten-projekti alkoi liian myöhään, jotta se olisi tuottanut todellisia tuloksia. Tämän seurauksena yksi projekteista pysäytettiin kehitysvaiheessa, ja toinen onnistui siirtymään hieman pidemmälle, mutta ei myöskään osoittanut erinomaisia ​​tuloksia.


Materiaalien mukaan:
http://aviarmor.net/
http://panzernet.net/
http://strangevehicles.greyfalcon.us/
http://shushpanzer-ru.livejournal.com/
Chamberlain P., Doyle H. Täydellinen opas toisen maailmansodan saksalaisiin tankkeihin ja itseliikkuviin aseisiin. – M.: AST: Astrel, 2008.
Kirjoittaja:
Käytettyjä kuvia:
Aviarmor.net, Shushpanzer-ru.livejournal.com
2 kommentit
Mainos

Tilaa Telegram-kanavamme, säännöllisesti lisätietoja Ukrainan erikoisoperaatiosta, suuri määrä tietoa, videoita, jotain, mikä ei kuulu sivustolle: https://t.me/topwar_official

tiedot
Hyvä lukija, jotta voit jättää kommentteja julkaisuun, sinun on kirjaudu.
 1. igordok
  igordok 21. heinäkuuta 2016 klo 06
  +3
  Kiitos. Ei tiennyt.
 2. Amuretit
  Amuretit 21. heinäkuuta 2016 klo 07
  +3
  Kiitos kirjoittajalle! P. Chamberlainin ja H. Doylen tietosanakirjassa on vain lyhyt maininta tästä koneesta. Siellä on tietoa VK 1602 "Leopard" panssarivaunusta, mutta kuulin ja näin panssaroidun miehistönkuljetusaluksen tämä tukikohta ensimmäistä kertaa. https://topwar.ru/ 2499-nemeckij-tank-vk1602-leopard.html
  http://voinanet.ucoz.ru/index/leopard_ljogkij_tank/0-6965