Sotilaallinen arvostelu

Ukrainan talouden tila uusissa todellisuuksissa

46
Äskettäin Ukrainan keskuspankki puhui Ukrainan talouden tilasta vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä. Kuten kävi ilmi, ukrainalaiset yritykset kärsivät valtavia tappioita, jotka kasvoivat yli 5 kertaa viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Samaan aikaan Ukrainan yritysten bruttovoitto kasvoi hieman yli 2-kertaiseksi. Näin ollen negatiivinen saldo oli noin 128,5 miljoonaa UAH.

Kansallisen pankin edustajat selittävät, että tällaiset indikaattorit liittyvät kansallisen valuutan devalvaatioon tämän vuoden alussa.

Ukrainalaisten yritysten tappioiden lisäksi analyytikot panivat merkille myös pankkien investointiaktiivisuuden ja valtion rahoituksen vähenemisen. Tämän seurauksena kaikki nämä tekijät laskivat pääomasijoituksia jyrkästi 23 prosenttia tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Samaan aikaan budjettivarojen osuus investointirakenteesta pieneni 2 prosenttia (3,1 % vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna 1,1 prosenttiin vuoden 2014 vastaavalla jaksolla). Pankkilainojen rakenteessa budjettivarojen osuus pieneni 25 prosentista 8,7 prosenttiin.

Näistä indikaattoreista huolimatta Ukrainan keskuspankki on erittäin optimistinen ja uskoo tilanteen paranevan investointiaktiivisuuden lisääntymisen ja yritysten taloudellisen tuloksen paranemisen suhteen tämän vuoden loppuun mennessä. Laitos uskoo, että näin pitäisi tapahtua maan poliittisen tilanteen vakiintumisesta, ulkoisen kysynnän kasvusta sekä rakenneuudistusten toteuttamisesta johtuen.

Asiantuntijoiden mukaan maan tilanteen vakauttaminen riippuu uudesta hallituksesta. Toistaiseksi ei tarvitse puhua siitä, että poliittinen tilanne hieman rauhoittuu, sillä sotilaalliset yhteenotot jatkuvat kaakkoisalueilla ja johtavat uusiin uhreihin.

Mitä ulkoisen kysynnän kasvulla tarkoitetaan, ei ole täysin selvää, sillä pörssivälittäjien mukaan kysyntä Venäjältä on tunnetuista syistä epätodennäköistä, ja on naiivia odottaa Ukrainan tavaroiden suurta kulutuskysyntää Euroopan unionilta klo. hetki. Siksi voidaan olettaa, että Ukrainan keskuspankki toivoo löytävänsä jonkinlaisen kompromissiratkaisun, joka tyydyttää kaikkia osapuolia.

Talouslakien perusteella rakenneuudistukset, vaikka ne aloitettaisiin nyt, eivät tuota nopeaa vaikutusta. Ja todellista osinkoa voidaan saada vasta muutaman vuoden kuluttua ja silloinkin meneillään olevien uudistusten tehokkuudesta riippuen.

Tilanneanalyysi osoittaa, että Ukrainan teollisuus elää nykyään vaikeita aikoja. Viime vuonna tilanne oli hieman parempi. Objektiivisesti sanottuna Ukrainan teollisuustuotanto on laskenut viimeisen puolentoista vuoden aikana, ja vuoden 2014 neljän ensimmäisen kuukauden aikana laskuvauhti nousi 5,3 prosenttiin. Tuotannon kasvua havaittiin maaliskuussa vain muutamilla toimialoilla, erityisesti tietokoneiden ja lääkkeiden tuotannossa, mutta näiden toimialojen rooli Ukrainan taloudessa on niin vähäinen, että makrotilanteeseen ei oikein pysty vaikuttamaan.

Jos puhumme Ukrainan teollisuuden päähaaroista, on huomattava, että myös niiden tilanne heikkenee vähitellen. Keväällä alkoi ilmestyä tietoa, että osa kemian- ja metallurgian yrityksistä ja tehtaista sekä hiilikaivoksista lopetti toimintansa. Tuotanto näillä sektoreilla jatkoi laskuaan suhteellisen alhaisilla kaasunhinnoilla (Ukraina maksoi vain 268,5 dollaria venäläisestä kaasusta ensimmäisten kuukausien aikana). On aivan selvää, että sinisen polttoaineen hintojen nousun seurauksena tilanne vain pahenee.

Myöskään pankkijärjestelmässä kaikki ei ole niin sujuvaa. Lehdistössä julkaistujen tilastotietojen perusteella Ukrainan pankit kärsivät ensimmäisen kuuden kuukauden aikana merkittäviä tappioita, jotka olivat noin 900 miljoonaa dollaria (noin 10,5 miljardia UAH). Viime vuoden vastaavana aikana pankkien voitto oli 90 miljoonaa dollaria.

Tällä hetkellä 11 ukrainalaista pankkia on konkurssin partaalla, mukaan lukien Brokbiznesbank, Forum, AvtoKrazBank, Interbank ja Starokievskiy Bank. Jos näitä instituutioita ei oteta huomioon, muut pankit tekivät puolessa vuodessa 3,7 miljardin UAH:n voittoa. Konkurssiin menneiden listaa voidaan kuitenkin täydentää milloin tahansa, koska 37 pankista vain 9 läpäisi NBU:n alustavan stressitestin. Asiantuntijoiden mukaan kaikki ukrainalaiset pankit tarvitsevat tällä hetkellä lisäpääomitusta, mutta osakkeenomistajilla ei ole rahaa. Kansainvälisten rahoitusjärjestöjen valtiontukien ja investointien luottamista voidaan odottaa vasta syksyn alkuun mennessä.

Asiantuntijoiden mukaan ongelmat pankkisektorilla olivat varsin odotettavissa, kun otetaan huomioon Ukrainan talouden vaikea tilanne, joka oli itse asiassa selviytymisen partaalla. Sotilaalliset yhteenotot maan kaakkoisosassa vain vaikeuttivat tilannetta. Syyt näihin ongelmiin ovat varsin ilmeiset - Ukrainan kansallisen valuutan devalvaatio, inflaatio, elintaso ja reaalitulojen lasku.

Pankkisektori kärsi pääasiassa siitä, että vain muutaman kuukauden aikana vuonna 2014 Ukrainan pankkijärjestelmästä nostettiin yli 86 miljardia grivnaa (19,2 prosenttia talletuksista). Kotitalouksien tulojen lasku on johtanut lainojen kysynnän laskuun. Lisäksi erääntyneiden lainojen osuus kasvoi. Toinen osa ukrainalaisista pankeista kärsi siitä, että ne menettivät sivukonttorinsa Krimillä.

Tämän seurauksena ukrainalaisilla pankeilla on noin 6-8 miljardin dollarin likviditeettivaje. Ja 900 miljoonan tappio ukrainalaisille pankeille on liikaa, vaikka otetaan huomioon dramaattinen tilanne.

Asiantuntijoiden mukaan Ukrainan pankkijärjestelmä on maksukyvyttömyyden partaalla, kunnes maan tilanne vakiintuu ja pankit saavat takaisin asiakkaidensa luottamuksen, tappiot lisääntyvät, pankkien määrä vähenee ja pankkien määrä vähenee. likviditeettiä. Tällä hetkellä pankit tarvitsevat NBU:n tukea, mutta sillä ei ole tarvittavia varoja. Siksi pankkisektorin tilanne vuonna 2014 on kriittinen, ja vasta vuonna 2016 tilanne paranee hieman, ja silloinkin vain, jos Ukrainan johto löytää tietyn kompromissin suhteissa Venäjään ja Euroopan unioniin ja rauha vallitsee Donbas.

Jos puhumme rahtikuljetuksista, on huomattava, että ne ovat yksi liiketoiminnan tärkeimmistä indikaattoreista. Jos ne putoavat, se osoittaa negatiivista talousympäristöä. Ukrainan rahtikuljetukset vähenivät puolitoista kertaa. Ukrainan hallitus yrittää vaikuttaa tilanteeseen. Äskettäin ministerihallitus hyväksyi Ukrzaliznytsan kuluvan vuoden rahoitussuunnitelman. Asiakirjassa määrätään, että rautateiden tavaraliikenteen pudotus on suurempi kuin BKT:n lasku (BKT:n pudotus on 5 prosenttia).

Nämä ovat kuitenkin erittäin optimistisia ennusteita. Ilmeisesti Ukrainan ja Venäjän välisen rahtiliikenteen laskua tai jopa Ukrainasta Venäjälle ja takaisin kulkevien tavaroiden täydellistä pysähtymistä ei otettu huomioon. Tämä on nimittäin odotettavissa, sillä Ukrainan valtionpäämies P. Porošenko allekirjoitti Euroopan unionin kanssa assosiaatiosopimuksen, joka mahdollistaa eurooppalaisten tavaroiden tullittoman tuonnin Ukrainan alueelle.

Ukrainan rautatiejärjestelmä kärsii asiantuntijoiden mukaan paljon enemmän kuin Venäjän, koska rahtikuljetuksen ansiosta Ukrainan rautatiet saavat jopa 80 prosenttia tuloista, kun taas Venäjällä tämä luku ei ylitä 30 prosenttia.

Myös Ukrainan ja Venäjän välinen matkustajaliikenne on vähentynyt. Venäjän mukaan se laski kesäkuussa 50 prosenttiin ja paikoin 70 prosenttiin. Toinen merkittävä ongelma lisäsi tavara- ja matkustajaliikenteen vähenemistä - itäisillä alueilla tapahtui noin 10 räjähdystä rautateillä, ja lisäksi rautatiesillat räjäytettiin Zaporozhyen ja Harkovin alueilla.

Voimme siis sanoa, että Ukraina on vakavassa taloudellisessa ja poliittisessa kriisissä. Ukrainan taloudella on useita kehitysvaihtoehtoja - joko maltillinen (kaikki negatiiviset tekijät huomioon ottaen) tai negatiivinen (Ukrainan ja Venäjän välisen konfliktin kehittyessä). Useiden asiantuntijoiden mukaan positiivista skenaariota ei yksinkertaisesti ole olemassa nykyisessä tilanteessa. Taloustieteilijöiden mukaan budjettivajeen kattamiseksi ensimmäisessä tapauksessa maa tarvitsee noin 30 miljardia dollaria. Toisessa tapauksessa tämä summa on 50 miljardia.

Kaudella 2015-2018 Ukrainan talouden vakauden varmistamiseksi tarvitaan 85 miljardia dollaria maltillisen skenaarion kehittämisessä. Asiantuntijat eivät edes harkitse negatiivista skenaariota, koska se tarkoittaa automaattisesti talouden romahtamista. Ja pahinta on, että tällaisia ​​valtavia varoja tarvitaan vain Ukrainan pitämiseen pinnalla. Ja jotta Ukrainan talous alkaisi kehittyä ainakin vähän, tarvitaan vieläkin merkittävämpiä varoja - noin 190 miljardia dollaria talouden pääomittamiseen ja vielä 300 miljardia dollaria - vuosien varrella kertyneen rakenteellisen epätasapainon voittamiseksi. itsenäisyydestä.

Ja jos otamme huomioon myös sen, että jos Ukrainan ja Venäjän väliset kauppa- ja taloussuhteet heikkenevät, Ukrainan puoli menettää vielä noin 33 miljardia dollaria vuosittain, niin Euroopan unionin on käytettävä paljon rahaa pitääkseen Ukrainan pinnalla.

Asiantuntijat luottavat siihen, että EU ei anna Ukrainan epäonnistua, mutta se ei myöskään anna sen rikastua. Ei myöskään pidä toivoa, että Ukrainan talouden tila muuttuisi parempaan suuntaan heti assosiaatiosopimuksen allekirjoittamisen jälkeen EU:n kanssa. Perusteellisia muutoksia ei ole tulossa lähivuosina, vaikka itse sopimuksessakin todetaan, että siirtymäkausi voi kestää jopa 10 vuotta. Tänä aikana hallituksen on hyväksyttävä monia lakeja, muutettava standardeja. Tämä on lupaava sopimus, joten sinun on aloitettava työt nyt.

Käytetyt materiaalit:
http://www.vz.ru/economy/2014/6/30/693429.html
http://www.politforums.ru/ukraine/1404129487_3.html
http://www.aif.ua/money/economy/1113984
http://www.vz.ru/economy/2014/6/30/693357.html
Kirjoittaja:
46 Kommentit
Mainos

Tilaa Telegram-kanavamme, säännöllisesti lisätietoja Ukrainan erikoisoperaatiosta, suuri määrä tietoa, videoita, jotain, mikä ei kuulu sivustolle: https://t.me/topwar_official

tiedot
Hyvä lukija, jotta voit jättää kommentteja julkaisuun, sinun on kirjaudu.
 1. bubalik
  bubalik 7. heinäkuuta 2014 klo 08
  +7
  ,,, niitä tarjottiin jo edullisemmiksi ,,,
  Noin kuusi miljardia kuutiometriä kaasua ei välttämättä riitä ukrainalaisille tänä talvena Venäjän kanssa tehtyjen sopimusten puutteen vuoksi, ja siksi ukrainalaisten tulee säästää vähintään neljä miljardia kuutiometriä, Naftogazin johtaja Andri Kobolev sanoi Ukrainan televisiokanavalla sunnuntaina heinäkuussa. 6. Ensinnäkin, jos puhumme väestöstä, sen täytyy säästää lämpöä. Jos muistamme oman ja sukulaistemme kokemuksen, joka avaa ikkunat talvella kuumana, niin tämä ei ole normaalia, se on kallista. Säästäminen kohtuullisissa rajoissa, alkaen banaaleista akkukäyttöisistä säätimistä ja päättyen oikeaan lämmönsyöttöön, siirtymällä säästöihin kaikissa vaiheissa, säästää arviomme mukaan jopa neljä miljardia kuutiometriä kaasua. Tämä on paljon, tämä on paljon rahaa, jonka Ukrainan valtio saa budjetista ja maksaa ulkomaille", Kobolev sanoi.

  ,,,
  1. Vladimirets
   Vladimirets 7. heinäkuuta 2014 klo 09
   +3
   Lainaus Bubalikilta
   Ukrainalaisilla ei ehkä riitä tänä talvena noin kuusi miljardia kuutiometriä kaasua Venäjän kanssa tehtyjen sopimusten puutteen vuoksi, ja siksi ukrainalaisten tulee säästää vähintään neljä miljardia kuutiometriä

   Ja loput 2 laardia, jotka eivät riitä? Todennäköisesti yksityinen pankki ei hukku. hymyillä
   1. bubalik
    bubalik 7. heinäkuuta 2014 klo 10
    +2
    Vladimirets RU  Tänään, 09:50 Ja loput 2 laardia ei riitä kenellekään


    ,,, kaakko oli yliviivattu, millaisia ​​ikkunoita siellä on ,, turvautua
   2. Kommentti on poistettu.
  2. Edvagan
   Edvagan 7. heinäkuuta 2014 klo 11
   +3
   mikä tärkeintä, älä missään tapauksessa anna alennusta kaasusta, anna heidän ostaa markkina-arvolla. Ja sitten nähdään...
   1. APASUS
    APASUS 7. heinäkuuta 2014 klo 16
    +5
    Lainaus Edvaganilta
    mikä tärkeintä, älä missään tapauksessa anna alennusta kaasusta, anna heidän ostaa markkina-arvolla. Ja sitten nähdään...

    Edes vastikkeeton kaasu ei auta Ukrainaa nyt!
    Kyse ei ole ollenkaan kaasusta, maassa on alkamassa systeeminen kriisi, Viranomaiset tekevät kaikkensa tuhotakseen talouden jäänteitä, kasvattaakseen rahoitusvelkoja ja päästääkseen vientiyritykset hukkaan.
    Sisällissodan yhteydessä talousuudistuksista puhuminen näyttää melko oudolta, puolessa vuodessa, vuodessa maasta voi tulla Monacon kokoinen!
    1. hyvästi
     hyvästi 9. heinäkuuta 2014 klo 14
     0
     Se näyttää kohdistetulta politiikalta. Mitä tapahtui, kun Neuvostoliitto hajosi? Aivan oikein: yksityistäminen. paraAshenko (yksi tapahtuman pääsyyllisistä) on iloinen voidessaan pilata talouden, ja sitten hän ottaa kaiken omiin käsiinsä! Vielä ylimielisempi ja vahvempi aligarkhat on terveyden partaalla vanhan heikon aligarkhatin sijaan!!
  3. Farvil
   Farvil 7. heinäkuuta 2014 klo 13
   +1
   Ja meidän hallitus, kuten aina, jatkaa kaasun ja kaiken muun toimittamista huolimatta siitä, että vastustaja ei maksa eikä maksa siitä mitä toimitettiin ja vastaanotettiin.. Hallituksemme suuttuu samalla ja tekee pelottavia silmiä.
  4. Mavric
   Mavric 8. heinäkuuta 2014 klo 10
   0
   Kuluttajat eivät maksa tästä säästetystä kaasusta, joten säästöt jäävät vielä pienemmiksi.
 2. mustat
  mustat 7. heinäkuuta 2014 klo 08
  + 26
  Kirdyk Ukrainaan ... ilmaispeli on ohi ... mutta olemme tietoisia EU:sta, nautimme jokaisesta päivästä
 3. serega.fedotov
  serega.fedotov 7. heinäkuuta 2014 klo 08
  + 13
  "Ukrainan budjettitulot ovat kasvaneet 2 kertaa" - Kuinka on tarpeen raiskata tilastoja saadakseen sellaisia ​​​​indikaattoreita pysyvän vallankumouksen, talouskriisin ja sodan olosuhteissa "kannattavimmilla" alueilla?
  1. zeleznijdorojnik
   zeleznijdorojnik 7. heinäkuuta 2014 klo 09
   +6
   Helposti - hryvnan devalvoinnin taustalla. Tulot ovat kaksinkertaistuneet, vain vuoden 2 puolivälin otoksen grivnoilla voi ostaa vähemmän kuin saman ajanjakson grivnoilla vuonna 2014. Lisäksi tiedot ovat odotettavissa - kesäkuulta ei ole vielä tilinpäätöstä.
   1. qqqq
    qqqq 7. heinäkuuta 2014 klo 22
    0
    No, 5 kertaa on vahva sana. Viime vuonna hryvnian kurssi oli noin 6 gr. 1 dollarilla ja nyt 12 grammaa, vain nämä 2 kertaa.
    1. zeleznijdorojnik
     zeleznijdorojnik 8. heinäkuuta 2014 klo 00
     +1
     Että dollari on likainen vihreä paperinpala, mukaan Volfych, sinä, kultakollega, hryvna, arvio, se on enemmän kuin 2 kertaa.
   2. Kommentti on poistettu.
 4. AUralski
  AUralski 7. heinäkuuta 2014 klo 09
  +6
  Kyllä, sinä, ystäväni, olet optimisti!
  "Rakenneuudistukset" vuoden loppuun mennessä voivat olla grivnan kaapimista jään alta, rikkinäisen keskuspankin kynnyksellä.
  1. wasjasibirjac
   wasjasibirjac 7. heinäkuuta 2014 klo 10
   +2
   Lainaus AUralskilta
   "Rakenneuudistukset" vuoden loppuun mennessä voivat olla grivnan kaapimista jään alta, rikkinäisen keskuspankin kynnyksellä.

   Tässä tapauksessa kukaan ei välttämättä tarvitse grivniaa, joten he eivät kaavi sitä jään alta.
   1. SRC P-15
    SRC P-15 7. heinäkuuta 2014 klo 11
    +4
    Lainaus wasjasibirjacista
    Tässä tapauksessa kukaan ei välttämättä tarvitse grivniaa, joten he eivät kaavi sitä jään alta.

    Ehdotan uuden rahan käyttöönottoa Ukrainassa, esimerkiksi "tUKRiki", ehkä heillä on onnea heidän kanssaan! hymyillä
    1. serega.fedotov
     serega.fedotov 7. heinäkuuta 2014 klo 20
     +1
     Lainaus: SRTs P-15
     Ehdotan uuden rahan käyttöönottoa Ukrainassa, esimerkiksi "tUKRiki", ehkä heillä on onnea heidän kanssaan!

     Parempi Ukuriki-Se on helpompi muistaa, ja minä teen sen!
 5. pahavenäläinen
  pahavenäläinen 7. heinäkuuta 2014 klo 09
  +3
  Se on enemmän kukkia. Marjat tulee myöhemmin. Ehkä siellä on kuponkeja, valtavia jonoja ja joukko muita tuholta tuttuja ominaisuuksia.
  1. Kazanian
   Kazanian 7. heinäkuuta 2014 klo 09
   +2
   Mukaan lukien kaasukynnet.
 6. parusnik
  parusnik 7. heinäkuuta 2014 klo 09
  +4
  Tulee olemaan onnea ihmisille, onnea vuosisatojen ajan natsihallituksen kanssa, vahva käsi! Se on vasta alkua...
 7. koboltti
  koboltti 7. heinäkuuta 2014 klo 09
  +5
  On selvää, että Ukrainan talouden kasvu tänä vuonna johtuu sen päällystelaattojen kysynnän kasvusta. Ja jos järjestämme pari Maidania lisää, renkaat lisääntyvät merkittävästi. Joten se voi jatkua vuoden loppuun asti.
  1. Kazanian
   Kazanian 7. heinäkuuta 2014 klo 09
   +3
   Renkaat ovat strateginen tuote, varsinkin kun maakaasua ei ole :)
 8. Kommentti on poistettu.
 9. mahdollisesti
  mahdollisesti 7. heinäkuuta 2014 klo 09
  + 21
  ,,Asiantuntijat luottavat siihen, että EU ei anna Ukrainan jäädä maksukyvyttömyyteen, mutta se ei anna sen rikastua."------ naurava naurava Yleensä Svidomon optimismi on joskus jopa koskettavaa! Projekti "Ukraina 1991" ei ole enää maa. Jopa Ala-Itävallan keltainen lippu Itävalta-Unkarilta ja vaakuna - sukeltajahaukka, joka itse asiassa on "suomalais-ugrilaisten" jälkeläinen. " Prinssi Rurik esitteli väkisin, entisen neuvostotasavallan alue on itse asiassa USA:n protektoraatti ja de juro - EU. He eivät voi enää maksaa velkojaan yksin - he tarvitsevat 20 jaardin lainaa, ja saanut 3. Ja nämä ovat vain juoksevia maksuja!Joten jo konkurssissa.Yasha Nativista sanoi oikein - ainakin 50 jaardia pelastaa tämän alueen. Ja kuka kirjoittaa sellaisen shekin? Ei ole tyhmiä. No, kun otetaan huomioon suvereniteetin vapaaehtoinen luovutus, ilman BKT:n ja koko Venäjän "juomia", tämän alueen jonkinlaisesta teollisesta kehityksestä puhuminen on yleensä täysin hölynpölyä. Joten ehdotan maljaa - juodaan niille fyysisille ja laillisilla, jotka ovat "Ukraina 1991" -projektissa, heillä on velkaa vaihdettavassa valuutassa ja samalla he laulavat siitä, että "Ukraon ei ole koskaan kuollut..." Juodaan laseja räpäyttämättä ja ollaan hiljaa, muuten on mitään hyvää sanottavaa. naurava
  1. gomunkul
   gomunkul 7. heinäkuuta 2014 klo 10
   +6
   ,,Ukraon ei ole koskaan kuollut...".
   Tämä ei ole osavaltion hymni, vaan hautajaiset, muistin sanat elokuvasta "Kapteeni Vrungelin seikkailut":
   Et anna nimeä turhaan,
   Kerron sinulle etukäteen:
   Mitä sinä kutsut jahtiksi?
   Joten hän kelluu!

   Ja itse valtion nimi - Ukrainalla on symboliikka olla reunalla ... hi
  2. Kommentti on poistettu.
  3. Kommentti on poistettu.
  4. espanjalainen
   espanjalainen 7. heinäkuuta 2014 klo 13
   +3
   Kauniisti sanottu avt, vähän surullinen/julma, mutta Kaunis.
 10. Riigla
  Riigla 7. heinäkuuta 2014 klo 09
  +3
  Mutta vyshyvanka wassat
 11. Zomanus
  Zomanus 7. heinäkuuta 2014 klo 09
  +2
  Kyllä, artikkelissa on kaksijakoinen asenne. Toisaalta lievää ihailua. Toisaalta hämmennystä, sillä grivnalla ei ole kiirettä pudota. Grivna maksaa edelleen noin 3 ruplaa. Dollari maksaa edelleen 11,83 grivnaa. Itselleni päätin, että kirdyk tulee Ukrainaan sen jälkeen, kun hryvnia on laskenut alle 2.5 ruplaa. Joten odotamme...
  1. STi_v
   STi_v 7. heinäkuuta 2014 klo 11
   +1
   Jotta kansallinen valuutta olisi dynaaminen, sen täytyy liikkua markkinoilla. Kysyntä - osta. Tarjous - vastaavasti myynti. Jos markkinat ovat tänään jäässä, ei ole epäröintiä. Tämä kurssi kestää, kunnes ei ole enää mitään syötävää. Puhtaasti tilastoa tässä tapauksessa. Tietysti niitä voidaan pelata spekulatiivisessa muodossa. Kuinka paljon on sama taikina EU ukram roll off. Luulen, että jopa elossa olevat pankit todennäköisesti tekevät tämän. Vain talous ei hyödy tästä. Kuitenkin Venäjällä sama roska. (No, suunnilleen sama, valuuttakurssin suhteen).
 12. egene
  egene 7. heinäkuuta 2014 klo 09
  +2
  joka tapauksessa, numeroiden mukaan saadaan pieni pudotus, ikään kuin sota olisi jossain kaukana ja pieni. Luultavasti vain dollarien pumppaamisen takia lännestä.
 13. Dejavu
  Dejavu 7. heinäkuuta 2014 klo 09
  +2
  La-la-la-la-la... Hyppää lopeta.
 14. kmike
  kmike 7. heinäkuuta 2014 klo 09
  +3
  Erittäin optimistinen skenaario. Kunnia Ukrainalle! Köysi sankareille! Saippua humanitaariseksi avuksi, toivon EU:n toimivan. wassat
 15. Sardykar
  Sardykar 7. heinäkuuta 2014 klo 09
  +3
  85 miljardia on ilman korruptiota. Ja Ukrainassa se on esimerkillistä: sauva on kaikki ja kaikki.
  1. wolf7
   wolf7 7. heinäkuuta 2014 klo 14
   +1
   Mitä korruptiota! Ei ole yhtään! Oligarkian ja hallitsevan "valitsijoiden" välillä apu jakautuu oikeudenmukaisesti, heillä on enemmän tappioita naurava
 16. Leksandrych
  Leksandrych 7. heinäkuuta 2014 klo 10
  +1
  Ja kaikelle on hyvä tekosyy: idän sota, ikään kuin Venäjän laukaisema. Olemme syyllisiä kaikkeen, ja oman kansansa tuhoamista johtavat viranomaiset ovat valkoisia ja pörröisiä. , mutta EU asetti ehdon. idän rauhoittamiseksi (tässä ovat poroshenkolaiset ja suonet repeytyvät)
 17. zadorin 1974
  zadorin 1974 7. heinäkuuta 2014 klo 10
  +1
  Joo, ja tämä kaikki taustaa vasten ihmisten tilien jäädyttämistä - ESO ei kuollut, mutta potilas on melko kuollut
 18. Standard-öljy
  Standard-öljy 7. heinäkuuta 2014 klo 10
  +2
  On ymmärrettävä, että Ukrainan talouden nykyinen enemmän tai vähemmän vakaa tila on saavutettu länsimaisen "avun" ansiosta, ukrainalaisten mielestä se on ilmaista, mutta tämä ei ole kaukana niin, eurooppalaiset ja amerikkalaiset tulevat silti rahoilleen, mutta kuinka kauan tällainen "apu" jatkuu, ei tiedetä, yrittävätkö amerikkalaiset kuitenkin siirtää tätä taakkaa Euroopalle ja Venäjälle. Ukraina on yleensä osoittanut olevansa erittäin epäluotettava kumppani, en tekisi sellaista.
 19. gomunkul
  gomunkul 7. heinäkuuta 2014 klo 10
  +9
  Ukrainan talouden tila uusissa todellisuuksissa
  No, ainakin seuraa Ukrainan kansallisen valuutan vaihtokurssin dynamiikkaa ruplaa vastaan:
  01.01.2014 alkaen - 10 Ukrainan grivnaa 39,6343 ruplaa;
  01.02.2014 alkaen - 10 Ukrainan grivnaa 41,8560 ruplaa;
  01.03.2014 alkaen - 10 Ukrainan grivnaa 33,8175 ruplaa;
  01.04.2014 alkaen - 10 Ukrainan grivnaa 31,6492 ruplaa;
  01.05.2014 alkaen - 10 Ukrainan grivnaa 31,1989 ruplaa;
  01.06.2014 alkaen - 10 Ukrainan grivnaa 29,4366 ruplaa;
  01.07.2014 alkaen - 10 Ukrainan grivnaa 28,8029 ruplaa.
  Linkki: http://www.cbr.ru/currency_base/daily.aspx
 20. Iline
  Iline 7. heinäkuuta 2014 klo 10
  +9
  Nyt tulee halpojen eurooppalaisten tuotteiden tulva, joita vastaan ​​paikalliset tavarat eivät pysty kilpailemaan. Tämä tarkoittaa, että monet yritykset yksinkertaisesti sulkeutuvat. Työttömyyden kasvu kuitenkin ja veropohjan lasku. Ja tämä tarkoittaa, että opettajat, lääkärit tai armeija eivät saa palkankorotuksia.
  Onnea, mutta älä vedä Venäjää ongelmiisi myöhemmin, okei?
 21. begemot
  begemot 7. heinäkuuta 2014 klo 10
  +2
  joten sinun täytyy alkaa työskennellä nyt...
  He tulivat järkiinsä, heidän piti aina työskennellä, kysymys on, että 23 vuotta oli mahdollisuus tehdä työtä itselleen - he eivät oppineet, Maidanilla hyppiminen ei ole työtä, nyt he työskentelevät pin doilla ov, Bundes ja muut
  Lippu on paikallaan...!
 22. Petergut
  Petergut 7. heinäkuuta 2014 klo 11
  +3
  Hyppyi, iirikset.
 23. Cristall
  Cristall 7. heinäkuuta 2014 klo 11
  +3
  Lainaus Ilinelta
  halpoja eurooppalaisia ​​tuotteita, joita vastaan ​​paikalliset tuotteet eivät voi kilpailla

  En tiedä mistä se tulee, mutta eurooppalainen ruoka on kalliimpaa kuin ukrainalainen, jopa verovapaa!
  Se olisi niin siistiä myyntiin markkinoilla, olisi paljon puolalaista (jolla edut), mutta ei, puolalaiset miehittivät liian pienen markkinaraon, ja sitten lännessä.
  Etelässä EU:n on yleensä kilpailtava Kiinan kanssa, ja tässä on kaksiteräinen miekka - eikö sen tarvitse sulkea itseään kiinalaisista tavaroista?
  Tehdään se
  Ruoka-ukrainalainen on halvempaa.
  Rakennusmateriaalit ovat erilaisia, mutta jälleen kerran, jos meidän hinta on Puolan tasolla, saksalainen on vastaavasti kalliimpaa, kaikkea rajoittaa hinta ja laatu. Ukrainalainen ei menetä segmenttiä.
  Kipsisementti ja niin edelleen - ukraina on täällä kilpailun ulkopuolella (sinun ei tarvitse viedä sitä korsoimaan)
  Elektroniikka – EU ei kiistä kiinalaisten kanssa. Paikallista on vähän. EU on jo pitkään menettänyt segmentin vain ostamisen laadussa.
  Yhdistys on monille haitallinen ja hyödyllinen vain pitkällä aikavälillä. Ja se on, jos työskentelet viisaasti. Olemme vain töissä. Muista, että meidän on vielä lainattava...
  Voit iloita - maan tilanne on vaikea.
  1. mahdollisesti
   mahdollisesti 7. heinäkuuta 2014 klo 13
   +5
   Lainaus Cristalilta
   Yhdistys on monille haitallinen ja hyödyllinen vain pitkällä aikavälillä.

   naurava Joo, se meni vähän perseestä todellisuuden kohtaamisen seurauksena Maidanin jälkeen, mutta silti on halu olla, jos ei puoliksi, niin ainakin raskaana tulevaisuudessa.
   Lainaus Cristalilta
   Voit iloita - maan tilanne on vaikea.
   Ei ole vielä raskasta! Toistaiseksi puhtaasti ulkoisesta kohteliaisuudesta kalpeanaamaiset veljet eivät kerro sinulle asioiden todellista tilaa, mutta tämä ei kestä kauan. Olemme jo ohittaneet tämän kaiken Venäjällä 90-luvulla, räjähdysmäisesti, Gaidarin, mutta JUMALA auttoi - kaasulla ja öljyllä, ja vain Kaukasuksella oli sota ja kytevät.
   Lainaus Cristalilta
   Muista, että meidän on vielä lainattava...

   Se ei auta, he tarjosivat jo Ssynukovitšin alaisuudessa TS:n kanssa, mutta tanssit mieluummin taisteluhopakia haravalla, jolloin kalpeanaamaiset veljekset, joilla on savuinen johtaja, voivat vaihtaa naskalin saippuaan Kiovan pöydälle - laittaa oligarkkien kondomeissa. Ja tässä, ainakin ihastele, ainakaan ei, tulos tiedetään, mutta koko tämän "itsenäisyyden" haravoimiseksi taas meille, Svidomon huutojen alla pahoista tikatuista takeista, rukoilen Jumalaa vain yhtä asiaa - sitä taas , ei Neuvostoliiton mallien mukaan, rauniot likvidoitaisiin, muuten Tsarev ja joukko "alueellisia" liittyivät rakentamaan Novorossiaa. Ehkä Donetskissa Slavjanskista lähteneet palauttavat järjestyksen ja viimeistelevät tämän MMM-projektin, he harjoittavat todellista liiketoimintaa täysimittaisten asevoimien sekä hallinto- ja talouselinten luomiseksi.
  2. kotvov
   kotvov 7. heinäkuuta 2014 klo 21
   +1
   Kyllä, kukaan ei ihaile, tavalliset tosiasiat. Ei vain ole selvää, mistä tällainen naiivi usko tulee, länsi auttaa,
 24. okknyay82
  okknyay82 7. heinäkuuta 2014 klo 12
  +3
  Lainaus: SRTs P-15
  Lainaus wasjasibirjacista
  Tässä tapauksessa kukaan ei välttämättä tarvitse grivniaa, joten he eivät kaavi sitä jään alta.

  Ehdotan uuden rahan käyttöönottoa Ukrainassa, esimerkiksi "tUKRiki", ehkä heillä on onnea heidän kanssaan! hymyillä

  naurava Valko-Venäjällä oli kaneja ja oravia, ehkä tilli ja porsaat sopivat tänne?
 25. silver169
  silver169 7. heinäkuuta 2014 klo 12
  +8
  Tyytyväinen artikkeliin. Haluan niin nähdä tämän ukronedoderzhavyn konkurssin ja kuoleman. Viha häntä kohtaan on ylivoimaista. Kaikkien näiden kuvien ja videoiden jälkeen revittyistä ihmisistä Novorossijassa, voin toivottaa kaikille ukrainalaisille pitkää tuskaa ja kauheaa kuolemaa. Silmieni edessä on edelleen kuva pienestä Vanechka Yermilovista, mielestäni Slavjanskista, joka täytti äskettäin 5 vuotta ja jonka Bandera-tykistö tappoi. Olet hemmetin khokhlotvari! Vihaan!
 26. okknyay82
  okknyay82 7. heinäkuuta 2014 klo 12
  +3
  "... . Maaliskuussa tuotannon kasvua havaittiin vain muutamilla toimialoilla, erityisesti tietokoneiden tuotannossa..."
  Toverit! Kuka näki ukrotietokoneen? Mikä on hänen nimensä? Mitkä ovat sen ominaisuudet ja hinta?
 27. ajattelija
  ajattelija 7. heinäkuuta 2014 klo 12
  +4
  Kuten johtaja sanoi, niin olkoon! hyvä
  1. waisson
   waisson 7. heinäkuuta 2014 klo 20
   +1
   ----------- hi
   1. waisson
    waisson 7. heinäkuuta 2014 klo 20
    +1
    --------------- hi
 28. volodyk50
  volodyk50 7. heinäkuuta 2014 klo 13
  +4
  Ukraina ei kiipeä tästä reiästä omin voimin, kuten aiemmin kerrottiin, maan koko kultavarasto vietiin Yhdysvaltoihin lähes välittömästi Janukrovitšin lennon jälkeen, he laativat raporttinsa ulkoministeriölle syöttölaitteen täydentämiseksi jossa he saavat asemat ja vallan. He kaikki ymmärtävät, että elämän juhla ei kestä kauan, ja siksi jokaisella köyhää Ukrainaa johtavalla on yksi tehtävä - varastaa niin paljon kuin mahdollista ja kaataa. He ovat samoja ryöstöjä kuin ATO-armeija, vain korkeammalla tasolla ja varastavat suuressa mittakaavassa. Ilman liittoutuneiden maiden välitöntä väliintuloa se ei synny.
 29. Vladimir Dobry
  Vladimir Dobry 7. heinäkuuta 2014 klo 13
  +2
  Uppoava ukrainalainen laiva. Sinne hän menee..
 30. pohjoinen
  pohjoinen 7. heinäkuuta 2014 klo 14
  +2
  Ilman ulkopuolista apua Ukraina ei koskaan pääse eroon nykyisestä talouskehityksestä.
  Ja pahin kohta on kaukana. Se on vain todellista apua taloudelle ei EU:lta eikä edes tähdiltä ja raidoilta. Hyppäsi jo.
 31. everest2014
  everest2014 7. heinäkuuta 2014 klo 14
  +4
  No, turhaan olet niin, jopa tillissä tulee voittoisia raportteja tyyliin "Brittiläiset sijoittivat 100500 XNUMX rahaa Ukrainan suurimpaan traktoritehtaan!", "Siat antoivat ennätysmaitoa", "Puola pyörtyi kateudesta, kun hän näki valkosipulia Euro-Ukrainan rajattomasta mustasta maaperästä" , "hryvna ajaa luottavaisesti euroa" jne. Kun uudessa Euro-Ukrainassa ei ole ostettavaa, media hiljenee ja keskustelee investoinneista Kuevan uusiin katukiviin ja muuhun roskaan.
  1. mahdollisesti
   mahdollisesti 7. heinäkuuta 2014 klo 15
   +3
   Lainaus everest2014:stä
   No, turhaan olet niin, jopa tillissä tulee voittoisia raportteja tyyliin "Brittiläiset sijoittivat 100500 XNUMX rahaa Ukrainan suurimpaan traktoritehtaan!", "Siat antoivat ennätysmaitoa", "Puola pyörtyi kateudesta, kun hän näki valkosipulia Euro-Ukrainan rajattomasta mustasta maaperästä" , "hryvna ajaa luottavaisesti euroa" jne.

   Vau, voi! Yleisesti ottaen suuri innostus heidän tulevaisuudestaan ​​on samanlaista kuin tuo musta nainen, joka oli Barak Khuseinovichin kenguraatiossa, muistakaahan, kun heidän asuntolainansa oli tarkalleen peitetty kuparialtaalla, hän huusi iloisena kameraan kirjeenvaihtajalle - "Nyt voitin ei tarvitse maksaa asuntolainaa!" naurava Tässä se on
   Lainaus Cristalilta
   Yhdistys on monille haitallinen ja hyödyllinen vain pitkällä aikavälillä.

   muistuttaa tuon lihavan neekeritädin iloista kiljumista. typerys Luulevatko he todella siellä Ukrainassa, että velkojat eivät koskaan tule rahojensa ja korkojensa perässä???
   Lainaus: Kultainen
   Khokhlam signaali. Odotamme toimenpiteitä Ukrainalle

   Se ei ole enää signaali, signaali oli, kun ennen kilpailuja Kiovan lähellä GDP piti suunnitellun mielenosoituksen ja Ssynukovych allekirjoitti sen, aivan erityisesti hallituksen jäsen ilmoitti, että etuusjärjestelmä puretaan siitä hetkestä lähtien, kun Porsaan allekirjoitti eurooppalaiset sopimukset. taloudessa astuvat voimaan, kyse on vain siitä, että moldovalaiset riisuivat housunsa ja ryntäsivät aikaisemmin kuin ykrov.
 32. kultaseni
  kultaseni 7. heinäkuuta 2014 klo 14
  +2
  Nyt televisiossa ilmoitettiin, että Venäjän federaatio ryhtyy toimenpiteisiin Moldovan EU-jäsenyyden suhteen. Vaikka moldovalaiset eivät hypänneet. Khokhlam signaali. Odotamme toimenpiteitä Ukrainalle
 33. Lyoshka
  Lyoshka 7. heinäkuuta 2014 klo 15
  +1
  syksyllä talous romahtaa kokonaan
 34. Kevyt
  Kevyt 7. heinäkuuta 2014 klo 15
  +2
  Kyllä, jos myös "South Stream" rakennetaan, rahat kaasun kuljetukseen katoavat kokonaan. Olen jo lukenut jostain, että Gazprom on päättänyt vihdoin katkaista kaasun kuljetuksen Ukrainan läpi. Hyppäsimme lyhyesti! huutava
 35. SVAROZHICH
  SVAROZHICH 7. heinäkuuta 2014 klo 17
  +2
  Khana Ragulyam
 36. MSA
  MSA 7. heinäkuuta 2014 klo 17
  +4
  Tällainen Ukraina EU:ssa on korkeampi kuin katto ...
  1. waisson
   waisson 7. heinäkuuta 2014 klo 20
   +2
   -------------- hi
 37. Simonov
  Simonov 7. heinäkuuta 2014 klo 19
  +2
  Olen lukenut samanlaisia ​​artikkeleita Ukrainan talouden tilasta viimeisen 10 vuoden ajan: "Se pahenee ja pahenee... pahenee ja pahenee."
  Ja grivna maksoi 3 ruplaa sellaisenaan, no, pienellä erolla, plus-miinus 50 kopekkaa.
  Monilla venäläisillä aliarkeilla on osa omaisuudestaan ​​tässä taloudessa, eivätkä he kestä tappioita. Nyt tämä kuumeinen vaahto laantuu ja meille perustellaan vakuuttavasti "veljeskansan auttamisen tarve" kaatamalla joukkoon tonnia taikinaa. Ja lykkäämme jälleen seuraavan metroaseman avaamista, ja kadulla taas tien kaivoja ei korjata.
  Erään paikallisen artikkelin kommenteissa eilen tai toissapäivänä oli infa, että Venäjän säästöpankki ja VTB olivat hakeneet Ukrainan kotimaisten velkojen ostoa. armeija lainata.
  Joten kaikki on edelleen paikallaan - "SHERIFFIN NEGORIAN ONGELMAT EIVÄT HUOLISTA"
 38. dalekiy
  dalekiy 7. heinäkuuta 2014 klo 19
  +1
  Ei enää ilmaislahjoja, Svidomo-bulkerit! Penniä pitää maksaa.

  Ja erityisesti Svidomon osalta lisään myös englanniksi:

  Ei ilmaista lounasta Venäjältä enää. Ei lounasta ollenkaan ennen kuin maksat bensalaskun.
  1. waisson
   waisson 7. heinäkuuta 2014 klo 20
   +1
   ------------------- hi
 39. waisson
  waisson 7. heinäkuuta 2014 klo 20
  +1
  -------------------- hi
 40. psyko117
  psyko117 9. heinäkuuta 2014 klo 03
  0
  lopetti lauseen
  Maaliskuussa tuotannon kasvua havaittiin tietokoneiden ja lääkkeiden tuotannossa,
  - Kävin apteekissa - siellä hinnat nousivat 2-3 kertaa ja paperi roikkuu - älä vanno apteekissa, valmistaja nosti hintaa)) Tässä on tällainen tuotannon kasvu.

  Uutiset siitä, että valmistamme myös tietokoneita, räjäyttivät mielen täysin. Ja silti emme vain tuota, vaan meillä on taipumus kasvaa! oi miten hi
 41. Bormental
  Bormental 9. heinäkuuta 2014 klo 04
  0
  Kukaan ei "kuluta paljon" näihin karjaan.