Sotilaallinen arvostelu

Läntisen sotilaspiirin joukkojen opetuksia

12
Tiistaina 10. kesäkuuta alkoivat säännölliset harjoitukset läntisen sotilaspiirin joukkojen kanssa Kaliningradin alueen harjoitusalueilla ja Itämerellä. Laivat osallistuvat koulutustoimintaan, ilmailu ja Itämeren merimiehet laivasto, ilmavoimien yksiköt sekä ilmavoimien lentokoneet. Harjoitusten tarkoituksena on selvittää erityyppisten joukkojen vuorovaikutusta sekä tarkistaa eri yksiköiden ja alayksiköiden taisteluvalmiutta. Lehdistötietojen mukaan harjoituksia johtaa läntisen sotilaspiirin komentaja, kenraali eversti Anatoli Sidorov.Harjoitusten ensimmäisenä päivänä, 10. kesäkuuta, Itämeren laivaston edustaja, kapteeni XNUMX. luokka Vladimir Matveev kertoi, että merijalkaväen yksiköt olivat jo aloittaneet taisteluharjoittelutehtäviensä suorittamisen. Khmelevkan harjoituskentällä Itämeren laivaston merijalkaväki harjoitteli puolustusta ja hyökkäystä, mukaan lukien miinakenttien voittaminen. Harjoituskentällä pidetyn harjoitusvaiheen lopussa taistelijat kävivät läpi esteradan ja suorittivat harjoitushyökkäyksen asuinalueelle vapauttamalla se pilkkavihollista. Khmelevkan harjoituskentällä suoritettujen operaatioiden aikana merijalkaväen henkilökunta osoitti ammuntataitojaan erityyppisistä aseista, henkilökohtaisista käsiaseista aseet panssaroitujen miehistönkuljetusalusten BTR-82A automaattiaseisiin.

Noin 500 sotilasta osallistui harjoituksiin Khmelevkan harjoitusalueella, panssaroituja ja erikoisvarusteita käytettiin yli 30 yksikköä. Harjoitusalueella tehtävät suoritettuaan merijalkaväen sotilaat lähtivät uusien manöövereiden paikkaan. Heidän uusi tehtävänsä oli amfibiohyökkäysjoukkojen laskeutuminen varustamattomalle rannikolle.

Itämeren laivaston meriradalla pidettiin 11. kesäkuuta ensimmäiset ampumaharjoitukset alusten osallistuessa. Harjoitusten tässä vaiheessa Soobrazitelny-korvetti (projekti 20381) hyökkäsi harjoituskohteeseen - erityiseen merikilpiin. Aluksen tehtävänä oli havaita ehdollinen pintakohde ja hyökätä siihen Redut-ilmatorjuntaohjusjärjestelmän avulla. Korvetin miehistö selviytyi tehtävästä onnistuneesti ja osui valekohteeseen vaikeassa häirintäympäristössä. Turvallisuuden takaamiseksi harjoitusalue suljettiin siviililiikenteeltä ampumisen ajaksi. Kaatopaikan sulkeminen uskottiin 10 Itämeren laivaston alukselle ja apualukselle.

Keskiviikkona 11. kesäkuuta pidettyjen merioperaatioiden toinen tärkeä vaihe oli sotalaivojen ja apu-alusten käyttöönotto. Noin 30 alusta, venettä ja tukialusta lähti merelle ja yhdistyi useiksi taktisiksi ryhmiksi. Osana näitä ryhmiä laivojen ja alusten oli määrä suorittaa niille osoitettuja taisteluharjoittelutehtäviä ilma- ja sukellusvenepuolustuksessa sekä etsiä ja tuhota valevihollisen miinoja.

Kesäkuun 11. päivänä aloitettiin myös ZVO-joukkojen harjoituksiin osallistuvien ilmavoimien yksiköiden siirto. Noin 200 Pihkovan ilmavoimien yksikön sotilasta ja yli 30 sotilasyksikköä (ilmataisteluajoneuvot, panssaroidut miehistönkuljetusalukset, kuorma-autot) laskeutumisvarusteineen saapuivat Krestyn lentokentälle ja nousivat sotilaskuljetuskoneeseen Il-76. Päivän aikana sotilaskuljetuskoneet tekivät 15 laukaisua ja kuljettivat koko manöövereihin osallistuvan ilmayksikön Kaliningradin alueelle.

Harjoitusten aikana ilmavoimien täytyi suorittaa useita taisteluharjoittelutehtäviä, kuten yhteistoimintaa merijalkaväen kanssa, rannikon suojaaminen amfibiohyökkäykseltä, laskeutuminen tietylle alueelle sekä pilkattujen vihollisjoukkojen etsiminen, estäminen ja tuhoaminen.

Puolustusministeriön lehdistöpalvelu ilmoitti aamulla 12. kesäkuuta, että joukkojen siirto käynnissä olevissa harjoituksissa käytettäville harjoitusalueille on saatu päätökseen. Lähetetyt joukot alkoivat sijoittaa kalustoa. Lisäksi lenkkeilyyn osallistuvien pitkän matkan lentokoneiden koulutus on päättynyt. Tu-22M3-pommikoneiden tehtävänä oli partioida annetuilla alueilla. Harjoitusalueen ilmatilaa piti suojella ilmavoimien hävittäjiä ja ilmailun puolustusjoukkojen ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä.

Perjantaina 13. kesäkuuta sotilasosaston lehdistöpalvelu ilmoitti S-300-ilmatorjuntaohjusjärjestelmien koulutuksen alkamisesta. Ilmailu- ja avaruuspuolustusjoukkojen sotilashenkilöstö otti käyttöön ilmapuolustusjärjestelmiä ja alkoi suorittaa taisteluharjoittelutehtäviä. Osana harjoitusta kompleksien miehistöt täyttivät standardit ohjusten uudelleenlataamisesta kantoraketeille ja kompleksien valmistelusta taistelutyöhön. Lisäksi laskelmissa oli seurattava ilmatilaa, löydettävä ja tunnistettava yksittäisiä ja ryhmälentokohteita. Puolustusministeriön mukaan näissä harjoituksissa painotettiin kohteiden havaitsemista ja tunnistamista matalilla ja erittäin matalilla korkeuksilla. Itämeren laivaston laivaston ilmailukoneet toimivat pilkallisena vihollisena.


Ohjauksiin osallistunutta ilmailua edustivat Su-27-hävittäjät, Su-24- ja Su-34-etulinjapommittajat sekä laivaston ja ilmavoimien ilmailun pitkän kantaman pommittajat Tu-22M3. Ilmailutoiminnan koordinointitehtävät annettiin A-50 lentokoneen varhaisvaroitus- ja ohjauslentokoneille (AWACS). Tämän lentokoneen miehistö osallistui tilanteen selvittämiseen ilmassa, merellä ja rannikolla, ehdollisten kohteiden havaitsemiseen ja lentotoiminnan hallintaan. Kesäkuun 13. päivänä ilmoitettiin, että AWACS A-50 -lentokoneen miehistö suoritti yli 10 operatiivista tehtävää kerätäkseen tietoa tilanteesta ja ohjatakseen taistelukoneita.

Puolustusministeriön mukaan ilmavoimien ja merijalkaväen yhteiset harjoitukset alkoivat 13. kesäkuuta. Useilla Kaliningradin alueen harjoittelualueilla näiden joukkojen sotilashenkilöstö suoritti tiedusteluja ja etsi vihollista. Harjoituslegendan mukaan nämä olivat laittomia aseellisia kokoonpanoja. Merijalkaväen ja laskuvarjomiehet tutkivat annetut alueet, seurasivat radiolähetystä ja määrittelivät valevihollisen sijainnin.

Toinen tärkeä tapahtuma 13. kesäkuuta oli vihollisen valesukellusveneen harjoitteluetsintä. Sukellusveneen löytämiskäsky vastaanotti Zelenodolskin pieni sukellusveneen vastainen alus. Aluksen miehistö suoritti onnistuneesti vihollisen etsinnän ja ehdollisen hyökkäyksen. Kohteen ehdolliseen tuhoamiseen käytettiin torpedoja ja suihkupommittajia. Lisäksi Zelenodolsk-laiva suoritti tuliharjoituksia merellä ja ilmassa tykistöjärjestelmillä ja miehistö suoritti useita erilaisia ​​harjoituksia.

14. kesäkuuta aloitettiin Itämeren laivaston ilmailun ja ilmailun joukkojen yhteinen harjoitusammunta. Harjoituksen tässä vaiheessa ilmapuolustusyksiköiden ja hävittäjien, jotka olivat vuorovaikutuksessa keskenään, oli tarkoitus tuhota useita harjoituskohteita. Itämeren laivaston Su-250 pommikoneista pudotettuja valoisia SAB-24-lentopommeja käytettiin näissä harjoittelutapahtumissa valevihollisena. Itämeren laivaston rannikkojoukkojen ilmapuolustusyksiköiden ja radiopostien piti havaita kohteita ja suunnata lentokoneita niihin. Su-27-hävittäjien tehtävänä oli itsenäisesti havaita kohteet tietyltä etäisyydeltä ja tuhota ne ohjattujen ilmasta ilmaan -ohjusten avulla.

Myös 14. kesäkuuta Itämeren laivaston laivaston ilmailun Ka-27PL-helikopterit osallistuivat taisteluharjoittelutehtävien suorittamiseen. Nämä koneet lensivät koulutuskohteen määritellylle alueelle - kuvitteellisen vihollisen sukellusveneeseen. Käytettävissä olevia tutka- ja hydroakustisia keinoja käyttäen helikopterin miehistöt paikansivat kohteen ja hyökkäsivät siihen ilmapommeilla. Ehdollisen vihollisen tuhoaminen onnistui.

Lauantaina Itämeren laivaston alukset etsivät ja raivasivat miinoja sekä torjuivat vihollisen lentokoneiden hyökkäyksiä. 14. kesäkuuta laivapohjainen miinanraivausryhmä löysi ja neutraloi useita valevihollisen asettamia pohja- ja ankkurimiinoja. Korvetit "Savvy" ja "Guarding" joutuivat lauantaina puolustautumaan ilmahyökkäyksiltä. Harjoitusten legendan mukaan AWACS A-50 -lentokone havaitsi Itämeren laivaston aluksia uhkaavien vihollisen hyökkäyslentokoneiden nousun. Korvettien miehistöt saivat tiedon hyökkäyksestä ja ryhtyivät tarvittaviin toimenpiteisiin: he käyttivät sähköisiä sodankäyntilaitteita ja asettivat aktiivisia ja passiivisia häiriöitä. Kun ehdolliset kohteet saavuttivat hyökkäyslinjan, Soobrazitelny- ja Guarding-korvetit avasivat tulen A-190- ja AK-360-tykistötelineet. Pilavihollinen tuhottiin.

Puolustusministeriön lehdistöpalvelu kertoi 14. kesäkuuta, että Itämeren laivaston laivat ja apualukset joutuvat työskentelemään vaikeissa sääolosuhteissa. Harjoitusalueella meren aallot saavuttivat 5 pistettä ja tuulen nopeus ylitti 20 m/s. Tässä suhteessa alukset valmistautuivat purjehtimaan myrskyisissä olosuhteissa. Vartioupseereja ja navigaattoreita koulutettiin, ja myös signaalivahdin valppautta vahvistettiin. Vaikeista sääolosuhteista huolimatta Itämeren laivaston laivat ja alukset jatkoivat tehtäviensä suorittamista.


Tuhoaja "pysyvä"


On huomattava, että läntisen sotilaspiirin joukkojen harjoitukset, joihin osallistuu Itämeren laivaston laivoja, ilmailua ja merijalkaväkeä, ilmavoimien yksiköitä ja ilmavoimia, eivät ole ainoat äskettäin järjestetyt tapahtumat Baltian alueella. Useiden Nato-maiden maajoukkojen sotilaat osallistuvat 9.-20. kesäkuuta Saber Strike 2014 -operaatioihin, joiden alustana olivat Latvian harjoitusalueet. Itämerellä järjestetään 6.-21. kesäkuuta BALTOPS 2014 -harjoitukset, joissa on mukana laivoja 13 Nato-maasta. Samaan aikaan Naton armeijan kanssa Kaliningradin alueen ja Itämeren harjoitusalueille saapuneet laivaston, ilmavoimien, ilmavoimien ja ilmavoimien sotilasjoukot sekä Venäjän ilmailun puolustusvoimien joukot esittelevät taitojaan. Lisäksi 6. kesäkuuta päättyivät Läntisen sotilaspiirin joukkojen aiemmat liikkeet, joihin osallistuivat maajoukot ja pitkän matkan ilmailu.


Sivustojen materiaalien mukaan:
http://ria.ru/
http://mil.ru/
http://vz.ru/
http://itar-tass.com/
http://flot.com/
Kirjoittaja:
Käytettyjä kuvia:
http://itar-tass.com/
12 Kommentit
Mainos

Tilaa Telegram-kanavamme, säännöllisesti lisätietoja Ukrainan erikoisoperaatiosta, suuri määrä tietoa, videoita, jotain, mikä ei kuulu sivustolle: https://t.me/topwar_official

tiedot
Hyvä lukija, jotta voit jättää kommentteja julkaisuun, sinun on kirjaudu.
 1. demon184
  demon184 16. kesäkuuta 2014 klo 09
  +8
  Kauneus, niin, on parempi tehdä harjoituksia kuin istua kasarmissa ja näyttää, että ruutipulloissa on ruutia ja pakaroissa marjoja
 2. karal
  karal 16. kesäkuuta 2014 klo 09
  +2
  Lainaus demonilta 184
  Kauneus, niin, on parempi tehdä harjoituksia kuin istua kasarmissa ja näyttää, että ruutipulloissa on ruutia ja pakaroissa marjoja

  Olen erittäin iloinen, että sotaharjoitukset Venäjällä ovat saamassa systemaattista luonnetta! sotilas
 3. Evgeniy667b
  Evgeniy667b 16. kesäkuuta 2014 klo 11
  +1
  Kauneutta, kauneutta, mutta kuviot ja stereotypiat ovat läsnä täysillä e. Todellinen vihollinen ei harjoittele vuorotellen ensin yhden, sitten toisen tehtävän, vaan tekee sen kompleksissa. Ja tämä on täysin erilainen psykologinen käsitys.
 4. Volkhov
  Volkhov 16. kesäkuuta 2014 klo 12
  -5
  Armeija on viimeisen vuoden aikana osoittanut, että meri, avaruus ja ilma eivät ole enää sodassa sen käytettävissä ja sitä edeltävillä siirtokunnissa on mahdollista tehdä vain terroristi- ja sissitoiminta. Tällainen sotilaallisen ja valtion rakentamisen tulos on riippuvuus 3 Ps:stä - Crime, Police, Propaganda.
  Ei ole vaikea ymmärtää, että tämä on väliaikainen tila.
  1. Rayden
   Rayden 16. kesäkuuta 2014 klo 13
   +2
   Ja kuinka hän todisti syyttömyytensä?
   1. Viisas kaveri
    Viisas kaveri 16. kesäkuuta 2014 klo 14
    +1
    Mitä sinä kiusaat kauria kysymyksillä, hän vain kopioi mitä he antoivat!
 5. Venäjän_karhu
  Venäjän_karhu 16. kesäkuuta 2014 klo 15
  +1
  Kunnia VENÄJÄN FEDERAATION ASEVOIMIILLE!!!!!
 6. Mihail29
  Mihail29 16. kesäkuuta 2014 klo 15
  +1
  Kyllä, olen samaa mieltä siitä, että se on kopio. Tätä on vaikea antaa itselleni, en edes tiedä miten alkaa miettimään kuka. (Mitä armeija on osoittanut viimeisen vuoden aikana? Miksi päätellään, että tämä on väliaikainen hallinto?) Täyttä hölynpölyä.
 7. MAG
  MAG 16. kesäkuuta 2014 klo 16
  +2
  Katsoin raportin näistä opetuksista. Näyttää siltä, ​​​​että laivojamme lämmitetään edelleen hiilikattiloissa))) savua polttava kuin ensimmäisen maailmansodan kronikoissa.
 8. Lyoshka
  Lyoshka 16. kesäkuuta 2014 klo 17
  +1
  Ehdotan, että kaikkien sotilaspiirien joukkoharjoitukset pidetään samanaikaisesti, jotta lännestä ostettaisiin kaikkea rauhoittavaa naurava
 9. zulusuluz
  zulusuluz 16. kesäkuuta 2014 klo 18
  +1
  Näyttää siltä, ​​että laivojamme lämmitetään edelleen hiilikattiloilla - Polttoöljy, ystäväni. Hän käynnistää "genien" lisäämällä kattilan tehoa.
 10. Rayden
  Rayden 16. kesäkuuta 2014 klo 19
  +1
  Nyt on tarpeen suorittaa harjoituksia uudelleen Rostovin alueella, näyttää tietä jalkaväen taisteluajoneuvojen banderlogeille
 11. portoc65
  portoc65 16. kesäkuuta 2014 klo 23
  0
  Et näe KAIKKEA Venäjän laivaston sotilaallista voimaa .. Tehokkain laivastomme on veden alla ..
 12. Aleksei Komarov
  Aleksei Komarov 26. tammikuuta 2015 klo 15
  0
  Tämä on oikein oikein, pääasia on myös jatkaa, eikä lopettaa tähän!!!