Ukrainan ansa

137
Ukrainan ansaKeskustelusta Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusviraston työntekijän ja saksalaisen median edustajien välillä ...

Toissapäivänä postiin tuli Saksasta kirje, jossa hahmotellaan kansallisen turvallisuusviraston korkea-arvoisen virkamiehen ja saksalaisen median edustajien keskustelun sisältöä Ukrainan tapahtumista. Keskustelun sisältö kertoo niin suoraan ja ankarasti USA:n politiikasta Euroopassa ja maailmassa, että pidin velvollisuuteni julkaista tämä kirjeenvaihto.

***

"Kutsumme sinut lukemaan otteita keskustelusta Columbian yliopiston Global Perspectives -instituutin pääjohtajan, professori, Ph.D. Paul Christien kanssa, joka pidettiin viikoittaisen European Economic Bulletin -lehden toimituksessa (Bremen, Niedersachsen, Saksa).

Pääkirjoitus: Dr. Christie, viime kuukausien Ukrainan tapahtumat herättävät lukijoiltamme monia kysymyksiä. Ihmiset yrittävät ymmärtää tapahtuman ydintä, mutta he eivät pysty selittämään tapahtumien logiikkaa. Miksi Ukrainan uudet viranomaiset toimivat näin eivätkä toisin suhteessa maansa väestöön? Miksi Euroopan unioni pyrki kaikin voimin repimään Ukrainan pois Venäjältä? Miksi Yhdysvallat harjoittaa niin sovittamatonta politiikkaa Venäjää kohtaan? Ei vain tavalliset ihmiset, vaan myös asiantuntijat eivät usein pysty vastaamaan näihin ja muihin kysymyksiin. Voisitko, hyvä professori, selventää tilannetta hieman?

Professori: Vastauksen löytämiseksi mihin tahansa poliittiseen kysymykseen on aina käytettävä muinaisen Rooman ajoista tunnettua tekniikkaa: "Kuka hyötyy?" Ketkä maailman pelaajista hyötyvät Ukrainan nykytilanteesta? Mitä esimerkiksi Eurooppa, USA, Venäjä ja mahdollisesti jotkut muut pelaajat etsivät sieltä? Kuka heistä on eniten kiinnostunut juuri tällaisesta tapahtumien kehityksestä?

Vastataksemme tähän kysymykseen meidän on määriteltävä tarkasti aikamme päämaailmanongelma, jonka ratkaisu ei enää siedä viivytystä. Se, kuka maailman toimijoista on suoraan kiinnostunut tämän ongelman ratkaisemisesta, on pääroolissa tapahtumissa.

Toim.: Ja mikä on aikamme suurin maailmanongelma, joka sinun mielestäsi vaatii välittömiä ratkaisuja?

Professori: Tämä on tietysti niiden taloudellisten kysymysten ratkaisu, jotka ovat nousseet esiin Yhdysvaltojen talouden nopean kehityksen vuoksi viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana. 17 biljoonan dollarin julkinen velka roikkuu kuin Damokleen miekka Yhdysvaltain talouden yllä ja voi johtaa maailmanlaajuiseen kriisiin.

Toim.: Voisitko selittää tarkemmin, mikä uhkaa maailmaa Yhdysvaltain valuutan romahtaessa?

Professori: Jos Amerikan on devalvoitava dollari ja päästävä eroon veloista (jos velkakuopasta ei löydy muita keinoja ulos), koko maailma syöksyy syvään talouskriisiin, koska dollari on maailmanvaluutta, jolla kaikki maailman tuotanto on tasainen. Kaikki kansainväliset taloussuhteet katkeavat välittömästi. Tuotannon lasku kaikissa maissa on väistämätön seuraus kansainvälisen yhteistyön tuhoutumisesta. Tuotannon lopettamisen vuoksi ilmaantuu valtava työttömien armeija. Silloin elintaso laskee väistämättä kaikissa maailman maissa. Kulutustason lasku tulee olemaan ratkaiseva tekijä eri valtioiden poliittisissa muutoksissa, kun rahapula ja nälkä edellyttävät omaisuuden uudelleenjakoa ja poliittisia muutoksia. Täydessä maailmassa aseet, vihaa, väärinkäsityksiä ja viivästyneitä kiistoja, maailmansota vaikutusalueiden uudelleenjaosta voi alkaa. Ja tätä skenaariota ei voi välttää mikään maa, Amerikka mukaan lukien.

En kestä ajatella pahinta, mitä voisi tapahtua, jos ruokamellakoita joutuu ydin- tai muu joukkotuhoaseen minkään epätoivoisen ihmisryhmän käsiin. Tämä vaihtoehto taloudellisten ongelmien ratkaisemiseksi on täysin mahdotonta hyväksyä.

Edit: Ymmärretty. Mutta sitten on kiireellisesti löydettävä tie ulos tästä vaikeasta tilanteesta - eikö yksinkertaisesti ole vaihtoehtoa?

Professori: Aivan oikein - olet itse vastannut kysymykseen, mikä on kaikkien Amerikan viime vuosien toimien lähde. Ymmärtäen ihmissivilisaation tuhoutumisnäkymät maan päällä ryhdyimme etsimään rauhanomaisia ​​keinoja ulos tästä tilanteesta.

Edit: Todella mielenkiintoista! Ja kuinka Amerikan parhaat mielet vastasivat tähän kysymykseen?

Prof.: Mielenkiintoista ratkaisua ehdotettiin, jonka ydintä yritän nyt hahmotella.

Rahoitusvaikeuksien ratkaisemiseksi Yhdysvaltojen on ryhdyttävä poikkeuksellisiin toimenpiteisiin, jotka ovat verrattavissa vain maailmanlaajuiseen kataklysmiin. Ongelmana on järjestää tällainen katastrofi ilman tuhoisia seurauksia Yhdysvalloille itselleen ja sen liittolaisille. Eli on välttämätöntä pelata tällainen kortti velkaongelman ratkaisemiseksi eikä maailman verilöylyn järjestämiseksi, jossa voit helposti polttaa itsesi.

Kyky maksaa velkasi pois ilman, että väestösi elintaso putoaa merkittävästi, on mahdollista vain muiden kustannuksella, vaikka se kuulostaa kuinka kyyniseltä tahansa. On löydettävä joku, jonka avulla Amerikka voisi ratkaista taloudelliset ongelmansa. Ja sellainen luonnollinen ratkaisu löytyi - hän itse historia antaa tämän mahdollisuuden.

Toim.: Ja kuka maksaa taloudellisten ongelmien ratkaisun?

Professori: Luonnollisesti yksikään maa maailmassa ei voisi tehdä tätä ilman, että sitä muutetaan autiomaaksi. Siksi tapahtumat tulisi järjestää siten, että koko maailma, jokainen maa, tavalla tai toisella, osallistuu Amerikan taloudellisten vaikeuksien ratkaisemiseen. Tällainen maailmanlaajuinen yhteistyö ei ainoastaan ​​auta ylläpitämään rauhaa planeetalla, vaan se myös antaa voimakkaan sysäyksen myöhempään edistymiseen.

Toimittaja: Miten tämä voidaan tehdä?

Professori: Voidakseen päästä eroon velasta Yhdysvallat tarvitsee uusia markkinoita, jotka ovat kooltaan verrattavissa Yhdysvaltoihin. Ainoat tällaiset markkinat voivat nyt olla vain Euroopan markkinat. Siksi on välttämätöntä löytää tapa, jolla Euroopan markkinat voidaan avata täysin Yhdysvalloille. Olemme työstäneet tätä projektia monta vuotta.

Jumala antoi Yhdysvalloille kehittyneen teknologian, voimakkaimman teollisuuden, valtavat taloudelliset resurssit ja jättimäiset luonnonvarat – ja tätä on käytettävä Yhdysvaltojen talouden kasvun vaikeuksien voittamiseksi. Jumala antoi saman Euroopalle, joten yhteisten rahoitus- ja talousongelmien ratkaisemiseksi on yksinkertaisesti välttämätöntä yhdistää maapallon molemmat suuret taloudet yhdeksi taloudeksi. Ja tätä varten on välttämätöntä suunnata Euroopan talous uudelleen tiiviimpään yhteistyöhön Yhdysvaltojen kanssa.

Toim.: Mutta Euroopan talous on jo tiukasti sidottu Yhdysvaltain talouteen.

Professori: Aivan oikein. Yhteistyötä on kuitenkin tehtävä entistä enemmän. Pohjimmiltaan puhumme siitä, että kaksi taloutta kirjaimellisesti sulautuvat yhdeksi ja täydentävät toisiaan.

Toimittaja: Entä Euroopan riippuvuus eri maiden energiatoimituksista, pääasiassa Venäjältä?

Prof.: Siksi Eurooppaan on luotava sellainen tilanne, että eurooppalaiset itse kieltäytyisivät energiayhteistyöstä Venäjän ja muiden energiantoimittajien kanssa ja yhdistäisivät taloudelliset intressinsä Yhdysvalloista tuleviin energiatoimituksiin.

Toim.: Mutta tällainen askel on erittäin kannattamaton Euroopan taloudelle.

Professori: Aivan. Mutta kuinka muuten on mahdollista ratkaista rauhanomaisesti maailman kahden ensimmäisen talouden rahoitus- ja talousongelmat? Ongelmien rauhanomainen ratkaiseminen edellyttää, että kaikki maat osallistuvat parhaan kykynsä mukaan, ja Eurooppa on sitoutunut sitomaan taloutensa ongelma-alueiden energiantoimituksiin.

Yhdysvallat on aina auttanut Eurooppaa, olemme myötävaikuttaneet Euroopan uudestisyntymiseen toisen maailmansodan jälkeen, ja nyt Euroopan on Yhdysvalloille sen vuosikymmenien vaurauden ansiosta osallistuttava Yhdysvaltain talouden elvyttämiseen. Kuka on syypää siihen, että olosuhteet ovat kehittyneet sellaisiksi, että Eurooppa tarvitsee apua Yhdysvalloille? Luotamme siihen, että eurooppalaiset ymmärtävät tämänhetkisen tilanteen, mutta joka tapauksessa ei ole minnekään vetäytyä ja olemme kaikki tämän hetken panttivankeja.

Edit: No okei. Ja mitä Lähi-itä, Venäjä sanoo tähän?

Professori: Yhdysvaltojen politiikka, jos muistatte, on viimeisen vuosikymmenen aikana pyrkinyt nimenomaan herättämään Lähi-idän ja tuomaan tämän alueen ihmiset demokratiaan. Lähi-idässä tapahtuu tällä hetkellä myrskyisiä sosiopoliittisia muutoksia, ja tulevaisuudessa nämä muutokset vain lisääntyvät, mikä muuttaa tämän maailman alueen äärimmäisen levottomaksi paikaksi, mikä hyvin todennäköisesti vaikuttaa tältä alueelta tulevan energian toimitusvarmuuteen.

Venäjän kohtalo on hänen käsissään. Jokainen selviää parhaansa mukaan, ja Venäjän on tietysti kärsittävä suuresti suhteiden katkeamisesta Eurooppaan, mutta tämän kärsimyksen laajuus riippuu pitkälti Venäjästä itsestään. Venäjä on nyt erittäin kadehdittavassa tilanteessa - sen on ratkaistava erittäin vaaralliset ja periaatteessa ratkaisemattomat asiat. Ja vaikka venäläiset tekisivät mitä tahansa, mikään päätös ei ole Venäjän hyväksi, koska Venäjän johdon toimet eivät enää pysty muuttamaan perusteellisesti nykyistä tilannetta.

Toim.: Eli länsi ei aio antaa Ukrainaa Venäjälle?

Professori: Entä Ukraina? Pääongelman ratkaisemisen kannalta on täysin yhdentekevää, pysyykö yhtenäinen Ukraina maailmankartalla vai hajoaako se. Ukrainan tapahtumien päätehtävänä on erottaa Eurooppa Venäjästä niin paljon, että eurooppalaiset kieltäytyvät kokonaan yhteistyöstä Venäjän kanssa ja suuntaavat taloutensa uudelleen täyteen yhteistyöhön Yhdysvaltojen kanssa. Päätavoitteena on sitoa Euroopan talous jäykemmin Yhdysvaltain talouteen, eikä ketään kiinnosta, mitä Ukrainassa tapahtuu tässä tapauksessa. Ukraina on vain keino, jolla on mahdollista ratkaista kaikki ongelmat ilman, että maailma viedään toiseen maailmansotaan. Ukrainalle on annettu tukoksen rooli, joka katkaisee eurooppalaisen yhteistyön Venäjän kanssa. Ja millainen järjestelmä tulee olemaan, hallitusmuoto - nämä eivät todellakaan ole mielenkiintoisia kysymyksiä. Vain Ukrainan kansa voi määrittää, kuinka traaginen heidän kohtalonsa tulee olemaan uuden järjestyksen muodostuessa Euroopassa.

Toim.: Mutta miksi Ukraina valittiin ratkaisemaan ongelma, jolla maailmantalous saadaan pois Yhdysvaltain valuutan oletustilanteesta?

Professori: Se on hyvin yksinkertaista. Loppujen lopuksi Eurooppa saa energiaa Venäjältä Ukrainan kautta. Jos luot hallitun kaaoksen Ukrainassa ja katkaiset energiatoimitukset Venäjältä, Eurooppa ulvoo suuttuneena. Jäljelle jää vain syyttää Venäjää periksiantamattomuudesta ja aggressiivisuudesta, ja Eurooppa joutuu katkaisemaan taloudelliset suhteet Venäjään ja suuntautumaan uudelleen Yhdysvalloista tuleviin energiatoimituksiin. Ja sitten me liuskekaasullamme löydämme itsemme jälleen Euroopan hyväntekijöiden roolista, eräänlaisen energiahengenpelastajan roolista.

Eurooppa, joka kieltäytyy Venäjän toimituksista, säilyttäisi kuvansa eurooppalaisten ihmisoikeusarvojen puolustajasta ja auttaisi samalla Yhdysvaltoja ratkaisemaan rahoitusvelkaongelman.

Kyllä, energiatoimitusten epääminen Venäjältä aiheuttaa monia taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia Eurooppaan, mutta kuka sanoi, että Euroopan ei pitäisi maksaa vaurauden vuosista, koska se on amerikkalaisen ydinsateenvarjon suojeluksessa? Olkoon eurooppalaisetkin mukana vapaan maailman hyvinvoinnin säilyttämisessä. Loppujen lopuksi on välttämätöntä, että 500 miljardista dollarista, jotka muodostavat Euroopan kaupan liikevaihdon Venäjän kanssa, tulee Euroopan ja Amerikan välisen kaupan liikevaihto. Silloin meillä on todellinen mahdollisuus maksaa pois taloudelliset velvoitteemme ja pitää dollarin maailmanvaluuttana.

Toim.: Kuten nyt sanoistasi ymmärrämme, Yhdysvallat ei aio vakauttaa Ukrainan tilannetta?

Prof.: Täällä voidaan soveltaa monenlaisia ​​toimintoja. Mutta mitä tahansa Ukrainan politiikan alalla tapahtuu, pääasia on säilytettävä ennallaan - Venäjän ja Euroopan välisen laajan yhteistyön lopettaminen. Kuljettakoon Ukrainan tapahtumat haluamallasi tavalla, mutta joka tapauksessa niiden pitäisi johtaa repeämiseen venäläisten ja eurooppalaisten välillä.

Toim.: Voisitko näyttää esimerkkejä Ukrainan tapahtumista, miten konseptisi toteutetaan? Tosiasia on, että jotkut tarkkailijat, jotka yrittävät ennustaa tapahtumien logiikkaa, joutuvat usein umpikujaan ymmärtämättä Kiovan uusien hallitsijoiden toiminnan syitä. Ihmiset eivät ymmärrä amerikkalaisten käyttäytymisen logiikkaa joidenkin Ukrainan konfliktin ratkaisemiseksi tehtyjen toimien yhteydessä.

Professori: Tietenkin. Vain yksi yksinkertainen ajatus on ymmärrettävä selvästi: Yhdysvallat pyrkii yksinomaan omaan tavoitteeseensa ylläpitää dollariin perustuvaa maailman valuuttajärjestelmää - tämän tavoitteen saavuttamiseksi kaikki toimet toteutetaan. Tämän päätavoitteen käytännön toteuttamiseksi on käynnistetty Ukrainan kampanja Euroopan ja Venäjän välisten taloussuhteiden katkaisemiseksi. Kaikkia Ukrainassa tapahtuvia tapahtumia tulee tarkastella yksinomaan näistä asennoista.

Esimerkiksi 21. helmikuuta tehdyt sopimukset, jolloin Ukrainan opposition johtajat sekä Ranskan, Saksan ja Puolan edustajat allekirjoittivat Janukovitšin kanssa sopimuksen Ukrainan ennenaikaisista presidentinvaaleista, oli tuomittu epäonnistumaan etukäteen. Jos tämä sopimus pannaan täytäntöön, Ukrainan eripuraisuus voisi laantua, eikä Ukrainan ja Venäjän välisten taloudellisten suhteiden katkeamisesta voisi olla kysymys. Tästä johtuen oli välttämätöntä rikkoa sopimuksia törkeästi, mikä tapahtui. Sekä Venäjästä että Euroopasta tuli Ukrainan uusien viranomaisten toiminnan täydellisen arvaamattomuuden ja epäloogisuuden panttivankeja. Mitä enemmän väärinkäsityksiä syntyy Venäjän ja Euroopan välillä, sitä nopeammin luodaan edellytykset toteuttaa suunnitelmamme taloudellisen esteen luomiseksi Ukrainaan.

Amerikka tarvitsee Ukrainassa järjestyksen, joka katkaisisi Venäjän ja Euroopan taloudellisen yhteistyön keskenään. Ja Yhdysvaltojen politiikkana on varmistaa, että tapahtumat etenevät tällä tavalla. Nyt Ukrainan tapahtumat ovat vasta etenemässä, eikä rauhoittumista tarvitse odottaa - levottomasta Ukrainasta pitäisi tulla ylitsepääsemätön este Venäjän ja Euroopan välillä.

Ymmärrä yksi asia. Euroopan taloussuhteiden katkaisemiseksi Venäjään on eurooppalaisten pelottava Venäjän uhka niin paljon, että he itse haluavat tehdä sen – on välttämätöntä muuttaa radikaalisti Euroopan yleistä mielipidettä yhteistyöstä Venäjän kanssa. On tarpeen korostaa kaikin mahdollisin tavoin Venäjän aggressiivisuutta ja arvaamattomuutta, mikä saa sen kiihtymään Ukrainan konfliktiin. Median on jatkuvasti puhuttava kasvavasta jännitteestä Ukrainassa, venäläisten väkivallasta ja julmuuksista, jotta Eurooppa kypsyisi murtumaan.

Anna eurooppalaisten järkkyä mahdollisesta Venäjän hyökkäyksestä – luodaan mielikuva seremoniattomasta venäläisestä, joka on valmis kaikkiin seikkailuihin, amerikkalaisen hävittäjän provokatiivisesta ohilennosta venäläisen armadan etenemiseen. säiliöt Baltian maiden ja Ukrainan rajoille, kaikki tiedotusvälineidemme toiminta on nyt omistettava. Euroopan väestön ajattelutapa ja viime kädessä Ukrainan Yhdysvaltoja koskevan kampanjan menestys riippuu nyt tiedotusvälineiden toiminnasta.

Toim.: Selitä, mitä Amerikka hyötyy tällaisesta tapahtumien kehityksestä?

Professori: Mielelläni. Mikäli Euroopan ja Venäjän väliset taloussuhteet asteittain heikkenevät, se joutuu suuntaamaan taloutensa uudelleen Yhdysvaltoihin, koska vain Amerikan taloutta voidaan verrata Euroopan talouteen määrältään ja laadultaan. tavaroita. Tämä antaa voimakkaan sysäyksen Yhdysvaltain talouden kehitykselle, mikä mahdollistaa Yhdysvaltojen velkojen likvidoinnin alkamisen.

Mutta tärkein pitäisi olla Euroopan ja Yhdysvaltojen välinen energiayhteistyö. Euroopan hylkääminen Venäjän ja Lähi-idän energiankantajista johtaa valtaviin investointeihin amerikkalaiseen liuskekaasun tuotantoon, johtaa tehokkaan infrastruktuurin luomiseen sen käsittelyä ja toimitusta varten Eurooppaan. Eurooppa on kiinnostunut tällaisen infrastruktuurin nopeimmasta luomisesta, eikä säästä rahaa, minkä ansiosta Yhdysvallat voi nopeasti poistaa rahoitusongelmansa.

Toim.: Entä jos Eurooppa ei suostu tällaiseen skenaarioon eikä halua katkaista suhteitaan Venäjään?

Professori: Tämä on yksinkertaisesti mahdotonta kuvitella – Eurooppa on liian riippuvainen Yhdysvalloista poliittisesti, sotilaallisesti ja taloudellisesti. Ja NATO-rakenteeseen osallistumisen lisäksi Euroopalla on myös moraalinen velvollisuus Amerikkaa kohtaan, joka pelasti sen kerran totalitarismista ja tarjosi Euroopalle mukavan elämän.

Mutta jos tarkastelemme sitä puhtaasti hypoteettisesti, se olisi äärimmäisen irrationaalista Euroopan puolelta - se vain pahenee. Tämä tuomitsisi Amerikan dollarin väistämättömään romahtamiseen ja sitten maailmanhistoria etenee epäsuotuisimman skenaarion mukaan, kuten olemme jo edellä maininneet. Kyllä, Euroopan ero Venäjästä ei ole helppo askel, mutta status quon säilyttäminen johtaa vakavampiin seurauksiin Euroopalle ja koko maailmalle.

Toim.: Kiitos, professori. Voisitko päättää keskustelumme muutamalla sanalla maailman kohtalosta lähitulevaisuudessa, sellaisena kuin sen kuvittelet.

Professori: Tietenkin. Euroopan uudelleen suuntautumisen kohti tiivistä taloudellista yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa pitäisi lopulta johtaa jonkin uuden yhtenäisyyden syntymiseen ehdollisen nimen alla, esimerkiksi North Atlantic Cooperation Organization. Lisäksi tällaisen NATO:n edustaman yhdistyksen sotilaallinen perusta on ollut olemassa pitkään. Tällainen liitto olisi looginen jatko nykymaailmassa tapahtuville integraatioprosesseille ja mahdollistaisi kaikkien demokraattisten kansojen yhdistämisen Atlantin molemmin puolin yhdeksi demokraattiseksi sivilisaatioksi. Muut demokraattiset maat voisivat liittyä tähän unioniin tulevaisuudessa: Japani, Australia ja niin edelleen.

Miksi salata sitä tosiasiaa, että tällainen yhdistys olisi ihmiskunnan historian voimakkain ja se poistaisi ikuisiksi ajoiksi vaaran totalitarismin elpymisestä maailmassa. Tällainen yhdistys myötävaikuttaisi sellaisten progressiivisten tuotantovoimien syntymiseen, jotka kykenisivät nopeasti tutkimaan ulkoavaruutta ja muuttamaan maallisen sivilisaation avaruusmaailmaksi.

Venäjää ei tietenkään suljeta kokonaan maailman yhteisön ulkopuolelle, mutta vain jos se ei vastusta Yhdysvaltojen pyrkimyksiä voittaa taloudellisia ongelmia. Venäjä on jätettävä yksin luonnonvarojensa kanssa, jos se jatkaa pyrkimyksiään palauttaa Venäjän hegemonia. Sitten Venäjän suhteen sovelletaan eristäytymispolitiikkaa ja Venäjän sisäisten demokraattisten prosessien kannustamista.

Kiina voi auttaa Venäjää jossain määrin, mutta ei halua lisätä tätä yhteistyötä liikaa, koska uhkaa menettää yhtenäiset euroamerikkalaiset markkinat. Siten Venäjän on valittava progressiivisen kehityksensä ja osallistumisen välillä nykymaailman kriisin voittamisen yhteiseen tarkoitukseen tai tultava ikuiseen jälkeenjääneisyyteen tuomituksi reuna-alueeksi, kuten niukka ritari, joka suojelee jo ennestään hyödyttömiä luonnonvarojaan.

Toim.: Ja viimeinen. Kerro minulle, professori, mikä aiheutti aikomuksesi paljastaa nykyaikaisen Ukrainan kriisin salaiset lähteet? Mikä tai kuka on sinusta vastuussa?

Prof.: En kannata voimakkaita konfliktien ratkaisumenetelmiä, joten haluaisin pyrkiä ratkaisemaan ongelmat rauhanomaisesti. Tämän tekemiseksi minusta näyttää siltä, ​​​​että maailman johtajien pitäisi olla selvillä siitä, mitä nykymaailmassa tapahtuu. Vain politiikan täysi avoimuus voi johtaa ennakoitaviin tuloksiin. Haluan maailmanyhteisön ymmärtävän tämän hetken vaikeudet ja ottavan kaiken mahdollisen mukaan niiden ratkaisemiseen.

Lisäksi Yhdysvalloissa ja Euroopassa on ihmisiä, joilla on samankaltaisia ​​näkemyksiä, ja he haluaisivat välittää suurelle yleisölle vuoropuhelumme kautta näkemyksensä rauhanomaisesta ongelmanratkaisusta ja yhteistyöstä.

Toisaalta sekä lännessä että idässä on monia haukkoja, jotka haluaisivat kiireellisten asioiden voimakasta ratkaisua. Siksi kokouksemme päätavoitteena on näyttää, että on olemassa rauhanomainen tapa voittaa kaikki vaikeudet, jotta ihmiset ymmärtävät, että rauha planeetalla riippuu heidän ponnisteluistaan.

***

En voi kertoa yksityiskohtaisesti, kuinka tämän keskustelun nauhoitus joutui käsiini. En myöskään voi täysin varmuudella arvioida, missä määrin keskustelussa esitetyt tosiasiat vastaavat todellisuutta. Luotan kuitenkin täysin niihin ihmisiin, joiden kautta tämä levy on minulle toimitettu.

Ja muuten, jos seuraamme Yhdysvaltain viranomaisten edustajien viimeisimpiä lausuntoja, näemme, että he lähettävät täysin Saksan kirjeenvaihdossa esitetyn materiaalin mukaisesti.

The New York Timesin (19) mukaan Valkoinen talo aikoo eristää Venäjän katkaisemalla sen taloudelliset ja poliittiset siteet ulkomaailmaan.

"Kuvittele, millainen tilanne olisi tänään, jos voisitte kertoa Venäjälle, että se voi pitää kaasunsa", Yhdysvaltain varapresidentti Joe Biden sanoi tiistaina 22. huhtikuuta 2014 tapaamisessa itse nimitettyjen Ukrainan hallitsijoiden kanssa. Keskustelussa Ukrainan lainsäätäjien kanssa Biden sanoi, että Yhdysvaltojen ensisijaisena tavoitteena on auttaa heitä itsenäistymään Venäjän energiatoimituksista.

Nyt on vain tehtävä johtopäätökset ja yhteenveto.

1. Amerikka Ukrainassa ajaa omia itsekkäitä etujaan luodakseen Eurooppaan sellaisen tilanteen, joka antaisi sen selviytyä nykyisestä finanssikriisistä ja pysyä maailman talousjohtajana säilyttäen samalla dollarin maailman valuuttana.

2. Amerikan toimet eivät ole suunnattu Venäjää vastaan, vaan sellaisen hullun hallintojärjestelmän luomiseen Ukrainaan, jossa vakaat energian toimitukset Venäjältä Eurooppaan olisivat mahdottomia.

3. Amerikkalaisten toimien tavoitteena Ukrainassa on katkaista taloudellinen yhteistyö Euroopan ja Venäjän välillä ja pakottaa eurooppalaiset suuntautumaan täysin Amerikan markkinoille.

Jos Ukrainan tapahtumat kehittyvät amerikkalaisen skenaarion mukaan, Venäjä kohtaa pian erittäin vakavia taloudellisia ongelmia. Taloudellinen yhteistyö Euroopan ja kaikkien niiden maiden kanssa, joissa Amerikan vaikutusvalta on vahva, vähenee väistämättä. Yhteistyön supistuminen johtaa Venäjän tuotannon vähenemiseen kaikkine seurauksineen.

Negatiivisen kehityksen torjumiseksi Venäjän on osallistuttava aktiivisemmin kotimarkkinoiden kiihtyneeseen kehittämiseen ja tiivistettävä yhteistyötä amerikkalaisvaikutuksesta riippumattomien maiden kanssa.

Mutta mikä tärkeintä, Venäjän on pikaisesti kehitettävä oma kehitysideologiansa, joka selittäisi venäläisille, miksi heidän täytyy kärsiä taloudellisista vaikeuksista, vastustaen Yhdysvaltain politiikkaa, eikä aseistariisuntaa. Valitettavasti Venäjällä ei vieläkään ole tällaista ideologiaa. Mutta vain se voi antaa ihmisille luottamusta oikeaan oikeuteensa ja antaa heille mahdollisuuden paitsi kestää syttyvää taistelua, voittaa vaikeuksia, myös luoda vahvan ja vauraan valtion. Ilman tällaista ideologiaa Venäjä ei yksinkertaisesti voi selviytyä.

Heti kun maassa alkavat taloudelliset vaikeudet, kaikki venäläiset liberaalit syyttävät tietysti kaikesta "Putinin hallintoa" ja "keinuttavat venettä" tarmokkaasti täyttäen amerikkalaisen käskyn. Armoton taistelu venäläisten mielen puolesta alkaa, jossa vahvin voittaa. Jos se on liberalismia, Venäjä on tuomittu romahdukseen ja tuhoon kaikista sen aseista ja resursseista huolimatta. Siksi venäläisen kehitysideologian nopea kehittäminen ei ole taktiikasta, vaan kohtalon kysymys.
Uutiskanavamme

Tilaa ja pysy ajan tasalla viimeisimmistä uutisista ja päivän tärkeimmistä tapahtumista.

137 Kommentit
tiedot
Hyvä lukija, jotta voit jättää kommentteja julkaisuun, sinun on kirjaudu.
 1. +5
  29. huhtikuuta 2014 klo 08
  Kuten missä tahansa puutarhassa, jossa käytetään lantaa, sen tulisi palaa!
  1. + 16
   29. huhtikuuta 2014 klo 08
   Tällainen liitto... mahdollistaisi kaikkien demokraattisten kansojen yhdistämisen Atlantin molemmin puolin yhdeksi demokraattiseksi sivilisaatioksi.

   Näen, että tämän kolhoosin luominen ei anna lännelle lepoa. Mutta eurooppalaiset eivät näytä olevan ollenkaan typeriä, ja heidän pitäisi ymmärtää, kuka lypsää ja kuka syö kermaa.
   1. +5
    29. huhtikuuta 2014 klo 08
    Tämä kohdistus on siilillekin ymmärrettävää ... mutta tulos ei aina vastaa suunniteltuja edes hyvin laskettuja odotuksia ... voihan sitä ylikuormittaa hi
    1. +2
     29. huhtikuuta 2014 klo 18
     Lainaus Vladimir.z:ltä.
     aina tulos ei täytä suunniteltuja edes hyvin laskettuja odotuksia...

     Minusta näyttää siltä, ​​että herra professori ei laskenut itse Euroopan reaktiota. Siellä he eivät loppujen lopuksi ole aivottomia yksilöitä, he osaavat laskea rahaa. Lisäksi Eurooppaa kehotetaan kiristämään hihnaa tiukemmin. Ja tämä on täynnä mellakoita jo Euroopassa.
     Ja sitten liuskekaasu ei ole ikuista ja kalliimpaa kuin maakaasu omakustannushintaan. Joten Yhdistyneen Pohjois-Atlantin liiton projekti räjäytetään nopeasti, ja silloinkin sekä Eurooppa että USA ryömivät polvillaan Venäjälle ja Lähi-itään energiaresursseistaan.
     Uskon, että Yhdysvallat ymmärtää tämän erittäin hyvin, ja siksi dollarijärjestelmän sotilaallinen tuki on heille erittäin hyväksyttävää, vaikka se kuulostaa kuinka jumalanpilkkaalta tahansa.
   2. Klepa
    +8
    29. huhtikuuta 2014 klo 09
    Kyllä, Euroopassa tapahtuvat vallankumoukset repivät pian Euroopan osiin. Mikä on kokonaismarkkina...
    1. platitsyn70
     +1
     29. huhtikuuta 2014 klo 13
     toukokuussa EU:n vaalit, katsotaan kuka tulee ohjaamaan Eurooppaa.
   3. +3
    29. huhtikuuta 2014 klo 12
    Baikal SU Tänään, 08:40 ↑ .. "kuka lypsää ja kuka syö kermaa."
    ..ne lypsävät mulperimarjoja, ja kerman syö tama .. "Kharkovin pormestari Gennadi Kernes siirsi onnistuneesti lennon Israeliin, missä hänet lähetettiin hoitoon salamurhayrityksen jälkeen.."
    http://www.unian.net/politics/912785-kernes-uspeshno-perenes-perelet-v-izrail.ht
    ml
    .. ja toinen Haifalta ryntää takaisin Odessa Melin paikalle ..
    .. sillä välin HE ovat kaksinaamaisia ​​- olemme kaikki ...
   4. +3
    29. huhtikuuta 2014 klo 14
    Lainaus: Baikal
    Siten Venäjän on valittava progressiivisen kehityksensä ja osallistumisen välillä nykymaailman kriisin voittamisen yhteiseen tarkoitukseen tai tulla ikuiseen jälkeenjääneisyyteen tuomituksi reuna-alueeksi,

    . Vuonna 1913 Venäjän osuus maailman teollisuustuotannosta oli hieman yli 4 %, sen väkiluku oli 9 % maailman väestöstä. Tuotannon henkeä kohti Venäjällä oli yli kaksi kertaa vähemmän kuin muualla maailmassa, mukaan lukien Aasia, Afrikka ja Etelä-Amerikka. 80-luvun puoliväliin mennessä Neuvostoliiton väestön osuus oli laskenut 5,5 prosenttiin. Ja Neuvostoliiton teollisuustuotannon osuus maailmanvolyymista on jo saavuttanut 14,5%. Tämä luku on nimetty Yhdysvaltojen CIA:n tilastokokoelmassa. Näiden amerikkalaisten tietojen mukaan Neuvostoliiton teollisuustuotannon taso asukasta kohden oli lähes kaksi kertaa maailman tasoa, ja dynamiikassa tämä tarkoittaa, että Neuvostoliiton 70 vuoden aikana Neuvostoliiton teollisuus kehittyi 6 kertaa nopeammin kuin muualla maailmassa, ja suurin kasvu saavutettiin Stalinin aikana. Kenelle muulle meidän on todistettava jotain?
    Neuvostoliiton menestykset huolestuttivat vakavasti kapitalistisia maita ja ennen kaikkea Yhdysvaltoja. National Business -lehden syyskuun 1953 numerossa. Herbert Harrisin artikkelissa "Venäläiset ottavat meidät kiinni ..." todettiin, että Neuvostoliitto on taloudellisen voiman kasvun suhteen edellä mitä tahansa maata ja tällä hetkellä Neuvostoliiton kasvuvauhti on 2-3 kertaa korkeampi kuin Yhdysvalloissa. Yhdysvaltain presidenttiehdokas Stevenson sijoittui; - että jos stalinistisen Venäjän tuotantotahti jatkuu, niin vuoteen 1970 mennessä. Venäjän tuotannon määrä on 3-4 kertaa suurempi kuin amerikkalaisen. Ja jos näin tapahtuu, seuraukset pääomamaille (ja ennen kaikkea Yhdysvalloille) ovat ainakin valtavia. Ja Hurst, amerikkalaisen lehdistön kuningas, vaati Neuvostoliitossa vierailun jälkeen pysyvän suunnitteluneuvoston perustamista Yhdysvaltoihin. (Stalinin ja Berian murha)
    Kapitalistit tiesivät hyvin, että neuvostokansan vuosittainen elintaso on painavin argumentti sosialismin paremmuuden puolesta. Amerikkalaiset ovat jo unohtaneet sen. Aika muistuttaa!!!
   5. +1
    29. huhtikuuta 2014 klo 21
    Se näyttää ankalta. No, ei koskaan ainuttakaan ammattia. ei puhu niin rehellisesti melkein uhrin kanssa. Se mitä on sanottu, saattaa olla järkevää, mutta he esittivät sen väärin
  2. Klepa
   +6
   29. huhtikuuta 2014 klo 09
   On outoa, että amerikkalainen professori käytti sanaa "Jumala". Jumala on jo kauan sitten lähtenyt Yhdysvalloista, he itse ovat tehneet kaiken mahdollisen ja mahdoton tämän eteen.
   1. +6
    29. huhtikuuta 2014 klo 10
    "Ja mitä nämä natsit tekevät Ukrainassa? He ovat vain sulake aloittaakseen uuden maailmansodan" LaRouche
   2. RND
    +2
    29. huhtikuuta 2014 klo 12
    Lainaus: Klepa
    On outoa, että amerikkalainen professori käytti sanaa "Jumala". Jumala on jo kauan sitten lähtenyt Yhdysvalloista, he itse ovat tehneet kaiken mahdollisen ja mahdoton tämän eteen.

    Sudenkorento ja muurahainen... Sudenkorennot haluavat edelleen syödä rasvaa ja pitää hauskaa. Mutta mielestäni näemme silti, kuinka räkä heidän nenässään alkaa jäätyä.
  3. validator
   +3
   29. huhtikuuta 2014 klo 10
   [media=www.youtube.com/watch?v=pTyqq50dJuw&feature=youtu.be]
   Jos joku ei ole vielä täysin perillä siitä, mitä ukrosmi ovat, suosittelen kuuntelemaan Poroshenkon keskustelun Kanava 5:n ohjaajan kanssa. Todella siistiä!
  4. +3
   29. huhtikuuta 2014 klo 10
   On vain yksi johtopäätös, vastapropaganda länsisuunnassa: viranomaisten tulee olla huolissaan ammattitaitoisten, pätevien ja mikä tärkeintä Venäjälle omistautuneiden asiantuntijoiden nimittämisestä tähän suuntaan.
   1. ZZZ
    ZZZ
    0
    29. huhtikuuta 2014 klo 11
    Lainaus käyttäjältä varov14
    On vain yksi johtopäätös, vastapropaganda länsisuunnassa: viranomaisten tulee olla huolissaan ammattitaitoisten, pätevien ja mikä tärkeintä Venäjälle omistautuneiden asiantuntijoiden nimittämisestä tähän suuntaan.

    Poimittu seuraavasta aiheesta.
    1. ZZZ
     ZZZ
     +2
     29. huhtikuuta 2014 klo 12
     Musin sanoo, että Putinin metsästys on saattanut jo alkaa. Ja kuka on seuraaja, jos hän putoaa - Venäjä seuraa tätä kurssia. Suosittelen kuuntelemaan. Ja siitä, miksi Hugo Chavez kuoli (tappi)
  5. +3
   29. huhtikuuta 2014 klo 11
   Kaikki Yhdysvaltojen ja Juntan tämänpäiväiset toimet etenevät täsmälleen suunnitelmien mukaan. Mutta suunnitelma todennäköisesti räjähtää, liian monta sopimusta. Eurooppalaiset (ei nukkehallitsijat!) eivät enää halua joutua Yhdysvaltojen orjuuteen, he ovat päässeet liikaa markkinoillemme. Johtomme tärkein asia on ottaa oikeat askeleet ja lähettää RT:tä kaikkialla Euroopassa!
   1. +1
    29. huhtikuuta 2014 klo 12
    Armeijamme testaavat amerikkalaisten voimaa mannertenvälisellä RS-24 YARS-ohjuksella Kapustin Yarin harjoituskentältä sotilas Pääasia on, että he eivät laita housuihinsa ...

    http://warfiles.ru/show-54238-nebolshoy-sboy-kursa-rossiyskoy-rakety-rs-24-yars.
    html
  6. +1
   29. huhtikuuta 2014 klo 12
   Lainaus: Guardian
   Kuten missä tahansa puutarhassa, jossa käytetään lantaa, sen tulisi palaa!

   hei, periaatteessa tätä on jatkunut jo pitkään, Ei ole turhaa, että Yhdysvallat käytti niin paljon rahaa ja energiaa liberaalidemokraattien hallitsemiseen, liberaalien pääase tuotiin ulkomailta 20 vuoden ajan, on ollut hullua propagandaa, jonka valtio ei saa sekaantua talouteen, ja nykyään Amerikka opettaa liberaaleillemme, mitä he maksavat sen, mihin olemme tottuneet niin monta vuotta, liberaalit arvot on hylätty kokonaan heidän ongelmiensa ratkaisemiseksi, JA ANTOKAA NYT JOKAINEN VAHDOLLA LIBERAALI, ETTÄ TÄRKEIN VAPAUDEN JA IHMISOIKEUSTEN SUOJELEJA JA EDISTÄJÄ OLI TÄYSIN hylätty, KYLLÄ, HE SYLKEVÄT KAIKKIIN OIKEUKSEISIIN, JOS SE SOPIVAT RAKASTULEILLE Yhdysvalloille
   1. +1
    29. huhtikuuta 2014 klo 12
    Kiina voi auttaa Venäjää jossain määrin, mutta ei halua lisätä tätä yhteistyötä liikaa, koska uhkaa menettää yhtenäiset euroamerikkalaiset markkinat. Siten Venäjän on valittava progressiivisen kehityksensä ja osallistumisen välillä nykymaailman kriisin voittamisen yhteiseen tarkoitukseen tai tultava ikuiseen jälkeenjääneisyyteen tuomituksi reuna-alueeksi, kuten niukka ritari, joka suojelee jo ennestään hyödyttömiä luonnonvarojaan.
    ..valehtelet, koira...........et tulisi meille aseilla joka vuosisata, jos rikkauttamme ei tarvittaisi . ... ..... ja venäläiset, jotka lensivät avaruuteen ilman sinua, pystyvät luomaan avaruussivilisaation yhdessä Kiinan kanssa ...... meillä on tarpeeksi älykkäitä ja lahjakkaita tiedemiehiä luomaan läpimurtotekniikoita, historia on osoittanut tämän useammin kuin kerran ....... ... alkaen ydinjäänmurtajista, joita vain meillä on, päättyen kelluviin ydinvoimaloihin napapiirin luonnonvarojen kehittämiseksi ......... ja me teemme Älä koskaan anna kehittyä normaalisti yhdessä yrityksesi kanssa, sinun, russofobian sokaisemana, poliitikot
  7. +1
   29. huhtikuuta 2014 klo 14
   olisi tuhopolttaja. eikä siitä tule tulipaloa.
   ja yleensä ..... puolalaselta ammattilaiselta .." - Mikä on ennuste - mitä Ukrainasta lopulta tulee?

   – Mielestäni paras vaihtoehto olisi, jos Ukraina lakkaisi olemasta ollenkaan nykyisten rajojen sisällä. Millainen valtio Ukraina on?! Tämä on alue, ei valtio. Ehkä länsiosaan muodostuu pieni valtio, jota Yhdysvallat ja länsi tukevat. He todennäköisesti säilyttävät Kiovan jonkin aikaa. Mutta Moskova näyttää minusta Kaakkois-Ukrainaa lukuun ottamatta vaativan Kiovaa. Hänellä on tähän historialliset oikeudet.
   - Ei ihme, että Putin kutsui viestissään liittokokoukselle Kiovaksi "Venäjän kaupunkien äidiksi" ...
   - Melko oikein. Putinilla on imperiaalinen idea. Ja tämä on kunnioituksen arvoista. Yhdysvalloilla on myös imperiaalinen idea, mutta se on puhtaasti materialistinen. Ja venäläiset ovat yhteydessä
   ovat henkisiä arvoja. Siellä vallitsee messianismi, jota lännessä ei ole pitkään aikaan ollut. ""
   http://www.imperiya.by/news.html?id=133940
   1. 0
    29. huhtikuuta 2014 klo 14
    Lainaus Rossilta
    Kaikki Yhdysvaltojen ja Juntan tämänpäiväiset toimet etenevät täsmälleen suunnitelmien mukaan.

    Jos jatkamme artikkelin logiikkaa, niin Eurooppa on vain välivaihe ja mukava bonus. Vihjeitä on edelleen, suvereniteettien paraatista suoraan vaatimukseen uhrata etuja suhteissa Venäjään. Edes markkinallaan hän ei pelasta amerikkalaisia. Tällaisella velalla, joka todennäköisesti vain kasvaa lähitulevaisuudessa. Ennen uutta tilivuotta velkapalkki tulee varmasti kasvamaan. Liuskekaasu on ilmeisesti satu. Jotta Eurooppaan voitaisiin toimittaa jotain, tarvitaan resursseja ainakin omaan talouteen ja mahdollisimman halvalla. Joten paineita uhkaa Venäjää entistä laajemmassa mittakaavassa, he eivät jätä häntä yksin resurssiensa kanssa. Tämän prosessin rauhallisuus piilee siinä, että Euroopan markkinoille tunkeutuessa Venäjän hajoamiseen jää aikaa. Tässä eristyneisyydellä tulee olemaan roolinsa ja sisäisillä liberaaleilla kaikkinainen. Ja siinä näette maailman todellisen kaikenlaisen riippuvuuden Yhdysvalloista.
 2. + 25
  29. huhtikuuta 2014 klo 08
  On sääli, että kaikki on amerikkalaisten sanelemaa. Mutta näiden olentojen on tiedettävä yksi asia - NE EIVÄT selviä hengissä. Ne pyyhitään edelleen pois maan pinnalta. Sellaisen maailman roskan kansakunnan ei pitäisi jäädä rankaisematta kaikesta pahasta, jota se on tuottanut ja tuottaa.
  1. MBA78
   0
   29. huhtikuuta 2014 klo 12
   toinen pyörä kryptasta ... he haluavat syödä kalaa eivätkä istua ... se ei toimi ... katso karttaa, professori - ei ole mitään ajateltavaa
  2. +1
   29. huhtikuuta 2014 klo 13
   95% artikkelista on väärennös. Tosiasioilla, tyylillä ja ilman todisteita. En heijastaisi. Venäjän kauppa Euroopan kanssa on puolet "professorin" väittämästä, Yhdysvallat on kiinnostunut lisäämään kauppaa Euroopan kanssa, mutta kun ne toteuttavat sitä, "professorin" pitäisi tietää, että liusketuotanto räjäytetään (ei tunne terminologiaa, mutta talletukset muuttuvat kannattamattomiksi vuoden tai kolmen sisällä).
   Lyhyesti f uuni.
 3. 0
  29. huhtikuuta 2014 klo 08
  Lainaus smelistä
  Mutta näiden olentojen on tiedettävä yksi asia - NE EIVÄT selviä hengissä

  Mihin tällainen lausunto perustuu, sanonta siitä, että se ei uppoa, ei ilmestynyt tyhjästä?
  1. +3
   29. huhtikuuta 2014 klo 08
   Mihin tällainen lausunto perustuu, sanonta siitä, että se ei uppoa, ei ilmestynyt tyhjästä?
   Perustuu siihen, että pentue palaa edelleen. Joten tällä amerikkalaisella aineella on mahdollisuus palaa
   1. +6
    29. huhtikuuta 2014 klo 08
    unelmia, unelmia, laskeudu maan pinnalle, on parempi pelata sotapelejä tietokoneella, mutta älä siirrä tätä toimintaa todellisuuteen
    1. +2
     29. huhtikuuta 2014 klo 11
     Lainaus saagilta
     unelmia, unelmia, laskeudu maan pinnalle, on parempi pelata sotapelejä tietokoneella, mutta älä siirrä tätä toimintaa todellisuuteen


     Kyllä, mutta luovuttaa kaikki, kuten Janukovitsh tai Gorbatshov, jos vain ei olisi sotaa - on pelkuruutta ja pelkuruutta! am
 4. + 15
  29. huhtikuuta 2014 klo 08
  Aloita ainakin Venäjän kaasuttaminen sanoin, vaan teoin, tarkoitan väestöä. Siirrän mielelläni kiinteän polttoaineen kattilan kaasuautomaatioon. hi
  1. +3
   29. huhtikuuta 2014 klo 11
   Lainaus: Venäläinen topattu takki
   Aloita ainakin Venäjän kaasuttaminen sanoin, vaan teoin, tarkoitan väestöä. Siirrän mielelläni kiinteän polttoaineen kattilan kaasuautomaatioon. hi


   On välttämätöntä aloittaa kaasutuksen lisäksi kaikenlaisten fossiilisten ja myös uusiutuvien luonnonvarojen nopeutettu, syvällinen käsittely. hi
 5. +5
  29. huhtikuuta 2014 klo 08
  "Kaikkien maiden tuotannon lasku on väistämätön seuraus kansainvälisen yhteistyön tuhoutumisesta. Tuotannon pysähtymisen vuoksi ilmaantuu valtava työttömien armeija. "...ja lisätään joukko siirtolaisloisia... iloiset näkymät sisäisistä ongelmista Euroopassa.
 6. + 14
  29. huhtikuuta 2014 klo 08
  Ideologia! Ideologia! Ideologia! Täysin samaa mieltä kirjoittajan kanssa. Venäjä tarvitsee tien yhteen suuntaan, ja liberaalit raahaavat maata eri suuntiin tai pakottavat sen pysähtymään
  1. +3
   29. huhtikuuta 2014 klo 08
   Plus ja molemmat kädet "for". Ongelmana on, että se on historiallisesti kehittynyt niin, että uusi ideologia voidaan onnistuneesti istuttaa vasta joukkopuhdistusten jälkeen... Tässä tapauksessa tiedetään, missä riveissä.
   1. +1
    29. huhtikuuta 2014 klo 10
    Lainaus: Baikal
    Plus ja molemmat kädet "for". Ongelmana on, että se on historiallisesti kehittynyt niin, että uusi ideologia voidaan onnistuneesti istuttaa vasta joukkopuhdistusten jälkeen... Tässä tapauksessa tiedetään, missä riveissä.


    Kyllä, mutta ensin ideologia ja sitten "puhdistukset".
  2. +2
   29. huhtikuuta 2014 klo 09
   ja liberaalit raahaavat Maan eri maihin tai pakottavat ne pysähtymään

   Amerikkalaiset nukkenäyttelijät antoivat heille tehtävän viedä meidät takaisin 90-luvun alkuun/puoliväliin.
   1. +2
    29. huhtikuuta 2014 klo 11
    No, ratkaisu kaikkiin ongelmiin - kuten aina - on yksinkertainen.
    Jos he haluavat Ukrainan olevan "sulku" Venäjän ja Euroopan välillä,
    tämä este on siivottava kohteliaasti.
    Ja kaikki kalpeanaamisten suunnitelmat Euroopassa - katetaan
    Ja he joutuvat romahtamaan dollarin
 7. +8
  29. huhtikuuta 2014 klo 08
  Artikkelissa on hyvin outoa logiikkaa. En tietenkään ole taloustieteilijä, en ehkä ymmärrä jotain, mutta en vain saa maistaa, kuinka Euroopan ja Venäjän taloussuhteiden katkeaminen auttaa Yhdysvaltoja estämään maksukyvyttömyyden? Maksimi, jonka he voivat saavuttaa, on viive, koska he ovat jo unohtaneet kuinka tuottaa jotain muuta kuin rahaa (ha ha). Amerikkalainen autoteollisuus on kriisitilassa, korkean tarkkuuden huipputeknologian teollisuus on siirretty Kaakkois-Aasiaan ...
  Ei, en ymmärrä... Minun mielestäni he saavat aikaan vain vielä suuremman ulkomaanvelan kasvun, ja sitten pudotus on vielä tuskallisempaa.
  1. +4
   29. huhtikuuta 2014 klo 08
   Lainaus käyttäjältä: igor_m_p
   Miten Euroopan ja Venäjän välisten taloussuhteiden katkaiseminen auttaa Yhdysvaltoja estämään maksukyvyttömyyden?


   Ymmärtääkseni he haluavat tehdä EU:n kanssa sen, mitä EU teki uusien itäisten liittolaistensa kanssa, ts. tehdä Euroopasta heidän tavaroinsa markkinat, mikä johtaa automaattisesti eurooppalaisen tuotannon laskuun. He haluavat vaihtaa tavaransa, mm. kaasun ja öljyn toimitukset Venäjältä. He uskovat, että Euroopan pitäisi maksaa Yhdysvalloille tällainen hinta kiitollisena amerikkalaisten "avusta" sodan aikana ja sen jälkeen.
   1. +5
    29. huhtikuuta 2014 klo 10
    Koko asia on siis siinä, että Yhdysvallat ei voi nyt tarjota Euroopalle mitään todellista tavaraa. Kaasu - kyllä, mutta ei heti, viiden vuoden kuluttua. Öljy? Se on myös kyseenalaista - Lähi-itä on käsillä. Kyllä, emmekä vain vie öljyä heille putkia pitkin, vaan myös kuljetamme sitä onnistuneesti tankkerilla, joten putkikorttia on vaikea pelata Ukrainan alueella täällä. Elektroniikka? - Kaakkois-Aasia, sama Kiina, sama Korea. Ruokaa? Hauska. Euroopassa riittää. Autot? Vielä hauskempaa. Joten kuvittelen kuvan: Saksa ostaa autoja valtioilta... Kiitokseksi siitä, että Dresden pyyhittiin pois maan päältä, kai? Joten valtioiden tulisi ennen Euroopan markkinoiden peiton vetää itseensä miettiä, kuinka nämä markkinat täytetään, dollareita lukuun ottamatta, jälleen ...
   2. +4
    29. huhtikuuta 2014 klo 10
    Lainaus käyttäjältä: mamont5
    He uskovat, että Euroopan pitäisi maksaa Yhdysvalloille tällainen hinta kiitollisena amerikkalaisten "avusta" sodan aikana ja sen jälkeen.

    Ja kuinka Yhdysvallat maksaa Euroopalle 20 miljoonasta kuolleesta eurooppalaisesta (meitä lukuun ottamatta)?
    Lisäksi se on erittäin kätevä. naurava , provosoi 2 kauheaa sotaa Euroopassa, tuhoa ensin kaikki Euroopassa, tapa 20 miljoonaa, samalla kun imee kaikki rahat Euroopasta sotilastarvikkeisiin, anna sitten rahaa kunnostukseen (velassa) ja kysy sitten uudelleen, naurava oi anteeksi, eurooppalaisten TÄYTYY auttaa USA:ta ratkaisemaan ongelmat, jotka USA on luonut itselleen velkaa kerryttämällä.
    Ei, älä sano mitään, mutta Karthago TÄYTYY tuhota.
   3. 0
    29. huhtikuuta 2014 klo 11
    Koko hienovaraisuus on siinä, että Yhdysvallat ei pysty tarjoamaan kenellekään paitsi itselleen kaasua tai öljyä, se ei riitä, ja se on kallista, lisäksi liuskehiilivetyjen louhinnasta aiheutuu suuria ympäristöongelmia. He aikovat tarjota sekä Euroopalle että Aasialle (ja itselleen) samat Lähi-idän resurssit, koska ne ovat aiemmin asettaneet louhintansa ja kuljetuksensa täysin hallintaansa.
    Lyhyesti sanottuna "taistelu Euroopan puolesta" on alkanut.
  2. +6
   29. huhtikuuta 2014 klo 09
   Se on koko asian pointti! Minäkään en ole niin kuuma mikä maailmanekonomisti, mutta ymmärrän sen näin. Amerikkalaiset tietävät varmasti, että he tulevat pian hulluiksi, mikä tarkoittaa maailmansodan alkamisen väistämättömyyttä ja KAIKKI ymmärtävät mitä maailmansota on, tämä on KUOLEMA KAIKILLE. He etsivät ulospääsyä, ja markkinoiden kasvu Euroopan kustannuksella, kuten he ajattelevat, on tilanteen pelastus. Mutta valitettavasti mielestäni , kuten sinä, että tämä ei pelasta tilannetta. Laiva "America" ​​on uppoamassa, he etsivät kuumeisesti ulospääsyä, etteivät hukkuisi. Ongelmana on, että heillä on valitettavasti erinomainen armeija ja aseet. Siksi he eivät mene pohjaan heidän kanssaan pää pystyssä hymnilleen! He painavat PAINIKE! Joten tämä kaikki on blaa blaa, ei muuta kuin näyttö, he valmistautuvat sotaan. Nato on hyvä, MUTTA kenen kanssa Eurooppa on, kun aseet alkavat puhua! Lyhyesti sanottuna , mielestäni SUURI SOTA on väistämätön! Teroita kirveet veljet!
   1. +1
    29. huhtikuuta 2014 klo 10
    Maailmanlaajuinen kriisi tulee edelleen olemaan .... valtioilla ei ole aikaa siirtää sitä muille .... globalisaatio loppuu siihen ... ja sen päätaakka laskee Amerikan alueelle .... saamme joukko uusia osavaltioita Amerikan mantereella)))
    1. 0
     29. huhtikuuta 2014 klo 12
     Lainaus käyttäjältä KIND
     Maailmanlaajuinen kriisi tulee edelleen olemaan .... valtioilla ei ole aikaa siirtää sitä muille .... globalisaatio loppuu siihen ... ja sen päätaakka laskee Amerikan alueelle .... saamme joukko uusia osavaltioita Amerikan mantereella)))


     No, joukko, ei nippu, vaan pari, saamme kolminkertaisen.
   2. 0
    29. huhtikuuta 2014 klo 11
    Lainaus: Gunya
    Se on koko pointti!Minäkään en ole niin kuuma mikä on maailmanekonomisti, mutta ymmärrän sen näin. Amerikkalaiset tietävät varmasti, että he tulevat pian hulluiksi, mikä tarkoittaa maailmansodan alkamisen väistämättömyyttä. .. Laiva "America" ​​uppoaa, he etsivät kuumeisesti ulospääsyä jostain, joka ei hukku.


    Sanon lisää - laiva nimeltä jälkiteollinen finanssikapitalismi on uppoamassa!

    Ongelmana on se, että valitettavasti heillä on erinomainen armeija ja aseet. Siksi he eivät mene pohjaan pää pystyssä hymniin! He painavat NAPINTA! Joten kaikki tämä on blaa blaa, ei muuta kuin näyttö, he valmistautuvat sotaan. Nato on hyvä, MUTTA kenen kanssa Eurooppa on kun aseet alkavat puhua! Lyhyesti sanottuna, mielestäni SUURI SOTA on väistämätön! Teroittakaa kirveet veljet!


    Tässäkin asiassa aika on vääjäämättömästi loppumassa - USA:n ydinpotentiaali heikkenee nopeasti, niin valtavalle armeijalle ja tehottomalle ja ahmakkaalle sotateollisuuskompleksille on katastrofaalinen rahapula, eikä niitä ole missään muualla, paitsi lainata niitä uudelleen tai ottaa ne joltain (ryöstää)!
  3. 0
   29. huhtikuuta 2014 klo 10
   Lainaus käyttäjältä: igor_m_p
   Artikkelissa on hyvin outoa logiikkaa ....
   Ei, en ymmärrä... Minun mielestäni he saavat aikaan vain vielä suuremman ulkomaanvelan kasvun, ja sitten pudotus on vielä tuskallisempaa.


   Sano totuus.
  4. 0
   29. huhtikuuta 2014 klo 11
   Suhtaudun myös skeptisesti tämän oletetun professorin lausuntoihin. Kuka hän on, mistä hän tuli? Ja NSA:n profiili ei ole analytiikka, vaan tiedustelutiedon kerääminen erilaisin teknisin keinoin. Hänen ennusteensa ovat kaukana lopullisesta totuudesta.
  5. ZZZ
   ZZZ
   0
   29. huhtikuuta 2014 klo 12
   Lainaus käyttäjältä: igor_m_p
   Artikkelissa on hyvin outoa logiikkaa. En tietenkään ole taloustieteilijä, en ehkä ymmärrä jotain, mutta en vain saa maistaa, kuinka Euroopan ja Venäjän taloussuhteiden katkeaminen auttaa Yhdysvaltoja estämään maksukyvyttömyyden?


   Kyllä, hän ei lopeta puhumista artikkelissa! Yhdysvallat voi estää romahduksen vain valloittamalla Venäjän, tuhoamalla puolet maailmasta ja sijoittamalla loput paikkoihin, joissa kaivostoimintaa harjoitetaan, missä tulee olemaan tehtaita ja tehtaita, ihmiset asuvat kasarmeissa, reservaateissa ja aurataan. aura, kynnä hiljaa hallitsevaa eliittiä. Ja Venäjä on matkalla tähän maailmanjärjestykseen, täysin erilaisella maailmankatsomuksella, koska meillä on SIELU! Olemme kuin luu heidän kurkussaan. Ja Ukraina on vasta Venäjän tuhon alkua. Mutta onnistuvatko he, on Putinin kysymys.
 8. johnsnz
  + 10
  29. huhtikuuta 2014 klo 08
  Entä jos sovellamme riittävän vastauksen politiikkaa ja katkaisemme EU:n ja Yhdysvaltojen väliset suhteet? Se on vaikeaa, mutta en usko sen olevan mahdotonta.
  Ja väittäisin myös maailman "kahdesta johtavasta taloudesta" (kirjoittaja tarkoittaa luultavasti Eurooppaa ja USA:ta). Etkö pelkää Kiinaa sen polkumyynnillä?
  Yhteenvetona artikkeli on siis täydellinen tunnustaminen itsestäsi viimeisiksi roistoiksi. Suosittelen häntä kokonaislähetykseen
  1. +2
   29. huhtikuuta 2014 klo 08
   Lainaus johnszilta
   Entä jos sovellamme riittävän vastauksen politiikkaa ja katkaisemme EU:n ja Yhdysvaltojen väliset suhteet? Se on vaikeaa, mutta en usko sen olevan mahdotonta.


   Kyllä, tämä on mielestäni paras tapa. Ja meidän on aloitettava Saksasta.
  2. +1
   29. huhtikuuta 2014 klo 10
   [quote=johnsnz]...
   Yhteenvetona artikkeli on siis täydellinen tunnustaminen itsestäsi viimeisiksi roistoiksi. Suosittelen sitä koko ilmalle[/yt&b///

   On mahdotonta olla samaa mieltä kanssasi.
 9. HAM
  +3
  29. huhtikuuta 2014 klo 08
  Kaikesta huolimatta tämä asia on outo ja kätevä: "demokratia", se voi peittää kaiken, ja röyhkeät valheet ja röyhkeät ryöstöt ja panettelut ja alasti .. voi ei.
  1. +5
   29. huhtikuuta 2014 klo 10
   Mielenkiintoinen artikkeli.
   Kummallista kyllä, mutta olen jo ilmaissut mielipiteeni (tosin vähemmän yksityiskohtaisessa muodossa). Ja kommenttini näyttää olevan sama kuin mitä tapahtuu.
   Euroopan ja Venäjän välisten taloudellisten siteiden katkaiseminen ei ole niin helppoa kuin artikkelissa kuvataan:
   1.Antakaa eurooppalaisten järkkyä mahdollisesta Venäjän hyökkäyksestä - luomalla kuva seremoniattomasta venäläisestä, joka on valmis kaikkiin seikkailuihin, amerikkalaisen hävittäjän provosoivasta ylilennosta venäläisten panssarivaunujen armadan etenemiseen Baltian maiden ja Ukrainan rajoille
   Yritykset luoda "hyökkääjä Venäjä" ovat tuomittuja epäonnistumaan, ja jos meidän on käytettävä voimaa, se on tukivoima.
   2.Mutta tärkein pitäisi olla Euroopan ja Yhdysvaltojen välinen energiayhteistyö. Euroopan hylkääminen Venäjän ja Lähi-idän energiankantajista johtaa valtaviin investointeihin amerikkalaiseen liuskekaasun tuotantoon, johtaa tehokkaan infrastruktuurin luomiseen sen käsittelyä ja toimitusta varten Eurooppaan.
   No, tämä on yleensä hölynpölyä. Amerikka ei pysty toimittamaan yhä suurempia määriä kaasua ei nyt eikä tulevaisuudessa.
   3. Meidän "Nord Stream" и "Etelävirta", nämä ovat nauloja arkkuun, jotka voivat pilata Yhdysvallat ja romahtaa dollarin. Ja tässä pitäisi olla "korvat päällä".
   Heidän seuraava askelensa on valloittaa Iran ja sen rikkaat kaasu- ja öljyvarat. Ja juuri näitä energiankantajia aiotaan toimittaa Eurooppaan.
   Joten tämä artikkeli on vain fragmentti geopoliittisesta sodasta.
   Ja lopetan tähän toistaiseksi. Nämä liikkeet ovat ilmeisiä, mutta kuinka monet niistä ovat vielä piilossa.
   On sääli, että Ukrainasta on tullut neuvottelumerkki tässä pelissä.
   Eliitin korruptio, kuolema ihmisille.
   Toivon, että selviämme tästä. hi
  2. +1
   29. huhtikuuta 2014 klo 10
   Lainaus HAM:lta
   Kaikesta huolimatta tämä asia on outo ja kätevä: "demokratia", se voi peittää kaiken, ja röyhkeät valheet ja röyhkeät ryöstöt ja panettelut ja alasti .. voi ei.


   Demokratiasta: on välttämätöntä edistää kaikin mahdollisin keinoin todellista ymmärrystä demokratiasta enemmistön valtana, samalla kun suojellaan ja otetaan huomioon vähemmistön mielipide, toisin kuin amerikkalainen tai länsimainen "demokratia" vähemmistöä samalla kun se manipuloi enemmistön mielipidettä.
   Muuten, miksi ei ideologia?
 10. Kommentti on poistettu.
 11. +2
  29. huhtikuuta 2014 klo 08
  Patjan päälliset ovat vihollisiamme, ja he toimivat tällä perusteella, he tekevät kaiken Venäjän vahingoksi.
  1. +6
   29. huhtikuuta 2014 klo 10
   Lainaus: Ajatuksen jättiläinen
   Patjan päälliset ovat vihollisiamme, ja he toimivat tällä perusteella, he tekevät kaiken Venäjän vahingoksi.


   Lue artikkeli uudelleen tarkemmin. "Patjat" eivät ole vihollisiamme - he ovat koko maailman vihollisia ja toimivat aina vain omien itsekkäiden etujensa perusteella, ei sen enempää. Meidän on ryhdyttävä toimiin Yhdysvaltojen eristämiseksi, ja anna heidän ratkaista omat ongelmansa. Tätä varten on ensinnäkin tarpeen rakentaa nopeasti "South Stream" ja "North Streamin" toinen, kolmas vaihe, jopa omalla kustannuksellaan, joka haluaa osallistua, ehtii, plus pieni kaasun kaato. Samalla on vauhditettava ponnisteluja dollarin luopumiseksi selvityksissä (ja valuuttavarantoissa) ja siirtyminen tavaroita tuottavien maiden valuuttoihin palvelujen (mukaan lukien sotilaalliset) ja paperin leikkaamisen sijaan. On aivan oikein sanottu: "Kurja maksaa kahdesti", joten keskuspankin ja valtiovarainministeriön ei pidä "hukata yli kultaa", varannot - oikein käytettynä tulevat ajan kanssa. Ja USA:n talous romahtaa tässä tapauksessa itsekseen, eikä heillä ole aikaa sotilastukikohtiin ympäri maailmaa (ei rasvaa, eläisin). Ja sitten, näet mitä he halusivat, kaikkien pitäisi maksaa niistä, paitsi Yhdysvaltoja itse (muuten näet, se on sota), mutta tässä on putket! Entä jos on sota? No, tuhopolttaja maksaa kaiken, se ei näytä tarpeeksi.
   PS: Muuten, liuskekaasu nykyisellä tekniikalla (kemiallinen hydraulinen murtaminen) on täyttä uhkapeliä ja jopa vakavia ympäristövaikutuksia.
 12. Kommentti on poistettu.
 13. + 10
  29. huhtikuuta 2014 klo 08
  Venäjän on valittava progressiivisen kehityksensä ja osallistumisen välillä nykymaailman kriisin voittamisen yhteiseen tarkoitukseen tai tulla marginaaliksi, ikuiseen takapajuisuuteen tuomituksi, kuin niukka ritari, joka vartioi omaansa. jo nyt hyödyttömiä luonnonvaroja.

  Näiden sanojen jälkeen kaikki on selvää professorin kanssa! typerys
 14. +6
  29. huhtikuuta 2014 klo 08
  Tästä ja sanoo Fedorov.

  Mutta toimitusten epävakauden vuoksi puhkeaa, koska. on pohjoinen puro, sininen puro, eteläinen puro (rakenteilla). South Streamin rakentamisen valmistuminen poistaa Ukrainan kaasun kauttakulusta 80 prosentilla.

  Mutta kun Venäjä demonisoidaan sotilaallisesti, Venäjän sotilaallinen uhka on painunut eurooppalaisten mieleen - toistaiseksi se on paranemassa, mutta se myös pysähtyy.

  Markkinoiden avautuessa Yhdysvaltoihin eurooppalaiset elävät köyhemmin, jos siellä tapahtuu joukkolakkoja 5 % palkkojen nousun takia, niin on vaikea ennustaa millaisia ​​lakkoja tulee, jos elintaso laskee vähintään 10 %.

  Siksi mielestäni pääaihe tässä on Venäjän romahdus ja luonnonvarojen kustannukset velkojen maksamiseen.

  Venäjä on jätettävä rauhaan luonnonvarojensa kanssa

  Heillä ei ole varaa tähän.
 15. 0
  29. huhtikuuta 2014 klo 08
  Nämä olisivat sanat, mutta länsimaisten korvissa ja aivoissa. Muuten he ajattelevat, että heti kun he allekirjoittavat sopimuksen EU:n kanssa, huolehtiva homoeurooppalainen yhteisö ryntää välittömästi ruokkimaan ja vaalimaan heitä kaikkia.
 16. +5
  29. huhtikuuta 2014 klo 08
  Kuka sitä epäilee!!!
  Kaikki näyttää olevan loogista, mutta dollarin vaikutus maailmantalouteen on suuresti liioiteltu!!!
  Tämän logiikan mukaan...
  Professori: I En kannata voimakkaita konfliktien ratkaisumenetelmiä, joten haluaisin pyrkiä ratkaisemaan ongelmat rauhanomaisesti. Tämän tekemiseksi minusta näyttää siltä, ​​​​että maailman johtajien pitäisi olla selvillä siitä, mitä nykymaailmassa tapahtuu. Vain politiikan täysi avoimuus voi johtaa ennakoitaviin tuloksiin. Haluan maailmanyhteisön ymmärtävän tämän hetken vaikeudet ja ottavan kaiken mahdollisen mukaan niiden ratkaisemiseen.

  Yhdysvallat on äänekkäin ja huutaa vakaan dollarin tärkeydestä....
  Joten ehkä "paholainen" ei ole niin kauhea kuin hän maalaa, Fin Reserve ???!!! sotilas
 17. +6
  29. huhtikuuta 2014 klo 08
  Lainaus: Ajatuksen jättiläinen
  Patjan päälliset ovat vihollisiamme, ja he toimivat tällä perusteella, he tekevät kaiken Venäjän vahingoksi.

  He ovat aina olleet vihollisia ja tulevat olemaan! Ja he käyttävät kaikkea kaikkialla ja kaikkea, äläkä unohda brittejä, jotka jopa menevät vesivessalle syleilyssä Yhdysvaltojen kanssa!
  Muuten toisen maailmansodan historiasta:
  Toukokuun alussa 1945 SS Galicia -divisioona antautui amerikkalaisille ja brittiläisille joukoille täydessä voimassa.
  Divisioonan ukrainalaiset sotilaat erotettiin saksalaisista ja sijoitettiin leiriin Riminin (Italia) läheisyyteen. Vatikaanin väliintulon vuoksi, joka piti divisioonan sotilaita "hyvinä katolilaisina ja omistautuneina antikommunisteina", britit muuttivat heidän asemansa "sotavangeista" "antuviksi vihollishenkilöstöksi".
  Koska divisioonan jäsenet väittivät antautuessaan, etteivät he olleet ukrainalaisia, vaan galicialaisia, tämä tosiasia toimi muodollisena syynä kieltäytyä luovuttamasta "Ukrainan SS:ää" huolimatta Neuvostoliiton toistuvista pyynnöistä ja vaatimuksista.
  Jo sodan jälkeen Galicia-divisioonan entisten jäsenten yhdistys ilmestyi Saksan Amerikan miehitysvyöhykkeelle (etuliite SS jätettiin varovaisesti pois). Useiden muuttojen jälkeen yhdistyksen päämaja asettui lopulta Torontoon. Entiset SS-lampaat harjoittivat todellisten ukrainalaisten patrioottien suosikkiliiketoimintaa: he alkoivat ylistää olemattomia hyökkäyksiään lehdissä ja kirjoissa, joita he itse julkaisivat.

  Täällä niin!
 18. +7
  29. huhtikuuta 2014 klo 09
  Jos se on liberalismia, Venäjä on tuomittu romahdukseen ja tuhoon kaikista sen aseista ja resursseista huolimatta.
  Testattu jo 90-luvulla .. Joten kestämme kuoleman!
 19. +3
  29. huhtikuuta 2014 klo 09
  Amerikkalaiset + Evria + Japani + Australia - muu maailma: Ylikyllästyneet markkinat kehitysmaita vastaan. Amerikassa resursseja ostettaessa kaikki on sujuvaa tai dollari putoaa tai resurssien hinta nousee. Pahentaako Evria vain hänen hyvinvointiaan? ja vieressämme kaasullamme.
 20. Gagarin
  +3
  29. huhtikuuta 2014 klo 09
  Kuinka Amerikka ei halua pudota maailmanvaltaistuimelta... MUTTA SEN TÄYTYY!
 21. +1
  29. huhtikuuta 2014 klo 09
  PhD puhuu globaalista politiikasta... Kuitenkin! Ja kuinka nämä sanat (muuten, ei tiedetä, miten ne on saatu) voidaan ottaa vakavasti? Matkan varrella - seuraavat länsimaisten toimittajien sadut
 22. +2
  29. huhtikuuta 2014 klo 09
  Venäjän on kiireellisesti palautettava Neuvostoliiton koko - silloin voimme rauhassa selviytyä kaikista länsimaisten "ajattelijoiden" suunnitelmista yksin.
  1. 0
   29. huhtikuuta 2014 klo 12
   Lainaus SarS:lta
   Venäjän on kiireellisesti palautettava Neuvostoliiton koko - silloin voimme rauhassa selviytyä kaikista länsimaisten "ajattelijoiden" suunnitelmista yksin.


   Niin se on, mutta kysymys kuuluu, miten? Luulen, että tämä ei tapahdu ennen hegemonin kaatumista, vaan se on yksi hänen kaatumisensa seurauksista.
 23. +2
  29. huhtikuuta 2014 klo 09
  Toisin sanoen maailmaa uhkaa nälkä, tuho ja sekasorto valtioiden velkojen vuoksi, joten "maailman pelastajina" tavallisessa roolissa olevat valtiot pelastavat juuri tämän maailman tuoden juuri tämän nälän, tuhon ja sekasorron. maa jota ei edes näytetä kartalla?!!! mitä
  jokin outo artikkeli, joka oikeuttaa valtioiden koko ulkopolitiikan ... halo ei vain riitä ...
  ylläpitää keinotekoisesti Yhdysvaltain vakautta - haluaako koko maailma todella tätä? mitä
  1. +2
   29. huhtikuuta 2014 klo 09
   ylläpitää keinotekoisesti Yhdysvaltain vakautta - haluaako koko maailma todella tätä?

   Maailma ei ehkä halua, mutta nyt se tukee, meidän on tehtävä loppu tälle am
  2. +1
   29. huhtikuuta 2014 klo 12
   Lainaus: Salaatti
   ...
   jokin outo artikkeli, joka oikeuttaa valtioiden koko ulkopolitiikan ...


   Artikkeli ei oikeuta Yhdysvaltoja ollenkaan, vaan paljastaa vain jälleen kerran heidän toimintansa motiivit ja menetelmät. hi
 24. +2
  29. huhtikuuta 2014 klo 09
  Lainaus käyttäjältä: igor_m_p
  En tietenkään ole taloustieteilijä, en ehkä ymmärrä jotain, mutta en vain saa maistaa, kuinka Euroopan ja Venäjän taloussuhteiden katkeaminen auttaa Yhdysvaltoja estämään maksukyvyttömyyden?


  se on hyvin yksinkertaista: mitä Euroopalla ei ole, se ostaa Venäjältä, ja jos suhteet meihin katkeavat, se ostaa jenkeiltä - pelastaen siten heidän taloutensa ...
 25. +2
  29. huhtikuuta 2014 klo 09
  Artikkeli ei kertonut mitään uutta, vaan vahvisti vain sen, että Yhdysvallat ei enää pysty jatkamaan maailman ryöstämistä yksin. Nyt he kutsuvat Eurooppaa liittymään jengiinsä, mutta kuten eräs hahmo sanoi: Pappandopulo Odessasta "... Pan Atamanilla ei ole kultavarantoja, joten pojat juoksevat karkuun, pian hajaan kaikkiin neljään suuntaan..." ! Ainoa asia, jota tämä niin kutsuttu professori ei ottanut huomioon, oli "Venäjä ei ole mikään Ylä-Volta, vaan täysin omavarainen valta. Ja hänen uhkauksineen järjestää "demokraattisia mielenosoituksia" Venäjällä, neuvoisin häntä Ajattele tarkkaan ennen kuin aloitat jotain. Olemme aseettomia, poliisia ei kohdata "liberaalin jyrsinnön" vyötämättömiä edustajia vastaan. Ja kaikki amerikkalaisten "hahmojen" yritykset lopulta johtavat vain isänmaamme vahvistumiseen! kaikki, esi-isämme ovat useammin kuin kerran murtaneet selän jokaiselta, joka halusi tuhota meidät, ja mitä me olemme pahempia kuin ESÄVIEN?
  1. +1
   29. huhtikuuta 2014 klo 12
   Lainaus käyttäjältä: kartalovkolya
   ... Nyt he kutsuvat Eurooppaa liittymään jengiinsä, mutta kuten yksi hahmo sanoi: Pappandopulo Odessasta "... Pan Atamanilla ei ole kultavarantoja, joten pojat hajoavat, pian minä hajaan kaikkiin neljään suuntaan... "! Ainoa asia, jota tämä niin kutsuttu professori ei ottanut huomioon, oli "Venäjä ei ole mikään Ylä-Volta... Ja hänen uhkauksensa järjestää "demokraattisia mielenosoituksia" Venäjällä, neuvoisin häntä harkitsemaan huolellisesti ennen kuin aloittaa jotain. ... Loppujen lopuksi esi-isämme useammin kuin kerran he rikkoivat selän jokaiselta, joka halusi tuhota meidät, mutta olemmeko pahempia kuin ESÄVÄÄ?


   Hän sai minut nauramaan Popandopulolle. wassat
   Venäjällä jopa "liberaalina" pidetty DAM osoittautui pieneksi patrioottiksi ja osoitti kykyä reagoida melko ankarasti Venäjän vastaisiin toimiin aina sotilaallisen voiman käyttöön asti.
   Ja toivon, ettemme ole huonompia kuin esi-isämme. "Vihollinen voitetaan, voitto on meidän!" hi
 26. +1
  29. huhtikuuta 2014 klo 09
  sellainen kysymys tietävälle..mutta ei onnistu Venäjä ottaa pois esimerkiksi Ukrainan kaasunsiirtoverkon velkojen takia ja kaasuntoimitusten vakauden takaajana.vartioimaan ihmisiä.armeija tai edes palkkasoturit eivät ole pääasia.
  1. 0
   29. huhtikuuta 2014 klo 12
   Lainaus: spec-80
   sellainen kysymys tietävälle..mutta ei onnistu Venäjä ottaa pois esimerkiksi Ukrainan kaasunsiirtoverkon velkojen takia ja kaasuntoimitusten vakauden takaajana.vartioimaan ihmisiä.armeija tai edes palkkasoturit eivät ole pääasia.


   Vaihtoehtona mielestäni kannattaa kokeilla, vain tuomioistuin on pitkä ja ei taattu, mutta palkkasoturit ... hymyillä
 27. Khalmamed
  +3
  29. huhtikuuta 2014 klo 09
  "filosofi Paul Christie" hahmotteli elävästi dolorostanin modernin "henkisen jakkaran":
  suunnilleen: "Eurooppa!, VENÄJÄ lähetti meille teorian, jonka menetit sinulle velkaa .., nyt me velvoitamme sinut täytettyjen housujemme vuoksi f .. velvoitamme teidät olemaan tikkuja ... ja liittymään uuteen valtioon, muuten me on velkoja, jotka eivät ole mitattuja ja taivaan korkeita, mutta sinun täytyy" no, kuten punkkarit, antakaa minulle 10 kopekkaa (kyllä, meillä on sormustimet ja punkkarit, ja silloinkin hän ajattelee siistimmin).
  ja tämä "lääkärifilosofi Paul Christie", ilmeisesti suuresta ja räjähdysmäisestä (kuten Gulchitay: "mestari nimitti minut rakkaaksi vaimokseen!") turhamaisuudesta (no, kuten: "Tiedän kaiken, en ole uskomattoman siisti, minä" m maailmalle, keksin painovoiman") antaa MEIDÄMME ja strategistemme vastauksen:
  1. pisteoperaatio huutavan kasvaimen eristämiseksi (viikate, päähän hakattu, palkkasoturijoukkojen johtajat), maidan-mätä ratkaisee. Kukaan ei puutu asiaan. Jäähdytä kasvain tilapäisesti ERITTÄIN kohteliaiden IHMISTEN toimesta.
  2. Ukrainan valitun presidentin paluu. TUOMIOISTUIMEN yudami myyntiin, varkauksiin, maanpetokseen, palkkasoturiin ja niin edelleen. ja niin edelleen.
  3. sen jälkeen VAIN 3 (no, TAKUUTTA) VUOTTA PUHDISTA VENÄJÄLLISYYDESTÄ Eurooppaan, kaasu on melkein dorma.
  4. YK:ssa velvoittaa kaikki oppimaan laulun sanat ja olemaan valmiita laulamaan koko MAAILLE "hyvästi amerikastan, hyvästi vashingulalabad, aufiderzein country of Satan".
 28. +1
  29. huhtikuuta 2014 klo 09
  Mutta ihmettelen, mikä on tämän Amerikan kaasun hinta sen jälkeen, kun se kuljetetaan valtameren yli, eikö he laske putkea?
 29. +2
  29. huhtikuuta 2014 klo 09
  Lainaus käyttäjältä Dimy4
  Mutta ihmettelen, mikä on tämän Amerikan kaasun hinta sen jälkeen, kun se kuljetetaan valtameren yli, eikö he laske putkea?

  se myös nesteytetään, ja lisäksi peritään lisämaksu maan ennallistamisesta tällaisen louhinnan jälkeen
 30. +3
  29. huhtikuuta 2014 klo 09
  Ja loppujen lopuksi todellakin _ kannibaaleja!
  1. +2
   29. huhtikuuta 2014 klo 10
   Ei, nämä ovat haamuja, jotka elävät jonkun toisen verellä.
 31. potap48a
  +4
  29. huhtikuuta 2014 klo 09
  herätä kiireesti tulivuori Yellowstonessa.
  1. 0
   29. huhtikuuta 2014 klo 13
   Lainaus: potap48a
   herätä kiireesti tulivuori Yellowstonessa.


   "Yksi tabletti riittää", eli "hyvä" voimakas ohjus, jossa on haudattu räjähdys ... wassat
   Toivottavasti tämä on huumorin vitsi? pyyntö
   En todellakaan halua tulla todistajaksi, enkä varsinkaan seurausten kohteeksi. am
   En halua olla dinosaurus. hymyillä
 32. +4
  29. huhtikuuta 2014 klo 09
  Teki vain puolet. Yhdysvaltojen kanssa kaikki on selvää, maailman hegemonia ei anna lepoa (suuruuden harhaluulot, jos ne ovat yksinkertaisia. Luulen, että psykiatrit antavat selkeämmän diagnoosin). Ei tästä nyt, vaan Euroopasta. Eurooppalaiset kaverit, tämä pippuri (professori) ilmoitti avoimesti, että teistä (Euroopasta) tehdään markkinat. Että sinun pitäisi kieltäytyä kaasusta Venäjältä ja ostaa se kohtuuttomaan hintaan Yhdysvalloista. Toisin sanoen avoimesti sanotaan, että Yhdysvallat omistaa kaiken ja kaiken (no, tai luulee omistavansa), ja sinun (Euroopan) on ehdottomasti hyväksyttävä tämä, etkä välitä omista eduistasi. Sinun (Euroopan) kustannuksella Yhdysvallat haluaa ratkaista julkisen velan ongelman. Kysymys sinulle (Eurooppa), miksi itsetuntosi on täysin rappeutunut? Olette kansoja, joilla on oma vuosisatoja vanha historia. Ja te olette kuin söpöjä....
 33. hei
  +1
  29. huhtikuuta 2014 klo 09
  Vaikean poliittisen ympäristön ja mediasodan vuoksi. Mielestäni kaikki tiedot pitäisi kyseenalaistaa. Tässä artikkelissa esitetty ajatus näyttää uskottavalta sen perusteella,Mitä globaalimpi, sitä uskottavampi). Vain aika näyttää, kuka tavoitteli mitäkin tavoitteita Ukrainan tilanteessa.
 34. +4
  29. huhtikuuta 2014 klo 09
  Edes Euroopan täydellinen uudelleensuuntautuminen Amerikkaan ei enää pelasta tilannetta. Venäjän ja Euroopan välinen kauppa on noin 500 miljardia euroa. Nämä markkinat riittävät ruokkimaan kyltymätöntä Amerikkaa enintään 10 vuodeksi (ja sittenkin utopistisessa versiossa).
  1. GRune
   +3
   29. huhtikuuta 2014 klo 10
   500 miljardia + investoinnit energiavarojen tuotannon, jalostuksen ja kuljetuksen kehittämiseen... Riittää pitkäksi aikaa... + dollari pysyy maailmanvaluuttana.
   Saudit ulvovat, mutta heidän suhteensa ovat jo heikentyneet, ehkä juuri tämän Pindan suunnitelman vuoksi ...
   Vain yksi kohta on kiusallista, alue, jossa liuskekaasua tuotetaan sellaisina määrinä, tulee täysin sopimattomaksi elämään ...
  2. +3
   29. huhtikuuta 2014 klo 10
   Lainaus Holly Gremliniltä
   Edes Euroopan täydellinen uudelleensuuntautuminen Amerikkaan ei enää pelasta tilannetta. Venäjän ja Euroopan välinen kauppa on noin 500 miljardia euroa. Nämä markkinat riittävät ruokkimaan kyltymätöntä Amerikkaa enintään 10 vuodeksi (ja sittenkin utopistisessa versiossa).

   Yhdysvaltain valtionvelka on ylittänyt 17 biljoonaa dollaria. dollaria ja lähes yhtä suuri kuin BKT. (Venäjän BKT on noin 2 biljoonaa dollaria.) Euroopan markkinat ovat liian pienet Yhdysvalloille. Väestön aiemman elintasotason ylläpitämiseksi tarvitaan vähintään kolme lisää markkinoita. Ainoa mahdollisuus on mitätöidä julkinen velka. Mutta Yhdysvallat lainaa kotimaassa, joten sitä ei ole mahdollista nollata ilman sosiaalista räjähdystä.
   Lisäksi Yhdysvalloissa käydään kauppaa leikatulla paperilla - dollarilla - kaikenlaisilla virtuaalisilla papereilla - velkasitoumuksia.
   Siksi Yhdysvallat ei vain lisää markkinoita, vaan saa sen pienenemisen, koska Venäjä ja muut maat kieltäytyvät käyttämästä dollareita selvityksissä ja kieltäytyvät amerikkalaisista arvopapereista.
 35. +4
  29. huhtikuuta 2014 klo 09
  Kiina voi auttaa Venäjää jossain määrin, mutta ei halua lisätä tätä yhteistyötä liikaa, koska uhkaa menettää yhtenäiset euroamerikkalaiset markkinat. Siten Venäjän on valittava progressiivisen kehityksensä ja osallistumisen välillä nykymaailman kriisin voittamisen yhteiseen tarkoitukseen tai tultava ikuiseen jälkeenjääneisyyteen tuomituksi reuna-alueeksi, kuten niukka ritari, joka suojelee jo ennestään hyödyttömiä luonnonvarojaan.
  .Erityisen hauska on ilmaus "tarpeettomat luonnonvarat." Joko hän näyttää typerältä tai hän on naiivi kuin lapsi. Onko mielenkiintoista, että kaikki Columbian yliopistossa ovat sellaisia? vai onko tämä poikkeus?
  1. +3
   29. huhtikuuta 2014 klo 10
   Lainaus käyttäjältä: tor11121
   Kiina voi auttaa Venäjää jossain määrin, mutta ei halua lisätä tätä yhteistyötä liikaa, koska uhkaa menettää yhtenäiset euroamerikkalaiset markkinat.

   Olet väärässä. Tämä on Yhdysvaltojen, mutta ei Kiinan toive.
   Kiina, mitä tahansa, ja varsinkin kuka, yrittää hyödyntää Ukrainan tilannetta parhaalla mahdollisella tavalla vetääkseen (taloudelliset peitot) Venäjän puolelleen (ns. talouden monipuolistaminen). Tänään he ovat jo valmiita korvaamaan joukon tuotteita Euroopasta. hi
  2. 0
   30. huhtikuuta 2014 klo 15
   Lainaus käyttäjältä: tor11121
   Joko hän näyttää tyhmältä tai hän on naiivi kuin lapsi.. Mielenkiintoista, ovatko kaikki Columbian yliopistossa sellaisia? vai onko tämä poikkeus?

   Oletan, että "saksalaisen median edustajille" annettiin jo valmiiksi pureskeltua ja valheilla maustettua tietoa, jota heidän tulee puolestaan ​​pureskella, lisätä omat valheensa ja laittaa se yleiseen kulutukseen.
 36. +3
  29. huhtikuuta 2014 klo 09
  Olennainen on yleisesti ymmärrettävä eikä amerikkalaisten keksimä Strategia, joka on ollut olemassa aikojen alusta - On vahva valtio ja joukko lisämaita (raaka-aineet, rahoitus, myyntimarkkinat, halpa työvoima), jotka takaavat omistajan olemassaolo ja hyvinvointi.
 37. +3
  29. huhtikuuta 2014 klo 09
  Professori: Entä Ukraina? Pääongelman ratkaisemisen kannalta on täysin yhdentekevää, pysyykö yhtenäinen Ukraina maailmankartalla vai hajoaako se.
  Se tuo mieleen kohtauksen "Sodasta ja rauhasta" - kun kaksi saksalaista kenraalia, jotka kulkevat Bolkonskin ja Pierren ohi Borodinin aattona, puhuvat abstraktisti tarpeesta siirtää sota avaruuteen. Tähän Bolkonsky huomauttaa vihaisesti Pierrelle: "Avaruudessa minulla on edelleen isä, poika ja sisar Kaljuvuorilla. Hän ei välitä. Sen sanoin sinulle."
  Professorin abstraktit argumentit eivät ole merkityksettömiä, ne on kyynisesti ja pragmaattisesti suunnattu amerikkalaisten "pääongelman ratkaisemiseen", mutta meillä tilanne on täysin päinvastainen. Mitään ei siis ole vielä päätetty! Ja haluaisin muistaa Kutuzovin sanat samasta romaanista: "He syövät edelleen hevosenlihaa! He syövät, merkitse sanani!"
  1. +1
   29. huhtikuuta 2014 klo 10
   Yleisesti ottaen USA on kehittynyt imperialismi ja ne eivät voi olla olemassa ilman sotia, siksi USA on aggressiivisin ja sotivin valtio maan päällä, niillä on etunsa ja tehtävänsä kaikkialla maailmassa pommien ja ohjusten avulla, mutta unohdimme voimakas harmaa nukkenäyttelijä - tämä on Iso-Britannia ja käytännössä nyt kaikki tehdään Britanniassa kirjoitetun skenaarion mukaan ja USA:n julkisella velalla ja dollarilla ei ole mitään tekemistä sen kanssa.
   1. 0
    29. huhtikuuta 2014 klo 13
    Lainaus: Arhipenko Andrey
    ... unohdimme voimakkaan harmaan nukkenäyttelijän - tämä on Iso-Britannia ja melkein nyt kaikki tehdään Isossa-Britanniassa kirjoitetun skenaarion mukaan eikä Yhdysvaltain valtionvelalla ja dollarilla ole mitään tekemistä sen kanssa.


    Itse asiassa Britannialla on pitkään (toisen sodan jälkeen), käytännössä mitään tekemistä sen kanssa, nukkenäyttelijät muuttivat Yhdysvaltoihin, pois Manner-Euroopasta, Venäjältä ja Aasiasta maailmankuvansa ja tapojensa kanssa. Ja dollarista on yksinkertaisesti tullut Englannin punnan korvike. Yhdysvaltain valtionvelka itsessään olisi Yhdysvaltojen sisäinen ongelma, ellei dollari (maailman päävaluutta) olisi.
  2. 0
   29. huhtikuuta 2014 klo 13
   [quote=blizart][quote]Professori: ...joten mitään ei ole vielä päätetty! Ja haluaisin muistaa Kutuzovin sanat samasta romaanista: "He syövät edelleen hevosenlihaa! He tulevat, merkitsevät sanani!" [/ Lainaus]

   He syövät haisuja, eivät hevosenlihaa! am
 38. Artem1967
  +1
  29. huhtikuuta 2014 klo 10
  Sekakirjoitus kategoriasta "Pitchfork on the water". Käsikirjoituksessa on liikaa tuntemattomia. Yksi asia on muuttumaton: Venäjän on oltava omavarainen ja vahva varmistaakseen hyvinvoinnin itselleen ja ystävilleen. Yhdysvallat ei ole yksi heistä.
 39. +3
  29. huhtikuuta 2014 klo 10
  Kaikki on tyypillistä amerikkalaisen ideologian mukaan: dollarin pelastamisen vuoksi laita korville koko Eurooppa, Ukrainasta puhumattakaan.. Jos meidän putkimme Ukrainan läpi on kompastuskivi, niin eikö Euroopan ole helpompi luoda vahva palkkarakenne Venäjän kanssa sen suojelemiseksi .. ? Samoista Ukrainan, Slovakian ja Saksan asukkaista ..
  Menee (anteeksi Gazprom!) Ukrainan kaasun hintojen väliaikaisiin myönnytyksiin .. erityisillä takuilla.. Korvaamme tappiot muista suunnista. On parempi pieruttaa kaasua kuin vuotaa verta, katsoen pin-dosien voittoa.
  Ja ensinnäkin meidän on keskusteltava Saksan kanssa, jonka väestö on kärsinyt vähiten kriisistä ja säilyttää siksi edelleen raittiisen näkemyksen tapahtumista. Muissa maissa työttömien pinot voidaan nostaa tällä hetkellä, kuten Ukrainassa ...
  1. +1
   29. huhtikuuta 2014 klo 10
   Lainaus: Tra-ta-ta
   Kaikki on tyypillistä amerikkalaiselle ideologialle: dollarin pelastamiseksi laitetaan koko Eurooppa korville, Ukrainasta puhumattakaan.

   Usko minua, jos tämä idea epäonnistuu, En sulje pois lavastettua "osavaltioiden avioeroa" (valtion pirstoutuminen 5-6 osavaltioon ja uusien "suvereenien valuuttojen" käyttöönotto) ja täydellinen huijaus kaikkialla maailmassa.
   Kukaan ei aio maksaa takaisin. joten on vaikea levätä dollaria vastaan, ja vielä enemmän, Yhdysvallat ei aloita kolmatta maailmansotaa. hi
   1. 0
    29. huhtikuuta 2014 klo 13
    Lainaus: Pikku Muk
    Lainaus: Tra-ta-ta
    Kaikki on tyypillistä amerikkalaiselle ideologialle: dollarin pelastamiseksi laitetaan koko Eurooppa korville, Ukrainasta puhumattakaan.

    Usko minua, jos tämä idea epäonnistuu, En sulje pois lavastettua "osavaltioiden avioeroa" (valtion pirstoutuminen 5-6 osavaltioon ja uusien "suvereenien valuuttojen" käyttöönotto) ja täydellinen huijaus kaikkialla maailmassa.
    Kukaan ei aio maksaa takaisin. joten on vaikea levätä dollaria vastaan, ja vielä enemmän, Yhdysvallat ei aloita kolmatta maailmansotaa. hi


    "Kidalovo" on kaikentyyppisten huijareiden suosikki, jotka pohjimmiltaan ovat kaikki kauppiaita (ei pidä sekoittaa kauppatyöntekijöihin), mukaan lukien pankkiirit, nykyaikaisten rahalainaajien ja erityisesti keinottelijoiden (yhteiskunnalle täysin hyödyttömien loisten) ydin. .
    Ja Yhdysvalloilla ei yksinkertaisesti ole mitään käytävää kolmatta maailmansotaa (ei tuota asetta eikä sellaista armeijaa), ja nyt he eivät voi pysyä koskemattomina vihollisuuksista, he ovat peloissaan.
 40. +2
  29. huhtikuuta 2014 klo 10
  Luonnollisesti yksikään maa maailmassa ei pystyisi tekemään tätä ilman, että sitä muutetaan autiomaaksi. Siksi tapahtumat tulisi järjestää siten, että koko maailma, jokainen maa, tavalla tai toisella, osallistuu Amerikan taloudellisten vaikeuksien ratkaisemiseen.
  No, tekopyhyys pelay
  Yhdysvallat on aina auttanut Eurooppaa, olemme myötävaikuttaneet Euroopan uudestisyntymiseen toisen maailmansodan jälkeen, ja nyt Euroopan on Yhdysvalloille sen vuosikymmenien vaurauden ansiosta osallistuttava Yhdysvaltain talouden elvyttämiseen.
  kiitollisuudessa? minkä vuoksi? toisen maailman vapauttamisesta Euroopassa?
  Professori: Yhdysvaltain politiikkaa, jos muistatte, on viime vuosikymmenellä kohdistettu nimenomaan herättää Lähi-idän ja tuoda tämän alueen ihmiset demokratiaan. Lähi-idässä on tällä hetkellä myrskyisät yhteiskunnallis-poliittiset muutokset, ja tulevaisuudessa nämä muutokset vain lisääntyvät, muuttaa tämän maailman alueen erittäin epävakaaksi paikaksi, mikä todennäköisesti vaikuttaa energian toimitusvarmuuteen tältä alueelta.
  Onko se vain minä vai onko toinen ristiriidassa toisen kanssa? mitä
  Professori: Entä Ukraina? Pääongelman ratkaisemisen kannalta on täysin yhdentekevää, pysyykö yhtenäinen Ukraina maailmankartalla vai hajoaako se. Ukrainan tapahtumien päätehtävänä on erottaa Eurooppa Venäjästä niin paljon, että eurooppalaiset kieltäytyvät kokonaan yhteistyöstä Venäjän kanssa ja suuntaavat taloutensa uudelleen täyteen yhteistyöhön Yhdysvaltojen kanssa. Päätavoitteena on sitoa Euroopan talous entistä tiukemmin Yhdysvaltain talouteen ja mitä Ukrainassa tapahtuu tässä tapauksessa, ei kiinnosta ketään. Ukraina on vain keino joiden avulla on mahdollista ratkaista kaikki ongelmat ilman, että maailma joutuu uuteen maailmansotaan. Ukrainalle on annettu tukoksen rooli, mikä katkaisee eurooppalaisen yhteistyön Venäjän kanssa. Ja millainen järjestelmä tulee olemaan, hallitusmuoto - nämä eivät todellakaan ole mielenkiintoisia kysymyksiä. Vain Ukrainan kansa voi määrittää, kuinka traaginen heidän kohtalonsa tulee olemaan uuden järjestyksen muodostuessa Euroopassa.
  Hitler lepää.
  Ja ylipäänsä olen SOKELLUTTU sellaisista ajatuksista. Vaikka on vaikea odottaa mitään muuta anglosakseilta. On huvittavaa, kuinka he välittävät ihmisyydestä. Vain jonkinlaisia ​​karhuja am
 41. hiirihaukka
  +2
  29. huhtikuuta 2014 klo 10
  Helppo sanoa, vaikea tehdä. Amerikan politiikka näyttää nyt enemmän hysterialta. Meillä on valtaan sopivampia poliitikkoja, luojan kiitos, joten "pureskellaan ja katsotaan" kuka on kuka.. Ja kyllä, olen samaa mieltä siitä oudosta logiikasta, joka täällä on jo sanottu. USA menetelmillään vain ajaa itsensä, rakkaat, vielä syvemmälle perseelle.
 42. +3
  29. huhtikuuta 2014 klo 10
  Kenelle tietysti.
  Mutta en pitänyt tästä professori Christiestä.
  Ei, ehkä hän todella on professori, se on siellä Yhdysvalloissa tapana, hän raapui kirjan tai kirjoitti esseen - he antavat sinulle otsikon. Löysi mutanttiperhonen - hänestä tuli biologian professori.
  Köyhien ajattelua on vaikea ymmärtää.
  Yleensä puhun jostain muusta.
  Tämän professorin ja hänen kanssaan liittyneiden "kyyhkysten" henkisistä rakenteista - se antaa jonkinlaisen tietokonepelin. Quest, vittu. Perustuu Heroes of Might and Magic -sarjaan.
  He sävelsivät jotain abstraktia ja uskovat, että näin sen pitäisi mennä. Heidän ideoidensa mukaan.
  Ja elämä tuo esiin yhä enemmän todellisuutta.
  Mutta teoreetikot eivät ole valmiita tähän. Aloita uusien teorioiden rakentaminen.
  Jonkinlainen pörrö. Paitsi yksi asia - kiihkeä, eläimellinen viha venäläistä maailmaa kohtaan.
  Mitä tahansa tämä Christie kutoo, sillä on vain yksi merkitys - osoittaa, että Venäjä on hyökkääjä, hylkiö, joka valmistaa panssarivaunuja Baltian maille ja Ukrainalle. Mutta hän ei tee ruokaa Euroopalle, eihän? Se on hyvä, todella.
  Amerikkalaiset leikkivät demokratialla ja suvaitsevaisuudellaan.
  Tulee mieleen murrosiän läpikäyviä teini-ikäisiä.
  Ja Eurooppa, idästä ja Venäjästä puhumattakaan, on jo kauan sitten kasvanut likaisista teinien pikkuhousuista.
  ...
  Hölynpöly.
  Mutta huolestuttavaa.
 43. BAT
  +4
  29. huhtikuuta 2014 klo 10
  Lyhyesti sanottuna - ei artikkeli, vaan jatkuva bla, bla, bla. Jos Amerikka romahtaa, kaikki romahtavat.
  Noin vuosi sitten täällä sivustolla yksi tovereistamme kirjoitti toiselle amerikkalaiselle ei-toverilleen, että Yhdysvaltojen kaatumisen jälkeen kaikki kaatuvat, myös me. Ja törmäsimme yhteen paikkaan erittäin lujasti ja tuskallisesti. Mutta sitten me nousemme ylös, hieromme mustelmakohtaa, voihkaamme, voihkaamme ja jatkamme... Mutta amerikkalaiset ja he nuolevat - joten se on epätodennäköistä. Jotain sellaista.
  1. +3
   29. huhtikuuta 2014 klo 10
   Lainaus sichevikiltä
   Mutta sitten me nousemme ylös, hieromme mustelmakohtaa, huokaamme, huokaamme ja jatkamme eteenpäin.

   Luulen, että emme voi huokaista. Okei, noustaan, kun palaset lentävät, ja sitten mennään täysillä. naurava juomat hi
 44. GRune
  +1
  29. huhtikuuta 2014 klo 10
  Erittäin uskottavaa ... No, asutaan verhon takana ei ole vieras ...
  1. 0
   29. huhtikuuta 2014 klo 14
   Lainaus Grunelta
   Erittäin uskottavaa ... No, asutaan verhon takana ei ole vieras ...


   Joten "verho" nykymaailmassa on melkein mahdotonta.
 45. +3
  29. huhtikuuta 2014 klo 10
  Kirjoittaja sakeutti värejä mahdottomuuteen asti, kuvailee jonkinlaista ihanteellista skenaariota Yhdysvalloille, ikään kuin kaikki muut pelaajat olisivat staattisia ekstroja... Ruumiinavaus osoittaa, ettei propagandaa tarvitse ohjata, uhkaukset Yhdysvaltoihin ovat melkein täyttä bluffia...
  1. 0
   29. huhtikuuta 2014 klo 14
   Lainaus Altonalta
   Kirjoittaja sakeutti värejä mahdottomuuteen asti, kuvailee jonkinlaista ihanteellista skenaariota Yhdysvalloille, ikään kuin kaikki muut pelaajat olisivat staattisia ekstroja... Ruumiinavaus osoittaa, ettei propagandaa tarvitse ohjata, uhkaukset Yhdysvaltoihin ovat melkein täyttä bluffia...


   Ja Yhdysvalloissa kaikki on niin - tietokoneajattelu (ja koulutus) kuitenkin. Kyllä, ja heidän kieltään yksinkertaistetaan ja yksinkertaistetaan jatkuvasti. Päästäkseen pois noidankehästä heidän on vaihdettava venäjäksi. hymyillä
 46. +3
  29. huhtikuuta 2014 klo 10
  Eurooppa on liian riippuvainen Yhdysvalloista poliittisesti, sotilaallisesti ja taloudellisesti. Ja NATO-rakenteeseen osallistumisen lisäksi Euroopalla on myös moraalinen velvollisuus Amerikkaa kohtaan, joka pelasti sen kerran totalitarismista ja tarjosi Euroopalle mukavan elämän.


  Kyllä, P. dosy on miettinyt pitkään, kuinka päästä eroon velasta jonkun muun kustannuksella. Ja sitten he taas huutavat, että he pelastivat kaikki ja taas kaikki ovat heille velkaa. Se on kuin antaisi juoman!
  Jos Eurooppa käyttäytyy, se päättyy itsenäiseksi.
  1. 0
   29. huhtikuuta 2014 klo 14
   Lainaus: vanha mies
   Eurooppa on liian riippuvainen Yhdysvalloista poliittisesti, sotilaallisesti ja taloudellisesti...

   ...
   Jos Eurooppa käyttäytyy, se päättyy itsenäiseksi.


   Euroopan itsenäisyys päättyi vuosina 1936-1940 ja lopulta vuonna 1945.
 47. +1
  29. huhtikuuta 2014 klo 10
  En tiedä, en usko, että USA:n todelliset tavoitteet ovat yhtä pinnallisia kuin "eurooppalaisen yhteistyön Venäjän kanssa" katkaiseminen, etenkään energiatasolla.
 48. +3
  29. huhtikuuta 2014 klo 10
  Kyllä, USA:lla on paljon suunnitelmia. Mutta elämä on rikkaampaa kuin suunnitelmamme. Vesimiehen aika on pihalla, Venäjän aikakausi. Joten, tyynesti, kaverit, asiamme on oikeudenmukainen, me voitamme.
 49. 0
  29. huhtikuuta 2014 klo 10
  Kuten tuossa vitsissä, jos sinut raiskataan, rentoudu ja nauti, Venäjä rentoudu, emmekä kosketa sinuun, ja politiikka, jolla eristetään omavarainen valtio, joka sijaitsee sellaisella tavalla, että se ei yksinkertaisesti voi olla eristyksissä. Valtioiden vastustajia maailmassa riittää, ja datatoimet johtavat ennemmin tai myöhemmin niiden yhteisiin toimiin, ja Euroopalla ja USA:lla on tarpeeksi voimankäyttökohteita eikä vähemmän ristiriitoja, ja se Euroopan ja USA:n yhdistämisen hölynpöly on hyvin samanlaista. O Benderin tulevaisuudennäkymiin Marsin uudesta Vasyukista - artikkeli on hölynpölyä ja USA:n tavoitteena on vain Venäjä maanalaineen, vesi- ja luonnonrikkauksineen sekä Kiinasta, koska Kiinan hallitus ymmärtää, että he ovat seuraavat, ja nämä ovat mahdollisuudet vakavaan päänsäryyn Yhdysvalloille.
 50. +3
  29. huhtikuuta 2014 klo 10
  Khazin ja Glazyev puhuivat tästä, ja useammin kuin kerran eri muunnelmissa, mutta ydin oli sama, että sinun täytyy säästää rahaa. Variantti on varsin todellinen, mutta siinä on yksi erittäin merkittävä uutuus - oikeistolaiset voimat ovat alkaneet nousta valtaan Länsi-Euroopassa viime aikoina. jotka keskittyvät enemmän omaan talouteensa eivätkä amerikkalaisten pelastukseen. Kaikkien laskelmien mukaan tämä linjaus on hyödyllisin Morganeille ja Rockefellereille - mutta ei hyödyllistä Rothschildeille .... Tällä hetkellä Venäjä alkaa kallistua enemmän Rothschildien asemaan, eurooppalaiset eivät myöskään ole. erittäin innokkaita viemään omaisuutensa jälleen Amer-eliittiin - heillä on omansa! Tämä professorin ehdottama ratkaisu on varsin ymmärrettävä, mutta kaikki ei ole niin yksinkertaista - Euroopalla on 1 miljardin vuoden kauppa Venäjän kanssa ja 500% autoista myydään Venäjälle, amers ei tarvitse niitä - Eurooppa on myyntimarkkina !!! 40 % Eurooppa ei suostu tähän, viranomaiset pyyhkäistään pois, miten hei, luulen niin.
  1. 0
   29. huhtikuuta 2014 klo 14
   Lainaus käyttäjältä: grog_bm
   ...totuus on, että on yksi erittäin merkittävä, mutta viime vuosina oikeistovoimat ovat alkaneet nousta valtaan Länsi-Euroopassa. jotka ovat keskittyneet enemmän omaan talouteensa eivätkä pelasta amerikkalaisia... Eurooppalaiset eivät myöskään ole kovin innokkaita valuttamaan vaurauttaan uudelleen Amer-eliittiin - heillä on omansa! ... Eurooppa ei lähde tähän, viranomaiset tekevät sen pyyhkäisty pois kuin hei, luulen niin.


   Hallitukset, jotka ovat lähellä "vanhan Euroopan" maissa ja koko EU:ssa, ja riski siirtyä kansalliseen suuntautumiseen (ei proamerikkalaismielisyyteen) ja sitä paitsi täysin ei russofobisiin, toisin kuin Ukraina, Puola ja jotkut muut nuoret eurooppalaiset maiden hallitukset ovat yksi tärkeimmistä syistä Amerikan nykyiseen hysteriaan.
 51. +2
  29. huhtikuuta 2014 klo 10
  Никому не нужные ресурсы - это сильно!
  Реальная экономическая основа существования США - это использование дешевых ресурсов и торговля резаной бумагой, подкрепленная дипломатией канонерок, в реалиях 21 века, дипломатией авианосцев.
  Вообще-то интервью какое-то мутное, никому не известный философ, появилосьосуществлен сразу через несколько интернет-ресурсов. Может, всё-таки фейк?

  Вниманию модераторов: почему нельзя использовать слово "в б р о с "?
 52. +2
  29. huhtikuuta 2014 klo 10
  Планировать США могут все что угодно, но как говорится - "Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах" :) Возможно, что Россия опять неожиданно поступит нестандартным, нелогичным для них образом, и вся их глубоко продуманная, тщательно подготовленная операция пойдет в тартарары. Вот уж они разозлятся, вот тогда "Гюльчатай" откроет свое перекошенное злобой, ненавистью "личико", тогда мы увидим ее острые, подгнившие зубки. Ну ничего, Наше дело правое, Победа будет за нами suuttunut.
  1. +1
   29. huhtikuuta 2014 klo 14
   Lainaus Zapasnoylta
   Планировать США могут все что угодно, но как говорится - "Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах" :) Возможно, что Россия опять неожиданно поступит нестандартным, нелогичным для них образом, и вся их глубоко продуманная, тщательно подготовленная операция пойдет в тартарары... suuttunut.


   Россия считается страной "женской" (называется "женским именем", особо чтит Богоматерь и т.д.), а женщины - существа не предсказуемые! wassat
   Западу нашу "женскую логику" не понять! hymyillä
 53. +2
  29. huhtikuuta 2014 klo 10
  Выход из этой ситуации один и здесь я полностью согласен с Глазьевым- создать свою платежную систему и начать продавать свои ресурсы за рубли.Не слушать отечественных либерастов типа Кудрина и твердо проводить пророссийскую политику внутри страны!У ов начнется такой кризис, какого они еще не видели в своей истории!
 54. Bashkaus
  +1
  29. huhtikuuta 2014 klo 11
  А я о более приземленном подумал: украинский моторсич производит около 80% двигателей для миливских вертолетов. А у нас программа перевооружения, по которой к 2020г будит построенно до 1000! вертолетов, т.е. в среднем по сотне в год. Путин на днях сказал что заместить украинские товары для ВПК мы сможем не ранее чем через полтора года, т.е. даже в самых тепличных условиях, за 1.5 года мы недополучим порядка 100 вертолетов... А ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА?!
  1. 0
   29. huhtikuuta 2014 klo 11
   Lainaus: Bashkaus
   А ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА?!

   Войны не будет. А с моторами уже делают, надо будет напрягутся и увеличат объемы (правда не сразу). Главное завод в России построен и работает. hi
  2. 0
   29. huhtikuuta 2014 klo 14
   Lainaus: Bashkaus
   А я о более приземленном подумал: украинский моторсич производит около 80% двигателей для миливских вертолетов... А ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА?!


   Перед ВОВ, отец рассказывал, хотя он был тогда маленьким ребёнком, но запомнил, что народ пел такую частушку: "Если завтра война - сделам пушку из г0вна, в ж0пу пороху набьём и фашистов бить пойдём!" wassat
 55. 0
  29. huhtikuuta 2014 klo 11
  США, как и многие до них, пытаются добиться власти над всем миром, а для этого снова, в очередной раз, вынуждены поставить Россию, ибо она, а отнюдь не Китай, при всём к нему уважении - есть главное препятствие для этих планов, перед выбором - либо сдаться на милость победителю, либо уничтожить претендента на мировое господство (очередной "змей Горыныч или Кощей"). Стоит напомнить им (США), что до сих пор поставить Русь на колени ещё ни кому не удавалось. Даже монголы, одержав военную победу (и то не полную) над большей частью Руси, лишь ускорили её (Руси) политическое и экономическое развитие, а так же собственный упадок и поглощение себя "побеждёнными". Та же участь (разгром и безоговорочная капитуляция) ждёт и Америку.
 56. +2
  29. huhtikuuta 2014 klo 11
  "...Я не являюсь сторонником силовых методов улаживания конфликтов, поэтому хотел бы приложить усилия к мирному разрешению проблем..."

  Т.е. поставить весь мир раком под хитрых матрасников...Не пошли бы они в ж.пу со своими проблемами!!! Тем более последствия сильно раздуты, т.к. в случае слива бакса класический пиз..ц настанет в первую очередь американцам!!! Поэтому они всех и кошмарят!!!
  Нам нужно развивать экономику своей страны!!! Промышленность и сельское хозяйство, науку и новые технологии!!! Становится самодостаточными! Поддерживать и развивать взаимовыгодное сотрудничество со странами Азии, Европы. И забить болт на эти амер.ские фантики!!!
  Слить этот бакс!!! И тогда к нам потянутся полудохлые экономики других стран! К нам, а не к мыльному финансовому пузырю - США!!!
 57. +1
  29. huhtikuuta 2014 klo 11
  Сильно. И доводы профессора очень похожи на правду и выводы автора правильные!
 58. ed65b
  +3
  29. huhtikuuta 2014 klo 11
  Очередная пугалка, или сдавайтесь и пляшите под нашу дудочку, или останетесь одни во всем мире со своим богатством.однако профессор "кислых щей" переоценивает сланцевый газ как альтернатива трубному, да и "засирание" собственной территории заставит вскоре США отказаться от этого проекта и второе газ уже кончается и не за горами окончательное истощение его запасов. Динамика к понижению добычи сланца все явнее и явнее а проблемы в экологии идут по нарастающей. Минус автору.
  1. 0
   29. huhtikuuta 2014 klo 14
   Lainaus käyttäjältä ed65b
   Очередная пугалка... Минус автору.


   Не согласен, по моему, жирный минус "профессору", а автору статьи, напротив, жирный плюс.
 59. +3
  29. huhtikuuta 2014 klo 12
  Дело совсем не в том, нравится статья или нет. В ней суть и цели мировой финансовой "элиты".
  Это наши заклятые "друзья" - англосаксы. Они могут показаться всемогущими, но это не так. Просчитать всё, не возможно. Русский народ всегда славился особенным интеллектом и неординарным мышлением. Сейчас мы стоим у черты. По своей значимости брошенный нам вызов сравним с летом 1941 года. Пора это понять и начать внутреннюю мобилизацию всех ресурсов. Когда Россия едина, победить её нельзя. Они это знают и очень этого боятся! Вот о чём скромно промолчал Пол Кристи. Будите мишку - время пришло! hi
  1. ZZZ
   ZZZ
   +2
   29. huhtikuuta 2014 klo 12
   Тысячу раз с вами согласна!
  2. +1
   29. huhtikuuta 2014 klo 14
   Lainaus Valter1364:ltä
   Дело совсем не в том, нравится статья или нет. В ней суть и цели мировой финансовой "элиты".
   ... Просчитать всё, не возможно. Русский народ всегда славился особенным интеллектом и неординарным мышлением... Будите мишку - время пришло! hi


   Есть такой анекдот про программистов:
   - если у вас простая задача, наймите индусов;
   - если задача сложная, наймите китайцев;
   - если задача не выполнимая, озадачьте русских, они выполнят! hymyillä
 60. 0
  29. huhtikuuta 2014 klo 12
  Описывается путь к "золотому миллиарду". Как-то забывается, что нынешняя цивилизация нефтяная, без газа можно прожить. А нефть в странах Залива и Арктике. Пускай торгуют и развиваются хоть до звезд, но без нефти никто никуда не поедет и не полетит.
  1. 0
   29. huhtikuuta 2014 klo 14
   Цивилизация скорее уже больше газовая, чем нефтяная. Большинство электростанций уже работает на газе, как и пром. предприятий. Да и автомобили пытаются уже понемногу на газ перевести
 61. +2
  29. huhtikuuta 2014 klo 12
  Не понравилась статья. Объективным анализом ситуации как-то и не пахнет.

  Сомнительные тезисы (цитирую не дословно, а по смыслу):
  1. "Европа должнабыть благодарна США за помощь после войны и ДОЛЖНА помочь США выбраться из кризиса"
  После войны прошло уже много лет и Европа, ИМХО, уже США ничего не должна, а тем более жертвовать своим благополучием ради вытаскивания США из кризиса, в который США сами себя и загнали.

  2. "Европа слмшком привязалась к российским энергоносителям. Транзит через Украину стал проблемным и поэтому Европа ДОЛЖНА переориентироваться на энергоносители из США".
  Европа привязалась к российским энергосителям не потому, что "крыша поехала", а потому, что ЭТО БЫЛО ВЫГОДНО. А все остальное пустой треп.
  И транзитные проблемы, связанные с Украиной уже наполовину решены Северным потоком, а если будет запущен Южный поток, то Украина вообще остается в стороне. А переориентироваться на американский газ штука рискованная: когда-то он еще будет, а если будет, то в каких объемах и по какой цене... Пока со стороны Америки только обещанки (журавль в небе), а надежный поставщик Газпром - рядом (синица в руках). И ради чего Европе менять зависимость от одного поставщика на другого? У Газпрома хоть труба идет, которая сама по себе немалых денег стоит и для отказа от налаженного канала поставки должны быть ОЧЕНЬ веские причины. А из Америки поставки будут осуществляться газовозами, который с одного порта разгрузки направить в другой не проблема - предложит Китай большую цену и уплывет "европейский" газ в Азию. Европе есть над чем задуматься. Она и так сильно от США зависит, а ей предлагают еще один хомут - энергетический.
  3. "Россия повлиять на ситацию с Украиной не может"
  Так и сквозит: "Русские, лапки к верху!!!". А с какой стати? ИМХО, опять выдается желаемое за действительное. США России с Украиной нагадили здорово - это факт. И проблемы Россия имеет большие - тоже факт. Но и определенный выигрыш тоже есть - Крым. Как будет развиваться ситуация с материковой Украиной покажет будущее. Пока что Америку называть победителем рановато. Проигравшие точно есть: Европа и Украина, а вот насчет победителей.... время покажет.
  Украина как государство уже имеет большие проблемы, во всяком случае часть территории потеряна точно, Киев не контролирует территорию страны и чем это все закончится и когда, сейчас предсказать невозможно. Европа в числе проигравших оказалась потому, что получит у себя под боком на длительное время нестабильный регион, с территории которого в Европу полезет различный криминал, гастарбайтеры и т.п. Как рынок сбыта европейких товаров Украина, воюющая страна у которой туго с деньгами, не слишком перспективна.
  В сложившейся ситуации Америка на первый взгляд, в любом случае будет "с наваром" в виде проблем для Европы и России. Но это если замкнуться только на Украине. Если посмотреть шире, то нанесен удар по репутации США, как главного и единственного "решальщика" на планете. Так что как ни крути, США, может статься, на Украине сами себе вырыли яму. Ну а насколько глубокую - время покажет.

  p.s. Я не политик и не аналитик, написал так как вижу ситуацию.
 62. +1
  29. huhtikuuta 2014 klo 12
  Сколько людей, столько и мнений. Что лично меня, то по мне как-то не убедительно. Да и вообще, кажется, что в Америке не умеют глобально и стратегически мыслить, там у всех не мозги, а сплошной холестирин. Вот как-то так... достали!
  1. 0
   29. huhtikuuta 2014 klo 15
   Lainaus dimitrikseltä
   Сколько людей, столько и мнений. Что лично меня, то по мне как-то не убедительно. Да и вообще, кажется, что в Америке не умеют глобально и стратегически мыслить, там у всех не мозги, а сплошной холестирин. Вот как-то так... достали!


   Абсолютно согласен с вашей оценкой американских мозгов, ха-ха! wassat
 63. +1
  29. huhtikuuta 2014 klo 12
  Здесь все ясно. США хотят управлять всем миром и делают все, чтобы брозды правления из их рук не вылетели. А Украина действительно является катализатором всего происходящего. И европейцам и в особенности американцам глубоко наплевать, на то, что будет с Украиной. Выбить из "седла" одного из главных конкурентов, т.е. Россию, вот поставленная задача.
 64. +3
  29. huhtikuuta 2014 klo 12
  Во времена Наполеона Бонапарта в России было модно говорить на французском языке.
  Армия Наполеона разбита.

  Затем в России учили немецкий язык.
  Армия Гитлера разбита.

  Сейчас модно учить английский.


  ДЕЛАЙТЕ САМИ ВЫВОДЫ.
  1. +1
   29. huhtikuuta 2014 klo 15
   Lainaus: Lavrov
   Во времена Наполеона Бонапарта в России было модно говорить на французском языке.
   Армия Наполеона разбита.

   Затем в России учили немецкий язык.
   Армия Гитлера разбита.

   Сейчас модно учить английский.


   ДЕЛАЙТЕ САМИ ВЫВОДЫ.


   Предупредите Китай, не призывать мир учить китайский... hymyillä
   Пусть пропагандируют сразу учить русский, мы своих не трогаем! wassat
 65. +1
  29. huhtikuuta 2014 klo 13
  Lainaus: Guardian
  Kuten missä tahansa puutarhassa, jossa käytetään lantaa, sen tulisi palaa!

  Нам нельзя ждать пока у них "перегорит", а то и мы сгорим.Надо срочно выводить все резервы и активы домой и наконец строить свою страну,но прежде надо менять это гайдаровское правительство,оно нас как болото затягивает.
 66. 0
  29. huhtikuuta 2014 klo 14
  Неоднозначная статья, даже странная я бы сказал. С одной стороны вроде как изложение верное, но детали уж очень противоречивы. Себестоимость сланцевой нефти и газа высока - как-бы связи не рви, если нефть и газ вдруг станут дешёвыми - все планы по вложению денег в энергопроекты просто рухнут, вместе с объединенной Североатлантической экономикой. А больше всего фраза понравилась - Россия останется одна со своими природными ресурсами. А, пардон, США космические корабли для освоения космоса из воздуха делать начнут? Или им полезных ископаемых из Канады и Австралии хватит? Как-то с трудом верится. И про противостояние с Китаем не говорится ни слова, как будто его не существует. Чего-же тогда США флот в Тихий океан перебрасывают... Поэтому как-то с трудом верится, что это настоящий план США
  1. 0
   29. huhtikuuta 2014 klo 15
   Lainaus käyttäjältä uhu189
   ...И про противостояние с Китаем не говорится ни слова, как будто его не существует. Чего-же тогда США флот в Тихий океан перебрасывают... Поэтому как-то с трудом верится, что это настоящий план США


   Без России Китай для них - не проблема, пока, по крайней мере (не те ракетно-ядерные возможности, мало природных ресурсов, слабовата научно-техническая база, скученность основных людских и промышленных ресурсов, особенности менталитета и т.д. и т.п.). hi
 67. Kiertokanki
  +1
  29. huhtikuuta 2014 klo 14
  Весь Мир под америкошек??????????? А они не нюхали.Не надо пугать еже голой ж...й!!!!!
  А это к размышлению......
  Lännellä on mielipide
  Mitä pian heille Khan?
  Ensimmäinen Krim Bulgarian kanssa
  Romania, Liettua?
  Sitten koko Ukraina
  Ja yksi Puola?
  Viro ja Latvia?
  On korkea aika!!!
  Suomi olisi kiva
  Palaa?
  Saksa taas
  Opi kovemmin!
  VLADIMIR murskaa sinut
  Ilman bensaa olet valmis!
  Laske petrodollari
  Barack! Sinä olet tähti!!!
  Haluan myös lisätä
  Hieman itsestäni
  On aika opetella venäjää
  Porvarilliset herrat! hyvä
 68. 0
  29. huhtikuuta 2014 klo 15
  Очередная хр.ень, Европа и торгует с Россией потому что, российская промышленность просела и произвести сложные изделия пока не в состоянии, не считая единичных экземпляров. Что может продать Европа США, из того что производит, я думаю что первая экономика в мире в состоянии произвести всё это сама. В нашем случае классический развод, если не видишь лоха в сделке, то лох это ты. Латиносы америкосов посылают, Юговосточная Азия после того как стала всемирной фабрикой - тоже, Африка с китайцами, арабы воюют, русские откровенно издеваются и посылают. Кто остался? Правильно - гейропейцы, но их на мякине не проведёшь, отсюда и посыл про старый долг.
 69. 0
  29. huhtikuuta 2014 klo 20
  Не удивлюсь если в ближайшее время тоесть ближе к холодам на Украине уничтожат газопровод. Чтобы потом обвинить в этом Россию. В целом политика ии уже хорошо понятна, это не объявленная война против России или Мира?
 70. 0
  30. huhtikuuta 2014 klo 00
  Внимательно прочитал до конца .
  А в чем выгода ? Объединить рынки - спасти экономику америки . Но товары то на этих рынках равноценные .Никакой выгоды нет . Европейские товары не лучше и не хуже американских выгоды такая кооперация не принесет . Вкладывать европпа в мыльный пузырь сланцевого газа в америку тоже не станет это лохотрон .
  Неужели так отупели все вокруг ,что мирный способ выхода америки из кризиса такой глупый ? Да и форсмажер с арабскими и украинскими революциями уже скоро придет обратно в америку большими проблемами .
 71. 0
  30. huhtikuuta 2014 klo 06
  Статья безусловно интересная. Не скажу, что со всем согласен, ибо сейчас так все стремительно меняется, что уже нужно перерабатывать стратегию. Перекрытие ГТС? Южный поток вместе с Северным полностью снимают эту проблему. Нефть пускаем через Беларусь, добавляя еще пару ниток. То что хаос у нас под боком, так это пока есть свет-тепло-вода-еда. Как это перестанет быть доступным, украина просто разбежится, с территориями или без. Это же просто игра, компьютерная стратегия. Понятно, что здесь люди-семьи-судьбы, но кого это когда волновало во всемирном масштабе?
 72. 0
  1. toukokuuta 2014 klo 22
  Lainaus smelistä
  Mihin tällainen lausunto perustuu, sanonta siitä, että se ei uppoa, ei ilmestynyt tyhjästä?
  Perustuu siihen, että pentue palaa edelleen. Joten tällä amerikkalaisella aineella on mahdollisuus palaa

  Да и разлагается.Хотя они(америкашки) уже давно разложились,начиная с освоения Америки.
  Придуманная нация.

"Oikea sektori" (kielletty Venäjällä), "Ukrainan Insurgent Army" (UPA) (kielletty Venäjällä), ISIS (kielletty Venäjällä), "Jabhat Fatah al-Sham" entinen "Jabhat al-Nusra" (kielletty Venäjällä) , Taleban (kielletty Venäjällä), Al-Qaeda (kielletty Venäjällä), Anti-Corruption Foundation (kielletty Venäjällä), Navalnyin päämaja (kielletty Venäjällä), Facebook (kielletty Venäjällä), Instagram (kielletty Venäjällä), Meta (kielletty Venäjällä), Misanthropic Division (kielletty Venäjällä), Azov (kielletty Venäjällä), Muslim Brotherhood (kielletty Venäjällä), Aum Shinrikyo (kielletty Venäjällä), AUE (kielletty Venäjällä), UNA-UNSO (kielletty v. Venäjä), Mejlis of the Crimean Tatar People (kielletty Venäjällä), Legion "Freedom of Russia" (aseellinen kokoonpano, tunnustettu terroristiksi Venäjän federaatiossa ja kielletty)

”Voittoa tavoittelemattomat järjestöt, rekisteröimättömät julkiset yhdistykset tai ulkomaisen agentin tehtäviä hoitavat yksityishenkilöt” sekä ulkomaisen agentin tehtäviä hoitavat tiedotusvälineet: ”Medusa”; "Amerikan ääni"; "todellisuudet"; "Nykyhetki"; "Radiovapaus"; Ponomarev; Savitskaja; Markelov; Kamaljagin; Apakhonchich; Makarevitš; Suutari; Gordon; Zhdanov; Medvedev; Fedorov; "Pöllö"; "Lääkäreiden liitto"; "RKK" "Levada Center"; "Muistomerkki"; "Ääni"; "Henkilö ja laki"; "Sade"; "Mediazone"; "Deutsche Welle"; QMS "Kaukasian solmu"; "Sisäpiiri"; "Uusi sanomalehti"