Ukrainan skenaario Kazakstanille?

235
Ukrainan skenaario Kazakstanille?


Yleisön päähuomio on kiinnitetty Ukrainan ja sen ympäristön tapahtumiin, mutta sillä välin Euroopassa tapahtuu mielenkiintoisia prosesseja. Esimerkiksi juuri äskettäin saksalainen päivälehti Die Welt julkaisi Sven Kellerhoffin artikkelin "Stalinin nälänhätä maksoi puolentoista miljoonan kazakshin hengen".

Artikkelissa ylistetään saksalaisen asiantuntijan väitöskirjaa historia Itä-Eurooppa Robert Kindler "Stalinin nomadit". Aineisto on säilytetty kaikkein julmimman antisovietismin hengessä.

Voi herää kysymys: mitä uutta tässä on? Yleisesti ottaen ei mikään, ja jotain aivan muuta on mielenkiintoista: tähän asti lännessä vähän tunnetusta Kazakstanin "holodomorista" tulee ilmeisesti yksi Euroopan politiikan järkytyksistä, mikä heijastuu vastaavasti tiedotusvälineissä.

Muutama vuosi sitten Kazakstanin nälänhädän historiaa käsittelevien julkaisujen määrä voitiin laskea sormilla. Tämä aihe oli historioitsijoiden ja poliitikkojen huomion syrjäisellä reunalla, eikä sitä juuri käsitelty edes Ukrainan "holodomoria" koskevien tunnettujen kiistojen puitteissa. Nyt tilanne on muuttumassa, eikä tietenkään ilman syytä.

On muistettava, että presidentti L. Kutsman hallituskaudella esille noussut ja yhdeksi presidentti V. Juštšenkon aikana sisä- ja ulkopolitiikan pääsuunnista muodostunut "holodomor" aiheutti jakautumisen Ukrainan yhteiskunnassa, avasi Nationalisteille mahdollisuus päästä suureen politiikkaan ja itse asiassa myös valmistunut maaperä nykyiselle vallankaappaukselle.

Monissa "holodomorin" julkaisuissa voitiin nähdä haluttomuus käsitellä nälänhädän todellisia syitä, kaikki "nuolet" siirrettiin Moskovaan, Venäjälle ja venäläisille - näin kuva "ihmisen tekemästä" nälänhätä" muovattiin.
Havaitsemme saman kuvan nykypäivän Kazakstanissa. Saksalainen historioitsija otti äärimmäisimpien Kazakstanin nationalistien kannan ja alkoi myös syyttää Moskovaa, Venäjää ja venäläisiä. Ei tietenkään niin suoraan kuin Kazakstanin "kansallispatriootit", mutta suuntaus, kuten he sanovat, on pinnalla. Onko tällä tarkoitus toistaa Ukrainan skenaario Kazakstanissa?

Muutama vuosi sitten kirjoitin kirjan Kazakstanin nälänhädästä. Keräsin kaikki käytettävissäni olevat julkaisut ja kiinnitin erityistä huomiota noiden kauheiden vuosien raportteihin, analysoin nälänhädän syitä taloudellisesta näkökulmasta. Olin kiinnostunut siitä, kuinka KazASSR:n ja Kazkraikomin johto onnistui saattamaan ihmiset niin laajaan tragediaan. Nomadinen Kazakstanin talous oli silloin melko vakaa, 10-12 vuoden välein se voitti karjalle haitalliset juutit - talven lämpeneminen, kun lumi peittyy kovalla kuorella eivätkä eläimet pysty kaivaa ruohoa lumen alta. Koko nykyisen Kazakstanin alueen nomadeihin liittyvässä tunnetussa kirjoitetussa historiassa ei ole koskaan mainittu vastaavan mittakaavan nälänhätää.

Päätelmät olivat ristiriidassa sen kanssa, mitä Kazakstanin "natspatsit" sanoivat nälänhädästä. Nälänhätä osoittautui seuraukseksi useista taloudellisista virheistä, joita KazASSR:n johto teki. Ei löytynyt edes merkkejä, saati faktoja siitä, että nälänhätä olisi jonkun suunnittelema. Lisäksi syksyyn 1932 asti Kazkraikom ja sen ensimmäinen sihteeri Philip (Isai) Gološtšekin olivat hämärässä nälänhädän todellisesta laajuudesta, ja paikkakuntien avunpyynnöt jätettiin huomiotta, koska niitä pidettiin paniikin ilmentymänä.

Tarvittiin Kazkraykomin jakaminen ja Kazakstanin ASSR:n kansankomissaarien neuvoston puheenjohtajan Uraz Isaevin irtisanominen Goloshchekinia vastaan, joka luovutettiin henkilökohtaisesti Stalinille. Isaev hahmotteli todellista tilannetta, myönsi oman syyllisyytensä ja tarjoutui poistamaan Goloshchekinin virastaan. Kuukautta myöhemmin, 17. syyskuuta 1932, Stalin antoi vastauksen: kohdentaa väestölle ruoka-apua, vapauttaa heidät veroista ja hankinnoista kahdeksi vuodeksi ja sallia karjan henkilökohtainen omistus keskimääräisen nomaditalouden verran. Pian Goloshchekin, tunnettu vallankumouksellinen, muuten, yksi murhan järjestäjistä, lähti Kazakstanista ...

Tutkimuksen tulosten ja Kazakstanin "kansallispatrioottien" virallisten näkemysten välisen ristiriidan vuoksi kirjani evättiin julkaisemasta Kazakstanissa.
Kerätyn aineiston perusteella on kuitenkin mahdollista ja olen varma, että tarpeellista tarkastella kriittisesti Robert Kindlerin väitöskirjan pääkohtia Die Welt -sanomalehden esittämänä. Ensinnäkin on järjetöntä puhua Stalinin ja kenen tahansa muun rajattomasta vallasta Kazakstanissa siitä yksinkertaisesta syystä, että siihen aikaan ei yksinkertaisesti ollut jatkuvaa yhteyttä maaseutualueisiin laajassa autonomiassa. Paikalliset edustajat erotettiin keskusjohdosta, ja jokainen johtaja teki sen, missä hän oli hyvä.

Lisäksi 1930-luvulla Kazakstanissa venäjän kieli ei ollut niin laajalle levinnyt kuin nyt. Ylin johto puhui venäjää ja alempi johto kazakstania. Kaikki ohjeet käännettiin venäjästä kazakstaniin sellaisin vääristyksin, että niiden merkitystä oli mahdotonta ymmärtää. Puolueen silloinen toimittaja Gabbas Togzhanov kirjoitti: "Voimme tuoda tänne useita olemassa olevia "käännöksiä", mutta kaikessa toiveessamme niitä ei voida antaa tänne, koska huolimatta siitä, että nämä "käännökset" on tehty venäläistä tekstiä, emme voi kääntää ne takaisin venäjäksi." Todellinen hallinnan ja ohjeiden puute, joita ei voi ymmärtää - mitä muuta ylilyöntejä paikan päällä tarvitaan?

Toiseksi saksalainen asiantuntija uskoo: "Kazakstanin alkuperäisväestö vietti pääasiassa nomadista elämäntapaa ja vaelsi jatkuvasti loputtomien arojen läpi." Päinvastoin, Kazakstanin paimentolaistalous oli hyvin järjestynyt, ja reitit olivat tarkoin harkittuja talvi- ja kesälaitumien välillä, kaivojen ja juomapaikkojen välillä, yksityiskohtaisilla oikeuksilla, kenellä ja missä on oikeus laiduntaa ja juottaa karjaa. Kazakstanin nomadileiri oli niin hyvin järjestetty, että tämän järjestelmän asiantuntijat saattoivat milloin tahansa sanoa, missä tämän tai toisen kazakstanilaisen heimon klaani sijaitsee. Pelkästään aroilla vaeltaminen merkitsi karjan tuhoamista. Samasta syystä pääosin nomadit muuttivat Ilin ja Irtyshin raja-alueilta Xinjiangiin tai Kirgisiaan, Syr Darjasta Uzbekistaniin ja Turkmenistaniin, pohjoisilta alueilta Uralille, Siperiaan ja Kuzbassiin.

Kolmanneksi väite "Kuten Ukrainassa, Kazakstanissa Neuvostoliiton kollektivisoinnin tavoitteena oli vanhojen rakenteiden radikaali tuhoaminen ja kommunististen toimihenkilöiden absoluuttisen vallan vakiinnuttaminen niiden raunioille" ei pidä paikkaansa.
Kollektivisoinnin tarkoituksena oli perustaa hyödyketiloja, jotka pystyivät paitsi ruokkimaan tämän talouden jäseniä, myös toimittamaan tuotteita kaupungeille. Mitä sanotaan kaikissa kollektivisointisuunnitelmissa ja -materiaaleissa, mutta saksalainen asiantuntija päätti olla huomaamatta sitä ollenkaan.

Neljänneksi saksalaisen tutkijan luvut karjan tilasta eivät vastaa alkulähteiden tietoja ollenkaan. Näin ollen Robert Kindler kirjoittaa, että vuonna 1929 Kazakstanissa oli noin 36 miljoonaa nautaeläintä, kun taas Gološtšekinin raportti osoittaa 40,3 miljoonaa päätä. "Kazakstanin neljän vuoden kollektivisoinnin jälkeen lähes 90 prosenttia karjasta tuhottiin tai vietiin pois sen alueelta: nyt on jäljellä hieman yli 1,6 miljoonaa lehmää ja 2,15 miljoonaa lammasta ja vuohia." Yleisesti ottaen saksalaisen mukaan tämä oli 3,75 miljoonaa päätä. Itse asiassa vuonna 1933 Kazakstanissa oli 4,5 miljoonaa nautaeläintä. Vuonna 1934 - 5,9 miljoonaa päätä.

Tiedetään hyvin, että tilastojen vääristäminen on vanha temppu sekä ennen kiihkeälle antineuvostoliitolle että nykyään kaikille russofobeille. Mutta mikä tärkeintä, saksalainen asiantuntija ei pystynyt selittämään, miksi karjan määrä väheni niin jyrkästi.
Hänen mukaansa kaikki on yksinkertaista: "Paimenet, jotka eivät täyttäneet viljan toimitustehtäviä, pidätettiin ja heidän karjansa takavarikoitiin. Lyhyimmässä ajassa kaikkialle Kazakstanissa ilmestyi jättimäisiä karjoja, joita ei ollut ketään ruokkimassa tai ylläpitämässä." Tyhmää, ja vain!

Outoa sattumalta saksalainen tiedemies, joka seurasi Kazakstanin "kansallispatriootteja", ei osoittanut, että Kazakstanissa oli valtavia vilja-alueita, ja yksi kollektivisointisuunnitelman tärkeimmistä hetkistä oli juuri suurten viljan valtiontilojen perustaminen. Ongelmana oli, että kyntöjen kasvu 3 miljoonasta hehtaarista 26 miljoonaan oli täysin KazASSR:n tai koko Neuvostoliiton kapasiteetin yläpuolella. Tällaiseen laajamittaiseen kyntöyn koko Neuvostoliiton traktorikanta ei riittäisi. Tällainen kapasiteetti saavutettiin vasta 20 vuoden kuluttua. Mutta Kazakstan kyntää ja kylvää edelleen kollektivisointiajan reseptien mukaan - suuret viljatilat, kylvö noin 17-18 miljoonaa hehtaaria vuodessa.

Lisäksi KazASSR:ssa he aikoivat perustaa karjatiloja - suuria eurooppalaisen tyyppisiä tiloja, joille annettiin parhaat maat ja laitumet ja joita varten karjaa kerättiin paimentolaisilta. He halusivat järjestää asiat niin, että lihaa ja maitoa olisi paljon, mutta se ei onnistunut. Jo nytkin yritykset perustaa suuria kotieläintiloja Kazakstanissa epäonnistuvat lähes aina. Ilmasto ja olosuhteet eivät sovellu eurooppalaiseen karjanhoitoon.

Samaan aikaan kazakstanilaiset paimentolaiset ennen kollektivisointia siirtyivät vähitellen vakiintuneeseen elämäntapaan, aloittivat pelto- ja heinäpellot. Altaissa kazakstanilaiset tulivat venäläisten vaikutuksen alaisena täysin istuviksi. Gološtšekin teki kohtalokkaan virheen, kun hän pakotti tämän prosessin ilman valmisteltua infrastruktuuria: kaivoja, rehutiloja, asuntoja ja ulkorakennuksia. Juuri tästä kazakstanin maatilojen hallinnollisesta sitoutumisesta "asutuspaikkoihin" tuli ratkaiseva nälänhädän syy. Nälkäteurastukset aiheuttivat 47 prosenttia karjan menetyksestä eli noin 17 miljoonaa päätä. Vertailun vuoksi kotieläinten toimitus lihanhankintajärjestyksessä ja karjan myynti oli 5,2 miljoonaa eläintä. Saksalainen asiantuntija käänsi kaiken ylösalaisin.

Mitä johtopäätöksiä voidaan tehdä? Kazakstan voisi selviytyä kollektivisoinnista, jos se toteutettaisiin ilman kiirettä, painostusta ja suhteessa taloudellisiin mahdollisuuksiin. Se, että Kazakstan on nyt merkittävä viljantuottaja, vahvistaa vain sen, että kollektivisoinnin sisältö oli järkevää. Nälänhätä johtui maatalouden romahtamisesta, joka johtui johdon virheistä, mutta siellä ei ollut jälkeäkään "järjestäytyneestä nälänhädästä".

Nyt Kazakstanissa kuitenkin yritetään siirtää kaikki vastuu massiivisesta nälänhädästä venäläisille ja esittää kazakstanit ainoina uhreina. Itse asiassa kaikki kansat, jotka silloin asuivat Kazakstanin ASSR:ssä, kärsivät konkreettisia tappioita nälästä. Talouskatastrofi ei säästänyt ketään: ei kazakstania, venäläistä, ukrainalaista eikä uiguuria.

Toisin kuin Ukrainassa, jossa nälänhätä kosketti vain osaa väestöstä, vaikkakin merkittävä, Kazakstanissa nälänhätä koskee lähes jokaista kazakstania. Tämä on erittäin terävä, tuskallinen muisto, ja nälkäkysymysten politisointi voi johtaa tuhoisimpiin seurauksiin.

Esimerkiksi pahentaakseen ja tuodakseen sisäisiin yhteenotoihin jo ennestään jakautunut Kazakstanin yhteiskunta - rajalinjoilla "nagyz" (oikea) ja "shala" (puolikas) kazaksteiksi, kaupunki- ja maaseutualueiksi, kazakstanin- ja venäjänkielisiksi.

Nälkäteema voi herättää henkiin tribalismia, josta länsimaissa tulee polttava tulitikku, joka heitetään bensiinitynnyriin. Selviytyneiden jälkeläiset voivat muistaa aktivistien jälkeläisiä - belsendejä (he olivat enimmäkseen kazaksteja) joidenkin esi-isiensä osallistumisen toisten kuolemaan. Ja tämä on ottamatta huomioon vaikeita etnisiä suhteita.

Nälänhätä on tietysti muistettava julmana oppitunnina taloudellisessa katastrofissa, jotta tämä ei toistuisi uudelleen. Ja tämän aiheen politisointi voi johtaa suuriin järkytyksiin.
Uutiskanavamme

Tilaa ja pysy ajan tasalla viimeisimmistä uutisista ja päivän tärkeimmistä tapahtumista.

235 Kommentit
tiedot
Hyvä lukija, jotta voit jättää kommentteja julkaisuun, sinun on kirjaudu.
 1. + 25
  27. huhtikuuta 2014 klo 07
  Saksalainen sanomalehti "Die Welt" julkaisi Sven Kellerhofin artikkelin "Stalinin nälänhätä maksoi puolentoista miljoonan kazakshin hengen".
  - ja ne toistuvat... Karkeasti toimivat.
  1. + 27
   27. huhtikuuta 2014 klo 07
   Lainaus käyttäjältä: svp67
   - ja ne toistuvat... Karkeasti toimivat.

   Joten putkisto ei sisällä poikkeamia tekniikasta, niin kauan kuin piiri toimii, mitään ei muuteta.
   1. +7
    27. huhtikuuta 2014 klo 09
    Lainaus käyttäjältä: svp67
    - ja ne toistuvat... Karkeasti toimivat.

    Lainaus käyttäjältä: perepilka
    Joten putkisto ei sisällä poikkeamia tekniikasta, niin kauan kuin piiri toimii, mitään ei muuteta.

    Melko oikein! Miksi he muuttaisivat käsikirjoitusta radikaalisti? Kaikki uudet kansallisvaltiot rakennettiin alun perin Neuvostoliittoa ja erityisesti Venäjää kohtaan tunnetun vihan pohjalta, ero on vain tämän vihan intensiteetissä, mutta kun otetaan huomioon se, että on kasvanut pelomattomien idioottien sukupolvi. länsimaisen kulutusyhteiskunnan ja "demokraattisten arvojen" hengessä a la toveri Bender -,, ulkomailla auttaa meitä, "ja erityisesti anglosakseja, kuten Ukraina osoittaa, ei ole ongelma ravistaa tätä skenaariota, pääasia on heikko, heikkotahtoinen voima.kombo on esimerkki.
    1. + 13
     27. huhtikuuta 2014 klo 19
     Lainaus käyttäjältä avt
     Kaikki uudet kansallisvaltiot rakennettiin alun perin Neuvostoliittoa ja erityisesti Venäjää kohtaan tunnetun vihan pohjalta
     - Sekoitat jotain, rakas, vain 23 vuotta on kulunut, ja sinä jo hämmennät ja käännät sen ylösalaisin Ensimmäinen kansallisvaltio, joka pakeni Neuvostoliitosta ja vihasi sitä on ... Venäjä itse! naurava Ehkä muistat kaikki tuon ajan hankaluudet? Kuinka väsynyt köyhä Venäjä oli kaikkien "loisten" ruokkimiseen, kuinka tunnetusti he työnsivät Gaidarin ulos ruplavyöhykkeestä käsin, melkein potkuilla. Jos kirjoitat tällaisesta aiheesta, lähetä se jotenkin, jotta historiallinen tarkkuus ei kärsi paljon.
     1. +1
      27. huhtikuuta 2014 klo 21
      Lainaus: vanhin
      Ensimmäinen kansallisvaltio, joka pakeni Neuvostoliitosta ja vihaa sitä, on... Venäjä itse! nauraen

      mitä Se on tietysti soimista, ei laukkujen heittämistä. Joten sanotteko, että kun Venäjä lähti Neuvostoliitosta, Venäjän lounaisrajoilla oli yksi valtio nimeltä Neuvostoliitto?
      Mutta entä Liettua, Georgia, Viro, Latvia, Armenia ja Moldova?
      1. + 10
       27. huhtikuuta 2014 klo 22
       Lainaus käyttäjältä: perepilka
       Se on tietysti soimista, ei laukkujen heittämistä. Joten sanotteko, että kun Venäjä lähti Neuvostoliitosta, Venäjän lounaisrajoilla oli yksi valtio nimeltä Neuvostoliitto?
       Mutta entä Liettua, Georgia, Viro, Latvia, Armenia ja Moldova?
       - eräs herra Jeltsin heräsi hypersuosituksi juuri aallolla "eikö RSFSR riitä ruokkimaan kaikkia näitä maita, jotka ovat juuttuneet RSFSR:n ruumiiseen Neuvostoliiton sisällä?" Ja Jeltsin, joka oli RSFSR:n presidentti, kahden muun "veljen" kanssa Belovezhskaya Pushchassa irtisanoi Neuvostoliiton sopimukset ja täytti siten vaalilupauksensa. Siksi vastustin, koska viestisi mukaan: ".
       Lainaus käyttäjältä avt
       Kaikki uudet kansallisvaltiot rakennettiin alun perin Neuvostoliittoa ja erityisesti Venäjää kohtaan tunnetun vihan pohjalta, ero on vain tämän vihan intensiteetissä, mutta kun otetaan huomioon se, että on kasvanut pelomattomien idioottien sukupolvi. länsimaisen yhteiskunnan hengessä
       - käy ilmi, että kaikki maat "revittiin" köyhästä RSFSR:stä väkisin ja sitten ne kasvatettiin väkisin Venäjä-vihan hengessä. Mutta se ei ollut niin. Poliittinen virhe tehtiin - tyyliin "he luulivat sen olevan parempi, mutta siitä tuli kuten aina". Ajattelimme päästävä eroon loisista, ystävystyä lännen kanssa ja elää normaalisti. Se osoittautui eroon loisista suurella verenvuodatuksella, koska taloudelliset siteet katkaistiin verellä, amerikkalaiset eivät uskoneet olevansa ystäviä, mutta päättivät olla voittajia tällä perusteella, he käyttäytyivät täysin röyhkeästi. He käyttäytyvät röyhkeästi "tappion" perusteella vielä nytkin, muistakaa Samantha Powerin perustelut, kun hän vannoi YK:ssa - "unohdat, että olet häviävä voima!" Se ei ollut menetys, se oli naiivin kansan virhe, jota valtio suojeli liikaa julmalta maailmalta. Virheen ymmärtämisen jälkeen venäläiset eivät aio myöntää menetystä, ja aivan oikein, koska tämä tapahtui tietämättömyydestä, ei impotenssista. Ja mitä tulee impotenssiin - luulen, että lännen herrat ovat vakuuttuneita siitä, kuinka "voimaton" Venäjä on jopa 23 vuoden häiriön jälkeen tuon typerän virheen takia.
       Juuri tästä näkökulmasta katson tapahtumia, enkä siksi ole samaa mieltä tulkintasi kanssa:
       Lainaus käyttäjältä avt
       Kaikki uudet kansallisvaltiot rakennettiin alun perin vihan pohjalta Neuvostoliittoa ja erityisesti Venäjää kohtaan, ero on vain tämän vihan voimakkuudessa.
       1. +1
        27. huhtikuuta 2014 klo 22
        Lainaus: vanhin
        - eräs herra Jeltsin heräsi hypersuosituksi juuri aallolla "eikö RSFSR riitä ruokkimaan kaikkia näitä maita, jotka ovat juuttuneet RSFSR:n ruumiiseen Neuvostoliiton sisällä?"

        Nämä
        Liettua, Georgia, Viro, Latvia, Armenia, Moldova
        hyppäsi ulos ennen Jeltsinin valtaantuloa.
        Kansanäänestys Neuvostoliiton säilyttämisestä RSFSR:ssä: 71,3% Neuvostoliiton puolesta, 26,4% vastaan.
        Ja hänestä tuli hypersuosittu ei "lopeta ruokkimisen" aallolla, vaan "mitä helvettiä tarvitaan, sellaista johtajaa ja opasta, keskuskomitean ja politbyroon edessä". Olin silloin 28-vuotias, joten Muistan kaiken hyvin.
        Muuten ruokitut, Liettua, Georgia, Viro ja Latvia, menivät aivan ensimmäiseksi.
        Ja Jeltsin, joka oli RSFSR:n presidentti, kahden muun "veljen" kanssa Belovezhskaya Pushchassa irtisanoi Neuvostoliiton sopimukset ja täytti siten vaalilupauksensa.
        Hän ei antanut sellaisia ​​lupauksia. Sitten he kaikki, kuin käärmeet paistinpannussa, kehräsivät, keksivät ja perustelivat itseään luomalla IVY:n Neuvostoliiton sijasta.
        koska viestisi mukaan: ".
        Lainaus käyttäjältä avt

        Minulla, perepilkalla, ei ole mitään tekemistä avt:n postausten kanssa, olemme erilaisia ​​ihmisiä, seisomme vain saman lipun alla sotilas . Ystävällisin terveisin hi
        1. +2
         27. huhtikuuta 2014 klo 23
         Kansanäänestys Neuvostoliiton säilyttämisestä RSFSR:ssä:

         Ei pidä sekoittaa kansanäänestyksessä ilmaistua mielipidettä republikaanien johtajien, mukaan lukien Jeltsinin, Napoleonin pyrkimyksiin.
         1. +1
          27. huhtikuuta 2014 klo 23
          Lainaus: Aljavad
          Ei pidä sekoittaa kansanäänestyksessä ilmaistua mielipidettä republikaanien johtajien, mukaan lukien Jeltsinin, Napoleonin pyrkimyksiin.

          Sinun ei pitäisi lähteä keskusteluun perehtymättä sen ytimeen.
          Kysymys
          - eräs herra Jeltsin heräsi hypersuosituksi juuri aallolla "eikö RSFSR riitä ruokkimaan kaikkia näitä maita, jotka ovat juuttuneet RSFSR:n ruumiiseen Neuvostoliiton sisällä?"

          Vastata
          Kansanäänestys Neuvostoliiton säilyttämisestä RSFSR:ssä: 71,3% Neuvostoliiton puolesta, 26,4% vastaan.

          Kyse ei ole Napoleonin tavoitteista. Sinun on oltava varovaisempi, vetäen everstiluutnantti. hymyillä
       2. optimisti
        -1
        27. huhtikuuta 2014 klo 22
        Ennen Jeltsinin heräämistä jokaisessa tasavallassa oli jo useampi kuin yksi ehdokas uuden maan presidentiksi. joten ei tarvitse arvailla!
      2. +1
       28. huhtikuuta 2014 klo 21
       Lainaus käyttäjältä: perepilka
       Mutta entä Liettua, Georgia, Viro, Latvia, Armenia ja Moldova?

       mitä Katso, kuinka monta Kazakstanin nykyhistorian asiantuntijaa on piirtänyt. Muuten, voitko muistuttaa minua, missä tasavallassa, ainoana Neuvostoliitossa, kevääseen 1990 mennessä muodostettiin kokonainen puolue, joka puolusti eroa Neuvostoliitosta ja järjesti kokonaisen kansallisdemokraattisen liikkeen nimeltä "Azat" naurava
       1. +2
        11. toukokuuta 2014 klo 22
        Lainaus käyttäjältä: perepilka
        Muuten, voitko muistuttaa minua, missä tasavallassa, ainoana Neuvostoliitossa, kevääseen 1990 mennessä perustettiin kokonainen puolue, joka puolusti eroa Neuvostoliitosta, järjesti kokonaisen kansallisdemokraattisen liikkeen nimeltä "Azat" nauraen.

        Ohje:
        Liike syntyi kesäkuun lopussa 1990 Almatyn perustuslakikongressissa. Virallisesti rekisteröity 25. joulukuuta 1991. Tuolloin hyväksytyssä julistuksessa perustavoitteista ja -periaatteista poliittisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen tasavallan itsemääräämisoikeus uuden vapaavaltioiden yhteisön puitteissa asettamatta itselleen tavoitteeksi erota unionista.
       2. Kommentti on poistettu.
   2. +6
    27. huhtikuuta 2014 klo 18
    Ukrainassa järjestelmä epäonnistui. Nyt patjanpäälliset sekoittuvat toiseen paikkaan, kysymys kuuluukin kumpi. Kuka on ensimmäinen? Valko-Venäjä vai Kazakstan? Kyllä, on aika kohota Meksikossa naurava
    1. + 14
     27. huhtikuuta 2014 klo 20
     Lainaus: reki
     Ukrainassa järjestelmä epäonnistui. Nyt patjanpäälliset sekoittuvat toiseen paikkaan, kysymys kuuluukin kumpi. Kuka on ensimmäinen? Valko-Venäjä vai Kazakstan? Kyllä, on aika kohota Meksikossa naurava
     - mutta emme onnistu - elämme hyvin, eikä sitä haluta vaihtaa Maidanin nälkäiseen romanssiin ollenkaan. Käyn nyt harvoin ulkona - istutuskausi, mansikoita, vadelmia, tomaatteja... Juuri nyt juoksen Maidanille Welt-sanomalehden kutsusta muistelemaan holodomoria naurava
     Ja sitten - kaikki on jo kauan annettu anteeksi. Kaikki, jotka asetettiin uudelleen Kazakstanissa, jotka lähetettiin ALZHIRiin ja KARLAGiin, sekä venäläiset että ei-venäläiset, kaikki kazakstanilaisten aksakalien johtamat arot, auttoivat kaikin keinoin, eivät pitäneet pahaa. Gertrude Platais kirjoitti tästä runossa "Kurt on jalokivi!". Jos he säilyttäisivät pahuuden, he eivät auttaisi. On toinen asia, että näitä traagisia päiviä on tutkittava, mutta vain sen varmistamiseksi, että tämä ei koskaan toistu tulevaisuudessa. Siellä oli myös taloudellisia virheitä, ja SABZH:n kirjoittaja, en tiedä, vaikeni jollain tahdilla - en ole tahdikas ja sanon suoraan, että joku etninen teki kansanmurhan. ryhmiä. Lisäksi kansanmurha koski sekä venäläisiä että kazakstanilaisia ​​ja ukrainalaisia ​​ja kaikkia Neuvostoliiton asukkaita. Siksi venäläisiä ei loukata, he joutuvat vaikeuksiin. Ja mitä tulee tuohon etniseen ryhmään - katsokaapa niiden nimiä, jotka mielellään mätänevät kaikki isämme ja isoisämme leireillä: "Neuvostoliiton GULAGin johtaja - H. Apert. * Leirien päällikkö Ukrainan alueella SSR - S.B. Katsnelson, sitten - Balitsky *Pohjoisten alueiden leirien johtaja - Finkelstein. *Sverdlovskin alueen leirien johtaja - Pogrebinsky, sitten Shklyar" (http://patriot-imperii.livejournal.com). Ja älkää antako heidän ajatella, että se maksaa, tulee aika, ja me myös julistamme holokaustimme ja kysyntää tulee olemaan.
     Ja niin - että Verhoturov tahdikkuudellaan ja yrityksellään syyttää holodomorin syytä taloudellisista virheistä, että Welt-sanomalehti tyhmällä yrityksellään ajaa kiila venäläisten ja kazakstien välille tuolle holodomorille, jossa "kolmannet" henkilöt itse asiassa ovat syyttää, jotka on vielä tuotava puhtaaseen veteen - ALAS!!!!!
     1. 0
      27. huhtikuuta 2014 klo 20
      Lainaus: vanhin
      - mutta emme onnistu - elämme hyvin, eikä sitä haluta vaihtaa Maidanin nälkäiseen romanssiin ollenkaan. Käyn nyt harvoin ulkona - istutuskausi, mansikoita, vadelmia, tomaatteja... Juuri nyt juoksen Maidanille Welt-sanomalehden kutsusta muistelemaan holodomoria

      he kokoavat pari tuhatta "tyytymätöntä" ja sanovat, että kaikki ovat tyytymättömiä.
     2. +2
      27. huhtikuuta 2014 klo 23
      kansanmurha vaikutti sekä venäläisiin että kazakstaniin ja ukrainalaisiin ja kaikkiin Neuvostoliitossa

      Ehdottomasti solidaarisesti! Tilanne ei ollut PERIAATTEELLISESTI kansallisella tasolla: KAIKKI kansallisuudet kärsivät ja "eri kansojen lapset" harjoittivat sortotoimia. Siksi voin vain toistaa Aksakalin jälkeen:
      näitä traagisia päiviä on tutkittava, mutta vain sen varmistamiseksi, että tämä ei koskaan toistu tulevaisuudessa.

      Ja valitusten näyttäminen menneisyydelle on samanlainen ammatti kuin peilin kuonon vääntäminen.
    2. optimisti
     +1
     27. huhtikuuta 2014 klo 22
     Kyllä, meidän pitäisi palata Kuubaan!!!! Ja sitten jotain ylipäällikkömme muistuttaa nyt - hän otti askeleen ja ... !!??? Mitä seuraavaksi pelätä! Odotetaan!
   3. Kommentti on poistettu.
   4. +1
    27. huhtikuuta 2014 klo 21
    itse topwar muuttui tänä vuonna kuljettimeksi, kuten kaikki venäläiset tiedotusvälineet, ja kaikki, jotka eivät ole samaa mieltä virallisen linjan "fasistiset homot" kanssa.
    1. +1
     27. huhtikuuta 2014 klo 21
     Lainaus jetistä
     itse topwar muuttui tänä vuonna kuljettimeksi, kuten kaikki venäläiset tiedotusvälineet

     Selittää.
     1. +8
      27. huhtikuuta 2014 klo 22
      Lainaus Apollonilta.
      Selittää.

      Ja mitä selittää Apollo! Jokaisella on oikeus ajatella omalla tavallaan. Jokaisella on oma näkemyksensä. Ja vain täällä erimielisyyden vuoksi ihmisiä kutsutaan ulkoministeriön agenteiksi, LGBT-edustajiksi, viidenneksi kolonniksi, Banderaksi, pan-turkisteiksi jne.
      Jos venäläinen puolustaa venäläistä jossain valtiossa, se on normaali ilmiö. Jos kazakstani haluaa päästä lähemmäksi azerbaidžanilaisen, turkkilaisen, uzbekistanin kanssa, sitä pidetään panturkismina ja uhkana Venäjälle. ylittää tämän sivuston. Siinä kaikki selitys.
      1. +2
       27. huhtikuuta 2014 klo 22
       Lainaus: yksinäinen
       Ja mitä selittää Apollo!

       No ensinnäkin hei hi
       Toiseksi, jos muistini ei petä minua, kysymystäni ei ole osoitettu sinulle.

       Kolmannen kerran vastasit vierailijan puolesta
       Lainaus jetistä
       Suihkukone
       ,
       Lainaus: yksinäinen
       Ja vain täällä erimielisyyksien vuoksi ihmisiä kutsutaan ulkoministeriön agenteiksi, LGBT-edustajiksi, viidenneksi sarakkeeksi, Banderaksi, pan-turkisteiksi jne.


       Kirjoitan näin.
       Jos puhumme foorumin hallinnosta, niin sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, vaan foorumin hallinto toteuttaa vain foorumin politiikkaa ja valvoo foorumin kurinalaisuutta ja järjestyksen ylläpitoa.
       Jos puhumme vierailijoiden kommenteista, niin jokaisella on oikeus puhua, mutta VO-foorumin sääntöjen puitteissa.
       Lainaus: yksinäinen
       Tämä on ollut pitkään tämän sivuston ulkopuolella. Siinä kaikki selitys.

       Kaikki muu on pahasta. Vastauksesi ei vakuuttanut minua.
       1. +2
        27. huhtikuuta 2014 klo 23
        Lainaus Apollonilta.
        Kaikki muu on pahasta. Vastauksesi ei vakuuttanut minua.

        Tietysti. Ja vaikka minun pitäisi esittää 100 argumenttia, en pysty vakuuttamaan sinua. Kyllä, enkä yritä. Jokaisella on oma mielipiteensä. Mutta en ole vielä loukannut täällä ketään, toisin kuin jotkut .
     2. + 13
      28. huhtikuuta 2014 klo 11
      Selitän: aiemmin yli 50 % sivuston artikkeleista koski aseita tai sotilaallisia taktiikoita, strategioita ja niin edelleen. Nyt 80% on arvio Ukrainan tapahtumista "nouskaa maa kuolevaiseen taisteluun fasismia vastaan" hengessä tai artikkeleita siitä, kuinka "suuri Venäjä" tuhoaa "tyhmän lännen". Sama pätee kaikilla kanavilla, Venäjä 24:stä Ren TV:hen, jossa Kisilev ja Solovjov liberaalidemokraattisen puolueen parhaiden perinteiden mukaisesti, selkeästi näkyvä vaahto suussa ja peittämätön mielihyvä, lupaavat polttaa Amerikan ja sen liittolaiset. samaan aikaan "fasistinen Ukraina". Muistuttaa kovasti Pohjois-Koreaa. Tästä syystä katson RBC:tä vain venäläisiltä kanavilta, mutta epäterveelliset muutokset alkavat myös sieltä. Lopetin käytännössä TopWariin käymisen, koska on epämiellyttävää lukea tätä hölynpölyä.
      PS Varoitan sinua, vaikka en ole venäläinen, en ole fasisti tai homo), en länsimielinen enkä radikaali muslimi. Haluan ainakin hieman uskollisuutta tapahtumille ja maalaisjärkeä. Voit aloittaa miinusäänestyksen ;)
      1. +2
       18. toukokuuta 2014 klo 20
       Täsmälleen sama vaikutelma. Plus.
    2. optimisti
     + 10
     27. huhtikuuta 2014 klo 23
     Joten tämä sivusto on aina ollut tällainen. Jos et tue yleistä linjaa ja mielipidettä, pysyvien maltillisuuskieltojen kautta sinut yksinkertaisesti estetään.
     Ja rivi tähän: kunnioita menneisyyden johtajia jumalina, Neuvostoliitto on pyhä !!! Jos aiot esitellä jotain Euroopasta tai kehuat sitä, olet liberaali ja homo.
     Yleisesti ottaen täällä kävi tylsäksi samoista kasvoista. Ei ole paljon muuttunut vuodessa! Kaikki ne, jotka olivat eri mieltä sivuston yleisestä linjasta, tyrmättiin!
  2. + 17
   27. huhtikuuta 2014 klo 07
   Lainaus käyttäjältä: svp67
   - ja ne toistuvat... Karkeasti toimivat.

   Mutta Ukrainan perusteella se on erittäin tehokasta! Valitettavasti.
   1. + 20
    27. huhtikuuta 2014 klo 08
    Ja mitä sinä haluat,Amerikkalaiset toimivat ylimielisesti, epäseremoniasti ja mikä tärkeintä, eivät rajoita itseään millään velvoitteella.Päinvastoin, ne pakottavat toiset noudattamaan jonkinlaisia ​​sopimuksia ja kaikenlaisia ​​velvoitteita siellä, jonkinlaisia ​​siellä.
    Ja Venäjä on jatkuvasti rajoittaa ja hillitsee itseään, nyökkää joillekin allekirjoitetuille sopimuksille, jotka kaikki näkivät ja varsinkin jos he eivät aio noudattaa sitä.
    1. +4
     27. huhtikuuta 2014 klo 14
     Venäjä harjoittaa omaa itsenäistä politiikkaansa! Vahvista aurinkoa!! Ja heti kun Venäjästä tulee vahva (ja olemme aina olleet "omavaraisia"!) - asenne sitä kohtaan muuttuu tahattomasti! Paremmaksi!
     1. 0
      27. huhtikuuta 2014 klo 23
      Se muuttuu ja tulee muuttumaan, mutta parempaan, jos onnistumme. sitten 2-3 sukupolven kuluttua. Olen pahoillani, etten selviä.
    2. +1
     1. toukokuuta 2014 klo 21
     Ehdotatteko, että Yhdysvaltojen tahdissa pysyäksenne aletaan kaapata toisten resursseja ja tappaa ihmisiä ympäri maailmaa?)
  3. platitsyn70
   + 10
   27. huhtikuuta 2014 klo 07
   Venäjää vastaan ​​käydään piilosotaa. He haluavat tuhota Venäjän tai ainakin alistaa sen.
   1. + 18
    27. huhtikuuta 2014 klo 08
    Lainaus käyttäjältä: platitsyn70
    Venäjää vastaan ​​käydään piilosotaa. He haluavat tuhota Venäjän tai ainakin alistaa sen.

    Piilotettu? Kyllä, heidät vedetään jo avoimesti aseelliseen konfliktiin. Eikä heidän tarvitse tuhota Venäjää. He muistavat, kuinka he menestyivät kahdessa maailmansodassa, varsinkin toisessa. Vain he eivät selviä kolmannesta, he itse ymmärtävät, siksi he provosoivat paikallisia sotia kaikkialla Euraasiassa, poissa kotoa. Ja itselleen se ei näytä olevan vaarallista, eivätkä he tee heikkoa gesheftiä, käyvät kauppaa aseilla ja muilla asioilla ja ajamalla kaikki velkaan, koska, kuten mikä tahansa sota, se vaatii kolmea asiaa: rahaa, rahaa ja rahaa.
    1. Kommentti on poistettu.
    2. +9
     27. huhtikuuta 2014 klo 10
     Saksalainen päivälehti Die Welt julkaisi artikkelin

     Olisi parempi "nähdä tukki omassa silmässäsi". Euroopassa ilmestyvien sanomalehtiemme tulee jälleen kerran muistuttaa Saksan, Puolan, Viron, Liettuan, Latvian, Alankomaiden, Ranskan ja Itävallan keskitysleiristä.
     Lista --- http://lizunchonok.narod.ru/simple.html
     Muistuta kuvilla kauhuista, jotka eivät sovi päähän.
     Ja Amerikassa sanomalehtiemme on kirjoitettava artikkeleita intiaanien tuhoamisesta, scalpingista... viikoittain muistuttamaan Vietnamista, Koreasta, Libanonista 82-84, Grenadasta, Panamasta, Somaliasta, Haitista, Ruandasta, Kosovosta, Jugoslaviasta, Afganistanista, Irak, Syyria.
     Älä unohda myös kysyä, miksi Amerikassa on edelleen kuolemanrangaistus "inhimillisissä" sähkötuolissa? Loppujen lopuksi tämä on maailman "demokraattisin" valtio.
    3. +7
     27. huhtikuuta 2014 klo 14
     On aika "herätä" lähellä osavaltioita!
    4. +6
     27. huhtikuuta 2014 klo 22
     Lainaus käyttäjältä: perepilka
     he eivät muista kuinka he hitsasivat kaksi maailmansotaa, varsinkaan toista. Vain kolmatta he eivät selviä,

     Kukaan ei selviä. Ei vain he, kaikki. Ja sinä ja minä, koko maailma!!
     1. +1
      27. huhtikuuta 2014 klo 22
      Lainaus: yksinäinen
      Kukaan ei selviä. Ei vain he, kaikki. Ja sinä ja minä, koko maailma!!

      Luulen, että jos he olisivat jääneet ja "koko maailma on tomussa", he eivät olisi paljon ajatellut.
   2. 0
    28. huhtikuuta 2014 klo 00
    piilosota Venäjää vastaan

    Tämä sota alkoi muinaisista ajoista, eikä se koskaan loppunut. Eikä vain Venäjää vastaan. Se on kaikkien sota (jolla on siihen varaa) kaikkia vastaan. Ja se, että jotkut ajattelivat, että menneisyyden sota oli seurausta informaatiolakosta. Sota ei ole aina "kuumaa". Jopa "kylmä" voi laantua. "Tiedot" on aina päällä. Vaikka armeija on voitettu ja maa antautuu, vaikka maata ei enää olisikaan, informaatiosota jatkuu.
  4. tokin1959
   -3
   27. huhtikuuta 2014 klo 10
   bolshevikit sotkivat niin paljon, että länsi - työskentelee ja työskentelee tähän suuntaan.
   1. +4
    27. huhtikuuta 2014 klo 14
    Millaista tyhmyyttä?! Mitä tekemistä bolshevikeilla on sen kanssa, se ei ole selvää! He halusivat "tappaa" Venäjän kauan ennen bolshevikkeja! Älä liioittele sitä!
    1. tokin1959
     +2
     27. huhtikuuta 2014 klo 16
     mitä bolshevikit ovat sotkeneet?
     jakaa valtakunnan kansallisiin asuntoihin
     keskinkertainen hallinta, jossa oli nälänhätä Ukrainassa, Venäjällä, Kazakstanissa
     se on hölynpölyä?
     1. optimisti
      +3
      27. huhtikuuta 2014 klo 22
      Joo! Bolshevikilla on enemmän kuin tarpeeksi varastoja!
      Mutta he pelkäsivät meitä! Tai pikemminkin stalinistimme luulevat pelänneensä meitä!
      Kokeile, älä pelkää sellaista hölmöä!?
      1. +4
       28. huhtikuuta 2014 klo 14
       no... tässäkin menit liian pitkälle...
     2. +3
      28. huhtikuuta 2014 klo 14
      se oli typeriä päätöksiä paikan päällä ... väärä henkilöstöpolitiikka, kuten aina, siksi teloitus oli typerää ... Stalin ja Beria eivät riittäneet kaikille ...
  5. validator
   +3
   27. huhtikuuta 2014 klo 11
   Lainaus käyttäjältä: svp67
   Saksalainen sanomalehti "Die Welt" julkaisi Sven Kellerhofin artikkelin "Stalinin nälänhätä maksoi puolentoista miljoonan kazakshin hengen".
   - ja ne toistuvat... Karkeasti toimivat.

   Ja sitten mitä karkeampi, sitä tehokkaampi. Kohdeyleisö - Kazakstanin natsikit eivät loista älykkyydestään, he varastavat ja lainaavat. Tarvitsemme yhtä tehokkaan vastapropagandan
   1. +4
    27. huhtikuuta 2014 klo 14
    Luuletko, että venäläiset natsit loistavat tällä älykkyydellä? Kazakstanin pohjoisia ja itäisiä alueita koskevien mätäisten basaarien perusteella Goebelin propaganda toimii jo täysillä ...
    1. Kommentti on poistettu.
    2. +2
     27. huhtikuuta 2014 klo 19
     Ja mitä tekemistä Venäjän natseilla on sen kanssa? Ne eivät esiinny tässä aiheessa millään tavalla, kuten .. Tämä on joko vainoharhaisuutta tai tahallista halua "saapua" ja skandaaloida. Rauhoitu jo, kukaan ei liity itään pohjoiseen. No, Venäjällä ei ole sellaista tehtävää - laajentaa elintilaansa. Toistan - omia alueitamme on tarpeeksi! Kiinalaiset puhuvat maavaatimuksistaan ​​- kyllä ​​.. sinne suuntaat vihasi. Ja muuten, Venäjän alueella asuu yli 180 kansaa, eikä kenelläkään ole kysymystä - mistä syyttää, kun taas Kazakstanissa tämä on kuuma aihe, etenkin venäläisten keskuudessa. Tee omat johtopäätöksesi.
     1. +5
      27. huhtikuuta 2014 klo 20
      Lainaus miasomanilta
      Toistan - omia alueitamme on tarpeeksi! Kiinalaiset puhuvat maavaatimuksistaan ​​- kyllä ​​.. sinne suuntaat vihasi. Ja muuten, Venäjän alueella asuu yli 180 kansaa, eikä kenelläkään ole kysymystä - mistä syyttää, kun taas Kazakstanissa tämä on kuuma aihe, etenkin venäläisten keskuudessa. Tee omat johtopäätöksesi.
      - hyvä Jos suurin osa venäläisistä ajattelee niin, tämä on kiihkeä kunnioitus, koska vain suuri kansa voi ajatella niin. Siitä huolimatta Ramblerissa on luokka Venäjän kansalaisia, jotka, kuten luet am Netrocker käsittelee niitä yleisesti. Mutta Venäjällä he ovat merkityksetön vähemmistö. Meillä on myös natsikkeja - en kiistä. Mutta sitten taas - he ovat melkoinen vähemmistö, vaikkakin hyperaktiivisuutensa vuoksi heitä näyttää olevan monia
      Ja niin meillä ei ole nationalismia, ja meidän tyttömme, joilla on samat tunteet, "kenkivät" sekä kazakstania että brittejä, Kazakstanissa juurtunut englantilainen jopa lauloi tästä - juurtuuko hän, jos olisimme nationalisteja?
      [media=http://http://www.youtube.com/watch?v=xcEs8kQo768]
      1. 0
       27. huhtikuuta 2014 klo 20
       Lainaus: vanhin
       nationalistit?
       [media=http://http://www.youtube.com/watch?v=xcEs8kQo768]
       - En tiedä kuinka lisätä tätä sisältöä, jakaa salaisuus, laulu on siisti, noin kipeä naurava Ja Son Pascal on italialainen, ei englantilainen
       1. +2
        27. huhtikuuta 2014 klo 20
        aksakal (3) KZ  Tänään, 20:38


        ,,, hi ,,,
        1. 0
         27. huhtikuuta 2014 klo 20
         Kiitos paljon, Bubalik -)))
        2. +3
         28. huhtikuuta 2014 klo 14
         kaikki Amerikkaan ... antakoot porttojen tuhota "Babylonin" ...
       2. Kommentti on poistettu.
      2. +1
       27. huhtikuuta 2014 klo 21
       Lainaus: vanhin
       Mutta sitten taas - he ovat melkoinen vähemmistö, vaikkakin hyperaktiivisuutensa vuoksi heitä näyttää olevan monia

       Pääasia on aktiivisuus, he räjähtävät aukiolle ja luovat vaikutelman yleisestä tyytymättömyydestä, ja sen jälkeen... meillä on "onnellisuus" tarkkailla tätä juuri "jälkeen" Ukrainassa
       1. +4
        27. huhtikuuta 2014 klo 21
        Lainaus: Vladimir Vasilenko
        Pääasia on aktiivisuus, he räjähtävät aukiolle ja luovat vaikutelman yleisestä tyytymättömyydestä, ja sen jälkeen... meillä on "onnellisuus" tarkkailla tätä juuri "jälkeen" Ukrainassa
        - Älä anna heidän sekaantua heidän kanssaan. Zhana-Ozenissa he eivät meteli, mutta täällä vielä enemmän. Tietysti Nazarbajevilla on tilejä ulkomailla - nämä ovat kaikki kuuluisat "Berkut Limited", "Sokol Limited" ja muut "höyhenpeitteiset" tilit, mutta hän ei pidä niistä kiinni ja on todistanut tämän useammin kuin kerran, hän ei tärise. ryöstö, tässä iässä sellaiset asiat eivät ole tärkeitä, tärkeämpää on pysyä historiassa hyvällä nimellä. En idealisoi presidenttiämme, hän on edelleen kovakuoriainen, yksi "Kazakshgate" on sen arvoinen, kun CIA:n asukas James Giffen oli presidentin neuvonantajana koko 90-luvun, jolla oli pääsy kaikkiin salaisuuksiin ja kauhealla vaikutuksella, mutta nyt kaikki hänen askeleensa ovat Tavoitteena on nimenomaan ylläpitää vakautta ja talouskasvua, mikä on tärkeintä. Ja Kazakstan liittyi Euraasian unioniin vakauden vuoksi.
        1. 0
         27. huhtikuuta 2014 klo 22
         Lainaus: vanhin
         hän ei ryöstele ryöstöstä, tässä iässä sellaiset asiat ovat merkityksettömiä, tärkeämpää on pysyä historiassa hyvällä nimellä.

         no, he odottavat, NAS ei ole ikuinen
         1. +2
          27. huhtikuuta 2014 klo 22
          Lainaus: Vladimir Vasilenko
          no, he odottavat, NAS ei ole ikuinen
          - toivotaan parasta
          1. -4
           28. huhtikuuta 2014 klo 09
           mutta valmistaudu pahimpaan
           1. +3
            28. huhtikuuta 2014 klo 15
            kuten se on kuuluisassa sarjakuvassa ... "Haiti .. Haiti! Emme ole olleet missään Haitissa, meilläkin on täällä hyvä ruoka!" emme tarvitse tällaista skenaariota tapahtumien kehittymiseen .. on parempi käsitellä välittömästi provokaattoreita ja hälyttäjiä!
           2. -5
            28. huhtikuuta 2014 klo 15
            Lainaus foxxilta
            "Haiti .. Haiti! Emme ole olleet missään Haitissa, meilläkin on täällä hyvä ruoka!"

            on "pieni" ero, tiedän tilanteen Kazakstanissa, ei huonompi kuin sinun, ellei parempi
         2. +3
          28. huhtikuuta 2014 klo 14
          pessimisti ja jopa hysteerinen ... ja odottaa. entä jos jotain tapahtuisi ... salassa, luulisin sinun iloitsevan .. tai edes ei salassa? ....
          1. -4
           28. huhtikuuta 2014 klo 15
           No, loukkaaminen on niin tuottavaa.
           noin kaksi kuukautta sitten samat ukrainalaiset optimistit tällä sivustolla huusivat iloisesti - nyt aiomme kiertää Yanucaa ja elämme
        2. +2
         28. huhtikuuta 2014 klo 00
         Ehkä en ole hyvin perillä. Oliko se Zhana-Ozenissa valmisteltu puhe? Mikä valta toimi siellä Kazakstanin tasavaltaa vastaan?
         TODELLA haluan Kazakstanin kestävän värivallankumouksia.
        3. +2
         28. huhtikuuta 2014 klo 14
         Olen täysin samaa mieltä näiden väitteiden kanssa!
       2. 0
        28. huhtikuuta 2014 klo 00
        he saavat sen näyttämään


        Ja tämä pitää muistaa!
        "hiljainen enemmistö" ei koskaan lasketa!
        Sarjataulukossa - vain ne, jotka eivät ole hiljaa. Ja Ukraina on tämän todistaja.
       3. +1
        28. huhtikuuta 2014 klo 14
        lopeta jo ... millainen "pessimistinen itsepäisyys" sinulla on ... pelkään tietysti, että mitä tahansa voi tapahtua ... mutta kuinka moni heistä tietää, minkälaisesta irtaumisesta ja toiminnasta he voivat kärsiä, eikä joku muu, mutta omasta kansastaan.
      3. optimisti
       +2
       27. huhtikuuta 2014 klo 23
       kyllä ​​tuhoutumassa ei vähemmistöä! sama eronnut!!! Etenkin nuorten keskuudessa usein terve isänmaallisuus ylittää terveen !!! Ja tässä juuri tämä pelaa seuraavan Maidanin yllyttäjien käsiin.
      4. 0
       28. huhtikuuta 2014 klo 00
       aluetta riittää!
      5. 0
       28. huhtikuuta 2014 klo 14
       äläkä sano ... "lokkimme" kaikille lokkien "lokeille"...
     2. 0
      28. huhtikuuta 2014 klo 00
      mitä tekemistä Venäjän natseilla on sen kanssa?

      MITÄÄN natsit eivät loista ajatuksellaan ja heidät johdatetaan huijauksiin, kuten "meidän lyötiin" syventymättä yksityiskohtiin. Tämä tarkoittaa, että niitä voidaan käyttää etnisen vihan lietsomiseen. He eivät halua oppia historiaa. Heille riittää, että he heittävät iskulauseen.
    3. -2
     27. huhtikuuta 2014 klo 22
     Tässä, rakas, selitä, viime vuonna olin Semipalatinskissa, juoksin läpi paikoista, joissa olin itse aiemmin työskennellyt ja yllätyin, etten nähnyt ainuttakaan venäläistä asemassa! läpäissyt sertifioinnin! ja laiska?! Lukutaidoton?! Vain käy ilmi, että vain nimikansa on tämän arvoinen?!
     1. +2
      27. huhtikuuta 2014 klo 22
      Lainaus: Predator
      Tässä, rakas, selitä, viime vuonna olin Semipalatinskissa, juoksin läpi paikoista, joissa olin itse aiemmin työskennellyt ja yllätyin, etten nähnyt ainuttakaan venäläistä asemassa! läpäissyt sertifioinnin! ja laiska?! Lukutaidoton?! Vain käy ilmi, että vain nimikansa on tämän arvoinen?!
      - En tiedä missä Kazakstanissa olit, mutta Kazakstanissamme on paljon venäläisiä johtajia ja katon yläpuolella. Jos he eivät ole akimateissa (paikallishallinnon elimissä), he maksavat penniäkään siellä. Minulla on kentti, joka johtaa ekologian osastoa piirin akimatissa, he maksavat vain 500 (!) taalaa naurava No, sillä tavalla hän ansaitsee ylimääräistä rahaa kiusaamalla joskus kauppoja makaavien härkien takia. Ja miksi venäläisen pitäisi mennä sinne? Jos hän ansaitsee suuressa kaupallisessa rakenteessa, ensinnäkin enemmän, ja toiseksi, hän myös nukkuu rauhallisesti.
     2. +3
      28. huhtikuuta 2014 klo 15
      Kyllä, siellä on tribalismia, ei nationalismia... rentoudu!
   2. +2
    11. toukokuuta 2014 klo 22
    Lainaus Validatorilta
    Kazakstanin natsikit eivät loista älykkyydellä

    Lainaus Validatorilta
    vastapropagandaa

    Tiedä kommentti.
   3. Kommentti on poistettu.
  6. +6
   27. huhtikuuta 2014 klo 12
   ja ne toistuvat... Karkeasti toimivat.
   Goebbels-setä opetti heille niin. On välttämätöntä valehdella röyhkeästi ja töykeästi. Joskus lisää kontekstista irrotettuja todellisia tapahtumia valheeseen uskottavuuden lisäämiseksi
  7. -1
   29. huhtikuuta 2014 klo 16
   Ei töykeä, vaan enemmän kaavamainen. Seuraus eurooppalaisesta mekanistisesta ajattelusta. He toistavat, kunnes ne lakkaavat toimimasta.
 2. + 11
  27. huhtikuuta 2014 klo 07
  Se tosiasia, että amerikkalaiset yrittävät soveltaa Ukrainan skenaariota Kazakstanissa, on odotettavissa ja ennaltaehkäiseviä toimia on ryhdyttävä.
  1. -1
   27. huhtikuuta 2014 klo 19
   Esimerkiksi mitä?
 3. 0
  27. huhtikuuta 2014 klo 07
  harava, tavallinen
 4. +7
  27. huhtikuuta 2014 klo 07
  Kazakstan ei ole Ukraina .. Ihmiset ovat erittäin riittäviä ja viisaita!
  1. +3
   27. huhtikuuta 2014 klo 08
   Ja mikä tärkeintä, ilman suuria sivistysvirheitä.
   1. +7
    27. huhtikuuta 2014 klo 10
    lumimyrsky .... Ja mikä tärkeintä, ilman suuria sivistyseroja.

    Siksi ne alkavat "Holodomorilla", joka hierottiin Ukrainan nuorten korviin.
    Kyynisyyden raja - Saksalaiset puhuvat "holodomorin uhreista" Kazakstanissa taustalla
    26 miljoonaa, jotka kuolivat suonensa kautta Neuvostoliitossa. Propaganda vääristää historiaa -
    menetelmä kouluttaa nuoria sukupolvia oikeaan suuntaan. Valitettavasti, kuten Ukraina on osoittanut, se on erittäin vaarallinen lännen ase.
  2. + 13
   27. huhtikuuta 2014 klo 10
   Lainaus: MIKHAN
   Kazakstan ei ole Ukraina .. Ihmiset ovat erittäin riittäviä ja viisaita!

   Ei. se on vain, että 90-luvun tuhojen jälkeen oli ainakin hidasta, mutta etenemistä, mutta nyt olemme luisuneet hitaasti 2-3 vuotta ja ihmiset alkavat ajatella, että jos ajettiin väärässä paikassa, jos kuljettaja ei ole sama, jos se on vain osa tietä ja sitten syödään taas. Ukraina erityisesti pysähtyi ja he päättävät vaihtaa tietä ja kuljettaja on jo ajettu, tai ehkä jopa rikkoa auton (Ukraina) syyttämällä sitä kaikista ongelmista.
  3. Kommentti on poistettu.
  4. Kommentti on poistettu.
  5. +8
   27. huhtikuuta 2014 klo 13
   Lainaus: MIKHAN
   Kazakstan ei ole Ukraina .. Ihmiset ovat erittäin riittäviä ja viisaita!   Ovatko ukrainalaiset "sopimattomia" ja tyhmiä?
   1. +2
    27. huhtikuuta 2014 klo 21
    Lainaus: RUSS
    Ovatko ukrainalaiset "sopimattomia" ja tyhmiä?

    - siellä olevilla ihmisillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa eikä mitään tekemistä - he työskentelevät, yrittävät selviytyä olosuhteissa, jotka neljä "veljeä" antoivat heille (Kuchma, Kravchenko, Juštšenko ja Janukovitsh) ja vääntää sormeaan temppeleihinsä katsoen. "maydanutsien" temppuilla. Tässä ovat "maydanuts" - täsmälleen
    Lainaus: RUSS
    "riittämätön" ja tyhmä
    . Ukrainan todelliset ihmiset vaativat laittoman hallituksen eroa ja haluavat olla ystäviä Venäjän kanssa. Mutta siellä on erittäin aktiivinen "oikeistosektori", heitä ei ole paljon - alle tusina tai hieman yli tuhat, mikä on hyvin pieni prosenttiosuus Ukrainan 45 miljoonasta väestöstä, mutta he ovat koulutettuja, he ovat hyperaktiivisia ja siksi niillä on huomattava vaikutus Ukrainan tapahtumiin.
    1. 0
     28. huhtikuuta 2014 klo 00
     - siellä olevilla ihmisillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa eikä tekemistä - he työskentelevät, yrittävät selviytyä noissa olosuhteissa,

     Tämä on kysymys "hiljaisesta enemmistöstä" ja heidän omasta mökistään reunalla!
    2. +2
     28. huhtikuuta 2014 klo 15
     Tuen täysin tätä mielipidettä.
   2. +1
    28. huhtikuuta 2014 klo 15
    Kyllä, siitä ei ole kyse ... venäläisten ja ukrainalaisten suhteiden aiheen ongelmallisuus on ongelma jopa tsaariherneeltä ... sieltä täytyy tanssia, eikä tarttua sanoihin eikä korvata sanan merkitystä. mitä sanottiin.
  6. -8
   27. huhtikuuta 2014 klo 14
   No, katsotaan "viisaat" kazakstanit! Ja samaan aikaan - "viisaille" kirgiseille, uzbekeille! Ja hitaasti...
  7. Wolf Lonely
   -8
   28. huhtikuuta 2014 klo 08
   Varsinkin Etelä-Kazakstanissa .. siellä on "riittävä! Ja täynnä" viisaita ")))
   Tämä on Kazakstanin pohjoisosassa, lähellä Venäjää, edelleen normaalia
   1. +3
    28. huhtikuuta 2014 klo 09
    Lainaus: Wolf Lonely
    Varsinkin Etelä-Kazakstanissa .. siellä on "riittävä! Ja täynnä" viisaita ")))
    Tämä on Kazakstanin pohjoisosassa, lähellä Venäjää, edelleen normaalia

    No, kazakstit lukevat huolellisesti ja miettivät, kuinka he alkoivat jakaa meidät huonoihin ja hyviin kazaksheihin Ukrainassa (Ukrainassa he jakoivat sen kaakkoon ja länteen, meidät jaettiin pohjoiseen ja etelään). Divide and Conquer on motto.
    1. Wolf Lonely
     -3
     28. huhtikuuta 2014 klo 13
     Sev. Kazakstanista ja etelästä. kazakstanit eivät löydä yhteistä kieltä keskenään)
     He ovat jo jakaneet keskenään.
     Jos ei ole, niin miksi ei?
     ----
     Niillä kazakstanilaisilla, jotka ovat Kazakstanin pohjoisosassa, venäläisten kanssa kaikki oli ja on hyvin, eivätkä he koskaan puristaneet ketään. Mutta eteläkazakstanit ovat hieman eri kansaa ja he ovat erilaisia ​​(jopa heidän kielensä ovat erilaisia).
     ----
     Olen itse syntynyt ja kasvanut täällä Kazakstanista, vanhempani ovat syntyneet ja kasvaneet täällä.
     ----
     En halua loukata tai nöyryyttää ketään! Asun täällä, olen syntynyt ja kasvanut. Heille kazakstanit eivät välitä siitä, kuka olet kansallisuudeltaan, puolalainen, saksalainen, valkovenäläinen, ukrainalainen, venäläinen. Olemme kuitenkin venäläisiä heille! Jos tällainen bodyaga alkaa kuten siellä Ukrainassa, niin minne meidän pitäisi juosta?? Ja mitä meidän tulee tehdä?
     Isoäitini täyttää tänä vuonna 95, hän on ukrainalainen, mutta hän syntyi täällä Kazakstanissa!
    2. Wolf Lonely
     -2
     28. huhtikuuta 2014 klo 13
     Kerro minulle, kuinka katsot niitä kazakstanilaisia ​​tyttöjä, jotka antavat huivit ja hameet pohjaan?
     1. +2
      29. huhtikuuta 2014 klo 12
      Lainaus: Wolf Lonely
      Kerro minulle, kuinka katsot niitä kazakstanilaisia ​​tyttöjä, jotka antavat huivit ja hameet pohjaan?

      jos kysymys koskee minua, niin niin kauan kuin he eivät riko Kazakstanin tasavallan lakeja eivätkä uskollaan loukkaa minua neutraalisti (vaikka joskus Jehovan todistaja haluaa tappaa malekin, kun he jatkuvasti rummuttavat portti ja tarjoudu sitten kuulemaan hyvät uutiset). Ja missä, kuinka paljon ja kenelle he rukoilevat, on heidän oma asia (tämä koskee kaikkia uskontoja, mutta näetkö musliminaisten rasittavan sinua?)
  8. +3
   28. huhtikuuta 2014 klo 15
   Kazakstanin historiassa ei ollut sellaisia ​​​​persoonallisuuksia kuin Bender ja muut hänen kaltaiset ... tämä on myös indikaattori!
 5. -19
  27. huhtikuuta 2014 klo 07
  "17. syyskuuta 1932 Stalin antoi vastauksen: anna väestölle ruoka-apua, vapauta heidät veroista ja hankinnoista kahdeksi vuodeksi, salli karjan henkilökohtainen omistus keskimääräisen nomaditalouden verran" ... vastaa vain kysymykseen minne apua vietiin... oikein, he siivosivat viimeiset Venäjän naapurialueilta ja asettivat niille lisäveroja nomadiloisten ruokkimiseksi.
  1. + 20
   27. huhtikuuta 2014 klo 07
   Lainaus Strashilasta
   "17. syyskuuta 1932 Stalin antoi vastauksen: anna väestölle ruoka-apua, vapauta heidät veroista ja hankinnoista kahdeksi vuodeksi, salli karjan henkilökohtainen omistus keskimääräisen nomaditalouden verran" ... vastaa vain kysymykseen minne apua vietiin... oikein, he siivosivat viimeiset Venäjän naapurialueilta ja asettivat niille lisäveroja nomadiloisten ruokkimiseksi.


   Muista vain, että nämä, kuten sanot, "loiset" luovuttivat aiemmin valtiolle valtavan määrän karjaa - sekä saappaiden, muhennosten että villan vuoksi, ja sillä hetkellä he vain kuolivat nälkään. Ja he kuolivat paikallisten kommunistien sekaantumiseen: sekä venäläiset juutalaisten kanssa että kazakstanit. Siksi apu oli tarpeen, ja sen epäonnistuminen - rikos.
   1. -5
    27. huhtikuuta 2014 klo 11
    Kuten sanotaan, kysymys studiolle ... mistä voisi tulla apua ... mistä ???
    Koko maa oli sellaisessa tilanteessa ... vain Venäjän alueilta, joista kaikki puhdistettiin ja lakaistiin vispilän alle.
    Miksi loiset ovat ... jokainen yksityinen kauppias, ja sitten hän vallitsi tuotantotyöntekijänä, niinä päivinä ja vieläkin, pitää itseään ovelimpana ... Itselläni on viikset, jokainen mies itselleen ... mutta kun he muistivat ... oho, koska on valtio, jonka pitäisi ... on velvollinen, kenelläkään paikalla ei ollut kiire ratkaista ongelmaa, kuinka voin auttaa jotakuta ... he voisivat, mutta he eivät vielä peittäneet kaikkia... sitten he kiljuivat.
    Paikalliset ruohonjuuritason yksiköt kasvattivat koko kyykäärmeen... omat, eivätkä venäläiset, joille he katsovat kaikki ongelmansa... venäläiset ratkaisivat nämä ongelmat.
    Ottaen huomioon Kazakstanin erityispiirteet... klaani-teippimuodostelma... pohjois-etelä antoi omat paikalliset ongelmansa.
    Vero on osa... mihin loput katosivat??? He mädäntyivät korkeita hintoja odotellessa, kuten he eivät sano itselleen eivätkä ihmisille.
    1. +4
     27. huhtikuuta 2014 klo 13
     Lainaus Strashilasta

     Paikalliset ruohonjuuritason yksiköt kasvattivat koko kyykäärmeen... omat, eivätkä venäläiset, joille he katsovat kaikki ongelmansa... venäläiset ratkaisivat nämä ongelmat.
     Ottaen huomioon Kazakstanin erityispiirteet... klaani-teippimuodostelma... pohjois-etelä antoi omat paikalliset ongelmansa.
     Vero on osa... mihin loput katosivat??? He mädäntyivät korkeita hintoja odotellessa, kuten he eivät sano itselleen eivätkä ihmisille.

     kaikki on oikein, kuningas on hyvä, bojarit ovat syyllisiä kaikkeen naurava , ja vielä parempi on kirjoittaa, että hallitsijat eivät nukkuneet eivätkä syöneet ajatuksia ihmisistä, mutta he saivat paska ihmisiä maassa, he kaikki olivat perverssiä ja paskaa negatiivinen
     1. +7
      27. huhtikuuta 2014 klo 13
      Voin esimerkiksi mainita vielä yhden historiallisen tosiasian ... Hruštšovin maissi ... kuinka monta vitsiä siitä on kirjoitettu.
      Vain vähän aikaa sitten Nikitka ... ei ole enää Neuvostoliittoa, mutta kun he kylvivät maissia, he kylvivät sitä kaikkialle maahan ... ei ole parempaa vaihtoehtoa säilörehun rehuksi.
      1. 0
       27. huhtikuuta 2014 klo 14
       Lainaus Strashilasta
       Vain vähän aikaa sitten Nikitka ... ei ole enää Neuvostoliittoa, mutta kun he kylvivät maissia, he kylvivät sitä kaikkialle maahan ... ei ole parempaa vaihtoehtoa säilörehun rehuksi.


       Sillä ei ole enää väliä, Hruštšov jää historiaan ja kansanperinteeseen maissin kanssa vuosisatojen ajan.
      2. +4
       28. huhtikuuta 2014 klo 01
       ja kuinka he kylvivät viljaa, niin he kylvävät

       Aivan oikein: siilolle. Eikä koko maassa, kuten Hruštšovin aikana, vaan vain siellä, missä se on kannattavaa.
   2. 0
    27. huhtikuuta 2014 klo 13
    "loiset" luovuttivat aiemmin valtiolle valtavan määrän karjaa - sekä saappaille että muhennokselle ja villalle ... Olen luultavasti samaa mieltä vain villasta ... mutta eläin ei kuole tästä.
    Valtava määrä karjaa ... mitä ... lampaita ja hevosia ... tämä on Kazakstanin karjan pääselkäranka ... vastaa nyt kysymykseen ... missä määrin nämä eläimet sisältyvät venäläisen ruokavalioon henkilö ... oikein, itse asiassa, ei mitenkään, tästä voi seurata, että vero on poistettu kotimaiseen kulutukseen, koska ne hävitettiin heille paikallishistoriallisten kysymysten avulla.
    Saappaat ... saappaiden nahka saadaan pääasiassa nautakarjasta, yksinkertaisesti siitä, mitä me kutsumme naudanlihaksi, mutta tämä ei ole sen ajan kazakstien vahvuus.
    Muhennos ... viime vuosisadan 30-luvun puoliväliin asti teollinen lihanjalostus oli käytännössä poissa teollisuudenalasta.
    Sen jälkeen, kun Mikoyan osti 30-luvun puolivälissä asiaankuuluvat tehtaat Yhdysvalloissa, se mahdollisti Neuvostoliiton oman muhennoksen ja kondensoituneen maidon.
    1. +2
     11. toukokuuta 2014 klo 23
     Lainaus Strashilasta
     Valtava määrä karjaa ... mitä ... lampaita ja hevosia ... tämä on Kazakstanin karjan pääselkäranka ... vastaa nyt kysymykseen ... missä määrin nämä eläimet sisältyvät venäläisen ruokavalioon henkilö ...

     1) Anteeksi, mutta venäläiset eivät tarvinneet näitä eläimiä? Teitkö turkisia naudanlihasta Venäjällä? Ratsastitko porsailla?
     2) Liha takavarikoitiin jalostettujen tuotteiden (samalla ukrainalaisen ja volgan viljan) toimittamiseksi länteen maksuna amerikkalaisten insinöörien kahden ensimmäisen viisivuotissuunnitelman puitteissa suorittamista palveluista. Vaikka Venäjällä he edelleen ajattelevat, että "venäläiset" rakensivat DneproGES:n ja autotehtaita.
     3) Lampaiden ja hevosten vienti Kazakstanin aroilta Venäjän Eurooppaan oli jättimäistä jo ennen vallankumousta. Joten älkää olko fiksuja sen suhteen, että "venäläiset" eivät ole tarvinneet "kazakstanin karjaa".
     Lainaus Strashilasta
     Muhennos ... viime vuosisadan 30-luvun puoliväliin asti teollinen lihanjalostus oli käytännössä poissa teollisuudenalasta.

     Nauta jätti "elopainon". On vaikeaa sinulle, jolla ei ole aavistustakaan, mitä kazakstanin hevonen ja kazakstanin lammas ovat ja miten kazakstanilaiset rodut eroavat eurooppalaisista, mutta karjaa jahdataan rauhallisesti Etelä-Kazakstanista Venäjän "aikaan laitamille". Niin oli tsaari-aikoina, niin oli neuvostoaikana.
  2. -6
   27. huhtikuuta 2014 klo 13
   Lainaus Strashilasta
   oikein, he siivosivat viimeiset Venäjän naapurialueilta ja asettivat niille lisäveroja nomadiloisten ruokkimiseksi.


   Solidaarisuus!
   1. ekzorsist
    -9
    27. huhtikuuta 2014 klo 22
    Lainaus: RUSS
    Lainaus Strashilasta
    oikein, he siivosivat viimeiset Venäjän naapurialueilta ja asettivat niille lisäveroja nomadiloisten ruokkimiseksi.


    Solidaarisuus!

    100 prosenttia puolesta!!! Niin se oli! Todista, että isoäitini, taivasten valtakunta hänelle, kertoi kuinka se oli.
   2. +5
    28. huhtikuuta 2014 klo 01
    siivonnut viimeisen

    muistan vielä Horden hyökkäykset kiusata
  3. ekzorsist
   -5
   27. huhtikuuta 2014 klo 22
   No, Kazakstanin nykyhistoriasta päätellen avuksi otettiin lainaus: "... danik (3) KZ 25. huhtikuuta 2014 19:52 ↑
   HALUATKO LEIKKI SANOILLA MUISTETUT HISTORIA, JOTEN HALUAN SANOA JA OLEN JO SANOKANUT MONTA KERTA, ETTÄ VENÄJÄN PITÄISI MEIDÄ 1 MILJOONA IHMISTÄ VERESTÄ, MINUN VERESSI TÄYTYY MAKSAA DEAVATHOT FORTH WITH VERI HISTORIAN MUISTAMISEKSI ... "eli venäläisten vihollisten joukossa.
   Aksakal!!! Tässä sinä olet (voinko puhua näin ??? iän mukaan näyttää joltain viereltäsi) kerrot kaiken oikein, mutta on olemassa iso mutta ... mistä se Ukrainassa alkoi, nimittäin vihollisen kuva on venäläinen, b, ei tunnusta minkään kansan oikeutta säilyttää kommunikaatiokielensä ja kulttuurinsa, keskinäinen kunnioitus. Ilman tätä, valitettavasti ... Katso itse, kuinka olet jo onnistunut kirjoittamaan uudelleen ja vääristämään Neuvostoliiton todellisuutta, olet yksinkertaisesti hämmästynyt !!! Ja kuinka he voisivat selviytyä tuona "kauheana" aikana?!? Ja loppujen lopuksi nuoret uskovat pyhästi kaikkiin näihin hölynpölyihin ja todistavat vaahto suussa, että se oli niin kauhean huonoa: he eivät saaneet opettaa kieltä, kazakstanilaisia ​​kouluja ei ollut (vaikka jokaisessa Kazakstanin SSR:n kaupungissa siellä oli välttämättä useita erikoiskouluja, joissa opetettiin kazakstanin kieltä, ja lukioissa kazakstanin kielen opettaminen oli pakollista!!!Toinen asia on, miten! se opetettiin, mutta nytkin siitä on yli 20 vuotta itsenäisyyttä .. ., ja asiat ovat edelleen olemassa) ja vihollisen kuva on edelleen merkitty, vaikka se on verhottu.
   Ystävällisin terveisin VENÄJÄ.
   1. +2
    11. toukokuuta 2014 klo 23
    Lainaus ekzorsistilta
    Ja kuinka he voisivat selviytyä tuona "kauheana" aikana?!?

    venäläistetty. väkisin. Ja kazakstanilaiset eivät pidä siitä. Jopa venäläistetyt kazakstanit. Olemme vaihtaneet kielen, kulttuurin kokonaan "neuvostoliittolaiseksi", joka itse asiassa oli vain venäjää. Sinulle se näyttää normaalilta, meille ei.

    Lainaus ekzorsistilta
    ei ollut kazakstanin kouluja (vaikka jokaisessa Kazakstanin SSR:n kaupungissa oli välttämättä useita erikoiskouluja, joissa oli opetusta kazakstanin kielellä, ja lukioissa kazakstanin kielen opettaminen oli pakollista !!!

    Kazakstanin koulut olivat vain auleissa. ja silloinkaan ei kaikessa. kaupungeissa yleensä zh_pa sai koulutusta äidinkielellään. joten venäläistäminen tapahtui. Jopa Kazakstanin SSR:n pääkaupungissa Alma-Atassa, jossa asuu puolitoista miljoonaa, oli VAIN YKSI kazakstaninkielinen koulu. Toinen ilmestyi ennen Neuvostoliiton romahtamista joulukuun tapahtumien jälkeen, kun Moskova tajusi, että he olivat menneet liian pitkälle.
    Mitä tulee äidinkielen korkeakoulutukseen, neuvostoviranomaiset eivät vaivautuneet järjestämään sitä ollenkaan. Ja kaikki yritykset tukahdutettiin ankarasti. Kazakstanin SSR:n ainoa yliopisto, jossa kazakstanit saattoivat saada korkea-asteen koulutuksen äidinkielellään, oli Almatyn naisten pedagoginen instituutti, jossa he kouluttivat opettajia maaseutukouluihin.
    Tiedekuntia oli vähän, mutta ne olivat fiktiota, koska. opetus perustui venäjänkielisiin oppikirjoihin. Moskova suhtautui vihamielisesti yrityksiin saada koulutusta kazakstanin kielellä.
    Mitä tulee kazakstanin kielen "pakolliseen opetukseen" lukioissa (venäjän opetuskielenä), tämäkin oli fiktiota. Ohut oppikirjat, jotka eivät antaneet opiskelijalle grammaakaan kielitietoa. Sama koskee "Kazakstanin SSR:n historian oppikirjoja". Vessapaperirullassa on jopa enemmän paperia kuin oli varattu Neuvostoliiton opetusministeriön hyväksymään historian oppikirjaan.
    Ja erosta Kazakstanin kielen ja Kazakstanin historian opiskeluun omistettujen tuntien lukumäärässä verrattuna venäjän kielen ja Neuvostoliiton historian oppitunteihin (joka koostui 90% Venäjän historiasta), ei voi edes puhua.
    Jos puhumme tasavallan valtionhallinnosta, niin kazakstien "sallittiin" ohjata tasavaltaansa vain kolme kertaa kaikkien neuvostovuosien aikana. Yleensä he nimittivät kaikenlaisia ​​mikojalaisia-Goloshchekins-Kolbineja, joilla ei ennen sitä ollut aavistustakaan, missä Kazakstan sijaitsee.
    Ja ylipäätään kehuttu "neuvostoliittolainen oikeudenmukainen järjestelmä" ei ole koskaan antanut kazaksille enemmän tai vähemmän asemaa maan valtionhallinnossa. Jotkut slaavit, muutama juutalainen, vielä vähemmän balteja ja valkoihoisia. Kysymys kuuluu - onko se tahallista politiikkaa, vai olivatko kazakstanit niin tyhmiä, etteivät he olleet sopivia osastopäällikön virkaan jossain liittoministeriön säikeessä, vai eikö Neuvostoliiton koulutusjärjestelmä kyennyt kouluttamaan kansallista henkilöstöä?
    Ja sho on yllättävää - heti kun kazakstanit itse alkoivat johtaa maataan ja nimittää kazakstanit, kävi ilmi, että kazakstanien johtamistaidot ovat erinomaiset.
   2. +2
    11. toukokuuta 2014 klo 23
    Lainaus ekzorsistilta
    Ja kuinka he voisivat selviytyä tuona "kauheana" aikana?!?

    venäläistetty. väkisin. Ja kazakstanilaiset eivät pidä siitä. Jopa venäläistetyt kazakstanit. Olemme vaihtaneet kielen, kulttuurin kokonaan "neuvostoliittolaiseksi", joka itse asiassa oli vain venäjää. Sinulle se näyttää normaalilta, meille ei.

    Lainaus ekzorsistilta
    ei ollut kazakstanin kouluja (vaikka jokaisessa Kazakstanin SSR:n kaupungissa oli välttämättä useita erikoiskouluja, joissa oli opetusta kazakstanin kielellä, ja lukioissa kazakstanin kielen opettaminen oli pakollista !!!

    Kazakstanin koulut olivat vain auleissa. ja silloinkaan ei kaikessa. kaupungeissa yleensä zh_pa sai koulutusta äidinkielellään. joten venäläistäminen tapahtui. Jopa Kazakstanin SSR:n pääkaupungissa Alma-Atassa, jossa asuu puolitoista miljoonaa, oli VAIN YKSI kazakstaninkielinen koulu. Toinen ilmestyi ennen Neuvostoliiton romahtamista joulukuun tapahtumien jälkeen, kun Moskova tajusi, että he olivat menneet liian pitkälle.
    Mitä tulee äidinkielen korkeakoulutukseen, neuvostoviranomaiset eivät vaivautuneet järjestämään sitä ollenkaan. Ja kaikki yritykset tukahdutettiin ankarasti. Kazakstanin SSR:n ainoa yliopisto, jossa kazakstanit saattoivat saada korkea-asteen koulutuksen äidinkielellään, oli Almatyn naisten pedagoginen instituutti, jossa he kouluttivat opettajia maaseutukouluihin.
    Tiedekuntia oli vähän, mutta ne olivat fiktiota, koska. opetus perustui venäjänkielisiin oppikirjoihin. Moskova suhtautui vihamielisesti yrityksiin saada koulutusta kazakstanin kielellä.
    Mitä tulee kazakstanin kielen "pakolliseen opetukseen" lukioissa (venäjän opetuskielenä), tämäkin oli fiktiota. Ohut oppikirjat, jotka eivät antaneet opiskelijalle grammaakaan kielitietoa. Sama koskee "Kazakstanin SSR:n historian oppikirjoja". Vessapaperirullassa on jopa enemmän paperia kuin oli varattu Neuvostoliiton opetusministeriön hyväksymään historian oppikirjaan.
    Ja erosta Kazakstanin kielen ja Kazakstanin historian opiskeluun omistettujen tuntien lukumäärässä verrattuna venäjän kielen ja Neuvostoliiton historian oppitunteihin (joka koostui 90% Venäjän historiasta), ei voi edes puhua.
    Jos puhumme tasavallan valtionhallinnosta, niin kazakstien "sallittiin" ohjata tasavaltaansa vain kolme kertaa kaikkien neuvostovuosien aikana. Yleensä he nimittivät kaikenlaisia ​​mikojalaisia-Goloshchekins-Kolbineja, joilla ei ennen sitä ollut aavistustakaan, missä Kazakstan sijaitsee.
    Ja ylipäätään kehuttu "neuvostoliittolainen oikeudenmukainen järjestelmä" ei ole koskaan antanut kazaksille enemmän tai vähemmän asemaa maan valtionhallinnossa. Jotkut slaavit, muutama juutalainen, vielä vähemmän balteja ja valkoihoisia. Kysymys kuuluu - onko se tahallista politiikkaa, vai olivatko kazakstanit niin tyhmiä, etteivät he olleet sopivia osastopäällikön virkaan jossain liittoministeriön säikeessä, vai eikö Neuvostoliiton koulutusjärjestelmä kyennyt kouluttamaan kansallista henkilöstöä?
    Ja sho on yllättävää - heti kun kazakstanit itse alkoivat johtaa maataan ja nimittää kazakstanit, kävi ilmi, että kazakstanien johtamistaidot ovat erinomaiset.
    1. -2
     12. toukokuuta 2014 klo 00
     Rönkän levittäminen nyrkillä kasvoille alkoi. Neuvostoliitto katkaisi ennen kaikkea neuvostokulttuurin ja KAIKKI myöntyivät neuvostokulttuuriin, venäjän kieli tehtiin uudelleen neuvostovallan alaisuudessa ja annettiin tässä muodossa etnisten kommunikaatioiden kieleksi, taistelu suurvenäläistä sovinismia vastaan ​​jatkui KAIKKI. neuvostovallan vuosia.
     Ihmettelen, mikä korkeakulttuuri sinulla oli ennen Neuvostoliittoa?! En kysy teollisuudesta ja niin edelleen. hymyillä
     1. +3
      13. toukokuuta 2014 klo 19
      Lainaus: Orik
      Rönkän levittäminen nyrkillä kasvoille alkoi.

      Sai flunssan? Parane.
      Lainaus: Orik
      Venäjän kulttuurineuvostot leikkasivat ensin

      Ja mitä venäläisestä kulttuurista leikattiin pois Neuvostoliiton aikana? Päiväkodista lähtien koko unionissa neuvostolapset ajettiin pääasiassa yksinomaan venäläisissä saduissa (pienellä "valinnaisella" lisäyksellä "Neuvostoliiton kansojen satuja"), ensimmäisellä luokalla lapset tiesivät venäläisiä kansanlauluja ( kansallisia lauluja absoluuttisesti piittaamatta), koulussa pääkieli - venäjä (venäjän kielen opiskeluun varattu tuntien määrä ylitti monta kertaa äidinkielen opiskelun tuntimäärän), Neuvostoliiton historia koostui 90 % Venäjän historiasta. Kazakstanille ja Keski-Aasian maille annettiin kaksi harvaa kappaletta, ja silloinkin ne kirjoitettiin linjassa "ennen Venäjän tuloa he elivät pimeydessä paskiaisten ikeen alla ja kun venäläiset kukistivat tsaarin , sitten yleensä nämä aasialaiset päätyivät paratiisiin."
      Televisiossa edistettiin venäläistä kulttuuria päivittäin - tansseja, lauluja, eeppisiä ja niin edelleen. Ja niin edelleen. "Neuvostoliiton kulttuuri" on kevyt esteettinen luonnos perinteisestä venäläisestä kulttuurista.
      Suurvenäläistä sovinismia vastaan ​​ei taisteltu. Jos 20-luvulla Turkestanissa tämä ilmiö tuomittiin Neuvostoliiton sanomalehdissä, niin Goloshchekinin ajoista lähtien tämä aihe on vaiennut, vaikka se ei olekaan kadonnut, vaan vain vahvistunut.
      Hämmästyttävää kyllä, ennen vallankumousta valtaosa venäläisistä (jota yleensä edustivat kasakkoja) Kazakstanissa osasi erinomaisesti kazakstanin kieltä. Joskus hän puhui paremmin kuin venäjää. Neuvostovallan aikana kazakstaninkieliset venäläiset eivät katoaneet, vaan myös valtaosa kazakstanilaisista riistettiin äidinkielensä. Ja tämä tehtiin hyvin yksinkertaisesti - Kazakstanin koulut suljettiin massalla. Apogee oli 60-70 vuoden kuluttua. Kaikki nämä asetukset Kazakstanin koulujen sulkemisesta Kazakstanin SSR:ssä eivät olleet eivätkä ole salaisia.
      Lainaus: Orik
      Ihmettelen, mikä korkeakulttuuri sinulla oli ennen Neuvostoliittoa?! En kysy teollisuudesta ja niin edelleen.

      Ihmisen, joka on vakuuttunut siitä, ettei hän kärsi "suurvenäläisestä sovinismista", on vaikea ymmärtää, että naapurikansoilla oli ja on edelleen kulttuuri, joka ei ole millään tavalla huonompi kuin venäläinen.
      Mitä tulee teollisuuteen, sitä ei tsaarin aikana ollut Venäjällä. Teollistuminen alkoi Stalinin aikana. Mikä on Kazakstanissa, mikä on Ukrainassa, mikä on Venäjällä. Ja kazakstanit maksoivat siitä korkeimman hinnan - puolet väestöstä. Kaikki maksaaksemme länsimaisten insinöörien palveluista, jotka opettivat venäläisen talonpojan suunnittelemaan tehtaita. Jos et ole tietoinen siitä, kuka todella oli kahden ensimmäisen stalinistisen viisivuotissuunnitelman päätoteuttaja, kirjoita Googleen "Albert Kahn". Ja samalla vaivaudu selvittääksesi, mistä Neuvostoliitto maksoi lännelle sotaa edeltävinä vuosina. Eikä ruplissa, vaan luonnontuotteissa, raaka-aineissa ja kullassa.
  4. +3
   28. huhtikuuta 2014 klo 01
   siivosi viimeiset naapurivenäläisistä

   Keisarilliset viranomaiset toimivat usein "Trishkan kaftaanin" periaatteen mukaisesti. Tässä yksi esimerkki menneisyydestä:
   Ennen Krimin ensimmäistä liittämistä keisarinna Katariina järjesti armenialaisten uudelleensijoittamisen Doniin. Armenialaisille - päästä eroon kansallisesta ja uskonnollisesta sorrosta. Venäjän valtakunnalle - Krimin kaanikunnan taloudellinen heikkeneminen. Ja Poludenkan kylän asukkaille lähellä Pietarin linnoitusta. Dmitri Rostovsky (armenialaiset uudelleensijoitettiin sinne muun muassa) - häätö majoistaan ​​avoimelle kentälle (talvella).
   Mutta nykyään armenialaiset ja venäläiset elävät rauhassa Donin Rostovissa.
 6. + 16
  27. huhtikuuta 2014 klo 07
  Mutta miksi he eivät kirjoita kuinka monta saksalaista tappoi ihmisiä ensimmäisessä ja toisessa maailmansodassa??? Meidän on vastattava artikkeliin artikkelilla ...
 7. +9
  27. huhtikuuta 2014 klo 07
  Se mitä kirjoittaja kirjoittaa, on järjen ääntä, jota kukaan ei tarvitse. Nyt tarvitaan suoraa hölynpölyä, jota uskotaan nopeammin ja joka tulee kaikkien huulille, kuten amerikkalaiset suunnittelevat radioaktiivisen jätteensa hautaamista laajoille aroille, ja ensimmäinen erä odottaa jo vuoroaan. Voit vuokrata pari vaunua.
 8. 11111mail.ru
  -1
  27. huhtikuuta 2014 klo 07
  Johtopäätös artikkelista: kerro minulle, kuka on sponsorisi, ja minä kerron sinulle, kuka olet, tämä koskee Kindiälere (gitlere). Siksi vihjeet ovat paikallaan.
 9. +7
  27. huhtikuuta 2014 klo 07
  Tämä artikkeli ... artikkeli Kaukasuksesta ... mikä heitä yhdistää on kuvan esittäminen Venäjän kansasta vihollisena kaikille ja kaikelle ... ihmisille, joiden ansiosta nämä etniset ryhmät ovat säilyneet alkuperäisinä kulttuurit.
 10. niiden
  + 10
  27. huhtikuuta 2014 klo 07
  Länsi haluaa soveltaa ja soveltaa jo Ukrainan skenaariota Kazakstanissa. Ne osuivat kipeimpiin paikkoihin, helmikuusta lähtien ne ovat pudonneet tengeä 20%. Toiveena aiheuttaa tyytymättömyyttä kansan keskuudessa ja joukkomielenosoituksia, jotka 5. kolonni välittömästi käynnistää. Ei toiminut. Pelästyneenä viranomaiset ajoivat sotilasvarusteita Almatyyn harjoitusten varjolla.

  Vain lännen mielestä on ongelmallista tehdä tällainen skenaario Kazakstanissa. He yksinkertaisesti ampuvat kaikki siellä, jos he toimivat Maidanin ohjeiden mukaisesti. Erinomainen esimerkki Zhanaozen 2011:stä, he tukahduttivat mellakan tunnissa. Hätätila otettiin käyttöön, kaikki estettiin; netti, kännykkä, puhelin. He ampuivat kaikki mellakoitsijat, panivat järjestäjät vankilaan.
  1. +6
   27. huhtikuuta 2014 klo 08
   Täällä idässä päättämättömyys on merkki heikkoudesta, eikä heikkoja kohdella seremonialla, mikä on Karimovin perhettä vastaan ​​alkaneiden hyökkäysten arvoista.
  2. -1
   27. huhtikuuta 2014 klo 19
   Kyllä, he tekivät hyvää työtä siellä .. mutta tämä ei ole pääkaupunki. Astanassa se olisi vaikeampaa..
  3. ekzorsist
   -4
   27. huhtikuuta 2014 klo 22
   Lainaus käyttäjältä sus
   Länsi haluaa soveltaa ja soveltaa jo Ukrainan skenaariota Kazakstanissa. Ne osuivat kipeimpiin paikkoihin, helmikuusta lähtien ne ovat pudonneet tengeä 20%. Toiveena aiheuttaa tyytymättömyyttä kansan keskuudessa ja joukkomielenosoituksia, jotka 5. kolonni välittömästi käynnistää. Ei toiminut. Pelästyneenä viranomaiset ajoivat sotilasvarusteita Almatyyn harjoitusten varjolla.
   Vain lännen mielestä on ongelmallista tehdä tällainen skenaario Kazakstanissa. He yksinkertaisesti ampuvat kaikki siellä, jos he toimivat Maidanin ohjeiden mukaisesti. Erinomainen esimerkki Zhanaozen 2011:stä, he tukahduttivat mellakan tunnissa. Hätätila otettiin käyttöön, kaikki estettiin; netti, kännykkä, puhelin. He ampuivat kaikki mellakoitsijat, panivat järjestäjät vankilaan.

   Ja järjestäjät?? Se on sama kuin ammutun etuvartioaseman tapauksessa, he löysivät "syntipukkeja".
 11. +7
  27. huhtikuuta 2014 klo 08
  ehkä voimme rokata Japania ydinkansanmurhasta tai saksalaisesta "pitkien veitsien yöstä" tai taas "ilmaista huolensa" heidän suunnitelmastaan ​​"Barbarossa" jne. Meidän historiamme on pitkä, toisin kuin "ovs", vaikka nämä ovatkin niin lyhyt aika, aika perseestä kaikkialla maailmassa
 12. +2
  27. huhtikuuta 2014 klo 08
  No kyllä. Puhutaanpa "zombien" prosesseista Ukrainassa ja Kazakstanissa. Ja mitä, Venäjällä ei tapahdu samaa? Kaikki yhtenä kappaleena.
 13. +8
  27. huhtikuuta 2014 klo 08
  Ja meidän on muistettava ja suihkutettava yleisölle Pohjois-Amerikan intiaanien rutto päänahan hinnoilla ja alkuperäiskansojen tuhoaminen nykyisen USA:n uusien alueiden kehittämisen aikana! Sekä joukkoinkvisitioita Euroopassa hääyön oikeuksia vastaan ​​polttamalla roviolla absurdilla noituussyytöksellä! Ja sitten ne ovat valkoisia ja pörröisiä, ja me olemme täydellinen kansanmurha! Kuin tuomita juoruja pukeutuaksesi, ei ole parempi kääntyä itseäsi vastaan! Emme saa ujostella soveltaaksemme häneen vihollisen tekniikkaa! Niin sanotusti - sinun rasvasi ja musaalisi!
 14. + 23
  27. huhtikuuta 2014 klo 08
  Monet kärsivät noina aikoina. Jakaminen kansallisuuden mukaan, kuka kärsi enemmän, kuka vähemmän, on rikollista. Olen jo esitellyt valokuvia äidinpuolisten esi-isieni aluearkistosta. Isoisoisoisä kuoli riisumisen jälkeen kaivoksessa Krasnogorskin kaupungissa Uzbekistanin SSR:ssä. Valokuvan alla on teksti "Temirlanovka. Kyläläisen Tšernjavskin tila, jolla on 400 kirgisianlammasta."
  1. + 14
   27. huhtikuuta 2014 klo 09
   Lainaus novobranetsilta
   Jää kiittää. Kaikki on selkeää, ymmärrettävää ja lyhyttä - ilman vettä. Topvarille se on yleensä epätyypillistä. Kunnioitus tälle hi
   Lainaus: siberalt
   Se, että bolshevikit järjestivät kansanmurhan, on täyttä hölynpölyä!
   "Hyvällä aikeella..."
   Tietenkään he eivät halunneet, mutta tulosten mukaan ...
   Lainaus: Andrey KZ
   Monet kärsivät noina aikoina. Jakaminen kansallisuuden mukaan, kuka kärsi enemmän, kuka vähemmän, on rikollista.
   Tässä vivahteena on se, että kazakstanilaiset ja venäläiset ovat kehittäneet ns. "nälkäkulttuuri" - sopeutuminen kriittisiin hetkiin, tässä tapauksessa nälänhätään, varsinkin kun kazakstanit ymmärsivät jo haitalliset syklit ja kehittivät mekanismeja seurausten lieventämiseksi.
   Mutta 30-luvun nälänhätä. oli kazaksille täysin uusi ilmiö, joten se iski kazakstaniin niin kovasti, koska he osoittautuivat täysin valmistautumattomiksi tähän .. Tästä johtuu kazakstanien katastrofin laajuus, joka vaikutti melkein koko kansan täällä ja vastaavasti. , erittäin tuskallinen asenne näihin tapahtumiin.
   Jos jokin on vialla, korjaa ja lisää. hi
 15. + 11
  27. huhtikuuta 2014 klo 08
  Onko tällä tarkoitus toistaa Ukrainan skenaario Kazakstanissa?


  Khan ikääntyy, vastaanotinta ei ole nimetty, "toiminnalle" on avautumassa laaja kenttä. "Die Welt" ei ole tabloidi, joten se on provokaatio, joka tulee Saksan, Euroopan poliittisen ja taloudellisen beau monden huipulta. "Drang nach Osten" -politiikka jatkuu.
  1. +7
   27. huhtikuuta 2014 klo 10
   On jo seuraaja - hänen veljenpoikansa hänen ensimmäinen vaimonsa ... Mutta kuinka ihmiset näkevät tämän? Odota niin näet...
   1. + 20
    27. huhtikuuta 2014 klo 14
    Lainaus netrockerilta
    On jo seuraaja - hänen veljenpoikansa hänen ensimmäinen vaimonsa ...


    No, se ei ole vielä fakta.

    Ja artikkelin mukaan - erottelemme erittäin selvästi, kuka on syyllinen hirvittävään nälänhätään, jossa menetimme kolmanneksen väestöstä.
    Kazakstanissa asuneet venäläiset kärsivät tästä samalla tavalla kuin kazakstanit.
    Eikä kansamme lähde syytteeseen nimenomaan Venäjän kansaa vastaan, kuten Ukrainassa.
    Otetaan pois marginaaliset natsit molemmilta puolilta.
    1. 0
     27. huhtikuuta 2014 klo 19
     Sinun sanasi - kyllä ​​Jumalan korville! hi
    2. -5
     27. huhtikuuta 2014 klo 20
     Lainaus hommerilta
     Otetaan pois marginaaliset natsit molemmilta puolilta.

     jos ihmiselle kerrotaan 99 kertaa, että hän on sika, niin hän murisee 100 kertaa.
     jos kirjoitat säännöllisesti "kolonisoinnin" kauheista seurauksista, että kaikki venäläiset siat, nuorempi sukupolvi lopulta vihaa venäläisiä
     1. ekzorsist
      -5
      27. huhtikuuta 2014 klo 22
      Lainaus: Vladimir Vasilenko
      Lainaus hommerilta
      Otetaan pois marginaaliset natsit molemmilta puolilta.

      jos ihmiselle kerrotaan 99 kertaa, että hän on sika, niin hän murisee 100 kertaa.
      jos kirjoitat säännöllisesti "kolonisoinnin" kauheista seurauksista, että kaikki venäläiset siat, nuorempi sukupolvi lopulta vihaa venäläisiä

      Ja todella, se on jo! Vaikka he "yrittävät" "hyvin kovasti" osoittaakseen, että tämä ei ole niin, mutta! Heti kun jokin ei ole heidän ulkoasunsa mukainen, he laittavat sen päälle ...
    3. ekzorsist
     -5
     27. huhtikuuta 2014 klo 22
     Joo !!! Sanasi olisivat kyllä ​​Jumalalle korviin !!!
     Ja vielä parempi jossain isoilla kirjaimilla, mutta kaikilla kielillä kirjoita... äläkä unohda tehdä sitä.
 16. + 14
  27. huhtikuuta 2014 klo 08
  Lisäksi KazASSR:ssa he aikoivat perustaa karjatiloja - suuria eurooppalaisen tyyppisiä tiloja, joille annettiin parhaat maat ja laitumet ja joita varten karjaa kerättiin paimentolaisilta. He halusivat järjestää asiat niin, että lihaa ja maitoa olisi paljon, mutta se ei onnistunut. Jo nytkin yritykset perustaa suuria kotieläintiloja Kazakstanissa epäonnistuvat lähes aina. Ilmasto ja olosuhteet eivät sovellu eurooppalaiseen karjanhoitoon.
  Kazakstanit olivat ikimuistoisista ajoista lähtien paimentolaisia. Se, miten, minne ja milloin karjaa ajaa, on en pelkää sanaa, taidetta, joka on peritty sukupolvelta toiselle. Sen mukaan, kuinka kuiva tai sateinen kesä oli, vanhat ihmiset päättivät, kumman karjan luo talven alussa ja kumpaan talven lopussa. Jokaisella klaanilla oli oma maa, ja naapurit kunnioittivat laitumien rajoja. Kukaan ei tiennyt paremmin kuin he, kuinka se tehdään oikein. Väärät ja virheelliset organisaatiopäätökset paikallisia olosuhteita huomioimatta heikensivät karjankasvatusta Kazakstanissa. Se on kuin menisit lennon aikana ohjaamoon ja alkaisit kertoa hänelle, kuinka kone lennättää, tulos on yksi, katastrofi. Jos ei tätä, kazakstanit olisivat ruokkineet ainakin puolet maata lihalla.
  1. +8
   27. huhtikuuta 2014 klo 08
   Kun he puhuvat "holodomorista", he unohtavat muistaa erittäin ankaran kuivuuden koko Ukrainan leveysasteella - Volgan alueella - Kazakstanissa. 2 vuotta täydellistä kuivuutta! Eikä kukaan muista, että kaikki ihmiset antoivat viimeiset säästönsä auttaakseen kuivuudesta kärsiviä. Vai eikö ollut? Haluatko todistuksen? Isäni, syntynyt vuonna 1903, varasti salaa isoisältään, Pyhän Yrjön ritari, ainoan kultapalan hänen rinnastaan ​​ja vei sen kyläneuvostoon Volgan alueen nälkäisten ihmisten puolesta. Hän moitti itseään elämänsä loppuun asti, ettei hän myöntänyt tätä isälleen. Se, että bolshevikit järjestivät kansanmurhan, on täyttä hölynpölyä!
   1. -1
    27. huhtikuuta 2014 klo 09
    Katso Neuvostoliiton julisteita ja sukella siihen aikaan, äläkä vitun propagandaan!
    http://topwar.ru/uploads/images/2014/897/ogww800.jpg
    1. +2
     27. huhtikuuta 2014 klo 09
     Tai niin.http://topwar.ru/uploads/images/2014/639/tcpt728.jpg
    2. Kommentti on poistettu.
   2. Kommentti on poistettu.
   3. + 13
    27. huhtikuuta 2014 klo 10
    Mutta artikkeli ei ole koko totuus. Näyttää siltä, ​​​​että he yrittävät kalkkia Gološtšekiniä siirtämällä syyn häneltä joillekin paikallisille kiusaajille. Suurin ero Kazakstanin ja Volgan alueen nälänhädän välillä on sen keinotekoinen alkuperä! Jos Volgan alueella oli kuivuus useita vuosia, niin Kazakstanissa tapahtui yksinkertaisesti karjan vieroitus, ja siinä kaikki! Ja tämä oli kazakstanien päätuote ...
 17. +5
  27. huhtikuuta 2014 klo 08
  Menetelmä on nystyrästetty, miksi muuttaa, Ukraina, Kazakstan ja sitten Siperia, jossa oli myös 30-luvun nälänhätä.Joten vasaralla kiiloja, ehkä se räjähtää jossain muualla.järjestetty nälänhätä maksoi miljoonien hengen. Amerikkalaiset, "demokratia ei luultavasti salli sitä?
 18. +5
  27. huhtikuuta 2014 klo 09
  Se on kuin menisit lennon aikana ohjaamoon ja alkaisit kertoa hänelle kuinka lennättää kone, tulos on sama, katastrofi
  Ja yksi "Psheprash Panov" on jo saapunut, niin mitä? Koko maan hallitus "uhkasi", mutta kuka on taas syyllinen? Tietysti venäläiset! Yleisesti ottaen minusta näyttää siltä, ​​​​että maailman "äärimmäisyyden" bogey on vähitellen siirtymässä pehmeistä juutalaisten käsistä vahvoihin, ylityöllistettyihin venäläisten käsiin.
 19. Asan Ata
  + 32
  27. huhtikuuta 2014 klo 09
  Menneisyytemme on kanssamme, se ei katoa mihinkään. Itsenäisyyden pelit ovat jännittäviä, mutta omantunnon puutteessa ne ovat tappavia. Isäni opettaja, professori Vozdvizhensky, joka sai mandaatin opiskella Kazakstanin geologiaa Leninin käsistä, sanoi, että kun hän ajoi Turksibia pitkin, tuhannet kazakstanilaiset makasivat, kuolivat, ojensivat kätensä apua, mutta se oli kaikkia ei ole mahdollista auttaa. Äidin kylässä, Pohjois-Kazakstanissa, on lehto "Adamolgen", jossa tuhannet nälkäiset ihmiset löysivät päänsä, jossa ei ollut muuta syötävää kuin valikoituja karjaa. Kuinka monta ihmistä kuoli Balkhash-järvellä luottaen kaloihin, joita kazakstanit eivät tienneet saada kiinni? Kaikki tämä tapahtui, tekijät kuolivat. Siellä oli kaikkea, jopa kannibalismia. Äskettäin näistä tapahtumista julkaistiin kirja "Unsyz Dala", jonka oli kirjoittanut silminnäkijä. Syylliset ovat Golin ehdokkaat, he itse eivät ole mitään, eivätkä he jättäneet mitään. Ja kazaksteja ja juutalaisia ​​ja venäläisiä, kaikki olivat siellä. Olen vakuuttunut siitä, että meidän aroillamme karjankasvatusta varten vehnä, riisi ja puuvilla ovat Neuvostoliiton kustannuksia, jolloin ei ollut valuuttaa umpeen. Mutta ei siitä. Kommunismin voitto ei voinut olla ilman virheitä, kenelläkään ei ollut kokemusta. Miljoonat kuolleet ovat koulutuksen hinta. Hautattuamme Neuvostoliiton hautaamme myös heidän muistonsa, emmekä jättäneet yleviä sanoja kunnian ja omantunnon yhteiskunnasta historiaan. Kapitalismi ihmisen alhaisimpien intohimojen sosiaalisena ilmentymänä on voittanut. Valitettavasti. Mutta tarina ei ole päättynyt, kapitalismin anti-inhimillinen olemus on ilmeinen ihmisille, ja ihmiset etsivät elämäntapaa, joka tekee kaikki onnelliseksi.
  1. +7
   27. huhtikuuta 2014 klo 09
   Lainaus: Asan Ata
   Kommunismin voitto ei voinut olla ilman virheitä, kenelläkään ei ollut kokemusta.


   Joten kommunismi ei saavuttanut voittoa eikä itse kommunismi. naurava
   1. +8
    27. huhtikuuta 2014 klo 10
    Lainaus Zimranilta
    Joten kommunismi ei saavuttanut voittoa eikä itse kommunismi.

    naurava
    1. +2
     28. huhtikuuta 2014 klo 15
     pari askelta oli jäljellä ennen voittoa, mutta sitten ilmestyi kohtalokas merkitty tyyppi ja myytyään palkkioon, tuhosi kaiken ... mutta tämä maa oli rakennettu luille, juotettu verellä, eikä tällä tyypillä ollut oikeutta tuo se alas niin... mutta laulun sanoja ei heitetty pois...
   2. ekzorsist
    -7
    27. huhtikuuta 2014 klo 22
    Lainaus Zimranilta
    Lainaus: Asan Ata
    Kommunismin voitto ei voinut olla ilman virheitä, kenelläkään ei ollut kokemusta.


    Joten kommunismi ei saavuttanut voittoa eikä itse kommunismi. naurava

    Jos se ei olisi kommunismin voittoa, sinua ei olisi... kuten toveri Sukhov sanoi - "...se on varmaa!".
    1. +5
     28. huhtikuuta 2014 klo 00
     Muistuta minua, mihin maahan kommunismi rakennettiin? Kuten ei missään. Kommunismi on sellaista, voit rakentaa sen, mutta et voi rakentaa sitä.
  2. tokin1959
   +3
   27. huhtikuuta 2014 klo 10
   tämä on seurausta siitä, että jokainen kokki pystyy hoitamaan valtiota.
   oli tarpeen laittaa lukutaitoiset, pätevät ihmiset valtaan, ja he laittoivat - tyhmiä, mutta omistautuneita bolshevismin ajatukselle.
   loppujen lopuksi he oppivat hallitsemaan, mutta "sahasivat" melko paljon.
   ja ihmiset eivät palaa.
   1. 0
    27. huhtikuuta 2014 klo 13
    "tämä on seurausta siitä, että jokainen kokki pystyy hoitamaan valtiota." ... vain oli vielä opiskelua, opiskelua ja vielä kerran opiskelua ... jostain syystä he vaatimattomasti unohtavat tämän.
    1. tokin1959
     +1
     27. huhtikuuta 2014 klo 16
     jotka väittelevät - ovat oppineet.
     ja ennen sitä kaikki heidän "jambinsa" syytettiin kansan vihollisten ja englantilaisten vakoojien juonitteluista.
   2. ekzorsist
    -4
    27. huhtikuuta 2014 klo 22
    No, "lukutaitoisista, pätevistä ihmisistä" ... kuten se tapahtui ei niin kauan sitten - Gaidar, Berezovsky ja vielä on joukko lukutaitoisimpia ja pätevimpiä "ihmisiä" vain päättyi vielä huonommin.
   3. ekzorsist
    -3
    29. huhtikuuta 2014 klo 19
    Ei, kaikki mitä nyt tapahtuu, on tulosta sormien taivutuksesta ja sormittelusta - kumpi kansa on siistimpi, mikä arvokkaampi.
    Unionin aikana kaikki olivat jotenkin vaatimattomampia ... ja aikaa oli vähemmän hioa kieltä - he työskentelivät, opiskelivat ja kummallista kyllä, he loivat, ja nyt he ovat kiireisempiä aivonokka-boltologian ja opiskelun sijaan , ostaa tutkintotodistukset...mutta ei ole aikaa tehdä töitä.Täällä niitetään Sem-sedän tyhmiä vastalöytöjä ympäri Neuvostoliiton kaupunkeja ja kyliä, ja ihmisiä johdatetaan kuin papualaisia ​​aikanaan helmiä ja peilejä varten. , ja jälleen samoille amerikkalaisille, nähdäkseen heiltä lahjan, amereiden joukossa, kasvattaa tällaisia ​​tikkuja helmiä ja peilejä varten.
  3. +2
   27. huhtikuuta 2014 klo 12
   "Ja kazakstanit, ja juutalaiset ja venäläiset. Kaikki olivat siellä."... avain.
  4. 11111mail.ru
   +3
   27. huhtikuuta 2014 klo 13
   Lainaus: Asan Ata
   Hautattuamme Neuvostoliiton hautaamme myös heidän muistonsa, emmekä jättäneet yleviä sanoja kunnian ja omantunnon yhteiskunnasta historiaan.

   Kiitos ajatuksistasi ja hyvin valituista sanoistasi! M.B. he tulevat järkiinsä tietty määrä "kiihkeitä" ja repivät toistensa kurkkua vihreiden karkkikääreiden vuoksi. "Sponsorit" selvitetään vain lohkolla, koska he ovat mankurteja. Solidaarisuutta sinulle!
 20. +5
  27. huhtikuuta 2014 klo 09
  On aika alkaa kirjoittaa fasistisista puhdistuksista Euroopassa ja Aasiassa, Amerikan intiaaneista ja neekereistä. Ei tarvitse edes kaunistaa, vain paisuttaa aihetta ja ruokkia "rintakavereitamme" geyropassa ja yuseissa ...
 21. +2
  27. huhtikuuta 2014 klo 09
  Nyt Kazakstanissa kuitenkin yritetään siirtää kaikki vastuu massiivisesta nälänhädästä venäläisille ja esittää kazakstanit ainoina uhreina.


  Itse asiassa kommioista, ei venäläisistä. Mutta yleisesti ottaen Neuvostoliitto on kazakstien mielessä erottamaton Venäjän valtakunnasta.
  1. vovan1949
   +8
   27. huhtikuuta 2014 klo 09
   Taas "kommit" ovat syyllisiä? Vertaatte "kommia" Kunaev D.A.:ta, mitä hän teki maan kehityksen hyväksi, ja nykyistä "kommit"-vaihtajaa, joka on rikastanut perhettään ja kourallista läheistä työtoveriaan neljännesvuosisadan ajan.
   1. +9
    27. huhtikuuta 2014 klo 09
    Lainaus käyttäjältä: vovan1949
    Taas "kommit" ovat syyllisiä?


    WHO? Taas juutalaiset vapaamuurarit ja anglosaksit?

    Lainaus käyttäjältä: vovan1949
    Vertaatte "kommia" Kunaev D.A.:ta, mitä hän teki maan kehityksen hyväksi, ja nykyistä "kommit"-vaihtajaa, joka on rikastanut perhettään ja kourallista läheistä työtoveriaan neljännesvuosisadan ajan.


    Eikö tullut mieleen, että koko nykyinen hallitus koostuu entisistä kommioista ja puoluenomenklatuurista ja he tekevät sitä mitä ovat tottuneet tekemään?
    1. +5
     27. huhtikuuta 2014 klo 10
     Lainaus Zimranilta
     WHO? Taas juutalaiset vapaamuurarit ja anglosaksit?

     Ei, Obama ja Saudi-Arabia)) wassat
     1. +2
      27. huhtikuuta 2014 klo 10
      Ei, niitä ei ole unohdettu. Ne menevät vain oletuksena.
     2. +1
      27. huhtikuuta 2014 klo 16
      Ei, sinä henkilökohtaisesti. naurava Terveisin hi
      1. +5
       27. huhtikuuta 2014 klo 21
       Lainaus tanitilta
       Ei, edes sinä henkilökohtaisesti. Ystävällisin terveisin

       naurava pelay Mikä kunnia!! Olen imarreltu tuntea Keskinäisestä kunnioituksesta)) hi
    2. 11111mail.ru
     -4
     27. huhtikuuta 2014 klo 13
     Lainaus Zimranilta
     Mutta sinulle ei tullut mieleen, että koko nykyinen hallitus koostuu entisistä kommioista ja puoluenomenklatuurista ja he tekevät sitä mitä ovat tottuneet tekemään

     Vihjaako sellainen asia kuin Jeltsin-setti sinulle jotain?
     1. +4
      27. huhtikuuta 2014 klo 16
      Ja mitä, oliko sellaista henkilöä Kazakstanissa? Voitko kertoa minulle lisää tästä sarjasta tietyssä maassa? - Kazakstanissa? Epäilen, anteeksi.
      1. 11111mail.ru
       -1
       27. huhtikuuta 2014 klo 21
       Lainaus tanitilta
       Epäilen, anteeksi.

       "Kazakstanin presidentti Nursultan Nazarbajev sanoi voivansa jatkaa kaikkien entisten Neuvostoliiton johtajien pisintä hallituskauttaan asettumalla ehdolle viidenneksi vuonna 2016", lähde: http://www.diapazon.kz/
  2. ekzorsist
   -5
   27. huhtikuuta 2014 klo 23
   Lainaus Zimranilta
   Nyt Kazakstanissa kuitenkin yritetään siirtää kaikki vastuu massiivisesta nälänhädästä venäläisille ja esittää kazakstanit ainoina uhreina.


   Itse asiassa kommioista, ei venäläisistä. Mutta yleisesti ottaen Neuvostoliitto on kazakstien mielessä erottamaton Venäjän valtakunnasta.

   Miksi olet täällä eräänlainen Novodvorskaya muistuttaa erittäin siistiä !!! Tämä on se, jota ei tapahtuisi - "helvetin komiat !!!" ja raunio vierii takaisin enemmän.
   1. ekzorsist
    -4
    29. huhtikuuta 2014 klo 19
    Lainaus Zimranilta
    Itse asiassa kommioista, ei venäläisistä. Mutta yleisesti ottaen Neuvostoliitto on kazakstien mielessä erottamaton Venäjän valtakunnasta.

    M-kyllä, ihmisen muisti on lyhyt, ja mikä tärkeintä - häpeämätön ...
    Mutta nämä lainaukset: "... kommi, itse asiassa...", kommunistit, komsomolilaiset, pioneerit, lokakuulaiset... maksoivat ja maksoivat paljon enemmän kuin yksikään nyt ylennetty Babapanin tai Balashokin jäsen, ja he olivat älykkäämpiä. Ja he puolustivat isänmaataan ei puhekielellä ja näppäimistön sormella nykimisellä, vaan oikeilla teoilla - Suuri isänmaallinen sota, Vietnam, Kuuba, Lähi-itä ... ja koko maan maantiede.
    Ketä autit henkilökohtaisesti? Missä puolustit heikkoja? .... ja vastauksena kuuluu nyt toinen ulvominen ja ripuli, tämä on ero! Etsi kaiken pahan juuri ensin itsestäsi ja vasta sitten tönäise ja opeta muita.
 22. +1
  27. huhtikuuta 2014 klo 09
  Russofobeja on kaikkialla, myös Kazakstanissa.
  1. +7
   27. huhtikuuta 2014 klo 09
   Lainaus: Ajatuksen jättiläinen
   Russofobeja on kaikkialla, myös Kazakstanissa.

   Miksi mikä tahansa mielipide, joka eroaa sinun mielipiteestäsi, koetaan russofobiseksi tai fasistiseksi tai joksikin muuksi? Ymmärrän, että tämä on sellainen tekniikka kiistassa, että vastustajasta tulisi tehdä alun perin perusteleva puoli (hänen ei pitäisi puhua näkökulmastaan, vaan siitä, että hän ei ole russofobi tai fasisti). Analogisesti voit heti kirjoittaa kazakstanilaisia ​​tai turkofobeja kaikkialla Venäjän federaatiossa, ja he merkitsivät itsensä viestillään tässä ketjussa.
   1. +8
    27. huhtikuuta 2014 klo 09
    Ei, tarkalleen ottaen hän on oikeassa. Russofobeja / turkofobeja / anglofobeja ja muita foobeja on kaikkialla. naurava
    1. +4
     27. huhtikuuta 2014 klo 10
     Lainaus Zimranilta
     Ei, tarkalleen ottaen hän on oikeassa. Russofobeja / turkofobeja / anglofobeja ja muita foobeja on kaikkialla. naurava

     fobioita ja fobioita on kaikkialla, jotka väittelevät. Mutta miksi heti kirjoittaa vastustajasi kiistaan ​​russofoboksi pyyntö.
     1. +6
      27. huhtikuuta 2014 klo 10
      Lainaus: semurg
      fobioita ja fobioita on kaikkialla, jotka väittelevät. Mutta miksi heti kirjoittaa vastustajasi kiistaan ​​russofoboksi


      Koska sanotuille ei ole argumentteja ja perusteluja, siksi! Jos ajattelet hieman toisin, olet viides sarake, petturi ja työskentele ulkoministeriön rahoilla. Se on koko argumentti!!
      1. 11111mail.ru
       -7
       27. huhtikuuta 2014 klo 14
       Lainaus: yksinäinen
       Siinä koko argumentti!

       Opi, miksi tarvitset aukkoja kirjoittaessasi lauseita, käytä pehmeää merkkiä sihisevien lauseiden jälkeen, väittele sitten vastustajasi kanssa äläkä lyö häntä virtuaaliseen fysiologiaan virtuaalisen revolverin kahvalla virtuaalisten hampaiden päällä.
       1. +5
        27. huhtikuuta 2014 klo 16
        Hyvä neuvo - oletko kokeillut itse? naurava
        1. 11111mail.ru
         0
         27. huhtikuuta 2014 klo 20
         Lainaus tanitilta
         Oletko itse kokeillut käyttää niitä?

         Osoita virheeni, enkä ole laiska enkä epäröi pyytää anteeksi ja korjata itseäni. Mutta minun näkökulmastani ilmaisu "kieleni = viholliseni" sopii paremmin /käyttäjälle/yksinäiselle/.
       2. +6
        27. huhtikuuta 2014 klo 18
        Lainaus: 11111mail.ru
        Opi, miksi tarvitset aukkoja kirjoittaessasi lauseita, käytä pehmeää merkkiä sihisevien lauseiden jälkeen, väittele sitten vastustajasi kanssa äläkä lyö häntä virtuaaliseen fysiologiaan virtuaalisen revolverin kahvalla virtuaalisten hampaiden päällä.

        Säästä tämä neuvo maanmiehillesi.Olen opiskellut kansallisella sektorilla, mutta kirjoitan venäjäksi paljon paremmin kuin venäläisiksi syntyneet ja kasvaneet.Ja kommentistani, sinulla ei ole muuta sanottavaa?Koska kirjoittamani on TOSI.
        1. 11111mail.ru
         0
         27. huhtikuuta 2014 klo 20
         Lainaus: yksinäinen
         Eikö sinulla ole mitään sanottavaa?

         Uusi testamentti (Matteuksen evankeliumi, luku 13, jakeet 24-30) kertoo, kuinka eräs mies kylvi peltoonsa hyviä vehnän siemeniä ja hänen vihollisensa hajotti rikkakasvien siemeniä samaan peltoon yöllä. Kun pelto vihertyi, orjat sanoivat, että vehnän mukana itää myös rikkaruohoja, ja tarjoutuivat vetää ne pois. Omistaja päätti toisin: "Mutta hän sanoi: ei, jotta kun poimit rikkakasveja, et vedä vehnää niiden mukana; kasvakoon molemmat yhdessä sadonkorjuuseen asti; ja elonkorjuun aikana minä sanon niittomiehille: Kerää ensin rikkakasvit ja sido ne nippuihin polttaaksesi, mutta vehnä kokoa aitaani."
         1. +4
          27. huhtikuuta 2014 klo 22
          Entä Uusi testamentti? Tällä tarinalla haluat sanoa, että olemme kaikki niitä, joilla ei ole Venäjän lippua emmekä henkisesti tue sinua - olemmeko me kaikki vihollisia sinulle? Vihollisia ei pidä etsiä sieltä, missä niitä ei ole. - virkamiehet. Ja ulkoisten vihollisten etsiminen on loistava tapa peitellä sisäisten vihollisten tekoja. Nerokas temppu kääntää katseet pois Yksinkertainen tapa vastatiedustelulle.
   2. +8
    27. huhtikuuta 2014 klo 10
    Viime aikoina venäläistä lehdistöä lukiessani minulla on jatkuva tunne, että jotkut ihmiset ovat tietoisesti alkaneet juurruttaa venäläisiin monenlaista maniaa ja fobiaa. Tässä yksi selkeä esimerkki tästä. A priori kaikista mielipiteistä, jotka ovat ristiriidassa "puolueen" yleislinjan kanssa tai ainakin jollakin tavalla poikkeavat siitä, tulee automaattisesti liberaaliksi, venäläisvastaiseksi ja ylipäätään suoraan sanottuna russofobiseksi. Lyhyesti sanottuna ajattelemattomien hamsterilaumojen kasvatus etenee suunnitelmien mukaan. Tämä on vain tapahtunut kerran Euroopassa, ja kaikki tämä päättyi erittäin huonosti.
    1. +3
     27. huhtikuuta 2014 klo 11
     romb, näyttää siltä, ​​että et ole välinpitämätön venäläisiä kohtaan, he aiheuttavat sinulle melko epäselviä tunteita.Mikä on syy?
     1. + 16
      27. huhtikuuta 2014 klo 12
      Voin vakuuttaa teille, että tämä on erittäin väärä käsitys. Kohtelen venäläisiä erittäin hyvin! Tämä ei koske vain minua, vaan myös useimpia kazakstanilaisia, jotka pitävät Venäjän kansaa sisäisessä maailmankuvassaan hyvin läheisenä. Kazakheilla on useita kansoja (turkkilaisia ​​lukuun ottamatta), joihin ilman ironiaa käytetään epiteettiä "baurym" - veli. Venäläiset ovat vain yksi näistä kansoista. Kansojemme välistä todellista suhdetta voidaan arvioida ainakin sen perusteella, että viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana itsenäisen Kazakstanin julistamisen jälkeen näiden kahden mainitun kansan välillä ei ole tapahtunut käytännössä yhtään etnistä luonteeltaan liittyvää tapausta. Ja tämä yleisen kaaoksen olosuhteissa kertoo paljon. hi

      Ja samaan aikaan, minulta ei olisi rehellistä, jos en sanoisi seuraavaa: henkilökohtaisesti en kunnioita itsepäisiä natseja (ei pidä sekoittaa nationalisteihin) ja fasisteja Venäjän kansan edustajien joukosta, koska Luulen, että panettelullaan ja hajullaan he pahentavat kansojemme välistä suhdetta ja heikentävät kahdenvälisen luottamuksen tasoa.
      Sitä heidän täytyy trollata vinkki
      1. -4
       27. huhtikuuta 2014 klo 22
       Olen lukenut useita opuksiasi eri aiheista ja valitettavasti minulla on sinusta tietty mielipide. Että kärsit jossain määrin russofobiasta ja tyylisi on samankaltainen kuin amereiden tyyli tiedonkäsittelyssä, voitko kertoa mistä oppilaitoksesta olet valmistunut? Ja amerin tyyli on taata suuri ystävyys ja pyytää välittömästi jotain (tai jopa vaatia) tämän ystävyyden vahvistamiseksi toiselta.
    2. +4
     27. huhtikuuta 2014 klo 13
     Lainaus käyttäjältä: romb
     "puolueen" yleistä linjaa vastaan ​​tai ainakin jonkin verran siitä poikkeava muuttuu automaattisesti - liberaaliksi, venäläisvastaiseksi ja ylipäätään - avoimesti russofobiseksi.


     Sellainen on olemassa, puhuin myös tästä - "joka ei ole kanssamme, on se liberalisti." Henkilökohtaisesti en jaa sosialismin ja kommunismin ajatuksia, enkä kohtele Stalinia yksiselitteisesti, entä sitten? käykö ilmi, että olen liberaali tai russofobi, petturi?
     1. +2
      28. huhtikuuta 2014 klo 15
      No, sinun on itse päätettävä ... kuka olet ..
    3. 11111mail.ru
     +1
     27. huhtikuuta 2014 klo 14
     Lainaus käyttäjältä: romb
     jo olipa kerran Euroopassa ja kaikessa päättyi erittäin huonosti.

     Ei mitään, herrat, toverit, olette osaava kansa, sinulla on vielä kaikki edessä.
    4. ekzorsist
     -4
     27. huhtikuuta 2014 klo 23
     timantti!!! Samanlainen kysymys - miksi kazakstanit yksinkertaisesti nousevat yhteen ääneen ilmaistaessaan mielipiteensä mistä tahansa asiasta ???
     Mitä tekemistä sillä on sen unohtamisen kanssa, mistä he kerskuvat niin paljon ja kaikkialla - vanhinten kunnioittamisen ja niin edelleen ja niin edelleen...
     Se osoittautuu jotenkin oudoksi ja melko yksipuoliseksi - eikö niin?
     1. +1
      29. huhtikuuta 2014 klo 19
      Mitä tekemistä sillä on sen unohtamisen kanssa, mistä he kerskuvat niin paljon ja kaikkialla - vanhinten kunnioittaminen ja niin edelleen ja niin edelleen

      Ja miten tämä "tietoisuusvirta" liittyy kirjoittamaani? vinkki
      1. ekzorsist
       -4
       29. huhtikuuta 2014 klo 20
       Lainaus käyttäjältä: romb
       Ja miten tämä "tietoisuusvirta" liittyy kirjoittamaani?

       Jumala varjelkoon?!?!
       Missä olemme orpoja sinun edessäsi, oi viisain, oikeudenmukaisin, valo ja tuki maailman ja pimeyden !!!
       Sinulle ei ole esteitä.
       Vain tässä on oma kysymyksesi ja muutti sitä ja ... kuten näet, otsikot eivät nuku !!!
       1. +2
        29. huhtikuuta 2014 klo 20
        Lue huolellisesti, mitä hän itse kirjoitti, ja mieti sitten: "mitä halusin sanoa?"
        Ja tässä: "kunnioitus vanhuksia kohtaan"? Mitä et ymmärrä? naurava
        Mitä tulee "takajaloillaan nostamiseen" - mutta miten käyttäytyä, jos vastustaja ennen kaikkea vain tyhmästi kiusaa? En näe mitään syytä hajottaa helmiä sinne, missä ihminen voidaan lähettää kauemmaksi.
        Onko nyt selvää vinkki
        1. ekzorsist
         -2
         30. huhtikuuta 2014 klo 21
         No, luin rauhallisesti ja huolellisesti KAIKKI hölynpölysi ... En lähetä sitä.
         Yritän näyttää, että maailma ei ole mustavalkoinen, vaan on myös joukko muita värejä ja mielipiteitä, ja olet itsepäinen vain leikkaus.
         Aika näyttää kumpi on oikeassa.
         1. +1
          30. huhtikuuta 2014 klo 23
          Tiedätkö, meidän välillämme on merkittävä ero. Kyllä, olen samaa mieltä, en todellakaan sulje pois sitä mahdollisuutta, että joissain tapauksissa puhun suoraa hölynpölyä. Mutta näethän, tässäkään tapauksessa en salli itselleni vapautta kirjoittaa mitään tunneperäistä ilkeyttä suhteessa koko kansaan.
          Vastaan ​​siis väitteeseesi näin: mitä halusit? Halusitpa siitä tai et, sinun on vain luettava kommenttisi, sillä itse johtopäätökset ovat suoraviivaisia: myönnä se, se todella lyö sinua, kääntää sinut nurin, jo pelkästä mainitsemisesta tällaisten olemassaolosta maailmankartalla. valtio kuin Kazakstan, ja kazakstania, teitä, ei tietenkään lasketa ihmisiksi. Olet jo valmis paskaksi tiileillä, vain kirjoittaaksesi vielä yhden, toisen ilkeän asian maasta, jossa asut, ja ihmisistä, jotka ympäröivät sinua - kurjasti. Ehkä sen sijaan, että esittelet sen kazakstaneille, otat sen vain, katsot itseäsi sivulta ja sanot rehellisesti (vanhuudessa) itsellesi: mitä sinä olet tässä elämässä - kukaan ei kutsu sinua millään tavalla.
          Ja jos tämä jotenkin rauhoittaa sinua, niin mielestäni: ei ole mustaa ja valkoista, mutta on olemassa erilaisia ​​harmaan sävyjä. vinkki
          1. ekzorsist
           -3
           1. toukokuuta 2014 klo 23
           Lainaus käyttäjältä: romb
           Kyllä, ja kazakstanit, ette ilmeisesti pidä ihmisiä.

           Tässä olet syvästi erehtynyt! Minulla on monia todellisia ystäviä - kazakstania, jotka, sanotaan, haluaisivat nähdä teidät National Patriot -iskulauseiden kanssa kaukana, no, sanotaanpa - isäntienne kanssa - amereiden kanssa.
           Kyllä, ja aivan normaalisti ja rauhallisesti voimme keskustella mistä tahansa hullusta ideasta Kazakstanin suuresta muodostumisesta nykyisessä todellisuudessa.
           Lainaus käyttäjältä: romb
           Olet jo valmis paskaksi tiileillä, vain kirjoittaaksesi vielä yhden, toisen ilkeän asian maasta, jossa asut, ja ihmisistä, jotka ympäröivät sinua - kurjasti.

           Näet itsesi yksinkertaisesti, mikä voi olla vain töykeää ...
           Kyllä, luojan kiitos ympärillä on monia erilaisia ​​ihmisiä ja on erittäin huonoa, että heidän joukossaan on sinunlaisiasi.
           Lainaus käyttäjältä: romb
           (vanhuudessa) sanot itsellesi: että olet tässä elämässä - ei kukaan ja sinun nimesi ei ole mitään.

           Ja missä on jo vanhempi ??? Oletko oikeasti skitsofreenikko??? Ilmeisesti ilmaisin asian selkeästi - synnyin Kazakstanin SSR:ssä, kun Kazakstanin nykyinen presidentti oli vielä
           oli rakennusosaston työntekijä (ainakin elämäkertansa mukaan).
           No, mitä tulee "kazaksille esittämiseen"... tämä on epäpyhää maksimalismia sinulle ja USA:n ulkoministeriön keksit ovat pöyhkeitä, mutta tämä menee ohi.
           Vertaa vain Maidanin iskulauseita ja ideoita ja iskulauseita ja ideoita, jotka välittömästi liikuttivat koko kagalia Kazakstanin puolesta... lue, lue - ne näyttävät kirjoittaneen suunnitelman, jopa inhottavalta.
           No, okei, minkään selittäminen natseille on turhaa, koska aivoja ei ole.
           1. Kommentti on poistettu.
           2. ekzorsist
            -3
            2. toukokuuta 2014 klo 20
            Ei kunnioitettu "romb" ... Ymmärsin miksi olet "romb", ajattele sitä, ehkä ymmärrät sen ja keksit - "crug".
            Ja sanallisesta hölynpölystäsi on yksinkertaisesti tullut kaikkien kannalta epäkiinnostavaa - hyvästi.
           3. Kommentti on poistettu.
   3. -3
    28. huhtikuuta 2014 klo 07
    semurg KZ Eilen, 09:53 ↑

    Lainaus: Ajatuksen jättiläinen
    Russofobeja on kaikkialla, myös Kazakstanissa.

    Miksi mikä tahansa mielipide, joka eroaa sinun mielipiteestäsi, koetaan russofobiseksi tai fasistiseksi tai joksikin muuksi? Ymmärrän, että tämä on sellainen tekniikka kiistassa, että vastustajasta tulisi tehdä alun perin perusteleva puoli (hänen ei pitäisi puhua näkökulmastaan, vaan siitä, että hän ei ole russofobi tai fasisti). Analogisesti voit heti kirjoittaa kazakstanilaisia ​​tai turkofobeja kaikkialla Venäjän federaatiossa, ja he merkitsivät itsensä viestillään tässä ketjussa.


    Rakas, en todellakaan kuule kansan keskuudessa sellaista theremiiniä kuin kazakofobia ja turkofobia. Mielestäni ei ole tarpeen käyttää termiä kazakofobia, koska itse asiassa sitä ei ole luonnossa. Seuraavista syistä:

    1) Liian erilaiset demografiset (väestömäärä) painoluokat - tämä on elefantin ja mopsi vertailuun

    2) Historialliset tapahtumat - yleensä Venäjä oli imperiumi, ja vastaavasti nykyisten IVY-maiden pienet kansat "pelkäsivät" Venäjän valtakuntaa ... Kirjoitin nimenomaan lainausmerkeissä.

    3) Vastakkainasettelu oli lännen ja Venäjän edessä .. mutta ei niin kuin kazakstien ja lännen tai turkkilaisten ja lännen edessä... Aasia on aina ollut alistuvainen ja itse asiassa politiikka monivektoripolitiikka on ollut syynä tähän "kuningasherneen" ajoista lähtien

    Älkäämme siis keksikö uusia termejä ja hölynpölyä, kuten kazakofobia ja turkofobia....
    1. ekzorsist
     -2
     1. toukokuuta 2014 klo 23
     Lainaus: skandinaavinen
     Rakas, en todellakaan kuule kansan keskuudessa sellaista theremiiniä kuin kazakofobia ja turkofobia. Mielestäni ei ole tarpeen käyttää termiä kazakofobia, koska itse asiassa sitä ei ole luonnossa. Seuraavista syistä:

     1) Liian erilaiset demografiset (väestömäärä) painoluokat - tämä on elefantin ja mopsi vertailuun

     2) Historialliset tapahtumat - yleensä Venäjä oli imperiumi, ja vastaavasti nykyisten IVY-maiden pienet kansat "pelkäsivät" Venäjän valtakuntaa ... Kirjoitin nimenomaan lainausmerkeissä.

     3) Vastakkainasettelu oli lännen ja Venäjän edessä .. mutta ei niin kuin kazakstien ja lännen tai turkkilaisten ja lännen edessä... Aasia on aina ollut alistuvainen ja itse asiassa politiikka monivektoripolitiikka on ollut syynä tähän "kuningasherneen" ajoista lähtien

     Älkäämme siis keksikö uusia termejä ja hölynpölyä, kuten kazakofobia ja turkofobia....

     Olla samaa mieltä ! No, natspatit ovat "niellyt" ​​sinutkin... he eivät pidä totuudesta, he eivät pidä siitä !!! He vain kyllästyvät häneen.
  2. Kommentti on poistettu.
  3. 11111mail.ru
   -1
   27. huhtikuuta 2014 klo 14
   Lainaus: Ajatuksen jättiläinen
   Russofobeja on kaikkialla

   Kummallista kyllä, mutta olet yllättävän kaukonäköinen: Gorbatšov, Jeltsin, Shushkevich, Kutshma, Gaidar, Shakhrai, Burbulis, Sobtsak, Chubais... Kokh, Urinson, Serdjukov, kahdesti pääministeri. On vain hämmästyttävää, että kaikki tämä riffi-raff-rasvat (-ovaalit) ErF:n vallan yläpuolella, eikä (taloudellisesti) eliminoi heidän toiminnan seurauksia paikoissa, joissa heidän toimintaansa ohjaavat asiaankuuluvat rakenteet?
  4. +7
   27. huhtikuuta 2014 klo 14
   Lainaus: Ajatuksen jättiläinen
   Russofobeja on kaikkialla, myös Kazakstanissa.


   Kerron lisää - russofobeja riittää jopa Venäjällä!
   1. Argyn-Suindyk
    +7
    27. huhtikuuta 2014 klo 17
    Kazakfofobeja on Venäjällä ja Kazakstanissa, ja russofobeja elää kaikkialla maailmassa! Onko eroa oikein? Siksi joskus venäläisten veljien arvioinneissa ja kommenteissa voidaan jäljittää sellaiset kaunahuomautukset, ikään kuin koko maailma, mukaan lukien kazakstit, olisi heitä vastaan! Siksi sinun ei tarvitse reagoida jyrkästi joihinkin sopimattomiin kommentteihin! Tiedän itse!
   2. ekzorsist
    -6
    27. huhtikuuta 2014 klo 23
    Voiko lisätä? Ja Kazakstanissa ne ovat - pimeys - pimeys !!!
    1. ekzorsist
     -3
     29. huhtikuuta 2014 klo 20
     Lainaus ekzorsistilta
     Voiko lisätä? Ja Kazakstanissa ne ovat - pimeys - pimeys !!!

     Mikä todella pistää silmiin???
 23. 0
  27. huhtikuuta 2014 klo 09
  Kazakstan on vakaa valtio, jolla on valtava alue (tehokas luonto ja luonnonvarat) Pohjois-Kazakstan on yleensä hylätty ..)) Ne, jotka haluavat paljon tästä pikkupalasta .. Joten Kazakstanin veljet eivät rentoudu!
  1. +7
   27. huhtikuuta 2014 klo 10
   Pohjois-Kazakstan on yleensä hylätty..)) On paljon ihmisiä, jotka haluavat tämän palan.

   Pohjois-Kazakstan – onko paljon hakijoita? Ja kuka on naapurimme pohjoisessa? He itse pelkäsivät, ja he itse vastasivat - ketä pitäisi pelätä. Viileä wassat
   1. + 10
    27. huhtikuuta 2014 klo 13
    Lainaus käyttäjältä: romb
    Pohjois-Kazakstan – onko paljon hakijoita? Ja kuka on naapurimme pohjoisessa? He itse pelkäsivät, ja he itse vastasivat - ketä pitäisi pelätä. Viileä

    joko hän nukahti tai vihjasi hienovaraisesti))))
    1. +7
     27. huhtikuuta 2014 klo 22
     Lainaus Yerazilta
     joko hän nukahti tai vihjasi hienovaraisesti))))

     "Kieleni on viholliseni" toimi täällä!! naurava Hän vain unohti, että Pohjois-Kazakstanin raja on vain Venäjän kanssa))
     1. ekzorsist
      -7
      27. huhtikuuta 2014 klo 23
      Lainaus: yksinäinen
      Lainaus Yerazilta
      joko hän nukahti tai vihjasi hienovaraisesti))))

      "Kieleni on viholliseni" toimi täällä!! naurava Hän vain unohti, että Pohjois-Kazakstanin raja on vain Venäjän kanssa))

      Ei, hän vain näytti kasvonsa... vahingossa.
  2. hymyilee sinulle
   +1
   27. huhtikuuta 2014 klo 12
   tehokas luonne


   Luonto-Neitsyt... hi
   1. +6
    27. huhtikuuta 2014 klo 12
    Tässä tapauksessa lauseke on oikea. Hän - luonto ei valitettavasti ole enää neitsyt. hi
 24. +4
  27. huhtikuuta 2014 klo 09
  Lainaus: MIKHAN
  Pohjois-Kazakstan on yleensä hylätty ..)) Ne, jotka haluavat paljon tästä pikkupalasta ..


  Tässä kappaleessa on vain yksi henkilö. naurava
  1. +7
   27. huhtikuuta 2014 klo 09
   Lainaus Zimranilta
   Lainaus: MIKHAN
   Pohjois-Kazakstan on yleensä hylätty ..)) Ne, jotka haluavat paljon tästä pikkupalasta ..


   Tässä kappaleessa on vain yksi henkilö. naurava

   kun kuulin kolme nimeä Žirinovski, Limonov, Shtygashev, no, pari muuta ihmistä, vaikka he eivät ilmaisseet vaatimuksiaan kovin selkeästi.
   1. ekzorsist
    -4
    27. huhtikuuta 2014 klo 23
    Lainaus: semurg
    Lainaus Zimranilta
    Lainaus: MIKHAN
    Pohjois-Kazakstan on yleensä hylätty ..)) Ne, jotka haluavat paljon tästä pikkupalasta ..


    Tässä kappaleessa on vain yksi henkilö. naurava

    kun kuulin kolme nimeä Žirinovski, Limonov, Shtygashev, no, pari muuta ihmistä, vaikka he eivät ilmaisseet vaatimuksiaan kovin selkeästi.

    No, no... mutta omistaja on erilainen ja myös sama - NAS ja hänen perheensä.
    1. ekzorsist
     -3
     29. huhtikuuta 2014 klo 20
     Lainaus ekzorsistilta
     Lainaus: semurg
     Lainaus Zimranilta
     Lainaus: MIKHAN
     Pohjois-Kazakstan on yleensä hylätty ..)) Ne, jotka haluavat paljon tästä pikkupalasta ..


     Tässä kappaleessa on vain yksi henkilö. naurava

     kun kuulin kolme nimeä Žirinovski, Limonov, Shtygashev, no, pari muuta ihmistä, vaikka he eivät ilmaisseet vaatimuksiaan kovin selkeästi.

     No, no... mutta omistaja on erilainen ja myös sama - NAS ja hänen perheensä.

     Älkää sanoko ettei se ole totta!!! Tämä on "suuri" avoin salaisuus Kazakstanissa.
  2. 11111mail.ru
   -3
   27. huhtikuuta 2014 klo 14
   Lainaus Zimranilta
   Tässä kappaleessa on vain yksi henkilö.

   Opi kiinaa, jos et halua puhua venäjää. Joo
   1. Argyn-Suindyk
    +7
    27. huhtikuuta 2014 klo 17
    Tyhmää puhumme venäjää jos yhtään, mutta emme unohda omaamme!
    1. 11111mail.ru
     -1
     27. huhtikuuta 2014 klo 21
     Lainaus: Argyn-Suindyk
     Siksi sinun ei tarvitse reagoida jyrkästi joihinkin sopimattomiin kommentteihin! Tiedän itse!

     Lainaus: Argyn-Suindyk
     Dunce sanomme

     Kohtelias sinä kuitenkin... Sundyk.
     1. ekzorsist
      -5
      27. huhtikuuta 2014 klo 23
      Lainaus: 11111mail.ru
      Lainaus: Argyn-Suindyk
      Siksi sinun ei tarvitse reagoida jyrkästi joihinkin sopimattomiin kommentteihin! Tiedän itse!

      Lainaus: Argyn-Suindyk
      Dunce sanomme

      Kohtelias sinä kuitenkin... Sundyk.

      Joo !!! Siis mitä, mitä heiltä ei voi ottaa pois! Kohteliaisuus on vain kiirettä!!!
      Ja mikä tärkeintä - totuudenmukaisuus, missä kannattavaa.
     2. +3
      28. huhtikuuta 2014 klo 15
      älä vääristä kirjautumista ... ei arkkua, vaan Sundikia! varmuuden vuoksi...
 25. sova8
  0
  27. huhtikuuta 2014 klo 09
  Paljon bukf ,,, lyhyesti sanottuna, merkitys on selvä.. Nyt meidän on kirjoitettava vastauksena venäläisille fasismista ... Samassa Ukrainassa, Valko-Venäjällä ja muissa maissa,,, katso yleisarmeijaan. Juutalaiset, jotka kärsivät. ,,, edelleen kaavion mukaan
 26. +2
  27. huhtikuuta 2014 klo 10
  Lainaus Zimranilta
  Lainaus: MIKHAN
  Pohjois-Kazakstan on yleensä hylätty ..)) Ne, jotka haluavat paljon tästä pikkupalasta ..


  Tässä kappaleessa on vain yksi henkilö. naurava

  Kiina... kiusata
  1. +5
   27. huhtikuuta 2014 klo 10
   Miksei NATO? Muuten, eilen yksikään patriootti ei pystynyt selittämään, missä NATO voisi toteuttaa sotilaallisen hyökkäyksen Kazakstania vastaan.
   1. +4
    27. huhtikuuta 2014 klo 10
    Susilla on yleensä ongelmia. Joskus hän hämärtää, mitä muut sanovat ja kirjoittavat, ja kun alat kysyä hänen henkilökohtaista mielipidettään tilanteesta, hän menee heti umpikujaan. Sanalla sanoen, hän ei muistuta minua enemmän homo sapiens -lajin edustajista, vaan jostain keinotekoisen olennon kaltaisesta naurava
    1. niiden
     -2
     27. huhtikuuta 2014 klo 12
     Lainaus käyttäjältä: romb
     Susilla on yleensä ongelmia. Joskus hän hämärtää, mitä muut sanovat ja kirjoittavat, ja kun alat kysyä hänen henkilökohtaista mielipidettään tilanteesta, hän menee heti umpikujaan. Sanalla sanoen, hän ei muistuta minua enemmän homo sapiens -lajin edustajista, vaan jostain keinotekoisen olennon kaltaisesta naurava


     Joten mitä tämä keskustelu koskee minua? Yritätkö huonontaa minua lukijoiden silmissä viestilläsi ja loukata minua? Miksi kysyä? Luulen, että jokainen, joka on kiinnostunut siitä, miksi teet tämän, katsoo vain viestieni historiaa ja ymmärtää, mikä on syynä ei niin kauniiseen käytöksesi.

     Ilmaisin mielipiteeni, en vastaa, koska en seuraa vastauksia, nyt kiinnitin huomiota ja olin jälleen vakuuttunut versiostani.
     1. +3
      27. huhtikuuta 2014 klo 12
      Ja mitä vastasit. En nähnyt vastausta? naurava
      1. niiden
       -2
       27. huhtikuuta 2014 klo 13
       Vastasin juuri sinulle, ja kuka sanoi, että minun pitäisi vastata sinulle? :) Ajattele itse, kukaan ei ole sinulle mitään velkaa.

       Ottaen huomioon, että sinulla on yleensä israelilainen nimi, kazakstanilaiset valtakirjat ... Ja käytökselläsi paljastat itsesi täysin. Atalefin ja muiden israelilaisten välillä ei ole eroa.
      2. Kommentti on poistettu.
       1. +2
        28. huhtikuuta 2014 klo 15
        naurava luokka ... kunnioitus
   2. -1
    27. huhtikuuta 2014 klo 10
    Lainaus Zimranilta
    Miksei NATO? Muuten, eilen yksikään patriootti ei pystynyt selittämään, missä NATO voisi toteuttaa sotilaallisen hyökkäyksen Kazakstania vastaan.

    Voin selittää salassa... Sinulla ei ole rajoja eikä kukaan vartioi niitä ..! Pieni liikkuva jengi kulkee laajan alueen läpi kuin veitsi voissa ..( kiusata Suojelemme ilmatilaasi .. (no, ohjukset ovat kaivoksissa.) (ei loukkaa, mutta näin se on ..) Sinulla on armeija paraateja varten .. naurava Ja armeijassamme kazakstanit palvelevat odotetusti ..
    1. +6
     27. huhtikuuta 2014 klo 10
     Lainaus: MIKHAN

     Voin selittää salassa... Sinulla ei ole rajoja eikä kukaan vartioi niitä ..! Pieni liikkuva jengi kulkee laajan alueen läpi kuin veitsi voissa


     No kyllä. Aroilla jengin peittäminen ei ole vaikeaa.
     1. + 12
      27. huhtikuuta 2014 klo 11
      Myös puolalaiset ja muut Naton jäsenet ajattelivat, että näin pitäisi tehdä: "kuin kaksi sormea..." - kun he saapuivat ensimmäisen kerran harjoituksiin yhdelle Kazakstanin harjoitusalueesta. Lämpöhalvauksen ja kehon yleisen kuivumisen jälkeen sekä rohkeiden soturien pyörtymisen seurauksena he joutuivat rehellisesti myöntämään, että heidän selviytymismahdollisuutensa Kazakstanin aavikko-aroalueella on erittäin alhainen.
      1. +3
       28. huhtikuuta 2014 klo 15
       Oikein! Ne eivät tulleet talvella, muuten ne olisivat paleltuneet ...
     2. ekzorsist
      -5
      27. huhtikuuta 2014 klo 23
      Huh, muistatko kuinka lähellä Alma-ata kolme kokonaista kuukautta he etsivät koko joukkoa ei niin kauan sitten... ja? Ja tässä sinä katsot - peitämme koko alueen hatulla! Kyllä, unionin aikana se ei ollut niin helppoa.
      1. +3
       28. huhtikuuta 2014 klo 00
       Mitä tekemistä tällä on Naton aggression kanssa?
       1. ekzorsist
        -3
        29. huhtikuuta 2014 klo 20
        Lainaus ekzorsistilta
        Huh, muistatko kuinka lähellä Alma-ata kolme kokonaista kuukautta he etsivät koko joukkoa ei niin kauan sitten... ja? Ja tässä sinä katsot - peitämme koko alueen hatulla! Kyllä, unionin aikana se ei ollut niin helppoa.

        Lainaus Zimranilta
        Mitä tekemistä tällä on Naton aggression kanssa?

        Eli kuinka lähellä Alma-ata he etsivät tusinan hengen jengiä yli kolmen kuukauden ajan - eikö niin??? Mitä tekemistä sillä on melko suurten joukkojen kanssa, jopa sotilasyksiköiden osallistumiseen !!!
        Ja tässä haluat peittää KAIKKI Kazakstanin alueen yhdellä kazbatilla!!! Älä ole naurettava... ja niin hauska. Kyllä, samoilla aroilla XNUMX vuoden ajan he eivät voi löytää etsintäkuulutettuja ihmisiä, ennen kuin he itse ilmestyvät vahingossa.
        1. +2
         1. toukokuuta 2014 klo 11
         Lainaus ekzorsistilta

         Eli kuinka lähellä Alma-ata he etsivät tusinan hengen jengiä yli kolmen kuukauden ajan - eikö niin???


         Kymmenen hengen jengiä voidaan etsiä pitkään ja lujasti sekä kaupungissa että vuoristossa.

         Jälleen kerran, mitä tekemistä tällä on Naton aggression kanssa?
    2. +4
     27. huhtikuuta 2014 klo 11
     Lainaus: MIKHAN
     Sinulla on armeija paraateja varten. naurava

     jos naapurit ajattelevat niin, meidän pitäisi myös miettiä sitä, jos näin todella on, niin tämä on suora kutsu aggressioon, jos meillä on armeija, kuten Ukrainassa, joka toinen "potentiaalinen petturi" kannattaa ajatella suunnilleen sama. Jos se sota on mahdollista meidän kanssamme joko naapureiden kanssa tai sisäisenä konfliktina, ja molemmat vaihtoehdot ovat mahdollisia heikon armeijan kanssa.
    3. Kommentti on poistettu.
     1. +7
      27. huhtikuuta 2014 klo 11
      No, periaatteessa tämä on totta - muinainen neuvostotekniikka ja samat vanhat peruskirjat. Annat Leopards-2, Rafali, Patriots ja Rollands sekä Spikes, Javelins, Milans, Exocets, Apaches ja Boxers! kiusata
      1. +3
       27. huhtikuuta 2014 klo 11
       Lainaus Zimranilta
       No, periaatteessa tämä on totta - muinainen neuvostotekniikka ja samat vanhat peruskirjat. Annat Leopards-2, Rafali, Patriots ja Rollands sekä Spikes, Javelins, Milans, Exocets, Apaches ja Boxers! kiusata

       aseet ovat tärkeitä, mutta pääasia on soturin aivot (Ukrainassa soturit sulautuvat yleensä aseettomiin tai kevyesti aseistettuihin). Ensinnäkin olisi tarpeen puhdistaa ja seuloa asevoimat hyvin niille, jotka sulautuvat huomenna "ulkomaalaisiin" (Ukrainassa melkein puolella kenraaleista oli kaksoiskansalaisuus, se annettiin heille kauniiden silmien vuoksi naurava )
       1. +3
        27. huhtikuuta 2014 klo 11
        Ollakseni rehellinen, viemäristä "alienien" on ensin seulottava hallitus, alkaen ... naurava
        1. +2
         27. huhtikuuta 2014 klo 12
         Lainaus Zimranilta
         Ollakseni rehellinen, viemäristä "alienien" on ensin seulottava hallitus, alkaen ... naurava

         hallituspresidentti, jos sitä painostetaan, vaihdetaan jopa hyvin nopeasti, mutta armeijaa ei voi vaihtaa niin nopeasti. Ja kuten näet Ukrainassa tällä hetkellä, siirrot naarmuuntuvat. Kirgisialaiset potkaisivat hallitsijan kahdesti ja jopa maan mukana liikkuvan kansallisen vähemmistön verilöylyllä, mutta onnekkaasti heitä ympäröivät osavaltiot sanoivat, että tämä on heidän sisäasiansa ja he itse päättävät, eivätkä kiivetä. suojella maanmiehiään tai palauttaa historiallinen oikeudenmukaisuus tai antaa oppitunteja kansandemokratiasta.
       2. 11111mail.ru
        -5
        27. huhtikuuta 2014 klo 14
        Lainaus: semurg
        Ensinnäkin olisi tarpeen puhdistaa lentokone hyvin ja seuloa ne, jotka sulautuvat "muukalaisten" kanssa huomenna (

        Mistä siis oli kysymys? Raportoin Kioville, älä anna minun haistaa ja heittää sinulle grivnia ratsuhasta.
        1. Argyn-Suindyk
         +2
         27. huhtikuuta 2014 klo 17
         Oletko sellainen konna veli?
    4. +6
     27. huhtikuuta 2014 klo 17
     Rajat ovat. Ja heitä vartioidaan. Yritä siirtää niitä (rajoja) salaisia ​​polkuja pitkin hi . Ja Kazakstanin armeija ei ole vain paraateja varten, vaikka se ei näytä paljon pahemmalta kuin meidän armeijamme paraateissa. Kazakstan ei ole menestynein valtiomuodostelma. hi
    5. optimisti
     +2
     27. huhtikuuta 2014 klo 23
     No sinä olet jätkä!!!! En ole koskaan kuullut tällaista harhaoppia entisestä maastani!!!
     Onko sinulla tietoa Kz:stä? Tai niin, keräätkö huhuja ja ennakkoluuloja huipuille ja hyllyille?
   3. Kommentti on poistettu.
   4. -2
    27. huhtikuuta 2014 klo 19
    Ilmasta. Kaikki on hyvin?
  2. Kommentti on poistettu.
   1. -2
    27. huhtikuuta 2014 klo 10
    Lainaus käyttäjältä: romb
    Rehellisesti - tukehtua. kiusata

    Pohjois-Kazakstan on nyt autioitunut (Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen) Suurin osa väestöstä on keskittynyt sinne, missä öljy ja kaasu .... (muu alue on hylätty ..) Et palauta sitä nimenomaisesti .. (odota voimme alkaa kehittää..))
    1. +2
     27. huhtikuuta 2014 klo 11
     Lainaus: MIKHAN
     Lainaus käyttäjältä: romb
     Rehellisesti - tukehtua. kiusata

     Pohjois-Kazakstan on nyt autioitunut (Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen) Suurin osa väestöstä on keskittynyt sinne, missä öljy ja kaasu .... (muu alue on hylätty ..) Et palauta sitä nimenomaisesti .. (odota voimme alkaa kehittää..))

     Ei, se on rahasto tuleville sukupolville. naurava itse asiassa .
     1. 0
      27. huhtikuuta 2014 klo 11
      Lainaus: semurg
      Lainaus: MIKHAN
      Lainaus käyttäjältä: romb
      Rehellisesti - tukehtua. kiusata

      Pohjois-Kazakstan on nyt autioitunut (Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen) Suurin osa väestöstä on keskittynyt sinne, missä öljy ja kaasu .... (muu alue on hylätty ..) Et palauta sitä nimenomaisesti .. (odota voimme alkaa kehittää..))

      Ei, se on rahasto tuleville sukupolville. naurava itse asiassa .

      He aloittivat rahastonsa .. (heinäsirkat ja kaikenlaista saastaa. Se tulee sinulta ..))) Todellakin!
     2. Kommentti on poistettu.
      1. +4
       27. huhtikuuta 2014 klo 11
       Lainaus: MIKHAN
       He aloittivat rahastonsa .. (heinäsirkat ja kaikenlaista saastaa. Se tulee sinulta ..))) Todellakin!


       Epäröit heinäsirkan kanssa, se siirtyy aina sinusta meille, eikä päinvastoin.

       2012 http://total.kz/society/2012/07/16/sarancha_iz_rossii_gubit_posevy

       2013 http://www.inform.kz/rus/article/2566412

       Tänä vuonna kampanja lentää jälleen.
    2. Kommentti on poistettu.
    3. +1
     27. huhtikuuta 2014 klo 11
     Anna armoa. Et voi keksiä sitä itse: "he perustivat jättimäisen Muhoskin puoleen maahan." Ja kaikki muut, jotka kiipeät auttamaan.
     Venäjä on antelias sielu wassat
     1. 0
      27. huhtikuuta 2014 klo 11
      Lainaus käyttäjältä: romb
      Anna armoa. Et voi keksiä sitä itse: "he perustivat jättimäisen Muhoskin puoleen maahan." Ja kaikki muut, jotka kiipeät auttamaan.
      Venäjä on antelias sielu wassat

      Älä ole niin vihainen.. No, vähän kritiikkiä.. hi Meillä on myös paljon ongelmia hehe Ja silti armeija (ei koskaan tiedä ..) kiusata
      1. +4
       27. huhtikuuta 2014 klo 11
       Ja en ole vihainen! Joten - tavallista ironiaa venäläisten venäläisten ja heidän käsityksensä Kazakstanista suhteenkaveri
       1. -2
        27. huhtikuuta 2014 klo 11
        Lainaus käyttäjältä: romb
        Ja en ole vihainen! Joten - tavallista ironiaa venäläisten venäläisten ja heidän käsityksensä Kazakstanista suhteenkaveri

        Katson vain tervettä resektiota ..))) on mielenkiintoista tarttua sinuun (hermopäätteiden vuoksi)) naurava Hyväksy, että sinulla ei ole armeijaa..!
        1. +7
         27. huhtikuuta 2014 klo 14
         Lainaus: MIKHAN
         Katson vain tervettä resektiota ..))) on mielenkiintoista tarttua sinuun (hermopäätteiden vuoksi)) Samaa mieltä, että sinulla ei ole armeijaa ..!


         Mitä järkeä on yhdistää meidät? Vai onko jokin muu tavoite, jota ei mainosteta?
         Meillä on armeija. Suojaa ja rauhaa Keski-Aasian rajoilla. Tarpeeksi. Ja luoda armeija kilpailemaan kahden naapurin - Kiinan ja Venäjän - kanssa, kiitos, tyhmiä ei ole.
         Kyllä, ja huomautuksessa "ajatus Kazakstanista venäläisten venäläisten keskuudessa" on todellinen totuus. Vierailen Venäjällä ja näen kuinka venäläiset eroavat Kazakstanin venäläisistä. En sano, että se olisi parempi tai huonompi, mutta totuus on toinen.
        2. Argyn-Suindyk
         +3
         27. huhtikuuta 2014 klo 18
         Kaikki tietysti verrattuna, ei sinulle! Jollekin se on!
        3. +5
         27. huhtikuuta 2014 klo 22
         Eh, Mikhan, Marek ei riitä sinulle täällä - hän luultavasti "säveltää" uuden Unionin tekniset määräykset (äskettäin Khristenko tuli, katsos, hän lämmitti ne).
         Vastaan ​​näin. Panssarivaunuille - 1000 yksikköä on taisteluvalmiita T-72B. Tämä on enemmän kuin Saksassa ja Englannissa yhteensä. Noin 4 000 muuta on varauksessa (T-62, T-72). BMP ja panssaroituja miehistönkuljetusaluksia runsaasti. Sanottiin, että panssaroitu miehistönkuljetusvaunu toimitettiin jopa rajavartijoille. Itse asiassa panssaroitujen ajoneuvojen kanssa kaikki on kunnossa panssaroitujen ajoneuvojen korjaamiseen tarkoitetun Semipalptinsky-tehtaan ansiosta. Asiantuntijamme, kun he saapuivat sinne Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen, oli jäljellä vain seinät. Joten he kunnostivat sen itse - sitten Ukraina (Kharkov) tarjosi tekniset asiakirjat ja apua, ei tietenkään ilmaiseksi. Tunnen ihmiset, jotka olivat mukana tässä tehtaassa.
         Ilmailu. 2. määrässä ja valmiudessa Venäjän federaation jälkeen. Viranomaisten mukaan lentäjien lentoaika on noin 150 tuntia (yksi IVY:n suurimmista). Palvelussa Su-25,27,24:n kanssa; MiG-23,27,29,31; Mi-8,24,6. Kuljetustyöntekijöistä on akuutti pula, Zhanaozenin tapahtumien aikana taistelijat siirrettiin siviileihin. sivut. Siksi, koska he eivät pystyneet ostamaan Ukrainassa ja Venäjällä, he ostivat S-295: n (sopimus on mielestäni 8 puolta, jotkut on jo vastaanotettu). Mi-20:ita on 6 (26), mutta Venäjän federaatio korjaa ... 1 yksikön vuodessa, An-12 on asetettu päälle korjauksen mahdottomuuden vuoksi. Yleisesti ottaen ilmailu alkoi modernisoitua vuodesta 2007 lähtien. Esimerkiksi vuoden alussa he saivat 3 modernisoitua (korjattua) Su-27:ää Valko-Venäjältä (jos en ole väärässä), siellä on MiG-31-ohjelma. Edes MiG-23:a (27) ei heitetty pois kuten Venäjän federaatiossa, vaan kaikki mitä voitiin, korjattiin. Olemme vahvistaneet kiinnostuksensa jopa 98 MiG-35-yksikköön, mutta yhtäkään ei vielä ole. Ja yleensä kaikkea, mikä Kazakstania kiinnostaa ilmailun alalla, Venäjän federaatio ei voi toimittaa meille tällä hetkellä. Joko ole kärsivällinen tai kehitysvaiheessa.
         Ilmapuolustus. Tunguskasta on S-300. Äskettäin Venäjän federaatio luovutti meille useita S-300-divisioonoita ilmaiseksi. Se vaatii todella modernisointia. Ei tarpeeksi keskipitkän kantaman Buk, Thor. Koska luomme yhtenäistä ilmapuolustustilaa, tämäntyyppiset joukot ovat mielestäni etusijalla.
         Tykistö. Siellä on tulppaanit ja pionit, akaasiat ja hyasintit jne. Petropavlovskissa (Pohjois-Kaz.) Tochka-U koottiin, joka on käytössä.
         Laivasto on heikko, mutta siihen kiinnitetään paljon huomiota.
         Kazakstanin tasavallan asevoimien vahvuus on jopa 70-80 tuhatta ihmistä. Venäjällä on hiljattain kunnostettu vuorikivääriyksiköitä Tšetšenian jälkeen. Meillä oli uudistus - nyt on käynnissä prikaatin rekrytointi, te olette vasta hiljattain aloittaneet sen. Lentokonejoukot ilmestyivät. Kaikki on Internetissä, Meehan.
         En tiedä kuinka käy tänä vuonna, mutta aiemmin oli paraati, jossa esitettiin suoraa ampumista (katso, se on Internetissä). Kazakstanin armeijan taistelukyvystä on vaikea puhua. Mutta harjoitukset jatkuvat säännöllisesti. Ei ehkä siinä mittakaavassa kuin Venäjällä, mutta usein pataljoonatasolla. Ruokamme on ollut siviiliruokaa pitkään (aiemmin kuin Venäjän federaatiossa), lattioita ei pestä. Urakoitsijat noin puolet. Kauden läpäiseminen - vanhemmat antavat lahjuksia armeijan rekisteröinti- ja värväystoimistoissa - on ongelma, koska kilpailu lisääntyy. Ilman palvelua, promootio valtion mukaan. palvelusta tulee ongelma.
         Viranomaisten mukaan sotilasvarusteita parannetaan jopa 10 % vuodessa. Keski-Aasian alueella sitä pidetään valmistautuneimpana ja nykyaikaisimpana. Kaikki iskuaseet ovat Neuvostoliiton (Venäjän) alkuperää. Länsimaissa on Hummerit (lahjoitetut ja erittäin kalliit käyttää), Huey-helikopterit (useita kappaleita, lahjoitettu), viestintäjärjestelmät, kuljetus S-295:t ja rauhanturvaosastollamme (joka käyttää Humveeta ja Hueysia) on länsimaisia ​​aseita.
         1. +5
          27. huhtikuuta 2014 klo 22
          Sotilas-teolliseen kompleksiin kiinnitetään paljon huomiota. Hiljattain avattiin optiikkatehdas turkkilaisten kanssa (lämpökamerat ja kaikki se). On yhteyksiä Israeliin, Turkkiin, Ranskaan jne. Helikoptereita on alettu koota. Näyttää siltä, ​​että Venäjän federaatio on herännyt, katsotaan mitä siitä tulee. Pian meillä on sotanäyttely - katsotaan mitä uusia esineitä uhkaa. Viimeiset olivat Terminators - BMPT. Otimme 4 kpl. , tarkastettu, ja nyt otamme sen käyttöön, T-72-malliemme perusteella he tekevät sen varastosta. Käsittääkseni te ette edes hyväksy Terminaattoreita, mutta meidän on jo annettu lupa. hi
          1. ekzorsist
           -6
           27. huhtikuuta 2014 klo 23
           Lainaus: Kasym
           T-72-varastoidemme perusteella riittää.

           Onko tämä yksi niistä, jotka "haudattiin" Otarin lähelle miellyttääkseen amereita?
           Joten ne samat voivat loukkaantua.
           1. +6
            28. huhtikuuta 2014 klo 16
            Neuvostoliiton romahtamisen aikaan pelkästään Semipalatinskin panssariajoneuvolla oli noin 10 000 panssaroitua ajoneuvoa. hi
           2. ekzorsist
            -2
            28. huhtikuuta 2014 klo 21
            Ja siellä oli myös kehystetty moottoroitu kivääriosasto ... Temirtaun, Tselinogradin, Karagandan jne.
            Mutta tässä on se tosiasia, että amereiden vuoksi Kazakstanin itsenäisyyden aamunkoitteessa he haudattiin parven alle valtaviin ojiin... he eivät edes hautaneet, vaan yksinkertaisesti upottivat panssaroituja ajoneuvoja, usein purkamatta niitä todella (heillä oli kiire miellyttää tätä setä) ... ja todistajia oli - DARKNESS, kansainväliset edustajat raidallisista valtioista olivat myös paikalla ja jopa taputti.
    4. + 13
     27. huhtikuuta 2014 klo 12
     Valmentaja, älä aja, aja sinä, vaunumies! Missä näit autiouden Kazakstanin pohjoisosassa? Jotain, jota en näe Kostanayn alueellamme autioitumista.
    5. +2
     27. huhtikuuta 2014 klo 17
     Rehellisesti sanottuna on raja, on armeija. Siellä on myös Kazakstanin pohjoisosa. Kaikki tämä on ja esiintyy rinnakkain yhdessä ajassa. hi Ainakin "nyt" -tilassa.
   2. Kommentti on poistettu.
 27. 0
  27. huhtikuuta 2014 klo 10
  Lainaus käyttäjältä: sem-yak
  Ja meidän on muistettava ja suihkutettava yleisölle Pohjois-Amerikan intiaanien rutto päänahan hinnoilla ja alkuperäiskansojen tuhoaminen nykyisen USA:n uusien alueiden kehittämisen aikana! Sekä joukkoinkvisitioita Euroopassa hääyön oikeuksia vastaan ​​polttamalla roviolla absurdilla noituussyytöksellä! Ja sitten ne ovat valkoisia ja pörröisiä, ja me olemme täydellinen kansanmurha! Kuin tuomita juoruja pukeutuaksesi, ei ole parempi kääntyä itseäsi vastaan! Emme saa ujostella soveltaaksemme häneen vihollisen tekniikkaa! Niin sanotusti - sinun rasvasi ja musaalisi!

  +100000 XNUMX, äläkä unohda Afrikkaa.
 28. pakconsi
  +1
  27. huhtikuuta 2014 klo 10
  Kiinalaisille annetaan kartta, kazakstanit puhuvat hampaillaan:
  Kaikki näyttää kuolemankrampilta!
  Pahinta on, että näiltä sakaaleilta voi odottaa mitä tahansa...
  1. sova8
   +2
   27. huhtikuuta 2014 klo 10
   Aluksi se myös jännitti minua ,,,))), sitten siellä olevaa karttaa katsoessa monet ja muut sisältävät alueita paitsi Venäjän, ja lisäksi ei ole niitä alueita, joita Kiinalla nyt on ,,, joten jos hänen on ensin palauta omat sitten aloita ennen kuin katsoa muita alueita.. Ja. Yleisesti. Mitä tapahtui 1000 vuotta sitten tai kun siellä... voit yleisesti hahmotella koko maapallon ja sanoa, että slaaveja asui ennen kaikkialla. Tai kaikki kuuluu afrikkalaisille ensimmäisinä ihmisinä maan päällä,,, lyhyesti sanottuna. He saivat kaiken kaikella tällä maanjaolla ,,,
 29. sova8
  0
  27. huhtikuuta 2014 klo 10
  Ja kuten sanotaan, se, joka muistaa menneisyyden, on poissa kuvasta, Mennään sitten. Ja toinen artikkeli. Kirjoitetaanpa intiaanien kansanmurhasta. Ja tulemme hyvällä tehtävällä Amerikkaan. Palauttakoon heidät paikoilleen jalolta maaperältä, maksakoon jokaiselle uhrille korvauksia elämästä, vai tehdäänkö riitaa ja tuetaanko ideoita tässä? Hm,,
  1. +3
   27. huhtikuuta 2014 klo 10
   Lainaus käyttäjältä: sova8
   Ja kuten sanotaan, se, joka muistaa menneisyyden, on poissa kuvasta, Mennään sitten. Ja toinen artikkeli. Kirjoitetaanpa intiaanien kansanmurhasta. Ja tulemme hyvällä tehtävällä Amerikkaan. Palauttakoon heidät paikoilleen jalolta maaperältä, maksakoon jokaiselle uhrille korvauksia elämästä, vai tehdäänkö riitaa ja tuetaanko ideoita tässä? Hm,,

   kirjoittaa. vain he eivät välitä siitä, ja Kazakstanin tasavallan nälän aihetta on tutkittu ja kuvattu pitkään, ja jos sinulla on aikaa ja halua, löydät paljon materiaalia. Sekä syyttää että puolustelee neuvostohallitusta tässä, ja sinun on jo tehtävä itsellesi se johtopäätös, kuka valehtelee ja kuka kirjoittaa totuuden.
   1. sova8
    -2
    27. huhtikuuta 2014 klo 10
    Ketä kiinnostavat intiaanit tai amerikkalaiset?
    1. +3
     27. huhtikuuta 2014 klo 10
     Intiaanit eivät ole amerikkalaisia?
    2. Kommentti on poistettu.
  2. +3
   28. huhtikuuta 2014 klo 15
   Yhdysvaltain intiaanit eivät ole suurimmaksi osaksi tämän maan kansalaisia ​​... vain periaatteesta.
   1. ekzorsist
    -4
    28. huhtikuuta 2014 klo 21
    Lainaus foxxilta
    Yhdysvaltain intiaanit eivät ole suurimmaksi osaksi tämän maan kansalaisia ​​... vain periaatteesta.

    Se on kuin venäläiset Kazakstanissa vai mitä?!?
    1. +5
     29. huhtikuuta 2014 klo 06
     olemme kaikki kansalaisia ​​... älä liioittele!
     1. ekzorsist
      -3
      29. huhtikuuta 2014 klo 20
      Lainaus foxxilta
      olemme kaikki kansalaisia ​​... älä liioittele!

      Kyllä, tietysti, MUTTA EI "OTSIKKO" !!!!!
      Kyllä, ja he eivät puhu "oikeaa" murretta, ja yleensä he ovat syyllisiä kaikkeen - he "järjesivät nälänhädän", he rakensivat kaupunkeja, kaikenlaisia ​​tehtaita ... lyhyesti sanottuna tietysti kansalaiset, mutta kuten he selittivät minulle ei niin kauan sitten jossain täällä sivustolla - "... toistaiseksi ..." kansalaisia.
      1. ekzorsist
       -2
       1. toukokuuta 2014 klo 23
       Lainaus ekzorsistilta
       Lainaus foxxilta
       olemme kaikki kansalaisia ​​... älä liioittele!

       Kyllä, tietysti, MUTTA EI "OTSIKKO" !!!!!
       Kyllä, ja he eivät puhu "oikeaa" murretta, ja yleensä he ovat syyllisiä kaikkeen - he "järjesivät nälänhädän", he rakensivat kaupunkeja, kaikenlaisia ​​tehtaita ... lyhyesti sanottuna tietysti kansalaiset, mutta kuten he selittivät minulle ei niin kauan sitten jossain täällä sivustolla - "... toistaiseksi ..." kansalaisia.

       Miksi miinus yksi? Vai onko Kazakstanin venäläisistä tullut "TITLE"!?!? Wah, olen tulossa vanhaksi, kuuntelin viimeisimmät uutiset maslikhatista.
       On tarpeen kertoa tutuille, että he antavat heidän juosta nopeammin, jotta he voivat laittaa "nimikeleiman".
 30. +8
  27. huhtikuuta 2014 klo 10
  Kazakstanit ovat älykkäämpiä kuin presidentti Janukovitšin kanssa, joten Kazakstanissa Ukrainan skenaarion toistamista voidaan pitää käytännössä mahdottomana; Kazakstania sellaisenaan nykyaikaisissa olosuhteissa voi hypoteettisesti uhata vain avoin väliintulo, mutta tämä kuuluu fantasialuokkiin. , ja vielä enemmän, Venäjä ei koskaan jätä kazakstanilaisia ​​veljiään vaikeuksiin ja viidennen kolonnin avulla kazakstanit pystyvät täysin selvittämään sen itse
  1. +7
   27. huhtikuuta 2014 klo 14
   Lainaus käyttäjältä: sv68
   Kazakstanit ovat älykkäämpiä kuin presidentti Janukovitshin kanssa ei voi verrata


   Voit kohdella presidenttiämme eri tavalla.
   Mutta vertaaminen Janukovitshiin (ja kolmeen edelliseen yhdistettyyn) ei ole oikein.
   eri painoluokkia. naurava

   Lainaus käyttäjältä: sv68
   Lisäksi Venäjä ei koskaan jätä kazakstanilaisia ​​veljiään vaikeuksiin, ja kazakstanit selviävät täydellisesti viidennen kolonnin kanssa yksin.


   Kiitos, tiedämme varmasti, ettet lopeta. Mitä tulee viidenteen sarakkeeseen - älä huoli, me selvitämme sen. Kuonot ovat jo lyöneet pederasteja, jotka yrittivät kalkkia "Turkestan-legioonan" järjestäjiä.
 31. -3
  27. huhtikuuta 2014 klo 10
  Ja miksi kaikki yhtäkkiä alkoivat nähdä nälkää? Tietysti Stalin ampui henkilökohtaisesti pari miljardia ihmistä ja useita biljoonaa lisää Berian kanssa. Oliko se niin oikeita mielijohteesta katsoa ihmisten kuolevan nälkään? Hän otti heiltä kaiken ja mitä hän otti hänen navettaan? kaikki maataloustuotteet? Ehkä siksi, että länsi suostui myymään teknologiaa vain maataloustuotteisiin? Kyllä, ja nuorella neuvostovaltiolla ei ollut niin paljon kultaa maksaakseen kaikesta. Kulttuuriarvot myytiin jo Länteen ja huomaa ei huviloita, joilla he itse rakensivat Kanariansaarille, vaan tehtaita. Tai ehkä tämä kaikki ei ollut tarpeellista, miksi me tarvitsemme sitä, he olisivat syöneet sen. Ja sitten he olisivat kohdanneet saksalaisia ​​tankkeja kepeillä ja kivet. Japani. Täällä japanilaiset olisivat kääntyneet. Japanilaiset eivät pitäneet kiinalaisia ​​ihmisinä, joten puhuva karja. Pidin siitä erityisesti, koska japanilainen samurai pystyi katkaisemaan kazakstanin, kiinalaisen tai muun "puhuvan karjan" pään vain siksi, että hänestä tuntui, että he katsoivat häntä epäkunnioittavasti. Se olisi hauskaa.
  1. +1
   27. huhtikuuta 2014 klo 10
   Oletko yrittänyt kirjoittaa jotain älykkäämpää? vinkki
   1. 11111mail.ru
    -1
    27. huhtikuuta 2014 klo 14
    Lainaus käyttäjältä: romb
    Oletko yrittänyt kirjoittaa jotain älykkäämpää?

    Rakas, toivottavasti et pidä itseäsi älykkäämpänä kuin L. N. Gumiljovia? Lue häneltä, kuinka inkojen määrättiin esittämään anomuksia esimiehille: polvillasi, päätäsi nostamatta ja SELÄLLÄ pyydettävälle. Vastustajasi on siis täysin oikeassa japanilaisen sekim nogginin suhteen.
    1. +1
     27. huhtikuuta 2014 klo 17
     Jos puhut yleisestä eruditiosta, minulla ei ole epäilystäkään. Iiken heisatsu on myös mahdollista, koska tutkittava ei halua toteuttaa vapaaehtoista eutanasiaa hara-kirin avulla.
     Kysymys koski muutamaa muuta asiaa.
  2. Argyn-Suindyk
   +1
   27. huhtikuuta 2014 klo 18
   Onko sinulla lämpöä?
 32. +2
  27. huhtikuuta 2014 klo 10
  Zadolbali vastaavilla artikkeleilla, miksi he eivät asu siellä hiljaa!
  En edes lukenut!
  Harmi, että täällä on suodatin.
 33. +1
  27. huhtikuuta 2014 klo 10
  On aika hämmentää Amerikkaa ja Eurooppaa niiden sisäisillä ongelmilla, kuten rasismi Amerikassa, islamismi Euroopassa, muuten ne eivät jätä Venäjää taakse
 34. Kommentti on poistettu.
 35. -2
  27. huhtikuuta 2014 klo 11
  Ja en välitä
 36. Kommentti on poistettu.
 37. +1
  27. huhtikuuta 2014 klo 11
  Lainaus käyttäjältä bubla5
  Ja en välitä

  Hyvin tehty! )) lyhyt ja ytimekäs!
 38. -6
  27. huhtikuuta 2014 klo 11
  Lainaus käyttäjältä bubla5
  Ja en välitä


  Kuinka niin? Ja Pavlodar? ja Baikonur? Entä kansamme?
  1. Argyn-Suindyk
   +2
   27. huhtikuuta 2014 klo 19
   Kiinalaiset syövät ne!
 39. 0
  27. huhtikuuta 2014 klo 11
  Kyllä, he ovat jo antaneet tälle nälkälle, en ole vielä syönyt päivällistä.
 40. +5
  27. huhtikuuta 2014 klo 11
  Heidän tavoin nämä saksalaiset "historioitsijat" olivat huolissaan.
  He alkoivat lukea kirjoja, ikään kuin kiistelläkseen meidät jonkun muun kanssa. Juuri niin he tappoivat meidät, kazakstanit ja venäläiset, ukrainalaiset ja valkovenäläiset, no, he eivät halua muistaa. Kuinka he hirtivät lapsia, naisia, sairaanhoitajia ja vankeja. He eivät muista mitään.
  Sellaisista humanisteista tulee yksinkertaisesti kammottavaa.
  1. 11111mail.ru
   -1
   27. huhtikuuta 2014 klo 15
   Lainaus Turkilta
   He eivät muista mitään

   Valitettavasti muisti on valikoiva, ja masturbaattorin sopivalla "rasvalla" siitä tulee valikoiva (escheat).
 41. +1
  27. huhtikuuta 2014 klo 12
  Kazakstanit milloin kynämme neitsytmaita ..? Vehnästä tulee hienoa! Ja millaisia ​​ristiäisiä teillä on siellä on lihavia .. rapuja .. hanhiankoja .. Voi helvetti ..
  1. +5
   27. huhtikuuta 2014 klo 12
   Pidätkö trollaamisesta, rakas Leonid. naurava
  2. +2
   27. huhtikuuta 2014 klo 12
   Lainaus: MIKHAN
   Kazakstanit milloin kynämme neitsytmaita ..? Vehnästä tulee hienoa! Ja millaisia ​​ristiäisiä teillä on siellä on lihavia .. rapuja .. hanhiankoja .. Voi helvetti ..

   kokeillut ukrainalaista salsaa naurava nyt katsot Kazakstanin ankkahanhia vinkki
   1. -1
    27. huhtikuuta 2014 klo 13
    Lainaus: semurg
    kokeilimme ukrainalaista ihraa nauraen nyt katsot Kazakstanin ankkahanhia

    Saltso on ukrainalainen (on sotilas-teollisia tehdastehtaita ..) Ja sinulla on villi aro ja Baikanur .. Sosialistisen Neuvostotasavallan aikana kaupunkeja rakennettiin kaupunkeja .. (he yritti louhia ja kasvattaa jotain ..)) Neuvostoliitto ei, kaikki hajosi .. 100 km ..)) Tarkistin sen itse ilman pahaa .. naurava
    1. +5
     27. huhtikuuta 2014 klo 14
     mikä rikos? miksi meillä on tilaa? Kiinalaiset tulivat luokseni ja olivat hyvin kateellisia sanoen, että maata on paljon, ruoho on vihreää ja kylmää. Ja elävin vaikutelma lapsuudesta on isoisäni kanssa vietetty kesäloma jurttassa. Ja yksi poliisi per 100 km voi vihdoin nousta korkealle, muuten hän meni jotenkin Moskovaan ja söi poliisit täysillä.
     1. -5
      27. huhtikuuta 2014 klo 20
      Ole varovainen siellä, muuten kiinalaiset palaavat jälleen ja lähettävät sinut takaisin isoisäsi jurtaan.Tällä kertaa ikuisesti.
    2. +7
     27. huhtikuuta 2014 klo 15
     Ja heinäsirkka, heinäsirkka!! naurava naurava
   2. 11111mail.ru
    0
    27. huhtikuuta 2014 klo 15
    Lainaus: semurg
    Ukrainan ihraa on nyt kokeiltu kazakstanin ankkahanhilla

    Käytä itse salmonelloosiasi.
    1. 0
     27. huhtikuuta 2014 klo 19
     Lainaus: 11111mail.ru
     Lainaus: semurg
     Ukrainan ihraa on nyt kokeiltu kazakstanin ankkahanhilla

     Käytä itse salmonelloosiasi.

     Kiitos. Ukrainan rasvan jälkeen sinulla on jo sianlihaheisimato, luontaisia ​​matojasi lukuun ottamatta.
     1. 11111mail.ru
      -4
      27. huhtikuuta 2014 klo 21
      Lainaus: semurg
      Ukrainan rasvan jälkeen sinulla on jo sianlihaheisimato, luontaisia ​​matojasi lukuun ottamatta.

      Salo, kuten isänmaan dollarilla ei ole! En ole koskaan syönyt ainuttakaan rasvaa koko elämäni aikana! Rehellinen pioneeri!!! Luonnollisten matojesi mukaan: En ole proktologi, mutta en katsonut onteloosi, vaan leikkaan kynnet säännöllisesti ja pesen käteni saippualla. Venäjällä oli pitkään tapana käydä kylpylässä vähintään kerran viikossa ja olla syömättä pilafia ja muita kulinaarisia herkkuja likaisilla käsillä (muuten, muistatko sanan "beshbarmak" käännöksen venäjäksi? ).
      1. +3
       28. huhtikuuta 2014 klo 09
       Lainaus: 11111mail.ru

       En ole koskaan syönyt ainuttakaan rasvaa koko elämäni aikana! Rehellinen pioneeri!!! Venäjällä oli pitkään tapana käydä kylpylässä vähintään kerran viikossa ja olla syömättä pilafia ja muita kulinaarisia herkkuja likaisilla käsillä (muuten, muistatko sanan "beshbarmak" käännöksen venäjäksi? ).

       he eivät syöneet rasvaa hmm ..... ehkä ei venäläistä. Kyllä, syömme perinteistä kazakstanilaista ruokaa käsin, miksi olla ujo (vaikka jotkut pyytävät lusikoita ja haarukoita). Likaiset kädet - arvioi todennäköisesti itse.
      2. Kommentti on poistettu.
    2. Kommentti on poistettu.
  3. Kommentti on poistettu.
  4. +4
   27. huhtikuuta 2014 klo 16
   Mielenkiintoista, miksi sitä sitten kyntäisi? Jotta taas tuuli puhaltaisi kaiken pois kuin Hruštšovin alla?
  5. +3
   27. huhtikuuta 2014 klo 18
   Unohdit mainita käärmepään (käärmepää) hi Loppujen lopuksi asia ei ole kuin "karasiks".
 42. 0
  27. huhtikuuta 2014 klo 12
  OOO, valmistautuminen MM-kisoihin on alkanut
 43. sanek0207
  +1
  27. huhtikuuta 2014 klo 12
  On surullista, että kun Ukraina "suihkui" kaikenlaiseen "Kuchmaan" ja niin se alkoi!
 44. +3
  27. huhtikuuta 2014 klo 12
  Jos kirjoitat vain "Holodomor of 1930" Internetiin, näet paljon mielenkiintoisia asioita.
  Nälkä peitti koko maailman!!! Ja kehittynyt USA ja sivistynyt Eurooppa ... kaikki näkivät nälkää !!!
  Ja venäläiset ovat syyllisiä tähän???
  1. +5
   27. huhtikuuta 2014 klo 13
   Lainaus Strashilasta
   Jos kirjoitat vain "Holodomor of 1930" Internetiin, näet paljon mielenkiintoisia asioita.
   Nälkä peitti koko maailman!!! Ja kehittynyt USA ja sivistynyt Eurooppa ... kaikki näkivät nälkää !!!
   Ja venäläiset ovat syyllisiä tähän???

   Kazakstanissa NEUVOSTOVIRANOMAISET ovat syyllisiä nälänhätään. Vai onko teillä neuvostovalta ja venäläiset (venäläiset) sama asia?
   1. -4
    27. huhtikuuta 2014 klo 13
    Tämä on tällaisten artikkeleiden kirjoittajalta.
    Toistan itseäni kaikkien siivillä ... ja nälänhätä Kazakstanissa ei olisi poikkeus, tämä on tuon ajan maailmanlaajuinen trendi, vain Neuvostoliiton hallituksen ansiosta he tekivät kaikkensa estääkseen sen.
    Ei tarvitse toivoa yhden kansakunnan yksinoikeutta maailmanyhteisössä... se vaikuttaa kaikkiin, mutta ei meihin.
    Vain kertoa, ettei se olisi kukaan.
    Ja kun puhutaan linnuista... Ukrainassa he haluavat katsoa nälänhädän neuvostohallinnon syyksi... mutta vain samaan aikaan tapahtui niin sanotussa Länsi-Ukrainassa (Puolan, Romanian, Unkarin alueella) ei pienemmässä mittakaavassa ... täsmälleen sama nälänhätä ... mutta se oli sivistyneessä Euroopassa ... miksi puhua siitä.
  2. Kommentti on poistettu.
  3. +5
   27. huhtikuuta 2014 klo 13
   Ja jos katsot tarkkaan, ymmärrät helposti, että Kazakstanin nälänhätä ei johtunut Lontoon pörssin valuuttakurssien heilahteluista tai Rothschild-manipulaatioista, vaan se oli suora seuraus viranomaisten rikospolitiikasta, jonka tarkoituksena oli hävittää nomadisen pastoraalin instituutio pakotetun kollektivisoinnin kautta.
   1. -1
    27. huhtikuuta 2014 klo 13
    Lainaus käyttäjältä: romb
    Viranomaiset ovat toteuttaneet nomadisen paimentolaitoksen hävittämiseksi pakkokollektivisoinnin avulla.

    No, hävitetty.. niin mitä? "20 vuotta ilman ammattia) ja karjankasvattajat eivät näy horisontissa ..)) naurava
    1. -2
     28. huhtikuuta 2014 klo 07
     Ei tietenkään havaita... Kazakstanin valtion tilat-miljonäärit romahtivat tullessaan paikallisten johtoon heränneellä itsetunnolla... niin pikkujutuista... kaiken tämän käsitelleet saksalaiset lähtivät isänmaahan.
   2. 11111mail.ru
    0
    27. huhtikuuta 2014 klo 15
    Lainaus käyttäjältä: romb
    nomadisen paimentoinnon instituutti

    Ilmoita sijainti (sijoitus), likimääräinen työntekijöiden lukumäärä, tohtoreiden, tohtorintutkinnon suorittaneiden, tohtoriopiskelijoiden lukumäärä, laitosluettelo, avoimet työpaikat..., tutkimusaiheet... -ra Soros. Jos tieto on kuitenkin salainen koskien asiaa koskevaa osaa, niin ainakin avoin nimi.
    1. +5
     27. huhtikuuta 2014 klo 17
     Mistä instituutiosta olet kiinnostunut: taloudellisen analyysin puitteissa; joukko oikeusnormeja, jotka säätelevät tietyntyyppisiä oikeussuhteita oikeudenaloilla; sivilisaation kehittämisen käsitteenä; liittyy sosiaaliseen muodostumiseen? vinkki
     No, jos haluat saada korkea-asteen koulutuksen - valitettavasti minun täytyy järkyttää sinua - minulla ei ole tuttuja valintakomiteassa.
     1. 11111mail.ru
      -2
      27. huhtikuuta 2014 klo 21
      Lainaus käyttäjältä: romb
      taloudellisen analyysin puitteissa;

      Mieluiten taloudellisella profiililla.
      Lainaus käyttäjältä: romb
      sivilisaation kehittämisen käsitteenä;

      Sivilisaation kehittämisen konseptina on PHANTASTISCH.
      Lainaus käyttäjältä: romb
      jotka liittyvät sosiaaliseen muodostelmaan

      Feodalismi on jo ohittanut vaiheen.
      Lainaus käyttäjältä: romb
      Valitettavasti minun on järkyttävä - minulla ei ole tuttuja valintakomiteassa.

      No hitto, se vaikutti myös kiinteältä Mainelta...
      1. ekzorsist
       -2
       28. huhtikuuta 2014 klo 22
       Lainaus: 11111mail.ru
       Lainaus käyttäjältä: romb
       taloudellisen analyysin puitteissa;

       Mieluiten taloudellisella profiililla.
       Lainaus käyttäjältä: romb
       sivilisaation kehittämisen käsitteenä;

       Sivilisaation kehittämisen konseptina on PHANTASTISCH.
       Lainaus käyttäjältä: romb
       jotka liittyvät sosiaaliseen muodostelmaan

       Feodalismi on jo ohittanut vaiheen.
       Lainaus käyttäjältä: romb
       Valitettavasti minun on järkyttävä - minulla ei ole tuttuja valintakomiteassa.

       No hitto, se vaikutti myös kiinteältä Mainelta...

       Ei, todennäköisesti hän kiirehtii niin ei kuin lapsi ...
       Yleisesti ottaen koulutuksesta Kazakstanissa - muuten, koulutus on muuttunut baaaalshushchy-basaariksi, mutta kuten monet muut asiat.
      2. +2
       29. huhtikuuta 2014 klo 18
       Sivilisaation kehittämisen konseptina on PHANTASTISCH.

       Ymmärtääkseni minun on kirjoitettava hieman yksinkertaisemmin - kaikki eivät ymmärrä sitä. Moraalisten arvojen asteikko ja olemassa olevat sosiaaliset ja sosiaaliset instituutiot, joihin paimentolaiset luottivat, olivat riittävän erilaisia ​​kuin ne, joihin maatalous-kaupunkisivilisaatiot muodostuivat. Eli se, mitä arvostettiin ja mikä ohjasi paimentolaisia, ei suinkaan aina ollut yleisesti hyväksyttyä eikä välttämättä saanut hyväksyntää kaupunkiviljelijöiden keskuudessa. Jokaisella sivilisaatiolla oli eräänlaisia ​​"attribuutteja", jotka tunnusomaisena piirteenä sisälsivät erilaisia ​​(sosiaalisia, sosioekonomisia, poliittisia jne.) instituutioita, jotka tekevät siitä erilaisen - ainutlaatuisen muihin verrattuna.
       Feodalismi on jo ohittanut vaiheen.

       En puhu siitä. Perheen, klaanin, heimon instituutti; ryhmän etujen suojaaminen (poliittinen instituutio) taloudenhoito, toimeentulovarojen hankinnan muodot ja tyypit (sosioekonomiset instituutiot) jne.
       Ja se, mitä olet osoittanut, liittyy enemmän sosioekonomisen muodostumisen tyyppiin: primitiivinen yhteisöjärjestelmä; orjuus, feodaali jne. ja niin edelleen.
       No hitto, se vaikutti myös kiinteältä Mainelta...

       Kärsitkö taas fobioista?vinkki
       1. ekzorsist
        -2
        29. huhtikuuta 2014 klo 20
        Lainaus käyttäjältä: romb
        Kärsitkö taas fobioista?

        No ei ...
        Jos ajattelet banaalin oppimisen näkökulmasta, niin jokaisella paikallisella yksilöllä on oma paradoksaalisten tunteidensa kohta.
        Jotain tällaista .
        1. +3
         29. huhtikuuta 2014 klo 20
         naurava
         Kuinka ennalta-arvattava olet alemmuusasteessasi. Jostain syystä olin yhdeksänkymmentä prosenttia varma, että vastaat minulle, ja lisäksi tässä muodossa.
         Bravo! kaveri
         1. ekzorsist
          -2
          30. huhtikuuta 2014 klo 21
          Haluan vain vastata sinulle, sinun: "... miksi heitellä helmiä sikojen eteen?!?"
          Sinulla on oma tarinasi, jonka olet keksinyt, ja minulla on omani, joka oli.
          1. Kommentti on poistettu.
           1. ekzorsist
            -2
            1. toukokuuta 2014 klo 23
            Lainaus käyttäjältä: romb
            Älä nyt, lopeta lämpötilan nostaminen - tajusin, että sinä: "nukut isoäitisi kanssa, ja näin höyryveturin kahdesti."

            Ei, tapasin shaitan-arban, mutta en nähnyt höyryveturia.
            Lapselliset päätelmäsi "suuresta maataloudesta", joka ruokkii ja rikastuttaa koko maailmaa, ovat vain utopiaa ja hölynpölyä.
            Mikä tahansa yksityinen yritys voi työskennellä vain voittoa ja vain voittoa varten, ja hyväntekeväisyys siinä on mahdollista vain tasolla - "ei ole sääli heittää pois, eikä se ole paskiainen lahjoittaa" ... Mutta huolehtia maan kaikkien ihmisten hyvinvointi ... tämä on yksityiselle elinkeinonharjoittajalle - anteeksi - muuttakaa, hän ei välitä. Hänelle ainoa kannustin on HÄNEN hyvinvointinsa, muiden kustannuksella ja hinnalla millä hyvänsä.
   3. -1
    28. huhtikuuta 2014 klo 07
    Toistan... "Ei pidä toivoa yhden kansakunnan eksklusiivisuutta maailmanyhteisössä... se vaikuttaa kaikkiin, mutta ei meihin."
    Länsi-Ukraina (8 aluetta) oli osa Puolaa, Romaniaa, Tšekkoslovakiaa ja Itävalta-Unkaria Lehdistötiedotteiden kronologia. Berliini. 09.01.32 Deutsche Allgemeine Zeitung -sanomalehti: "Maan kolmivuotinen talouskriisi ja talonpoikaisväestön orjuuttava asema johtivat Puolan jo ennestään heikon ja jälkeenjääneen maatalouden tuhoon ja romahtamiseen. Erityisen rajut pakkolunastukset kohdistuvat ukrainalaisiin ja valkovenäläisiin. Ulosottomiehen saapuminen saa kylän paniikkiin. Hän ilmestyy vartijoiden ja maklakkien mukana, kuvailee kaikkea enemmän tai vähemmän arvokasta, kuvattu myydään heti melkein tyhjäksi.
    Puolalainen sanomalehti "New Chas": "Hutsulin alueella nälkäisten kotitalouksien määrä vuonna 1932 oli 88,6%. Puolalaisten maanomistajien omaisuus saavutti näinä vuosina 37 % Stanislavin voivodikunnassa ja 49 % Polissyassa. Sanomalehti toteaa: ”Ihmiset paisuvat nälkään ja kuolevat liikkeellä ollessaan. Nälkä on erityisen kovaa kylissä - Perekhresny, Old Gvizdtsy, Ostrovtsy. Nälänhädän myötä lavantauti ja tuberkuloosi levisivät nopeasti."
    Lviv-lehdet kertoivat, että Karpaattien alueella Länsi-Ukrainan väestö elää kauheassa köyhyydessä. Kalushin voivodikunnassa on kyliä, joissa kokonaisia ​​perheitä kuolee nälkään. Sen jälkeen kun Puolan hallitus kielsi puuntyöstön köyhänä vuonna, hutsuleilla ei ollut toimeentuloa. Hallitus ei auttanut nälkäisiä. Ihmisiä kuoli perheissä.
    Amerikkalainen sanomalehti "Ukrainian Good News" kuvaa yksityiskohtaisesti Länsi-Ukrainan nälänhädän kauhuja. Tässä vain muutamia: "Kauhea nälänhätä Länsi-Ukrainan vuoristoväestön keskuudessa" (Zahlivy nälänhätä vuoristoväestön keskuudessa. "USCHV", 10.04.32). Lehti nimeää nälänhädän kauhuja kuvaillessaan syyt: ”Kolme vuotta sitten metsuri ansaitsi 6 kultaa metsän kaatamisesta, 8 kultaa koskenlaskusta, ja kaupungissa tämän metsän arvoksi arvioitiin 70 kultaa, nyt se on 2 kultaa leikkaamisesta ja 18 kultaa kaupungissa.” vihainen Tällainen raha ei riitä ruokkimaan paitsi perhettä, myös itse metsuria. Artikkelissa "Mitä he kirjoittavat Galychynasta" (Mitä kirjoittaa Galychynasta. "USCHV", 05.04.32) kirjeen kirjoittaja kirjoittaa liiallisista veroista ja väestön alhaisesta ostovoimasta johtuen nälkäiset talonpojat myyvät hevonen 5 tai 10 pahasta, t e., puolella dollarilla. Kirjoittaja kirjoittaa, että hän halusi ostaa sian itselleen, mutta yksityinen teurastus ei ole sallittua, ja teurastukseen, verojen maksamiseen, luvan saamiseksi jne. tarvitsee paljon rahaa, mutta sitä ei ole. 04. 05. 31 "Ukrainalaislapsilta Länsi-Ukrainassa on kielletty puhua ukrainaa" viittaa puolalaiseen opettajaan Maria Wojciszalskayaan, joka sakottaa ukrainalaisille koululaisille 3 grossia äidinkielensä käyttämisestä koulussa. 04.04.32 "Puola ja Romania odottavat tilaisuutta hyökätä Neuvosto-Ukrainaa vastaan." Artikkeli "15000 05.04.32 lasta Taka-Karpatialla uhkaa nälkä" ("USCHV" 12.5, f.50.) sisältää Tšekin parlamentin oppositiopuolueiden kansanedustajien lausuntoja. ”Vuoristoseudulla on monia kyliä, joissa lasten ruoka koostuu pienestä määrästä kaurahiutaleleipää ja muutamasta puolimädestä perunasta. Lemmikkieläinten ja asuntojen hinnat ovat poikkeuksellisen alhaiset korkeiden verojen vuoksi. Tšekin hallitus on syyllinen Ukrainan Taka-Karpatian edessä siitä, että XNUMX XNUMX tšekkiläistä siirtolaista, enimmäkseen entisiä sotilaita ja virkamiehiä, jotka keskiaikaisten valloittajien julmuudella harjoittivat tšekkiläisyyttä ja taloudellista riistopolitiikkaa, asettuivat uudelleen tähän köyhään maakuntaan, jossa leipää ei riitä puolelle miljoonalle ihmiselle.
   4. -3
    28. huhtikuuta 2014 klo 09
    Ei tarvitse syyttää kollektivisointia... silloin se oli lapsenkengissään.
    Yksityisen talouden ongelma on... yksityinen kauppias myy sille, joka maksaa enemmän, ei sille, joka tarvitsee sitä enemmän.
    Nälkä ei ole vain seurausta viranomaisten toimista, joista kaikki haluavat ja yrittävät riippua ... se on suuremmassa määrin yksityisten tuottajien toimia, jotka hetkeä hyödyntäen yrittivät rikastua.
    1. -2
     28. huhtikuuta 2014 klo 19
     Ymmärrän miinukset ... ARVOTAAN !!!
     Todisteiden kieltäminen... COOL!!!
     Toistan kymmenennen kerran ... yksityinen elinkeinonharjoittaja on kiinnostunut vain rahasta, aksiooma "raha ei haise".
     Mikä tässä maailmassa on muuttunut... näit yksityisen kauppiaan jakavan ylituotantoa... oikein!!! pikemminkin tuhota kuin antaa hintojen laskea.
     Onko hinta kaikille edullinen???
    2. ekzorsist
     -4
     28. huhtikuuta 2014 klo 22
     Lainaus Strashilasta
     Ei tarvitse syyttää kollektivisointia... silloin se oli lapsenkengissään.
     Yksityisen talouden ongelma on... yksityinen kauppias myy sille, joka maksaa enemmän, ei sille, joka tarvitsee sitä enemmän.
     Nälkä ei ole vain seurausta viranomaisten toimista, joista kaikki haluavat ja yrittävät riippua ... se on suuremmassa määrin yksityisten tuottajien toimia, jotka hetkeä hyödyntäen yrittivät rikastua.

     Aivan oikeassa!!!
     Edes ylipukeutunein ja kullatuin yksityinen kauppias EI KOSKAAN ruoki maan väestöä. Tästä syystä kollektivisointi toteutettiin ...
     Periaatteessa suomalaiset, toisin kuin kiittämättömät jälkeläiset, soveltavat täydellisesti sosialismin ja yhteisviljelyn lakeja ja sanokoon jonkun, että heillä menee huonosti ... Mutta meillä oli ennen valtava maatalouspohja ... nyt meillä on tomaatteja Kiinasta , kenkiä sieltä (vaikka Alma-atan lähellä oli ainakin tuolloin ihana kenkätehdas, no, siellä ei todellakaan leimattu haisevia ala-Turkey tennareita!), ala Versace-Urumchista vaatteita, pastaa ja noita Valetaan turkkilaisissa tehtaissa, mutta haudataan HBC:t.
     Kyllä, ei silloin, kun yksityinen elinkeinonharjoittaja tekee jotain ilman henkilökohtaista hyötyä ... vaikka maa saa kranty ... ja esimerkit kaikista nälänhädistä ovat osoittaneet tämän täydellisesti. Kun sadat kuolivat nälkään lähistöllä, ja jotta hintaa ei laskettaisi, vilja haudattiin ja mädettiin, mutta niin kauan kuin kukaan ei saanut sitä.
     Ameroilla oli sama juttu, kun appelsiinit ja liha hukkuivat vaunuihin meressä, ei kannattanut myydä, hinta oli alhainen.
     1. Kommentti on poistettu.
      1. ekzorsist
       -3
       29. huhtikuuta 2014 klo 20
       Lainaus käyttäjältä: romb
       Kolme miljoonaa maanviljelijää ei ainoastaan ​​toimita maansa väestölle (314 miljoonaa ihmistä) maataloustuotteita, vaan he onnistuvat myös viemään tuotteitaan puoleen maailman maista.

       Oletko itse nähnyt nämä maatilat??? Työntekijöiden lukumäärä yhdellä tilalla? Oletko tutkinut myös amerikkalaisen maatalouden taloudellista osaa?
       Vertaa sitten suomalaiseen malliin ja näet valtavan eron.
       Ja sitten katsoa taaksepäin niin sanottua "viljelyä" Neuvostoliiton maatalouskompleksin raunioilla, ainakin Kazakstanissa ... no, ja ??? Syökö tämä jonkun???
       1. +3
        29. huhtikuuta 2014 klo 21
        Joo...? Ovatko nämä sanani: mahdottomuudesta ruokkia maata yksityisten kauppiaiden avulla?
        Tarvitsetko faktoja? Ole hyvä ja tiedot joukkona internetissä. Mitä muuta "vanhempaa" tarvitset?
 45. nnnnnn
  +5
  27. huhtikuuta 2014 klo 13
  X?????? ODOTA!!!!!!!!!
 46. -5
  27. huhtikuuta 2014 klo 13
  Lainaus käyttäjältä: svp67
  - ja ne toistuvat... Karkeasti toimivat.

  Se toimi Ukrainassa - miksi se ei toimi täällä. (((
  1. ekzorsist
   -2
   28. huhtikuuta 2014 klo 22
   Niin surullista kuin se onkin myöntää, se voisi toimia loistavasti...
   Ja National Patriots itse jatkuvasti auttavat tätä, koska iskulauseet ovat samat Maidan, vain keksejä on jäljellä tuodakseen dopingin mukana... vaikka dopingia on jo tarpeeksi.
 47. Polarfox
  0
  27. huhtikuuta 2014 klo 14
  Täällä: http://rusarchives.ru/publication/famine/famine-ussr.pdf
  139 megatavua PDF-kopioita Neuvostoliiton nälänhätää koskevista arkistoasiakirjoista vuosilta 1930-1934. Korvaamaton asia niille, jotka ovat tottuneet ajattelemaan omalla mielellään ja ymmärtämään kaiken itse. Asiakirjat luokiteltiin pitkään, kokoelma julkaistiin vuonna 2008. Kommentit ovat englanniksi, mutta asiakirjat ovat luonnollisesti venäjäksi. Joten sen selvittäminen ei ole vaikeaa. Jos on halua syventyä ja on kärsivällisyyttä selata arkistoasiakirjoja. Asiakirjoja on myös Ukrainasta ja Kazakstanista, Volgan alueesta yleensä, koko Neuvostoliitossa.
 48. +2
  27. huhtikuuta 2014 klo 14
  Nationalismi toimii kaikkialla ja aina ... aina löytyy jotain leikkiä ... ja ihana periaate KETÄ ME YSTÄVÄT VASTAN on erittäin kysytty.
  Toivon, että Nazarbajev ja hänen kannattajansa saavat tarpeeksi viisautta maan hallinnassa ja monien vastustuksen tekijöiden ymmärtämisessä. Vanhan eliitin ja klaanien vastustuksen ilmapiirissä Nazarbajev hallitsee ja hän on onnistunut paljon.
 49. +4
  27. huhtikuuta 2014 klo 14
  En ymmärrä, miksi kazakstien pitäisi syyttää venäläisiä "holodomorista". Sikäli kuin tiedän, uhrit olivat uigureja, tataareita, uzbekkeja, kazakseja ja venäläisiä. Syy: "Neuvostoliiton" viranomaisten huono hallinto tällä alueella, yleisesti ottaen tietääkseni kaikki Neuvostoliiton valtiot kokivat kollektivisoinnin seuraukset.
  1. +5
   27. huhtikuuta 2014 klo 16
   Mitä muita uiguuria oli KZ:ssä 30-luvulla? Ne ilmestyivät sinne Kiinasta vasta 50-luvun jälkeen. Vain kazakstanilaiset kärsivät, sillä 30-luvulla karja otettiin paimentolaisilta kazakstanilaisilta karjankasvattajilta taistelun aikana paimentolaislajia vastaan. Vai harjoittivatko venäläiset ja tataarit myös siirtolaidua KZ:ssä?! naurava
 50. 0
  27. huhtikuuta 2014 klo 14
  Kampanjan aikana he päättivät siellä, että Pohjois-Kazakstan ei myöskään vahingoittaisi Venäjää wassat
  1. niiden
   -4
   27. huhtikuuta 2014 klo 14
   KZ:n pohjoisen ja itäisen alueen akimien on jo nyt mahdollista kaivaa 4 metriä pitkä ja 2 leveä oja, 3000 km - voit silti sahata sen oja-arakiksi ja besparmakiksi, ehkä pari lelua jää Camrylle.
   1. Kommentti on poistettu.
   2. Argyn-Suindyk
    +1
    27. huhtikuuta 2014 klo 19
    Kazakstanin tšetšeenien ja ingushien on aika kuiskata Pohjois-Kaukasuksen itsenäisyydestä!
   3. ekzorsist
    -3
    28. huhtikuuta 2014 klo 22
    Lainaus käyttäjältä sus
    KZ:n pohjoisen ja itäisen alueen akimien on jo nyt mahdollista kaivaa 4 metriä pitkä ja 2 leveä oja, 3000 km - voit silti sahata sen oja-arakiksi ja besparmakiksi, ehkä pari lelua jää Camrylle.

    Arak-pajero-beshparmak-isoäidit-joivat tämä on Kazakstanin kansallispeli, kuten curling Englannissa tai amerilla on baseball ...
    1. ekzorsist
     -3
     29. huhtikuuta 2014 klo 20
     Lainaus ekzorsistilta
     Lainaus käyttäjältä sus
     KZ:n pohjoisen ja itäisen alueen akimien on jo nyt mahdollista kaivaa 4 metriä pitkä ja 2 leveä oja, 3000 km - voit silti sahata sen oja-arakiksi ja besparmakiksi, ehkä pari lelua jää Camrylle.

     Arak-pajero-beshparmak-isoäidit-joivat tämä on Kazakstanin kansallispeli, kuten curling Englannissa tai amerilla on baseball ...

     No, miksi reagoit niin epäasianmukaisesti kerralla??? No, TÄMÄ ON TOTUUS!!!
     Anteeksi, mitä se on... "ei ole mitään syytä syyttää peilistä, jos kasvot ovat vinossa."
 51. Polarfox
  0
  27. huhtikuuta 2014 klo 14
  Lainaus: nae76
  Kampanjan aikana he päättivät siellä, että Pohjois-Kazakstan ei myöskään vahingoittaisi Venäjää

  Кто решил - немец из "Ди Вельта"?
 52. + 10
  27. huhtikuuta 2014 klo 15
  Голод,голод,страшные вещи творит голод с людьми.Все обвиняют Россию в том,что это она спровоцировала голод 1933года.А нам Русским кого винить,самих себя,мы сами себя уничтожали? Половина моего рода окончили свою жизнь в гражданскую.У моих,деда с бабкой было три сыночка да лапочка дочка,моя мать,двух старших сыновей забрали на первую мировую в 14 году,они вернулись домой в 22году из плена.Третий сын пропал в 18 г.на Украине,бабка не дождалась сыновей с войны,умерла в 19 году,спасаясь от голода 21года дед с моей матерью поехали в Сибирь,в Новосибирске дед умер.Во вторую мировую еще четверо мужчин из рода не вернулись домой,два дяди выжили на первой, не повезло на второй и с ними ихи сыновья.И кого же мне винить,Ленина,Гитлера,Ленин развязал гражданскую,Гитлер вторую мировую.Виновные известны,Америка,Англия,это они испокон веков натравливали всех на Россию.Пока мы не уничтожим этот рассадник зла,не будет нам покоя.
 53. 0
  27. huhtikuuta 2014 klo 17
  Все революционныенастрои следует предупреждать, возможно даже крайними мерами. тогда ворошащих старое бельё станет значительно меньше.
 54. Argyn-Suindyk
  +3
  27. huhtikuuta 2014 klo 18
  До конца ветки дошел и удивляюсь, как мы еще не поругались?
  1. +7
   27. huhtikuuta 2014 klo 18
   Аппетит приходит во время еды.Вот и начались разговоры о Северном Казахстане.Многие тут утверждают что Северный Казахстан запущенном состоянии,нужна хозяйственная рука,чтоб поднять регион и т.д.Советую этим горлопанам хорошенько изучить состояние российских провинций.Если у Вас есть такая сильная хозяйственная рука,что мешает этой руке ,поднять провинции России?
 55. -5
  27. huhtikuuta 2014 klo 18
  Kazakstaninские и украинские учебники по истории написаны по одной методичке.
  1. Argyn-Suindyk
   +1
   27. huhtikuuta 2014 klo 19
   Ну да, а бежавшие из Казахстана от голода в 1931-1932 годах в Китай и Монголию и возвращающиеся в наши дни на свою историческую родину это инопланетяне выдающие себя за казахов с целью любое событие или ситуацию в внутренней или внешней политике выдать как обязательный и непременный предвестник майдана!
  2. ekzorsist
   -3
   28. huhtikuuta 2014 klo 22
   Lainaus käyttäjältä assam4
   Kazakstaninские и украинские учебники по истории написаны по одной методичке.

   Нет , просто один автор-->автор-->автор и на одном печатном станке штамповали без предварительной дезинфекции .
 56. +2
  27. huhtikuuta 2014 klo 18
  ещё чуть чуть и стравят очередных братских народов
  1. Argyn-Suindyk
   +1
   27. huhtikuuta 2014 klo 19
   Им то ничего не будет, они далеко и кровавую кашу хуже чем в Сирии, будут по телеку смотреть ис умным видом на диване приговаривать " ну мы же предупреждали"! Не дождутся казахи по природе не конфликтные и не кровожадные!
   1. ekzorsist
    -3
    28. huhtikuuta 2014 klo 22
    Lainaus: Argyn-Suindyk
    Им то ничего не будет, они далеко и кровавую кашу хуже чем в Сирии, будут по телеку смотреть ис умным видом на диване приговаривать " ну мы же предупреждали"! Не дождутся казахи по природе не конфликтные и не кровожадные!

    ????? Ой ли , буквально с два-три десятка заметок совсем по другому заявлялось ( возможно не Вами лично , НО !!! однако ...было ) , и вдруг резкий переворот с креном ...
 57. +4
  27. huhtikuuta 2014 klo 19
  Lainaus: MIKHAN
  Казахи когда целину пахать будем..?


  Эх Виталий,Виталий,а ты знаешь как пашут целину? Пахать то ты хоть умеешь или для красного словца высказался.Прежде чем у казахов целину второй раз поднимать,надо у себя в России поднять.Половина полей в хозяйствах не возделывается,это ещё хорошо,людям есть где работать,в хозяйстве где я живу,из шести тысяч гектар которые имело хозяйство обрабатывается только три,в соседнем селе из пяти тысяч,ни одного гектара не пашется.Такой разрухи в сельском хозяйстве,в истории России не было.Вот так поработали перестроечник,который все консенсус искал и тот который себе ни чего не брал,а все в семью.Только за одно сельское хозяйство их по десять раз надо растрелять.ЕБН во время слинял,а Горбатый жив ещё сволочь.Вот такие пироги Виталий,А у казахов второй раз такую гору не свернуть,я знаю,что говорю,пришлось мне по молодости пять лет пахать эту целину в Оренбургской области,не знаю что там сейчас происходит,давно уехал оттуда,сорок пять лет прошло.
  1. +4
   27. huhtikuuta 2014 klo 22
   Lainaus käyttäjältä: A1L9E4K9S
   Эх Виталий,Виталий,а ты знаешь как пашут целину? Пахать то ты хоть умеешь или для красного словца высказался.Прежде чем у казахов целину второй раз поднимать,надо у себя в России поднять.

   Пахать землю-это не звездеть по интернету.Виталий обыкновенный интернетный вояка,ярко выраженный ура-патриот и горлопан,девиз которого " Всегда!" naurava
 58. -2
  27. huhtikuuta 2014 klo 19
  У меня Казахстан связан по истории только с двумя случаями. Тетка родная там десять лет сидела. И когда приехал её отец, прошедший несколько сот километров, что для него характерно, и нашедший её помер от заворота кишок, когда наелся с голодухи. Вот чем мне памятен Казахстан в те далекие 40-е годы. А в 70-е сам там оказался -в стройотряде МГУ. Джалтыр, Мариинская-наш участок был. В Целиногдад на слет ездили. Честно- деревня деревней был. Не знаю как сейчас. Думаю вокруг та жа деревня-однако Ак-Малу нормально отстроили. Хотя спорить не буду. Короче-там еще море дел. Степи бескрайние-это точно. Об остальном не скажу. Ну немцев, в 70-е море было. Они и за порядком приглядывали. Сейчас наверное море в ФРГ уехали.
  1. +3
   28. huhtikuuta 2014 klo 00
   А Форт Шевченко. Город-красавец на пустынных песках и опреснённой воде. Живут люди и не плохо живут. Joo
  2. +4
   28. huhtikuuta 2014 klo 15
   про что говорит сам не знает...Астана и есть Целиноград в бытности и море ваших дел ...уже устаревшая лет на 30 информация...расслабьтесь, все уже сделано без вас...
 59. ASSARU
  -7
  27. huhtikuuta 2014 klo 20
  Lainaus: Nimi
  То что украинский сценарий американцы постараются применить в Казахстане нужно ожидать и предпринимать превентивные меры


  Правильно Обьединится надо.Нето Казахстан погрязнет в войне ждузов и родов.Это Назарбаев-нынешний президент -воспитанник концепции-Все люди братья.Он смог перешагнуть через то что ни один из других азиатских президентов не смог.
  1. +5
   27. huhtikuuta 2014 klo 21
   С чего бы это? Если не соображаете в казахской племенной структуре, то зачем писать об этом? Колуном что ли себя показать? Не было еще в истории не одной войны между Жузами у казахов, так как это просто по определению не возможно! kaveri
 60. +4
  27. huhtikuuta 2014 klo 21
  Lainaus: Signalman
  Степи бескрайние-это точно.


  В совхозе Уральский где пришлось мне работать было сорок три тысячи гектар пахотной земли,не считая пастбищ вдоль Чагана,вот и представте себе какая это площадь.Один совхоз,по площади равен маленькой стране в Европе.И они ещё мечтают нас завоевать ид...ы.
 61. +5
  27. huhtikuuta 2014 klo 21
  У каждого народа был голодомор. Но вы мне назовите хотя бы один народ из СССР, кого он не коснулся. Копаться в этом конечно надо, особенно западным исследователям. Как же без них. Если бы советские войска не кормили Западную Европу после победы над на фашизмом, то и тут мы были бы виноваты, что морили их голодом. Жаль что американцы за океаном, а то и мы там были виноваты за их 30-е годы депрессии.
 62. +2
  27. huhtikuuta 2014 klo 22
  Lainaus polarfoxilta
  Кто решил - немец из "Ди Вельта"?

  Ну не знаю, просто натравили они на Россию Грузию, Россия приросла Осетией, устроили анти русский путч на Украине - Крым вернулся в состав России, тенденция, же налицо, вот я и не пойму, или они там все долбодятлы, что еще у одного соседа России антирусские настроения разжигают, или всерьез "мечтают" о дальнейшем укрупнении России
 63. karhunvatukka
  +9
  27. huhtikuuta 2014 klo 22
  Lainaus käyttäjältä avt
  Все новые нацгосударства изначально строились на основе ненависти к СССР и России в частности , разница только в накале градуса данной ненависти ,

  В отношении Казахстана - это на 100% неправда. Уж кто-кто, а Назарбаев был против развала Союза, за что его все "рожденные в СССР" уважают безмерно. Надо помнить, что под Беловежским Соглашением стоят подписи только троих человек (да будет проклята их память), а остальным пришлось, что называется, исходить из реалий, когда тебя ставят перед фактом.

  Что же касается голодомора - однозначно не приемлю этих обвинений, потому что голодали все жившие тогда, ну, может, кроме каких-нибудь барыг и начальников. Нечестно обвинять хоть русских, хоть евреев, хоть грузинов (если кто-нибудь надумает вспомнить национальность Сталина). Вообще национальность никогда не имела значения в конфликтах, любых. Всегда только экономика, желание перекроить очередь к тарелке.
 64. 0
  28. huhtikuuta 2014 klo 03
  и все таки бурное развитие принципов пидерастии (ну гомосексуализма) в Гейропе и США все таки приводят их не только к физической но и к политической, и к стратегической импотенции.....одно и то же, на большее старички-геи из Гейропы уже не способны....эта карта, с голодомором, уже была бита на Украине. В Голодоморе тех годов, по мимо "исхудавших" украинцев на самом деле пострадало много казахов, а еще пострадало НЕ МЕНЬШЕ РУССКИХ юго-восточных областей России...кстати во время того самого голодомора правительство СССР состояло по большей части из выходцев с УКРАИНЫ))) так что уважаемые господа "потомки фашистов" все претензии к нынешней ХУНТЕ КИЕВА, как к наследникам "ВЕЛИКИХ УКРОВ")))) ахха...вобще фрицам вместо того что бы отрабатывать "русскую тему" лучше бы в своей помойке разобрались. НАселение Германии уже более чем на 75 % состоит из этнических турков, фрицы как нация уже выродились по факту. Пусть лучше бросают свои гей-парады и нападки на России и дрючат своих фройлен-бройлен, пока есть с кем еще немцу сделать немца, а то скоро 100% населения Германии будет состоять из турков. А оставшиеся "малочисленные коренные народы германии" буду загнаны в ГЕТО и споены шнапсом))
 65. Polarfox
  +1
  28. huhtikuuta 2014 klo 05
  Lainaus: MIKHAN
  Pohjois-Kazakstan on nyt autioitunut (Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen) Suurin osa väestöstä on keskittynyt sinne, missä öljy ja kaasu .... (muu alue on hylätty ..) Et palauta sitä nimenomaisesti .. (odota voimme alkaa kehittää..))

  Это кто вам сказал? Не знаю, как чисто Север, а на Северо-Востоке люди работают, предприятия новые открываются. На селе похуже будет, но, опять же, во многом из-за того, что люди развращены вынужденным бездельем в девяностые, когда всё рушилось. Опять же, работает "савецкая" психология: "А чего это я на NN буду работать? Я не батрак!". Сидят дома, некоторые спились и деградировали, есть такое. Тем не менее, большинство живёт. Конечно, в значительной мере вредит коррумпированность чиновников, но, думается мне, в России с этим не лучше.

  На Северо-Востоке Казахстана жить можно. Не так, чтобы уж совсем великолепно, но те, кто реально ищет работу, её находит. Ну да, зарплата часто бывает "дутой", то есть, реально меньше декларируемой, а собственники крупных предприятий устанавливают едва ли не военную дисциплину. Но, опять же, никто никого на таких предприятиях не держит, люди уходят, находят другую работу. Или терпят военную дисциплину, если зарплата того стоит. Вот, как-то так.

  По теме же скажу: не считая бытового национализма, который был всегда и всюду, а не только в Казахстане, в последнее время активизировались националисты разных мастей. В большинстве своём различные неправительственные организации-грантобратели. Но эти понятно из чьих рук хлеб едят. Так что, считаю допустимым полагать, что янки и сюда сунули свой нос.
 66. +5
  28. huhtikuuta 2014 klo 05
  Громкое название, а содержание, как говорится, в огороде бузина, в Киеве дядька. Какая связь между голодом и майданом? У нас если кто и пойдет на майдан, то вовсе не из-за темы голода 30-х. Статье минус. Автор не учел, что не все параллели параллельны, если можно так выразиться.
 67. +2
  28. huhtikuuta 2014 klo 07
  США и Гейропе сейчас надо раскачать всех союзников РФ, породить ненависть и отчуждение. Не надо на это вестись, ни русскому ни казахскому народу добра от этого не будет. Что касается голодомора, то она была и это была политика центра, которая сильно ударила по казахскому народу.
  1. +3
   28. huhtikuuta 2014 klo 15
   Видимо для этого они используют государственные Российские СМИ, с их пятиминутками ненависти ко всему нерусскому, прям как по-Оруэлу. Ощущение, что мы вернулись на восемьдесят лет назад в Германию. Риторика, пропаганда и идеи все оттуда. Как бы не называли новую евразийскую риторику, она национал-социалистская. Так кто же здесь настоящие фашисты?)
 68. Wolf Lonely
  0
  28. huhtikuuta 2014 klo 07
  Даааа блин! Что то правда, то правда. Сидим и ждем когда такая бодяга как на Украине у нас в Казахстане за играет. Пока во власти Назрабев, все нормально, но когда он уйдет....
  Кстати первая картинка это пряма возле моего дома памятник стоит этот)))
  1. +2
   30. huhtikuuta 2014 klo 11
   Если придет кто-то, кто не устраивает Кремль, то все разыграют по уже обкатанному сценарию. Для этого ввели поправки о двойном гражданстве с ЕАЭС. В Осетии тоже было много Российских паспортов и результат всем известен. Будут защищать своих граждан на нашей территории и воевать с "фашистами" , в нашем случае с "басмачами"..
   1. 0
    1. toukokuuta 2014 klo 10
    Jet. Смотрю опять появился. В принципе ничего не меняется ,все давно обкатано и испытано. Единственно РФ на сегодня это РИ в новой обертке , а не СССР как думают наши приверженцы советского строя ( правда когда интересы РФ отстаивают наши русские я еще могу их понять , но когда это начинают делать наши казахи мне не понятно, они наверно тв каналов и газет РФ насмотрелись и не видят что РФ сегодня это не продолжение вчерашнего РСФСР- это уже другая страна и другие люди , может что бы они это поняли отправлять их в Москву во время акций "Русский марш" и "Белый вагон")
    1. 0
     1. toukokuuta 2014 klo 10
     Правда справедливости ради надо сказать что и РК это другая страна и другие люди чем в Каз.ССР. И людям застрявшим в СССР надо это понять и принять а не мучить ни себя ни окружающих фантомными болями. Лучшим вариантом для всех будет отъезд тех кто не принял независимость РК и грезит восстановлением .
    2. Kommentti on poistettu.
    3. +2
     1. toukokuuta 2014 klo 10
     зашел лишь потому, что увидел статью про Казахстан. а так сам видишь во что превратился этот ресурс. причем все грезят войной, как будто сами пойдут воевать или пошлют своих детей. воевать за справедливость в своей стране духа не хватает, так они хотят воевать за Украину с украинцами. в духе США, которые устанавливают демократию во всем мире)
 69. Wolf Lonely
  0
  28. huhtikuuta 2014 klo 08
  «Сталинский голодомор стоил жизни полутора миллионам казахов». ну начнется.... При Сталине не только казахи же пострадали, а все народы в СССР. Сюда ссылали и немцев, и украинцев, и поляков, и русских.
 70. alex=111
  +2
  28. huhtikuuta 2014 klo 09
  tokin1959 (1) RU  Вчера, 16:58 ↑
  jotka väittelevät - ovat oppineet.
  ja ennen sitä kaikki heidän "jambinsa" syytettiin kansan vihollisten ja englantilaisten vakoojien juonitteluista.

  судя по российским сми - ничего не изменилось, также ищут виноватых.
 71. -2
  28. huhtikuuta 2014 klo 12
  Теперь ждем еще одну статью, как "Сталин в Белоруссии испытывал новейший вид биологического оружия".
 72. Polarfox
  0
  28. huhtikuuta 2014 klo 13
  Вот, на РИА Новости нашла: http://ria.ru/society/20140428/1005756145.html
  СпрОсите - зачем это здесь? Да затем, что в Казахстане Хизб-ут-Тахрир запрещена с 2005 года, поскольку признана деструктивной организацией, призывающей к экстремизму. А на Украине, оказывается, действовала без проблем. Помнится, где-то в 2005-2006 я работала судебным репортёром, присутствовала на процессе по делу хизб-ут-тахрировцев. Тогда листовки этой организации наводнили город, их рассовывали в почтовые ящики, как сейчас рекламу. Судили двух молодых людей, причём одному было всего 19 лет, другой чуть постарше. Им дали реальные сроки, не условно. Сейчас не упомню, сколько именно, но наказали серьёзно.

  Помнится, тогда имам главной мечети выступил с осуждением Хизб-ут-Тахрира и призвал верующих не поддаваться экстремистской пропаганде, ибо они присвоили себе право утверждать, что угодно Аллаху, не имея на то никакого права.
 73. Konrat83
  +2
  29. huhtikuuta 2014 klo 10
  Зачем Голодомор Сталинским назвали. Голощекин - 100% троцкист.
  А вообще причина голода, такая же как и причина развала СССР. Когда все зависит от одного человека, стоит попасть во власть гнили, так все и рушится. А таких безграмотных садистов еврейской национальности с революцией попало во власть слишком много, пока у Сталина не набралось власти, чтобы их вычистить.
 74. 0
  30. huhtikuuta 2014 klo 07
  Первые массовые выступления против России (тогда они назывались антисоветские) были именно в Казахстане. Не раз уже утверждал, как только не станет Назарбаева, то Украинские события покажутся детским утренником.
  1. +4
   30. huhtikuuta 2014 klo 09
   А как их еще могли назвать то? И ведь никто не стал разбираться, что народ требовал поставить вместо спущенного Колбина, который ничего не понимал в местной специфике, а прилетел просто тупо отсидеться перед повышением, кого-нибудь хорошего хозяйственника типа Кунаева! Кто нибудь может показать фотографию с антисоветским лозунгом в 1986 году?

"Oikea sektori" (kielletty Venäjällä), "Ukrainan Insurgent Army" (UPA) (kielletty Venäjällä), ISIS (kielletty Venäjällä), "Jabhat Fatah al-Sham" entinen "Jabhat al-Nusra" (kielletty Venäjällä) , Taleban (kielletty Venäjällä), Al-Qaeda (kielletty Venäjällä), Anti-Corruption Foundation (kielletty Venäjällä), Navalnyin päämaja (kielletty Venäjällä), Facebook (kielletty Venäjällä), Instagram (kielletty Venäjällä), Meta (kielletty Venäjällä), Misanthropic Division (kielletty Venäjällä), Azov (kielletty Venäjällä), Muslim Brotherhood (kielletty Venäjällä), Aum Shinrikyo (kielletty Venäjällä), AUE (kielletty Venäjällä), UNA-UNSO (kielletty v. Venäjä), Mejlis of the Crimean Tatar People (kielletty Venäjällä), Legion "Freedom of Russia" (aseellinen kokoonpano, tunnustettu terroristiksi Venäjän federaatiossa ja kielletty)

”Voittoa tavoittelemattomat järjestöt, rekisteröimättömät julkiset yhdistykset tai ulkomaisen agentin tehtäviä hoitavat yksityishenkilöt” sekä ulkomaisen agentin tehtäviä hoitavat tiedotusvälineet: ”Medusa”; "Amerikan ääni"; "todellisuudet"; "Nykyhetki"; "Radiovapaus"; Ponomarev; Savitskaja; Markelov; Kamaljagin; Apakhonchich; Makarevitš; Suutari; Gordon; Zhdanov; Medvedev; Fedorov; "Pöllö"; "Lääkäreiden liitto"; "RKK" "Levada Center"; "Muistomerkki"; "Ääni"; "Henkilö ja laki"; "Sade"; "Mediazone"; "Deutsche Welle"; QMS "Kaukasian solmu"; "Sisäpiiri"; "Uusi sanomalehti"