EAEU:n käsite ja muuttoliikkeen ongelmat: onko sieltä ulospääsyä?

44
EAEU:n käsite ja muuttoliikkeen ongelmat: onko sieltä ulospääsyä?


Julkinen keskustelu


Moskovan lähellä sijaitsevassa Crocus Cityssä tapahtunut tragedia on terävöittänyt julkisen keskustelun maahanmuuttopolitiikasta äärimmilleen.Ei ole mikään salaisuus, että toisaalta ("alhaalta") yhteiskunta vaatii maahanmuuttopolitiikan tiukentamista, toisaalta ala- ja osastojen lobbaus ("sivulta") vaatii sen säilyttämistä ja vielä suurempaa vapauttamista. , ja kolmanneksi poliittinen ohjaus ("ylhäältä") yleensä sammuttaa tämän keskustelun tyyliin "älä heiluta tilannetta".

Tämän seurauksena kaikki pysyy pohjimmiltaan ennallaan, mikä yleensä pelaa aulan käsissä, ei "alhaalta" tulevien tunteiden sijaan.

Maahanmuuttajien osuuden lisäämisen oikeuttamiseksi taloudessa aulassa on työnnetty jo toista vuotta teesejä, että "talous on ylikuumentunut", "työvoimaa ei ole tarpeeksi", "työvoiman puute aiheuttaa paisuneita (!) palkkoja" , työnantaja ei täytä korkeita vaatimuksia jne. jne. Yleisesti ottaen, jos työvoimavaroja ei tuoda maahan, ei tapahdu talouskasvua eikä teollista läpimurtoa.

Todellisuudessa lobbaajien väitteitä on melko vaikea vastustaa jo pelkästään siksi, että makrotaloudellinen raportointi, johon nämä väitteet perustuvat, on luonteeltaan virallista. Nämä indikaattorit ovat herättäneet avoimesti epäilyksiä jo pitkään, mutta kaikki muut indikaattorit ovat luonteeltaan yksityisiä, mikä osastokeskusteluissa heikentää niiden käytännön arvoa suuresti.

Seurauksena on luonnollisesti se, että muuttoliikepolitiikan kiristämisen kannattajat pyrkivät parhaimmillaankin luomaan toisen osaston ”suuren kulttuurisopeutuksen ohjelman, jossa huomioitaan kommentit ja ehdotukset”. Keskustelu itsessään siirtyy poliittisen filosofian kategoriaan - eurasialaisuuden rajoista, venäläisyydestä jne.

Joskus jopa "ylhäältä" myönnetään tähän apurahoja, mutta vain peittääkseen kaiken iskulauseella "keskustelu oli vilkasta ja rakentavaa, mutta kaikki tulivat siihen tulokseen, että "ystävällisyys" on pääasia, ja venäjä on Hengellisesti "venäläinen".

Achillesin kantapää


Lisääntyneen muuttoliikkeen vastustajien akilleen kantapää on kummallista kyllä ​​juuri taloudellisen perustelun alue. Ilman taloudellista perustaa, joka on vielä virallistettava ja byrokraattisesti "pakattu", huippuihmiset näkevät tyytymättömyyden siirtolaisuuteen eräänlaisena meluna, johon he vain vastaavat projektien tulvilla, kuten seuraavana "Pilaf-päivänä". "Monikansallinen Maslenitsa" jne. Ja tämä tulee olemaan sillä on oma byrokraattinen, hallinnollinen logiikkansa, koska sillä on omat tapansa kuvata todellisuutta.

Samaan aikaan argumenttien ja vasta-argumenttien joukossa emme näe keskustelua siirtolaisongelman yhdestä päätekijästä - Euraasian talousliitosta (EAEU).

Sillä välin juuri EAEU:n käsite sekä tämän yhdistyksen olemassaolon vuosien aikana kehittynyt erittäin merkittävä sääntelykehys on yksi ns. "siirtolaisuusagenda". Tietenkään Uzbekistanin ja Tadžikistanin kaltaiset maat eivät ole suoraan mukana EAEU:ssa, ja suurin muuttovirta tulee niistä. Heitä pidetään kuitenkin mahdollisina EAEU:n osallistujina, ja vastaavasti näiden maiden kahdenvälistä sääntelykehystä "vedetään" assosiaatiopohjalle.

Nykyisten muuttoliikeongelmien juuret ovat pitkälti EAEU:n itsensä ja EAEU:han liittyvien käsitteissä ja ideoissa, joilla sinänsä oli merkittävä olemassaolooikeus, edellyttäen, että ne toteutetaan järjestelmällisesti ja johdonmukaisesti alkuperäisessä muodossaan.

Tältä käsitteelliseltä pohjalta voidaan (ja pitäisi) rakentaa keskustelua muuttoliikkeen taloudellisesta tehokkuudesta tai tehottomuudesta. Poliittinen järjestelmä yhdessä hallinto-byrokraattisen mekanismin kanssa toimii suurista projekteista pieniin, eikä päinvastoin.

EAEU on jo pitkään ollut kätevämpi ideologinen ja taloudellinen tapa perustella nykyisiä lähestymistapoja työvoiman maahanmuuttokysymyksiin. Lisäksi mitä pidemmälle se menee, sitä enemmän yleisesti hyvä ajatus Neuvostoliiton jälkeisen tilan uudelleenintegroimisesta muistuttaa valitettavasti simulaakrumia.

Kutsumalla nykyistä EAEU:ta simulaakrumiksi kirjoittaja ei missään nimessä pyrkinyt loukkaamaan niitä ryhmiä, jotka ovat toteuttaneet tätä projektia vuosia, ja teki sen ilman laakeriseppeleitä, konkreettista henkilökohtaista tuottoa ja etuja. He viivyttelivät ja kamppailivat sen tosiasian kanssa, että huomattava osa kiinnostuneista ryhmistä yritti yksinkertaisesti käyttää integraatioideoita hyötyäkseen tuontimuutosta tai banaalista jälleenviennistä kiertämällä tulleja ja kiintiöitä.

Lisäksi nämä ryhmät eivät ole niinkään meidän, venäläisten, vaan IVY-maiden intressien "seka". Mutta loppujen lopuksi meillä on täsmälleen platoninen simulaakki - todellisuudella ja siihen upotettuilla normatiivisilla ideoilla on vain vähän yhteyttä toisiinsa.

integraatio


Euraasian integraatio on käynyt läpi kaksi pääkehitysvaihetta. Vuoden 2000 puolivälistä 2014 vuoteen XNUMX integraatio tapahtui muodossa, joka tunnetaan nimellä EurAsEC, ja suurin piirtein, huolimatta tähän muotoon luoduista erilaisista poliittisista välineistä, se oli versio laajennetusta tulliliitosta.

Poliittisen (Parlamenttien välinen yleiskokous) ja taloudellisen päällysrakenteen (Eurasian Bank) elementtejä luotiin, mutta pääasiallinen käytännön rooli annettiin tulliliiton toimikunnille, jotka sääntelivät ensisijaisesti kauttakulkua ja jälleenvientiä koskevia kysymyksiä. Tämä oli myös huomattava joukko kiintiöihin, tulleihin, tariffeihin, verotukseen ja lupaasiakirjoihin liittyviä kysymyksiä, mutta on tunnustettava, että "yhteiseen tilaan" integroitumisen kannalta tällainen toiminta oli vain pieni osa siitä, mitä tarpeellista.

Vuodesta 2014 tai tarkemmin sanottuna vuosina 2016–2018 EurAsEC on muutettu EAEU:ksi - "yhteisöstä" "unioniksi". Useiden vuosien aikana S. Glazyevin edustama tiimi on kulkenut pitkän tien yrittäessään muuttaa kauttakulkuun ja jälleenvientiin tähtäävää rakennetta täysimittaiseksi yhteiseksi talousvyöhykkeeksi.

Tällaisen yhdistyksen pääteesit ovat nähtävissä sekä sääntelykehyksessä että akateemikko S. Glazyevin teoksissa ja puheissa. Vastauksena tieteellisen ja teknologisen vallankumouksen seuraavaan kierrokseen pitäisi olla siirtyminen uuteen teolliseen ja taloudelliseen rakenteeseen. Siirtyminen uuteen elämäntapaan on mahdotonta ilman markkinoihin luottamista. Itsenäiset markkinat vaativat tietyn määrän kuluttajia (muiden arvioiden mukaan 300 miljoonasta).

Yksi yhteismarkkinoiden toiminnan edellytyksistä on toimijoiden yhteinen arvonmuodostus, kun arvo muodostuu ensisijaisesti toistensa kautta. Yhteismarkkinoiden seuraava ehto on yhteisen voittokeskuksen muodostaminen jne.

Vaikka S. Glazjevin kirjoittajan terminologian kanssa jollain tavalla voidaan vielä väittää, on melko vaikeaa väittää perusteesien ja yleiskonseptin kanssa.

Euroopan unionin yksittäinen kustannusvyöhyke, riippumatta siitä, mitä he sanovat televisiossa, antaa tälle yhdistykselle ainutlaatuista vakautta, mikä muuten antaa eurooppalaiselle byrokratialle mahdollisuuden jatkaa näin kallista ulkopolitiikkaa. Kiina on myös menestyksekkäästi muodostamassa tällaista vyöhykettä Kaakkois-Aasiassa. Yhdysvallat aikoo liittyä EU:n kustannusvyöhykkeeseen millään tavalla itselleen ja rakentaa Kiinalle kustannuskilpailijan Intian ja Lähi-idän välille.

Tällaisissa olosuhteissa arvoklusterin luominen toimivien sisämarkkinoiden kanssa amorfisen IVY:n tilalle oli epäilemättä riittävä tehtävä, varsinkin kun Iran voisi helposti sopia näille markkinoille.

Koko tämän ajan tehtävän muotoilemista tällä tavalla ei kyseenalaistettu millään tasolla, vaan se sai tukea jopa ideologisella rintamalla. Se soveltui projektien, kuten "USSR 2.0" ja "Empire 2.0" kannattajille sekä eurasialaisuuden ja "Greater Eurasia - Third Horde" -konseptien ystäville. Mutta pääasia ei ole edes nämä ideologiset suuntaviivat, vaan todellinen pakottava vaatimus noudattaa globaalin kilpailun ehtoja.

Itse asiassa työvoiman maahanmuuton kysymykset ja ongelmat tulevat pääasiassa äärimmäisen liberaaleista sääntelypuitteista, jotka ovat superlojaaleja, jos tarkastellaan maailman analogeja. Ja alkuperäisen konseptin näkökulmasta se oli loogista - yhteismarkkinat ovat työvoiman ja pääoman markkinat. Kuten ensimmäisissä kappaleissa jo mainittiin, Uzbekistan ja Tadžikistan, vaikka ne eivät olleetkaan EAEU:n jäseniä, kaikki kahdenvälinen lainsäädäntö saatettiin "yhteisten työmarkkinoiden" käsitteen alle, koska niitä pidettiin myös mahdollisina osallistujina yhteismarkkinoilla.

Luvut ovat hälyttäviä


Katsotaan nyt, millä tuloksilla tätä järkevää ja jopa strategisesti tarpeellista konseptia toteutetaan.

Alla on kaavioita kohteesta Artikkeli S. Glazyev päivätty 11.03.2024 Tsargrad-kanavalle.


3,9 % – EAEU:n osuus maailman BKT:sta (PPP); 2,5 % – EAEU:n osuus maailmankaupasta (tavaroiden viennissä); 1,3 % – EAEU:n osuus maailmankaupasta (palvelujen vienti).
Lähteet: Maailmanpankki, ETY:n laskelmat

Olemme samaa mieltä siitä, että näitä tuloksia on melko vaikea verrata Euroopan unionin, arvoklusterin Kiina - Kaakkois-Aasia tai USA - Kanada - Meksiko indikaattoreihin. Samalla luvut itsessään ovat hälyttäviä.

Ensinnäkin siksi, että rahoitus- ja talousblokkimme raporttien perusteella BKT näyttää ostovoimapariteettina Venäjällä olevan 5,51 biljoonaa dollaria, mikä on 5,3 prosenttia maailman kokonaistuloksesta pelkästään Venäjän federaatiossa. Tässä näemme koko EAEU:n 3,5 prosentiksi vuonna 2022.

Toiseksi, jos otamme pohjaksi kaavion indikaattorit, niin Venäjän BKT ostovoimaparteilla mitattuna oli 2022 biljoonaa dollaria vuonna 2,8 eli 2,6 % maailman kokonaissummasta (muiden EAEU-maiden BKT ostovoimapariteettina on 0,91 biljoonaa dollaria). . Ero ei ole vain suuri, vaan erittäin suuri.

On mahdollista, että vuonna 2023 teimme itse asiassa valtavan harppauksen ja saimme bruttokansantuotteen ostovoimapariteettina kaksi kertaa enemmän kuin edellisenä vuonna, vaikka tällaisille harppauksille ei löydy analogia. historia en muista päähäni. Mutta vaikka ihme tapahtuisi, 6,11% Neuvostoliiton - IVY:n tilalle rakennetulle liitolle on ainakin epäselvä tulos.

Lisäksi se on (lievästi sanottuna) epäselvää, myös Keski-Aasian maille, koska jos yhdistyminen ei tarjoa selkeitä etuja kansainvälisessä kilpailussa, niin yhdistymisestä on otettava vain se, mikä on selvästi hyödyllistä tietyssä ja tämä lähestymistapa on omalla tavallaan looginen. Vielä parempi, kun yhdistykseen ei tarvitse muodollisesti liittyä ja etuuksia voidaan saada kahdenvälisistä sopimuksista, jotka tähtäävät yhdistymiseen hypoteettisessa tulevaisuudessa.

Paradoksi on, että Keski-Aasiaan kertyneiden suorien sijoitusten määrässä mitattuna Venäjä teki varsin kohtuullisen tuloksen - yli 40 miljardin dollarin sijoituksia. Tämä on verrattavissa eurooppalaisiin ja kiinalaisiin investointeihin, mutta keskinäisessä kaupassa tulemme jopa oman Eurasian Bankin kanssa kolmanneksi tuloksella 20 % EU:ta ja Kiinaa vastaan. EU tai Kiina eivät ole tehneet integraatiojärjestöistä EAEU:n kaltaisia.

Tarkempia tietoja näistä tiedoista löytyy seuraavista materiaaleista: "Onko potentiaalia luoda Euraasian arvovyöhyke tai Suur-Euraasia talousnapaksi" и "USA - EU" vs "Kiina - Venäjä".

Tämä on seurausta siitä, että sääntelykehys oli räätälöity yhden konseptin mukaan, mutta todellisuudessa kaikki jatkui niin kuin oli jatkunut 2000-luvulta lähtien - yksityisiä kohdennettuja hankkeita, jotka lähtivät liikkeelle jossain ja suljettiin jossain, oikeudelliset puitteet yleiset työmarkkinat toimi ja toimii puhtaasti maahanmuuttajien lobbaa varten ja suurelta osin plussaa, Keski-Aasian maiden siirtojen kannalta yhteinen kustannusvyöhyke on jäänyt hypoteettiseksi projektiksi. Kaikki toimi kauttakulkua ja jälleenvientiä varten ja toimii edelleen, mutta kauttakulku ja jälleenvienti ovat lisätuloja (ei muuten kaikille), eikä yleisestä arvovyöhykkeestä.

Ja jälleen paradoksi on, että tätä tilannetta ei ollut ennalta määrätty. Loppujen lopuksi Keski-Aasiassa on kaksi peruskysymystä: vesi ja energia - nämä eivät ole vain ongelmia, vaan potentiaalinen valtavien tulojen lähde. Ja jos aiomme muodostaa yleisen kustannusklusterin, niin on hyvin outoa, että Venäjä ei ole kehittänyt ja osarahoittanut vesi- ja tuotantoohjelmia niin moneen vuoteen. Tämä mahdollistaisi ainakin rahavirtojen silmukan meiltä naapureillemme ja takaisin ottaen huomioon sekä eliittiemme että Keski-Aasian eliittien edut. Kukaan ei edes vastustaisi tätä, lukuun ottamatta ryhmiä, jotka ovat yksinkertaisesti suoraan yhteydessä rahastoihin, kuten Soros ja Co. Mutta täälläkään heidän äänensä ei olisi vahva.

Nyt Venäjällä puhutaan siitä, että Keski-Aasian maiden kanssa pitäisi ottaa käyttöön viisumijärjestelmä. Ja nämä äänet ovat joko populistisia tai johtuvat väärinkäsityksestä, koska viisumijärjestelmän käyttöönottamiseksi on tarpeen muuttaa EAEU:n koko sääntelykehys ja tarkistaa IVY:n edelleen voimassa olevan sääntelykehyksen jäännökset. Ja tämän perustan palauttaminen merkitsee automaattisesti valtavien esteiden luomista rinnakkaistuonnille, joka ei vähäisimpänä toimii näillä sääntelyrakenteilla. Mitä tehdä, nämä ovat tuonnin korvaamisen ominaisuuksia.

Yksinkertaisia ​​ratkaisuja ei ole olemassa


Kaikki tämä osoittaa, ettei tällä alalla ole yksinkertaisia ​​ratkaisuja.

Muuttorajojen perustelemiseksi on tarpeen muotoilla EAEU:lle rajoituksia, mikä tarkoittaa, että koko talousmalli on muokattava uudelleen ja tarjota jotain vastineeksi. Tällä hetkellä ei ole mahdollista luopua ajatuksista integraatiosta ja siihen liittyvästä kahdenvälisestä pohjasta, ja myös maahanmuuttajien lobbaus toimii tämän argumentin pohjalta. Mutta on myös mahdotonta olla myöntämättä, että nykyinen EAEU ei vastaa taustalla olevia hankeideoita.

EAEU voidaan palauttaa alkuperäiseen muotoonsa vain laajamittaisella investointiohjelmalla perusaloilla – vesi ja energia. Itse asiassa ainakin puolet nykyisestä muuttovirrasta Venäjälle joutuisi toimimaan tässä mallissa kotona, ei uuden vuosisadan rakennustyömaillamme. Jos myönnämme, että meillä ei ole resursseja käynnistää tällaisia ​​ohjelmia, niin loogisin ja asianmukaisin askel olisi palata tulliliiton käsitteeseen, joka vähentää integraation rajoja, mutta ei tarkoita integraation hylkäämistä. sellaisia.

Valitettavasti tämän ongelman tunnistamiseen ei ole todellista potentiaalia ja siksi täysipainoista taloudellista perustetta keskustelulle samasta muuttoliikkeestä.
Uutiskanavamme

Tilaa ja pysy ajan tasalla viimeisimmistä uutisista ja päivän tärkeimmistä tapahtumista.

44 kommentit
tiedot
Hyvä lukija, jotta voit jättää kommentteja julkaisuun, sinun on kirjaudu.
 1. +4
  27. maaliskuuta 2024 klo 05:42
  Tietenkään Uzbekistanin ja Tadžikistanin kaltaiset maat eivät ole suoraan mukana EAEU:ssa
  Mutta ne ovat osa IVY:tä ja Tadžikistan on osa CSTO:ta.Ja IVY, keskeneräisenä, aloitettiin ja hylättiin, nykyaikaisempaa "rakennusta" alettiin rakentaa, mutta ilmeisesti sekään ei valmistu.
  1. 0
   27. maaliskuuta 2024 klo 07:35
   Lainaus parusnikilta
   He alkoivat rakentaa "rakennusta", mutta ilmeisesti he eivät myöskään saa sitä valmiiksi.

   Näiden rakennusten konsepti on mietittävä uudelleen ja tarpeettomat purettava, keskittyen yhden kauniin, nykyajan tarpeita vastaavan rakentamiseen.
   1. + 13
    27. maaliskuuta 2024 klo 07:49
    Moskovan lähellä sijaitsevassa Crocus Cityssä tapahtunut tragedia on terävöittänyt julkisen keskustelun maahanmuuttopolitiikasta äärimmilleen.

    1. Missä? Varmuuden vuoksi katsoin Channel One:n. Ei ole mitään sellaista. Kaikki ovat tyytyväisiä kaikkeen. Lisäksi ukrainalaiset fundamentalistit ovat syyllisiä.
    2. Kaikki nämä EAEU jättävät vaikutelman, että Venäjä maksaa kaiken ja muut maat ovat yksinkertaisesti kauniita.
    1. +6
     27. maaliskuuta 2024 klo 14:00
     Lainaus: Siviili
     Missä? Ei ole mitään sellaista

     Ja se ei tule olemaan, siksi he eivät tuoneet miljoonia ja myönsivät satoja tuhansia passeja kymmenen vuoden ajan.
 2. +6
  27. maaliskuuta 2024 klo 05:47
  ainakin puolet nykyisestä muuttovirrasta Venäjälle joutuisi toimimaan tässä mallissa kotimaassa
  Toivon, että voisin työskennellä siellä!
 3. + 15
  27. maaliskuuta 2024 klo 07:33
  Kirjoittaja kirjoittaa kaiken oikein. Mutta se ei nosta tai vastaa pääkysymykseen - miksi tuoda maahan siirtotyöläisiä perheineen ja jakaa piittaamattomasti Venäjän passeja.
  Työmarkkinat on yksi asia, muutto vakituiseen asumiseen koko kylän kanssa on toinen asia. Työvoiman muuttoliikkeen alalla on ensinnäkin tarpeen erottaa kärpäset kotleteista.
 4. +3
  27. maaliskuuta 2024 klo 07:58
  Kiitos kirjoittajalle vakavasta artikkelista. Tunteet ovat yleisöä varten, ja taloustiede on ymmärrystä varten. Kirjoittaja osoitti, että muuttoliike on osa rakentamaamme talousmallia (mutta turhaan), eikä sitä voida muuttaa mallista erillään. Tämä on todennäköisesti totta.

  Mutta mallista kannattaa puhua. Ymmärtääkseni sekä EAEU että IVY ovat amorfisia kokonaisuuksia, jotka tarjoavat yleensä kyseenalaisia ​​taloudellisia etuja, mutta ruokkivat tietyn osan liiketoiminnasta. Lisäksi ne luovat illuusion siitä, että Venäjä on alueen vallan keskus. Venäjä. Joskus sillä on todellakin valtarooli - esimerkiksi Kazakstanissa CSTO:ssa - mutta mitä saamme vastineeksi, on iso kysymys. Ei näytä miltään.

  Mielestäni mallia on todellakin muutettava, toimimattomia rakenteita pitäisi saada toimiviksi tai hylätä. Tämä on tietysti tulevaisuuden tehtävä, toiselle hallitukselle, ei tälle.
  1. +5
   27. maaliskuuta 2024 klo 08:29
   Muuttoliike – valtioiden välinen orjakauppa, normaali toiminta
   1. 0
    27. maaliskuuta 2024 klo 09:40
    "Maahanmuutto on osavaltioiden välistä orjakauppaa, kuten ennenkin"

    Silloin kaikki palkatut työntekijät ovat orjia.
    1. +1
     27. maaliskuuta 2024 klo 12:43
     Silloin kaikki palkatut työntekijät ovat orjia.
     Tietysti orjat ovat mykkäitä.
  2. +2
   27. maaliskuuta 2024 klo 12:46
   ei-aktiiviset rakenteet olisi saatettava toimiviksi
   Mutta kysymys kuuluu, miten? Jos näihin liitoihin kuuluvien maiden taloudet keskittyvät pääasiassa raaka-aineiden hankintaan, ei näiden liittojen puitteissa ole yhteisiä tuotantoprojekteja.
   1. 0
    27. maaliskuuta 2024 klo 13:40
    "Mutta kysymys kuuluu, miten? Jos näihin liitoihin kuuluvien maiden taloudet keskittyvät pääasiassa raaka-aineiden hankintaan, ei näiden liittojen puitteissa ole yhteisiä tuotantoprojekteja"

    Jos tämä ei toimi, sinun tulee hylätä ne ja yrittää luoda uusia tai luoda olosuhteet nykyisten elvyttämiselle.

    IMHO, itse ajatus tällaisten liittojen perustamisesta oli julma, ei perustunut talouteen, vaan joihinkin ihanteisiin, ehkä haamukipuihin. Integroituminen globaaleihin prosesseihin, kilpailukyvyn lisääminen maailmanmarkkinoilla - tämä on tavoite, ei alueellisten kiturakenteiden luominen siinä oudossa toivossa, että ne kasvavat ilman lannoitteita.
    1. +2
     27. maaliskuuta 2024 klo 14:03
     Mutta se, mikä näitä liittoja yhdistää, tuotantotalous, on tuhottu maan tasalle...
     1. 0
      27. maaliskuuta 2024 klo 15:39
      "Mutta mikä näitä liittoja yhdistää, tuotantotalous, on tuhottu maan tasalle..."

      Se on totta, ei ole perusteita, mutta Valko-Venäjällä on jotain jäljellä, ja meidän on alettava nostaa sitä. Tämä olisi nousu polviltamme - voimakas talous - eikä USA:n haukkuminen syystä tai ilman syytä.

      Valitettavasti nykyaikainen hallitus uskoo, että meillä on voimakas talous, ja siksi meidän ei pitäisi odottaa edistystä täällä, mutta valta ei ole ikuista, ehkä uusi hallitus alkaa jonain päivänä. Pelkään, että talousuudistusten viivyttäminen tulee meille kalliiksi, mutta muuta ulospääsyä ei ole.
      1. +2
       27. maaliskuuta 2024 klo 16:28
       ja meidän on alettava nostaa sitä.
       Kun IVY luotiin, siellä oli lähes yksi armeija ja laivasto, ainakin yhteinen esikunta, ryhdyttiin toimenpiteisiin yhtenäisen taloustilan ja valuutan säilyttämiseksi... Mikä sen pysäytti? Jälleen liukas lattia, tiukat housut, tiukat kengät?
       1. +1
        27. maaliskuuta 2024 klo 16:46
        "Mikä esti sinua? Jälleen liukas lattia, tiukat housut, tiukat kengät?"

        Luulen, että rappeutumisprosessi alkoi ja vain hidastui. Se näyttää jatkuvan. Neuvostoliittoa yhdisti ajatus; voitto sodassa mahdollisti liiton luomisen. Sitten ajatus katosi, liitto hajosi välittömästi, Neuvostoliitto mureni hitaammin, mutta murenee edelleen.

        Mikä meitä yhdistää IVY:ssä? Ideologia? Taistella turvallisuuden puolesta? Usko? Kieli? Kulttuuri? Mikään näistä, mutta yhteinen historia, joka voisi yhdistää, on pikemminkin kompastuskivi. Vanha liitto lähtee väistämättä. Emme tarvitse toisiamme liittolaisina, olemme vain naapureita. Jopa Valko-Venäjän tukeminen riippuu pienestä määrästä yksilöitä, ellei yksi henkilö. Sen poistuminen on väistämätöntä.

        Olemme yrittäneet korjata yksinäisyyttämme sotilaallisella voimalla, eikä tämä yritys ole vielä ohi, mutta en ole optimistinen tulosten suhteen. Eli emme saa liittolaisia, pikemminkin päinvastoin.

        Meidän on tultava taloudellisesti vahvoiksi, niin ihmiset ottavat yhteyttä meihin, muuten voimme muuttua Pohjois-Koreaksi kaikkine seurauksineen.
 5. +5
  27. maaliskuuta 2024 klo 08:23
  1. Maahanmuuttajien oikeuksia rajoitetaan aina ja kaikkialla tavalla tai toisella.

  2. Maahanmuuttajien hyväksikäyttö on taloudellisesti kannattavampaa ja vähemmän hankalaa.

  3. Uskonto antaa moraalisia ohjeita, ja raha määrää tietoisuuden.

  4. Taloudellinen ja oikeudellinen eriarvoisuus synnyttää nationalismia ja rikollisuutta.

  5. Luokkatietoisuus ja eri kansojen ja uskontojen proletaarinen solidaarisuus horjuttavat minkä tahansa yhteiskunnallisen järjestelmän perustaa, joka perustuu ihmisten hyväksikäyttöön ja on siksi luonteeltaan valtion vastainen ja lain mukaan syytetty.
  1. 0
   27. maaliskuuta 2024 klo 09:41
   Olet oikeassa. Voitko paremmin? Ei minulle.
 6. -3
  27. maaliskuuta 2024 klo 09:54
  Heränneille kotinatseille, jotka huutavat "alas maahanmuuttajien kanssa", "sulje raja", on hyödyllistä muistaa:
  1 heidän kaikkien rakastama (mikä sattumaa, että natsit ovat suurimmaksi osaksi myös vasemmistolaisia, jotka rakastavat "sosiaalista oikeudenmukaisuutta" = "ilmaislahjoja") valtion sosiaalihuolto on valtion budjetti
  2, budjetti täytetään suurelta osin yritysveroilla (ok, rahan nostaminen valtion yrityksiltä on olennaisesti sama asia)
  3 veroa - osa voitosta
  4 voitto voidaan varmistaa nostamalla hintoja (ulkoiset markkinat eivät ole samaa mieltä, sisäinen huuto "kiellä korotus" on taattu) tai alentamalla kustannuksia (mukaan lukien ja usein ensisijaisesti työvoimakustannukset)
  5 minimaalisella työttömyydellä (mikä sinänsä ei ole huonoa), kilpailu työntekijöistä pakottaa palkkoja nostamaan (jälleen, ei paha sinänsä) takaisinmaksurajaan asti... ja sitten sulkemaan tai etsimään halvempia työntekijöitä
  5.1. nörteille: automaatio ja muut innovaatiot auttavat osittain, mutta ei nopeasti, toimialakohtaisia ​​ratkaisuja ei ole saatavilla kaikkialla jne.
  6 kun rajat suljetaan, maahanmuuttajat vaikeutuvat/kielletään: hinnat nousevat tai tuotanto sulkeutuu. onko tämä juuri sitä mitä haluamme?
  ihmeitä EI tapahdu!
  1. 0
   27. maaliskuuta 2024 klo 10:47
   No, olet unohtanut, että olemme melkein lopettaneet synnytyksen täällä ja ennemmin tai myöhemmin me yksinkertaisesti katoamme.
   1. +4
    27. maaliskuuta 2024 klo 12:32
    ja ennemmin tai myöhemmin me yksinkertaisesti katoamme.
    Ja tämä on luonnollista, jos emme ole kyenneet saavuttamaan edistyneempää sivilisaation tasoa... Ja tuskin pääsemme sinne...
    1. +1
     27. maaliskuuta 2024 klo 13:42
     "Ja tämä on luonnollista, jos emme ole kyenneet saavuttamaan edistyneempää sivilisaation tasoa... Ja on epätodennäköistä, että pääsemme sinne..."

     En ole samaa mieltä, koska en voi voittaa luonnollista optimismiani.

     Tämä polku, jolle astuimme, johti umpikujaan, meidän on muutettava tietä. Pelkään, että se tulee maksamaan paljon, mutta palaamme ehdottomasti sivilisaation syrjäiselle polulle.
     1. +3
      27. maaliskuuta 2024 klo 14:07
      sivilisaation leveälle polulle.
      Oi kuinka! Ja kuka sen teki? Eikö tämä syrjäytynyt polku ole täynnä kaikenlaista rakennusjätteitä ja on edelleen täynnä kaikenlaista roskaa? Oliko tämä tie, josta presidentti puhui, että se oli huono? Kun kuoppia ja kuoppia ja asfaltti loppuu jatkuvasti? Pitikö sinun kävellä sillä kalosseissa?
      1. +1
       27. maaliskuuta 2024 klo 15:42
       "Voi kuinka! Ja kuka sen päätti? Eikö tämä hyvin ajettu tie ollut täynnä kaikenlaista rakennusjätteitä ja edelleen kaikenlaista roskaa? Oliko tämä tie, jonka presidentti sanoi kuinka huono se oli? kuoppia ja kuoppia, ei aina ollut tarpeeksi asfalttia? Meidän piti kävellä sitä pitkin kalossikellolla?"

       Tie on olemassa, mutta käännyimme siltä pois. Luulen, että palaamme ennemmin tai myöhemmin - ennemmin tai myöhemmin. Muuta keinoa ei edelleenkään ole.

       "He sanoivat minulle, että tämä tie johtaisi minut kuoleman valtamerelle, ja käännyin takaisin puoliväliin. Siitä lähtien edessäni ovat venyneet vinoja, kuuroja, kiertokulkupolkuja..."
       1. +5
        27. maaliskuuta 2024 klo 16:33
        Onko kapitalismilla useita teitä? Olemmeko valinneet kapitalismin väärän tien?Imperialismin tie vie meidät Kuoleman valtamerelle. Alusta asti heikot kapitalistit nielevät muita kapitalisteja.mikä todella tapahtuu nyt.
        1. 0
         27. maaliskuuta 2024 klo 17:34
         "Kapitalismissa, käy ilmi, on useita teitä? Olemmeko valinneet kapitalismin väärän tien? Imperialismin tie johtaa meidät Kuoleman valtamerelle. Alusta alkaen heikot kapitalistit nielevät muita kapitalisteja. Mikä on todella tapahtuu nyt."

         Useat, mutta eivät kaikki, johtavat kukkulalla olevaan kaupunkiin. Kapitalistit syövät heikot - aivan kuten taloudellisesti vahvat maat imevät mehun heikoista. Siksi sinun täytyy tulla vahvaksi taloudellisesti, ja sitten päivällisellä olet pöydässä, etkä pöydässä :) Maailma on kilpailukykyinen, ei ole vihollisia ja ystäviä - on kumppaneita ja kilpailijoita (usein nämä ovat samoja asia).

         Sen sijaan, että olisimme panostaneet talouden pariin, osallistuimme muihin peleihin. Mutta meillä on etuja, etenkin joihinkin naapureihinmme verrattuna. Pelkästään historiallinen kokemuksemme on sen arvoinen. Totta, joskus minusta tuntuu, että se ei hyödyttänyt kaikkia.
  2. +1
   28. maaliskuuta 2024 klo 09:54
   6 kun rajat suljetaan, maahanmuuttajat vaikeutuvat/kielletään: hinnat nousevat tai tuotanto sulkeutuu. onko tämä juuri sitä mitä haluamme?
   ihmeitä EI tapahdu! "" ja monet teollisuudenalat työllistävät maahanmuuttajia? No, yleisesti ottaen tavaroiden tuotantohinta sisältää työntekijöiden palkat, siinä se. Toiseksi, suuntaa korkeakoulut takaisin ammatillisiin kouluihin, niin sinulla on työntekijöitä vaadituilla erikoisaloilla, ei johtajia ja palvelijoita. Mikä on kysymys? Haluatko palkata maahanmuuttajia halvalla? - helposti! Vain työsopimuksella, määräajaksi. Takuita valtiolle (1-5 milj., heidän vastuuttomasta käyttäytymisestään ja olla valmis maksamaan niistä vahingot (mikä tahansa, moraalinen, aineellinen) kenelle tahansa Venäjän federaation kansalaiselle. Reilua? !
  3. 0
   28. maaliskuuta 2024 klo 09:55
   Kirjoitin vastauksen sinulle alle.
 7. +6
  27. maaliskuuta 2024 klo 10:05
  . ...arvoklusterin luominen toimivien sisämarkkinoiden kanssa amorfisen IVY:n tilalle oli epäilemättä riittävä tehtävä, varsinkin kun Iran voisi helposti sopia näille markkinoille.
  Koko tämän ajan tehtävän muotoilemista tällä tavalla ei kyseenalaistettu millään tasolla, vaan se sai tukea jopa ideologisella rintamalla. Se soveltui projektien, kuten "USSR 2.0" ja "Empire 2.0" kannattajille sekä eurasialaisuuden ja "Greater Eurasia - Third Horde" -konseptien ystäville.

  Voi miten!
  Neuvostoliitto 2.0... Imperiumi 2.0... Yleisesti ottaen imperiumi edellyttää siirtokuntien lisäksi metropolin olemassaoloa. Ja missä on metropolimme Venäjällä? Kuinka kolonisoiva kansakunta elää? Paikkana, jolla on tietyt aluerajat, oma hallitus, lainsäädäntöelimet, koulutus-, oikeus- ja lainvalvontajärjestelmät, armeija ja muut metropolille tyypilliset attribuutit. Toisin sanoen missä on Venäjän tasavalta Venäjällä? Sellaisen, jolla on kaikki ominaisuudet, joiden perusteella sitä voidaan pitää valtakunnan tai ainakin kansallisvaltion metropolina? No, sanotaan, kuten Tšetšenia tai Tatarstan, samoin kuin kaikki muut jopa 50 tuhannen ihmisen määrässä (kuten Chukotka).
  Ah, on Venäjän alueita...
  Nu-nu... Öh-huh... Tulee selväksi, miksi he kolonisoivat meidät venäläiset, eivätkä meidät joku muu. Ja jokainen lukutaidoton tadžiki syrjäisestä kylästä ymmärtää tämän tilanteen. Siksi, kun hän tulee Moskovaan, hän vakuuttaa luottavaisesti, että nyt tämä on hänen maansa, hän lisääntyy sillä ikään kuin se olisi kenenkään maa, siitä tulee hänen, ja sadan vuoden kuluttua kaikki unohtavat, että se oli kerran maa. venäläisistä.
  Sellainen on metropoli ja siksi niin epäonnistunut imperiumi.
  1. +3
   27. maaliskuuta 2024 klo 10:46
   "Ja missä on metropolimme Venäjällä?"

   Moskovassa. Tämä kaupunki on niin erilainen kuin muu Venäjä, että sakko on siellä vielä korkeampi. Lähes kaikki rahat eri puolilta maata virtaavat sinne ja jaetaan sinne. Sinne kerääntyy päteviä ihmisiä eri puolilta maata. Sieltä joukkueet menevät "maahan" ja siellä säädellään lakeja.

   "Voi, on Venäjän alueita..."
   Tätä ei tiedetä varmasti, koska henkilön kansalaisuutta ei mainita asiakirjoissa ja se kuuluu "erityisten henkilötietojen" luokkaan. Kutsui itseään venäläiseksi - se tarkoittaa venäläistä. Mutta yleensä kukaan ei kysy, koska kansallisuudella ei ole väliä.
   1. +7
    27. maaliskuuta 2024 klo 10:52
    . Kansallisuudella ei ole väliä.

    Otin mielipiteesi huomioon, hyvä kollega. Mutta jostain syystä minusta vaikuttaa siltä, ​​että jos kerrot tadžikilaiselle, ettei hänen kansallisuudellaan ole väliä, joudut riittämättömään reaktioon. Tai, Jumala varjelkoon, kerrot tämän tšetšeenille.
    1. 0
     27. maaliskuuta 2024 klo 12:44
     "Otin mielipiteesi huomioon, hyvä kollega. Mutta jostain syystä minusta tuntuu, että jos kerrot tadžikilaiselle, että hänen kansallisuudellaan ei ole väliä, joudut riittämättömään reaktioon. Tai, Jumala varjelkoon, kerrot tämän jollekin Tšetšeeni."

     Riippuu siitä mikä tadžiki vai tšetšeeni. Muuten, jotkut itseään venäläisiksi kutsuvat eivät myöskään voi sanoa kaikkea. Sama kuin puhua Jumalasta ateistille tai Jumalan poissaolosta uskovalle.

     Olen itse syntynyt, kasvanut ja kasvanut Neuvostoliitossa, eikä kansalaisuudella ollut yhteiskunnassani merkitystä. En ole varma, onko mikään oikeasti muuttunut.
  2. +5
   27. maaliskuuta 2024 klo 14:00
   No, suurin ongelma tässä on, että "julkisivu" on meille kaikki kaikessa. Missä tahansa ohjelmassa tai projektissa tärkeintä on luoda julkisivu ja maalata se. Verhottu mausoleumi on todellinen aikakauden symboli. Ongelmana on se, että julkisivussakin on jonkinlaiset kantavat tuet, ja julkisivun maalauksen jälkeen "eliittiloiset" alkavat naarmuttaa termiittejä jopa olemassa olevan julkisivun tukia. Siksi he syövät muuttovirrat. Joka alkuperäisessä muodossaan oli vain tukeva osa täysin erilaista rakennetta. Ja niin se tulee olemaan, kunnes julkisivu murenee.
   1. +3
    27. maaliskuuta 2024 klo 15:51
    "No, suurin ongelma tässä on, että julkisivu on meille kaikki kaikessa."

    Tälle on selitys. Pystysuorassa ohjatussa rakenteessa signaalit välitetään pystysuunnassa ja tiukasti kaikkien kerrosten läpi. Mitä enemmän kerroksia, sitä enemmän signaali vääristyy. Ja päätökset tehdään aivan huipulla, jossa tällaisen rakentamisen seurauksena on usein vääristynyttä tietoa. Lisäksi huipulla ei ole aikaa eikä pätevyyttä tarkastella prosessin olemusta – mutta julkisivun he näkevät joka tapauksessa. Tämä on tulos - ikkunakoristelu. Toinen tulos on se, että heidän täytyy syödä jotain, joten he syövät sitä, mitä heillä on, usein huomaamatta, että muuta ei todellakaan ole ja että he syövät vain rakenteen perustaa.

    Vetoomus ihmisiin vastauksilla kysymyksiin, kun 1 miljoona 700 tuhatta kysymystä kysytään (!), havainnollistaa kuvaa yhtään huonommin kuin mausoleumi.

    Aiemmin emme olleet hyviä ajattelemaan ja päättämään itse, mutta nyt olemme täysin unohtaneet kuinka olla vastuussa itsestämme. "Mestari tulee, mestari tuomitsee meidät."

    Samalla on historiallisia esimerkkejä siitä, kuinka tästä päästään eroon, mutta valitettavasti kuljemme omaa tietämme.
  3. 0
   28. maaliskuuta 2024 klo 07:26
   Neuvostoliitto 2.0... Empire 2.0...
   - Meillä on paljon geopoliitikkoja, jotka sekoittavat USB 2.0:n, PCI Expressin ja valtiot
 8. +1
  27. maaliskuuta 2024 klo 16:02
  Kaikki on kiinni lähestymistavasta ongelmaan.
  Japani.
  Siellä ei ollut vähemmän maahanmuuttajia, vaan säädettiin laki, että koska asiantuntijoita oli kutsuttava ulkomailta, heidän pitäisi saada korkeampaa palkkaa kuin japanilaiset.
  Suomi
  Maahanmuuttajille on työnantajavakuutus, noin 200 000 ruplaa (en nyt kerro tarkalleen kuinka paljon)
  ja siinä kaikki. Hetken harkinnan jälkeen yritys alkoi palkata paikallisia
  1. +1
   27. maaliskuuta 2024 klo 16:58
   Tosiasia on, että Japani ei ole EAEU:n tai EU:n kaltaisten järjestöjen jäsen. Näin ollen ei ole tarvetta tariffien ja verojen yhtenäistämiselle, eikä myöskään kahdenvälisiä sopimuksia muiden maiden kanssa juuri tähän suuntaan. Tässä meillä on yksinkertainen ongelma - meidän ja siirtolaisen kokonaisverokanta on huomattavasti erilainen. Mutta koska "vältämme kaksinkertaisen verotuksen". Alkuperäisen EAEU-konseptin muodossa - kaikki on loogista, jos katsoo todellisuutta - se on täyttä hölynpölyä ja pohjaton reikä. Ja kaikki tällä alueella on sellaista.
 9. +1
  27. maaliskuuta 2024 klo 16:08
  Lopuksi tarkastelemme tätä aihetta.
  Kiitos!
 10. 0
  27. maaliskuuta 2024 klo 19:06
  Yleisesti ottaen järjestys maahanmuuttoasioissa riippuu tietysti virkamiehistämme. Eikä täällä ole vaikeaa palauttaa järjestystä tietokoneistumisen olosuhteissa. Pysähtynyt - päivämäärä. Poliisi pysäytti minut ja tarkisti asiakirjani: siitä oli kulunut jo kolme kuukautta, eikä osasto ollut saanut työstäni mitään selvitettäväksi. He vain lähettivät sen. Ei lähtenyt: oikeus ja yhdyskuntapalvelu kolmeksi kuukaudeksi.
  1. 0
   28. maaliskuuta 2024 klo 10:00
   Rangaistuksen pitäisi olla ankarampi... Tein vuoden ilmaiseksi töitä ja menin kotiin.
 11. +2
  29. maaliskuuta 2024 klo 01:31
  Minusta näyttää siltä, ​​että aikoinaan suunnilleen sama päättely oli ajankohtainen Rooman valtakunnassa sen aktiivisen barbarisoinnin aikoina. No, he sanovat, "meillä ei ole tarpeeksi motivoituneita sotilaita", "taloutemme kuivuu ilman työvoimaa" ja niin edelleen ja niin edelleen.
  Logiikka on tietysti selvä, kuten myös se, että halvan ja vähän koulutetun työvoiman aalto toimii talouden innovaatioita ja yleensä kehitystä vastaan. Niin sanotut "coolit" ovat hyviä, kun haluat rakentaa jotain todella nopeasti, sillä hinnalla, joka houkuttelee ihmisiä lapioilla ja lastoilla. Muissa tapauksissa tämä on haitallinen käytäntö, joka aiheuttaa muun muassa jännitteitä.
  Huonolla vanhalla 90-luvulla, jotenkin taianomaisesti, kaikki kaupat toimivat maakunnille, Moldovalle ja Ukrainalle, ja joskus myös kauhujen kauhua paikallisille asukkaille. Moskovan aikaa Hämmästyttävä. Jopa talonmiehiä sattui, siellä oli paikallisia. Jotenkin selvisimme käymättä Ashgabatissa. Ja nyt, no, se on aivan kuin ylikansoitettussa metropolissa ei vain ole mitään, ja joka vuosi niitä on enemmän ja enemmän, joskus minulla on tunne, että pääsen Keski-Aasiaan kulkevan portaalin läpi, kun kävelen jonnekin tuttuja katuja pitkin.
  Kyllä, lohdutan itseäni ajatuksella, että tämä ilmiö on tilapäinen - siitä oli ennakkotapaus jo 20-luvun alussa - kiinalaisten laajalle levinnyt ylivalta. Tietysti eri mittakaavassa. Mutta heti kun he saapuivat, he lähtivät. Vaikea sanoa, millaista tällä kertaa tulee olemaan.
  En voi pitää tätä politiikkaa järkevänä, Mikhail. Tiedät näkökulmani - tulkitsen tällaiset ilmiöt kollektiivisen älyllisen rappeutumisen ilmenemismuotoina sekä yhteiskunnan että eliittien tasolla. Olemme aiemmin kokeneet äärimmäisen sitkeitä taipumuksia kaataa oksia, joilla olemme - mutta viime vuosikymmeninä on alkanut jonkinlainen terminaalivaihe, jopa meidän standardeillamme.
  1. +1
   29. maaliskuuta 2024 klo 02:31
   Eikä tässä ole mitään järkevää. Teimme, teimme integraatioprojektin. Kun he heiluttivat lippuja ja puhalsivat trumpetteja, joita he sanovat: "Tuhoamaton unioni on kokoamassa", analysaattorimme U-putkessa tuottivat voittoisaa videota - he sanovat, että magnetoimme uutta napaa. Ja tämän alla, kuten tavallista, he sahasivat, höyläsivät ja keksivät pieniä asioita tiettyjä tehtäviä varten, kuten suuren suunnitelman. Pienten, mutta erityisten ja yksityisten etujen mukaisten tapausten määrä kasvoi lopulta luonnollisesti laadukkaaksi. Tämä ei ole USSR-2.0, vaan Big Kishlak.
  2. +1
   29. maaliskuuta 2024 klo 07:12
   mutta viime vuosikymmeninä jonkinlainen terminaalivaihe on alkanut, jopa meidän standardimme mukaan

   Yksi syy tähän ilmiöön on rahan liiallinen keskittyminen pääomaomme. Tuotanto on hyvin usein reuna-alueella, ja toimisto on Moskovassa. Ja veroja talletetaan liikaa Moskovaan. Ja sitten romahdus alkaa: korkeat palkat - parhaiden asiantuntijoiden houkutteleminen, lisääntynyt asuntojen tarve, lisääntynyt teiden tarve, lisääntynyt palvelusektorin kehitys. Ja tätä varten meidän on vielä houkuteltava monia yksinkertaisia ​​​​ahkeria myyjiä. Samaan aikaan syrjäisillä alueilla ei usein ole paikkaa työskennellä ja palkat ovat alhaiset. Tämä politiikka johtaa maan rappeutumiseen.
 12. 0
  30. maaliskuuta 2024 klo 22:20
  Ristiriita on kaukaa haettu, koska artikkelissa kuvatut ongelmat ovat kohtisuorassa tasossa.
  .
  Maahanmuuttajien houkuttelemisessa ei ole taloudellisia ongelmia. Nämä ovat asioita, joita EAEU käsittelee. Suvaitsevaisuus tässä on 100% - saman yrityksen työntekijöiden ei pitäisi olla ristiriidassa etnisistä syistä.
  Paikallisen väestön ongelma, jolta maahanmuuttajat menettävät työnsä ja tulevaisuudennäkymiä, on täysin eri taso ja sen ratkaisuihin on sovellettava erilaista, ei-taloudellista logiikkaa. Hallituksen logiikka, joka päättää ketä se eniten tarvitsee, ja tämän hallituksen valitsevan maan väestön protestin logiikka. Toleranssi voi vaihdella, mutta ei suinkaan ole absoluuttinen. Raja muodostuu oligarkkivaltion taistelussa kansansa kanssa. Todellinen demokratia ei koskaan hyväksy ulkopuolisia. Ehkä kolmannessa sukupolvessa...
  Ja lopuksi terrorismin ongelma, joka on kolmannella tasolla. Pitäisi olla puhtaasti sotilaallista logiikkaa: vihamielisten elementtien tuhoaminen tai karkottaminen ENNEN kuin ne ovat tehneet jotain. Sota vihollista vastaan ​​ei lopu koskaan, ja siirtolainen tulee karkottaa vihollisen vihjeen jälkeen odottamatta laittomia toimia.
  .
  Ulkopuolisten voimien ja niiden agenttien yritykset maassamme yhdistää asioita eri tasoilta on tukahdutettava päättäväisesti muunnelmana maatamme vastaan ​​kohdistuvasta hyökkäyksestä.

"Oikea sektori" (kielletty Venäjällä), "Ukrainan Insurgent Army" (UPA) (kielletty Venäjällä), ISIS (kielletty Venäjällä), "Jabhat Fatah al-Sham" entinen "Jabhat al-Nusra" (kielletty Venäjällä) , Taleban (kielletty Venäjällä), Al-Qaeda (kielletty Venäjällä), Anti-Corruption Foundation (kielletty Venäjällä), Navalnyin päämaja (kielletty Venäjällä), Facebook (kielletty Venäjällä), Instagram (kielletty Venäjällä), Meta (kielletty Venäjällä), Misanthropic Division (kielletty Venäjällä), Azov (kielletty Venäjällä), Muslim Brotherhood (kielletty Venäjällä), Aum Shinrikyo (kielletty Venäjällä), AUE (kielletty Venäjällä), UNA-UNSO (kielletty v. Venäjä), Mejlis of the Crimean Tatar People (kielletty Venäjällä), Legion "Freedom of Russia" (aseellinen kokoonpano, tunnustettu terroristiksi Venäjän federaatiossa ja kielletty)

”Voittoa tavoittelemattomat järjestöt, rekisteröimättömät julkiset yhdistykset tai ulkomaisen agentin tehtäviä hoitavat yksityishenkilöt” sekä ulkomaisen agentin tehtäviä hoitavat tiedotusvälineet: ”Medusa”; "Amerikan ääni"; "todellisuudet"; "Nykyhetki"; "Radiovapaus"; Ponomarev Lev; Ponomarev Ilja; Savitskaja; Markelov; Kamaljagin; Apakhonchich; Makarevitš; Suutari; Gordon; Zhdanov; Medvedev; Fedorov; Mihail Kasjanov; "Pöllö"; "Lääkäreiden liitto"; "RKK" "Levada Center"; "Muistomerkki"; "Ääni"; "Henkilö ja laki"; "Sade"; "Mediazone"; "Deutsche Welle"; QMS "Kaukasian solmu"; "Sisäpiiri"; "Uusi sanomalehti"