Sotilaallinen arvostelu

Kuinka Manstein pelasti Saksan armeijan katastrofilta vuoden 1943 alussa

29
Kuinka Manstein pelasti Saksan armeijan katastrofilta vuoden 1943 alussa
Saksalainen tankki Pz. Kpfw. VI "Tiikeri" 503. raskaasta panssaripataljoonasta lähellä Rostovia Donissa. tammikuuta 1943Rostoviin


Tammikuun 1. päivänä 1943 Kotelnikovski-taistelun (saksalainen operaatio "Winter Thunderstorm") päätyttyä, joka hautasi Saksan komennon toiveet vapauttaa Pauluksen armeija, Stalingradin rintaman joukot, jotka nimettiin uudelleen Etelärintamaksi, ilman taukoa käynnisti hyökkäyksen Rostoviin ja Tikhoretskajaan. Oli uhka lyödä koko saksalainen itärintaman eteläsiipi (Kuinka Neuvostoliiton päämaja valmisteli kaukasialaista pataa).
Saksan armeijaryhmän Don komentajalla Erich von Mansteinilla oli vain 500 saksalaista divisioonaa 15 kilometrin rintamalla. Samaan aikaan osa divisioonoista oli jo voitettu. Joten 57. panssarijoukosta, joka joulukuussa 1942 yritti murtautua Stalingradiin pelastaakseen kuudennen armeijan, melkein mitään jäi jäljelle. Samassa tilanteessa oli 6 säiliö divisioona, se hajotetaan maaliskuussa. Luftwaffen kolme lentokenttädivisioonaa olivat tuoreita ja täydellisiä, mutta niiden taistelutehokkuus oli huomattavasti heikompi kuin Wehrmachtin divisioonalla.

Liittoutuneet romanialaiset divisioonat osoittivat alhaista taisteluvalmiutta, kun niiden oli kestettävä isku eikä edennyt saksalaisten taakse. Joten Romanian kolmas armeija tuhoutui melkein kokonaan Stalingradin taistelussa. Romanian 3. armeija kärsi raskaita tappioita. Loput 4. armeijan divisioonit osallistuivat operaatioon Winter Thunder, joka kattoi Saksan kyljet. Täällä romanialaiset muodostelmat olivat täysin demoralisoituneet. Ne piti poistaa edestä ja lähettää taakse uudelleenjärjestelyä varten. Tuhannet romanialaiset antautuivat.


Millerovon pohjoispuolella, Don-ryhmän vasemmalla siivellä, missä 8. Italian armeija oli aiemmin ollut (täysin tappiolla), vältyi 100 kilometrin rako. Sen päätti kiireesti yhteen kenraali Fretter-Picon (2 divisioonaa) ryhmä "B". Kaksi Lounaisrintaman armeijaa toimi ryhmää B vastaan ​​- Haritonovin 6. armeija ja Kuznetsovin 1. kaartiarmeija.

Donin suuressa mutkassa Bystraya- ja Tsimla-jokien käänteessä kenraali Hollidtin työryhmä, 200 divisioonaa (mukaan lukien 10 panssarivaunudivisioonaa: 3., 6. ja 11.), piti 22 kilometrin osuuden rintamalla. Saksalaisten Tatsinskajan lentotukikohtien alueella ja Morozovskissa von Knobelsdorfin saksalainen 48. panssarijoukot taistelivat takaisin. Pohjoisesta ja idästä Neuvostoliiton 3. armeija, 5. panssarivaunu ja 5. iskuarmeija hyökkäsi Hollidt-ryhmää vastaan.

Donin eteläpuolella, Kuberle-joen käänteessä, Gothan 4. panssarivaunuarmeijan jäännökset (17. ja 23. panssarivaunu, 15. lentokenttä, SS-Vikingin 5. moottoroitu divisioona) puolustivat itseään. Etelässä, joen käänteessä. Manych, Schwerinin 16. moottoroitu divisioona, joka siirrettiin Elistasta, sijaitsi. Goottien joukot estivät 2. kaartin, 51. ja 28. armeijan hyökkäykset.


Puna-armeijan iskuvoima


Rostovin operaation toteuttaneissa seitsemässä Lounais- (SWF) ja Etelärintaman (Etelärintama) armeijassa oli yli 700 tuhatta sotilasta ja upseeria. Ja hyökkäys oli 17 panssarivaunua ja koneistettua joukkoa. Puna-armeijan panssarivaunut ja koneistetut joukot kunnostettiin vuonna 1942. Tämä johtui kahdesta päätekijästä:

1) sotilastuotannon merkittävä kasvu, panssaroidut ajoneuvot mukaan lukien;

2) hyökkäysoperaatioiden tarve.

Tammikuussa 1943 puna-armeijalla oli 24 panssarivaunua ja 8 koneistettua joukkoa. Vuonna 1942 luotiin kaksi ensimmäistä sekoitettua panssarivaunuarmeijaa (yhdessä 2 panssarijoukon kanssa ne sisälsivät ratsuväen ja kivääriosastot, erilliset panssarijoukot).

Samaan aikaan muodostettiin raskaita läpimurtopanssarirykmenttejä, jotka oli aseistettu KV- tai Churchill-tyyppisillä tankeilla. Suurin osa panssaroiduista kokoonpanoista oli etelässä - osana lounaista, eteläistä ja Donetskin rintamaa.

Panssarijoukossa oli 3 panssarivaunua ja 1 moottoroitu kivääriprikaati, muita yksiköitä ja alayksiköitä. Yhteensä 7 miestä, 800 panssarivaunua ja 168 asetta ja kranaatinheitintä. Mekanisoituun joukkoon kuului 100 koneistettua ja 3 panssarivaunuprikaati, panssarintorjunta- ja ilmatorjuntatykistörykmenttejä, muita yksiköitä ja alayksiköitä. Yhteensä 1 tuhatta ihmistä, 15-175 tankkia, yli 224 asetta ja kranaatinheitintä. Taistelukyvyltään Neuvostoliiton mekanisoitu joukko oli suunnilleen yhtä suuri kuin saksalainen panssarivaunudivisioona (noin 150 tuhatta ihmistä, 17 panssarivaunua ja itseliikkuvaa tykkiä, yli 200 asetta ja kranaatit).

Puolustusvoimien kansankomissaarin 16. lokakuuta 1942 antaman määräyksen mukaan panssaroituja kokoonpanoja tulee käyttää hyökkäyksessä päärintaman iskun suuntaan sen jälkeen, kun yhdistetyt asejoukot olivat voittaneet pääpuolustusvyöhykkeen menestyskehitysportaana. Puolustuksessa panssarivaunuja käytettiin vastahyökkäyksiin. Käytännössä komentajamme kuitenkin heittivät usein panssarijoukkoja tukahduttamattomia ja huonosti tutkittuja vihollisen puolustusta vastaan ​​murtaakseen vihollisen puolustuksen. Puolustuksessa panssarit tuksivat kaikki aukot edessä. Tämä johti suuriin liikkuvien yksiköiden työvoiman ja kaluston menetyksiin.

Myös liikkuvien yksiköiden henkilöstön ja komentohenkilöstön koulutus oli erittäin huonoa. Rungot heitettiin taisteluun raakana. Tiedustelu oli epätyydyttävä, panssarivaunujen vuorovaikutus jalkaväen kanssa ja päinvastoin sekä tankkien ja tykistö oli huonosti järjestetty. Vuorovaikutus oli pinnallista. Osa säiliömuodostelmista ruiskutettiin, iskut olivat "levittyjä sormia". He hyökkäsivät otsaan, puristavat vihollisen ulos, eivät käyttäneet mahdollisuuksia peittämiseen, ohitukseen ja piirittämiseen. Komentajat pelkäsivät piiritystä, jotta he eivät itse putoaisi kattilaan. Tämä johti suuriin tappioihin, hyökkäysten potentiaalia käytettiin vain osittain. Saksalaiset onnistuivat vetäytymään, ryhmittämään joukkonsa ja toimittamaan voimakkaita vastahyökkäyksiä.

Esimerkiksi Kozelskin taistelun aikana (länsirintaman vasemman siiven vastahyökkäys Sukhinichin ja Kozelskin alueella - elo-syyskuu 1942) Neuvostoliiton kolmas panssariarmeija, joka sai 3 panssarivaunua, menetti 510% henkilöstöstään ja yli 45 % taisteluajoneuvoista, polttivat joukon ammuksia ja polttoainetta ja valtasivat takaisin viholliselta 50 km leveän ja 20-7 km syvän alueen.

On syytä huomata, että nykyisen Ukrainan kampanjan aikana Venäjän kenraalit toistivat nämä Neuvostoliiton komennon virheet. Tutkimus epäonnistui. Voimien ja taisteluaseiden vuorovaikutus on heikkoa. Hallinto ja viestintä ovat epätyydyttäviä. Vihollisen voimakkaimmat linnoitetut alueet hyökkäävät otsassa. Vaikka sotatiede opettaa, että parhaat taistelumuodot ovat piirittäminen, ohittaminen ja piirittäminen. Ajatus tarpeesta muodostaa useita panssarivaunuja ja armeijoita sekä 20-30 joukkoa ja divisioonaa syvien läpimurtojen toteuttamiseksi ei ilmeisesti saavuttanut. Komento pelkää selvästikin tehdä syvää läpimurtoa epäonnistuneen salamaiskun jälkeen kampanjan alussa. Koska he voivat hyökätä vain komppaniapataljoonaryhmissä. Yleisesti ottaen oppitunnit ovat vaikeita. Jumala suokoon sinulle aikaa oppia taistelemaan, ennen kuin joudut lyömään päitä Naton taisteluryhmien ja divisioonien kanssa.


Puna-armeijan 7. panssarijoukon komentaja kenraaliluutnantti Pavel Alekseevich Rotmistrov KV-1-tankin torniluukussa Kotelnikovossa. Joulukuun lopussa 1942

Mahdoton tehtävä


Samaan aikaan puna-armeija oppi nopeasti. Manstein totesi, että Stalingradin operaation aikana Venäjän komento toimi varsin tarmokkaasti ja oppi paljon sodan alusta. Erityisesti mitä tulee suurten panssarikokoonpanojen järjestämiseen ja käyttöön. Venäläiset järjestivät panssarijoukot ja käyttivät syvään tunkeutumistaktiikkaa.

Saksan päämaja tammikuussa 1943 asetti Mansteinille erittäin vaikeita tehtäviä. Jatka toimenpiteitä Pauluksen armeijan pelastamiseksi. Peitä samalla armeijaryhmän A takaosa, sen kommunikaatiot, jotka kulkivat Donin Rostovin kautta. Don-ryhmää vahvisti vain 7. panssaridivisioona. Samaan aikaan Fuhrer vaati taistelemaan jokaisesta Venäjän maan tuumasta. Se oli kiista sotilaallisen ja poliittisen johtajan välillä.

Armeijalle oli selvää, että oli välttämätöntä liikkua, luopua alueesta armeijan pelastamiseksi. Hitler vaikutti poliittisiin ja taloudellisiin tekijöihin. Hän ei voinut vapaaehtoisesti luovuttaa miehitettyjä maita. Ajattelin Donbassin hiiltä, ​​Maykopin öljyä, Ukrainan leipää jne. Pauluksen armeijan pelastamisesta oli mahdotonta kieltäytyä. Siksi Saksan päämajan käsky oli sopiva: "Seiso kuolemaan!" Erityisesti Morozovskin ja Tatsinskajan lentokenttien säilyttäminen, josta ilmasilta meni Stalingradin varuskuntaan.

Tämän seurauksena Manstein loi todellisen strategisen ihmeen. Hän luotti hyvin koordinoituihin liiketoimiin, eikä pelännyt heikentää rintaman toissijaisia ​​sektoreita tai edes poistua aiemmin miehitetyiltä alueilta.

Saksan päämaja hylkäsi kaikki Don-armeijaryhmän päämajan pyynnöt siirtää vähintään kolme divisioonaa ryhmästä A goottien panssarivaunujen armeijan vahvistamiseksi. Siksi Manstein teki lopun Pauluksen armeijasta. "Stalingradin linnoituksen" piti kuitenkin kestää niin kauan kuin mahdollista ja pidätellä venäläisiä joukkoja. Mansteinin joukkojen piti ohjata, käynnistää tarvittaessa vastahyökkäyksiä, sitten luovuttaa toissijaiset asemat, pitää Rostovia millä tahansa keinolla ja varmistaa 1. panssariarmeijan vetäytyminen. Sen piti toteuttaa voimien siirto oikealta kyljeltä vasemmalle ja järjestää voimakas vastahyökkäys kaikkien aiemmin menetettyjen paikkojen palauttamiseksi kevääseen mennessä.


Kenttämarsalkka Erich von Manstein upseerien kanssa kartalla Donin alueella. 1943

Aktiivinen puolustus


Ensinnäkin piti pitää etuosasta kiinni, ei antaa sen hajota. Mackensenin 1. panssariarmeijan evakuointi Pohjois-Kaukasuksesta vaati 25 päivää armeijaryhmälle A Kleistin raportin mukaan.

Jo 5. tammikuuta 1943 Manstein luovutti Morozovskin. Hän asetti Wehrmachtin ylimmän johdon valinnan edelle: joko hän tekee tilanteeseen sopivan päätöksen tai eroaa. Don-ryhmällä ei yksinkertaisesti ollut fyysistä kykyä samanaikaisesti pelastaa kuudetta armeijaa, pitää rintamaa koko linjaa pitkin ja peittää joukkojen vetäytymistä Kaukasuksesta. Ja vielä enemmän - torjua kaikki Venäjän hyökkäykset ja saada takaisin menetetyt asemat. Varauksia ei ollut. Taisteluihin heitettiin ilmatorjunta-ammureita, takaa koottuja taisteluryhmiä, lomailijoita ja toipilijoita.

Siksi Hollidt-ryhmä perääntyi hitaasti Severski Donetsiin estäen venäläisiä murtautumasta Belaja Kalitvan, Kamensk-Shakhtinskyn ja Voroshilovgradin risteyksille. Näin saksalaiset sulkivat Rostovin lähestymistavat pohjoisesta.

Tähän suuntaan SWF:n voimakas kolmas kaartiarmeija Lelyushenkon johdolla yritti murtaa saksalaisen puolustuksen - 3 vartijaa, kivääri-, moottoroitu kivääri- ja tykistödivisioonaa, 9 prikaatia, koneistettu ensimmäinen vartija, 3. vartija ja 1. panssarijoukot. Tammikuun alussa Lelyushenkon armeija saa kaksi uutta panssarijoukot - 2. ja 25.. Heidät heitetään läpimurtoon Kamenskiin. Samaan suuntaan eteni Popovin 2. panssarivaunuarmeija - 23. ja 5. panssarijoukot, kolme kivääridivisioonaa. Popovin armeija kehitti hyökkäyksen Tatsinskajaa vastaan, joka oli 1 kilometrin päässä. Kesti 2 päivää päästä häneen.

Kamensk, jota Fretter-Pico-ryhmä puolusti, ja kuukautta myöhemmin oli saksalaisten kanssa. Saksan jalkaväki puolusti itseään taitavasti. Kenraali Hollidt ohjasi kolmea panssaridivisioonaansa. Saksalaiset panssarit lähetettiin ajoissa vaarallisiin paikkoihin, ja ne toimittivat lyhyitä mutta herkkiä vastahyökkäyksiä. Tammikuun 1943 loppuun mennessä 3. kaartin armeijan panssarijoukoissa ei ollut enää yhtään panssarivaunua.


Saksalainen tankki Pz. Kpfw. IV Ausf. G lähellä Kotelnikovon kylää. Talviteloilla varustettu ajoneuvo (Winterketten), joulukuu 1942.

Jatkuu ...
Kirjoittaja:
Käytettyjä kuvia:
https://ru.wikipedia.org/, http://waralbum.ru/
29 Kommentit
Mainos

Tilaa Telegram-kanavamme, säännöllisesti lisätietoja Ukrainan erikoisoperaatiosta, suuri määrä tietoa, videoita, jotain, mikä ei kuulu sivustolle: https://t.me/topwar_official

tiedot
Hyvä lukija, jotta voit jättää kommentteja julkaisuun, sinun on kirjaudu.
 1. Proxima
  Proxima 25. tammikuuta 2023 klo 05
  +7
  Когда господин Самсонов не знает как закончить статью, он пишет: "Продолжение следует.." Ну мы то прекрасно знаем, что продолжения не будет.
  1. ei se yksi
   ei se yksi 25. tammikuuta 2023 klo 05
   + 12
   Да нет,как-то было.Но лучше бы не было.
  2. Reklastik
   Reklastik 25. tammikuuta 2023 klo 23
   +4
   Да что такого, вроде, на фоне его вечных "Русской Армии и Флота" нормально начал naurava
 2. Konnick
  Konnick 25. tammikuuta 2023 klo 06
  +6
  Штурмуют в лоб самые сильные укрепрайоны противника. Хотя военная наука учит, что лучшими формами боя являются охват, обход и окружение.

  Вы считаете, что они это не знают?
  Знают, но обойти городки типа Авдеевки и Марьинки невозможно, генералы ВСУ тоже знают обходы и охваты и поэтлму построили оборону, основанную на артиллерии и минных полях , с хлрошо оборудованными замаскированными позициями наблюдателей, а не строили железобетонные ДОТы. Наступать в обход по чистому полю под ударами артиллерии невозможно, остается только медленно продвигаться от укрытия к укрытию по застройке. Есть способ преодолеть быстро такую оборону, это ликвидация связи противника, но наши РЭБ оказались бессильны...Второй способ это контрбатарейная борьба, но и здесь эффективность без применения авиации очень низкая. Такой вот тактический тупик из-за технического несовершенства "неосновных " видов вооружения. Не броня и мощные снаряды определяют победителя, а связь, которая позволяет осуществлять эффективное управление боевыми действиями.
  1. järjen ääni
   järjen ääni 25. tammikuuta 2023 klo 07
   0
   Во многом согласен, там где пишите насчет тактики и ситуации с Авдеевкой и другими "старыми" укрепами противника. Там действительно, выстроена оборона основанная на координации заградительного огня арты и минометов по координатам наблюдателей, и технических средств разведки. Сами наблюдатели расположены скрытно, прикрыты минными полями и снайперско-пулеметным огнем скрытых огневых точек. Обход таких позиций невозможен, так же в силу высокой эффективности современных противотанковых мин а так же насыщенности пехотных подразделений противника эффективными противотанковыми средствами.
   Одно дело производить охват и прорыв в волжских степях, другое -двигаться в сплошной жилой агломерации где города плавно перетекают в поселки, а те в садовые участки. Кстати, когда война переместилась в германию, где были сопоставимые условия (застройка плюс фаустпатроны) и оборона противника уплотнилась, советские операции тоже приняли более прямолинейный характер -без глубоких охватов и обходов.Для сравнения сталиградская и висло одерская:
  2. EUG
   EUG 25. tammikuuta 2023 klo 08
   +2
   Там сплошная агломерация, "прилететь" может из-за каждого угла и любого оконного проема. Если ВСУ соединили некоторые дома (строения) под землей - через подвалы (а время было и в профессионализме не отказать) - то сложности многократно возрастают.
  3. Nick 2591
   Nick 2591 25. tammikuuta 2023 klo 18
   +8
   Тем не менее, в 2014 г. Народные республики без генералоа два котла создали. А наши пузатые генералы гонят своих солдатиков а лобовую на мощные укрепления. Дык не надо же мозги напрягать
  4. kunnia1974
   kunnia1974 26. tammikuuta 2023 klo 10
   0
   обойти городки типа Авдеевки и Марьинки невозможно, генералы ВСУ тоже знают обходы и охваты и поэтлму построили оборону, основанную на артиллерии и минных полях

   Если невозможно обойти ,тогда можно выбросить тактический десант на вертолетах, подавить в контрбатарейной борьбе артиллерию противника, ракетными и авиационными ударами нарушить снабжение войск на отдельном участке фронта, применить РДГ, одновременно штурмуя в лоб.
   Методы есть. Но как показывает практика, сказывается техническое превосходство противника. Артиллерию подавить не можем, средства разведки тоже отстают от противника , воспрепятствовать подвозу резервов тоже не можем.Остается один путь ,который и применяют.
 3. Konnick
  Konnick 25. tammikuuta 2023 klo 06
  +8
  К сожалению в статье пропущен тот факт что Паулюс, а затем и Манштейн практически были лишены поддержки люфтваффе, так как Гитлер направил авиацию группы "Юг" в район Средиземного моря для прикрытия переброски в Тунис 5-й танковой армии...получился "тришкин кафтан". Далее история повторилась под Курском в 43-м. Тогда часть авиации была переброшена на более важный с точки зрения Гитлера участок, на юг Италии, там началась аысадка союзников на Сицилию. Ну и конечно операция "Багратион", начавшаяся 23 июня , так как 6 июня немецкие самолета убыли во Францию, где уже шла операция "Оверлорд", оставив всего 60 истребителей, и Сталин не упустил такой момент, собрав 6000 самолетов с нескольких фронтов для уничтожения группы армий "Центр". Вот такие "маневры" и немецкое полководческое искусство ничего не могло толком сделать без поддержки люфтваффе. В своих мемуарах, что наши, что немецкие генералы особо не делились успехами с авиацией, а описывали свои тактические ходы в виде стрелочек как основной фактор успешных боевых действий...охват, обход, окружение...
  1. Zakirov Damir
   Zakirov Damir 25. tammikuuta 2023 klo 12
   0
   Lainaus Konnickilta
   К сожалению в статье пропущен тот факт что Паулюс, а затем и Манштейн практически были лишены поддержки люфтваффе, так как Гитлер направил авиацию группы "Юг" в район Средиземного моря для прикрытия переброски в Тунис 5-й танковой армии...получился "тришкин кафтан". Далее история повторилась под Курском в 43-м. Тогда часть авиации была переброшена на более важный с точки зрения Гитлера участок, на юг Италии, там началась аысадка союзников на Сицилию. Ну и конечно операция "Багратион", начавшаяся 23 июня , так как 6 июня немецкие самолета убыли во Францию, где уже шла операция "Оверлорд", оставив всего 60 истребителей, и Сталин не упустил такой момент, собрав 6000 самолетов с нескольких фронтов для уничтожения группы армий "Центр". Вот такие "маневры" и немецкое полководческое искусство ничего не могло толком сделать без поддержки люфтваффе.

   Плохому танцору яйца мешают!
   Соотношение потерь, с сентября 1942, начало резко меняться в обратную сторону (РККА : вермахт):
   1.3 : 1 до июля 1943;
   1 : 1 до марта 1944;
   0.7 : 1 до декабря 1944;
   1 : 3 в 1945.

   РККА банально научились на равных воевать против вермахта к июлю 1943, обладая большими людскими и природными ресурсами. Вот это и есть основная причина проигрыша Германии на Восточном фронте.

   Что касается "морозов", "недальновидных генералов вермахта", " отсутствия авиации", то это не более чем клиническая глупость. Изучайте потери сторон по периодам, тогда и реальные причины поражений вермахта станут понятны!

   Сегодняшняя ситуация.
   Те же самые причины сыграют против НАТО, если кто не понял. Сейчас идёт обкатка уровня армии РФ против НАТО - рост профессионального боевого уровня и перестройка ВПК под нужды боевых действий. Именно по этой причине НИКТО НИКУДА НЕ ТОРОПИТСЯ, А ВОВСЕ НЕ ПО ПРИЧИНЕ ДОГОВОРНЯКОВ. Именно по причине ИГРЫ В ДОЛГУЮ ПРОТИВ НАТО!

   На хрена разносить в пух и прах все 24 области Украины, если весь мобилизационный резерв можно перемолоть на 4 новых российских областях! Если они как мухи на говно лезут на Донбасс сами, то зачем переть на остальную Украину? Восстановить 4 региона все-таки проще, чем 24, если у кого-то плохо с пониманием!
   1. Konnick
    Konnick 25. tammikuuta 2023 klo 15
    +1
    РККА банально научились на равных воевать против вермахта к июлю 1943, обладая большими людскими и природными ресурсами. Вот это и есть основная причина проигрыша Германии на Восточном фронте.

    Когда Германия потеряла господство в воздухе на Восточном фронте после битвы в воздухе на Кубани, это и было основной причиной проигрыша.
    1. Ryazanets87
     Ryazanets87 25. tammikuuta 2023 klo 17
     0
     Когда Германия потеряла господство в воздухе на Восточном фронте после битвы в воздухе на Кубани,

     Это очень оптимистичная (для советских ВВС) картина и результаты воздушной битвы на Кубани весьма..неоднозначны. В принципе, немцы заметное преимущество в воздухе сохраняли до лета 44-го. По крайней мере на тех участках фронта, где у них авиация была.
     1. Zymran
      Zymran 25. tammikuuta 2023 klo 21
      +3
      Ну, преимущество то было, но о господстве речи уже не было.
    2. Zakirov Damir
     Zakirov Damir 25. tammikuuta 2023 klo 22
     -2
     Lainaus Konnickilta
     РККА банально научились на равных воевать против вермахта к июлю 1943, обладая большими людскими и природными ресурсами. Вот это и есть основная причина проигрыша Германии на Восточном фронте.

     Когда Германия потеряла господство в воздухе на Восточном фронте после битвы в воздухе на Кубани, это и было основной причиной проигрыша.

     Потому я и писал:

     Lainaus: Zakirov Damir
     Что касается "морозов", "недальновидных генералов вермахта", " отсутствия авиации", то это не более чем клиническая глупость. Изучайте потери сторон по периодам, тогда и реальные причины поражений вермахта станут понятны!
   2. Reklastik
    Reklastik 25. tammikuuta 2023 klo 23
    +2
    Именно по этой причине НИКТО НИКУДА НЕ ТОРОПИТСЯ
    - товарищ Сунь Цзы утверждал, что затягивать войну нельзя. Её надо заканчивать быстро. Меньше ресурсов потратишь, меньше народу положишь. Долгая война невыгодна воюющему государству. Плохой способ обкатки. Да и напрямую с НАТО мы воевать не будем. Потому что не хватит у нас людских ресурсов. В крайнем случае ядерное оружие будет задействовано. Чтоб никому не обидно было.
    1. Zakirov Damir
     Zakirov Damir 25. tammikuuta 2023 klo 23
     -3
     Lainaus Reklastikilta
     Меньше ресурсов потратишь, меньше народу положишь. Долгая война невыгодна воюющему государству.

     Вы это вермахту объясните, в период с 1.9.1931 по 22.6.1941.

     Lainaus Reklastikilta
     Плохой способ обкатки.

     Июнь - октябрь 1941 говорит об обратном.


     Lainaus Reklastikilta
     Потому что не хватит у нас людских ресурсов. В крайнем случае ядерное оружие будет задействовано.

     Хватит у нас и природных, и людских ресурсов - не драматизируйте. СССР тоже отводили 3-4 месяца в сорок первом.

     Lainaus Reklastikilta
     Чтоб никому не обидно было.

     В чем Ваша обида?
 4. Tikka2027
  Tikka2027 25. tammikuuta 2023 klo 07
  +5
  Хотя военная наука учит, что лучшими формами боя являются охват, обход и окружение. До мысли о необходимости сформировать несколько танковых и армий и 20–30 корпусов и дивизий, чтобы осуществлять глубокие прорывы, видимо, не дошли.
  Как же надоело напоминать, что сейчас не прошлый век и любые крупные перемещения войск прекрасно отслеживаются из космоса.
 5. Viktor Sergejev
  Viktor Sergejev 25. tammikuuta 2023 klo 07
  +4
  Я так и не понял ну и за счет чего Манштейн все таки устоял? Может за счет того, что наши выдохлись уничтожая Паулюса? Нужен был перерыв, вот и весь секрет.
  1. Prokop_Sianliha
   Prokop_Sianliha 25. tammikuuta 2023 klo 09
   +3
   Сказано же, армии были вновь введенными, полнокровными. Низкий интеллектуальный уровень, и соответствующая ему дубовая система управления - вот и все объяснение. В обороне это не так критично, ну, а в наступлении - только за голову хвататься .
   Кстати, сейчас на Украине обе стороны продолжают это демонстрировать.
 6. EUG
  EUG 25. tammikuuta 2023 klo 08
  +2
  Впервые встречаю адекватную, как по мне, оценку деятельности Манштейна - "стратегическое чудо". Как по мне, "чудо" было все-таки оперативным - стратегическим было мощное движение Красной (Советской) армии на нескольких направлениях. И счастье СССР, что во главе страны был товарищ Сталин, чей СТРАТЕГИЧЕСКИЙ гений позволил в итоге победить ОПЕРАТИВНЫЕ гении Гудериана, Манштейна, Моделя, Гота, Хубе и других весьма высокопрофессиональных военачальников Вермахта...
  1. cartalon
   cartalon 25. tammikuuta 2023 klo 10
   +2
   И что такого стратегически гениального придумал товарищ Сталин?
   Управленец он был хороший умел товарищей заставить работать, правда далеко не так хорошо как местная публика считает, бардака хватало с избытком.
  2. Adrey
   Adrey 25. tammikuuta 2023 klo 11
   0
   Lainaus käyttäjältä Eug
   Впервые встречаю адекватную, как по мне, оценку деятельности Манштейна - "стратегическое чудо". Как по мне, "чудо" было все-таки оперативным

   Вытащить 1-ю ТА с Северного Кавказа это не стратегическая цель? Не получись данный маневр, сложно предсказать другое развитие событий в полосе группы армий Юг кроме полного краха.
 7. toimittaja
  toimittaja 25. tammikuuta 2023 klo 13
  +1
  Трудность в боях за Каменск заключалась в том, что наступать приходилось с севера и северо-запада, посредством форсирования Северского Донца. Правый берег Донца по отношению к левому, откуда наступали советские войска, находится на возвышенности, а сам город вплотную прижимается к реке, имеющей, к тому же, немаленькую ширину (это не Дон, но главный его приток и в районе Каменска - это далеко не ручей). Ещё один фактор - наступление упиралось в промышленную зону, а это не саманно-деревянные дома, а кирпич и железобетон, плюс обширные подземные этажи. Манёвры, описанные автором, конечно, имели место, но не одни они позволили немцам держать город больше месяца. Каменск просто было удобно оборонять. Прорывов в город было много, в основном лёгкими танками Т-70, которые доходили до ЖД вокзала, пытаясь его удерживать, и даже дальше - в жилую застройку, но горели как спички, и атаки захлёбывались. Кстати, один из "семидесяток" до сих пор стоит на главной городской площади Труда, как символ боёв за город. Именно Т-70 составляли основную ударную мощь при освобождении Каменска со всеми вытекающими. В итоге, город был полностью освобождён лишь 13 февраля, когда немцам был дан приказ сдать Каменск.
 8. Pankkihävittäjä SU-100
  Pankkihävittäjä SU-100 25. tammikuuta 2023 klo 13
  +1
  Насчёт сражений на "Сухинической дуге" автор лукавит. 3-я танковая армия сначала участвовала в отражении немецкого наступления (операция "Торч", т.е. "Смерч"), а потом уже контратаковала. Там у немцев действовали 4, 9, 11, 17, 18 и 19 танковые дивизии, 14 и 25 моторизованные дивизии и не менее 6 пехотных дивизий. Т.е. на узком участке фронта имелось почти столько же танковых дивизий, сколько имелось от Сталинграда до Кавказа. И то, что немецкое вклинение не превысило 10-12 км, а потом немцы были отброшены на исходные рубежи - очень дорогого стоит, поскольку потерпел полный крах немецкий план окружить и уничтожить войска левого крыла Западного фронта.
 9. Tiivistä
  Tiivistä 25. tammikuuta 2023 klo 15
  -1
  Дай Бог успеть научиться воевать до того, как придётся бодаться уже с боевыми группами и дивизиями НАТО.
  Автор полагает, что французы, англичане, бельгийцы и прочие будут воевать намного более умело и смелее, чем ныне воюют украинцы и поддерживающие их поляки ?
  НАТО - это по большому счету бумажный тигр.
 10. Aleksei R.A.
  Aleksei R.A. 25. tammikuuta 2023 klo 16
  0
  Esimerkiksi Kozelskin taistelun aikana (länsirintaman vasemman siiven vastahyökkäys Sukhinichin ja Kozelskin alueella - elo-syyskuu 1942) Neuvostoliiton kolmas panssariarmeija, joka sai 3 panssarivaunua, menetti 510% henkilöstöstään ja yli 45 % taisteluajoneuvoista, polttivat joukon ammuksia ja polttoainetta ja valtasivat takaisin viholliselta 50 km leveän ja 20-7 km syvän alueen.

  При этом изначальной целью операции было как раз окружение немецких сил: 3 ТА с 61 А и 16 А должны был ударом навстречу друг другу подрезать немецкий клин и образовать котёл.
  До мысли о необходимости сформировать несколько танковых и армий и 20–30 корпусов и дивизий, чтобы осуществлять глубокие прорывы, видимо, не дошли. Командование, очевидно, боится идти на глубокой прорыв, после неудачного блицкрига в начале кампании.

  Даже если и дошли, то мысли эти были отброшены как ненаучная фантастика. Ибо крайне сложно мриять о 20-30 дивизиях, имея в распоряжении всего 25-30% численности сухопутных войск. Причём основная проблема, традиционно, с активными штыками - командиров и штабных как раз хватает.
 11. Altman
  Altman 25. tammikuuta 2023 klo 19
  0
  Как чехословацкие офицеры мы учились в тех же школах, что и русские офицеры. Но технический уровень действительно разный, но получается, что все-таки теория и практическое исполнение боя – это разные величины. Мне больше нравится дискуссия коллег, ведь в статье также приведены качественные примеры того, что может командир, имеющий в своем распоряжении боевые средства, т.е. ВВС. am
 12. roosei
  roosei 26. tammikuuta 2023 klo 09
  +1
  "Стоит отметить, что во время нынешней Украинской кампании российские генералы повторили эти ошибки советского командования. Разведка провалена. Взаимодействие сил и родов войск плохое. Управление и связь неудовлетворительные. Штурмуют в лоб самые сильные укрепрайоны противника." Ага! А уж наша-то разведка как отработала под Харьковом! Не хочу изливаться ядом, но от разведки нашей толку ноль - целыми эшелонами технику везут на фронт, и ни один не уничтожили... А это показатель работы разведки
 13. zenion
  zenion 26. tammikuuta 2023 klo 16
  +1
  Шо, таки всю армию спас, или только ту, которую не могли догнать?