Uusia suunnitelmia Venäjän asevoimien kehittämiseksi

172
Uusia suunnitelmia Venäjän asevoimien kehittämiseksi


Puolustusministeriö on paljastanut uusia suunnitelmia asevoimien parantamiseksi ja nykyaikaistamiseksi. Ehdotetaan armeijan koon kasvattamista, asevelvollisuuden sääntöjen mukauttamista ja joukkojen organisaatiorakenteen parantamista. Kaikki nämä toimenpiteet parantavat asevoimien yleistä taistelutehokkuutta sekä varmistavat kyvyn vastata uusiin esiin nouseviin uhkiin ja haasteisiin.Uusi uudistus


Puolustusministeriön kollegion laajennettu kokous pidettiin 21. joulukuuta Maanpuolustuksen valvontakeskuksessa presidentin ja ylipäällikön johdolla. Osana tätä tapahtumaa teimme yhteenvedon kuluneen vuoden tuloksista ja paljastimme myös lähitulevaisuuden suunnitelmia.

Puolustusministeri Sergei Shoigu piti kokouksessa pitkän raportin. Hänen mukaansa asevoimat jatkavat yhteisten tehtävien suorittamista, valmisteluja ja sotilaallista rakentamista. Erilaiset suunnitelmat vuodelle 2022 ovat kokonaisuudessaan toteutuneet. Samaan aikaan armeija suorittaa erityisoperaatiota Donbassin suojelemiseksi.

Samaan aikaan ilmaantuu uusia uhkia ja haasteita, jotka edellyttävät asianmukaista vastausta. Maailman sotilaspoliittisen tilanteen muutokseen liittyen puolustusministeri esitti useita puolustuskyvyn lisäämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Suunnitelmissa on vahvistaa puolustusta kokonaisuutena ja vahvistaa yksittäisiä strategisia alueita.


Uudistusten tarve liittyy ensisijaisesti Naton sotilaallisen potentiaalin vahvistamiseen lähellä Venäjän rajoja. Järjestö rakentaa joukkojaan Itä-Euroopassa ja suunnittelee myös Suomen ja Ruotsin ottamista jäseniksi. Kaikki tämä luo lisäuhkia strategiseen länteen. Lisäksi on tarpeen varmistaa hiljattain liitettyjen alueiden suojelu.

Tältä osin ehdotetaan asevoimien koon lisäämistä ja rekrytointimenetelmien muuttamista. Lisäksi organisaatiorakenne muuttuu uusien olosuhteiden mukaisesti. Tällaisia ​​muutoksia tulee olemaan eri tasoilla operatiivis-taktisista strategisiin tasoihin.

Määrä ja henkilöstö


Ei niin kauan sitten, elokuun lopussa, presidentti allekirjoitti asetuksen armeijan koon muuttamisesta. Tämän asiakirjan mukaan 1. tammikuuta 2023 alkaen asevoimien kokonaismäärän tulisi ylittää 2 miljoonaa ihmistä. Sotilashenkilöstön määrä nostetaan 1,15 miljoonaan ihmiseen. - 137 tuhatta enemmän kuin nyt.

Nyt ehdotetaan uutta määrää lisäystä. Puolustusministerin mukaan turvallisuustehtävien taatun ratkaisun varmistamiseksi tarvitaan 1,5 miljoonaa sotilasta. Nykyinen asevelvollisuus- ja sopimuspalvelujärjestelmä tulee säilyttää. Samalla urakoitsijoiden määrää on lisättävä 695 tuhanteen ihmiseen. – lähes kaksinkertainen nykyarvoihin verrattuna.


Puolustusministeriö ehdottaa myös asevelvollisuuden ja rekrytoinnin periaatteiden muuttamista. Siten asevelvollisuuden ikää tulisi nostaa 21 vuoteen 30 vuoden rajalla. Samalla henkilöstöllä on mahdollisuus tehdä sopimus heti palvelun alusta alkaen.

Armeijan rekisteröinti- ja värväystoimistojen järjestelmää kehitetään edelleen. Suunnitelmissa on saattaa päätökseen siirtyminen digitaaliseen dokumenttien hallintaan sekä tehdä muita muutoksia. Näiden elinten parantamiseksi laaditaan tarkat suunnitelmat ottaen huomioon viimeaikaisesta osittaisesta käyttöönotosta saadut kokemukset. Tämän tapahtuman aikana on noussut esiin erilaisia ​​ongelmia, joiden syihin on puututtava.

Organisaatio- ja henkilöstörakenne


Vakavimpia muutoksia joukkojen rakenteeseen suunnitellaan kaikilla tasoilla strategisista alueliitoista alkaen. Näin muodostetaan Moskovan ja Leningradin sotilaspiirit. Ilmeisesti ne erotetaan nykyisestä läntisestä sotilaspiiristä. Samaan aikaan uusien piirien aluetta ja joukkojen kokoonpanoa ei ole vielä määritelty.

Uusia yhteyksiä syntyy. Prosessin aikana Karjalaan syntyy uusi armeijakunta. Khersonin ja Zaporozhyen alueille perustetaan kaksi yhdistettyä aseosastoa. Ilmavoimia vahvistetaan kahdella uudella ilmahyökkäysdivisioonalla. Kaikille sotilaspiireille muodostetaan strategisille akseleille viisi tykistödivisioonaa ja suurikapasiteettisia tykistöprikaateja.


Uusia yksiköitä ja kokoonpanoja ilmaantuu myös ilmailuvoimiin. Siinä on kolme ohjausta ilmailu divisioonaa, kahdeksan pommikonerykmenttiä ja yhden hävittäjärykmenttiä. Armeijan ilmailua laajennetaan kuudella uudella rykmentillä.

Useita olemassa olevia yhteyksiä muotoillaan uudelleen laajemmaksi. Joten seitsemän moottoroitua kivääriprikaatia läntisestä sotilaspiiristä, keskisotapiiristä, itäisestä sotilaspiiristä ja pohjoisesta laivasto laajennettiin täysivaltaisiksi divisioonaksi. Samanlaisia ​​muutoksia tapahtuu laivaston rannikkojoukoissa, minkä seurauksena meriprikaatien tilalle ilmestyy viisi divisioonaa.

Ehdotetaan toimenpiteitä sotilaallisten alojen vuorovaikutuksen vahvistamiseksi. Tukea yhdistettyjä käsivarsia ja säiliö VKS-armeijat sisältävät yhden sekailmadivisioonan ja armeijan ilmailuprikaatin.

Tarjonta ja toiminta


Puolustusministeriö kiinnittää tarvittavaa huomiota tuotannon kehittämiseen ja tarvittavien sotilastuotteiden tuotantoon. Valtion määräyksen täytäntöönpanoa valvotaan ja uusia sopimuksia tehdään. Lisäksi työaikataulua tarkennetaan: joidenkin suosituimpien näytteiden toimitusajat on siirretty vasemmalle, vuoteen 2023.

Oikea-aikaisen tuotannon vuoksi joukkojen uusien materiaalien tarve on suljettu, mm. ottaen huomioon erityisoperaation suorittamisen. Lisäksi teollisuuden on toimitettava aseita ja varusteita uusille tai laajennetuille kokoonpanoille.


Puolustusministeriö jatkaa omien korjaus- ja entisöintielinten uudelleen luomista, jotka hylättiin edellisen uudistuksen yhteydessä. Ensi vuonna perustetaan kolme uutta korjauslaitosta ja vahvistetaan vastaavanlaisia ​​sotilasyksiköitä. Korjaustilojen rakentamisprosessi ei lopu tähän.

Kehityssuunnat


Puolustusministeriö suunnittelee siis itse asiassa uutta puolustusvoimien ja niihin liittyvien alueiden uudistamista. Ilmoitetut suunnitelmat toteutetaan lähitulevaisuudessa oikeilla asiakirjoilla, määräyksillä ja laeilla, joiden mukaan tarvittava sotilaallinen rakentaminen toteutetaan tulevaisuudessa. Tällaisten toimenpiteiden ansiosta suunnitellaan sekä yksittäisten näkökohtien parantamista että kokonaispuolustuksen vahvistamista.

On helppo havaita, että uusissa suunnitelmissa kiinnitetään erityistä huomiota määrällisiin kysymyksiin. Armeijan kokonaisvahvuuden lisäämistä suunnitellaan samalla, kun kokoonpanojen lukumäärää lisätään. Lisäksi nykyiset prikaatit lisäävät suorituskykyään ja muuttuvat divisioonaksi.

On huomionarvoista, että henkilöstön määrää lisätään pääasiassa kaksinkertaistamalla sopimussotilaiden määrä ja lisäämällä heidän osuuttaan armeijassa. Samalla ehdotetaan mielenkiintoisia ratkaisuja asevelvollisuuden saralla. Samaan aikaan asepalveluksen kesto ei muutu viimeaikaisista huhuista huolimatta.


Armeijan modernisointi jatkuu asevarustelun ja varustelun avulla. Tällä alueella on kuitenkin odotettavissa uusia haasteita - alan on vastattava uusien tai lisääntyneiden yhteyksien tarpeisiin. Lisäksi toiminta jatkuu Syyriassa ja Ukrainassa esittäen vaatimuksiaan.

Yritykset selviytyvät yleensä nykyisestä työtaakasta ja valmistautuvat monimutkaisempiin haasteisiin. Tuotantoa modernisoidaan ja laajennetaan. On odotettavissa, että teollisuuden työ yksinkertaistuu jossain määrin, kun osa tilauksista siirretään puolustusministeriön kunnostetuille korjauslaitoksille.

Määrä ja laatu


Puolustusministeriö jatkaa puolustusvoimien kehittämistä ja valmistelee jälleen laajaa toimenpidekokonaisuutta kaikkien avainindikaattoreiden parantamiseksi. Tällaisen vahvistamisen tulosten perusteella armeija pystyy vastustamaan tehokkaasti kaikkia mahdollisia vihollisia kaikissa strategisissa suunnissa, niin olemassa olevissa kuin odotettavissakin.

Tällaisia ​​tuloksia on tarkoitus saada lisäämällä samanaikaisesti määrällisiä ja laadullisia indikaattoreita. Asevoimien koko kasvaa, kokoonpanojen ja yksiköiden määrä lisääntyy ja ne varustetaan nykyaikaisimmilla aseilla ja varusteilla. Sitä, kuinka kauan kaikkien asetettujen tavoitteiden saavuttaminen kestää, ei ole vielä raportoitu. Mutta näiden toimenpiteiden myönteiset tulokset ovat jo selvät.
 • Ryabov Kirill
 • Venäjän federaation presidentin lehdistöpalvelu, Venäjän federaation puolustusministeriö
Uutiskanavamme

Tilaa ja pysy ajan tasalla viimeisimmistä uutisista ja päivän tärkeimmistä tapahtumista.

172 kommentit
tiedot
Hyvä lukija, jotta voit jättää kommentteja julkaisuun, sinun on kirjaudu.
 1. -17
  23. joulukuuta 2022 klo 04
  Olen tyytyväinen prikaatien täysimittaiseen käyttöön divisioonassa. Ihmettelen, kuinka sekaosastojen käsite toteutetaan. Yleisesti ottaen se vetoaa täysimittaiseen sotilaalliseen uudistukseen.
  1. + 34
   23. joulukuuta 2022 klo 04
   Ongelmana on, että teollisuuden ja tieteen peräkkäisyyttä sotatarvikkeiden ja aseiden kehittämisessä on loukattu. Neuvostoliitossa missä tahansa tehtaassa oli laitteita (joita ei usein käytetty, vaan se vain odotti siivet), jotka oli tarkoitettu aseiden ja niiden osien tuotantoon. Vastaavasti instituuteilla oli vastaavat osastot, jotka olivat tietoisia asiaankuuluvista aiheista ja pystyivät nopeasti muuttamaan profiiliaan aseiden ja sotilasvarusteiden kehittämiseen. GOSTin läsnäolo mahdollisti eri tehtaiden eri puolilla maata valmistamien komponenttien nopean yhteensovittamisen. Lisäksi oli monia tehtaita ja yrityksiä, jotka päällekkäisivät sotilastuotteiden tuotannon ja mahdollistivat aseiden massatuotannon nopean lisäämisen suurissa määrissä. Nyt tämä kaikki on poissa! On yksittäisiä tehtaita ja yrityksiä, jotka valmistavat sotilastuotteita yksittäisinä kappaleina tai pieninä erinä pitkän ajan kuluessa. Ja on hyödytöntä, että nykyaikaisista aseista ja laitteista on kehitetty tehokkaita malleja, ei ole mitään keinoa tuottaa kaikkea tätä suurina määrinä! Sotilas-teollinen kompleksi on luotava uudelleen. Sanktioiden mukaan tämä kestää vuosia! Johtokunnalla on tähän suunnitelma, pisteissä kirjoitettuna, tai taas jotain toiveita, mitä "tarvitaan", mutta miten, mutta kuka tietää, "jotenkin"...
   1. +7
    23. joulukuuta 2022 klo 05
    Ongelmana on, että ei ollut tehtaita, joissa olisi jatkuvuutta. Esimerkiksi huulipunaa valmistettiin aiemmin täällä, mutta sodan sattuessa tällainen tehdas suunniteltiin uudelleen patruunoita varten. Ei ole meidän huulipunaa, ei tehdasta, ei patruunoita. Ja voi, kuinka paljon tällaisia ​​tehtaita on tuhottu. Siksi ennen tämän asian esille ottamista on tarpeen potkaista useita taloustieteilijöitä perseeseen. Ketju on iso ja iso.
    1. +1
     23. joulukuuta 2022 klo 07
     Lain mukaan riittää, että "valtion pisteytyksen" (valtion tarjoajat) syrjäyttävät ne oikeussubjektit, joilla ei ole kysyttyjä pää- tai niihin liittyviä ja ennen kaikkea korkean teknologian puolustusalan merkitystä. valtion tai maailmanmarkkinoiden toimesta. Sitten he saavat ne ja toimivat.
    2. -7
     23. joulukuuta 2022 klo 12
     nyt on turha potkia, on pakko tehdä bisnestä
    3. +2
     24. joulukuuta 2022 klo 09
     Lainaus: Vladimir Mihalev
     tehtaita tuhoutui voi kuinka paljon. Siksi ennen tämän asian esille ottamista on tarpeen potkaista useita taloustieteilijöitä perseeseen


     Älä potki ekonomisteja, vaan anna hyvä potku Manduroville ja hänen laumalleen ja nimitä tuotantotyöntekijä
   2. -3
    23. joulukuuta 2022 klo 16
    Lainaus käyttäjältä Monster_Fat
    Ongelmana on, että teollisuuden ja tieteen peräkkäisyyttä sotatarvikkeiden ja aseiden kehittämisessä on loukattu. Neuvostoliitossa missä tahansa tehtaassa oli laitteita (joita ei usein käytetty, vaan se vain odotti siivet), jotka oli tarkoitettu aseiden ja niiden osien tuotantoon. Samoin instituuteilla oli vastaavat osastot, jotka olivat tietoisia asiaankuuluvista aiheista ja pystyivät nopeasti muuttamaan profiiliaan aseiden ja sotatarvikkeiden kehittämiseen. GOSTin läsnäolo mahdollisti eri tehtaiden eri osissa maata valmistamien komponenttien nopean yhteensovittamisen. Lisäksi oli monia tehtaita ja yrityksiä, jotka päällekkäisivät sotilastuotteiden tuotannon ja mahdollistivat aseiden massatuotannon nopean lisäämisen suurissa määrissä. Nyt tämä kaikki on poissa!

    Lopeta krokotiilikynelten kaataminen ja olutvatsasi kaataminen sohvalla makaamassa. Puolustustehtailla on vapaita paikkoja, joten työvoimakeskus pommittaa jokaista pienellä potkulla töihin, ajaa seudullamme uudelleenkoulutusta, lupauksia valtion kustannuksella ja kunnollisia varauksia ja palkkoja. Joten avasimme uudelleen sähköpajat, teimme koneita yhdelle puolustustehtaalle, lanseerasimme vanhat neuvostoliittolaiset, joissa täytteet vaihdettiin, jossa koottiin toinen kahdesta koneesta. Siellä sorvaaja tarvitsee siis laadukkaita, maahantuotuja laitteita ja modernit venäläiset laitteet toimivat kolmessa vuorossa ilman lepoa. Kaikki on henkilöstön varassa, mitä hyötyä on näistä Neuvostoliiton työpajoista 60-luvun puolivälin ja 70-luvun lopun kalustolla, ei sinne voi laittaa lapsia ja naisia ​​kuten toisen maailmansodan aikana.
   3. +7
    23. joulukuuta 2022 klo 17
    Kaikki tulee olemaan kuten aina. Uudistuksen seurauksena syntyy toinen korruptiosuo, joka synnyttää kauniita raportteja ja saharahoja. Näin oli koulutuksen, lääketieteen, poliisin, eläkejärjestelmän jne. uudistuksissa, ja niin se tulee olemaan nytkin.
    1. -2
     23. joulukuuta 2022 klo 21
     Joo. Älä tee mitään. Kyllä se jotenkin järjestyy...
   4. -2
    24. joulukuuta 2022 klo 09
    Lainaus käyttäjältä Monster_Fat
    Sotilas-teollinen kompleksi on luotava uudelleen. Pakotteiden mukaan tämä kestää vuosia! Johtokunnalla on tähän suunnitelma, joka on kirjoitettu pisteisiin tai taas vain toiveisiin,


    Oikea.

    Mutta entä "Uudet suunnitelmat Venäjän asevoimien kehittämiseksi"?
    Kehittävätkö he uuden triathlonin "lahjakkaimman" ministerin johdolla?
  2. 0
   23. joulukuuta 2022 klo 05
   Lainaus: Järjen ääni
   Olen tyytyväinen prikaatien täysimittaiseen käyttöön divisioonassa

   mitä...?
   "Nyt kaikki on kuin isoäitini kanssa." Tällaisilla sanoilla historioitsijoiden hyväksymän version mukaan keisari Aleksanteri I aloitti hallituskautensa korostaen, että hän palasi Katariina II:n perinteisiin ja peruutti kaikki isänsä Paavali I:n kiistanalaiset uudistukset.
   1. +5
    23. joulukuuta 2022 klo 06
    Karjalaan muodostetaan uusi armeijakunta. hyvä Eilen katsoin kalastamisesta Kuzmichin kanssa. naurava
    Suomi, tervehdi NATA:ta.
    Toinen olisi puuta, kaasua ja ylipäätään kaikkea Suomen tukkimista, jotta hän tunteisi paremmin mitä russofobia on.
    Harmi, että Stalin ei denatsifioinut suomalaisia ​​kokonaan: he eivät olleet valmiita siihen.
    1. + 25
     23. joulukuuta 2022 klo 07
     Yksityiset tehtaat, yksityinen armeija, korvaamaton eliitti, kuten aateliset, no, 145 miljoonaa orjaa. Juhlimme Neuvostoliiton 100-vuotisjuhlia hyvin.
     1. Kommentti on poistettu.
     2. +1
      24. joulukuuta 2022 klo 20
      Lainaus: Siviili
      Juhlimme Neuvostoliiton 100-vuotisjuhlia hyvin.

      Mitä voit sanoa Neuvostoliiton 69 vuodesta, aivan voimien kynnyksellä tukehtua ja kuolla. Kuka muutti ketä ja mitä eliittille tapahtui, oliko kaikki hyvin?
    2. -2
     24. joulukuuta 2022 klo 03
     Mitä tarkoitat "suomalaisten denatsifioinnilla"? Tuhoaminen?
    3. +3
     24. joulukuuta 2022 klo 09
     Lainaus: Parrakas mies
     Edelleen metsää, kaasua ja ylipäätään kaikkea Suomen tukkimiseen, jotta hän tunteisi olonsa täyteläisemmäksi,


     Varmaan oikein!
     Ja heidän kansansa alentamaan energian hintoja vähintään 100-kertaiseksi (jotta helpottaisi ihmisiä)
     kuten Stalinin aikana - hänen aikanaan tehtaita rakennettiin tuhansittain ja kaasun, sähkön, bensiinin ja puun hinnat maksoivat penniäkään.
     Siksi Stalinin aikana oli JERK. Eikä yksin
   2. +2
    23. joulukuuta 2022 klo 08
    "Ja kuten isoäitini kanssa, näin reiän läpi" lol
    1. +3
     23. joulukuuta 2022 klo 12
     Ei ole hauskaa. Ja hän ja hänen "yleisönsä" ymmärsivät selvästi, mitä he halusivat ja miten se oli.
  3. 0
   28. joulukuuta 2022 klo 14
   Vain nyt varusmiehiä ei opeteta taistelemaan, eikä heitä opeteta..... Taistelevatko nämä divisioonat Naton kanssa putkella? tai kuvaraportti? Ehkä neliönmuotoisia lumihousuja?
 2. + 26
  23. joulukuuta 2022 klo 04
  No tuollaisella Venäjän pääsotilaallisella johdolla, vaikka kuinka paljon lisäät armeijaa etkä anna varusteita, niin sanassa ei ole mitään järkeä.. Muistan kuinka paljon arabeilla oli hv ja varusteita yhteensä soturinsa Israelin kanssa.Tämä etu ei auttanut heitä millään tavalla, koska pässin johtamat leijonat häviävät varmasti leijonan johtamalle oinaalaumalle.
  1. + 26
   23. joulukuuta 2022 klo 04
   Aluksi he kertoivat, mihin he käyttivät 20 biljoonaa viimeiseen armeijaan ja kuka istuutui siihen
   1. + 12
    23. joulukuuta 2022 klo 08
    Tästä syystä heitä ei pidä vangita, vaan heidät pitäisi ampua - koska sitä on mahdotonta luokitella muuten kuin maanpetokseksi.
 3. + 24
  23. joulukuuta 2022 klo 04
  Putinin ja Shoigun tunteessa siellä ei todellakaan ole kehityssuunnitelmaa.
  1. +9
   23. joulukuuta 2022 klo 13
   Miksi ei? Suunnitelmissa oli rakentaa 5 kaupunkia Siperiaan 10 biljoonalla ruplalla. naurava surullinen
  2. +1
   24. joulukuuta 2022 klo 16
   Lainaus ximkimiltä
   Putinin ja Shoigun tunteessa siellä ei todellakaan ole kehityssuunnitelmaa.

   Juuri sellainen on suunnitelma. Mutta siinä on pieni vivahde, näissä olosuhteissa suunnitelmalla on hyvin vähän vaikutusta lentokoneen varusteluun, eikä myöskään tulevaisuudessa. Suunnitelman lisäksi tulee olla ennen kaikkea ihmisiä, jotka osaavat sen toteuttaa, rakentaa ja keksiä. Mutta tämän kanssa emme ole kaukana kunnossa.
 4. + 13
  23. joulukuuta 2022 klo 04
  Armeijan ilmailua laajennetaan kuudella uudella rykmentillä.

  Outo termi... he eivät lisää, he eivät tuo sitä esille, he eivät täydennä sitä, mutta he laajentavat sitä.
  Ja laajenevatko ne uusien lentokoneiden ja helikopterien määrän lisääntyessä vai onko kyseessä vain uudelleenjärjestely? Liian pitkälle käveleminen on vaarallista...

  ... Ne laajenevat rakentamalla uusia Su-25M:itä ... Ymmärtäisin tällaisen lauseen.
  1. +2
   23. joulukuuta 2022 klo 04
   Lainaus Konnickilta
   Outo termi... he eivät lisää, he eivät tuo sitä esille, he eivät täydennä sitä, mutta he laajentavat sitä.

   Anna sanoille merkitys.
  2. +2
   24. joulukuuta 2022 klo 17
   Ymmärtääkseni hyökkäyskoneet eivät kuulu armeijan ilmailuomme. Nyt armeijan ilmailu on yksinomaan helikoptereita.
 5. + 15
  23. joulukuuta 2022 klo 04
  Uudistuksia, uudistuksia, uudistuksia ................. vuosittain uudistettu. Loppua ei näy. Missä ovat tulokset? Vastauksena siihen, ette näe uudistuksia maassamme.
  1. + 20
   23. joulukuuta 2022 klo 06
   Kiinnität huomiota siihen, miten puolustusvoimia uudistetaan nyt. Kaikki on palaamassa Neuvostoliiton normeihin. Rykmentit, divisioonat, armeijan ilmailu. Ja kuinka monta kopiota rikottiin täällä VO:ssa, kaikenlaiset sohvat osoittivat kuinka mahtava prikaati oli. Jotain rahan puutteesta kudottiin jatkuvasti. Vastustaja heitti heti satoja miinuksia. Ja tässä on tulos. Tonnia rahaa hukkaan ja paluu neuvostojärjestelmään
   1. +3
    23. joulukuuta 2022 klo 11
    Jos tarkastellaan tämän päivän divisioonien kokoonpanoa, nyt yksi rykmentti on poistettu kaikkialta, siitä on tullut 2 + 1 3 + 1: n sijaan.
    1. + 11
     23. joulukuuta 2022 klo 12
     Vähän väärin. MSD-tyypit
     Tyyppi 1 3 pk + panssarivaunu + tykistörykmentti + zrp on klassikko.
     Tyyppi 2 2 SME+2tp+artp+zrp
     3 tyyppiä aavikko- ja vuoristoalueilla säiliörykmentti suljettiin pois, oli 4 smp
     4 tyypin 3 pk-yritystä + panssaripataljoona.
     Mutta viimeiset jaot olivat harvat.
     80-luvulla he alkoivat kokeilla tapauksia. Joten Minskissä sijaitsevan Rogachev-divisioonan perusteella otettiin käyttöön joukko. Toimme kaikki panssarivaunut prikaatiin, sijoitimme pari rykmenttiä prikaateiksi, lisäsimme rykmentteihin pataljoonan, ja loput pysyivät ennallaan. Ei ole päättynyt. Gorbatšov, perestroika, Jeltsin ja niin edelleen.
     1. +6
      23. joulukuuta 2022 klo 16
      Jumala!!!!! Mistä kaivoit sen esiin? Kuka sen nyt muistaa. Varsinkin Suvorovin 120. kaartin Rogachev-ritarikunnan ja Kutuzovin joukkojen osalta. BSSR:n korkeimman neuvoston ja kuinka se kehittyi 5. erilliseksi kaartiarmeijaksi Rogachevsky Red Banneriksi, Suvorovin ja Kutuzovin joukkojen ritarikunnaksi. BSSR:n korkein neuvosto on prikaatijärjestö. Luin ja itkin. Vaikka hän itse ei ole koskaan ollut jalkaväki ... eikä ... eikä hänellä ole mitään tekemistä sen kanssa. Koulu oli aidan takana.
   2. 0
    24. joulukuuta 2022 klo 18
    Jos analysoit annettuja tietoja, et voi olla huomaamatta, että osa moottoroiduista kivääri- ja tankkiprikaateista jää jäljelle. Niitä kaikkia ei muuteta divisioonaksi. Sama joukko Karjalassa muodostuu todennäköisesti prikaateista.
    1. +1
     25. joulukuuta 2022 klo 04
     Kehon kannalta tämä on normaalia. Ei normaalia armeijalle, piirille.
  2. +1
   23. joulukuuta 2022 klo 08
   Missä ovat tulokset?

   tilastoihin koskemattakaan...
   elämä on parempaa milloin? nyt tai muista 1999 ... koskematta aikaisempiin vuosiin ...
   1. +6
    23. joulukuuta 2022 klo 11
    Miksei koske ennen vuotta 1991? Vertailu on alkuvuosien hyväksi, joten älä koske siihen?

    Lainaus: likainen temppu
    nyt tai muista 1999 ... koskematta aikaisempiin vuosiin ...

    Koko maailma on harppauksin eteenpäin Kiinaan verrattuna, ja te kaikki katsotte taaksepäin. Kyllä, verrattuna vuosiin 1992-1999, elämä on parantunut, myymälöissä on enemmän pahvimakkaroita ja palmuöljystä saatua maitoa, käytettyjä autoja KEHITTYNEISTÄ maista, mm. ja Kiinasta. Mene kauppoihin ja katso, mitä venäläiset vaatteet, kodinkoneet ovat. Kodinkoneet ovat nyt kaikki Kiinasta. KIINA, joka samana vuonna 1999 keräsi pölyä jostain takaa.
    Tässä tulokset.
    1. -1
     24. joulukuuta 2022 klo 06
     Miksei koske ennen vuotta 1991? Vertailu on alkuvuosien hyväksi, joten älä koske siihen?

     okei, kosketetaan 80-lukua...

     hieno valokuva?
     Lisäksi sinun ei tarvitse todistaa, että "tämä on FSE Fraki !!!" ... Asuin ja asun Krasnojarskissa (tässä kuvassa on neljäs tarjontaluokka, yli miljoonakaupunki, kaupungin keskus). alue) ja muistan kuinka se oli ..
     1. +2
      24. joulukuuta 2022 klo 08
      Mitä minun tarvitsee todistaa, asuin silloin, asuin 90-luvulla, kun elän edelleen.
      Yrität todistaa, että nyt on paljon parempi kuin silloin, unohtamatta kuinka maa kehittyisi ja mitä tapahtuisi, jos niitä ei olisi. Kiina esimerkki.
     2. 0
      27. joulukuuta 2022 klo 14
      Ja mistä sait noin ilkeän propagandakuvan? 90-luvulla tällaisia ​​kuvia piirrettiin massalla, jotta yksinkertaisen neuvostotyöläisen silmät suljettaisiin näkemältä, kuinka häntä ryöstettiin. Siinä se oikea sotku on...
  3. +2
   23. joulukuuta 2022 klo 10
   Lainaus: SINUN
   Loppua ei näy.

   Miksi ihmetellä?
   Jos Venäjä on ilmoituksen mukaan maailman ensimmäinen?
   No, mentaliteettimme on sellainen, mitä voimme tehdä... Me rakastamme mainostaa uudistuksia, ihmelapsia, projekteja, konsepteja ja niin edelleen.
   Totta, mitä tulee asiaan, taistelukentälle, niin sen sijaan, että tuomme mieleen nämä uudistukset ja ihmeet, lähdemme nopeasti Iraniin hakemaan apua. Siellä ilmoituksia, näette, vaatimattomammin. Ja se on järkevämpää.
  4. 0
   23. joulukuuta 2022 klo 11
   Lainaus: SINUN
   Uudistuksia, uudistuksia, uudistuksia ................. vuosittain uudistettu. Loppua ei näy. Missä ovat tulokset?

   Kuinka voin kertoa sinulle? .. Tiedätkö tämän lauseen?: "Korjaus voi vasta alkaa. Sitä on mahdotonta saada loppuun." No, "Korjaus ei ole prosessi, se on mielentila." naurava hi
  5. +4
   23. joulukuuta 2022 klo 16
   Lainaus: SINUN
   Uudistuksia, uudistuksia, uudistuksia ................. vuosittain uudistettu. Loppua ei näy. Missä ovat tulokset? Vastauksena siihen, ette näe uudistuksia maassamme.

   Toteutettujen uudistusten seurauksena olemme itse asiassa vakuuttuneita siitä, että "kumppaneihin" ja vastustajiin verrattuna meillä on täydellinen puuttuminen tai katastrofaalinen viive seuraavissa indikaattoreissa:
   - tarkkuusaseet
   - elektroninen sodankäynti
   - tiedustelupalvelu
   -yhteys
   - ohjausjärjestelmät
   - UAV
   - avaruuden tähdistö
   Kaikki tämä ei voi syntyä yksinkertaisen määrällisen laajentamisen seurauksena. Suuri osa siitä on rakennettava tyhjästä.
  6. 0
   24. joulukuuta 2022 klo 03
   Synonyymi sanalle uudistus, sanat havaitaan jo - hallita, sahata, ryöstää ...
   1. +2
    24. joulukuuta 2022 klo 08
    Nuo. näiltä uudistuksilta ei odoteta mitään hyvää.
    Voitetun veropolitiikkaa uudistetaan vuosittain ja jopa kaksi kertaa vuodessa. Ja niin huhtikuuhun asti kukaan ei tiedä, mikä on muuttunut tammikuun jälkeen, vain huhuja. Ja nyt on keksitty jonkinlainen veroinnovaatio, näyttää siltä, ​​ettei tule yhtäkään maksua, joka sisältäisi kaiken. Mutta kukaan ei tiedä, miltä se näyttää.
    Minusta tuntuu, että on olemassa jonkinlainen salainen ministeriö, jonka edustajat kaadetaan, jotta voidaan keksiä jotain muuta, mikä pahentaa asiaa.
 6. + 13
  23. joulukuuta 2022 klo 04
  M. kyllä... Suunnitelmia on tietysti paljon, mutta kuka toteuttaa tämän kaiken? Et voi keittää puuroa nykyisten Kremlin vankien ja sotateollisuuskompleksin surunjohtajien kanssa. Kaikki tiedetään etukäteen. Mutta Putin ei muuta ihmisiä, mikä tarkoittaa, että kaikki tulee olemaan ennallaan. Ei ole edes surullista, että valtavat varat menevät taas hiekkaan (lue: liukenevat taskuihin), vaan se, että kallisarvoinen aika menee taas hukkaan. Tarvitsemme toisen tiimin, muita ihmisiä, olemme jo käyneet läpi uudistuksia näiden kanssa, tiedämme. Etkä voi voittaa sotaa heidän kanssaan suuttunut
  1. +1
   23. joulukuuta 2022 klo 18
   Lainaus käyttäjältä: FoBoss_VM
   Tarvitsemme toisen joukkueen, muita ihmisiä

   Mikä? Sukunimet ja syyt....
  2. -1
   24. joulukuuta 2022 klo 03
   Miksi hänen pitäisi muuttaa niitä? Koska he ovat olleet näissä paikoissa niin monta vuotta, se tarkoittaa, että hän on tyytyväinen heidän toimintaansa. Nämä ovat hänen kansansa, jotka edustavat hänen etujaan. Hän ei vastusta heitä, hän johtaa heitä.
 7. +3
  23. joulukuuta 2022 klo 04
  Lainaus käyttäjältä Monster_Fat
  Sanktioiden mukaan tämä kestää vuosia!

  Antaako NATO meille nämä vuodet sotilas-teollisen kompleksin saattamiseksi kuntoon?
  Nyt kaikki ratkeaa taistelukentällä.
  Jos kukistamme yhtenäisen lännen Ukrainassa, meillä on mahdollisuus selviytyä ... jos emme voita, jaamme Jugoslavian ja Serbian kohtalon.
  1. +3
   23. joulukuuta 2022 klo 06
   Lainaus: Lech Androidista.
   Antaako NATO meille nämä vuodet sotilas-teollisen kompleksin saattamiseksi kuntoon?

   Luuletko, että sota on alkamassa.
   Ja sitten tämä on silloin, kun sotateollisuuskompleksimme romahti. Meillä on kaikki hyvin, todella... no, muistetaan.
   Odotamme siis seuraavia uudistuksia ja iloitsemme siitä, kuinka hienoa kaikki meillä on.
  2. +3
   23. joulukuuta 2022 klo 09
   Emme voita enää, Putinin mukaan hän on valmis neuvotteluihin, ja jos ei, niin nokkimme pitkään ja lujasti.
  3. -2
   23. joulukuuta 2022 klo 09
   Aina on mahdollisuus tulla Kiinan maakunnaksi naurava """
  4. +2
   23. joulukuuta 2022 klo 10
   Luuletko, että jos me voitamme, niin Nato "pelkää" suoraan ja nostaa kätensä? Ukraina on nyt liiton keskusvalta??? Ukraina, vain syrjäinen maa, jota tuetaan lännen politiikan poliittisten hyötyjen vuoksi. Jos kukistamme sen vangitsemalla, se vain vapauttaa Naton kädet, jotta voidaan siirtyä vastuullisempiin toimiin. Ja nyt ajattele sitä, me täällä pienen Ukrainan kanssa vierellämme kestimme, ajattelimme, että voimme hoitaa sen parissa viikossa tai kuukaudessa. Ja melkein vuoden emme voi tehdä mitään, vaan vain vetäytyä. Ja mitä tapahtuu, jos Nato voiton tapauksessa henkilökohtaisesti päättää järjestää operaation Ukrainan "vapauttamiseksi"? Täysin, joukkoineen, laivastoineen ja lentokoneineen. Sen asevalikoima ja kokemus, joka on saatu satojen sotilasoperaatioiden suorittamisesta eri puolilla maailmaa. Ja armeijan kokonaismäärä ylittää nykyisen armeijamme. Vai toivommeko taas ydinklubia?
   1. +3
    23. joulukuuta 2022 klo 12
    mitä tapahtuu, jos Nato voiton sattuessa henkilökohtaisesti päättää järjestää operaation Ukrainan "vapauttamiseksi"? Täysin, joukkoineen, laivastoineen ja lentokoneineen[b] [/ b]
    Tämä on sota Naton ja Venäjän federaation välillä. Ydinaseiden käytöllä. Muuten emme poista sitä.
   2. +3
    23. joulukuuta 2022 klo 16
    Lainaus: Mustachioed Kok
    Ja mitä tapahtuu, jos Nato voiton tapauksessa henkilökohtaisesti päättää järjestää operaation Ukrainan "vapauttamiseksi"? Täysin, joukkoineen, laivastoineen ja lentokoneineen. Sen asevalikoima ja kokemus, joka on saatu satojen sotilasoperaatioiden suorittamisesta eri puolilla maailmaa. Ja armeijan kokonaismäärä ylittää nykyisen armeijamme.

    Sen jälkeen, mitä näimme NWO:ssa, uskon, että kaikki ovat jo ymmärtäneet - tulos on erittäin surullinen tuntea
    1. +1
     23. joulukuuta 2022 klo 20
     Siitä on kyse!
     Toivon, että kaikki ei joudu sellaiseen vastakkainasettelun ja pian on maailma ilman SVO:ta. Yksinkertaisesti siksi, että konfliktin pitkittyminen vain vahvistaa Ukrainaa ja heikentää Venäjän federaatiota.
     Tietenkin he yrittävät sanoa maassamme, että "kyllä, olemme itse asiassa sodassa koko Nato-blokin kanssa", mutta nämä ovat vain tekosyitä kaukana totuudesta. Aivan kuten joskus ennenkin, Ukraina julisti vuosina 2014-2015 olevansa sodassa koko Venäjän armeijaa vastaan. Ja kun SVO aloitti, he jo todella tapasivat Venäjän armeijan, ja monet kansalaiset huomasivat sen heti. Joten retoriikka "olemme jo sodassa koko Naton kanssa" ja erittäin todellisen konfliktin sattuessa voi tulla takaisin kummittelemaan meitä samalla tavalla. Ymmärrämme nimittäin terävästi, että NATO on todella tullut, eikä ENNEN sitä ollut edes lähellä.
 8. +9
  23. joulukuuta 2022 klo 04
  ne varustetaan uusimmilla aseilla ja varusteilla.
  70% jo siellä!
  1. +3
   23. joulukuuta 2022 klo 06
   Dadada 70% on jo siellä! Noin 5 vuotta sitten jo huusi siitä. Mutta missä on tulos?
   1. +5
    23. joulukuuta 2022 klo 08
    Mutta missä on tulos?
    - tiettyjen ihmisten taskuissa... tuntea
  2. +4
   23. joulukuuta 2022 klo 06
   Kun katsot hävittäjiemme varusteita ja aseita, alat jotenkin epäillä tätä.
   1. -9
    23. joulukuuta 2022 klo 15
    Kun katsot hävittäjiemme varusteita ja aseita, alat jotenkin epäillä tätä.
    Oletko nähnyt paljon? Miltä etäisyydeltä katsoit? Taistelusohvalta?
    1. +5
     23. joulukuuta 2022 klo 16
     Lainaus käyttäjältä: 72jora72
     Oletko nähnyt paljon? Miltä etäisyydeltä katsoit? Taistelusohvalta?

     Tiedätkö, kummallista kyllä ​​- taistelusohvalta. TV:tä katsomassa. Missä kaikki sotilaittemme käyttämät varusteet ja aseet näkyvät hyvin selvästi.
  3. +6
   23. joulukuuta 2022 klo 06
   Lainaus Leestä
   70% jo siellä!

   kyllä ​​- kyllä ​​- kyllä, vähän aikaa sitten oli artikkeli "modernimpien varusteiden" määrästä RF-asevoimissa ... enintään 30 prosenttia, jos kaikilla armeijan aloilla - vain strategiset ohjusjoukot ovat siellä johdossa...
 9. +6
  23. joulukuuta 2022 klo 05
  Nykyiset divisioonat ja prikaatit ovat katastrofaalisesti alihenkilöitä, minkä SVO osoitti. Ja he luovat uusia, mihin viedä ihmiset? Tyhmät eivät tiedä, he tietävät varsin hyvin, mutta kuinka monta uutta yleisasemaa on mahdollista ystäville! Se on todellinen tavoite!
  1. +4
   23. joulukuuta 2022 klo 16
   Lainaus: sävy
   Nykyiset divisioonat ja prikaatit ovat katastrofaalisesti alihenkilöitä, minkä SVO osoitti. Ja he luovat uusia, mihin viedä ihmiset?

   Erityisen huvitti luja usko, että lisäys tapahtuisi 700 XNUMX sopimusmiehen kustannuksella. Ihmettelen, mihin tämä luottamus ja niin rohkeat laskelmat perustuivat? Jos jo ennen NWO:n alkua ihmiset eivät erityisesti menneet sopimuspalveluun ja siellä oli jatkuva pula, NWO:n alkaessa monet ihmiset rikkoivat heti sopimuksensa, niin mistä niitä nyt saa niin paljon?
   Olemme jo hyvin tietoisia NWO:n toiminnan suunnittelun analyysin ja älykkyyden tasosta. Jos armeijan uuden uudistuksen analyytikot valmistelivat samat asiantuntijat, alan pelätä ...
   1. -2
    24. joulukuuta 2022 klo 04
    On olemassa hyvä tapa raahata ihmisiä armeijaan, jota on kokeiltu useammin kuin kerran historiassa - luoda huonot taloudelliset olosuhteet korkean työttömyyden maahan, ja sitten sopimusarmeija kaikille näille nälkäisille köyhille voi tulla melkein ainoaksi paikaksi. ruokkia ja ansaita rahaa! Sitten käynnistät propagandan ja nimität ulkopuolisen vihollisen, joka on syyllinen kaikkiin ongelmiin ja annat komennon FAS:lle.
 10. +7
  23. joulukuuta 2022 klo 05
  1.
  . Samalla ehdotetaan mielenkiintoisia ratkaisuja asevelvollisuuden saralla.
  mitä tämän lauseen takana piilee?
  2.
  . armeija pystyy vastustamaan tehokkaasti kaikkia mahdollisia vihollisia kaikissa strategisissa suunnissa - sekä olemassa olevissa että odotettavissa olevissa.
  ketä odotetaan? Kaikki länsisuunta Natoon, ketä muuta siellä odottaa, marsilaisia?
  3.
  . nykyiset prikaatit lisäävät suorituskykyään ja muuttuvat divisioonaksi
  se olisi pitänyt tehdä tai palauttaa jo kauan sitten.
  4.
  . Kuinka kauan kaikkien tavoitteiden saavuttaminen kestää, ei ole vielä raportoitu
  veivätkö he Wangin hallituksen esikuntaan? Ihminen päättää, Jumala säätää.
 11. -15
  23. joulukuuta 2022 klo 05
  Lainaus: Lech Androidista.
  Nyt kaikki ratkeaa taistelukentällä


  Taistelukentällä on nyt vähän päätetty. Hieman aikaisemmin tai vähän myöhemmin, mutta entinen Ukraina tuhoutuu.
  Jokin muu on tärkeää. Tällä hetkellä Putin, Shaigu ja Co. ovat toimittaneet ydinsuojan ja miekan.
  Koska NATO pelkää edelleen mennä suoraan yhteenottoon Venäjän kanssa.

  Mutta tämä ei tarkoita, että tämä tilanne jatkuisi ikuisesti. Teknologia menee eteenpäin ja jos jäämme paljon jäljessä lännestä, tuhoudumme. Vanhentuneet (jonkin ajan kuluttua) ohjuksemme, sukellusveneemme ja strategiset pommikoneemme neutraloidaan.
  Siksi juuri takana, taloudessa, tulee olemaan strateginen kilpailu. Hyvä uutinen on, että kyseessä ei ole talouksien kilpailu kokonaisuudessaan, vaan sotilas-teollisten kompleksien kilpailu. Meille riittää, että pidämme aseemme kuolleisuuden ja pidämme suojakeinot ajan tasalla.
  1. +9
   23. joulukuuta 2022 klo 06
   Lainaus: Expert_Analyst_Forecaster
   Hyvä uutinen on, että kyseessä ei ole talouksien kilpailu kokonaisuudessaan, vaan sotilas-teollisten kompleksien kilpailu.

   Näyttää siltä, ​​että olen jo nähnyt sen jossain... Ja muistan jopa kuinka se päättyi. Ja niin se päättyi, en ollut ollenkaan tyytyväinen.
  2. -7
   23. joulukuuta 2022 klo 06
   Entinen Ukraina on viimeinen valttikortti lännen huijareille. Brasilia tai Marokko eivät hyökkää meitä vastaan. Atomi on sodassa Japania vastaan, ja siksi japanilaiset ja NATO odottavat heikkouttamme.
   Tekee kaikkensa saadakseen meidät hajoamaan. Valitettavasti meidän ihmisten kanssa tämä on mahdollista. Monien historia ei opeta mitään. Mutta niitä, joille historia ei opeta, opettaa toveri Stalin (tai hänen samanmieliset ihmiset).
  3. +4
   23. joulukuuta 2022 klo 06
   Lainaus: Expert_Analyst_Forecaster
   tarjosi ydinsuojan ja miekan.

   miten he päätyivät ydinaseisiin, sitä ei koskaan sovelleta, meillä on 2/3 liittovaltion merkitystä byrokraateista siellä on kiinteistöjä ja heidän lapsensa myös opiskelevat / asuvat siellä, plus heidän rahansa ovat myös siellä.
   1. -11
    23. joulukuuta 2022 klo 07
    Ymmärsin jo tämän "argumentin". Ensinnäkin valehtelee noin 2/3 virkamiehistä. Valehtelee kiinteistöistä, lapsista ja rahasta. Ja toiseksi, päätöstä ydiniskusta eivät tee virkamiehet äänestämällä, vaan presidentti ja sotilaskomento.
    1. +2
     23. joulukuuta 2022 klo 08
     Lainaus: Expert_Analyst_Forecaster
     ei virkamiehiä äänestämällä, vaan presidentti ja sotilaskomento.

     Luulen ensin hänen lähipiirinsä ja sitten hän itse...
     1. -4
      23. joulukuuta 2022 klo 14
      Kyllä kyllä. Äänestäminen. Kaikki 2/3 kerääntyy, useita satojatuhansia ihmisiä ja päättävät iskeäkö Yhdysvaltoihin vai paremminkin Moldovaan.
    2. kaa
     0
     23. joulukuuta 2022 klo 11
     No, kiinteistöt eivät ole virkamiehiä - kiinteistöt ja lapset kuuluvat pienelle kouralliselle, joka maksaa virkamiehiä.
     1. -4
      23. joulukuuta 2022 klo 14
      2/3 virkamiehiä = satoja tuhansia ihmisiä ja useita satoja ihmisiä - onko eroa?
      1. kaa
       0
       26. joulukuuta 2022 klo 05
       Tässä ei ole eroa, jos johtajilla on sukulaisia ​​ja tarkoittaa - "siellä"
    3. -1
     24. joulukuuta 2022 klo 04
     Ja kun otetaan huomioon se tosiasia, että VVP:llä itsellään on yksi tyttäreistään naimisissa hollantilaisen kanssa ja hän asuu Hollannissa, mistä hän itse puhui televisiossa 7 vuotta sitten, kun häneltä kysyttiin: "Hän on aikuinen ja meillä on vapaa maa, jokainen valitsee, missä haluaa asua."
  4. +8
   23. joulukuuta 2022 klo 08
   Lainaus: Expert_Analyst_Forecaster
   Lainaus: Lech Androidista.
   Nyt kaikki ratkeaa taistelukentällä


   Jokin muu on tärkeää. Tällä hetkellä Putin, Shaigu ja Co. ovat toimittaneet ydinsuojan ja miekan.
   Koska NATO pelkää edelleen mennä suoraan yhteenottoon Venäjän kanssa.

   Ydinkilven ja miekan toimitti Stalin, ja Neuvostoliitto kehitti sen.
   Putin, Shoigu ja muut eivät tehneet mitään. Kaikki, mikä esitetään "uutena kehitysnä" (harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta), on 1980-luvun projekteja.
   NATO ei ole koskaan eikä missään olosuhteissa aikonut eikä aio siirtyä suoraan yhteenottoon sellaisen maan kanssa, jossa on tuhansia taistelukärkiä ja jakeluajoneuvoja. Kun he sanovat tuhoavansa meidät, puhumme taloudesta, viranomaisten korruptoimisesta (lapset ulkomailla, tilit ulkomaisissa pankeissa), nuorten korruptoimisesta, heidän arvojensa pakottamisesta (LGBT, suvaitsevaisuus, monikulttuurisuus), emmekä siitä. suora sota.
   1. -9
    23. joulukuuta 2022 klo 09
    Ydinkilven ja miekan toimitti Stalin, ja Neuvostoliitto kehitti sen.

    Nuo ydinkilpi ja miekka ovat vanhentuneet.

    Putin, Shoigu ja muut eivät tehneet mitään. Kaikki, mikä esitetään "uutena kehitysnä" (harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta), on 1980-luvun projekteja.

    Projektit eivät ole pelottavia. Pelkää sitä, mikä on taistelutehtävissä. Lisäksi nykyaikaisimpia ohjuksia, ei niitä, jotka on helppo ampua alas nykyaikaisilla keinoilla.

    NATO ei ole koskaan eikä missään olosuhteissa aikonut eikä aio siirtyä suoraan yhteenottoon sellaisen maan kanssa, jossa on tuhansia taistelukärkiä ja jakeluajoneuvoja.

    En olisi niin varma. Rauhanaloitteet ovat vähentäneet huomattavasti sekä taistelukärkien että jakeluajoneuvojen määrää.
    Saattaa tulla aika, jolloin vihollisen puolustus voi tarjota heille suhteellisen luotettavan suojan. Jos olisimme aseistettu Stalinin aikana, olisimme tuhoutuneet kauan sitten. Sama asia olisi todennäköisesti tapahtunut, jos meillä olisi vuoden 2000 mallin strategiset ohjusjoukot. Älä siis aliarvioi nykyisen johdon ansioita.
  5. +1
   23. joulukuuta 2022 klo 09
   Ja Yhdysvallat seuraa kuinka Venäjä käyttää ydinaseita.Aiemmin uskoimme, että ilmapuolustukseen ei ole analogeja.Kyllä, ei ole analogiaa, mutta on numeroita. Kuinka tämä ilmapuolustus voi suojata massiivista iskua vastaan?
   1. -3
    23. joulukuuta 2022 klo 12
    Mutta onko ilmapuolustus huono? Maailman tasolla mikään ei suojaa joukkohyökkäystä vastaan, eikä koko rajaa voida peittää jokaista kohdetta
    1. +3
     23. joulukuuta 2022 klo 12
     Kerro tästä Donetskin asukkaille. Ja älä unohda kahden UAV:n lentoa Venäjän syvyyksiin.
     1. -1
      24. joulukuuta 2022 klo 18
      Mutta voiko ilmapuolustus tehdä jotain pommitusten aikana?
    2. Alf
     +3
     23. joulukuuta 2022 klo 18
     Lainaus: Nastia Makarova
     Mutta onko ilmapuolustus huono?

     Miksi "huono"? Se on erinomaista! Mutta Engels ja Diaghilev sanovat jotain muuta... Mutta en edes halua puhua laivaston päämajasta Sevastopolissa.
     1. +1
      23. joulukuuta 2022 klo 20
      Ei, no, ilmapuolustuksella ei ole mitään tekemistä sen kanssa, se on vain, että maan pinnan kaarevuus petti meidät, se osoittautui vääräksi. Ja salakavala vihollinen käytti ilkeästi juuri niitä tuhoamiskeinoja, joihin meidän ilmapuolustustamme ei suunniteltu (niin heti kun he uskalsivat!) Ja niin joka kerta.
      1. Alf
       +1
       24. joulukuuta 2022 klo 17
       Lainaus: UAZ 452
       ja niin joka kerta.

       No, sitä ei koskaan tapahtunut, ja tässä se taas on...
   2. +6
    23. joulukuuta 2022 klo 17
    Lainaus käyttäjältä Deon59
    Meillä oli tapana uskoa, että ilmapuolustukseen ei ole analogeja

    Ja he myös uskoivat, että sähköisessä sodankäynnissä ei ollut veroja. Kaikkivoivasta ilmapuolustuksesta kertovan tarinan kanssa myös elektroninen sodankäyntimme sulautui kuplivaan panssarivaunuun
  6. +2
   23. joulukuuta 2022 klo 16
   Lainaus: Expert_Analyst_Forecaster
   Hyvä uutinen on, että kyseessä ei ole talouksien kilpailu kokonaisuudessaan, vaan sotilas-teollisten kompleksien kilpailu.

   Emme vedä tätä kilpailua Nato-maiden kanssa edes ilman Yhdysvaltojen osallistumista, mistä puhut?
 12. -2
  23. joulukuuta 2022 klo 05
  Pidämme nyrkistä kiinni toimenpiteiden oikeellisuuden puolesta.
 13. +7
  23. joulukuuta 2022 klo 05
  Toinen tyhmyys, jossa asevelvollisuuden ikää nostettiin 21 vuodesta 30 vuoden rajalla. Ensinnäkin yhden vuoden palvelus asevoimissa ei vaikuta maan puolustuskykyyn sanallakaan. Vuodessa voit oppia vain "maalaamaan aidat" ja "rakentamaan mökkejä". Toiseksi, alle 30-vuotiaalla nuorella miehellä on aikaa saada työtä, perustaa perhe, hankkia lapsia, saada lainaa ja mitä - hei armeija? Ja kuka ruokkii hänen lapsensa ja maksaa lainat? Tämä päättyy siihen, että nuoret pakenevat maasta eivätkä vieraassa maassa vietettyään jopa 30 vuotta palaa takaisin. Tässä olisi voinut ja olisi ollut järkeä, jos olisi säädetty laki, jonka mukaan virkamies- ja edustajatehtävissä voivat olla vain ne, jotka ovat palvelleet Venäjän federaation asevoimissa ja suorittaneet asepalveluksen 18 vuoden iästä alkaen. Kolmanneksi, jälleen uusi asevoimien uudelleenjärjestely, mutta loppujen lopuksi joku suoritti uudelleenjärjestelyn ja tällä "jokulla" on koko nimi. En edes halua puhua "nykyaikaisista laitteista ja aseista".
  1. -2
   23. joulukuuta 2022 klo 12
   ennen 21 vuoden ikää hänellä "on aikaa saada töitä, perustaa perhe, hankkia lapsia, saada lainaa"???? hauska
   1. +1
    23. joulukuuta 2022 klo 13
    Jos se on sinusta hauskaa, se on hauskaa. Mutta viestissäni ei ollut kyse vain 21-vuotiaasta, vaan myös siitä, että 1 vuoden palveleminen ei vaikuta maan puolustuskykyyn millään tavalla - vuodessa voi kouluttaa vain asiantuntijan, ja siitä, että kaikki pitäisi palvella, eikä vain "kolhoosien" lapsia, ja siitä, että ne, jotka pakenevat ulkomaille ja asettuivat sinne 30 vuoden kuluttua, eivät palaa .....
  2. -3
   23. joulukuuta 2022 klo 17
   Lainaus: Vladimir M
   Toinen tyhmyys, jossa asevelvollisuuden ikää nostettiin 21 vuodesta

   Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että tämä on oikea päätös. Asevelvollisuuden rimaa on jo pitkään ollut tarpeen nostaa ainakin 20 vuodelle. Jotta ei olisi vihreiden kakaroiden armeijaa äidin ohjauksessa, jota presidentti kielsi ankarasti taistelemasta. Jonkinlainen sur - on armeija, mutta ei ole ketään taistella.
   Mutta 1 vuoden määräajan jättäminen oli erittäin järkyttävää - on typerää sanoa, että pätevä asiantuntija voidaan kouluttaa vuodessa.
   1. +1
    23. joulukuuta 2022 klo 20
    Mutta 1 vuoden määräajan jättäminen oli erittäin järkyttävää - on typerää sanoa, että pätevä asiantuntija voidaan kouluttaa vuodessa.

    Ensin on muutettava koko käsite, asepalveluksen sisältö. Kuten nykyään, sotilasta on mahdotonta kouluttaa vuodessa tai kymmenessä. Ei tehdä mitään vuoden tai kaksi - tulos on täysin identtinen, vain aikaa ja rahaa kuluu kaksi kertaa niin paljon.
 14. -9
  23. joulukuuta 2022 klo 06
  Luonnosikärajan nostaminen 21 vuoteen on jo kauan odotettu. Ei teini-ikäisten koulun jälkeen, vaan vanhempien ihmisten pitäisi mennä armeijaan. Ne, jotka eivät saaneet vain koulukoulutusta, vaan ehkä myös keskiasteen teknisen tai korkeamman koulutuksen. Eli armeija ja laivasto täydennetään vanhemmilla ja koulutetuilla ihmisillä.
  Jotkut hälyttäjät kirjoittavat, että kaikki hajallaan ulkomaille, asuvat siellä 30-vuotiaaksi asti, elävät fantasiamaailmassa. Tyhmät juoksevat. Älykkäät ihmiset ymmärtävät, että he voivat mobilisoida jopa 30-vuotiaana. Ja ilman sotilaallista peruskoulutusta heidän mahdollisuudet selviytyä vihollisuuksissa ovat paljon pienemmät.
  Niiden "älykkäiden", jotka puhuvat kielellään, että vuodessa on mahdotonta opettaa jotain, pitäisi palvella armeijassa. Kuuden kuukauden koulutus antoi erittäin hyvän pohjan sotilaalle. Vuoden ajan voit kouluttaa sotilasta tai kersanttia. Ja monimutkaisilla laitteilla tai laitteilla sopimussotilaat tai ammattisotilaat työskentelevät valmistuttuaan sotilasyliopistoista.
  1. kaa
   0
   23. joulukuuta 2022 klo 11
   Tämä on reserviläisten koulutusta, ei asevelvollisuutta. Vuoden harjoittelun jälkeen (tietenkin aidon, eikä lumikuomien jyrsimisen jälkeen) sotilaan ei pitäisi lähteä demobilisaatioon menettääkseen vain hankittuja taitoja - tämä on rahaa hukkaan.
 15. +4
  23. joulukuuta 2022 klo 06
  Mdaaa...! Se on varmaa Venäjällä... "vallankumouksella ei ole alkua, vallankumouksella ei ole loppua!" Kaikki mitä meillä on, on vallankumouksellista ja elämme vallankumouksellisella tavalla... eli "ensin tuhoamme kaiken maan tasalle, ja vasta sitten..." Sitten, sitten... sitten "keitto kissan kanssa" ja " isoäiti lupasi sen kahdessa"! (Menkää tai ostamaan jotain liiviä? Ainakin olisi jotain nykimistä rintaan!)
 16. Kommentti on poistettu.
 17. 0
  23. joulukuuta 2022 klo 06
  Lainaus: Expert_Analyst_Forecaster
  Tällä hetkellä Putin, Shaigu ja Co. ovat toimittaneet ydinsuojan ja miekan.

  Mitä hyötyä tästä kilvestä ja miekasta on, jos niitä ei voi käyttää?
  Nimittäin Ukrainassa tuleva kohtalomme on päätetty... kumartumme länteen tai menemme pidemmälle omaa polkuamme.
  Ja sotilas-teollisen kompleksin kehittäminen, talous on jo yksityinen asia ... vanhenee maan tavoitteista.
  1. -6
   23. joulukuuta 2022 klo 06
   Ilman tätä kilpeä ja miekkaa taistelisimme nyt Naton kanssa tavanomaisilla aseilla. Missä arvelet puolustavamme nyt? Ei edes nyt, mutta kesällä 2022. Moskovan laitamilla?
   Entinen Ukraina on meidän Suomen 1940
   1. 0
    23. joulukuuta 2022 klo 06
    Lainaus: Expert_Analyst_Forecaster
    Ilman tätä kilpeä ja miekkaa taistelisimme nyt Naton kanssa tavanomaisilla aseilla.

    Ja olemme sodassa Naton kanssa tavanomaisilla aseilla... eikö riitä, että osut strategiimme?
    Ukronatsikit iskevät uudenvuodenaattona jälleen johonkin Moskovan alueelle ... etkä voi vastata heille sarmatialaisilla ... sellainen haarukka ja infektio tällä ydinaseella.
    1. -2
     23. joulukuuta 2022 klo 07
     Ukronazit iskevät jälleen johonkin esikaupunkialueelle ... etkä voi vastata heille Sarmatilla ...

     Ja ettei meillä ole muuta kuin sarmatialaiset?
     Mikä paniikki on? Miksi paisuttaa nämä puhtaasti propagandaruiskeet vakavien ongelmien tasolle?

     Ja olemme sodassa Naton kanssa tavanomaisilla aseilla.

     Emme ole sodassa Naton kanssa. He toimittavat vain aseita ja palkkasotureita. Vaikka vain Puolan ja Romanian armeijat alkaisivat taistella entisen Ukrainan alueella, kaikki tunteisivat eron. Puhumattakaan siitä, että Turkin, Saksan, Ison-Britannian ja Ranskan armeijoita on edelleen. Puhumattakaan Yhdysvaltojen ja Japanin armeijasta ja laivastosta.
     1. Alf
      +2
      23. joulukuuta 2022 klo 18
      Lainaus: Expert_Analyst_Forecaster
      Emme ole sodassa Naton kanssa. He toimittavat vain aseita ja palkkasotureita

      Ja tulos EI ole onnellinen. Ja mitä tapahtuu, jos NATO päättää?
   2. +3
    23. joulukuuta 2022 klo 17
    Lainaus: Expert_Analyst_Forecaster
    Ilman tätä kilpeä ja miekkaa taistelisimme nyt Naton kanssa tavanomaisilla aseilla. Missä arvelet puolustavamme nyt? Ei edes nyt, mutta kesällä 2022. Moskovan laitamilla?
    Entinen Ukraina on meidän Suomen 1940

    Huolimatta siitä, että meillä on ydinaseita, Ukraina ei pelännyt taistella ydinvoiman kanssa. Lisäksi he taistelevat erittäin menestyksekkäästi katsomatta taaksepäin ydinarsenaaleihimme. Luuletko todella, että muut, tehokkaammat valtiot, joilla on samat ydinaseet, pelkäävät tätä? Joten - voimakas leipä on tietysti hyvä, mutta sinun on taisteltava tavallisilla aseilla.
  2. +6
   23. joulukuuta 2022 klo 08
   Jälleen järjen äänen reinkarnaatio, Gonzalez, Sanchez asiantuntija-analytiikan ennustajana?
   1. +2
    23. joulukuuta 2022 klo 20
    lol Hän häpäisee itsensä lumoavasti "Reporterin" asiantuntevilla analyyttisillä ennusteilla ja lähti englanniksi (hiljaisesti tulee toisinaan kiinnittämättä huomiota) ...
  3. -2
   24. joulukuuta 2022 klo 04
   Itse asiassa koko ihmiselämä tanssii taloudesta. Millainen talous sinulla on ja armeija. Jos talous on jonkin vuoden 1812 tasolla, suoritat vähintään sata uudistusta ja hyväksyt miljardi päätöstä, mutta et voi rakentaa avaruusrakettia.
 18. -9
  23. joulukuuta 2022 klo 06
  RF tekee kaiken oikein. Tämä on ensimmäinen suuri nykyaikaisten armeijoiden sota Iranin/Irakin jälkeen.
  Yhtäkkiä Himars ja Solntsepek, UAV ja LMUR ampuivat. Mutta keihäät eivät loistaneet sanasta ollenkaan, toisin kuin Stugna ja Kornet. Kolme akselia todellisessa sodassa osoitti hinattavan tykistön titaaniosien pattitilanteen. Armeijaa on muutettava, eikä vain Venäjällä.
 19. +4
  23. joulukuuta 2022 klo 07
  se istuu poronkasvattajan geeneissä, että - lentokoneet ovat hyviä, mutta peurat parempia... Ja millaista sotilaallista koulutusta pitää olla, jotta palataan vanhaan, mutta hyvään armeijan neuvostomalliin - rykmentit , divisioonat jne., soita uudistukseksi...
 20. +7
  23. joulukuuta 2022 klo 07
  Meillä ei ole kaikkea, luojan kiitos .. Ennen NWO:ta vakuutettiin, ettei vihollisia ollut, vain kumppaneita, tämän mukaisesti sotilas-teollinen kompleksi rakennettiin uudelleen ja armeijassa tehtiin uudistuksia. kumppaneista on tullut epäystävällisiä maita, uusia uudistuksia .. Vain sen perusteella, mitä?
 21. +6
  23. joulukuuta 2022 klo 08
  Uusia yksiköitä ja kokoonpanoja ilmaantuu myös ilmailuvoimiin. Nämä ovat kolme ilmailuosastojen osastoa, kahdeksan pommikonerykmenttiä ja yksi hävittäjärykmentti. Armeijan ilmailua laajennetaan kuudella uudella rykmentillä.


  Ja minne he vievät lentäjät???


  Kahdeksan pommikonerykmenttiä, jopa 2. laivueesta, on 200 lentäjää ja saman verran navigaattoreita. Ja koulu on yksi. Ja niiden valmisteluun tarvitaan vähintään 4 vuotta.
  1. + 10
   23. joulukuuta 2022 klo 08
   "Minne he vievät"? Miten, missä? - "kaikki kasvaa jotenkin itsestään" - puissa, sängyissä, ja mikä tärkeintä, sinun ei tarvitse edes kastella sitä. vinkki Maassamme, jos katsot ennakkoluulottomasti "johtavien käsien" toimintaa, kaikki heidän toimintansa menevät: 1- "heittää "iskulauseita", 2- "piirtää" tiekartta ", 3-" haudata "tiekartta" uuden maailmantilanteen todellisuuden ja muuttuneen sisäisen konjunktuurin valossa"... Joo
   1. Alf
    +1
    23. joulukuuta 2022 klo 18
    Lainaus käyttäjältä Monster_Fat
    "Minne he vievät"? Miten, missä? - "kaikki kasvaa jotenkin itsestään" - puissa, sängyissä, ja mikä tärkeintä, sinun ei tarvitse edes kastella sitä. vinkki Maassamme, jos katsot ennakkoluulottomasti "johtavien käsien" toimintaa, kaikki heidän toimintansa menevät: 1- "heittää "iskulauseita", 2- "piirtää" tiekartta ", 3-" haudata "tiekartta" uuden maailmantilanteen todellisuuden ja muuttuneen sisäisen konjunktuurin valossa"... Joo

    Unohdit pääasiallisen, neljännen kohdan - kohdennettujen varojen hallitsemisen.
  2. +1
   23. joulukuuta 2022 klo 09
   Luulen, että nopeutetun kloonauksen menetelmällä, koska Chubais Rusnano ei turhaan masturboinut. hi
  3. +3
   23. joulukuuta 2022 klo 11
   Lainaus käyttäjältä: avia12005
   Ja minne he vievät lentäjät???

   Samassa paikassa kuin näiden rykmenttien lentokoneet naurava ...
   1. +1
    23. joulukuuta 2022 klo 20
    Ja minne he vievät lentäjät???

    Samassa paikassa kuin näiden rykmenttien lentokoneet nauravat...

    Mitä?! Oletko jo sopeutunut keräämään lentäjiä lentokonetehtailla?!
    1. +1
     23. joulukuuta 2022 klo 22
     Oletko nähnyt Terminator-elokuvan? naurava
  4. +1
   23. joulukuuta 2022 klo 17
   Lainaus käyttäjältä: avia12005
   Ja minne he vievät lentäjät???

   Tämä on ensimmäinen ongelma. Nostaisin esiin toisen - mutta mistä pommikoneet saavat lentokoneita? Su-24 on elänyt aikansa, Su-25 (pommikoneen osuudella), vaikka se taistelee edelleen menestyksekkäästi, sitä ei enää valmisteta missään, eikä tulla enää valmistamaan. Tu-22M, Tu-160 ja Tu-95 ovat kaikki jotenkin enemmän ohjuksia kaukaa... He eivät käytä pommeja Ukrainassa, ja jos Naton kanssa tulee vakava sotku heidän alueellaan, niitä ei myöskään käytetä. Su-34 - kissa itki. Olet ilmeisesti asiantunteva henkilö tässä asiassa, mitä mieltä olet, mitä panostetaan, mihin lentokoneeseen, kun puhutaan pommi-ilmailukokoonpanojen määrän lisäämisestä?
   1. Alf
    0
    23. joulukuuta 2022 klo 18
    Lainaus: Pantsuy
    mitä panostetaan, mitä lentokoneita, kun puhutaan pommikonekokoonpanojen määrän lisäämisestä?

    AN-2:lle luodaan yöpommittajien rykmenttejä. Miten, ei ole myöskään AN-2:ta???
    1. 0
     23. joulukuuta 2022 klo 18
     Lainaus: Alf
     AN-2:lle luodaan yöpommittajien rykmenttejä

     Muuten, Azerbaidžan käytti niitä täydellisesti keinona avata Armenian ilmapuolustus.
   2. 0
    23. joulukuuta 2022 klo 20
    Su-34 - kissa itki.

    Su-34:llä, kuten muillakin lentokoneilla, meillä on niihin paljon enemmän kuin tavallisia ammuksia. Siksi nykyiset eivät käytännössä taistele - ei ole säädettäviä suunnittelupommeja, ohjukset on laskettava, jos ei palasina, niin kymmeninä eri puolilla maata, ja vapaasti putoavat on pudotettava - sinun on tehtävä tämä suoraan tavoitteen yläpuolella, mutta ne ammutaan alas taatusti. Ja mitä järkeä on niitata uusia lentokoneita ratkaisematta ongelmaa nykyaikaisilla aseilla?
   3. 0
    24. joulukuuta 2022 klo 06
    Aerospace Forcesissa oli SVO:n alussa noin 34 Su-150:ää, NAPO-vuonna niitä. Chkalova tuotti jopa 18-20 kappaletta. Yksinkertainen laskelma osoittaa, että 8 rykmenttiä pärjää 10 vuodessa.
 22. +7
  23. joulukuuta 2022 klo 08
  Ensimmäinen kirjekuori: "Syytä kaikesta edeltäjäänsä"
  Toinen kirjekuori: "Tee uudistus/organisoi uudelleen"
  Kolmas kirjekuori: "Kirjoita 3 kirjekuorta"
  1. -2
   24. joulukuuta 2022 klo 04
   Lännessä "syyttää kaikesta edeltäjä" toimii onnistuneesti, kun "johtajien" roolissa olevat persiljat vaihtuvat siellä muutaman vuoden välein, mutta täällä, kun samat ihmiset ovat olleet vuosikymmeniä, on ongelmallista syyttää edeltäjää, kirjekuori jää "Mutta ketä tiesin, että meidät petettiin jälleen, ja taas me uskoimme"
 23. +9
  23. joulukuuta 2022 klo 08
  Päätelmiä ei ole tehty. Painopiste armeijan ilmailussa. Joten hän työskentelee nyt kaapeloinnista. Eikä sillä ole vaikutusta taistelun kulkuun. MANPADS-kylläisyys on jättimäinen, eikä edes "Vitebsk" auta.

  Dronit joukkue-/ryhmä-/yritystasolla ovat erinomaisia. Mutta entä IMPACT-dronit (analogisesti "viikaterin" kanssa)? Ei mitään. Rykmenttien perustamisen suunnittelusta ei mainita mitään. Koska droneja ei ole, eikä sitä ilmeisesti odotetakaan.

  Lisäksi 7 BAP:n käyttöönotto. Su-34. Sama kuin armeijan ilmailussa. Kun he yrittivät työskennellä aktiivisesti vyöhykkeelle pääsyn kanssa, heitä ammuttiin alas 2 yksikköä päivässä.

  Divisioonan sijoittaminen... En tiedä... ilmeisesti "taistele ei numeroilla, vaan taidolla" - tämä ei koske meitä. Jalkaväki ja tykistö, mutta enemmän - kenraaliesikuntamme päätelmät.
  1. -6
   23. joulukuuta 2022 klo 12
   jos lentokoneet eivät lennä, lentävätkö hyökkäysdroonit? ne myös pudotetaan nopeasti
   1. +6
    23. joulukuuta 2022 klo 13
    Dronin menettäminen on paljon vähemmän tuskallista kuin koulutetun lentäjän. Tämä menetys voidaan korvata paljon nopeammin. Meidän täytyy taistella raudalla, ei verellä.
  2. +2
   23. joulukuuta 2022 klo 13
   On olemassa vakava ajatuskriisi, kyllä. Varsinkin ilmahyökkäysdivisioonasta... Toimintaa on kuitenkin matkittava. Nykyisellä lentokonetuotannon ja lentäjäkoulutuksen vauhdilla yksi suunniteltu ilmailun laajennus kestää 15 vuotta.Ja ylipäätään nykyinen hyökkäyshelikopterisota on herättänyt erittäin vakavia kysymyksiä.
   1. +2
    23. joulukuuta 2022 klo 17
    Lainaus: Ryazan87
    On olemassa vakava ideakriisi, kyllä. Varsinkin ilmahyökkäysdivisioonan osalta...

    Pahvilla (mutta laskeutumassa) BMD ...
  3. +1
   23. joulukuuta 2022 klo 20
   Jalkaväki ja tykistö, mutta enemmän - kenraaliesikuntamme päätelmät.

   Johtopäätös on vielä konkreettisempi - yleisempiä viestejä tarvitaan. Loput ovat merkityksettömiä yksityiskohtia.
 24. +2
  23. joulukuuta 2022 klo 08
  tilanne muistuttaa sotaa edeltävää aikaa, muistakaa ensin koneistetut joukot hajotettiin, ja sitten niitä alkoi muodostua uudelleen...
 25. -4
  23. joulukuuta 2022 klo 09
  Varusmiesiän noustessa saamme taatusti työläisten ja talonpoikien puna-armeijan. Ruohonjuuritasolla. sotilaan tasolla tulee ongelmia tekniikan kehityksessä. Ainoa toivo on tukkutason tietokoneistaminen, kuten se, että taistelija oppii napsauttamaan painikkeita ennen kutsumista.
  1. -1
   23. joulukuuta 2022 klo 17
   Lainaus: Ei taistelija
   Varusmiesiän noustessa saamme taatusti työläisten ja talonpoikien puna-armeijan.

   Päinvastoin - puhelun alkaessa henkilö on jo opiskellut jossain koulussa, teknillisessä korkeakoulussa tai jopa yliopistossa. Tämä on nyt poika heti koulun jälkeen armeijaan. No, jospa hän siihen mennessä onnistuisi hallitsemaan kolhoositraktorin ajon kesälomalla. Ja koulupoika kaupungista - joten hän ei yleensä sovi mihinkään ja tuntee vain tietokoneen.
  2. 0
   23. joulukuuta 2022 klo 23
   tai ehkä me emme nyt tarvitse sellaista armeijaa, jossa olisi jotain ja jota ponnistella.
 26. +5
  23. joulukuuta 2022 klo 10
  et pelkää toista uudistusta? ehkä aluksi he nimeävät niiden puolueaktivistien nimet, jotka suunnittelivat omansa? he yrittävät edelleen johtaa ja myydä ihmisiä televisiossa ...
 27. +5
  23. joulukuuta 2022 klo 10
  Valitettavasti kun tarkastellaan, kuinka taloudelliset ja sosiaaliset uudistukset (kansalliset hankkeet ja aiemmat hankkeet) epäonnistuivat, ei voi uskoa joukkojen vakavaan edistymiseen ja vastaavasti NMD:n aikana. Varsinkin kun samat ihmiset pysyvät ruorissa.
 28. +2
  23. joulukuuta 2022 klo 10
  Näin muodostetaan Moskovan ja Leningradin sotilaspiirit

  Kampanja, pääkaupunki päätti irtautua läntisestä sotilaspiiristä, kestämättä häpeää. Rikkaimman alueen "nälkäisin" väkijoukko, häpeä.
 29. +1
  23. joulukuuta 2022 klo 10
  Meillä on liikaa kenraaleja! typerys Ketä pitää leikata! hi
  1. 0
   23. joulukuuta 2022 klo 11
   Lainaus käyttäjältä: senima56
   Meillä on liikaa kenraaleja! Ketä pitää leikata!

   Kyllä mitä! Niin monia uusia virkoja on uudistettu heille! Jaostoista uusiin alueisiin! Ainakin puolitoista kertaa enemmän tulee naurava hi
 30. +3
  23. joulukuuta 2022 klo 10
  Tämä kaikki on luokkaa deoffshorization, korruption torjunta, digitaalinen talous, hyvinvoinnin lisääminen - he sirkuttavat, surisevat, juovat rahaa ja hajaantuvat. Vaikka maan päävarkaat ja keskinkertaisuus ovat johdossa, positiivisia muutoksia ei pitäisi odottaa.
 31. +6
  23. joulukuuta 2022 klo 11
  Epäilen, että suunnitelmat toteuttavat ne hyvin tai toteuttavat ne niin kuin pitäisi, kirjaimellisesti ei niin kauan sitten, osana uudistusta, he vähentävät henkilöstöä ja armeijaa, he lupasivat uusia laitteita, joita ei ilmestynyt joukkoihin. merkittävissä määrin vanha uudelleenaseistusohjelma epäonnistui, ei armat , Kurgan, liittoumat, ilmavoimissa ei ole Su 57:iä, aivan kuten ei ole kuljetustyöntekijöitä, tankkereita, ADRELejä laivastosta. Olen yleensä hiljaa korvetista. 8 vuotta olemme rakentaneet ja vanhojen laivojen korjaus kestää kauemmin kuin rakentaminen, harmi vain, no miten voit uskoa niitä jotka tämän sallivat, ja pääasia, miksi ketään ei otettu vastuuseen.
  1. Alf
   +2
   23. joulukuuta 2022 klo 18
   Lainaus Codettilta.
   ja mikä tärkeintä, miksi ketään ei asetettu vastuuseen.

   Koska emme luovuta omiamme...
 32. kaa
  0
  23. joulukuuta 2022 klo 11
  Kaikki on upeaa, vain sen olisi pitänyt olla suunnitelma vuodelle 2016, ei 2023. Ja sitten, liian myöhään, Syyriassa ja Debaltsevessa ei ollut tarpeeksi oppitunteja ...
 33. +3
  23. joulukuuta 2022 klo 11
  Tämän asiakirjan mukaan 1. tammikuuta 2023 alkaen asevoimien kokonaismäärän tulisi ylittää 2 miljoonaa ihmistä. Sotilashenkilöstön määrä nostetaan 1,15 miljoonaan ihmiseen. – 137 tuhatta enemmän kuin nyt

  Ymmärtääkseni 850 tuhatta ihmistä on kaikenlaisia ​​virkailijoita armeijan värväystoimistoissa ja päämajassa, laulu- ja tanssiyhtyeitä piireissä, orkestereita ja "sotilaallisen hyväksynnän" jätkä? Joo ?
  Ja kuinka monta "urheilijaa" meillä on "Venäjän federaation asevoimien fyysisen koulutuksen ja urheilun osastolla"? Millä heillä on kiire? Kaikki CSKA on pitkään ollut yksityisissä käsissä, mutta johto on olemassa. Jokainen, joka palveli fysiikan päällikön asepalveluksessa, ei yleensä nähnyt sitä hänen silmissään. Yleisesti ottaen uudistukset ovat hyvä asia, mutta lähestymmekö niitä väärältä puolelta?
  1. 0
   24. joulukuuta 2022 klo 11
   Jos virkailijat sotilaskomissariaatteihin ja orkesteriin, se olisi puolet vaivasta. Ja niin, jotkut siviilirahoittajat, rahoittajien valvojat ja valvojien valvojat. Lisäksi hajallaan olevat lääkärit sairaaloissa, joita ei voi lähettää sota-alueelle. Hänellä on sopimus työskennellä tietyssä paikassa, kuten maaseudun FAP-hoitaja. Ja CSKA:ssa yksityisellä kauppiaalla on juuri sellaisia ​​urheilulajeja, jotka tuovat rahaa - jalkapallo, jääkiekko, koripallo. He perustivat osakeyhtiöitä, joilla oli "kultainen osake" Moskovan alueella. Kaikki olympia- ja sotilastekniset urheilulajit, ts. kallein, mutta kannattamaton, roikkuu taakana budjetissa.
 34. +2
  23. joulukuuta 2022 klo 12
  Uudet jaostot ja piirit - niin monta uutta yleistä virkaa!
 35. -2
  23. joulukuuta 2022 klo 12
  No, selvisimme. Jo 10-vuotiaana ei voi mennä armeijaan, koska ihmiset vähenevät. Mutta tärkeintä on, kun hän löysi perheen, työpaikan, elämäntavoitteet, maksaa velkansa oligarkeille etukäteen. Muuten. Kesti herra Shoigulta jopa XNUMX vuotta ymmärtää, että oli väärin jatkaa "jakkaravalmistajan" uudistuksia?
  1. 0
   23. joulukuuta 2022 klo 23
   Häneltä kesti viimeiset 10 kuukautta tämän tekemiseen. Ja ennen sitä hänellä ei ollut aavistustakaan mistään, ei unessa eikä hengessä. Hän on hätätilanneministeriöstä, hänellä ei ollut mitään tekemistä armeijan kanssa. Ja paraateissa, näyttelyissä, tankkihiihtokilpailuissa ja harjoituksissa kaikki näytti hyvältä. Ja hän rekrytoi alaisia ​​sopiviksi, kaikki oli kuin valintaa. He raportoivat hänelle, ja hän kertoi meille kaikille ja ylipäällikölle, että armeijalla on nyt 72% uutta ja nykyaikaista kalustoa. Mutta SVO osoitti, että tämä ei ole kaukana siitä.
 36. +3
  23. joulukuuta 2022 klo 12
  Toinen artikkeli aiheesta
  "Naiset huusivat: hurraa! Ja he heittivät hattuja ilmaan"

  Putin sanoi selkeästi ja selkeästi samassa paikassa, että talouden ja maan militarisointia ei tapahdu, kaikki sopii hänelle, koska hän menee suunnitelmien mukaan wassat
  yleensä kaikki on kuin tässä sarjakuvassa:
  "Sanotaanko heille, ettei koneessa ole bensaa?"
  - Ei! Hymyile ja heiluttaa, hymyile ja heiluttaa...
 37. +4
  23. joulukuuta 2022 klo 14
  Muutamalla 90-luvun mainoslausetta ... "Hyvää tekoa ei kutsuta uudistukseksi!" Vuodesta 1985 lähtien kaikkea on uudistettu ja uudistettu. Yhdessä maassa on jo noin... yleisesti ottaen siitä tuli lopulta huono. Toinen jonossa?
 38. +2
  23. joulukuuta 2022 klo 16
  Lainaus käyttäjältä dorz
  Miksi ei? Suunnitelmissa oli rakentaa 5 kaupunkia Siperiaan 10 biljoonalla ruplalla. naurava surullinen

  Se on totta.
  Hallitsijat ryntäävät ympäriinsä, eivätkä he pidä rahasta, joten he keksivät suuria leikkauksia.
 39. -3
  23. joulukuuta 2022 klo 16
  Suunnitelmat ovat suuria, tässä on vain maihinnousualuksia, niin monelle merijalkaväen divisioonalle emme aavista. Ja VTA-lentokoneita myös uusille (ja vanhoille) lentokoneosastoille. Kenttien kuningatar on jalkaväki. Pääpaino tulee asettaa sen valmisteluun ja varusteluun. Ja kun opimme rakentamaan nopeasti laskeutuvia aluksia ja sotilaskuljetuslentokoneita, voimme ajatella merijalkaväen ja ilmavoimien lisäämistä.
  1. +1
   24. joulukuuta 2022 klo 18
   Ilmavoimien määrä lisääntyy ilmahyökkäysyksiköiden ansiosta. Toisin sanoen lentokoneet. He tarvitsevat lentohelikoptereita. Ja laskuvarjorykmenttien ja pataljoonien määrää, kuten monet asiantuntijat sanovat, on päinvastoin vähennettävä.
 40. +1
  23. joulukuuta 2022 klo 17
  Mikä on tämä "uusi uudistus" peräkkäin viimeisten 25 vuoden aikana?
  1. Alf
   +2
   23. joulukuuta 2022 klo 18
   Lainaus Poru4ikilta
   Mikä on tämä "uusi uudistus" peräkkäin viimeisten 25 vuoden aikana?

   Vain yksi. Totuus ei lopu koskaan...
 41. -1
  23. joulukuuta 2022 klo 20
  Ja jos kansalle tarjottaisiin vaihtoehto: lääketiede, kuten Israelissa, vai armeija, kuten Neuvostoliitossa? Olisi mielenkiintoista nähdä tulos.
 42. 0
  23. joulukuuta 2022 klo 20
  Kaikesta lausutusta vain suuren määrän uusia yhteyksiä ja assosiaatioita luominen on todellista ja konkreettista. Tämä tarkoittaa yleisten virkojen jyrkkää kasvua. Minulla ei ole epäilystäkään siitä, että tässä osassa "Shoigu-reformi" toteutetaan mahdollisimman lyhyessä ajassa. Uudet divisioonan komentajat, komentajat, armeijan komentajat ja piirikomentajat ilmestyvät kirjaimellisesti huomenna. Mutta näiden kokoonpanojen todellinen sijoittaminen, niiden saattaminen taisteluvalmiudelle, jonka avulla ne voivat vastustaa ainakin Ukrainan asevoimia, Natoa puhumattakaan - jos näin ylipäätään tapahtuu, niin pitkällä aikavälillä. Ja on täysin käsittämätöntä - mistä rekrytoida ja tukea satoja tuhansia uusia sopimustyöntekijöitä, kun otetaan huomioon maan demografinen tilanne, heikkenevä taloudellinen tilanne (kerjäläiset kuitenkin menevät armeijaan mielellään, jos vain siksi, että heitä ruokitaan siellä ). Ei ole selvää, kuinka lukumäärän lisääminen ratkaisee NWO:n aikana esiin tulleet pääongelmat - inhottava viestintä, tiedustelu, asevoimien yksiköiden ja haarojen vuorovaikutus, raskas ja tehoton hallinta, yleinen varkaus, petos, röyhkeily, täydellinen eristäminen. rohkeita raportteja todellisuudesta? Minkä näistä ongelmista jopa kymmenien uusien divisioonien muodostuminen ratkaisee? Lisäksi, jos nämä divisioonat varustetaan pakotteiden aseilla - ilman modernia elektroniikkaa, jota ei yksinkertaisesti saa mistään seuraavan vuosikymmenen aikana?
  Joten ei voi kuin iloita sadoista everstistä, jotka saavat pian kenraalien raidat, ja sotilas-teollisesta kompleksistamme, joka pystyy ajamaan roskaa, jolla ei ole analogia maailmassa ja joka muodostaa suuremman uhan sen miehistöille kuin viholliselle.
  1. 0
   23. joulukuuta 2022 klo 23
   Uudet divisioonan komentajat, komentajat, armeijan komentajat ja piirikomentajat ilmestyvät kirjaimellisesti huomenna.

   Yksi Tämä on jo hyvä armeijalle. Uusien ihmisten ilmaantuessa alhaalta on mahdollista, että riittävät ja kykenevät sotilaalliset johtajat ilmestyvät korkeimpaan esikuntaan, päämajaan. Armeijamme ja laivastomme, kuten NWO osoittaa, tarvitsevat kiireesti henkilöstön vuorottelua, erityisesti kenraalien keskuudessa.
  2. 0
   23. joulukuuta 2022 klo 23
   Kaikki mitä sanot on oikein. Armeijaa on muutettava teknisesti ja laadullisesti, ei määrällisesti ... eikä siihen säästetä rahaa
 43. 0
  23. joulukuuta 2022 klo 20
  Samalla urakoitsijoiden määrän tulee <...> käytännössä kaksinkertaistua nykyisiin arvoihin verrattuna.

  Luulen, että olen kuullut sen ennenkin... turvautua
 44. 0
  23. joulukuuta 2022 klo 22
  "uudet uudistukset" peruuttaakseen viimeisimmät uudistukset ja palatakseen siihen, mitä se oli. On mielenkiintoista, että yksi "kirjoittajista" on vastuussa niiden perumisesta, koska he eivät perustelleet itseään millään tavalla ja niiden toteuttamiseen meni valtavia valtion varoja. Ja nyt sinun täytyy kuluttaa palauttaaksesi ja palataksesi siihen, mikä se oli ennen.
 45. 0
  24. joulukuuta 2022 klo 00
  Lainaus insafufalta
  Lainaus käyttäjältä Monster_Fat
  Ongelmana on, että teollisuuden ja tieteen peräkkäisyyttä sotatarvikkeiden ja aseiden kehittämisessä on loukattu. Neuvostoliitossa missä tahansa tehtaassa oli laitteita (joita ei usein käytetty, vaan se vain odotti siivet), jotka oli tarkoitettu aseiden ja niiden osien tuotantoon. Samoin instituuteilla oli vastaavat osastot, jotka olivat tietoisia asiaankuuluvista aiheista ja pystyivät nopeasti muuttamaan profiiliaan aseiden ja sotatarvikkeiden kehittämiseen. GOSTin läsnäolo mahdollisti eri tehtaiden eri osissa maata valmistamien komponenttien nopean yhteensovittamisen. Lisäksi oli monia tehtaita ja yrityksiä, jotka päällekkäisivät sotilastuotteiden tuotannon ja mahdollistivat aseiden massatuotannon nopean lisäämisen suurissa määrissä. Nyt tämä kaikki on poissa!

  Lopeta krokotiilikynelten kaataminen ja olutvatsasi kaataminen sohvalla makaamassa. Puolustustehtailla on vapaita paikkoja, joten työvoimakeskus pommittaa jokaista pienellä potkulla töihin, ajaa seudullamme uudelleenkoulutusta, lupauksia valtion kustannuksella ja kunnollisia varauksia ja palkkoja. Joten avasimme uudelleen sähköpajat, teimme koneita yhdelle puolustustehtaalle, lanseerasimme vanhat neuvostoliittolaiset, joissa täytteet vaihdettiin, jossa koottiin toinen kahdesta koneesta. Siellä sorvaaja tarvitsee siis laadukkaita, maahantuotuja laitteita ja modernit venäläiset laitteet toimivat kolmessa vuorossa ilman lepoa. Kaikki on henkilöstön varassa, mitä hyötyä on näistä Neuvostoliiton työpajoista 60-luvun puolivälin ja 70-luvun lopun kalustolla, ei sinne voi laittaa lapsia ja naisia ​​kuten toisen maailmansodan aikana.

  Aivan, kaikki riippuu kehyksistä! Niiden valmistelemiseksi on tarpeen luoda täysivaltainen valtion ohjelma vuosiksi, kiinnostaa nuoria ja antaa nuorille asiantuntijoille asumismahdollisuuksia. Tekevätkö he sen, on iso kysymys...
 46. 0
  24. joulukuuta 2022 klo 00
  kuinka monta "uudistusta" köyhät venäläiset ovat joutuneet kestämään Gorbatšovin perestroikan jälkeen!!!! e-maeeeeee....ja kuka voi nimetä ainakin yhden uudistuksen, joka saatiin päätökseen, kuten oli tarkoitus, ja antoi valtavan positiivisen tuloksen? ei milloinkaan!!!...
  ja kuten aina - upea ilmoitus suunnitelluista kardinaaleista muutoksista ... ilman ilmaistuja vastuullisia henkilöitä, television tukea alkuvaiheessa ... ja hiljaista unohdusta jonkin ajan kuluttua.
  Venäjä on haaveilijoiden maa. kuten rakas anoppini sanoi: "pää ajattelee miljoonassa, mutta sydän tuntee - kerjäämään:"
 47. 0
  24. joulukuuta 2022 klo 09
  Hah! Kirjoitin täällä joskus, että prikaatit pitää poistaa ja tehdä täysimittaiset divisioonat! Tossut heitetty! Prikaatit ovat putkimiehille ja viljanviljelijöille! "Minun" suunnitelmani mukaan merijalkaväki on vielä saatettava tasalle ilmavoimien kanssa, ja sen sijaan pitäisi olla täysimittaiset rannikkovoimien divisioonat.
  Ainoa asia, joka ei ole selvää, on miksi Moskovan sotilasalue? Miksi hän on, kun on ZVO?
  1. 0
   24. joulukuuta 2022 klo 18
   Kaikkia prikaateja ei muuteta divisioonaksi. Ilmeisesti moottoroituja kivääri- ja panssarivaunujaostoja ja -prikaateja tulee olemaan rinnakkain. Prikaatit ovat todennäköisesti armeijajoukkoja.
 48. 0
  24. joulukuuta 2022 klo 10
  Jälleen räjähdys Shoigulta ja Gerasimovilta, jotka on korkea aika korvata osaavammilla ihmisillä
 49. 0
  24. joulukuuta 2022 klo 20
  Erilaiset suunnitelmat vuodelle 2022 ovat kokonaisuudessaan toteutuneet. Samaan aikaan armeija suorittaa erityisoperaatiota Donbassin suojelemiseksi.
  Nuo. Ukrainan denatsifiointi ja demilitarisointi peruutetaan. Puolustammeko nyt vain Donbassia?
 50. +1
  24. joulukuuta 2022 klo 20
  On vain yksi kysymys, mutta milloin tämä sotilaallisten uudistusten sarja maassa vielä päättyy. Jos muistoni ei petä, uudistukset alkoivat vuonna 2007 toisen sotilaallisen ajattelun neron A. E. Serdjukovin tullessa, sitten toisen armeijan uudistajan rakentamiseen. puolueellisuus alkoi uudistaa armeijaa, tulokset ovat surullisia, no sanotaanko ei kovin hyviä, tämän osoitti ja osoitti ukrainalainen yritys.. En luettele kaikkia sodan paljastamia puutteita, vain laiska ei kirjoittaa eikä kirjoittaa siitä. avata kouluja, mistä saada ihmisiä.
 51. 0
  24. joulukuuta 2022 klo 20
  Lainaus moneronilta
  ja kuka voi nimetä ainakin yhden uudistuksen, joka valmistui suunnitellusti ja antoi jättimäisen positiivisen tuloksen?

  Serdjukovin uudistus saatiin päätökseen. RF-asevoimien taistelukyvyn loppu:
  1. Aiemmin yleismobilisaation yhteydessä käytettäviksi tarkoitettujen kokoonpanojen ja henkilöstöyksiköiden täydellinen vähentäminen, nykyisen menettelyn tuhoaminen Venäjän asevoimien taistelu- ja numeerisen vahvuuden lisäämiseksi valtion välittömän valmiuden aikana. sota Vain yksiköiden säilyttäminen ja jatkuvat valmiusyhteydet.
  2. Upseerikunnan vähentäminen lähes kahdella ja puolella kertaisella, välimiesten ja lippujen instituution poistaminen.
  3. Suurin osa sotilastehtävistä valtion elimissä, kokoonpanoissa ja takayksiköissä korvataan siviilihenkilöstöllä, kaupallisten organisaatioiden aktiivinen käyttöönotto logistiikkajärjestelmään.
  Tämän seurauksena, jos mobilisaatiotukikohtaa ei ole, maajoukot voisivat parhaimmillaan, kun kaikki muut suunnat ovat paljastaneet, osoittaa enintään 100 000 ihmistä yhteen aseelliseen konfliktiin. Siten oli periaatteessa mahdotonta muodostaa riittävää ryhmää käymään paikallista sotaa, koska asevoimien kokonaismäärä on miljoona ihmistä, eikä yksinkertaisesti ole ketään, joka keskittäisi 1 500 ihmistä sellaisiin olosuhteisiin. Maassa olevien reserviläisten kutsuminen oli turhaa: heillä ei ollut käyttökelpoisia aseita ja sotilaallisia varusteita, tarvittavia materiaali- ja teknisten varusteiden reservejä eikä organisaation ydintä taisteluvalmiiden yksiköiden ja kokoonpanojen muodostamiseksi.
  Pelkästään se, että meillä oli 20 % yksiköistä jatkuvassa valmiustilassa, merkitsi sitä, että täydellä mobilisaatiolla Venäjä saattoi lisätä taisteluvalmiiden sotilaskokoonpanojen määrää viisinkertaiseksi uhattuna aikana. Ja tällaisella määrällä kokoonpanoja ja henkilöstöyksiköitä maajoukot voisivat muodostaa ryhmittymän, joka riittää ainakin määrällisesti ratkaisemaan paikallisen sodan.
  24 alkaen uudistuksen haitallisuus ja sen seurauksista varoittaneiden asiantuntijoiden pelot vahvistuivat.
 52. +1
  24. joulukuuta 2022 klo 21
  Kaikki nämä tapaamiset ovat täydellinen keskustelupalsta. Sinun on todistettava ammattitaitosi sodassa, ei toimistoissa, keskustelemalla joistakin suurista suunnitelmista, jotka parhaimmillaan toteutetaan 3-5 vuoden kuluttua. Puolustusministeri kertokoon paremmin, missä ovat ne uudet laitteet, joista hän on puhunut viime vuosina.
 53. 0
  24. joulukuuta 2022 klo 22
  Miksi ihmeessä tarvitsemme viisi kansanedustajajakoa? Aiommeko hyökätä Washingtonin kaupunkiin?
  Esimerkiksi USMC:ssä aggressiivisimmat ovat KOLME divisioonaa plus yksi reserviläisistä. Olen yleensä hiljaa laskeutumisvarusteista.
 54. 0
  25. joulukuuta 2022 klo 17
  Shta??? Kuinka saamme 5 MP:n jaot? Ja vielä 2 ilmadiivisioonaa?
 55. Kommentti on poistettu.

"Oikea sektori" (kielletty Venäjällä), "Ukrainan Insurgent Army" (UPA) (kielletty Venäjällä), ISIS (kielletty Venäjällä), "Jabhat Fatah al-Sham" entinen "Jabhat al-Nusra" (kielletty Venäjällä) , Taleban (kielletty Venäjällä), Al-Qaeda (kielletty Venäjällä), Anti-Corruption Foundation (kielletty Venäjällä), Navalnyin päämaja (kielletty Venäjällä), Facebook (kielletty Venäjällä), Instagram (kielletty Venäjällä), Meta (kielletty Venäjällä), Misanthropic Division (kielletty Venäjällä), Azov (kielletty Venäjällä), Muslim Brotherhood (kielletty Venäjällä), Aum Shinrikyo (kielletty Venäjällä), AUE (kielletty Venäjällä), UNA-UNSO (kielletty v. Venäjä), Mejlis of the Crimean Tatar People (kielletty Venäjällä), Legion "Freedom of Russia" (aseellinen kokoonpano, tunnustettu terroristiksi Venäjän federaatiossa ja kielletty)

”Voittoa tavoittelemattomat järjestöt, rekisteröimättömät julkiset yhdistykset tai ulkomaisen agentin tehtäviä hoitavat yksityishenkilöt” sekä ulkomaisen agentin tehtäviä hoitavat tiedotusvälineet: ”Medusa”; "Amerikan ääni"; "todellisuudet"; "Nykyhetki"; "Radiovapaus"; Ponomarev Lev; Ponomarev Ilja; Savitskaja; Markelov; Kamaljagin; Apakhonchich; Makarevitš; Suutari; Gordon; Zhdanov; Medvedev; Fedorov; Mihail Kasjanov; "Pöllö"; "Lääkäreiden liitto"; "RKK" "Levada Center"; "Muistomerkki"; "Ääni"; "Henkilö ja laki"; "Sade"; "Mediazone"; "Deutsche Welle"; QMS "Kaukasian solmu"; "Sisäpiiri"; "Uusi sanomalehti"