Sotilaallinen arvostelu

Nemanista Smolenskiin. keskisuuntaan

11
Nemanista Smolenskiin. keskisuuntaan

Venäjän komennolla ei ollut pulaa tiedoista, että Napoleonin joukot oli koottu Neman-joen vasemmalle rannalle. Päämajaan lähetettiin lähes päivittäin raportteja ranskalaisten joukkojen liikkeestä. Pääasunto ei kuitenkaan odottanut sodan puhkeamista näinä päivinä.

Ranskan keisari yritti piilottaa joukkonsa viime hetkeen asti, vain puolalaiset partiot saivat lähestyä Nemania, loput joukot piiloutuivat metsiin. Venäjän armeija ei häirinnyt Ranskan joukkojen ylitystä. Moranin 1. jalkaväedivisioona, joka ylitti ensimmäisenä Nemanin oikealle rannalle, kohtasi vain kasakkojen henkivartiorykmentin partiot, joka vetäytyi pienen kahakkauksen jälkeen. Kesäkuun 14. (26.) iltaan mennessä suuren armeijan vasemman siiven pääjoukkojen ylitys saatiin päätökseen. Ranskan keskuksen joukot alkoivat ylittää Prenan aikaisintaan 15. (27) - 16 (28) kesäkuuta ja oikea kylki - 17 (29) - 18 (30) kesäkuuta. Siten Suuren armeijan hyökkäys toteutettiin vasemman siiven etupuolella olevalla kielekkeellä ennakoiden keskustan ja oikean siiven voimia.

13. kesäkuuta (25. kesäkuuta) Ranskan keisarille ilmoitettiin, että Barclay de Tollyn armeija keskittyi Sventsyaniin Peter Bagrationin armeijan pysyessä paikallaan. Napoleon asettaa esteen mahdolliselta iskulta vasemman kyljen etenevien joukkojen takaosaan. 1. ja 3. jalkaväki sekä 1. ja 2. ratsuväkijoukko alkoivat ohittaa Venäjän armeijat. 16. kesäkuuta ranskalaiset miehittivät Vilnan ilman taistelua. Samanaikaisesti Napoleon kiirehti osia keskustasta ja oikeasta kyljestä täydentämään piiritystä. Keisari halusi katkaista venäläiset joukot Dvinasta, laajentaa joukkojaan, kääntyä oikealta kyljeltä ja pakottaa heidät ratkaisevaan taisteluun.

Venäjän keisari Aleksanteri sai uutisen ranskalaisten joukkojen ylittämisestä Bennigsenin kartanolla, jossa pidettiin Liettuan aateliston juhla. Ensimmäisen armeijan joukot määrättiin keskittämään Sventsyan. Bagrationin toinen armeija sai käskyn lähteä hyökkäykseen ja iskeä Vilnaa kohti etenevän ranskalaisen armeijan kylkeen. M. I. Platovin kasakkajoukko sai käskyn toimia yhdessä Bagrationin armeijan kanssa (hän ​​oli osa 1. armeijaa). Totta, kuinka voisi Bagration, jolla oli 45 tuhatta. armeija, hyökätä vihollista vastaan, jolla oli kaksinkertaiset voimat molempiin Venäjän armeijoihin verrattuna, Aleksanteri ei ajatellut tätä.

1. armeijan komentajalla Barclay de Tollylla ei ollut kiirettä vetäytyä. Hän halusi määrittää vihollisjoukkojen lukumäärän ja toimia sitten olosuhteiden mukaan. Armeijan vetäytyminen alkoi vasta 16. (28.) kesäkuuta. Bagration sai tiedon Nemanin ylittäneestä vihollisesta 13. kesäkuuta ja kirjoitti Barclay de Tollylle, ettei hän pystyisi pysäyttämään ranskalaisia, ellei 1. armeijaa koottaisi Vilnaan. Mikäli 1. armeija vetäytyisi sventseihin, 2. armeija olisi vaarassa jäädä pois paitsi siitä, myös sille määrätystä vetäytymislinjasta. Sodan toisena päivänä Bagration sai Barclay de Tollylta kirjeen, jossa todettiin, että 1. armeija voisi lähteä hyökkäykseen Sventsyanista, jolloin myös 2. armeijan pitäisi olla valmiina hyökkäämään. 18. kesäkuuta Bagration sai keisarilta käskyn liittyä 1. armeijaan. Totta, hän oli luonteeltaan epävarma, jättäen mahdollisuuden sivuiskuon. Bagration päättää vetäytyä Slonimiin, kääntyä sitten pohjoiseen Nikolaeviin ja edelleen Vileikaan päästäkseen Vilna-Smolensk-linjalle.

Tultuaan Vilnaan Napoleon lähetti Muratin ratsuväen selvittämään tilannetta. 19. kesäkuuta (1. heinäkuuta) Murat ilmoitti, että Venäjän armeijan pääjoukot vetäytyvät koilliseen. Lisäksi etelästä löydettiin merkittäviä venäläisiä joukkoja. Napoleon siirsi Muratin ratsuväen ja 1. Oudinotin ja 2. Neyn joukon ensimmäistä armeijaa vastaan. 3 kolonnia lähetettiin Bagrationin armeijaa vastaan. Oikeassa sarakkeessa oli: 3. divisioona (Desse), 4 ratsuväen prikaatia ja jalkaväkirykmentti 2. divisioonasta (komppania). Hän oli Pearin yleisen komennon alainen ja hänen tehtävänä oli edetä Vilnasta Lidaan. Keskimmäinen pylväs: 5. divisioona (Compan), cuirassier-divisioona (Valons), 5 ratsuväen prikaatia, jotka olivat Davoutin yleiskomennossa, piti siepata tie Lidasta Oshmyanyin. Vasen sarake: 2. divisioona (Moran), cuirassier-divisioona (Germain), 1 puolalaisten lansserien prikaatia Nansoutin komennossa oli tehtävänä kulkea Mikhailishkin kautta Glubokoeen. Kaikki kolme kolonnia olivat Davoutin alaisia. Napoleon suunnitteli iskevänsä näiden joukkojen kanssa Venäjän toisen armeijan kylkeen.

19. kesäkuuta (1. heinäkuuta) mennessä Barclay de Tollyn 1. armeija oli keskittynyt Sventsyanyin. Tällä hetkellä Oudinotin joukko meni Vilkomiriin, Neyn joukko Gedroitsille, Muratin ratsuväki Boyrenille. Yhteensä 1 tuhatta ihmistä keskittyi ensimmäistä Venäjän armeijaa vastaan. Dokhturovin ryhmä: 110. jalkaväkijoukko ja Palenin 6. reserviratsuväkijoukko meni Oshmyanyin. Corps Platov lähestyi Lidaa. Bagrationin toinen armeija keskittyi Slonimiin, takavartiossa osa Vasiltshikovin ratsuväen prikaatia ja 3. Grenadier-divisioonaa. Neverovskin 2. divisioonan muodostelmat menivät Novogrudokiin: se lähti Moskovasta liittymään 27. armeijaan. Osa Davoutin 2. joukkosta toimi Bagrationin armeijaa vastaan; kesäkuun 1. päivään mennessä he olivat kahdessa risteyksessä Vilnasta.

Ranskan oikean kyljen joukot (Westfalenin kuninkaan Jerome Bonaparten ryhmittymä) saavuttivat Nemanin huomattavalla viiveellä ja Grodnon ylityksen jälkeen viivästyivät vielä 4 päivää. Tämän seurauksena Jeromen ryhmä aloitti hyökkäyksen vasta 22. kesäkuuta (4. heinäkuuta).

Jo tähän mennessä Napoleonilla alkoi olla ongelmia joukkoissa. Joukkopäälliköt alkoivat pyytää pysähdystä lyhyelle tauolle, oli tarpeen vetää jäljessä olevat kärryt ylös. Laskelma varastojen täydentämisestä venäläisistä myymälöistä ei toteutunut, venäläiset joukot lähtivät tuhosivat varastoja. Rehun puutteesta alkoi hevosten menetys. Joillakin alueilla, erityisesti saksalaisissa, alkoi mellakoita (Württembergin prikaati jouduttiin jopa hajottamaan). Ranskan keisari päättää keskeyttää toiminnan 1. Venäjän armeijaa vastaan ​​ja rajoittuu 2. armeijan piirittämiseen. Keisari vahvisti Davoutin ryhmää yhdellä divisioonalla Nuoresta Kaartista. Lisäksi hyökkäyksen keskeyttämiselle oli poliittisia ehtoja - Napoleon toivoi Aleksanterin pyytävän rauhaa.

Tällä hetkellä Barclay de Tolly, saatuaan tarkempia tietoja vihollisjoukkojen vahvuudesta, päätti lopulta luopua yleisestä taistelusta ja vetäytyä Drisin leiriin. Veto alkoi 21. kesäkuuta (3. heinäkuuta). 22. kesäkuuta 1. armeija ylitti Disnan ja pysähtyi Vidzyn alueelle. Pieniä yhteenottoja lukuun ottamatta 23. kesäkuuta Venäjän joukot vetäytyivät esteettömästi. Vetäytyminen Drissan leiriin osoittaa, että 1. armeija yritti aluksi toteuttaa Karl Pfuelin suunnitelman. Keisari Aleksanteri ei vielä ymmärtänyt sitä tosiasiaa, että Napoleonin joukkojen ylivoimaisella ylivoimalla Drissan linnoitusleirin asemat menettivät merkityksensä. Leiristä tuli ansa armeijalle. 29. kesäkuuta (heinäkuun 11.) mennessä Barclay de Tollyn armeija oli keskittynyt Drissan leirille. Pian Dokhturovin ja Palenin joukko lähestyi tätä. Lisäksi tässä leirissä 1. armeija sai vahvistusta noin 10 tuhatta ihmistä.

25. kesäkuuta (7. heinäkuuta) Murat otti Vidzyn. Hän toimi erittäin huolellisesti ja menetti yhteyden Venäjän joukkoihin. Neyn ja Oudinotin joukko toimi itsenäisesti, mikä johti toimien epäjohdonmukaisuuteen. Vasta 3. heinäkuuta (15. heinäkuuta) Napoleon nimitti Muratin kaikkien ensimmäistä Venäjän armeijaa vastaan ​​suunnattujen joukkojen päälliköksi.2. armeijan toimet tapahtuivat vaikeammassa tilanteessa. 20. kesäkuuta (2. heinäkuuta) Bagrationin armeija lähti Slonimista Novogrudokiin. Bagration jätti liikkeen nopeuttamiseksi vain säännöllisen saattueen joukkojen kanssa, raskas lähetettiin Nesvizhin kautta Bobruiskiin. 21. kesäkuuta mennessä armeija, joka oli kulkenut 80 km, saavutti Nikolaevin, jossa insinöörit rakensivat siltoja. Kesäkuun 22. päivänä alkoi Nemanin ylitys. 23. kesäkuuta (5. heinäkuuta) armeija marssi Volozhiniin. Kuitenkin illalla I. S. Dorokhovin osastolta (hän ​​aikoi liittyä 1. armeijaan) tuli viesti, ettei hän voinut murtautua läpi ja pysyi Volozhinissa. Samaan aikaan Platov sai uutisia yhteenotoista vihollisen kanssa Vishnevin alueella. Kävi selväksi, että vihollinen aikoi katkaista pakoreitin pohjoiseen. Bagration päätti murtautua. Hän käski Platovia pitämään Vishnevia ja Dorokhovia Volozhinia, kunnes hänen joukkonsa lähestyivät. Armeija oli valmis etenemään kahdessa ešelonissa: Rajevskin 7. jalkaväkijoukko, jota seurasi Borozdinin 8. jalkaväkijoukko ja 4. ratsuväkijoukko takana. Kesäkuun 23. päivän yönä Bagrationille ilmoitettiin vihollisen ilmestymisestä Slonimiin. Tilanne huononi jyrkästi. Armeija saattoi osallistua taisteluun ja saada osumia takaapäin. Bagration hylkää ajatuksen läpimurrosta ja muuttaa vetäytymissuuntaa Minskiin. Bagrationille ilmoitetaan 24. kesäkuuta, että tie Minskiin on katkaistu. 2. armeijan komentaja päättää vetäytyä Uuteen Sverzheniin ja sitten Minskiin. Hän joutuu olemaan tottelematta Aleksanterin käskyä liittyä Drissan 1. armeijaan ja tehdä päätöksiä matkan varrella.

Kesäkuun 23. päivänä Davout-kolonni meni Vishneville ja Volozhinille. Ranskalaisten muodostelmat menivät Minskiin ja miehittivät Oshmyanin. Dorokhovin osasto vetäytyi Ivenetsiin ja Platovin joukot Baksty (Bakshty) kylään. Samaan aikaan kyljestä nousi uhka Bagrationin armeijalle: puolalainen ratsuväki eteni lännestä Belitsaan ja 7. joukkojen yksiköt etenivät Volkovyskiin. Tämän seurauksena 2. armeijaan kohdistettiin kaksi kertaa venäläisten joukkojen määrää suuremmat joukot.

Bagration, joka ei tiedä, että Minsk on jo vihollisen miehittämä, jatkaa matkaansa tähän suuntaan. Hän käskee Dorokhovia pitämään Ivenetsia ja Platovia painostamaan Davoutin kylkeä vihollisjoukkojen etenemisen estämiseksi Minskiin. 1. armeijan komentaja Nikolaevissa odotti vastausta Dorokhovilta ja Platovilta 16. kesäkuuta kello 23 asti. Odotamatta uutisia hän lähetti Platoville pyynnön tehdystä päätöksestä ja Dorokhoville - käskyn mennä Stolbtsyyn yhteyden 2. armeijaan. Lähtiessään Nikolaevista Bagration jätti sillan koskemattomana, jotta Platovin yksiköt pääsivät ylittämään. Päivän päätteeksi Bagrationin joukot olivat Karelitšissä. Aamulla 24. kesäkuuta Bagrationin joukot olivat Mirissa. Kesäkuun 25. päivänä Platov ilmoitti ylittäneensä Nemanin ja aikovan mennä Kamyaniin murtautuakseen 1. armeijaan. Dorokhov kertoi, että ranskalaiset olivat tyhjentäneet Volozhinin. Bagration päätti, että Davout oli hylännyt muuton Minskiin ja keskitti voimansa Vishneviin hyökkäämään Nikolajevia vastaan. Hän käskee Dorokhovia menemään Volozhiniin ja pitämään häntä, kunnes 2. armeija vetäytyy Kaidanoviin. Hän käski Platovia kattamaan Minskin tien lännestä, kulkeen Volozhinin kautta Ivenetsiin, Rakoviin, Radoshkevitšiin. Platov ei kuitenkaan voinut täyttää tätä käskyä, koska kesäkuun 25. päivän yönä hän ylitti Nemanin lähellä Nikolaevia ja tuhosi sillan muutti Koledziniin ylittääkseen Nemanin uudelleen ja mennäkseen Kaidanoviin. Täällä risteys kuitenkin tuhoutui, ja Platov kääntyi Mir-paikkaan liikkuen 2. armeijan jälkeen.

25. kesäkuuta (7. heinäkuuta) Bagration saa Alexanderilta käskyn mennä Minskin läpi. Käsky kuitenkin myöhästyi, Davoutin yksiköt olivat jo miehittäneet Minskin ja Jeromen joukot sijoittuivat Novogrudokiin ja Slonimiin. Bagration päättää mennä Bobruiskiin. Bagrationin armeijan lähtö tapahtui vaikeissa olosuhteissa, joukot liikkuivat ilman lepopäivää ja olivat erittäin väsyneitä. Kesäkuun 26. päivänä pysäytettyään armeijan lepäämään Nesvizhiin Bagration käskee Platovia pitämään Mirin kaupungin hallussaan ja toimimaan sivutakanavartijana.

Taistelu Mirin lähellä 27.–28. kesäkuuta (9.–10. heinäkuuta)

Matvey Ivanovich Platov eteni etuvartionsa Pesochnan kylään, piiloutui kaksisataa Miriin johtavan tien ympärillä oleviin vankiloihin. Itse maailmassa hän jätti vain yhden V. A. Sysoevin rykmentin. Loput rykmentit ja hevostykistö (12 tykkiä) sijaitsivat Radziwillin linnassa ja Yablonovshchina-lehdossa. Platov päätti käyttää tekniikkaa houkutella vihollinen ansaan ja myöhempää saartamista ja tuhoamista ("venter"). Atamaani Matvey Platovin komennolla kuului 1/2 Donin atamaanien Kirsanovin rykmentistä, Ilovaiskin Donin rykmentistä 5., Sysoevin Donin rykmentistä 3., Prinssi Khunkalovin tatarirykmentistä, Diomidyn Kolyman rykmentistä, baškiirirykmentistä ja 12 aseita. Platovia tukivat 2 kenraalimajuri Karpovin kasakkarykmenttiä 2. armeijaan liitetyistä kasakkajoukoista.


Matvei Ivanovitš Platov.

Aamunkoitteessa 27. kesäkuuta (9. heinäkuuta) Turnon prikaatin ratsuväki (kolmesta uhlanin rykmentistä), joka kuului kenraali Latour-Maubourgin 4. ratsuväkijoukkoon, alkoi siirtyä Karelichista. 3. Lancer-rykmentti (3 lentuetta), joka marssi eturintamassa, ampui alas kasakkojen etuvartioaseman sadan ja murtautui Miriin. Kuitenkin täällä Sysoevin rykmentti hyökkäsi hänen kimppuunsa, joka houkutteli paikalle satoja edistyneitä ja sitten satoja väijytyksiä. Myös muut rykmentit liittyivät mukaan. Puolalaiset lansetit lyötiin, hajaantuivat, vain osa onnistui murtautumaan ulos ja pakenemaan.

Kasakat ryntäsivät takaa pakenevia puolalaisia ​​lansseja ja ajoivat heidät Pesochnyn kylään. Tuolloin kaksi muuta Turnon prikaatin lansserien rykmenttiä (15. ja 16.) seurasivat vielä vain Mirin siirtokuntaa. Ylittäessään Peschany-joen puolalaiset näkivät kolmannen rykmentin pakenevat jäännökset, joita kasakat ajoivat takaa, ja asettuivat sinne. Prikaatin komentaja Turno lähetti kolme laivuetta auttamaan pakenevia uhlaneja. Ilmenneet puolalaiset vahvistukset pysäyttivät kasakat. Ataman Platov kuitenkin käynnisti ratkaisevan hyökkäyksen ymmärtäessään, että vihollisen joukot olivat merkityksettömiä. Taistelu jatkui, ja puolalaisten lansserien laivueet eivät kestäneet kasakkojen ylivoimaisten joukkojen hyökkäyksiä, ja kiihkeän taistelun jälkeen lansetit voittivat. Turno sijoitti loput joukkonsa Peschany-joen padon taakse. Paenneet puolalaiset lansserit suuntasivat patoa kohti, mutta osa heistä painostui kasakkojen toimesta suiseen rantaan. Osa puolalaisista tapettiin, osa vangittiin. Ensimmäisessä taistelussa Mirin lähellä puolalaiset menettivät noin 3 kuollutta, haavoittunutta ja vangittua ihmistä, kasakkojen tappiot - 300 ihmistä.

Bagration, saatuaan viestin seuraavasta takavartiotoiminnasta, vahvisti Platovin joukkoa 3 rykmentillä I.V. Vasilchikov-prikaatista ja määräsi jatkamaan Mirin pidättämistä. Vihollisen komento, saatuaan tietoa vakavasta vastarinnasta, lähetti Novogrudokista kenraali Aleksanteri Rozhnetskyn koko neljännen puolalaisen ratsuväen divisioonan (joka koostuu kahdesta prikaatista - Turno ja Dzevanovsky).


Aleksanteri Aleksandrovitš Rožnetski

Platov päätti toistaa tekniikan vihollisen joukkojen houkuttelemiseksi väijytykseen. Hän määräsi 3 kasakkarykmenttiä takavartijalle. Tärkeimmät joukot sijoittuivat Mirin kaupungin eteläpuolella sijaitsevan Simakovon kylän lounaaseen oleviin copseihin. Kesäkuun 28. päivän aamunkoitteessa puolalaiset aloittivat hyökkäyksen. Kasakat lähtivät Mirista. Seisottuaan siellä puoleenpäivään asti Rožnetski päätti alkaa liikkua kohti Nesvizhiä. Hänen tiedustelunsa löysi kasakkapostit ja hän paikanti Turnon prikaatin (3., 15., 16. lancerykmentit) Simakovosta etelään ja Dzevanovsky-prikaatin (2. ja 11. rykmentti) tämän kylän koilliseen. Dzevanovsky-prikaatin 7. Lancers-rykmentti sai tehtävän suorittaa tiedustelu, mutta ei osallistua taisteluun. 7. Lancerit löysivät edessään merkittävän kasakkojen joukon ja pysähtyivät.

Platov ymmärsi, että puolalaiset eivät aio toistaa menneisyyttään, päätti muuttaa taktiikkaa. Atamaani määräsi takavartiosykmentit hyökkäämään 7. Lancerseihin ja Turnon prikaatin hyökkäämään pääjoukkojen kimppuun. Tykistö ampui 7. Lancersin, jonka jälkeen kasakat hyökkäsivät. Puolan lansserit kestivät kaksi edistyneen kasakkojen rykmentin hyökkäystä, kolmannen hyökkäyksen jälkeen he alkoivat vetäytyä pääjoukkojen luo. Sitten kasakat hyökkäsivät Turnon prikaatiin. Kasakkojen ensimmäinen hyökkäys Turnon prikaatia vastaan ​​torjuttiin. Seuraavat kasakkojen hyökkäykset seurasivat yksi toisensa jälkeen. Siellä käytiin kova ratsuväkitaistelu. Puolan rivit olivat harvenemassa, mutta Rozhnetsky, saatuaan viestin Tyszkiewiczin prikaatin olevan tulossa hänen avukseen, piti itsepintaisesti kiinni. Hän peitti Turnon prikaatin vasemman kyljen 11. lanserilla ja vahvisti 2. rykmentin laivueella. Kahden tunnin taistelun jälkeen pidettiin lyhyt tauko, ja vahvistuksia odotettiin molemmin puolin. Noin kello 9 Kuteinikovin kasakkaprikaati lähestyi ja osui liikkeellä olevaan Dzevanovski-prikaatin 11. lanserykmenttiin. Samaan aikaan Platovin joukot hyökkäsivät Turnon prikaatia vastaan. Dzevanovskin 1. prikaati kaatui, sen jälkeen Turnon prikaati alkoi vetäytyä. Varassa ollut 2. Lancers-rykmentti hyökkäsi vastahyökkäykseen, mutta ei voinut enää korjata tilannetta. Puolalaiset vetäytyivät paikkaan Mir. Siellä vetäytynyt A. Rožnetskin 4. divisioona kohtasi Tyshkevich-prikaatin myöhästyneet vahvistukset kolmella aseella. Vihollisen tykistötuli pysäytti kasakkojen etenemisen. Puolan divisioona pelastui lopulliselta tappiolta. Kasakat vetäytyivät Simakovoon.

Siten puolalaiset menettivät taistelun toisena päivänä jopa 600 ihmistä. Platov, jolla oli 6,5 tuhatta ihmistä, voitti Puolan neljännen ratsuväen divisioonan, voitti 4 puolalaista uhlan-rykmenttiä. Kasakkojen epäsäännöllinen ratsuväki osoitti suurta rohkeutta ja taitoa taistelussa vihollisen säännöllistä ratsuväkeä vastaan. Ranskan joukkojen liikkuminen viivästyi. Ranskan keisari Napoleon Bonaparte oli raivoissaan saatuaan tietää tästä tappiosta. Hän syytti Puolan divisioonan epäonnistumisesta omaa nuorempaa veljeään Jerome Bonapartea, Suuren armeijan oikean siiven komentajaa, ja hänet erotettiin komennosta ja palautettiin Westfalenin kuningaskuntaan. Marsalkka Louis-Nicolas Davout otti Jeromen joukkojen komennon. Tämä menestys antoi Pjotr ​​Bagrationille jatkaa matkaansa Bobruiskiin.


V. V. Mazurovskin maalaus "Platovin kasakkojen tapaus Mirin alla 9. heinäkuuta 1812".

Timkovichilta Bagration sai Aleksanterilta käskyn murtautua yhteyden 1. armeijaan Minskin kautta. Pjotr ​​Bagration vastasi keisarille, että hänellä oli Davout häntä vastaan ​​60 tuhannella. armeija ja Jerome Bonaparte samoilla voimilla, ja 10 päivän marssin uuvuttama armeija ei pääse Minskin läpi. Toinen armeija saapui Slutskiin vetäytymistä jatkaen 1. heinäkuuta (13).

Jatkuu ...
Kirjoittaja:
11 Kommentit
Mainos

Tilaa Telegram-kanavamme, säännöllisesti lisätietoja Ukrainan erikoisoperaatiosta, suuri määrä tietoa, videoita, jotain, mikä ei kuulu sivustolle: https://t.me/topwar_official

tiedot
Hyvä lukija, jotta voit jättää kommentteja julkaisuun, sinun on kirjaudu.
 1. passmel30
  passmel30 15. kesäkuuta 2012 klo 10
  0
  Mitä tehdään sen maan kanssa, johon viranomaiset katsovat?
  Törmäsin jotenkin vahingossa sivustolle, jossa haettiin ihmisiä http://ydn.ru/fpoisk
  Täältä löydät tietoa kaikista Venäjän, Ukrainan ja muiden IVY-maiden asukkaista.
  Olen todella peloissani - joten kuka tahansa näppäri voi tulla katsomaan.
  Osoitteet, parhaat ystävät, sukulaiset, ensinnäkin, siellä on esimerkiksi valokuvani, puhelinnumeroni.
  On hyvä, että voit poistaa sen, löydät sivusi - käyt tarkistamassa ja poistat sen
 2. Lazer
  Lazer 15. kesäkuuta 2012 klo 12
  +5
  Kuten ennen vanhaan, kasakat kamppailivat puolalaisten kanssa. Se herättää minussa epäilyksiä puolalaisten lansserien "säännöllisyydestä" ja kasakasta, hän on ollut kuin sodassa koko ikänsä. ammatillisella tasolla kasakat ovat parempia kuin puolalaiset lansserit.
  1. 77bor1973
   77bor1973 15. kesäkuuta 2012 klo 13
   +2
   Kasakat kevyen ratsuväen tyyppinä oli tuolloin Euroopan paras, katsokaa vain kasakkojen tappioita - tämä on merkityksetön määrä muihin ratsuväkiin verrattuna!
   1. Prometey
    Prometey 15. kesäkuuta 2012 klo 13
    -3
    77bor1973
    Voit vertailla lähteitä. Ei puolueellisuutta, mutta venäläinen ratsuväki ei pystynyt kilpailemaan eurooppalaisen ratsuväen kanssa. Kasakat olivat eksoottisia, mutta he eivät koskaan kestäneet raskaiden kirassien hyökkäystä, ei seitsemänvuotisen sodan tai Napoleonin sotien aikana.
    1. datur
     datur 15. kesäkuuta 2012 klo 15
     +3
     Prometey, poltat ystäväni - et pystyisi kilpailemaan Euroopan ratsuväen kanssa. Kasakat olivat eksoottisia, mutta he eivät koskaan kestäneet raskaiden kirassien hyökkäystä, ei seitsemänvuotisen sodan tai Napoleonin sodan aikana. ---- he pystyivät ja mitä pystyivät, ja osoittautuivat useammin kuin kerran !!!!
    2. 77bor1973
     77bor1973 15. kesäkuuta 2012 klo 17
     +4
     Lue A. Caulaincourtin päiväkirjat! Kasakkojen ei tarvinnut vastustaa kirasireita, taktiikka raskasta ratsuväkeä vastaan ​​on täysin erilainen, eivätkä ranskalaiset hevoset ole kasakkeja vastaan! Kasakat ovat universaaleja aseita - takaa-ajo, suojelu, toiminta takavartiossa, tiedustelu, lisäksi he eivät tarvinneet tarvikkeita, kummallista kyllä! Äläkä sekoita venäläistä säännöllistä ratsuväkeä ja kasakkoja!
   2. Ross
    Ross 15. kesäkuuta 2012 klo 18
    +1
    77bor1973,
    Muinaisista ajoista lähtien kasakat ovat hallitseneet sellaisia ​​​​tekniikoita kuin pelastettu ja elossa oleva kasakka, jota karatekat ja muut aasialaiset taistelijat kadehtivat vielä tänäkin päivänä. Täällä seisovat Venäjän erikoisjoukkojen tekniikat - etätaistelu jne.
 3. paroni.nn
  paroni.nn 15. kesäkuuta 2012 klo 12
  +2
  Ennen vanhaan puolalainen ratsuväki pelotti vihollisia... 18-luvulta lähtien entisestä suuruudesta oli jäljellä vain muistoja ... ja myöhemmin itsenäinen Puola oli poissa!
 4. Pancho
  Pancho 15. kesäkuuta 2012 klo 18
  0
  Jotain on epäselvä minulle Rožnetskin kanssa, muotokuvassa on venäläinen kenraali ja tekstissä puolalaisten lansserien komentaja.
  1. 77bor1973
   77bor1973 15. kesäkuuta 2012 klo 20
   0
   Virhe, univormu on puolalainen sekä väriltään että kauluksen ompeleelta, eivätkä kaikki palkintomme!
   1. Pancho
    Pancho 16. kesäkuuta 2012 klo 16
    0
    Miksi Aleksanteri Aleksandrovitš? Vai onko se toinen puolalainen luopio?
    1. 77bor1973
     77bor1973 16. kesäkuuta 2012 klo 16
     0
     Puolan venäläinen kenraali, osallistuja kaikkiin Napoleonin sotiin! Vangittu Austerlitzissä! Aleksanteri 1 vapautti hänet vuonna 1815, ja hänet nimitettiin Puolan ratsuväen komentajaksi!
 5. passmel31
  passmel31 15. kesäkuuta 2012 klo 19
  -4
  Mitä tehdään sen maan kanssa, johon viranomaiset katsovat?
  Törmäsin jotenkin vahingossa sivustolle, jossa haettiin ihmisiä http://ydn.ru/fpoisk
  Täältä löydät tietoa kaikista Venäjän, Ukrainan ja muiden IVY-maiden asukkaista.
  Olen todella peloissani - joten kuka tahansa näppäri voi tulla katsomaan.
  Osoitteet, parhaat ystävät, sukulaiset, ensinnäkin, siellä on esimerkiksi valokuvani, puhelinnumeroni.
  On hyvä, että voit poistaa sen, löydät sivusi - käyt tarkistamassa ja poistat sen