Kuka hallitsee maataistelurobottien kenttää?

32
Venäjä ja Yhdysvallat ovat sotatekniikan johtavia maita kehittämässä lupaavia eri luokkien robottijärjestelmiä. Samanlaisia ​​laitteita on tarkoitus käyttää eri aloilla monenlaisten taistelu- ja aputehtävien ratkaisemiseen. Samaan aikaan maiden uudet hankkeet eroavat toisistaan ​​selvästi. Erilaisten ongelmien ratkaisemiseen käytetään erilaisia ​​lähestymistapoja. National Interest yritti selvittää, kenen menetelmät ja ideat ovat parempia.

11. elokuuta The Buzz -osiossa julkaisu julkaisi Charlie Gaon uuden artikkelin "Russia vs. Amerikka: Mikä kansakunta hallitsee miehittämättömiä maa-ajoneuvoja? - "Venäjä vs. Amerikka: mikä maa hallitsee maan miehittämättömien ajoneuvojen alaa?". Kuten nimestä voi päätellä, kirjoittaja ei vain pohtinut meneillään olevia projekteja, vaan yritti selvittää, millä niistä on etuja jo konseptitasolla.Artikkelin alussa kirjoittaja muistelee Venäjän armeijan viimeaikaista taistelukäyttöä robotit "Uranium-9" Syyriassa. Itse tällaisten laitteiden lähettäminen sotaalueelle kerralla oli syy erilaisten arvioiden ja versioiden syntymiseen robottien käytöstä tulevissa konflikteissa. C. Gao uskoo, että ensimmäiset jaksot, joihin osallistui "Uranus-9", eivät olleet erityisen onnistuneita, mutta tekniikka kehittyy, ja tämä johtaa ymmärrettäviin tuloksiin. Seuraavan tehtävän kuumalla paikalla on päätyttävä erilaisiin tuloksiin.Samaan aikaan Yhdysvallat kehittää omia maanpäällisten robottijärjestelmien projekteja armeijalle. Tässä suhteessa kirjoittaja ehdottaa viimeisimpien Venäjän ja Amerikan kehitysten vertailua. Lisäksi hän pitää tarpeellisena selvittää, kannattaako tällaista vertailua ollenkaan tehdä?

Kirjoittaja muistuttaa, että suurin osa tiedoista Yhdysvaltain suunnitelmista sotilaallisten robottien alalla löytyy virallisesta asiakirjasta "The US Army Robotics and Autonomous Systems Strategy". Se kertoo muun muassa viisi robotiikan suunnalle asetettua päätehtävää. Kauko-ohjattujen ja automatisoitujen järjestelmien avulla on tarpeen lisätä ihmisoperaattorin tilannetietoisuutta, vähentää hänen kuormitusta, parantaa logistiikkaa, optimoida ohjattavuutta taistelukentällä sekä tarjota suojaa ja tulitukea.

Strategiassa luetellaan nämä tavoitteet ja tavoitteet siinä järjestyksessä, jossa niitä on tarkoitus toteuttaa ja toteuttaa. Tästä seuraa erityisesti, että Yhdysvaltain armeijalla ei ole kiirettä luoda täysimittaisia ​​taistelurobotteja. Ensinnäkin sen oletetaan parantavan armeijan tiedustelukykyä, jota varten on tarkoitus luoda aseettomia miehittämättömiä maa-ajoneuvoja sopivilla varusteilla. Uusien miehittämättömien logistiikkaalustojen syntymisen ja käyttöönoton on yksinkertaistettava joukkojen siirtoa sekä vähennettävä ihmisten ja muiden laitteiden taakkaa. Samalla kuljetuksen suorituskyky säilyy vaaditulla tasolla ja varmistaa sotilaiden oikean toiminnan.

Armeijan kuljetuksiin soveltuvien miehistöttömien kuorma-autojen rakentaminen on jo suunnitteilla. Tällaisista laitteista on mahdollista muodostaa kokonaisia ​​saattueita, jotka pystyvät kuljettamaan suuria lastimääriä. Miehittämättömien tai kauko-ohjattujen saattueiden tulo tarjoaa oikean logistiikan ja vähentää samalla henkilöstölle aiheutuvia riskejä. Lisäksi automaation ansiosta työvoiman tarve vähenee.

Ei niin kauan sitten Yhdysvaltain armeija julkaisi materiaaleja, jotka osoittavat sotilasoperaation odotetun ilmestymisen kaupunkiympäristöön vuonna 2025. Siellä esiteltiin muun muassa jalkaväkiyksikkö, jossa on useita erilaisia ​​robottijärjestelmiä. Heidän avullaan se suoritti tiedustelua ja ratkaisi kuljetusongelmat. Taistelujärjestelmiä ei ollut.

Taistelurobottijärjestelmät vastaavat "US Army Robotics and Autonomous Systems Strategyssa" vain kahden viimeisen tehtävän ratkaisemisesta. Heidän avullaan ehdotetaan henkilöstön suojaamista ja tukemista, ja lisäksi heidän tulisi lisätä yksikön ohjattavuutta. Tämän luokan varusteilla on oltava oma suojaus, joka vastaa annettuja tehtäviä, tarvittava liikkuvuus ja aseet.

Venäjän lähestymistapa armeijan robottijärjestelmien luomiseen eroaa huomattavasti amerikkalaisesta. Ilmeisesti Venäjä keskittyy taistelujärjestelmiin. Joten kuuluisa Uran-9-maadrone luotiin ensinnäkin aseen kantajaksi. Samalla siinä on modulaarinen arkkitehtuuri, joka mahdollistaa erilaisten vaihdettavien laitteiden käytön, jotka on varustettu erilaisilla aseilla. Tämän ansiosta kompleksi voi toimia erilaisissa olosuhteissa ja ratkaista erilaisia ​​​​taistelutehtäviä.

C. Gao uskoo, että "Uran-9" ja muut venäläiset kehitystyöt tällä alueella on ensisijaisesti tarkoitettu osallistumiseen hyökkäysoperaatioihin. Robottien tulee tiiviissä yhteistyössä henkilöstön kanssa edetä vihollisasemiin, hyökätä häntä vastaan ​​ja saavuttaa tavoitteensa. Robottien aktiivisen osallistumisen taisteluihin pitäisi vähentää henkilöstön uhreja, myös taistelutyössä kaupunkiympäristössä.

The National Interestin kirjoittajan mukaan lähestymistapa aseiden valintaan ei kuitenkaan vastaa aiottuja rooleja taistelukentällä. "Uran-9" voidaan varustaa automaattisella tykillä, konekiväärillä ja suihkuliekinheittimillä termobaarisilla ammuksilla. Tällaisia ​​aseita testattiin taistelussa Tšetšenian sodan aikana, ja ne osoittautuivat käteväksi työkaluksi taistelemaan kaupungissa.

Myös Venäjän teollisuus luo robottijärjestelmiä olemassa oleviin sotilaskalusteisiin perustuen. SISÄÄN droneja BMP-3 panssaroitu ajoneuvo sekä säiliöt T-72B3 ja T-14 "Armata". Nämä kehityssuunnat ovat yleisen konseptin ja taistelukentän roolin kannalta lähes samat kuin Uran-9-projekti. Ne on myös tarkoitettu avoimeen taisteluun vihollisen kanssa.

Tämän seurauksena, kuten kirjoittaja toteaa, käsitteiden muodostamisessa ja uusien sotilasvarusteiden mallien luomisessa on perustavanlaatuinen ero. Yhdysvaltain armeijan robotiikkasuunnitelmat keskittyvät työvoiman vapauttamiseen. Lisäksi hän aikoo vähentää henkilöstölle aiheutuvia riskejä keräämällä aktiivisemmin tietoa vallitsevasta tilanteesta.

Yhdysvaltain armeija kuitenkin keskustelee jo taistelukompleksien luomisesta. Tällaisissa keskusteluissa ja kiistoissa ehdotetaan usein itsenäisesti toimivien taisteluajoneuvojen kehittämistä. He voivat liikkua, etsiä kohteita ja hyökätä niihin yksin ilman operaattorin suoraa osallistumista.

Myös venäläiset suunnittelijat näkevät ja ymmärtävät tekoälyn mahdollisuudet, mutta tarjoavat mahdollisuuden käyttää niitä eri tavalla. Venäläisten näkemysten mukaan tällaisten järjestelmien tulisi pysyä sivussa ja ratkaista aputehtäviä täydentämällä kauko-ohjausta ohjauskonsolista. Joten jotkut tehtävät on ratkaistava henkilön, toiset - automaatiolla hänen valvonnassaan.

C. Gao huomauttaa, että molemmat "suunnittelukoulut" ovat samaa mieltä. Sotilaallisiin tarkoituksiin käytettävän robottikompleksin on ohitettava itsenäisesti maaston vaaralliset alueet jättäen henkilö niiden ulkopuolelle. Samaan aikaan amerikkalaiset insinöörit, toisin kuin venäläiset, uskovat, että robotin on tehtävä tämä täysin itsenäisesti.

Molemmilla tavoilla rakentaa robotteja on vahvuutensa. Siten venäläisellä konseptilla on etuja amerikkalaiseen verrattuna äkillisen matala-intensiteetin konfliktin yhteydessä. Jos kaikki projektin tekniset tehtävät on ratkaistu, taistelurobotit pystyvät ottamaan osan tehtävistä ja vähentämään siten ihmisten tappioita. Paikallisissa konflikteissa tappioiden vähentäminen menee työvoimakustannusten ja tarvittavan työvoiman vähentämisen edelle.

Samalla on helppo ymmärtää, miksi Yhdysvaltain armeijalla on halu saada miehittämättömiä logistiikkajärjestelmiä. Tarjonnan järjestäminen suuren saattuemäärän perusteella on melko monimutkainen asia, ja lisäksi siihen liittyy tunnettuja riskejä. On selvää, että miehittämättömän kuorma-auton menettäminen improvisoidusta räjähteestä on parempi kuin auton räjäyttäminen miehistöineen.

Charlie Gao uskoo, että molemmilla johtavien maiden ehdottamilla lähestymistavoilla on oikeus elämään ja ne pystyvät suorittamaan tehtävänsä matalan intensiteetin konfliktin olosuhteissa. Mitä tulee eroihinsa, ne liittyvät ensisijaisesti siihen, että Venäjä kiinnittää enemmän huomiota vihollisen päihittämiseen.

Samalla, kuten kirjoittaja uskoo, amerikkalaiset ideat voivat helpottaa koko robottijärjestelmien alan asteittaista systemaattista kehittämistä. Teollisuus voi luoda maassa sijaitsevan tiedusteludronen, joka pystyy kehittämään kaikki tarvittavat havainnointi-, viestintä- ja ohjauskeinot. Lisäksi näitä kehityssuuntia voidaan käyttää sotilasvarustehankkeissa. Tämän seurauksena koneet menevät taisteluun täysin valmiina sellaiseen työhön.

Tämän lähestymistavan käyttäminen Ch. Gaon mukaan antaa mahdollisuuden päästä eroon joistakin epämiellyttävistä tilanteista tulevaisuudessa. Joten hän muistuttaa, että "Uranus-9" -testien aikana Syyriassa tapahtui erittäin kiistanalainen tapaus. Viestintäongelmien vuoksi taisteluajoneuvo ei tottunut kuljettajaa 15 minuuttiin. Järjestelmällinen teknologian kehittäminen estää tällaiset tapahtumat.

***

Maailman johtavien armeijoiden nykyinen asema johtuu ei vähiten halusta kehittää perustavanlaatuisesti uusia alueita. Tällä hetkellä yksi mielenkiintoisimmista ja lupaavimmista sektoreista on sotilaallinen robotiikka, ja siksi Venäjä ja Yhdysvallat kiinnittävät siihen erityistä huomiota. Merkittäviä tuloksia on jo saavutettu, ja lisää saavutuksia odotetaan lähitulevaisuudessa.

Artikkeli "Venäjä vs. Amerikka: Mikä kansakunta hallitsee miehittämättömiä maa-ajoneuvoja? tarkastelee kahden maan robotiikan nykytilannetta ja panee merkille nykyisten ohjelmien luonteenomaiset erot. Samanaikaisesti, vaikka kysymys on otsikossa, artikkeli ei anna selkeää vastausta. Charlie Gao huomauttaa, että venäläisillä ja amerikkalaisilla lähestymistavoilla on tiettyjä etuja, joilla on tietyissä olosuhteissa merkitystä, mutta hän kuitenkin pidättäytyy vastaamasta kysymykseen.

On huomattava, että The National Interest -julkaisussa kuvatut lähestymistavat ja strategiat sotilaallisten maanpäällisten droonien kehittämiseksi koskevat vain prioriteetteja. Kehittäessään projektia miehittämättömälle armeijan kuorma-autolle, Yhdysvaltain teollisuus ei unohda muiden luokkien robottijärjestelmiä. Samalla tavalla Venäjällä luodaan taistelun "Uranus-9" lisäksi muita hankkeita eri tarkoitukseen. Itse asiassa molemmat maat kehittävät ja parantavat kaikkien tärkeimpien luokkien teknologiaa. Jotkut robottikehityksen osa-alueet ovat kuitenkin tärkeämpiä kuin toiset. Lisäksi sopivan valaistuksen ansiosta ne voivat olla paremmin näkyvissä.

On myös huomattava, että Ch. Gaon esittämillä kahden maan nykyisillä strategioilla on joitain yhteisiä kohtia. Osoittautuu, että sekä Venäjä että Yhdysvallat luovat robottijärjestelmiä toimimaan paikallisessa konfliktissa. Ja ero näiden kahden ohjelman välillä on siinä, että Venäjän armeija haluaa käyttää robotteja ennen kaikkea eturintamassa, kun taas amerikkalaiset haluavat käyttää niitä takana, jossa on myös tiettyjä riskejä. Yleisesti ottaen molempien lähestymistapojen pitäisi varmistaa armeijan taistelukyvyn lisääminen.

The National Interest -lehden artikkeli ei vastaa suoraan kysymykseen, josta tuli sen otsikko. Tätä vastausta ei kuitenkaan näytä vielä olevan olemassa. Tilanne kehittyy edelleen, eikä ole täysin selvää, mihin se johtaa. Vain yksi asia on selvä: maailman johtavat maat harjoittavat vakavasti sotilaallista robotiikkaa, ja eri tavoin ne aikovat ratkaista samanlaisia ​​ongelmia.

Artikkeli "Venäjä vs. Amerikka: Mikä kansa hallitsee miehittämättömiä maa-ajoneuvoja?":
https://nationalinterest.org/blog/buzz/russia-vs-america-which-nation-will-dominate-unmanned-ground-vehicles-28407
Uutiskanavamme

Tilaa ja pysy ajan tasalla viimeisimmistä uutisista ja päivän tärkeimmistä tapahtumista.

32 kommentit
tiedot
Hyvä lukija, jotta voit jättää kommentteja julkaisuun, sinun on kirjaudu.
 1. 0
  17. elokuuta 2018 klo 07
  Näytteet robotiikkaa jotenkin näyttävät amerikkalaisten sotureita militanteista ... jokainen on ripustettu jotain eniten eivät hemmotella. Miten tämä kaikki voi päättyä .. he lisäävät 700 millimetriä pituutta ... he pistävät panssaroidun kapselin perään ja laittavat siihen operaattorin ... kaikesta huolimatta tarvitaan joskus ihmistä ... vaikkakin kymmeniä kilometrejä. Ja niin ... eteni asentoon ... kuljettaja otti kannettavan ... ja meni tarhaan ei kauas ... polku toimii automaattitilassa ... kuljettajan täytyy istua ... liikkua epätasaisessa maastossa , vedä ulos suosta ..lataa ammuksia, korjaa mitä voi kentällä.
  1. +2
   17. elokuuta 2018 klo 07
   Viestintäongelmien vuoksi taisteluajoneuvo ei tottunut kuljettajaa 15 minuuttiin. Järjestelmällinen teknologian kehittäminen estää tällaiset tapahtumat.


   ei ole selvää, että Syyriassa ei ole vuoria, tasaista maastoa, minkälaisia ​​viestintähäiriöitä nämä ovat? Joku laittoi esteen, akut loppuivat, itse laite epäonnistui, koska laite ei ole meidän / meidän? Ainakin joku kertoi.
   1. +4
    17. elokuuta 2018 klo 13
    Lainaus: Bar1
    Ainakin joku kertoi.

    Kukaan ei ole vielä varmaksi kertonut, mutta välähti, että rakennukset häiritsivät viestintää... siinä kaikki mitä muistin lehdistä, ja oli myös mielipide, että yhteys ei niinkään katkennut, vaan viestintäkanava selvisi. olla riittämättömällä kaistanleveydellä täydelliseen hallintaan , kuten verkko hidastuu ... No, se on huhuttu ... hi
    1. 5
     -2
     22. syyskuuta 2018 klo 12
     Nikolai N. - Taistelurobotiikan pitäisi toimia, kuten kaikkien nykyisen taistelun taisteluyksiköiden tavoin, monimutkaisessa ja verkkokeskeisessä paketissa. siksi Uranus 9 tarvitaan UAV:n käynnistämiseen viestintää ja kohteen nimeämistä varten, muuten se ei eroa 100 dollarin lelusta, joka on ladattu konepistoolilla tai räjähteellä kaikille radio-ohjatuille leluille tutun ohjauspaneelin ohjauksessa. Lähestymistavan pitäisi olla laajempi ja ammattimaisempi, kunhan meillä on testi yhdellä eristetyllä tuotteella, ja se ei tietenkään ole tehokkuuden kannalta kovin tehokasta... Räjähtävä ongelma on alussa, mutta sinun täytyy tallata nopeammin, koska ne voivat ohittaa nopeasti, ja RF-asevoimille tuttu kiinniotto kiinnitetään aina jäljessä oleviin ...
   2. 0
    18. elokuuta 2018 klo 19
    Lainaus: Bar1
    Syyriassa ei ole vuoria, tasainen maasto,

    mikä on totta? http://www.rcc-travel.ru/upload/iblock/dd9/Palmyra3.jpg
    erittäin vino sivusto ei salli lataamista
   3. +1
    20. elokuuta 2018 klo 11
    Lainaus: Bar1
    ei ole selvää, että Syyriassa ei ole vuoria, tasaista maastoa, minkälaisia ​​viestintähäiriöitä nämä ovat? Joku laittoi esteen, akut loppuivat, itse laite epäonnistui, koska laite ei ole meidän / meidän? Ainakin joku kertoi.


    Teräsbetonirakennukset suojaavat suorat tietoliikenneyhteydet hyvin.
    Miehittämättömän maa-ajoneuvon ohjaamiseksi tarvitset lentokoneeseen perustuvan toistimen - UAV:n.
    1. 0
     11. lokakuuta 2018 klo 21
     Kun signaali lähetetään tällaiseen toistimeen, se voidaan häiritä, siepata, korvata, lisäksi se paljastaa.
  2. 0
   17. elokuuta 2018 klo 19
   Etäoperaattori on umpikuja. Hän ei näe mitään, sikäli kuin se on tarpeen, hän ei voi reagoida nopeasti muuttuvaan taistelutilanteeseen.

   Vain joukko maarobotteja ja UAV:ita tekoälyllä (ilman omistettuja keskuksia, lohkoketjua) voi reagoida nopeasti ja jakaa taistelutehtävän suorittamisen vaiheet keskenään. Välittömästi.

   Ihminen asettaa vain taistelutehtävän parvelle, antaa käskyn, eikä ohjainsauvat ohjaa robottikomppaniaa.
   1. 0
    20. elokuuta 2018 klo 09
    Lainaus: Hevonen, ihmiset ja sielu
    Etäoperaattori on umpikuja. Hän ei näe mitään, sikäli kuin se on tarpeen, hän ei voi reagoida nopeasti muuttuvaan taistelutilanteeseen.

    Se voi reagoida, tätä varten tarvitaan tekoälyelementtejä, joiden pitäisi varmistaa kohteiden valikoivuus operaattorille ja joko pyytää operaattorilta vahvistusta kehitettyjen toimien toteutuksesta tai yksinkertaisesti auttaa operaattorin tiedottamisessa taktisesta tilanteesta.
   2. 0
    11. lokakuuta 2018 klo 21
    Itse asiassa se ei ole umpikuja, vaan ainoa ratkaisu nyt. Lisäksi tämä on jo toimiva ratkaisu, jota voidaan soveltaa, testata ja niin edelleen tänään. Lisäksi tämä on valmis suunnitelma muuta kehitystä varten. Oppinut ajamaan autoa? Hänen vieressään istuu ohjaaja varaohjauksella. Jopa uusimpiin ja upeimpiin kehityskulkuihin sitä tarvitaan edelleen ainakin jossain vaiheessa.
    Lainaus: Hevonen, ihmiset ja sielu
    Vain joukko maarobotteja ja UAV:ita tekoälyllä (ilman omistettuja keskuksia, lohkoketjua) voi reagoida nopeasti ja jakaa taistelutehtävän suorittamisen vaiheet keskenään. Välittömästi.

    luodaksesi jotain tällaista, sinun on ratkaistava useita ongelmia eri alueilla. Nyt näillä alueilla mahdollisuudet eivät ole edes tarpeeksi lähellä edes kokeilla tällaista järjestelmää. Eli tämä on ylihuomenna, eikä ole tiedossa, miten se käy trendien kanssa eli tyhjänä ajattelemisen kanssa.
    Lainaus: Hevonen, ihmiset ja sielu
    Etäoperaattori on umpikuja. Hän ei näe mitään, sikäli kuin se on tarpeen, hän ei voi reagoida nopeasti muuttuvaan taistelutilanteeseen.

    Mutta tämä ei ole ollenkaan totta.
    Operaattori näkee kaiken, lisäksi JO NYT sotilaskalusto on täynnä valvontalaitteita digitaalisilla kanavilla, eli epäsuoralla kontaktilla. Ja jos laitteisto on vain robotti, mikään ei estä varustamasta sitä mukavuuden vuoksi erityisesti harkituilla kameroilla. Esimerkiksi samojen F-35-koneiden lentäjien kypärissä tämä on jo toteutettu, jos en erehdy. Mutta tämä on vähän kaukana tavallisten ihmisten esimerkistä. Ja katsokaa nykyaikaisia ​​autoja, joissa on mukautuva optiikka ja kamerat, jotka näyttävät oikeaan aikaan auton ympärillä kuljettajan tarvitsemat alueet. Tämä toimii jo massatuotetuilla koneilla, ja tämä ei ole kaukana ensimmäisestä vuodesta, eikä se ole tieteiskirjallisuutta tai jonkinlaista monimutkaista tekniikkaa.
    Ei vain, on helpompaa kuin koskaan saada operaattori kuulemaan, mitä tapahtuu, jopa lähellä, jopa kaukaa. Mikään ei estä, kuten kaikissa sotilasvarusteissa, tekemästä lisäkanavia - lämpökuvausta ja muita. Mikään ei estä tekemästä operaattoreita enemmän kuin yksi tehtävienjaossa. Tämä tietysti oikeuttaa itsensä, jos robotti on vakava monitoimikone. Ei ase pyörillä.
 2. +2
  17. elokuuta 2018 klo 09
  On jotenkin outoa tarkastella heidän teoriaansa ja meidän käytäntöämme tai heidän teoriaansa ja meidän teoriaamme amerikkalaisten arvioiden näkökulmasta.
  Mitä kirjailijan kutina saa aikaan... Intohimoa!
  1. +1
   21. elokuuta 2018 klo 07
   Lainaus: sotilas2
   +2
   On jotenkin outoa tarkastella heidän teoriaansa ja meidän käytäntöämme tai heidän teoriaansa ja meidän teoriaamme amerikkalaisten arvioiden näkökulmasta.


   Ja katso heidän harjoitteluaan esimerkiksi Sentinelin kanssa.

   1. 0
    11. lokakuuta 2018 klo 21
    Jep, kiva lelu. Olen vain utelias sen käytöstä. Kuinka vakauttaa niin pieni lelu ainakin joillain suurilla aseilla. Voidaan nähdä täydellisesti, että liikkeellä ollessaan hän viettää aikaa hänen kanssaan, ja teoriassa se ei ole sen arvoista kuin tien päällä ampuminen. Missä on hänen palonhallintajärjestelmänsä, valvontansa? Lelu on upea, ja tällä hetkellä ilman ironian varjoa, mutta se ei ole jo tuskallisen teknologinen.
    1. 0
     21. lokakuuta 2018 klo 02
     0
     Jep, kiva lelu. Olen vain utelias sen käytöstä. Kuinka vakauttaa niin pieni lelu ainakin joillain suurilla aseilla. Voidaan nähdä täydellisesti, että liikkeellä ollessaan hän viettää aikaa hänen kanssaan, ja teoriassa se ei ole sen arvoista kuin tien päällä ampuminen. Missä on hänen palonhallintajärjestelmänsä, valvontansa? Lelu on upea, ja tällä hetkellä ilman ironian varjoa, mutta se ei ole jo tuskallisen teknologinen.


     Valitettavasti verkossa on vähän tietoa tästä bandurasta. Mutta vuonna 2004 Irakissa käytettiin eräänlaista Guardian-maadronea. Siinä oli 50:n sijaan 5.56 M249 ja putkipari M 136. Suurin ongelma ei paljastunut ohjauksessa, vaan ohjauksen monimutkaisuudesta. Kaapeli on liian epäkäytännöllinen, langattomalla on ollut ongelmia kaupungissa, jossa on monia esteitä, jotka häiritsevät ja heijastavat signaaleja. Tukikohtia puolustaessasi tarvitset pysyvän näyttöä tuijottavan operaattorin. Automaattiset valvontajärjestelmät toimivat paljon paremmin. Joten kaikki on toistaiseksi paskaa. Tarvitset täysin tai ainakin osittain autonomisen järjestelmän, jotta siinä olisi mitään järkeä.
     1. 0
      21. lokakuuta 2018 klo 19
      Eli itse asiassa kaikki lepää hieman aikaisemmin. Ei taistelukyvyssä ja tehokkuudessa, vaan hallinnassa.
      Mikä on loogista. Ja lisäksi kaikki ovat erittäin varovaisia ​​​​tällaisten tapahtumien suhteen. Täysimittaisen tutkimuksen ja rakentamisen tekeminen tarkoittaa epärealistisen rahan kuluttamista - mihin? Muutamaa vuotta myöhemmin trendi muuttui ja kävi selväksi, että lyhyen kantaman viestintä ei useimmissa tapauksissa ole mahdollista tai ei ole turvallista, radioliikenne myös, kaapeli ei ole mahdollista kaikkialla. Tarvitset laserohjauksen toistimen, kuten UAV:n tai satelliitin, kautta. no tai jotain muuta. Ja sinun on mietittävä koko suunnittelu etukäteen, samoin kuin lähetystavat ja kaikki muu. Tai ehkä automaatiossa tai sen tarpeessa todella tapahtuu jonkinlainen läpimurto. Tai ehkä on muitakin mahdollisuuksia. Ja kaikki aiemmin sijoitetut miljardit eivät sijoiteta mihinkään. Tämä kaikki on minun henkilökohtainen mielipiteeni. Siksi minusta näyttää siltä, ​​​​että tämä kehitys tapahtuu jotenkin kaoottisesti. Se on yksi asia, sitten täysin erilainen - toinen, sitten kolmas, eikä edes edellisen kokemuksen perusteella.
      1. 0
       22. lokakuuta 2018 klo 07
       Eli itse asiassa kaikki lepää hieman aikaisemmin. Ei taistelukyvyssä ja tehokkuudessa, vaan hallinnassa.
       Mikä on loogista. Ja lisäksi kaikki ovat erittäin varovaisia ​​​​tällaisten tapahtumien suhteen. Täysimittaisen tutkimuksen ja rakentamisen tekeminen tarkoittaa epärealistisen rahan kuluttamista - mihin? Muutamaa vuotta myöhemmin trendi muuttui ja kävi selväksi, että lyhyen kantaman viestintä ei useimmissa tapauksissa ole mahdollista tai ei ole turvallista, radioliikenne myös, kaapeli ei ole mahdollista kaikkialla. Tarvitset laserohjauksen toistimen, kuten UAV:n tai satelliitin, kautta. no tai jotain muuta. Ja sinun on mietittävä koko suunnittelu etukäteen, samoin kuin lähetystavat ja kaikki muu. Tai ehkä automaatiossa tai sen tarpeessa todella tapahtuu jonkinlainen läpimurto. Tai ehkä on muitakin mahdollisuuksia. Ja kaikki aiemmin sijoitetut miljardit eivät sijoiteta mihinkään. Tämä kaikki on minun henkilökohtainen mielipiteeni. Siksi minusta näyttää siltä, ​​​​että tämä kehitys tapahtuu jotenkin kaoottisesti. Se on yksi asia, sitten täysin erilainen - toinen, sitten kolmas, eikä edes edellisen kokemuksen perusteella.       Täysin oikeat johtopäätökset ja havainnot. Yksikään XNUMX-luvun alussa luoduista järjestelmistä ei löytänyt edes kapeaa käyttöaluettaan. Virheet ja rajoitukset eivät edistäneet laajaa hyväksikäyttöä. Itse asiassa ne merkitsevät aikaa, kunnes edistyminen mahdollistaa läpimurron.
 3. +1
  17. elokuuta 2018 klo 10
  Taistelurobottien ominaisuus on, että niiden kanssa on helpointa pitää salassa. Pääasia, että on toimiva näyte. Samaan aikaan itse robottia ei tarvita teknikkojen ja käyttäjien kouluttamiseen. Ja kuljettajan kouluttaminen kestää muutaman päivän. Nuo. robotteja voidaan valmistaa satoja tuhansia, niitä voidaan varastoida jopa tunnin ajan x tietynlaisissa astioissa, ja ne voivat olla kaikkea muuta kuin strateginen vessapaperin tarjonta. Se tarvitsee vain säännöllistä huoltoa, jonka pieni määrä teknikkoja pystyy käsittelemään. Ja tunneissa x on mahdollista, viholliselle odottamatta, vapauttaa paljon jonkinlaisia ​​tarkka-ampujarobotteja, jotka havaitsevat ja tuhoavat eläviä kohteita paljon nopeammin ja tehokkaammin kuin elävät ampujat. Tai hyökkää robotteja vastaan, jotka voivat tyhjentää kaikki tilat kaikista elävistä olennoista mahdollisimman lyhyessä ajassa ja ilman tappioita. Samaan aikaan eläviltä sotilailta vaaditaan jatkuvaa "hyväkunnossapitoa" - harjoittelua, harjoitusten järjestämistä, uuden metodologisen kirjallisuuden tuottamista ja sen käytännön tekemistä. Robottien kanssa kaikki on paljon yksinkertaisempaa - loin uuden laiteohjelmiston allekirjoituksilla ja taktiikoilla ja latasin sen kaikkiin koneisiin kerralla.
  Tätä varten minä olen. Jos taistelurobottien aiheesta on jotain vakavaa, virallinen lehdistö ei todennäköisesti pääse käsiksi näihin tietoihin tai saa suoraa väärää tietoa. Lisäksi automaattisella ohjausjärjestelmällä varustetut taistelurobotit ovat mahdollisesti erittäin tehokkaita. Jos lyhennät tunnistus- ja opastusajan minimiin, vain ballistiset ominaisuudet jäävät jäljelle. Kiinnitämme tähän järjestelmään suuren kaliiperin piipun, joka ei vain saa ihmiset lepäämään ensimmäisestä osumasta kiinnittämättä huomiota luodinkestävään liiviin, tiiliseiniin ja muihin valosuojauksiin. Mutta myös tehokkaasti käsitellä tekniikkaa. Ajoneuvojen tuhoaminen, droonien ja helikopterien alas ampuminen. Ja jopa raketit ja suihkukoneet, jos tällainen robotti onnistuu pääsemään riittävän lähelle lentokenttää, kantoraketteja tai miinoja, ts. missä tavoitenopeus on alhainen ja liikkumavaraa rajoitettu. Yleensä tällaisten laitteiden mahdolliset ominaisuudet ovat niin suuret, että jos jotain tällaista ilmestyy nyt, emme yksinkertaisesti tiedä siitä.
  1. 0
   17. elokuuta 2018 klo 19
   Mahdollisuudet ovat loistavat vain, jos robotit ja UAV:t toimivat parvessa jakaen askeleita taistelutehtävän suorittamiseksi. Blockchain-tekniikka ja tekoäly ilman erityisiä ohjauskeskuksia.

   Ja tässä tehtävämääräyksen antaa henkilö. Robotit puolestaan ​​​​vastaavat dynaamisesti ja optimoivat toimintansa suorituksen aikana (vihollinen havaitaan uudessa suunnassa, heidän robottinsa katoaminen, este, robotti on havainnut kohteen, mutta ei voi työskennellä sen kanssa aseillaan , jne.)

   Jokainen robotti tietää välittömästi ja välittömästi kaikki muutokset taistelun aikana.

   Kaukosäätimellä varustettu henkilö on umpikuja. Auto on vain nopeampi. Hidas = kuollut.
 4. +2
  17. elokuuta 2018 klo 11
  Meillä testattiin äskettäin miehittämätöntä Kamazia, mutta artikkelin kirjoittaja ei näköjään kuullut siitä.
 5. 0
  17. elokuuta 2018 klo 19
  IMHO, ei ole mitään ongelmia moraalin kanssa, jos taistelurobotit etsivät ja tuhoavat vihollisen taistelurobotteja ja niiden panssaroituja ajoneuvoja.

  Rauta rautaa vastaan, vaikka ihmiset istuvat siinä raudassa. Ei hyvä istua. Anna heidän luovuttaa ja mennä kotiin.

  hi

  Yksinkertaisin robotti on turvarobotti-konepistooli, joka on kiinteästi asetettu vartioimaan sektoria ja tuhoaa kaiken, mikä juoksee, ryömii, lentää tai tulee tälle sektorille. Esimerkiksi kenttäleirien suojaaminen tai strategisten ohjusjoukkojen sijaintialueella olevan kohteen puolustaminen.
  1. 0
   18. elokuuta 2018 klo 20
   Lainaus: Hevonen, ihmiset ja sielu
   Yksinkertaisin robotti on turvarobotti-konepistooli, joka on kiinteästi asetettu vartioimaan sektoria ja tuhoaa kaiken, mikä juoksee, ryömii, lentää tai tulee tälle sektorille. Esimerkiksi kenttäleirien suojaaminen tai strategisten ohjusjoukkojen sijaintialueella olevan kohteen puolustaminen.

   Mutta kuinka hän ymmärtää, että kohde on tuhottu?
   1. 0
    22. elokuuta 2018 klo 11
    kohde on pirstoutunut tai pysähtynyt tallennetun osuman jälkeen. Eikö se riitä luokittelemaan esineen tuhoutuneeksi?
 6. 0
  17. elokuuta 2018 klo 19
  Luulen, että Venäjä, koska ulkomaisesta kehityksestä tällä alalla tiedetään vähän
  1. 0
   17. elokuuta 2018 klo 21
   Tutkimusalueita on useita.

   Se, mitä Venäjällä tehdään, on suoraan itseliikkuva aserobottikonsoli.

   Tarvitsemme myös turvallisia viestintäkanavia ja "kielen" yhdistämistä robottien vuorovaikutukseen eri tarkoituksiin paketissa, taistelukentän verkkokeskeisen käyttöjärjestelmän kehittämistä lohkoketjun avulla, ilman erillisiä ohjauskeskuksia.

   Työtä on vielä paljon, Venäjällä on toistaiseksi otettu vasta ensimmäinen askel. Lopullisessa versiossa ei ole henkilöä, jolla on ohjaussauva. Ihminen asettaa tehtävän vain robottiparville.
   1. +1
    18. elokuuta 2018 klo 22
    Lainaus: Hevonen, ihmiset ja sielu
    Lopullisessa versiossa ei ole henkilöä, jolla on ohjaussauva.

    ja missä on vastaus?
    Lainaus poquellolta
    kuinka hän ymmärtää, että kohde on tuhottu?
 7. +1
  18. elokuuta 2018 klo 09
  "Uran-9" -tyyppisten erityisten maataistelurobottien luominen on umpikuja tällaisten robottien kehittämiselle, koska Armenian tasavaltaan on luotava erikoisyksiköitä tämän laitteiston käyttöä ja toimintaa varten, tk. Tällaisella monimutkaisella tekniikalla ulkopuolinen henkilö ei selviä. Nuo. ilmaantuu yksiköitä, joita ei saa käyttää kaikissa taistelutilanteissa, ja jos miinanraivaukseen ja käytävien luomiseen miinakentille tämä on sallittua, silloin taistelukokoonpanoissa on yksiköitä, jotka on aseistettu taistelurobotilla, joita voidaan käyttää vain tietyissä, tietyissä olosuhteissa, ja loppuajan jouto on tuskin perusteltua. Todellinen polku, jonka jotkut sotilas-teollisen kompleksin tehtaat ja suunnittelutoimistot vaeltavat, on taistelurobottien kehittäminen olemassa oleviin tai kehitettyihin VT-malleihin. Mutta tämä on myös väliaikainen ratkaisu - tulevaisuudessa pitäisi olla rakenteellisesti mahdollista, että taisteluajoneuvon miehistö pystyy tarvittaessa esimerkiksi hyökkäämään hyvin valmistautuneeseen puolustukseen, ottamaan haltuunsa toisen naapurin ajoneuvon, eli viisi ajoneuvoa ilman miehistöä etenee, ja viisi miehistöä vara-ajoneuvoissa hallitsee niitä panssarin suojassa. Tällaiset robotti-VGM:t mahdollistavat tarvittaessa taistelurobottien massiivisen käytön, sulkevat pois lisäyksiköiden luomisen, helpottavat robottien käyttäjien koulutusta sekä yksinkertaistavat toimintaa ja korjausta.
 8. 0
  18. elokuuta 2018 klo 12
  Muuten, oletko huomannut kuinka paljon suunnittelijamme kiinnittävät huomiota modulaarisuuteen, vaihdettavuuteen ja yhtenäisyyteen!?!?!?
  Ja tämä herätti kysymyksen. Mikseivät nykyaikaiset Naton armeijat (useimmiten USA) kehitä ainakin osittaista modulaarisuutta. Tämä vähentää PALJON tuotanto- ja tukikustannuksia.
  Välimuistissa tulee mieleen vain legendaarinen hammwi (radiotiedustelukompleksissa oli koneen projekteja, kevyt ilmapuolustusjärjestelmä, lääketiede, korjaus jne.) ja Stryker.
  Erikoislaitteiden luomisen periaate, vaikka sillä on etuja, eikö se ole liian kallis. Yhdysvalloilla on tietysti paljon rahaa, mutta eikö kukaan halua lisätä armeijan "tehokkuutta" ja käyttää säästetyt rahat johonkin rauhanomaisesti?
  Retorinen kysymys, he eivät koskaan tee sitä!
 9. 0
  18. elokuuta 2018 klo 20
  Minusta näyttää edelleen siltä, ​​​​että ero amerikkalaisten ja venäläisten välillä robottitaistelun lähestymistavassa on perustavanlaatuinen. Amerikkalaiset yrittävät koko ajan keventää hävittäjän kuormitusta käyttämällä rinnakkaisia ​​toimintoja ohjaamaan robottialustaa. mikä tahansa kulma.
  Venäläisten alustojen osalta en näe vielä muutoksia - nämä ovat puhtaasti taistelusuuntaisia ​​järjestelmiä.
  Kenen järjestelmä osoittautuu taistelukentän parhaaksi, ei ole vielä tiedossa, koska lähestymistapa robottitaistelukenttäjärjestelmiin on suunnilleen sama kuin aseisiin ja vastaa M-16:sta AK-47:ään!
 10. 0
  13. syyskuuta 2018 klo 22
  Lainaus käyttäjältä kordon332
  umpikuja tällaisten robottien kehittämiselle, koska Armenian tasavaltaan on luotava erityisyksiköitä tämän tekniikan käyttöä ja toimintaa varten,

  Olen samaa mieltä, tämä näkyy selvästi esimerkissä samasta Uran-9-robotista, joka painaa 11 tonnia, joka tarvitsee: 1. a) kung-kuorma-auton vaihdelaatikolla (komentaja, 2-3 kuljettajaa, kuljettaja, vartija), 2. perävaunu kuljetukseen (paljon kalliimpi kuin kuorma-auto!) kuljettajalla ja korjaamolla (+ turvallisuus). Kaikki tämä maksaa rahaa, vaatii huoltoa, polttoainetta, ja lisäksi se täyttää etulinjan tiet, on lisäkohde pommituksissa ...
  Olen yllättynyt siitä, että kukaan ei puhu tällaisen megalomanian haitallisuudesta eikä ehdota ensin ottamaan käyttöön pieniä halpoja jalkaväerobotteja, jotka toimivat jalkaväen muodostelman edessä ja saavat kohdemerkinnät suoraan sotilailta (lasermerkit suoraan vakioaseisiin).
 11. 0
  11. lokakuuta 2018 klo 21
  Lainaus käyttäjältä: brn521
  Samaan aikaan itse robottia ei tarvita teknikkojen ja käyttäjien kouluttamiseen. Ja kuljettajan kouluttaminen kestää muutaman päivän.

  Pidin siitä erityisesti, vaikka kaikki muu on erittäin järkevää ja oikein.
 12. 0
  11. lokakuuta 2018 klo 21
  Lainaus Pavelilta
  eikä aio esitellä ensin pieniä halpoja jalkaväerobotteja

  Luultavasti siksi, että niitä on paljon vaikeampi tehdä ja niillä on paljon rajoituksia. :)))
  Täällä on video, jossa on vartija - pienempiä kokoja on melkein mahdotonta tehdä, koska tämä vähentää merkittävästi sen jo ennestään pieniä ominaisuuksia.
  Mutta olet aallolla etkä näe tai kuule mitään.
 13. 0
  23. lokakuuta 2018 klo 21
  Kysytkö tätä tosissasi? Millaista kilpailua voi olla, jos kaikki vertailukelpoinen, miehittämätön minitankki kaukosäätimessä, on TOP? Antakaa minulle rahaa ja tehdas, joka pystyy valmistamaan sellaisia ​​leluja, en voi keksiä sellaisia ​​leluja puolessa vuodessa.. Raudanpala, jossa moottori ja ase hallinnassa, vaikka se olisi mega-ultra-supersuojattu. Tämä on yleensä RF:n puolustusministeriön valvonnassa olevan mallipiirin taso.

"Oikea sektori" (kielletty Venäjällä), "Ukrainan Insurgent Army" (UPA) (kielletty Venäjällä), ISIS (kielletty Venäjällä), "Jabhat Fatah al-Sham" entinen "Jabhat al-Nusra" (kielletty Venäjällä) , Taleban (kielletty Venäjällä), Al-Qaeda (kielletty Venäjällä), Anti-Corruption Foundation (kielletty Venäjällä), Navalnyin päämaja (kielletty Venäjällä), Facebook (kielletty Venäjällä), Instagram (kielletty Venäjällä), Meta (kielletty Venäjällä), Misanthropic Division (kielletty Venäjällä), Azov (kielletty Venäjällä), Muslim Brotherhood (kielletty Venäjällä), Aum Shinrikyo (kielletty Venäjällä), AUE (kielletty Venäjällä), UNA-UNSO (kielletty v. Venäjä), Mejlis of the Crimean Tatar People (kielletty Venäjällä), Legion "Freedom of Russia" (aseellinen kokoonpano, tunnustettu terroristiksi Venäjän federaatiossa ja kielletty)

”Voittoa tavoittelemattomat järjestöt, rekisteröimättömät julkiset yhdistykset tai ulkomaisen agentin tehtäviä hoitavat yksityishenkilöt” sekä ulkomaisen agentin tehtäviä hoitavat tiedotusvälineet: ”Medusa”; "Amerikan ääni"; "todellisuudet"; "Nykyhetki"; "Radiovapaus"; Ponomarev; Savitskaja; Markelov; Kamaljagin; Apakhonchich; Makarevitš; Suutari; Gordon; Zhdanov; Medvedev; Fedorov; "Pöllö"; "Lääkäreiden liitto"; "RKK" "Levada Center"; "Muistomerkki"; "Ääni"; "Henkilö ja laki"; "Sade"; "Mediazone"; "Deutsche Welle"; QMS "Kaukasian solmu"; "Sisäpiiri"; "Uusi sanomalehti"