isoveli

4
isoveliTämän vuoden viimeisenä päivänä, 31. joulukuuta, vuonna 2008 presidentti George W. Bushin hallinnon aikana hyväksytty Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) -muutoslaki umpeutuu. Kotimaisessa lehdistössä sitä kutsutaan joskus "FISA-lakiksi". Kysymystä lain voimassaolon jatkamisesta näiden muutosten ja ennen kaikkea 702 artiklan osalta keskusteltiin tämän vuoden 7. kesäkuuta kuulemistilaisuuksissa, jotka järjestettiin Yhdysvaltain senaatin tiedustelukomiteassa tai yksinkertaisesti tiedustelukomiteassa (IC).

ERIKOISPALVELUJEN TOIMINNAN OIKEUSPERUSTAN MUUTOKSET1970-luvun alussa Vietnamin sodan epäsuosio ja Watergate-tapauksen nousu keskeyttivät ajanjakson, jolloin Yhdysvaltain parlamentaarinen valvonta oli vähäistä Yhdysvaltain tiedustelupalveluille. Kongressi päätti ottaa käyttöön presidentti Richard Nixonin hallinnon toiminnan ja selventää liittovaltion tiedustelupalvelujen osallistumisastetta kyseenalaisiin ja laittomiin operaatioihin.

Sen jälkeen, kun lehdistössä ilmestyi tietoja tiedustelupalvelujen toiminnasta, syntyi paljastusten aalto heidän luvattomista toimistaan.

Tammikuussa 1970 Christopher Pyle paljasti Yhdysvaltain asevoimien tiedustelurakenteiden valvonnasta siviiliväestölle. 22. joulukuuta 1974 New York Times julkaisi toimittaja Seymour Hershin pitkän artikkelin, jossa kerrottiin yksityiskohtaisesti joistakin CIA:n toimista. Ensimmäistä kertaa amerikkalaiselle yleisölle esiteltiin tietoja tämän toimiston salaisista ohjelmista, joihin sisältyi yrityksiä murhata ulkomaisia ​​johtajia ja kaataa ulkomaisia ​​hallituksia. Lisäksi artikkelissa puhuttiin tiedustelupalvelujen toiminnasta kerätä tietoja Yhdysvaltain kansalaisten poliittisesta toiminnasta.

Näiden julkaisujen jälkeen useat Yhdysvaltain parlamentin molempien kamareiden komiteat ja asiaankuuluvat komiteat suorittivat erityistutkimuksia. Kirkkotoimikunnasta on tullut yksi tehokkaimmista välineistä erityispalveluiden toiminnan arvioinnissa. Vuosina 1975 ja 1976 tämä komissio julkaisi 14 raporttia Yhdysvaltain tiedustelupalveluista, niiden toiminnasta, väitetyistä lainrikkomuksista ja niiden vallasta sekä suosituksia niiden uudistamiseksi, joista osa toteutettiin. Hänen raporttejaan pidetään edelleen kattavimpana yleiskatsauksena Yhdysvaltain tiedustelupalveluista. Suuri osa näiden raporttien sisällöstä on salaisia. Vuoden 1992 presidentti Kennedyn salamurhaa koskevan asiakirjakokoelman mukaan yli 50 XNUMX sivua näistä asiakirjoista kuitenkin purettiin ja ne asetettiin amerikkalaisten saataville.

Kirkkotoimikunnan suositukset antoivat sysäyksen FISA-lain hyväksymiselle ja erityisen liittovaltion ulkomaan tiedustelutoiminnan valvontaa valvovan tuomioistuimen (FISC) perustamiselle. Tämä tuomioistuin valvoo, että liittovaltion tiedustelupalvelut täyttävät lain vaatimukset, jotka koskevat väitettyjen ulkomaisten tiedusteluagenttien salaisen valvonnan järjestämistä ja suorittamista Yhdysvalloissa sekä tietojen hankkimista Amerikan ulkopuolelta.

Senaattori Ted Kennedy aloitti FISA-lain 18. toukokuuta 1977. Tätä lakia kannatti yhdeksän muuta senaattoria. Kongressin lokakuussa 1978 tekemän lain lopullisen muuttamisen ja hyväksymisen jälkeen presidentti Jimmy Carter hyväksyi sen. Se otti huomioon käytännöllisesti katsoen kaikkien Yhdysvaltain tiedusteluyhteisön toimintaa tutkivien komiteoiden ja komiteoiden suositukset.

FISA-laki hyväksyttiin oikeudellisen ja parlamentaarisen järjestelmän luomiseksi ulkomaisten organisaatioiden ja henkilöiden julkisten järjestöjen ja henkilöiden salavalvonnalle Yhdysvaltoihin ja säilyttää tutkinnan salassapito kansallisen turvallisuuden takaamiseksi. Se antoi asianomaisille viranomaisille oikeuden harjoittaa valvontaa Yhdysvalloissa yhden vuoden ajan ilman tuomioistuimen määräystä, jos "valvonnan seurauksena yhdysvaltalaisten henkilöiden lähettämien tai lähettämien viestien sisältö tallennetaan". Näihin henkilöihin kuuluu Yhdysvaltain kansalaisia, pysyvästi maassa asuvia ulkomaalaisia, julkisia organisaatioita, joista suurin osa on Yhdysvaltain kansalaisia, ja yhdysvaltalaisia ​​yrityksiä, joilla on ulkomaiset juuret. Yhdysvaltain kansalaisten tarkkailu vaatii kuitenkin oikeuden määräyksen viimeistään kolmen päivän kuluttua sen alkamisesta.

Syyskuun 11. päivänä 2001 tehtyjen terrori-iskujen jälkeen Yhdysvaltain tiedustelupalveluiden toiminnan sääntelykehystä mukautettiin ja täydennettiin toistuvasti. Tämän vuoden lokakuun alussa presidentti George W. Bush käynnisti luvattoman tarkkailuohjelman maan sisällä, joka toteutettiin National Security Agencyn (NSA) alaisuudessa. Tämän ohjelman puitteissa virasto sai oikeuden vakoilla kansalaisiaan ja ulkomaalaisia ​​ilman liittovaltion tuomioistuimen lupaa valvoa ulkomaan tiedustelutoimintaa. Ohjelman avulla NSA:n asiantuntijat voivat kuunnella Yhdysvaltojen ja muiden maiden asukkaiden puhelimia ja tarkastella sähköpostilaatikoita ilman erityistä lupaa, jos heillä epäillään olevan yhteyksiä terroristeihin.

Lokakuun lopussa Yhdysvaltain kongressi hyväksyi ja presidentti hyväksyi lain, jota kutsuttiin pian "Patriot Actiksi" (PATRIOT Act). Tämä laki laajensi merkittävästi Federal Bureau of Investigationin (FBI) oikeuksia valvoa osastoitaan sähköisesti ja antoi oikeuden kuunnella NSA:n asiantuntijoiden puhelinkeskusteluja. Tämän lain koko otsikko kuuluu: "Yhdistynyt ja vahvistaa Amerikkaa tarjoamalla tarvittavat keinot terrorismin tukahduttamiseksi ja estämiseksi vuonna 2001."

Maaliskuussa 2006 presidentti Bush allekirjoittaa uuden version Patriot Actista. Se sisältää määräyksiä terroristien kuolemanrangaistuksesta, lentokenttien turvallisuuden lisäämisestä, uusista toimenpiteistä rahoitusterrorismin torjumiseksi ja salaisen palvelun uusista valtuuksista. Tätä lakia on jatkettu useita kertoja. 1. kesäkuuta 2015 se menetti voimansa ja korvattiin melkein välittömästi uudella lailla nimeltä US Freedom Act, jonka mukaan Yhdysvaltain tiedusteluviranomaiset ja ennen kaikkea NSA menettivät oikeuden harjoittaa vapaata valvontaa ilman oikeuden määräystä. .

On muistettava, että vuoden 2013 puolivälissä amerikkalaisessa lehdistössä ilmestyi faktoja Yhdysvaltojen ja muiden maiden kansalaisten NSA:n massavalvonnasta. Entinen CIA- ja NSA-upseeri Edward Snowden paljasti ne yleisölle. Tämä aiheutti suuttumuksen aallon suurimmassa osassa väestöstä. Mutta kaikista laeista huolimatta NSA jatkaa edelleen amerikkalaisten ja ulkomaalaisten puhelinkeskustelujen maailmanlaajuista kuuntelua. Tämä seuraa kansallisen tiedustelupalvelun (DNR) johtajan Daniel Coatesin 2. toukokuuta tänä vuonna julkaistusta tiedustelupalvelujen läpinäkyvyyttä käsittelevästä vuosiraportista, joka sisältää erilaisia ​​tilastoja. DPR-osaston asiantuntijoiden mukaan viime vuonna NSA sai operaattoreilta ja tallensi tietokantoihinsa tietoja yli 151 miljoonasta puhelusta.

Heinäkuun puolivälissä 2008 senaatti hyväksyi FISA-muutoslain, joka laajensi hallituksen valtuuksia harjoittaa maailmanlaajuista valvontaa ja salakuuntelua vielä neljällä vuodella. Tähän prosessiin osallistuvat puhelinyhtiöt ja Internet-palveluntarjoajat ovat saaneet oikeuden olla liittovaltion erityisvirastojen valvonnassa. Näitä muutoksia on myös jatkettu useita kertoja. Joulukuussa 2012 tätä lakia jatkettiin vielä viidellä vuodella.

Ja nyt Valkoisen talon ja kongressin asialistalla on kysymys sen kestoa koskevien rajoitusten poistamisesta. Tämä koskee pääasiassa tämän lain pykälää 702, jonka mukaan erityispalvelut voivat valvoa sekä maanmiestensä että terrorismista epäiltyjen ulkomaalaisten Internet-yhteyksiä. On totta, että elektronista valvontaa ei harjoiteta vain Yhdysvalloissa. PRISM:n kaltaisia ​​järjestelmiä on käytössä Ranskassa, Sveitsissä, Intiassa ja Venäjällä.

ERIKOISPALVELUT VOI JA HALUA

Yhdysvaltain presidentin neuvonantaja kotimaan turvallisuudesta ja terrorismin torjunnasta Tom Bossart kirjoitti New York Timesissa, että Trumpin hallinto on ehdottanut FISA-muutoslain 702 pykälän muuttamista pysyväksi.

Tämä osio antaa Yhdysvaltain tiedustelupalveluille mahdollisuuden valvoa Internetin käyttöä kaikkien Yhdysvaltojen ulkopuolella olevien ulkomaalaisten viestimiseen. Valkoisen talon mukaan nämä toimet koskevat vain niitä ulkomaan kansalaisia, jotka ovat oikeutettuja olemaan tuomioistuimen valvonnassa ulkomaisen tiedustelutoiminnan valvontaa varten. Joidenkin tiedotusvälineiden mukaan tuomioistuin, jonka kokoonpanoa ei tunneta, antoi vuoteen 2017 mennessä luvat noin 40 XNUMX tiedusteluvirastojen pyynnölle seurata epäiltyjä.

Republikaanien senaattori Tom Cotton ehdotti 6. kesäkuuta senaatille lakiesityksen harkitsemista artikkelin tekemiseksi pysyväksi, Bossart sanoi. "Trumpin hallinto tukee ehdoitta hänen projektiaan", hän kirjoitti.

Neuvonantajan mukaan tämän artikkelin uudessa versiossa erityispalveluille tänään myönnettyjä valtuuksia ei tulkita niin laajasti kuin nyt, sillä näin voi seurata kaikkia poikkeuksetta. Kuten Bossart totesi, presidentti Barack Obaman aikana NSA käytti oikeuksiaan laajemmin saadakseen tietoa erityispalvelujen valvontaobjektien Internet-yhteyksistä. Hän korosti myös, että NSA:n toimivaltaa kavennetaan ja sen asiantuntijat valvovat vain niitä henkilöitä, joiden valvonta on jo laillisesti virallista.

Kuten todettiin, CD:n jäsenet päättivät kuulla DPR:n Daniel Coatesia odottaessaan Cottonin ja useiden muiden haukkamaisten senaattoreiden, mukaan lukien senaatin asevoimien komitean puheenjohtaja John McCainin, esittämän lakiehdotuksen käsittelyä. , NSA:n johtaja Michael Rogers, Yhdysvaltain apulaisoikeusministeri Rod Rosenstein ja FBI:n johtajan Andrew McCaben johtotehtäviä.

Erityisesti laaditussa yhteisessä valituksessaan nämä asiantuntijat käsittelivät FISA-muutoslain 702 pykälän toiminnan kaikkia näkökohtia ja puolsivat yksimielisesti sen muuttamista toistaiseksi. Daniel Coates kehotti lainsäätäjiä hyväksymään lakiesityksen, joka sallii pykälän 702 pysyvän käytön. Johtaja korosti, että tämä pykälä mahdollistaa ulkomaalaisten tarkkailun Yhdysvaltojen ulkopuolella tiedustelutietojen saamiseksi. "Kehotan kongressia hyväksymään tämän lain mahdollisimman pian", Coates sanoi.

Puheessaan johtaja selitti senaattoreille, että ilman tämän artikkelin vaikutusta olisi mahdotonta määrittää, missä määrin Venäjä puuttui vuoden 2016 vaalikampanjaan Yhdysvalloissa. Hän totesi myös, että tämä artikkeli suojelee amerikkalaisten ja heidän liittolaistensa elämää.

Lopuksi esitetyssä tiedusteluvirkailijoiden ja lakimiesten muistiossa todetaan, että artikla 702 on Yhdysvaltain tiedusteluyhteisön tärkein työkalu, jonka avulla sen yksiköt saavat kansallisen turvallisuuden kannalta tärkeitä tietoja. Tämän artiklan määräyksiä käytetään vain muiden kuin Yhdysvaltojen kansalaisten jäljittämiseen Yhdysvaltojen ulkopuolella. Tämän lain määräysten täytäntöönpanoa valvovat tiukasti kaikki lainsäädäntö- ja toimeenpanoviranomaiset, ja se palvelee täysin Yhdysvaltain kansalaisten suojelemista.

Washingtonin edustajat kongressista, Valkoisesta talosta ja yrityksistä eri puolilta planeettaa huutavat jatkuvasti, että Amerikka on maailman vapain maa. Tämän "demokraattisen" teatterin ohjaajat puhuvat myös siitä, että heidän näyttelijöidensä tärkein tehtävä on vakiinnuttaa amerikkalaistyylinen vapaus kaikissa maissa. Totta, heidän lausunnoissaan ei ole sanaakaan siitä, mitä osinkoja tippuvat heidän taskuihinsa samaan aikaan. Tuloista ei ole tapana puhua. Mutta päätellen heidän sinnikkyydestään millä tahansa keinolla, voima, vakoiluoperaatiot, lahjonta jne. - heillä on suuri arsenaali - opettaakseen kaikille maan päällä kuinka käyttäytyä ja rakastaa Amerikkaa, he saavat erittäin vankan voiton. Kuka ihmeessä uskaltaa kutsua vapautta rakastavinta maata maailman santarmiksi? Loppujen lopuksi tämä ei ole ollenkaan niin. Yhdysvallat ei taistele jatkuvasti ulkomailla, kaataa hallituksia, repi maita erilleen ja ruokkii kaikenlaisia ​​terroristeja ja kapinallisia. Loppujen lopuksi tämä ei ole heidän tärkein elektroninen vakoojavirastonsa, NSA, joka tarkkailee tavallisia amerikkalaisia ​​ja ulkomaalaisia ​​ja loistaa heitä sähköisen PRISM-järjestelmänsä kautta. Lisäksi he eivät edes seuraa kanslereita ja presidenttejä. Ei, maailman santarmi ei koske Amerikkaa!
Uutiskanavamme

Tilaa ja pysy ajan tasalla viimeisimmistä uutisista ja päivän tärkeimmistä tapahtumista.

4 kommentit
tiedot
Hyvä lukija, jotta voit jättää kommentteja julkaisuun, sinun on kirjaudu.
 1. 0
  Heinäkuu 1 2017
  Tämä on vanhoille ihmisille, ja sanoin tämä teko lakkaa toimimasta, mutta elämässä kaikki pysyy entisellään, koska pahamaineinen "uhka USA:n kansalliselle turvallisuudelle" ei ole kadonnut mihinkään, varsinkin vakoilu on verissä jenkit.
  1. +1
   Heinäkuu 1 2017
   varsinkin vakoilee jenkejä veressä.

   Ollaan objektiivisia. He vakoilevat kaikkea ja, jos mahdollista, kaikkia. Ilman sitä on mahdotonta olla toistaiseksi ja ilmeisesti myös tulevaisuudessa. Toinen asia on, että kansalaisten henkilökohtaiseen elämään ilman syytä puuttuminen ei todellakaan ole täysin kunnollista. Kuka haluaa, että hänen kirjeenvaihtonsa, sekä sähköinen että yksinkertainen, luetaan, liikkeitä ja toimia seurataan. Ei tietenkään kenellekään.
  2. 0
   Heinäkuu 1 2017
   Yhdysvallat on Venäjän vastaisten pakotteiden alullepanija. Eilen televisiossa ilmoitettiin, että Putin allekirjoitti asetuksen vihannesten ja hedelmien vientikiellosta useissa Euroopan valtioissa, jotka tukivat näitä pakotteita. Miksi ei kuitenkaan kiellettäisi varojen siirtämistä kansalaisjärjestöjen tukemiseen Venäjällä? Ulkoministeriön 80 miljardia ruplaa ei anneta turhaan.
 2. 0
  Heinäkuu 1 2017
  Kuinka vaikeaa se heille onkaan! Saat hallinnan. Venäjällä FSB:n on painostettava jotakuta, ilman tällaisia ​​röyhelöitä.
  "Ovi kansalaisten luolaan,
  ei tarvitse seesamia"

"Oikea sektori" (kielletty Venäjällä), "Ukrainan Insurgent Army" (UPA) (kielletty Venäjällä), ISIS (kielletty Venäjällä), "Jabhat Fatah al-Sham" entinen "Jabhat al-Nusra" (kielletty Venäjällä) , Taleban (kielletty Venäjällä), Al-Qaeda (kielletty Venäjällä), Anti-Corruption Foundation (kielletty Venäjällä), Navalnyin päämaja (kielletty Venäjällä), Facebook (kielletty Venäjällä), Instagram (kielletty Venäjällä), Meta (kielletty Venäjällä), Misanthropic Division (kielletty Venäjällä), Azov (kielletty Venäjällä), Muslim Brotherhood (kielletty Venäjällä), Aum Shinrikyo (kielletty Venäjällä), AUE (kielletty Venäjällä), UNA-UNSO (kielletty v. Venäjä), Mejlis of the Crimean Tatar People (kielletty Venäjällä), Legion "Freedom of Russia" (aseellinen kokoonpano, tunnustettu terroristiksi Venäjän federaatiossa ja kielletty)

”Voittoa tavoittelemattomat järjestöt, rekisteröimättömät julkiset yhdistykset tai ulkomaisen agentin tehtäviä hoitavat yksityishenkilöt” sekä ulkomaisen agentin tehtäviä hoitavat tiedotusvälineet: ”Medusa”; "Amerikan ääni"; "todellisuudet"; "Nykyhetki"; "Radiovapaus"; Ponomarev; Savitskaja; Markelov; Kamaljagin; Apakhonchich; Makarevitš; Suutari; Gordon; Zhdanov; Medvedev; Fedorov; "Pöllö"; "Lääkäreiden liitto"; "RKK" "Levada Center"; "Muistomerkki"; "Ääni"; "Henkilö ja laki"; "Sade"; "Mediazone"; "Deutsche Welle"; QMS "Kaukasian solmu"; "Sisäpiiri"; "Uusi sanomalehti"