Lavrovin puhe kokouksessa European Businesses Associationin edustajien kanssa

8


Kuten runoilija sanoi, "pakkata ja aurinko - upea päivä." Pyrimme jatkamaan työmme tekemistä. Ensinnäkin haluan kiittää T. Sterzeliä ja kaikkia Venäjän eurooppalaisten yritysten liiton jäseniä mahdollisuudesta jälleen puhua yhdistyksen jäsenille. Säännöllisestä viestinnästämme on muodostunut hyvä perinne, jota haluamme kaikin tavoin tukea.Nykyään liike-elämän piireillä, "liikediplomatialla" on erityinen rooli kansojen välisen luottamuksen ja keskinäisen ymmärryksen ylläpitämisessä. Tiedämme halustasi rakentaa molempia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä, jatkaa aktiivista työtä Venäjän markkinoilla, ymmärryksestäsi vastakkainasettelun haitallisista vaikutuksista ja sanktioiden logiikasta. Arvostamme ja jaamme tätä lähestymistapaa.

Valitettavasti viime tapaamisemme jälkeen maailmanasioiden tilanne ei ole helpottunut. Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alue vuotaa edelleen verta, Syyria, Irak, Jemen ja Libya ovat sotien liekkien nielaisina. Terrorismin ja ääriliikkeiden ennennäkemätön kasvu on erityisen vaarallinen meille kaikille. Lukuisat terroriteot eri puolilla maailmaa, Eurooppaa pyytänyt pakolaistulva viittaavat siihen, että on mahdotonta rakentaa "turvallisuuden keitaita" ja aidata uhkia ja haasteita muureilla. Ne ovat yhteisiä meille kaikille, ja niitä on käsiteltävä yhdessä.

Nykyinen, ei lievästi sanottuna ruusuisin tilanne, on suora seuraus geopoliittisen "insinöörityön" julmasta käytännöstä, suvereenien valtioiden sisäisiin asioihin puuttumisesta ja vastustettavan hallinnon muutoksesta, myös väkisin. Meitä harmittaa vilpittömästi, että Yhdysvallat ja jotkin sen liittolaiset eivät ole hylänneet arkaaista hillitsemispolitiikkaansa kylmän sodan päättymisen jälkeen. Olemme syvästi huolissamme sellaisista Venäjän kansalliseen turvallisuuteen vaikuttavista toimista, kuten Naton sotilaallisen infrastruktuurin ja joukkojen läsnäolon tuomisesta lähemmäksi rajojamme sekä ohjuspuolustusjärjestelmän sijoittamisesta sen Euroopan ja Aasian osiin.

He yrittävät käyttää Ukrainan kriisiä omien geopoliittisten päämääriensä saavuttamiseen, jättäen huomiotta yhdenvertaisen ja jakamattoman turvallisuuden periaatteen, mikä vain pahentaa yhteisen mantereemme jo ennestään vaikeaa tilannetta. Venäjä etsii johdonmukaisesti poliittis-diplomaattista ratkaisua Ukrainan sisäiseen kriisiin Minskin sopimusten rehellisen ja kattavan täytäntöönpanon pohjalta. Tämän saavuttamiseksi, kuten näimme jälleen Berliinissä äskettäin pidetyssä Normandian tapaamisessa, Kiovan on johdonmukaisesti edettävä osansa: säädettävä Donbassin erityisasemasta, toteutettava perustuslakiuudistus ja armahdus sekä järjestettävä paikallisvaalit. Pyrimme ratkaisemaan nämä kysymykset vuoropuhelun kautta Normandian neljän kanssa, mutta viimeinen sana kuuluu tietysti Ukrainan väliselle muodolle. Tämä muoto luodaan yhteysryhmän ja sitä vastaavien alaryhmien muodossa.

Kuten sanoin, keskustelimme tästä tilanteesta Berliinissä 19. lokakuuta. Toivomme, että länsimaiset kumppanimme Normandian muodossa vakuuttavat Ukrainan johdon ryhtymään töihin ja lopettamaan poliittisen farssin.

Toisena tekosyynä Venäjään kohdistuvan paineen lisäämiseen, yksittäisten EU-maiden positiivisten Venäjän-suuntaisten aloitteiden tukahduttamiseksi, alettiin käyttää Syyrian tilannetta. Venäjä, kuten tiedätte, on johdonmukaisesti kannattanut ja puolustaa edelleen Syyrian verisen konfliktin pikaista rauhanomaista ja oikeudenmukaista ratkaisua. Päätehtävinä näemme terrorismin uhan täydellisen hävittämisen tämän maan alueelta ja samanaikaisesti kattavan poliittisen prosessin käynnistämisen, joka perustuu YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan 2254 ja asiaa koskeviin IGAC:n puitteissa tehtyihin päätöksiin. Tavoitteista näiden tavoitteiden saavuttamiseksi keskusteltiin myös Berliinissä Venäjän federaation presidentin Vladimir Putinin keskusteluissa Saksan ja Ranskan johtajien kanssa 19. lokakuuta, ennen sitä keskusteltiin ns. "Lausanne" muodossa. Päätelmämme pysyy samana: tärkein ehto on välitön ja täydellinen ns. maltillinen Syyrian oppositio ISIS:ltä, Jabhat al-Nusrasta ja vastaavilta. Amerikkalaiset kumppanimme lupasivat meille tehdä tämän 8 kuukautta sitten, mutta toistaiseksi mitään ei ole tapahtunut. On vaikea uskoa Yhdysvaltojen avuttomuuteen, sillä se julistaa jatkuvasti yksinoikeutensa ja välttämättömyytensä maailman asioissa. Todennäköisesti näitä ominaisuuksia, jos amerikkalaiset ja johto tuntevat ne, on käytettävä hyvään - terroristien eristämisongelman ratkaisemiseen ja heidän tuhonsa varmistamiseen.

Venäjän ilmailuvoimat on sijoitettu Syyriaan laillisen hallituksen pyynnöstä. Samalla olemme kiinnostuneita siitä, että terrorismin torjuntaa harjoitetaan kollektiivisesti vankan kansainvälisen oikeusperustan pohjalta. Venäjän presidentti Vladimir Putin puhui tästä hieman yli vuosi sitten pitämässään puheessa YK:n yleiskokouksen 70. istunnossa New Yorkissa. Olemme pahoillamme siitä, että eurooppalaiset kollegamme, EU, ovat rajoittaneet yhteistyötä kanssamme terrorismin torjunnan alalla, kuten monilla muillakin aloilla. Tietysti olemme yllättyneitä siitä, että EU:n pragmaattiset jäsenet, jotka ovat perinteisesti olleet kuuluisia reaalipolitiikkaan sitoutumisestaan, russofobista vähemmistöä seuranneet, vaativat suhteissaan Moskovaan politiikan asettamista talouden edelle. Ainakin kun kuulemme tällaisia ​​lausuntoja Saksan johdolta, olemme yllättyneitä. Todennäköisesti erehdyimme, kun teimme arvioita saksalaisesta luonteesta vuosisatoja vanhojen siteiden aikana tähän suureen maahan.

Siitä huolimatta politiikka on asetettu talouden edelle. Tämän seurauksena Eurooppa-neuvoston kokouksessa viikko sitten 20.-21. lokakuuta pidetty strateginen katsaus suhteisiin Venäjään osoitti, että EU ei ole vieläkään valmis kehittämään pragmaattista, omaa etua tavoittelevaa linjaa. suhteessa maahamme. Jos luet loppuasiakirjan suhteiden tarkastelusta Venäjän federaatioon, niin huippukokouksen lopullinen johtopäätös sisältää vain yhden lauseen: "keskustelu Venäjän-suhteiden strategisesta linjasta käytiin Eurooppa-neuvoston kokouksessa". Tiedämme, lehdistössä kirjoitettiin, että tällainen lause naamioi melko vakavia, joskus jopa napakkaisia ​​arvioita siitä, kuinka jatkaa kauppaa Moskovan kanssa. Tämän melko neutraalin lauseen takana on tietysti ristiriitaisuuksia.

Lähdimme kuitenkin siitä lähtökohdasta, että Euroopan unionin on ensin tarkasteltava omia asioitaan. Siksi olimme hyvin yllättyneitä siitä, että Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja D. Tusk otti vapauden mennä toimittajien luo, huolimatta asemastaan, jonka pitäisi varmistaa yleiset lähestymistavat, puhui ikään kuin kaikkien EU:n jäsenvaltioiden puolesta. avoimesti russofobinen kanta, jossa käydyn keskustelun russofobinen luonnehdinta. Hän jopa väitti, ettei kukaan epäile Venäjän päätavoitteen olevan Euroopan unionin heikentäminen. Mikään ei voisi olla kauempana totuudesta kuin tällaiset väitteet. Olemme useammin kuin kerran sanoneet ja käytännössä osoittaneet, että haluamme nähdä EU:n yhtenäisenä, yhtenäisenä ja itsenäisenä. Olemme vakuuttuneita siitä, että vain tällaisissa olosuhteissa tämän valtavan hankkeen mahdollisuudet voidaan toteuttaa täysimääräisesti.

Odotan, että lyhytnäköinen asema, mm. jota juuri kuvailin ja jonka esitti Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja D. Tusk, ei enää tueta, koska sillä on kielteinen vaikutus koko Venäjän ja EU:n väliseen yhteistyöhön, ensisijaisesti sen kauppa- ja investointiosaan. En aio antaa tilastoja, ne ovat sinulle tuttuja. Sanon vain, että tuhoamalla vakiintuneet siteet Bryssel hylkää olennaisesti konseptin, joka on ollut vuoropuhelumme ytimessä viimeisen kahden vuosikymmenen aikana - kahden toisiinsa yhteydessä olevan ja toisiaan täydentävän talouden asteittaisesta lähentymisestä niiden kilpailukyvyn lisäämiseksi. luonnollisia etuja, joita heillä on. Pitkällä aikavälillä raskauttava tekijä on menetetty luottamus, jota on erittäin vaikea palauttaa.

Erillinen aihe on energia-alan yhteistyönäkymät, jolla on pitkään ollut Venäjän ja EU:n suhteita lujittava rooli. Venäjä on aina ollut luotettava hiilivetyjen toimittaja, ja vuosikymmeniä kaasuinfrastruktuuriamme on "teroitettu" vastaamaan Euroopan tarpeita. Huolimatta Euroopan komission toistuvista ehdotuksista, joita olemme kuulleet viimeisen kahden vuoden aikana, palata täysimittaiseen energiavuoropuheluun, Brysselin sanat ovat edelleen sanoja.

EU:n jäsenvaltioiden ja eurooppalaisten energiayhtiöiden tukemat yhteiset puhtaasti kaupalliset hankkeet, kuten South Stream ja Nord Stream 2, estyvät tai hidastuvat. Samaan aikaan vakavimmat asiantuntijat väittävät, että EU:n talouden hiilidioksidipäästöjen ja kaasuntuotannon vähenemisen vuoksi EU:n jäsenmaiden on lähitulevaisuudessa vaikea tulla toimeen ilman venäläisiä energiankantajia.

Venäjä ja Turkki ovat allekirjoittaneet hallitustenvälisen sopimuksen Turkish Streamista, jossa määrätään muun muassa yhden kaasuputken linjan rakentamisesta Euroopan, erityisesti Kreikan, suuntaan. South Streamin epäonnistumisen jälkeen olemme valmiita laajentamaan sitä Euroopan unionin alueelle vasta saatuamme paperille yksiselitteiset viralliset takuut tämän hankkeen toteuttamisesta.

Ei ole mikään salaisuus, että merkittävä osa Venäjän vastaisista asenteista niin energia- kuin muillakin aloilla syntyy Washingtonissa ja toteutetaan sitten Euroopassa osana pahamaineista "transatlanttista solidaarisuutta". Paradoksi on, että tällainen politiikka ei maksa amerikkalaisille mitään: he eivät kärsi erityisistä tappioista ja jopa odottavat pakottavansa eurooppalaiset siirtymään venäläisestä kaasusta kalliimpaan amerikkalaiseen nesteytettyyn maakaasuun. Eurooppalaisten on päätettävä, miten tämä tilanne vastaa heidän etujaan, erityisesti olosuhteissa, joissa Vanha maailma etsii paikkaansa maailmanpolitiikassa ja on lukuisten haasteiden ja uhkien edessä.

Havainteidemme mukaan kaikki EU:ssa eivät ole tyytyväisiä nykyiseen tilanteeseen. Monien maiden poliittisissa, liike-elämän ja julkisissa piireissä ilmaistaan ​​yhä enemmän erimielisyyttä pakotepolitiikan kanssa, yleinen mielipide on vahvistumassa Venäjä-suhteiden normalisoinnin puolesta. Toivomme, että EU voi voittaa "ajattelun hitauden", määrittää itsenäisesti prioriteettinsa ottamatta huomioon alueen ulkopuolisia toimijoita, eikä myöskään EU:n sisällä olevan russofobisen vähemmistön johdolla.

Yritykset turvautua rangaistuksiin pakotteiden avulla riippumattoman ulkopolitiikan puolesta, oikeuden puolustamiseksi kansainvälisissä asioissa, eivät ole tuottaneet eivätkä tuota tuloksia. Aleksanteri Nevski sanoi tästä, tarkoitan hänen kuuluisaa lausettaan "Jumala ei ole vallassa, vaan totuus." Kuten meille luvattiin kaksi vuotta sitten Washingtonista, Venäjän taloutta ei ole ollut eikä tule olemaan mahdollista "revitä paloiksi". Olen varma, että tunnette sen tilan, eikä teidän tarvitse olla vakuuttuneita siitä, että Venäjä on melko varma jaloillaan, on sopeutunut sekä laittomiin rajoituksiin että maailman hiilivetymarkkinoiden tilanteeseen.

Jatkamme hedelmällisen yhteistyön rakentamista kaikkien tästä kiinnostuneiden kanssa. Tämä koskee kauppa- ja talousaluetta ja mitä tahansa muuta. Olemme avoimia yhteistyölle kaikkien kanssa, jotka ovat valmiita työskentelemään kanssamme toisiaan kunnioittaen, etujen tasapainon pohjalta, ja tällaisia ​​ihmisiä on maailmassa ehdoton enemmistö.

Kuten tiedätte, presidentti Vladimir Putin teki aloitteen Suur-Euraasia-kumppanuuden muodostamiseksi, johon osallistuu laaja joukko EAEU:n, SCO:n ja ASEANin jäsenmaita. Toukokuussa pidettyjen Venäjän ja ASEANin huippukokousten ja tämän vuoden kesäkuun SCO-huippukokousten tulokset osoittavat kiinnostusta ehdotuksemme kohtaan. Venäjä on lujasti sitoutunut muotoilemaan avoimia, WTO:n periaatteisiin perustuvia talousalueita, jotka eivät aiheuta vaaraa globaalin kauppajärjestelmän tuhoamisesta edistämällä suljettuja alueellisia hankkeita, kuten trans-Tyynenmeren ja transatlanttisia kumppanuuksia.

Samalla haluan toistaa, että keskittymällä "itäiseen vektoriin" emme vain hylkää ajatusta yhteisen taloudellisen ja humanitaarisen alueen luomisesta Euroopan unionin kanssa Lissabonista Vladivostokiin, vaan harkitsemme myös tämä ajatus on erittäin lupaava koko Euraasian mantereen kestävän kehityksen takaamiseksi, jonka kiinteä osa ovat EU:n alue ja Venäjän alue. Kuten Saksan liittokansleri Angela Merkel sanoi EU-huippukokouksen jälkeen: "Meillä on sama maa-alue." Tämä on hieman erilainen kuin se, mitä kutsuimme strategiseksi kumppanuudeksi, mutta ainakin maantiede pakottaa meidät ajattelemaan vuorovaikutuksessa, ei hajallaan eri suuntiin. Olen vakuuttunut siitä, että talouksien täydentävyys ja markkinoiden asteittainen yhdentyminen antaisivat meille mahdollisuuden ratkaista monet ongelmat tehokkaammin, mukaan lukien kasvun kiihtyminen. Tämä koskee sekä Venäjää että EU:ta. Tämä antaisi meille kaikille arvokkaan paikan syntyvässä maailmanjärjestyksen monikeskisessä järjestelmässä, mikä lisäisi Venäjän ja EU:n kilpailukykyä näissä prosesseissa.

Olemme pitkään ehdottaneet vuoropuhelun aloittamista EAEU:n ja EU:n välillä. Presidentti Vladimir Putin ja Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker keskustelivat Pietarin talousfoorumin aikana vuorovaikutuksen parantamisesta. Olemme toimittaneet asiaa koskevat ehdotuksemme Euroopan komissiolle. Joiltain osin ne eivät ole jäsenmaissa kovinkaan tunnettuja, mutta pyysimme silti Euroopan komissiota jakamaan nämä ehdotukset EU:n jäsenmaiden kesken. Kunnioitamme EU:n toiminnan periaatteita, mukaan lukien merkittävän osan toimivallan siirtämistä Brysselille, mutta on ehdottomasti väärin jättää jäsenvaltioilta pois Venäjän tekemät konkreettiset ehdotukset.

On selvää, että pyrkimyksemme rakentaa vuoropuhelua tuskin kruunaa menestystä, jos jätämme huomiotta YK:n peruskirjaan kirjatut valtioiden välisen viestinnän perusperiaatteet, mukaan lukien valtioiden suvereeni tasa-arvo ja sisäisiin asioihin puuttumattomuus. Tietysti on kerta kaikkiaan luoputtava "nollasummapeleistä" ja aloitettava konkreettinen työ yhdenvertaisen ja jakamattoman turvallisuuden arkkitehtuurin muodostamiseksi euroatlanttisella alueella, kun kukaan ei yritä vahvistaa turvallisuuttaan muiden turvallisuuden heikentämisen kustannuksella. Tämän allekirjoittivat kauan sitten kaikki Etyjin jäsenmaat, Venäjä-NATO-neuvoston jäsenmaat, joka on nyt myös "jäädytetty". Itse asiassa tätä kaunista, juhlallisesti julistattua periaatetta ei toteuteta. Vaikka näemmekin samanlaisen ja jakamattoman turvallisuuden arkkitehtuurin luomisen ainoana mahdollisena perustana tehokkaan yhteisen taloudellisen ja humanitaarisen alueen rakentamiselle.

Toivon, että näissä pyrkimyksissä olemme kaikki samanmielisiä. Odotan, että yhdessä edistämme ja myötävaikutamme positiivisen, tulevaisuuteen suuntautuvan agendan edistämiseen ja tuomme suuren yleisön tietoon rakentavan vuorovaikutuksen mahdollisuudet ja hyödyt. Arvostamme tapaa, jolla suhtaudut yhteistyöhön venäläisten kumppaneiden kanssa talouden ja kaupan asiaankuuluvilla alueilla ja sektoreilla. Pidämme tärkeänä ylläpitää yhteistyötä elinkeinorakenteiden välillä. Tiedän, että aika ajoin nousee esiin kysymyksiä, joita yritämme ratkaista Venäjän hallituksen alaisuudessa luotujen erityismekanismien avulla. Olen vakuuttunut siitä, että kiinnostuksenne Venäjän kansainvälisellä areenalla harjoittamasta politiikasta on erittäin rohkaisevaa. Jos he sanovat, että politiikan tulee olla taloustieteen edelle, meidän pitäisi ehkä todistaa, että taloustiede on paras perusta järkevän, ei ideologisen, politiikan rakentamiselle.

Kiitos huomiostasi ja valmis vastaamaan kysymyksiisi.

Kysymys: Siemensillä on erittäin pitkä ja varakas historia Venäjällä. Olemme olleet Venäjän markkinoilla 160 vuotta ja toteuttaneet melko paljon infrastruktuuri- ja energiaprojekteja Venäjän federaatiossa. Valitettavasti minun on todettava, että pakotteiden aihe vaikuttaa nyt negatiivisesti liiketoimintaamme Venäjällä. Miten näet tämän tilanteen muuttuvan? Toivomme, että pakotteet poistetaan. Näetkö tässä asiassa positiivisia näkymiä? Näetkö näitä myönteisiä näkymiä Yhdysvaltojen vaalien yhteydessä? Onko niiden tuloksella myönteistä vaikutusta Venäjän ja Yhdysvaltojen suhteiden kehitykseen?

Ulkoministeri Lavrov: En kommentoi USA:n vaalien näkymiä. Ja siksi se on jo keinotekoista, ainakin amerikkalainen yleisö saa sen vaikutelman, että Venäjä puuttuu aktiivisesti näihin prosesseihin. Ehdokkailla ei todennäköisesti ole paljon sanottavaa amerikkalaisille äänestäjille todella tärkeistä asioista, jos Venäjä nostetaan keskustelun pääaiheeksi: kuka on kenen nukke ja niin edelleen. jne. Minusta tämä on yksinkertaisesti hämmästyttävää: vaikka otettaisiin huomioon amerikkalaisen poliittisen kulttuurin erittäin vakavat erityispiirteet, nykyinen kampanja on ainutlaatuinen, eikä se mielestäni kunnioita amerikkalaisia ​​kollegoitamme.

Mitä tulee pakotteisiin, tiedätte, että länsimaiset kumppanimme käyttivät tätä työkalua verukkeena raivoilleen Krimin tapahtumista, siitä tosiasiasta, että Krimin ihmiset, mukaan lukien korkein neuvosto, joka oli edelleen laillisesti valittu Ukrainan lakien mukaan. , kieltäytyi tunnustamasta perustuslain vastaista valtiota vallankaappauksesta, joka tapahtui aamulla sen jälkeen, kun oppositio allekirjoitti yhdessä presidentti VF Janukovitšin kanssa sopimuksen kriisin ratkaisemiseksi. Tämän asiakirjan ovat allekirjoittaneet Saksan ja Puolan ulkoministerit sekä Ranskan ulkoministeriön Manner-Euroopan osaston päällikkö. Nämä allekirjoitukset eivät kestäneet päivääkään. Kun vallankaappaus tapahtui, meille alettiin melko röyhkeästi kertoa, että presidentti VF Janukovitsh oli paennut Kiovasta. Ensinnäkin Ukrainan presidentti VF Janukovitš matkusti Harkovaan. Riippumatta siitä, kuinka kohtelet häntä, riippumatta siitä, miten arvioit hänen politiikkaansa, hän oli laillisesti valittu valtionpäämies, ja kaikki tunnustivat hänet sellaiseksi. Hän ei paennut maasta minnekään, hän oli Kharkovissa. Toiseksi opposition ja V. F. Janukovitšin allekirjoittama sopimus, jota Saksa, Ranska ja Puola todistavat, ei ollut lainkaan omistettu V. F. Janukovitšin kohtalolle, paitsi että hän sitoutui järjestämään ennenaikaiset vaalit, jotka hän hävisi ehdottomasti. Sopimus oli omistettu poliittiselle ratkaisulle. Tämän sopimuksen ensimmäinen kohta oli kansallisen yhtenäisyyden hallituksen luominen. Se on tärkeää. Kun vallankaappaus tapahtui, A. P. Yatsenyuk meni Maidanille ja julisti juhlallisesti ja voitokkaasti, että "voittajien hallitus" oli muodostettu. Tunne ero: "kansallinen yhtenäisyys" tai "voittajat" ja "häviäjät". Nämä "voittajat" hyväksyivät välittömästi lain, jota ei kuitenkaan allekirjoitettu, vaikka se kuitenkin hyväksyttiin, mikä loukkasi jyrkästi venäjän kielen asemaa Ukrainassa. Useat vallankaappauksen toteuttajien lausunnot osoittivat vain, että he aikoivat heikentää venäjän kielen ja venäläisen kulttuurin asemaa väkisin ja väkisin, hävittää venäläisen kulttuurin. Kuten Venäjän federaatiossa kielletty Oikeussektori -puolueen pahamaineinen johtaja D.A. Yarosh, josta on nyt tullut Ukrainan Verkhovna Radan varajäsen, sanoi: "venäläinen ei koskaan ajattele ukrainaksi, ei koskaan kunnioita ukrainalaisia ​​sankareita, joten venäläiset on karkotettava Krimistä." Selitän tämän niin yksityiskohtaisesti, että on selvää, missä tilanteessa seuraamukset määrättiin. Krimin kansa otti kohtalonsa omiin käsiinsä, toistan, legitiimin korkeimman neuvoston kautta, joka valittiin kaikilta osin Ukrainan lain mukaisesti. Donbassissa he sanoivat, että he eivät tunnistaneet vallankaappausta ja pyysivät jätettävänsä rauhaan, jotta he voisivat elää. Donbass ei hyökännyt muuhun Ukrainaan. Kun Maidanin kriisi oli saavuttamassa huippuaan tammi-helmikuun alussa, Nato ja EU antoivat useita lausuntoja, joissa kehotettiin VF Janukovitshia olemaan käyttämättä armeijaa omaa kansaansa vastaan. Kun vallankaappauksen jälkeen kysyimme Nato-mailta, kuinka olisi samanlainen kutsu uudesta hallinnosta, joka tuli valtaan voimakkaan hallinnonmuutoksen myötä, meitä ei enää käsketty olemaan käyttämättä armeijaa omaa kansaamme vastaan. Milloin ns. "terrorismin vastainen operaatio" omaa kansaansa vastaan, joka kieltäytyi hyväksymästä vallankaappauksen tuloksia, Bryssel kehotti uusia viranomaisia ​​käyttämään voimaa mielenosoittajia vastaan ​​suhteessa.

Muuten, kun puhutaan siitä, miten tietyt maat suhtautuvat vallankaappauksen kautta tapahtuvaan hallinnon muutokseen, niin pikakelataanpa Ukrainasta Jemeniin, jossa myös pari vuotta sitten tapahtui vallankaappaus. Jemenin presidentti M. Hadi joutui pakenemaan Saudi-Arabiaan, missä hän on asunut tähän päivään asti. Jo yli kahden vuoden ajan koko maailman yhteisö on vaatinut presidentti M. Hadin palauttamista Jemeniin ja hänen legitiimiyden vahvistamista. Kysymyksemme eurooppalaisille poliitikoille, jotka ottavat tällaisen kannan, miksi Ukrainassa oli mahdotonta osoittaa samaa periaatteellisuutta ja pakottaa oppositio täyttämään sen, mitä he allekirjoittivat Ranskan, Saksan ja Puolan osallistuessa (kaikki ne olisivat olleet ennenaikaiset vaalit, jotka V.F. Janukovitsh olisi hävinnyt), he eivät vastaa meille. Tämä asenne viittaa siihen, että jostain syystä Jemeniä ja Jemenin poliittista järjestelmää kohdellaan kunnioittavammin kuin Ukrainan järjestelmää, ja kokeiluja voidaan jatkaa Ukrainassa. Maa on kärsinyt tästä vuosikymmeniä.

Toivon, että jokainen on virkistänyt muistinsa milloin ja miksi nämä pakotteet otettiin käyttöön. Emme koskaan aloita keskustelua siitä, milloin ne voidaan poistaa, koska nyt kun ymmärrämme, mitä päätöksiä länsimaisissa pääkaupungeissa - Washingtonissa ja Euroopassa - voidaan tehdä, pidämme sitä päätehtävämme ja haluamme varmistaa, että emme ole täsmälleen sataprosenttisesti itsenäisiä. , mutta talouden, valtion ja yhteiskuntaelämän kannalta keskeisissä asioissa emme luota yhden tai toisen kumppanimme armoon. Ei tietenkään ilman vaikeuksia, mutta teemme sen.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Venäjän pääministeri Dmitri Medvedev puhuivat tästä toistuvasti ja yksityiskohtaisesti. Toistan, kuinka kauan nämä pakotteet kestävät, kysymys ei ole minulle. En ole enää yllättynyt mistään, koska "ukrainalaisten" EU-pakotteiden jälkeen, ymmärtääkseni, etsin hyvin pitkään vastausta kysymykseen, mitä tehdä Minskin sopimusten allekirjoittamisen jälkeen. Tosiasia on, että pakotteet otettiin käyttöön useissa "aaltoissa", joista yksi (syyskuussa 2014) tapahtui lähes samana päivänä, kun ensimmäiset Minskin sopimukset allekirjoitettiin syyskuun alussa. Tiedän, että myöhemmin joillakin valtion- ja hallitusten päämiehillä oli ongelmia, koska näytti siltä, ​​että he sopivat viikon kuluttua siitä, kun oli selvitetty, allekirjoitetaanko Minskin sopimukset vai ei, hallitusten ja valtionpäämiehet palasivat keskustelemaan asiasta. mahdollisesta pakotepaketin käyttöönotosta syyskuussa 2014. Osoittautuu, että sen esitteli Brysselin byrokratia, mikä ei aiheuttanut julkisia, vaan melko kovia valituksia ainakin joistakin EU:n jäsenvaltioista. Sama koskee seuraavaa pakotepakettia. Itse asiassa se otettiin käyttöön, kun Minskin sopimukset allekirjoitettiin helmikuussa 2015. Sitten keksittiin kaava, että pakotteet poistettaisiin heti, kun Minskin sopimukset pannaan täytäntöön. Osoittautuu, että EU auttaa Ukrainan presidenttiä P.A. Poroshenkoa, joka ei halua tai pysty toteuttamaan sitä, mitä hän on sitoutunut täyttämään. Nyt hänelle itse asiassa annetaan työkalu, jota hän kipeästi tarvitsee: mitä kauemmin hän sabotoi Minskin sopimusten mukaisten velvoitteidensa täyttämistä, mitä kauemmin ne pysyvät paperilla, sitä kauemmin hän esittää äänestäjilleen todisteena Venäjän vastaisista pakotteista. poliitikkojensa tehokkuudesta. Tämä on kirjaimellisesti. Minulla ei ole epäilystäkään siitä, että nämä kaikki ovat lenkkejä samassa ketjussa.

Ymmärrän, että tähän kysymykseen on pitkä vastaus, mutta on tärkeää ymmärtää, millaista politiikkaa länsimaiset hallitukset harjoittavat. Amerikkalaiset kumppanimme, mukaan lukien kollegani, ovat toistuvasti kertoneet meille, ettemme voi kuvitella, kuinka kaikki Venäjän ja Yhdysvaltojen väliset suhteet normalisoituvat välittömästi Ukrainan kriisin ratkeamisen jälkeen.

En ole naiivi ihminen, enkä usko, että keskustelukumppanini, jotka sanoivat minulle sellaisia ​​asioita, katsoivat minua silmiin, ovat naiveja. Sen takana on siis jotain muuta. Sillä hetkellä kysyin heiltä myös, haluaisivatko he sitten määrätä pakotteita Syyrian suhteen. He sanoivat sen vain Ukrainan yhteydessä. Nyt Syyria mainitaan jo väkisin ja pääasiallisesti toisena aiheena, johon russofobit voivat jäädä koukkuun, ja ihmisten kärsimyksiä ja Syyrian kriisin humanitaarisia puolia spekuloimalla voit yrittää vetää kaikki muut - ei russofobit - uuteen vastustajaan. – Venäjän pakotekampanja. Tämä on yksinkertaisesti säädytöntä, häpeällistä ja kyynistä. Toivottavasti kaikki ymmärtävät tämän. En voi arvailla, missä määrin tämä ymmärrys otetaan huomioon tehtäessä konkreettisia päätöksiä, missä määrin tämä ymmärrys pystyy kääntämään joissakin pääkaupungeissa täysin ilmeisen järjestyksen Venäjän-vastaisen politiikan vahvistamiseksi. Tätä on erittäin vaikea ennustaa, varsinkin kun otetaan huomioon viime vuosien tapahtumat. Voin vain vahvistaa, että emme koskaan ideologisoi lähestymistapojamme, olemme aina avoimia rehelliseen, molempia osapuolia hyödyttävään keskusteluun, jotta voimme voittaa ongelmat, jotka ovat syntyneet ilman meidän syytämme. Mutta emme jatka tätä "business as usual" -periaatteella, vaan vasta sitten, kun ymmärrämme, että kumppanimme ovat todella valmiita työskentelemään rehellisesti.

Nykyisessäkin tilanteessa olemme vuorovaikutuksessa ja toimimme varsin menestyksekkäästi niiden kanssa, jotka uskaltavat ja ymmärtävät todellisen kiinnostuksensa Venäjän-yhteistyöhön. Olen varma, että lopulta kaikki pinnallinen pyyhkäistään pois, kaikki mikä heitetään taloudellisen vuorovaikutuksen piiriin ja jonka tarkoituksena on heikentää tätä aluetta tiettyjen geopoliittisten tulosten ja sisäpoliittisten linjausten saavuttamiseksi, ottaen huomioon vaalisyklit, puhtaan taloudellisten etujen aallon pesee pois.

Kysymys: Miten voisimme jatkaa aktiivista seuraamista Euroopan unionin ja Euraasian talousliiton teknisten standardien yhtenäistämisen jälkeen? Uskon edelleen, että ennemmin tai myöhemmin yhteinen talousalue voi toteutua.

Ulkoministeri Lavrov: Pitkällä aikavälillä yhteistyö edellyttää standardien ja määräysten yhtenäistämistä. Olemme valmiita tähän. Se on kallista, joten se vie aikaa. Venäjän presidentti Vladimir Putin on toistuvasti käsitellyt tätä aihetta yhteyksissään eurooppalaisten kumppaneiden kanssa. Tästä syystä olemme myös neuvotelleet pitkään (noin 18 vuotta) liittymisestämme Maailman kauppajärjestöön (WTO). "Neuvottelimme" itsellemme aikaa, jotta pankkijärjestelmämme ja vakuutussektorimme vahvistuisivat, jotta maatalous olisi suojattu jonkin aikaa, sovittaisiin kotimarkkinoiden eri suoja-ajoista. Tarvitsimme näitä määräaikoja muun muassa teknisten määräysten nykyaikaistamiseksi. On aina ollut etumme tehdä tämä asianmukaisesti ja jopa suurelta osin Euroopan unionin asiaankuuluvien normien ja standardien perusteella.

Jos alamme rakentaa yhteistä talousaluetta, meidän on palattava tähän aiheeseen. En ole asiantuntija näissä asioissa, mutta tämän tehtävän poliittisen tulkinnan näkökulmasta ei luultavasti voi vain sanoa, että meillä oli riitaa, ja nyt teemme rauhan ja alamme siirtyä yhteiset standardit ja määräykset. Meidän on jotenkin suoritettava poliittinen "selvitys" ja ymmärrettävä, kuinka me ja te, Euroopan unioni, voimme välittömästi aloittaa pitkän aikavälin hankkeita, jotka muodostavat normeja, standardeja, säännöksiä pitkällä aikavälillä, kuinka paljon tätä kaikkea suojataan. mahdolliset uudet ideologisaatiopurkaukset, taloudellisen yhteistyön politisoituminen.

Toistan, etten ole näiden asioiden asiantuntija, mutta tällaisen aiheen on väistämättä noustava esiin, ennen kuin alamme yksinkertaisesti rakentaa yhteisen talousalueen kudosta. Meidän on päätettävä sekä politiikasta että yhteisistä velvoitteistamme tällä alalla.

K: Kysymykseni koskee rahoitusta. Tämä on sisäinen kysymys, mutta se koskee myös Venäjän, Brasilian, Intian ja Kiinan välistä suhdetta ja pankkijärjestelmän tulevaa menestystä, jonka avulla maa voisi monipuolistaa resurssejaan ja investoida hankkeisiin, kuten pienituloiseen asumiseen, koulutukseen. ja terveydenhuolto.. On olemassa pankki, joka yhdistää BRICS-maita. Mitkä ovat mahdollisuudet tässä suhteessa?

Ulkoministeri Lavrov: Venäjällä asuessasi seuraat todennäköisesti keskustelua keskuspankin politiikasta. Asiantuntijat keskustelevat jälleenrahoituskorosta, luultavasti täysin vastakkaisista kohdista, makrotalouden vakauden ja kiihtyneen kasvun välisen valinnan näkökulmasta. En ole valmis antamaan neuvoja tai arvioita tällä alalla. En pidä itseäni pätevänä tässä asiassa. Mutta sen tosiasian, että tämä tehtävä on yksi kiireellisimmistä keskusteluissa hallituksen sisällä, hallituksen ja Kremlin välillä, niiden ja keskuspankin välillä, näette luultavasti omin silmin. Tiedän, että hyvin vaikeissa olosuhteissa meidän on ratkaistava rahoitus- ja makrotalouden vakauden ongelmat. Mutta vakuutan teille, että Venäjän presidentti ja hallitus eivät aliarvioi toimenpiteitä, joita talouskasvun varmistamiseksi tarvitaan. Miten tämä tehdään, en tiedä. Tämä on niiden tehtävä, jotka työskentelevät tähän suuntaan.

Teemme parhaamme tarjotaksemme suotuisan ulkoisen taustan. Toivon, että te, jotka olette salilla, olette valmiita osallistumaan tähän. Sinulla on suoran yhteydenpidon kanavat Venäjän federaation hallituksen kanssa. Olen varma, että kaikki toiveet ja suositukset, jotka muodostuvat henkilökohtaisen kokemuksesi perusteella Venäjällä, sen perusteella, miten näet tulevaisuudennäkymät, harkitaan tarkasti.

Kysymys: Yksi European Business Associationin tavoitteista on seurata Venäjän kauppa- ja investointiehtoja, erityisesti Venäjän muutama vuosi sitten allekirjoittamien WTO:n kanssa tehtyjen sopimusten toimeenpanoa. Pakotteiden muodon ulkopuolella jotkin Venäjän federaation ministeriöt, esimerkiksi maatalous, tekivät päätöksiä, jotka ovat ristiriidassa Venäjän WTO:n kanssa allekirjoittamien sopimusten toimeenpanon kanssa: esimerkiksi sianlihan kielto, viinituotteiden verotus. Miten voisitte ulkoministerinä auttaa meitä kommunikoimaan Venäjän ministeriöitä edustavien kollegojenne kanssa, pyytäen heitä edelleen kunnioittamaan Venäjän allekirjoittamia sopimuksia?

Ulkoministeri Lavrov: On toinenkin näkökulma, että emme riko mitään sopimuksia, mutta Euroopan unioni teki sen. En myöskään mene nyt yksityiskohtiin. Poliittisesti olemme kiinnostuneita siitä, että kaikki nämä riidat ratkaistaan ​​molempia tyydyttävällä tavalla. Tiedän, että kollegani elinkeinoministeriössä ovat samaa mieltä. He eivät halua mennä WTO:n riitojenratkaisuelimen (DRB) puoleen, vaan neuvottelevat suoraan, ystävällisesti, ei-tuomioistuimella, ei välimiesmenettelyllä. Sikäli kuin olen kuullut, samanlainen lähestymistapa on vallitseva Euroopan komissiossa. Teemme parhaamme edistääksemme tätä.

On myös "puhtaasti legalistinen" tapa: mene ORS:iin ja juutu keskinäisiin vaatimuksiin hyvin pitkäksi ajaksi. Yritykset, ministerit, komissaarit ovat tunteneet toisensa hyvin kauan, kaikki ovat hyvin tietoisia siitä, missä ja mikä ongelma voidaan ratkaista. Kuten sanomme, "Jumala itse käski" neuvotella suoraan.

Kysymys: Kysymykseni koskee Venäjällä toteutettavaa tuonnin korvaamista koskevaa aloitetta. On tunne, että se liittyy jotenkin pakotteisiin. Onko se totta? Millaista lähestymistapaa tuonnin korvaamiseen Venäjällä kehitetään parhaillaan?

Ulkoministeri Lavrov: Tämä ei ole meidän valintamme. Emme halunneet emmekä halua joutua eristäytymiseen. Mutta tilanteessa, jossa määrättiin pakotteita ja kun maataloudellemme lainaaneet venäläiset pankit joutuivat niiden alaisuuteen, tekemättä mitään jätämme maataloustuottajiemme vähemmän edulliseen kilpailuasemaan verrattuna eurooppalaisiin elintarvikkeiden ja maataloustuotteiden viejiin, jotka, kuten te, tiedä, saa edullisia lainoja, valtavia tukia, monta kertaa suurempia kuin ne, jotka me "neuvoimme" liittyessämme WTO:hon. Tämä koskee elintarvikemarkkinoita.

Mitä tulee toimialoihin, jotka vaikuttavat suoraan kykyymme kehittää talouttamme, infrastruktuuriamme, hankkia modernia teknologiaa, varmistaa puolustuskykymme, kukaan täällä ei kysy, miksi olemme ryhtyneet tuonnin korvaamiseen joidenkin johtavien johtajien hyökkäyksen edessä. Länsipääkaupungit, heidän lausuntonsa, että tämä on "vakavasti ja pitkään". Kun kuulemme, kuten mainitsin tänään, että päätavoitteemme oletetaan olevan Euroopan unionin heikentäminen, joten meidän on saatava liikkeelle yhtenäinen Venäjän vastainen rintama, kuinka voimme luottaa avainasioihin maan turvallisuuden takaamiseksi, että meidät myydään tarvitsemamme tekniikat ja komponentit. Teemme kaiken itse, teemme sitä jo, olemme käytännössä tulleet omavaraisiksi useilla osa-alueilla.

Toistan, tämä ei tarkoita, että olisimme paukauttaneet ovea emmekä päästä ketään tänne enää. Tästä on monia esimerkkejä, kuten myös tässä tilanteessa. Ne, jotka ovat todella kiinnostuneita normaalista kaupankäynnistä kanssamme, voivat aina sopia sellaisista yhteistyömuodoista, jotka rikkomatta vastatoimiamme varmistavat normaalin kaupankäynnin.

Kysymys: Viime vuosina olemme nähneet, että ulkoministerien virallinen kanta on muuttunut ja heistä on tulossa ns. "myyntipäälliköt" kaikissa maissa ja ovat paljon enemmän mukana taloudessa kuin politiikassa. Olet työskennellyt kanssamme seitsemän vuotta. Luuletko, että virallinen kantasi on muuttunut vai pysynyt ennallaan: enemmän ulkopolitiikkaa, vähemmän taloutta? Vai onko sinusta, kuten muissa maissa, tullut maan "myyntijohtaja", joka usein ylennetään "yrityksen pääjohtajaksi"? Kuinka kiinnostunut olet tästä urasi seuraavasta askeleesta?

Ulkoministeri Lavrov: Meillä on hieman erilainen hierarkia. Ulkoministeriössä ei ole "myyntipäälliköitä", mutta siellä on pääjohtaja - hän vastaa työmme varmistamisesta hallinnollisen, taloudellisen ja taloudellisen toiminnan osalta.

Mitä tulee toimeksiantooni ja siihen, mitä minun on tehtävä pääasiassa. En halua olla välinpitämätön, mutta minua esitetään usein useilla televisiokanavilla. Todennäköisesti kaksi prosenttia ajastani vastaamaan taloutta koskeviin kysymyksiin, loput ajasta poliittisille kriiseille, jotka kasvavat ja valitettavasti loppua ei näy. Sanelupolitiikka on erittäin tarttuvaa. Amerikkalaisia ​​seuraten, jotka eivät ole oppineet luottamaan diplomaattisiin menetelmiin, ja heti kun jokin menee pieleen, he tarttuvat välittömästi pakotteiden työkalupakettiin, valitettavasti EU seuraa samaa tietä: heti kun he kohtaavat tarpeen, heidän on huolehdittava ja tasapainoinen. kehittää lähestymistapaa tiettyyn ongelmaan, heti kun he ymmärtävät, että heidän lähestymistapaansa ei voida hyväksyä sataprosenttisesti, he alkavat myös uhata sanktioilla. Kun työskentelemme Ukrainan ja Syyrian kriisien ratkaisemiseksi, emme voi olla ajattelematta, että sama logiikka pätee molemmissa tapauksissa. Ukrainassa on tapahtunut vallankaappaus - Venäjä on syyllinen, joten Minskin sopimuksista, jotka Kiovan on täytettävä, pitäisi tulla Venäjän vastaisten pakotteiden poistamisen kriteeri. Syyrian toimesta. Amerikkalaiset ja minä olemme sopineet yksityiskohtaisesti erittäin vankalla pohjalla, viimeinen kohta oli sen jälkeen, kun Venäjän federaation presidentti Vladimir Putin ja Yhdysvaltain presidentti Barack Obama sopivat Kiinassa näiden sopimusten erittäin tärkeästä näkökulmasta. Sopimukset hyväksyttiin, amerikkalaiset vetäytyivät niistä, koska he taas syyttivät meitä vihollisuuksien lopettamisesta. Se, että he eivät voi täyttää kahdeksan kuukauden velvollisuuttaan poistaa maltillisia aseellisia kokoonpanoja Jabhat al-Nusran miehittämiltä alueilta, he kohauttavat olkapäitään, ei toiminut.

Ukrainan tapauksessa Kiova ei noudata meitä vastaan ​​asetettuja pakotteita. Syyrian tapauksessa amerikkalaiset eivät täytä lupauksiaan erottaa oppositio terroristeista ja uhata meitä sanktioilla. Siinä koko logiikka. Tällaisessa tilanteessa tietysti etsimme oikeutta, pyrimme varmistamaan, että kaikki, mistä sovimme, toteutuu. Tämä on panos suotuisten ulkoisten edellytysten varmistamiseen maamme taloudelliselle kehitykselle. Kun rikomme tämän täysin mahdotonta hyväksyä logiikkaa suhteissamme, normaalin taloudellisen yhteistyön esteet todennäköisesti poistuvat.

Tietysti meillä on periaatteessa ulkopolitiikan käsite, nyt sen uuden version valmistelu on saatu päätökseen, mutta sen keskeiset suunnat pysyvät ennallaan. Päätehtävämme on tarjota suotuisimmat ulkoiset olosuhteet maan taloudelliselle kehitykselle, parantaa kansalaistemme hyvinvointia ja tarjota kansalaisillemme ja yrityksillemme mahdollisuus työskennellä vapaasti, ilman minkäänlaista syrjintää maamme ulkopuolella, kansainvälisellä areenalla. Tämä koskee niin talous- ja investointihankkeita kuin pelkästään kansalaistemme turisti- ja muita matkoja.

Kysymys: Tämä on seitsemäs kerta, kun minulla on ollut kunnia tavata sinut, yksi viisaimmista ihmisistä ulkopolitiikan keskipisteessä. Olen täysin samaa mieltä Ukrainaa koskevasta analyysistäsi, olen jopa tutkinut tätä asiaa itse.

Kuten olet muutaman kerran sanonut, yksi Syyrian konfliktiin liittyvistä kysymyksistä on amerikkalaisten kyvyttömyys erottaa Nusra hallituksen vastaisista voimista, koska he ovat käyttäneet yli 500 miljoonaa dollaria koulutukseen ja koulutukseen. hallituksen vastaiset joukot taistelevat ISIS:n kanssa. Yhteensä he rekrytoivat 10 henkilöä. Luuletko, että heillä on kykyä ja halua erottaa Nusra hallituksen vastaisista separatisteista?

Ulkoministeri Lavrov: Muistan juuri mainitsemasi tilastot 500 miljoonan dollarin investoinnin jälkeen saavutetusta tuloksesta. Tämä ohjelma on käynnissä ja tiedämme siitä. Keskustelen tästä säännöllisesti Yhdysvaltain ulkoministerin John Kerryn kanssa. Juuri eilen kysyin häneltä jälleen kerran, kuinka asiat ovat "maltillisten" ja terroristien rajaamisen kanssa. En halua epäillä Yhdysvaltain ulkoministeri John Kerryä ja koko Yhdysvaltain hallitusta, että he tarkoituksella viivyttelevät tämän irtautumisen prosessia, mutta se ei tee siitä yhtään helpompaa.

Kun aloimme auttaa Syyrian hallitusta Aleppossa, loimme käytäviä, joiden kautta kaikki halukkaat siviilit pääsivät ulos. Militanteille luotiin kaksi käytävää. Tuolloin amerikkalaiset kritisoivat meitä paljon, sanoivat sen olevan kuin etnistä puhdistusta ja kysyivät minne militantit lähtisivät, koska monilla heistä oli perheitä, koteja, koteja, kodin omaisuutta. Kysyin eilen puhelimitse Yhdysvaltain ulkoministeri John Kerryltä, mitä kuuluu Mosulille, jossa valmistellaan operaatiota tämän kaupungin vapauttamiseksi terroristeista, joka, kuten Aleppo, on vapautettava terroristeista. Mosulissa, samalla kutsulla kuin Aleppossa, amerikkalainen liittouma kääntyy kaupungin asukkaiden puoleen, jotta he pääsisivät pois sieltä. Aivan kuten Aleppossa, militanteille jätettiin käytävä poistumaan, eikä siellä ole militantteja, vaan puhtaasti ISIS-terroristeja. Kysyin Yhdysvaltain ulkoministeriltä John Kerryltä, mitä hän ajattelee siitä, että he kehottavat siviilejä jättämään kotonsa, kotoaan, johon hän vastasi, että tämä on täysin eri asia. Tarkoitan sitä vakavasti. Kysyin miksi. Hän vastasi, että Mosulissa suunnitellaan etukäteen, mutta täällä Aleppossa sitä ei suunnitella ja rauhanomaiset ihmiset kärsivät. Mutta YK arvioi, että jos Mosul-operaatio näyttää menevän suunnitellusti, kodeistaan ​​ja kodeistaan ​​pakenevien pakolaisten määrä voi nousta muutamasta sadasta tuhannesta lähes miljoonaan.

Ehkä meidän kaikkien on priorisoitava. Jos haluamme taistella terrorismia vastaan ​​ja pysäyttää terrorismin ainakin sen nykyisessä, varsin vaarallisessa vaiheessa, meidän on harkittava kokonaisvaltaisia ​​toimenpiteitä, joiden tulee suojella siviiliväestöä mahdollisimman paljon, mutta joiden ei pitäisi perustua haluun voittaa jotain muuta, voittaa yksipuolisesti. Esimerkiksi Mosulissa on pakko voittaa parissa viikossa, koska siellä on tiettyjä tapahtumia, ja Aleppossa kaikki on lopetettava välittömästi, koska siellä kuolee ja kärsii siviilejä. Mosulissa he myös kärsivät, mutta emme puhu siitä.

Sinun täytyy jo lopettaa olemasta naiivi ihminen, mutta haluan silti uskoa, että ihmiset tekevät yhteistyötä kanssasi rehellisesti, mutta se ei aina onnistu.

Kysymys: Minusta vaikuttaa siltä, ​​että terroristikampanjan pitäisi yhdistää EU:ssa erilaisia ​​mielipiteitä ja ihmisiä. Haluaisin palata nimenomaan EU-aiheeseen ja kysyä, millaisena näet Venäjän roolin kahdenkymmenen vuoden kuluttua EU:n ja Venäjän välisissä suhteissa.

Haluaisin myös olla samaa mieltä siitä, että poliitikkoja ei pidä verrata myyntivastaaviin, mutta toisaalta Porschella Venäjällä työskennellessäni toivon, että myyjäni seuraavat tarkasti, kuinka poliitikot suojelevat kansallista merkkiä, johon liittyy niitä, miten teet sen. Huomenna aiomme tavata Altain alueen kuvernöörin. Tiedän, että myös kommunikoit tämän henkilön kanssa ja käyt siellä. Miten yhdistät kaikkien tehtävien suorittamisen ja jätät aikaa henkilökohtaisiin asioihin?

Ulkoministeri Lavrov: Jos kerron kaiken, saatan joutua vaikeuksiin töissä.

Mitä tulee Venäjän ja EU:n suhteisiin 20 vuoden aikana, kuten utopiassa "Auringon kaupunki", kannatan sitä tosiasiaa, että ei ole ollenkaan utopistista unelmoida, eikä ehkä niinkään haaveilla, vaan haaveilla. työskennellä niin, että vielä 20 vuoden kuluttua luomme saman yhteisen taloudellisen ja humanitaarisen alueen, joka perustuisi yhtäläisen jakamattoman turvallisuuden järjestelmään, jolloin kukaan ei yritä pettää toisiaan, kukaan ei yritä luoda vaikutusalueita, kukaan ei yritä yllyttää yhteisiä naapureita olemaan ystäviä naapureiden kanssa, mutta ei muiden kanssa. Kaikki tämä valitettavasti tapahtuu nyt, joten monet asiat on hävitettävä, "karkottaa demonit" jokaisesta maasta. Mutta kannattaisin sitä tosiasiaa, että edessämme oleva kahdenkymmenen vuoden ajanjakso kruunataan yhteisellä taloudellisella ja humanitaarisella alueella. Tämä lisäisi yksiselitteisesti, merkittävästi ja dramaattisesti EAEU:n ja EU:n kilpailukykyä, lisäisi meidän kaikkien kilpailukykyä tilanteessa, jossa maailmasta on tulossa kilpailukykyisempi, kattaen monia alueita, ilmaantuu uusia napoja, jotka määräävät EU:n tulevaisuuden. maailmantalous, kauppa ja investoinnit.

Kysymys: Miten arvioit sukupuoliindeksin muutosta Euroopassa ja koko maailmassa? Useat kirjoittajat sanovat, että toisin kuin aikaisempina aikoina, jolloin maskuliininen rationalismi vallitsi, olemmeko nyt tekemisissä emotionaalisempien, naisellisempien ja aistillisempien arvojen kanssa?

Ulkoministeri Lavrov: Tarkoitatko tunteella kovempaa kuin miehillä, vai mitä?

K: Enemmän tunteita.

Ulkoministeri Lavrov: Mutta tunteet voivat olla negatiivisia tai positiivisia. Toistaiseksi olemme melko tasa-arvoisia ja positiivisia sen suhteen, että kahden perinteisen sukupuolen edustajat ovat tärkeitä tehtävissä. Tässä mielessä sukupuolten tasa-arvo on varmasti tulossa tiensä. Me Venäjällä tuemme myös aktiivisesti kaikkia lahjakkaita, olipa kyseessä mies tai nainen. Ministeriössämme pyrimme nostamaan naisia ​​tärkeisiin tehtäviin. M.V. Zakharova on paikalla täällä. Monet teistä ovat luultavasti jo tavanneet hänet ja tiedätte kuinka tehokkaasti hän työskentelee, kuinka nopeasti hän reagoi kaikkeen, mikä vaatii meiltä reagointia. Periaatteessa, korostan vielä kerran, en halua analysoida konkreettisia esimerkkejä, mutta tämä on normaali prosessi. Ei tarvitse mennä toiseen ääripäähän - tehdä naissukupuoleen kuulumisesta kriteeri, jonka pitäisi päättää kaikki. Kaikesta huolimatta kannatan sitä, että naisia ​​ei pidä loukata, ettei heitä pidä hemmotella. Naiset eivät ole yhtä älykkäitä, energisiä ja tehokkaita kuin miehet. Jos teet valinnan pelkästään ammatillisten ominaisuuksien perusteella, uskon, että se riittää ja se on oikeudenmukaista.

Kysymys: Yksi suurimmista ongelmista Euroopassa on maahanmuutto, se vaikuttaa erityisesti Italiaan. Miksi Venäjä ei tarjoa apua tämän ongelman ratkaisemisessa? Voisiko tämä olla myönteinen askel kohti suhteiden normalisointia Eurooppaan?

Ulkoministeri Lavrov: Kansainvälinen humanitaarinen oikeus edellyttää, että "pakolaisten" luokkaan kuuluvat pakolaiset, jotka pakenevat maistaan ​​poliittisia tai luonnonkatastrofeja, joita ei rinnasteta taloudellisiin siirtolaisiin, päästään maihin, joissa he haluavat oleskella tai viettää aikaa. jonkin aikaa. Pakolaisten pakottaminen on mahdotonta. Olen nähnyt tilastoja siitä, kuinka monella EU:n kansalaisella on yksi siirtolainen. Sen mukaan useita satoja eurooppalaisia ​​kohti on yksi siirtolainen. Jos otat saman matriisin ja käytät sitä esimerkiksi Jordaniaan, Libanoniin tai Turkkiin, puhumme kahdesta tai kolmesta tusinasta. Joten siitä tulee hieman erilainen kuva, erilainen kuorma.

Meillä oli yksittäistapauksia, kun Lähi-idän alueen pakolaiset (he olivat pikemminkin siirtolaisia, koska heillä kaikilla oli rahaa, he ostivat ensin polkupyörät, sitten autot) matkustivat alueemme kautta Norjaan, he halusivat mennä sinne. Venäjän alue oli heille sopiva syystä tai toisesta. Emme potkineet ketään ulos, emme häätäneet ketään väkisin minnekään. Lisäksi puhumamme ajanjakson aikana Venäjä vastaanotti yli miljoona ukrainalaista Donbassista. Kolmannes heistä haki pysyvää pakolaisstatusta saadakseen myöhemmin oleskeluluvan ja kansalaisuuden, ja loput yksinkertaisesti tunnustettiin pakolaisiksi YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun kriteerien mukaan. Valtava taakka lankesi ensinnäkin Rostovin alueelle. Sitten lähes kaikki Venäjän alueet tarjosivat mahdollisuutensa. Suurin osa Donbassin pakolaisista meni heidän hyväksymiinsä osoitteisiin.

Kannamme myös tätä taakkaa ja jouduimme myös ottamaan vastaan ​​pulassa, pommitusten alla olevia ihmisiä, joista tuli ns. terrorismin vastainen operaatio julistettiin henkilöitä vastaan, jotka kieltäytyivät hyväksymästä vallankaappausta. Uskomme edelleen, että maiden, jotka tekevät päätöksen, joka johtaa siirtolais- ja pakolaisvirtoihin, tulisi myös tiedostaa vastuunsa. En puhu nyt siitä, kuinka teidän EU:ssa on jaettava nämä pakolaiset: hyväksytäänkö kiintiöt ja miten tämä kaikki voi päättyä. Toistan, että on olemassa kansainvälinen laki, joka edellyttää pakolaisten hyväksymistä maihin, joihin he haluavat mennä. Talousmuuttajat eivät kuulu tähän kategoriaan, joten heidän suhteensa jokaisen hallituksen tai halutessasi koko Euroopan unionin pitäisi kehittää linja. Nämä ovat eri asioita. Maahanmuuttajilla, joilla on paljon käteistä, on mukanaan varakkaiden ihmisten ominaisuuksia, tämä on sen maan ongelma, johon he menevät.

Älkäämme unohtako, että ensimmäiset pakolaisvirrat alkoivat Libyan operaation hetkestä, jolloin YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman vastaisesti aseita kauppasaartoon, sinne toimitettiin aseita. Ainakin yksi EU:n jäsenvaltio, joka vaati hallinnon kaatamista, puhui tästä häpeämättä. Sitten tuli YK:n turvallisuusneuvoston toinen päätöslauselma, joka perusti "lentokieltoalueen" Libyan ylle ja tarkoitti, että lentojen salliminen oli yksinkertaisesti mahdotonta. ilmailu M. Gaddafi. Tätä päätöstä käytettiin töykeästi hallinnonmuutoksen käynnistämiseen pommituksella. Tämän seurauksena Libya muuttui terrorismin pesäkkeeksi, alueeksi, jonka kautta ensimmäiset siirtolaisvirrat lähtivät pääasiassa Italiaan. Tiedätte kaikki erittäin hyvin, että tämä yritys sai alkunsa Libyan alueelta. Sitten Saharan eteläpuolisesta Afrikasta uusi aalto muista maista kulki tätä käytävää pitkin.

Tiedätkö, vuoden 2012 alussa minulle soitti Ranskan silloinen ulkoministeri L. Fabius ja sanoi, että Malin tilanne on erittäin vaikea. Siellä oli ranskalainen joukko, joka on valmis hillitsemään pohjoisesta Maliin tulevien terroristien hyökkäystä. Hän pyysi meitä osoittamaan ymmärrystä YK:n turvallisuusneuvostossa, jotta turvallisuusneuvosto jollakin tavalla valaisi tätä kaikkea. Vastasin heti, että osoitamme tietysti ymmärrystä, koska Malissa todellakin on terroriuhka. Mutta kysyin ystävältäni L. Fabiukselta, ovatko ranskalaiset tietoisia siitä, että nämä Bamakoon menneet terroristit olivat aseistautuneet aseilla, joita Ranska toimitti heille Libyaan siinä odotuksessa, että he kukistaisivat M. Gaddafin, ja sitten voit neuvotella heidän kanssaan. Hän sanoi, että he olivat tietoisia siitä, se oli "c'est la vie". On sääli, että "c'est la vie" on muuttumassa politiikaksi. Toivon todella, ettemme toista tällaisia ​​virheitä.

Kysymys: Moskovassa asuessamme meillä on mahdollisuus kuulla mielipiteesi. Tämä on hämmästyttävää, sillä länsimainen lehdistö kirjoittaa usein kolmannesta maailmansodasta tai uuden kylmän sodan mahdollisuudesta. Kuinka realistinen tilanne on sinun näkökulmastasi katsottuna?

Ulkoministeri Lavrov: Tiedätkö, monet ihmiset sanovat, että ideologinen eikä vain ideologinen kolmas maailmansota on meneillään, ja vaarana on, että se muuttuu "kuumaksi" tai "kylmän" sodan toiseksi painokseksi. Meillä on kuitenkin erilaisia ​​tilanteita. Meillä ei nyt ole ideologisia ristiriitoja. Demokratia, vapaat markkinat ovat molemmat osapuolet hyväksymiä. Toinen asia on, että ei voi olla demokratiaa, joka "leikkaa" kaikkia samalla harjalla. Se, mitä kutsutaan "demokratisoimiseksi" ei voi olla oikeutettua hinnalla millä hyvänsä: yhteiskuntien tuhoaminen, niiden perinteiden, kulttuurin ja arvojen piittaamattomuus. Näimme, mihin se johti Afganistanissa, Irakissa ja Libyassa. Nyt yritämme estää samanlaisen skenaarion Syyriassa.

Vapaat markkinat ovat myös varsin tilava käsite, joka ei sovi yhteen tai jopa tusinaan, vaan useampaan eri talousjärjestelmään. Singapore, Yhdysvallat, monet muut esimerkit osoittavat, ettei kaikille ja kaikelle voi olla yhtenäistä standardia. Aivan kuten poliittista hallintoa, valtiota ei saa uhrata halulle antaa äänestäjilleen viesti, että demokratia on vakiinnuttanut Irakissa tiettyyn päivämäärään mennessä kalenterin mukaan, kuten toukokuussa 2003 ilmoitettiin. demokraattinen maailma.

Meillä ei ole ideologisia ristiriitoja, jotka tekisivät "kylmästä sodasta" väistämättömän. Toisaalta kylmän sodan aikana osapuolet noudattivat joitain, vaikkakin kirjoittamattomia, mutta silti sääntöjä, jotka yrittivät kaikin mahdollisin tavoin olla luomatta tilanteita, jotka toinen osapuoli voisi pitää vaarallisena "yllätyksenä".

Nyt tilanne on toinen, koska sääntöjä kyseenalaistetaan paljon. Näyttää siltä, ​​että kylmän sodan jälkeen uudet säännöt kirjoitettiin, kun Venäjän ja Naton neuvosto luotiin. Sama tasa-arvoinen ja jakamaton turvallisuus, kun kukaan ei yritä vahvistaa omaa turvallisuuttaan loukkaamalla muiden turvallisuutta. Tämä poliittinen sitoumus tehtiin ja julistettiin korkeimmalla tasolla. Sitten ohjuspuolustuseepos alkoi, kun amerikkalaiset kollegamme vetäytyivät vastaavasta sopimuksesta. Venäjän presidentti Vladimir Putin on toistuvasti muistuttanut, kuinka tuolloin Yhdysvaltain presidentti George W. Bush vastasi kysymykseen, miksi he tekivät niin, että tämä oli Yhdysvaltain taistelu Irania vastaan. Jos tämä loukkaa Venäjän etuja, olkoon se ryhtynyt vastatoimiin, emme ole vihollisia ja Venäjä voi tehdä mitä tahansa tarpeelliseksi katsomansa turvatakseen turvallisuutensa. Kirjaimellisesti.

Sitten yritettiin sopia ohjuspuolustuksesta. Meidät asetettiin sen tosiasian edelle, että se joko menee niin kuin he suunnittelivat, tai he eivät puhu meille. Sitten meille luvattiin venäläisten upseerien ympärivuorokautinen päivystys tiloissa, joita silloin suunniteltiin Puolassa ja Tšekin tasavallassa. K. Rice ja R. Gates ehdottivat tätä saapuessaan. Sanoimme, että tämä ei tietenkään ole yhteinen työ, mutta ainakin jotain. Ainakin näemme, mitä tapahtuu ja ettei näitä ohjustentorjuntajärjestelmiä käytetä Venäjän etuja vastaan. Ja sitten se vedettiin pois. XNUMX tunnin kelloa ei tarjottu. Meille kerrottiin, että pyynnöstämme he harkitsisivat tapauskohtaisesti mahdollisuutta vierailla. Sen jälkeen meille kävi selväksi, että korkeimmalla tasolla julistettu poliittinen iskulause turvallisuuden jakamattomuudesta ei toimi. Sitten, jotta tämä tunnuslause, tämä valtionpäämiesten julistama poliittinen sitoumus, ei jääisi paperille, ehdotimme, että sille annetaan oikeudellisesti sitova luonne, kodifioidaan se Euroatlanttiseksi sopimukseksi (Euroatlanttinen turvallisuussopimus). . He eivät edes kuunnelleet meitä ja sanoivat kirjaimellisesti seuraavan: "oikeudelliset turvallisuustakuut annetaan vain Natoon liittyneille", mikä oli selkeästi ristiriidassa velvollisuuden varmistaa tasa-arvoinen ja jakamaton turvallisuus. Jo silloin oli selvää, että Naton laajentumiskurssi oli ideologinen ja geopoliittinen tavoite, tehtävänä oli hillitä Venäjä, erottaa meistä paitsi naapurimme, myös yksinkertaisesti valtiot, jotka halusivat tehdä normaalia yhteistyötä kanssamme. Tämä sääntö, joka näytti olevan muotoiltu kylmän sodan jälkeistä aikaa varten, ei toiminut. Nyt toiminnan aikana muodostuvat säännöt eivät toimi.

Mitä tulee Minskin sopimuksiin, näyttää siltä, ​​että ne ovat löytäneet keinon kriisin voittamiseksi, mutta sopimuksia ei panna täytäntöön. Koska Kiovan viranomaiset nauttivat täysin amerikkalaisten kollegojemme ja yksittäisten eurooppalaisten suojeluksessa, he eivät halua tehdä mitään, ja meille kerrotaan, että heidän on vaikea tehdä sitä, koska he alkavat siellä mellakoita. Sama Syyrialle. Olimme samaa mieltä Yhdysvaltojen kanssa, mutta he vaativat, että se pitäisi tehdä toisin. Aleppossa se on niin, mutta Mosulissa toisin.

Tilanne on paljon vaihtelevampi kuin kylmän sodan aikana. Meillä ei ole ideologisia syitä riidellä keskenään, mutta joidenkin kumppaneidemme, myös julkisten, katkeruus putoaa paljon enemmän kuin kylmän sodan aikana. Olen varma, että historioitsijat löytävät joskus termin kuvaamaan nykyistä aikakautta. Toivon, että se tapahtuu pian, eikä hän kestä kauan, vaikka toiveet, kuten tiedätte, eivät aina toteudu.

Kysymys: Sanoit, että Nord Stream 2:ssa on ongelmia, ns. "Turkish Stream", joka muodostui näiden asioiden politisoitumisen seurauksena. Olemme saaneet kaasua Neuvostoliitosta ja Venäjältä 45 vuotta, ja tänä aikana oli vain 13 päivää, jolloin venäläinen kaasu ei päässyt Eurooppaan. Tämä on merkki luotettavuudesta ja osoittaa, että olemme valinneet ja meillä on oikea kumppani.

Nord Stream 2 -sopimus allekirjoitettiin Vladivostokissa itäisessä talousfoorumissa. Viisi kansainvälistä yritystä, mukaan lukien Gazprom, teki tämän sopimuksen keskenään. On hämmästyttävää, että kaikki rakennettiin yksinomaan kaupallisin perustein. Ystävämme, EU:n jäsenmaat, erityisesti Puola, hyväksyivät kuitenkin lain, joka olennaisesti lopetti tämän hankkeen, minkä seurauksena länsimaiset kumppanit joutuivat vetäytymään konsortiosta.

Väitteeni tiivistyy seuraavaan. Uskon, että tilanne, jossa ensimmäinen sopimus kaasuntoimituksesta Neuvostoliitosta allekirjoitettiin, oli kylmän sodan aikaista suurta kiistaa, mutta hanke on edennyt pitkän matkan ennen sen käynnistämistä. Tänään olemme samankaltaisen tilanteen edessä, kun "kylmää sotaa" ei vielä ole, mutta tilanne Venäjän ja Euroopan, Venäjän ja Yhdysvaltojen suhteissa on melko kriittinen. Yhdysvaltain varapresidentti John Biden ilmoitti Tukholmassa, että Nord Stream 2 on "kuollut" projekti Euroopalle. Kiitos herra J. Bidenille neuvoista, mutta tämä ei ole tapa ratkaista ongelmaa. Näin ollen amerikkalaisen liuskekaasun "pehmeää laskua" valmistellaan Euroopan mantereelle.

Ulkoministeri Lavrov: George Biden sanoi enemmän kuin vain sen. Muistimme äskettäin, kuinka kaksi vuotta sitten (vuonna 2014) hän puhui jossain amerikkalaisessa yliopistossa ja sanoi silloinkin (tarkka lainaus löytyy Internetistä, välitän vain merkityksen), että Syyriassa ei ole maltillisia oppositiota, kaikki siellä on terroristeja ja ääriryhmiä. Nyt muistutamme tästä amerikkalaisia ​​kollegoitamme, ja he sanovat, että hän ilmaisi oman mielipiteensä.

Mitä tulee siihen, mitä sanoit yrityksistä häiritä Nord Stream 2:ta, jaan arviosi. Mutta älkäämme unohtako, että Saksalta tuli kutsu nostaa politiikka talouden edelle nykyisessä Venäjän ja lännen välillä. Saksassa sanottiin, että Venäjän vastaisen yhtenäisyyden vuoksi yritysten on kärsittävä. En vain halua loukata puolalaisia ​​enkä saksalaisia. Tämä tilanne syntyi vastakkainasettelun jatkuvalla inertiaa eskalaatiolla, kun, kuten aivan oikein sanoit, he yrittävät tehdä puhtaasti kaupallisesti kannattavan hankkeen, joka alentaa kauttakulkukustannuksia jonkinlaiseksi "mökiksi" ja vaativat epäluotettavia kauttakulkukanavia Eurooppaan. keinotekoisesti säilötty. Ja kanavat ovat todella epäluotettavia sekä poliittisesti että fyysisesti. Kaikki tietävät tämän.
Uutiskanavamme

Tilaa ja pysy ajan tasalla viimeisimmistä uutisista ja päivän tärkeimmistä tapahtumista.

8 Kommentit
tiedot
Hyvä lukija, jotta voit jättää kommentteja julkaisuun, sinun on kirjaudu.
 1. 0
  27. lokakuuta 2016 klo 07
  "S.V. Lavrov: John Biden ei sanonut vain tätä. Muistimme äskettäin kuinka kaksi vuotta sitten (vuonna 2014) hän puhui jossain amerikkalaisessa yliopistossa ja sanoi jo silloin (tarkka lainaus löytyy Internetistä, välitän vain tarkoittaen), että Syyriassa ei ole maltillisia oppositiota, kaikki siellä ovat terroristeja ja ääriaineksia. Nyt muistutamme tästä amerikkalaisia ​​kollegoitamme, ja he sanovat, että hän ilmaisi oman mielipiteensä."

  Jälleen kerran kastoin patjat puheellani, rakas S.V. Lavrov.
  Valtion virkamies Bidenin "oma mielipide" virallisessa kokouksessa, kyynisyyden raja.
  D.B. (s), mitä voin sanoa.
  1. +2
   27. lokakuuta 2016 klo 08
   Lainaus: cap
   Jälleen kerran kastoin patjat puheellani, rakas S.V. Lavrov.

   joo... "ja Vaska kuuntelee, kyllä ​​syö..." (C) .... Luuletko naiivisti, että amerikkalaiset eivät ymmärrä mitä he sanovat? Tämä on heidän politiikkansa. Hitlerin mukaan: mitä hirviömäisempi valhe on, sitä mielellään he eivät usko!
  2. 0
   27. lokakuuta 2016 klo 11
   Lainaus: cap
   "S.V. Lavrov: John Biden ei sanonut vain tätä. Muistimme äskettäin kuinka kaksi vuotta sitten (vuonna 2014) hän puhui jossain amerikkalaisessa yliopistossa ja sanoi jo silloin (tarkka lainaus löytyy Internetistä, välitän vain tarkoittaen), että Syyriassa ei ole maltillisia oppositiota, kaikki siellä ovat terroristeja ja ääriaineksia. Nyt muistutamme tästä amerikkalaisia ​​kollegoitamme, ja he sanovat, että hän ilmaisi oman mielipiteensä."

   Jälleen kerran kastoin patjat puheellani, rakas S.V. Lavrov.
   Valtion virkamies Bidenin "oma mielipide" virallisessa kokouksessa, kyynisyyden raja.
   D.B. (s), mitä voin sanoa.

   Haluan vain lisätä! Tämän tason virkamiehellä on oma mielipiteensä vain ravintolassa, valmisruoasta, eikä silloinkaan aina. Mitä tulee muuhun, olen kanssasi täysin samaa mieltä.
  3. 0
   27. lokakuuta 2016 klo 12
   Lainaus: cap
   Valtion virkamies Bidenin "oma mielipide" virallisessa kokouksessa, kyynisyyden raja.
   D.B. (s), mitä voin sanoa.

 2. 0
  27. lokakuuta 2016 klo 07
  Tietysti olemme yllättyneitä siitä, että EU:n pragmaattiset jäsenet, jotka ovat perinteisesti olleet kuuluisia reaalipolitiikkaan sitoutumisestaan, russofobista vähemmistöä seuranneet, vaativat suhteissaan Moskovaan politiikan asettamista talouden edelle. Ainakin kun kuulemme tällaisia ​​lausuntoja Saksan johdolta, olemme yllättyneitä. Todennäköisesti erehdyimme, kun teimme arvioita saksalaisesta luonteesta vuosisatoja vanhojen siteiden aikana tähän suureen maahan.
  Ajoin töistä kotiin ja kuuntelin Vesti FM:ää. Se koski maakuntakirjaston eri maiden oppikirjojen näyttelyä (juontaja ei muuten kertonut missä kerroksessa kattohuovat 2., kattohuovat 3.) toisesta maailmansodasta. . Saksan pääkonsuli oli paikalla. Ja pidin siitä (vakavasti), koska hän, ei Novosibirsk Vesti FM:n toimittaja, "isännöi" lähetystä. Kyllä, olen samaa mieltä siitä, että Dresdenin pommi oli barbaarinen teko. röyhkeät saksit ja monet muut heidän toimet. MUTTA. Kuten pääkonsuli sanoi, DDR:n viranomaiset yrittivät "unohtaa" julmuudet
  c", ja maksoimme kaikki korvaukset FRG:lle jne. Cool lapsi (sana elokuvasta). Hän vain unohti, että suurin tuho kaupungeissa ja teollisuudessa tapahtui Neuvostoliiton (Jaltan konferenssin) vastuualueelle ) eikä "liittolaisten" ilmailulla ollut tässä pieni rooli. Ja vaikka aluksi otimme korvauksia, sitten myöhemmin DDR palautettiin Neuvostoliiton kustannuksella (Saksan tuhosi). Saksa (ei kansa) ei ole "meidän".
  PS, muuten. Toisesta VestiFM:n -normaali-lähetyksestä sain juuri nyt selville (rehellisesti sanottuna en tiennyt), että Jaltan konferenssin tulosten jälkeen KAIKKI pääkaupungit ns. Kirveet (Rooma, Berliini, Tokio) joutuivat YLEISEN hallintaan. Täytimme velvollisuutemme Berliinissä. Ja sitten .....
 3. +2
  27. lokakuuta 2016 klo 10
  On syytä huomioida ulkoministeriömme huippujen S. V. Lavrovin, M. V. Zakharovan, V. I. Tšurkinin syvä ammattitaito. Terävä mieli, terävä kieli, nopeat ja perusteelliset vastaukset. SELlaiset IHMISET aiheuttavat vilpitöntä kunnioitusta ja ylpeyttä.
  1. +1
   27. lokakuuta 2016 klo 12
   Lainaus: Ustrushan
   On syytä huomioida ulkoministeriömme huippujen S. V. Lavrovin, M. V. Zakharovan, V. I. Tšurkinin syvä ammattitaito. Terävä mieli, terävä kieli, nopeat ja perusteelliset vastaukset. SELlaiset IHMISET aiheuttavat vilpitöntä kunnioitusta ja ylpeyttä.

   jos vain olisi "DUEL" telekonferenssissa, mutta koko maailmalle: Lavrov-carry tai Zakharova-psaka tai Tšurkin-pan ki-moon! Jättäisin työn väliin, ja useammin kuin kerran katsoin levyjä ja naapurin kuin hevonen ... naurava
 4. 0
  27. lokakuuta 2016 klo 14
  Meidän on kiireellisesti kloonattava Lavrov ja Shoigu ja asetettava kaikki veljet tärkeisiin hallituksen virkoihin. Kuinka monelle arvottomalle ihmiselle on olemassa IMHO iski silmää

"Oikea sektori" (kielletty Venäjällä), "Ukrainan Insurgent Army" (UPA) (kielletty Venäjällä), ISIS (kielletty Venäjällä), "Jabhat Fatah al-Sham" entinen "Jabhat al-Nusra" (kielletty Venäjällä) , Taleban (kielletty Venäjällä), Al-Qaeda (kielletty Venäjällä), Anti-Corruption Foundation (kielletty Venäjällä), Navalnyin päämaja (kielletty Venäjällä), Facebook (kielletty Venäjällä), Instagram (kielletty Venäjällä), Meta (kielletty Venäjällä), Misanthropic Division (kielletty Venäjällä), Azov (kielletty Venäjällä), Muslim Brotherhood (kielletty Venäjällä), Aum Shinrikyo (kielletty Venäjällä), AUE (kielletty Venäjällä), UNA-UNSO (kielletty v. Venäjä), Mejlis of the Crimean Tatar People (kielletty Venäjällä), Legion "Freedom of Russia" (aseellinen kokoonpano, tunnustettu terroristiksi Venäjän federaatiossa ja kielletty)

”Voittoa tavoittelemattomat järjestöt, rekisteröimättömät julkiset yhdistykset tai ulkomaisen agentin tehtäviä hoitavat yksityishenkilöt” sekä ulkomaisen agentin tehtäviä hoitavat tiedotusvälineet: ”Medusa”; "Amerikan ääni"; "todellisuudet"; "Nykyhetki"; "Radiovapaus"; Ponomarev; Savitskaja; Markelov; Kamaljagin; Apakhonchich; Makarevitš; Suutari; Gordon; Zhdanov; Medvedev; Fedorov; "Pöllö"; "Lääkäreiden liitto"; "RKK" "Levada Center"; "Muistomerkki"; "Ääni"; "Henkilö ja laki"; "Sade"; "Mediazone"; "Deutsche Welle"; QMS "Kaukasian solmu"; "Sisäpiiri"; "Uusi sanomalehti"